Koldkådvej/Rådhusstrædet

Løgumkloster ungdomsklub

Jeg står her sammen med Lars Hedegaard og Niels Peter Jensen I Løgumkloster Ungdomsklubs diskotek før den endelige åbning. (Foto: Vestkysten)

I 1944 forlænges Koldkådvej ind mod byen

I 1950 opretter Løgumkloster Gymnastikforening en frihedsklub, hvor man hver torsdag aften kan spille bordtennis, bob, skak og lignende.  

I midten af 1960’erne får de unge i Løgumkloster et samlingssted i den gamle svinestald bag ved Centralhotellet. Men ungdommen i Løgumkloster mangler et værested, hvor de kan mødes om aftenen. I slutningen af 1960’erne samles 160 unge om oprettelsen af en ungdomsklub i byen, men byrådet vil ikke stå med ansvaret. Derfor går idéen i vasken.

I 1971 tages der et nyt initiativ. Det er denne gang forældregrupperne i spejderbevægelserne i Løgumkloster, der tager initiativet. KFUM´s spejderleder Hans Erik Jensen (Fist Jensen) Nygade 13 går forrest som formand for en ny 9 mands bestyrelse, som består af Christian Holm, Holmen fra Det danske Spejderkorps, Lizzie Galle fra Det danske Pigespejders Tropskorps, Jørgen Outzen, Ellum og Thomas Jacobsen, Nr. Løgum begge fra LIF – Løgumkloster idrætsforening, Fransl Holdt, Koldkåd fra Turn- und spielverein og fra ungdommen medizinstuderende, Phillip Gottlieb, Århus. Derudover skal der yderligere en fra byrådet og fra ungdommen.

Man beder kommunen om at få anvist egnede lokaler, men foreslår selv den nu tomme gule pavillon, der står vinkelret på Løgumkloster kommuneskoles tidligere skolebygning fra 1904.

Efter behandling i fritidsnævnet og fritidskommissionen trækker initiativtagerne uventet deres ansøgning tilbage dagen før behandlingen i kommunalbestyrelsen. Baggrunden for den nye situation er, at initiativtagernes overslag ikke fik fritidskommissionens fulde tilslutning, men blev beskåret med 14.000 kr. ned til 17.500 kr. Peter Madsen måtte meddele kommunalbestyrelsen at initiativtagerne ville undersøge om nedskæringen kunne berøre klubbens arbejdsgrundlag, idet den medfører en nedskæring af klubledelsen fra 5 til 3 medarbejdere.       

Initiativgruppen fremsender nu et nyt forslag, som jeg ikke kan finde ordlyden af. Men avisen Vestkysten skriver at fritidskommissionen denne gang beskærer initiativgruppens oplæg fra 3 til 2 åbningsaftner om ugen.

På kommunalbestyrelsens sidste møde før sommerferien bliver det besluttet, at man ikke kan tage en beslutning. Da der er stemning for at følge fritidskommissionens anbefaling om 2 åbningsaftner mod initiativgruppens 3, og at man evt. senere, hvis behovet er der kan tage en 3. aften ind, rejser stationsleder, Henry Vestergaard sig og siger: ”Hva’ nu hvis klubledelsen ikke vil arbejde med klubben, når der kun er 2 åbningsaftner?”

Peter Madsen orienterer herefter forsamlingen om at indstillingen fra fritidskommissionen ikke var enstemmig, men at han i øvrigt mener, at ungdomsklubben med 3 åbningsaftner kan blive en konkurrent og ikke et supplement til de andre fritidsaktiviteter i kommunen. Møbelhandler, Andreas Roost spurgte herefter forsamlingen, om man ikke kunne bestemme sig for 2 aftner om ugen og så tage spørgsmålet op igen om 3 måneder. Henry Vestergård var stemt for, at man straks gav klubben de ønskede 3 aftner med begrundelse i, at behovet var der og at initiativgruppen vidste, hvad de arbejdede med. Borgmester Peter Nissen var stemt for 2 aftner, og at man tog fornyet beslutning til næste år. Hans Jessen Hansen holdt på 3 aftner, og Carsten Outzen frygtede, at man trådte sig over egne tæer ved at diktere 2 aftner. Borgmester, Peter Nissen forsøgte at afslutte debatten og spurgte kommunalbestyrelsen, om man ikke skulle prøve med 2 aftner, hvorefter Henry Vestergård rejste sig og sagde: ”Vi må hellere gardere os, så vi ikke slår noget begyndende i stykker, så det slet ikke bliver til noget!” Man besluttede sig derfor at forhandle videre med klubben.

På det følgende kommunalbestyrelsesmøde efter sommerferien bliver det besluttet at klubben får 2 åbningsaftner.

Herefter går vi i gang. Væggene og træstole bliver malet i bedste flower power stil, gulve lakeret, der laves diskotek og snackbar i det gamle skolekøkken/formningslokale, sløjd bliver indrettet til kreativt værksted og i 1. klasses klasseværelse opsættes 2 billardborde. Selve åbningsdagen bliver den 18. oktober 1971.

Ungdomsklubbens leder bliver radiotelegrafist ved Forsvarets Centralradio (FCR) ved Løgumkloster, Niels Peter Jensen, født den 8. jan. 1935. Han døde den 16. mar. 2016 i Løgumkloster. 81 år. Gift den 28. feb. 1955 i Mølholm sogn, Vejle med Inge Lise f. Sørensen den 1. aug. 1935. Børn: Sussi Jensen, født den 26. feb. 1960 i Mølholm.

Klubrådet kommer 1971til at bestå af: 

Lars Hedegaard, Kirsten Beim, Kaj Andersen, Erling Tjørnelund og Henning Hartkopf. Som kommitteret fra fritidsnævnet, Torben Nielsen. 

Rådhusstræde 1

Foto 2012

Matrikel nr. 601 - Boligareal: 174 m² - Grundareal: 526 m² - Byggeår: 1920

Ejer 1923-46 Eskildsen, Søren. Se Svinget 6.

Logerende 1940 Andersen, Christine, født den 13. apr. 1976 i Varnæs.

Børn i pleje: 1. Horn, Anne Margrethe, født den 19. mar. 1930 i Løgumkloster. 2. Horn, Kirstine Elisabeth, født den 17. juli 1932 i Løgumkloster. 3. Horn, Karl Aage, født den 15. feb. 1939 i Løgumkloster. 

Familien Horn er godt og grundig splittet. Faderen Karl Kristian Horn bor i Esbjerg, moderen Agnes Horn ligger på Løgumkloster sygehus og børnene bor her hos Christine Andersen.

 

Ejer 1946-65 Jensen, Nelly, husejer, født Eskildsen den 12. okt. 1904 i Alslevkro og opvokset på Svinget 6. Senere flyttede familien til Storegade 12a. Hun døde efter længere tid sygdom i 1975 i huset her. Gift med skomagersvend og frivillig brandmand, Peter Boysen Jensen, født den 21. sep. 1898 i Nr. Løgum. Søn af parcellist, Jens Boysen Jensen og Anne Kjestine, født Lauritzen. Han døde efter længere tids sygdom bosiddende på Koldkådvej den 20. aug. 1940 kun 42 år gammel på Tønder Amtssygehus og blev begravet i Løgumkloster.

Børn: 

Jensen, Anni Andrea, født den 23. okt. 1931 på Løgumbjerg, Nr. Løgum. 

Ejer 1965-

Paysen, Dietrich Meinerd Hansen, landbrugsmedhjælper, født den 23. okt. 1927 i Kløing, Nr. Løgum. Søn af Martin Christian Paysen og Anna Pauline Sofie, f. Hansen.Gift den 22. apr. 1950 i Løgumkloster kirke med

Paysen, Anni Andrea, født den 23. okt. 1931 i Nr. Løgum. Datter af skomager, Peter Boysen Jensen og Nelly Sophie f. Eskildsen. Datter af forrihge ejer. Hun døde den 25. maj 2000 i Løgumkloster. 68 år.

Børn:

Paysen, Peter Johannesmekaniker, født den 13. aug. 1950 i Løgumkloster.Gift den 5. maj 1973 i Hjortlund kirke med Kirstine Larsen. Datter af Hans Larsen, Hjortlund.

Paysen, Hans Martin, tvilling,født den 29. jan. 1954 i Løgumkloster.

Paysen, Elly Agnete, tvilling, født den 29. jan. 1954 i Løgumkloster. Gift 1973 i Løgumkloster med Svend Erik Andersen. Søn af Edith Schmidt, Arnum.

Ejere 2006-19

1. Pedersen, Knud Kristian

2. Pedersen, Marie

Rådhusstræde 2

Matrikel nr. 2131 - Boligareal: 2695 m² - Grundareal: 5230 m² - Byggeår: 1904 - tegnet af Lauritz Thaysen.

Skolen er flyttet hertil fra Søndergade 

Lügumkloster Schule 1904-18

I 1904 bygger man så den nye skole på Koldkådvej.

Der var følgende 5 tyske lærere ansat og en ikke uddannet håndarbejdslærerinde. 

Skolens Hauptlehrer var Harald Petersen. Han havde taget rektorateksamen, hvilket gav retten til at lede skoler med mere end 6 klasser. Han ville selv benævnes rektor, selvom embedet ikke gav retten hertil. Petersen var født i Aabenraa og gift med en kone, der knap kunne tale tysk. Hun var født på Rødding Højskole.  Han var på mange måder skolen en god og vellidt lærer, var ikke politisk engageret og gjorde derfor ingen forskel på, om børnene kom fra danske eller tyske hjem. Hans mådeholdne løn gjorde, at han måtte supplere lønnen med foredrag, hvilket han var rigtig god til. Han havde et stift ben og gik derfor altid med en stok. Stokken var sort med sølvhåndtag husker børnene der godt kunne få et rap, når de ikke hummede sig hurtigt nok.

Lærer Wissing, Peter Anton, født c1867. Han kom også fra et dansk hjem i Aabenraa, men var blevet noget tysksindet. Gift med Andrea Jensine, født Høirup. 4 Børn. (Se mere i Vindmøllegade 4a 1900-04) Han underviste mest på den tekniske skole, hvilket han nok også var bedst til. Elever, der havde ham i de små klasser var ikke særlig begejstret for ham. (se Lillegade æ Paitkrog). Han boede med familien i Vindmøllegade 4a, indtil han i 1920 drog sydpå og blev fuldtidslærer på en teknisk skole.     

Lærer Köhnke, der mest havde de store børn virkede meget nervøs og havde mange disciplinære problemer. (se Lillegade æ Paitkrog).

Lærer Mohr, Carsten Hermann, Han boede i Vindmøllegade 13 i 1911-21. 

Skolelærer i Løgumkloster 1875-1914 

Lærer Roost. Søn af skomagermester Roost i Allégade. Han var en dygtig og afholdt lærer, der i mange år boede alene sammen med sin mor, ind til han blev gift. (se Lillegade æ Paitkrog).

Løgumkloster Kommuneskole 1918-

Ved 1. Verdenskrigs afslutning i 1918 vælger lærerne at søge tilbage til tyskland. Man nedsatte derfor en kommission bestående af 4 mænd – 2 danske (Hans Bossen og Jacob Kjems) og 2 tyske (Johannes Michelsen og Jørgen Haase) til at holde gang i skolen og vælge kommende lærerkræfter. Kommissionen enedes om, at der skulle ansættes 4 danske og 2 tyske lærere, som ikke nødvendigvis skulle være tysksindede.

Der meldte sig flere lærere til stillingerne, bl.a.:

-en ældre lærer fra Bevtoft. For at høre om lærerens kunnen, kontaktede Kjems, Niels Rostgaard Thielsen fra Bevtoft. Han pralede så meget af læreren, at Kejms blev betænkelig, hvilket viste sig var begrundet.

-en meget tiltalende frk. Rhode fra Øster Højst, der samtidig kom fra et pænt dansktalende hjem. Hun fik, inden Løgumkloster kunne få sig snøvlet færdig, plads i Højer.

- en lærer fra Herning, der samtidig gerne ville være førstelærer/skolens leder virkede særdeles tiltalende, og var det ikke fordi, han samtidig søgte stilling som førstelærer på Gråsten skole, som han foretrak, ville man bestemt have antaget ham. 

Herefter fik man kontakt med den senere så uimodståelige og folkekære Holger Skovmand, der med gode anbefalinger fra fødeøen Bornholm, fik stillingen som første lærer.

Lærer Skovmand, Holger, skoleinspektør 1920-54, formand for læsekredsen Bogormen 1920-54, redaktør af dansk børneblad og formand for ungdomsskolenævnet 1943- og kasserer i forsamlingshusets bestyrelse -1937, født, 28. apr. 1888 i på Nordre skole, Østermarie på Bornholm. Søn af lærer, Kristen Hansen Skovmand og Karen Augusta Nikoline, født Josephsen. Han døde den 22. juli 1981 på Erlingsvej 23 i Bagsværd. 93 år. Han blev 1915 gift med (Guldbryllup 1965) 

Skovmand, Kirsten Ingeborg Esther, født Larsen 17. nov. 1893 i Præstø amt.  

Holger var først ansat på Odense Friskole. Herefter søger han stilling i Sønderjylland for at arbejde for danskheden. Forinden kendte han H. P. Hanssen samt havde kontakt til Jacob Appel, der var forstander på Askov Højskole og Jefsen-Christensen. Han blev således Skoleinspektør på Løgumkloster kommuneskole i 1920-54.

Skovmand var en påfaldende lille samt trind og vims mand. Han havde et gummiagtigt ansigt og rødblond, strittende karsehår. Han talte rigsdansk med tydelig bornholmsk accent. Fru Skovmand var derimod stor og frodig. Når de kom gående på gaden, var de et umage par, han altid flittigt hilsende med trippende løb ved siden af sin omfangsrige kone. Han var en særdeles afholdt lærer på skolen på grund af sine faglige kundskaber, dygtighed og fængslende oplagthed. Ud over skolen fik han pustet lidt grundvig-Koldsk åndsliv i de forsømte klosterboere.

I 1938 søger han kommunen om støtte til oprettelse af et husflidskursus på 40 timer af 50 ører. Kurset foregår i den nye sløjdsal og ledes af P. M. Jepsen.

Børn:

Skovmand, Erik, præliminæreksamen fra kommuneskolen med eksamen på Københavns universitet i 1932, studentereksamen fra Tønder Statsskole 1935filosofikum med UG fra Århus universitet 1936, højskoleforstander, født 28. juni 1916 i Faxe i Præstø amt. Han er på det første hold, der tager præliminæreksamen/realeksamen i Løgumkloster. Prøven foregår på Københavns universitet. Gift med Ragna Skovmand, født den 25. aug.  1913.

Skovmand, Kirsten, børnehavelærer, født i 28. sep. 1918 i Hovby ved Faxe i Præstø amt. Præliminæreksamen 1935. Hun var med på det første hold, der tog præliminæreksamen i Løgumkloster. Tidligere blev selve eksamenen taget i København. Gift den 20. okt. 1944 i Gentofte med overarkivar Aage Rasch, født den 21. dec. 1918 i København. Han blev student fra metropolitan skolen og cand. mag. i 1944. Udnævntes 1949 til arkivar og blev 1962 leder af rigsarkivets sekretariat som overarkivar. Kirsten og Aage Rasch omkommer begge ved et flystyrt på vej hjem fra et ferieophold med Tjærborg rejser i Colombo i Sri Lanka. Et frygteligt uvejr og gamle flyveplaner betød, at piloten Ole Jørgensen går under den foreskrevne minimumshøjde med et caravelle fly, nr. 296 OY-STL fra Sterling Airways og rammer en bjergtop på den arabisk halvø. Flyets venstre vinge rammer Rasal Khaima Bjerget 600 meter oppe tæt på landsbyen Hayl. 265 meter senere rammer flyet en anden bjergkant og bliver knust. Vragdelene falder 300 meter ned og bliver spredt over et kæmpe område. De døde den 14. mar. 1972 i Dubai og blev begravet i Mariebjerg.

Skovmand, Gudmund, disponent, født 2. mar. 1920 i Faxe i Præstø amt. Konf. 1935 i Løgumkloster. Han døde i 2002. 82 år. Gift med Tove, født den 30. apr. 1918. Hun døde  i 1979. 61 år.

Skovmand, Ingeborg, skolelærer, født den 21. juli 1926 i Løgumkloster. Gift med Skoleinspektør Erling Fogh. Højen ved Vejle, født den 25. nov. 1926. Han døde den 21. mar. 2006. 80 år.

Skovmand, Poul Anker, præliminæreksamen i 1944, overmeteorologkontrollør, født den 22. okt. 1928 i Løgumkloster. Han døde den 30. dec. 2012 i Tersløse.

Skovmand, Elisabeth, hjemmehjælper, født den 10. juni 1930. Døde 1997. 67 år. Gift med kommunalgartner Bruno Birkholm, født den 8. apr. 1933. Døde 2002. 69 år. 

Af de andre danske lærere valgte man - 

Lærer 1920-43 Petersen, Else Marie Kirstine, frk, født den 8. sep. 1881 i Gaverslund i Vejle amt. Hun var tidligere ansat på Hovby skole i Faxe, hvor Skovmand også var lærer, før han kom til Løgumkloster. Hun boede først på skole og flyttede herefter sammen med en søster til Allégade. I 1943 bliver hun sygemeldt og afskediget.

Lærer 1918-24, Hjelme,Knud Georg, kommunelærer og senere bibliotekar, født den 6. sep. 1894 i Hjelm, Møn. Søn af lærer, H. P. Hansen. gift den 23. jan. 1923 i Løgumkloster med Hjelme, Helene Christine, født den 21. apr. 1903 i Haderslev. Datter af smedemester, Carl Heinrich Møller. De boede i en lejlighed i Storegade 12. 

Lærer Rasmussen, frk. 

Som tyske lærere ansatte man - 

Beyer, Albert Knudsen lærer, født den 17. jan. 1897 i Gånsager, Vodder sogn. Han boede i mange år med familien lige over for skolen i Allégade 25. 

Kolberg, Gustav, tysksproget lærer, født den 24. maj 1896 i Königsberg, Tyskland. Han boede i Slotsgade 20.

Løgumgaard Efterskole: 1920 Præliminæreksamen, der fører til højere undervisning. Der kan søges støttet ved amtet og byrådet. 

Ungdomsskolen: 1921 tilbyder ungdomsskole gratis undervisning i dansk, regning og bogføring. Da skoleundervisningen har været meget mangelfuld under krigen opfordres man til at deltage.  

1922 En gruppe forældre foreslår at Løgumkloster kommuneskole opretter en 1. og 2. mellem klasse for at eleverne herefter kan tage 3. mellem på Tønder Statsskole.  

Foredragsrække 1921-: Danmarks styrelse (Staten, kommunen, kreditforeninger m.m.) 

1922 Gymnastik foregår i den store sal i Stadt Hamborg. Byen indkøber gymnastiksko til børn hvis forældre ikke har råd til det. 

Moldt, lærervikar. Han får fast lærerstilling i Rudkøbing 1. sep. 1922

Skolepedeller: 

Tjenestebolig stuen 1920-34: Thomsen, Laurits, skolepedel 1920-34, født den 25. okt. 1873 i Solderup, Hostrup sogn ved Tønder. Søn af arbejdsmand Thomas Michelsen Thomsen og Anna Maria, født Jacobsen. Han døde den 23. feb. 1954 på statshospitalet i Sønderborg og blev begravet i Løgumkloster. 80 år. I 1921 bor Laurits midlertidigt i Landeby. Han boede sine sidste år på St. Rådhusgade 11 i Sønderborg. Gift den 3. nov. 1899 i Løgumkloster med Thomsen, Ingeborg Mathäe, født Jørgensen den 29. mar. 1875 på Tohede, Nr. Løgum. Døde før 1954. Børn: Thomsen, Thomas Mikkelsen, født den 16. nov. 1899 i Løgumkloster. Han døde den 9. sep. 1901 i Løgumkloster. 1 år. Thomsen, Thomas Mikkelsen, født den 25. aug. 1906 i Løgumkloster. Thomsen, Anne Marie, født den 12. sep. 1910 i Løgumkloster. Gift Ehlers.

Skolepedel 1934-44: Hinrichsen, Hans. Se Alderdomshjemmet på Åløkkevej. 

Skolepedel 1944-45: Hansen, Peter. Han er samtidig rottekonge fra 1944-

Skolegården asfalteres 1947

 

Ansat logerende i 1921: Sparholt, Laura, husassistent, født den 6. okt. 1896 i Snesere, Præstø.

Ansat logerende i 1925: Møller, Abel Kathrine, husassistent, født den 16. juni 1909 i Bredebro.

Ansat logerende i 1930: Lassen, Anna Helene, husassistent, født den 2. okt. 1908 i G. Uslev; Skovmand Jørgensen, Sigrid, husassistent, født den 9. aug. 1906 i Birkelse, Hjerting. Se Allégade 13. 

I Løgumkloster Tidende i maj 1921 præciserer skolekommissionen skolepligten. Ifølge den danske skolelov er børnene skolepligtige til slutningen af det skoleår, hvori de fylder 14 år, det vil sige til næstfølgende 1. maj eller 1. november.Så længe barnet ikke er konfirmeret eller udmeldt af skolen på lovlig vis, betragtes det som skolepligt.Når børnene ulovligt forsømmer skolegangen er skolekommissionen pligtig at idømme mulkter, der ved gentagne forsømmelser skal vokse ret betydeligt.

Lærer 1920 Christensen. Børn: Christensen, Hans, født den 30. apr. 1909 i Brovst.

Lærer 1905-24- Schuldt, Detlef August Heinrich, skrivelærer, født den 31. mar. 1881 i Süderau. Konf. 1897 i Elmshorn. Gift 1. gang den 17. aug. 1905 i Løgumkloster med Schuldt, Ellen Marie, født Schau den 20. okt. 1878 i Løgumkloster. Gift 2. gang med Schuldt, Bothilde Nokoline, syerske, født Jensen. Børn: Schuldt, Margrethe, født den 15. feb. 1924 i Draved, Løgumkloster.

-1923 Osmann, Caroline Dorothea, håndgerningslærerinde, født den 3. juli 1875 i Skt. Marien kirke i Flensborg. Se Østergade 27.

1923- Beate Vind håndgerningslærerinde

Lærer 1924 Evardsen, Hans Andersen, dr. phil. overlærer. Gift med Evardsen, Olga, født Magaard. Børn: Evardsen, Ludolf Harald Nis, født den 9. juli 1924 i Løgumkloster. 

1925-Lauridsen, lærer. Han er uddannet på Haderslev Statsseminarium og har været lærer i Broager og sidst i Millinge på Fyn.

1925- Petersen, Bernhard Marinus, lærer i Løgumkloster 1925-, født den 13. mar. 1898 i Hjorup sogn. (Se Garvergade 7)

Lærer 1928 Paulsen, Jakob Adelbert. Gift med Paulsen, Amanda Margrethe, f. Sønnichsen, nævning – 1937- ved retten i Løgumkloster. Børn: Paulsen, Anne Marie Cathrine, født den 27. feb. 1914 i Nustrup. 

I januar måned 1929 kom Christian Morits til skolen med sin krybdyrsamling som bl.a. bestod af krokodiller, slanger, skildpadder m.m. Det var en stor oplevelse for skolen elever. 

Lærer -1929 Jessen, Andreas. Han tager sin afsked for at uddanne sig til gymnastiklærer i København. I stedet for ham bliver 

Lærer 1929- Ellen Pinborg Hansen, fra Sandby ved Vrangstrup ansat som timelærerinde. Hendes søster er i en periode vikar. 

Lærer 1929- Terkild Geil, Oksenvad bliver ansat som lærer. Se Allégade 32.

1929

Skoleåret starter lige efter påske. Der er indmeldt 30 elever i den danske afdeling og 12 i den tyske. 

Lærer -1929 Ratjer. Han tager sin afsked fra kommuneskolen for at uddanne sig til gymnastiklærer. 

I 1930 er følgende lærere fastansat ved skolen: Skovmann, H, Pedersen, frk., Myrhøj, A, Beyer, A, Petersen, B, Køncke, H., Callesen, P., Sørensen, E, frk. 

Lærer -1934- Callesen, Peter Andersen, tysk skoleleder. Gift med Callesen, Ingeborg Marie Gerthilde, født May. Børn: Callesen, Johanne Ingeborg, født den 7. aug. 1929 i Løgumkloster; Callesen, Claus Peter, født den 4. aug. 1933 i Løgumkloster. 

Den 30. jan. 1934 udtaler tyskernes skoleleder Peter A. Callesen bl.a. følgende på et møde i Sæd:

Tiden arbejder for os, også vi Nordslesviger ved: Versailles må falde, og så vil grænsespørgsmålet også blive afgjort på ny. 

Talen var refereret i avisen, Der Nordschleswiger og kommet det danske udenrigsministerium for øre. Det mærkede tyskerne, da de søgte om statstilskud for skoleåret. På grund af udtalelsen blev de nægtet tilskud og ville ikke opnå tilskud før Callesen var fjernet fra skolen. 

Lærer 1934 Jensen, Alfred, lærer, født den 31. jan. 1895 i Fredericia. Han bliver fundet død på Stationsvej den 2. nov. 1934. 

1935

Realskolen får eksamensret, så eleverne skal ikke længere rejse til København for at tage eksamen. Samme år beslutter man endelig at dele den tyske og danske skole, der indtil dato har delt skole og i en vis grad lærere. 

Den nye tyske skole indvies på Tønderlandevej, i den nuværende Lutherske missionske efterskole. 

I november er der rejsegilde på den gule pavillon, der rummede gymnastiksal, sløjd, biologilokale, formningslokale samt klasseværelse til 1. kl. 

Lærer -1936 Sørensen, får stilling som 1. lærer i Skodborg. 

Lærer 1937 Jürgensen, Asmus Wilhelm. Gift med Jürgensen, Maren Cathrine, f. Wind. Børn: Jürgensen, Ingelene, født den 24. apr. 1937 i Løgumkloster. Jürgensen, Lisa, født den 8. juli 1938 i Løgumkloster. Jürgensen, Henning, født den 26. juli 1941 i Løgumkloster. 

Lærer -1937- Rasmussen, Andreas Jacob. Gift med Rasmussen, Meta født Lauritzen. Børn: Rasmussen, Leif Beck, født den 21. mar. 1937 i Draved, Løgumkloster. 

1937- Hygum, Kirsten

 

1938-56 Peter Jepsen, Allégade

1939- Geil, Therkild, Allégade

Gottlieb Poulsen, Asmus, Lærer, født den 21. juni 1915 i Nustrup. Søn af lærer, Adelbert Poulsen og Amanda Margrethe, født Sønnichsen. Gift den 8. nov. 1947 i Løgumkloster med

Gottlieb Poulsen, Kæthe Teodora, født den 2. mar. 1924 i Ø. Linnet. Datter af landmand, Ludvig Carstensen og Anne Margrethe, født Christensen. Børn: Ilse Paulsen, født den 10. maj 1949 i Løgumkloster; Karen Poulsen, født den 12. juni 1948 på Løgumkloster Sygehus.

Børn:

Gottlieb Poulsen, Karin, født den 12. juni 1948 på Løgumkloster Sygehus. Hun var for tidligt født og døde 1 dag gammel.

-1936 Sørensen, lærer, får stilling som 1. lærer i Københoved, Skrave sogn. 

I februar 1940 indskrænkes undervisningen for at spare på brændslet. Hovedskolen lukkes og kun den gule pavillon opvarmes.

1941 

Kommuneskolen bliver rent dansk skole, idet de sidste klasser flyttes til den tysk skole på Tønder Landevej. 

I 1942 falder pensioneret lærerinde, frk. Ane Iversen på sin cykel på vej til Løgumgaarde. Hun bliver fundet af forbipasserende, der ved hjælp af zonen får hende ført til Løgumkloster sygehus. Her ligger hun med en kraftig hjernerystelse som et par dage senere koster hende livet.  Hendes hus bliver solgt til kontorist, Aage Iversen, Stege. 

Lærer -1943 Hygum, frk. 

Lærer 1943- Jepsen, fru, Allégade

Lærer 1943- Schmidt, Kirstine, Bylderup Bov 

1920-43 Pedersen, Else, sygemeldt og afskediget 

Lærer 1943- Fonager, Else, Holstebro. 

1955-58- frk. Ovesen sanglærer. 

1955- Peter Madsen ansættes som vikar. 

1956-71 Jes Holst. sløjdlærer. Kom fra en lærerstilling i Dejbjerglund ved Skjern. 

I 1956 er Ove Nissen inde og springe som soldat. Han afløses derfor af lærer Ejner Rønholt, Elbæk pr. Søvind.

- 1959-86 Frøken Bøgen

 Else Jepsen

1960

Det besluttes at skolen skal flytte til sportspladsen, således at den danske og den tyske skole ligger på hver side af sportspladsen. Herefter vil man bygge en svømmebad imellem – tror man. 

Realister 1960: Længste skoleår nogen sinde, da man går fra at starte i april til at starte i august.

Laurette Andersen, Astrid Asmussen, Claus Erichsen, Magny Eskildsen blev uddannet bankassistent, Hans Chr. From, Birthe Kvistgaard Jakobsen, Otto Brunhøj Jensen, Ida Jepsen, Kaj Juhl, Ingrid Jørgensen, Margrethe Sønderager Madsen, Willi Mathies, Kirsten Møller, Tage Nissen, Robert Nørby, Tove Petersen, Anneli von Rønne, Manfred Schrøder, Christian Thomsen og Ruth Warming.

1962

Løgumkloster kommune søger ministeriet om tilladelse til at bygge en skole på sportspladsen tegnet af arkitekt Chr. Skodborg, Tønder. Skolen skal være en etplansskole efter pavillonsystemet. Man vil begynde med 2 pavilloner der skal indeholde 8 klasseværelser, naturfagslokale, skolekøkken, kontor til vice- og skoleinspektør, lokale til særundervisning, lægeværelse, skoletoiletter samt diverse arkivrum.     

- 1965- lærer, Walsted 

1966

1966- Edith Burgdorf

1966- Lis Burmester 

1970

Erik Nielsen bliver formand for ungdomsskolenævnet i 1970 og ungdomskoleleder i 1968. Han afløser Holst. 

Svend Boisen Jepsen bliver viceskoleinspektør.

Ove Nissen

1971- Sørensen, Inger, lærer, Risskov.

1971- Thomsen, Jens, lærer, Haderslev

1971- Mikkelsen, Simon, lærerstuderende, Bredebro. Fastansat fra 1974. SE Elmeallé 7.

1971- Outzen, Jytte, løsvikar, Tønder  Se Elmeallé 7.

1974- Svinding, Christian

 Hack, Nicolai. Underviste i gymnastik og tysk. Se Elmeallé 9.

lærer og forstander på Sommersted Eftersklole, Knud Erik Hansen, søn af overlærer P. Hansen, Arnum.

Holst, Jes. Født den 1. juli 1906 i Holsted. Han døde 1979. Se mere i Vænget 44. Underviste i sløjd. 

Madsen, Peter. Underviste i matematik. Se Vænget. 

Nissen, Kirsten. Underviste i dansk. Se Nygade. 

Stein. Underviste i religion og historie. Store Åved. 

Gotthardsen, Frede. Underviste i idræt og orientering. Søren Nielsen fra Klostergade fortæller: Må alle store drenge få en lærer som ham, han var tålmodigheden i egen person, faktisk har jeg kun set ham vred én eneste gang. Og han skældte ikke engang ud, han blev i stedet rød i ansigtet som en tomat. Så vidste vi godt, at grænsen både var nået og pænt overskredet, ingen dramatik, ingen ballade, der blev bare ro. Ingen turde sige "Slap af Frede". Han var i min skoletid en lærer og idrætsmand som vækkede både respekt og beundring, når man lærte ham at kende. 

Liebing, Günther. Født den 20. dec. 1930. Han døde den 9. mar. 1914 i Løgumkloster. Gift med børnehavepædagog, Anne Liese Liebing. Underviste i matematik og sløjd. 

Smed, Inger Lodberg. Underviste i dansk og klasselærer. 

Smed, Jørgen. Underviste i regning. 

Welling, Jørgen Hee Sorwad, født den 20. juni 1936 i Garnisons sogn i København. Han underviste i historie og sang. Søn af Hans Jørgen Sorwad Welling og Ingeborg Nellie Carola Bonnie Elisabeth, født Howitz. Han døde den 29. maj 1987 på Tønder Sygehus og blev begravet ved Løgumkloster kirke. 50 år.

Madsen, Ole. Underviste i sløjd og dansk. 

Holm, . Gift med Kamma Holm. Underviste matematik og fysik. 

Holm, Kamma. Underviste i tysk. 

Pelle, Flemming. Underviste i sløjd. 

Sode, Finn. Underviste i fysik. 

Nørgaard, frk. Underviste i formning. Søren Nielsen fra Klostergade fortæller at hun var en net lille kvinde. Hun blev kaldt fuglerede, fordi hendes lange mørke hår blev sat op i en flot facon, som kunne minde om en fuglerede. 

Westergaard, Inger. Gift Matthiesen. Underviste i geografi. 

Mum Sørensen. Underviste i biologi. Hun blev kaldt mumsy. 

Jepsen, Otto. Underviste i fysik. 

Pettersson, Bent, arkitekt. Underviste i engelsk og matematik. 

Halberg, Lasse, vikar for fru Stein.

Petersen, Chresten, pedel på skolen -1964-74-. Gift med Petersen, Karen. Børn: Petersen, Kjestine Margrethe, født den 16. apr. 1932. Hun bliver gift den 25. juli 1953 i Løgumkloster med papirarbejder Erik Sofus Madsen, født den 12. feb. 1927. Den 3. nov. 1959 føder hun barnet Sonja Madsen, som ved dom i Københavns byret den 14. juni 1962 bliver datter af papirarbejder, Niels Werner Mortensen, født den 18. okt. 1924 i Kastrup. Hun hedder herefter Sonja Mortensen. 

Rådhusstræde 3

Foto 2012

Matrikel nr. 511 - Boligareal: 215 m² - Grundareal: 563 m² - Byggeår: 1908

Ejer -1917

Jacobsen, Johannes Heinrich Thomas, skorstensfejermester. Gift med 

Jacobsen, Marie Luise Mathilde Querinus, født Marloth.

Børn:

Jacobsen, Gertrud Elise, født den 17. mal 1898 i Nebel, på øen Amrum.

Ejer 1917-39

Lorenzen, Jes, landmand. Gift med

Lorenzen, Kjestine. 

Lejebolig -1918: Willert, Maren, født Christensen den 2. feb. 1882 i Løgumkloster. Hun var tidligere gift med Willert, Otto Hinrich August. 

Børn: Willert, Willi Hinrich, født den 18. maj 1904 i Westerland, Sild. 

Hun blev 2. gang gift den 7. nov. 1918 i Løgumkloster med møllerejer i Keitum, Peters, Paus Hermann, født den 2. feb. 1861 i Westerland, Sild. 

Ejer 1939-46 Løgumkloster Bank

Logerende 1940:

Gerken, Ingrid, husassistent, født den 13. dec. 1916 i Ribe. 

Eis, Lilly Emilie, husassistent, 28. apr. 1921 i Ribe. 

Andersen, Helga Elise, sygeplejerske ved kommunen, født den 15. juni 1915 i Odense. 

Ansat logerende 1940: Petersen, Verner, skorstensfejerlærling, født den 26. apr. 1920 i Haderslev. 

Ejer 1946-47

Willert, Hans Heinrich, distriktsskorstensfejermester i Løgumkloster fra 1939, formand for socialdemokratiet i Løgumkloster 1944-, formand for arbejdernes samaritter forbund og brandassistent i Løgumkloster frivillige brandværn i 1941-, født den 20. apr. 1902 i Ørby, Haderslev. Gift den 8. mar. 1930 med 

Willert, Anne Marie, født den 7. apr. 1906 i Åbenrå. 

Børn: Willert, Knud, født den 1. maj 1935 i Åbenrå. 

I 1947 bliver han skorstensfejermester i Tønder og flytter hertil. 

Sammen med Vera Ellinor Petersen får han sønnen, Bent Willert Petersen, født den 14. juli 1939 i Tønder. Bent døde den 27. jan. 1942 på Løgumkloster Sygehus. 2 år gammel. 

Ejer 1947-48

Haustein, købmand i firmaet Hansen og Jensen. Gift med

Haustein, Ellen,

2 ejere 1948-80

1. Marquardsen, Andrea, frk., født den 24. jan. 1896 i Løgumkloster. Hun døde den 28. juli 1980 I Løgumkloster. 84 år.

2. Marquardsen, Marie, frk., født den 19. juni 1893 i Faurby, Løgumkloster. Datter af gårdejer, Christian Nissen Marquardsen og Johanne Margrethe, født Nissen, Favrby. Hun døde af en uhelbredelig sygdom den 1. okt. 1969 i Løgumkloster. 76 år.

Marquardsen, Jensine, født den 5. apr. 1876 i Højst sogn. Datter af smedemester, Christian Peter Schmidt og Andrea, født Beck fra Alslev. Hun døde den 13. juni 1959 i Løgumkloster. 83 år.  Hun var enke efter Christian Nissen Marquardsen, Favrby, født den 28. maj 1863 i Løgumkloster, død den 16. maj 1947 og hans 2. ægteskab som de indgik i 1909.

Ejer 1980-83

Marquardsen, Johanne, frk.samt 5 medarvinger. Johanne blev født den 15. dec. 1913. Hun døde den 4. mar. 1994 i Løgumkloster 80 år.

Ejer 1983

Thestrup, Margith

Børn:

Thestrup, René

Thestrup, Irene, født den 14. maj 1967. 

2 ejere 1983-84

Thestrup, René

Thestrup, Irene, født den 14. maj 1967. 

Ejer 1885-97 Petersen, Finn D. 

Ejer 1997- Westergaard, Finn + Christensen, Jing Kragsig

Ejer 2005-16 Hansen, Hans Christian + Boysen, Inge

Ejere 2016-19- 

1. Beck Boysen, Søren 

2. Beck Boysen, Stephanie 

Rådhusstræde 4

Rådhusstræde 5

Foto 2012 set fra Nygade

Matrikel nr. 531+1041- Boligareal: 180 m² - Grundareal: 1555 m² - Byggeår: 1912

Ejendombeskrivelse 2018: Huset er stænkpudset og hvidmalet pålagt halvblank-keramiktag (2001).  

5B stueetage: Entre med flisegulv, 2 stuer en suite med parketgulv, værelse, tekøkken, sauna, marmorbadeværelse med brus, karbad og kælder. 

5A 1. sal: Renoveret badeværelse med brus og køkken/alrum med hvide låger (2004), stue med brændeovn, soveværelse med adgang til altan og værelse. Tagetage er uudnyttet.  

Nygade 1A: Entre, stue, badeværelse med brus og tekøkken.  

Til ejendommen hører dobbeltgarage, alt beliggende på stor grund med central beliggenhed. Anvendelig til mange formål idet lejligheder let kan sammenlægges til en stor beboelsesejendom eller alternativt, udlejes med en samlet lejeindtægt på kr. kr.112.800,-. Opvarmning ved fjernvarme.

Ejer -1962 

Schmidt, Theodor Christian, smedemester, født den 13. okt. 1997 i Løgumkloster. Han døde i 1962 i Løgumkloster 64 år gammel. Gift den 14. okt. 1923 med 

Schmidt, Emma Mathilde, skolelærer på den tyske skole, født den 4. nov. 1898 i Tyskland. Hun dør af et hjerteanfald i 1962. 

Børn: 

Schmidt, Peter, født den 26. maj 1925 i Løgumkloster. 

Schmidt, Günther Marius, født den 6. mar. 1927 i Løgumkloster. 

Schmidt, Ilse Elisabeth, 16. nov. 1933 i Løgumkloster.

  Theodor drev sammen med broderen Matz faderens smede- og maskinværksted i Markledgade.

Ejer -1965 

Boysen, Hans Christian Truelsen, skomagersvend ved Tæstensen i Allégade, født den 9. maj 1911 i Løgumkloster. Søn af Lorens Christian Truelsen Boysen og Christiane, født Jepsen. Gift med 

Boysen, Marie Luise, født den 13. mar. 1918 i Løgumkloster. Hun døde efter en streng sygdomsperiode den 11. aug. 1965 i Tønder og blev begravet i Løgumkloster. 47 år gammel. Datter af arbejdsmand, Theodor Christian Ketelsen og Mirza Dorothea, født Bendixen, Allégade 9. Marie Luises har en bror boende i Klostergade 33.

Se forældre i Elmeallé 7

Børn:

Boysen, Lillian, født den 20. sep. 1941 i Løgumkloster.

Boysen, Sonja, født den 14. dec. 1943 i Løgumkloster. 

Lejer -1962-65 herefter ejer 1965-1977

Quist, Martin, radiotelegrafist senere vognmand og forsikringsagent ved Hafnia og tropsfører hos spejderne, født den 29. mat. 1930 på Elmeallé 4 i Løgumkloster. Søn af rutebilchauffør og vognmand, Martin Jensen Quist og Frida f. Rademacher. Præliminæreksamen 1947. Fra 1967 får han via landeværnet for omnibus- og fragtmandskørsel byrådets tilladelse til at køre turistkørsel over hele Danmark.  

Gift den 5. apr. 1952 med

Quist, Yrsa Vira, apoteksbogholderske, født den 13. apr. 1931 i Østermarie på Bornholm. Datter af sadelmager, Christian Peter Andersen og Ingeborg Kjestine f. Jørgensen fra Øster Marie. Forældrene flytter senere til Løgumkloster.

Børn:

Quist, Finn, født den 29. aug. 1953 i Frederikshavn. Døbt i Løgumkloster kirke.

Quist, Steen, ejendomsmægler. Se Østergade 3.

Ejer 1977-82 Homilius, Christian,

2 ejere 1982-

1. Eriksen, Hans Erik

2. Schmidt, Ingrid

Lejebolig 1987Petersen, Finn, ugift tømmersvend, født den 2. jan. 1962 i Ellum, Løgumkloster. Søn af Andreas Hansen Petersen og Ingrid Clara, født Nielsen. Han faldt ud af en karrusel i Vestergade til Kloster Mærken i 1987 og døde af sine kvæstelser. 25 år. 

2 ejere 2002-19

1. Hansen, Peter Iversen

2. Buron, Cathrin

Rådhusstræde 6

Foto 2012

Matrikel nr. 1080 - Boligareal: 119 m² - Grundareal: 700 m² - Byggeår: 1900

Ejer 1923-51

Kühne, Fritz Wilhelm, dyrlæge, født den 30. maj 1878 i Hohehameln. Død 1965 i Løgumkloster. c87 år. Gift 1911 med

Kühne, Johanne Otteline Luise Margrethe, født 1890 i Gastorp, Hannover, Tyskland. Hun er kommet fra Hannover til Løgumkloster i 1910. Død 1971 i Grinsted, begravet i Løgumkloster. 81 år.

Børn:

Kühne, Hans Günther Albert, dyrlæge, født den 5. oktober 1913 i Hannover. Han flytter til Grinsted og bliver dyrlæge der. 

I 1930 boede de i Markedsgade. I 1921 bor far og søn på Nørremark i Løgumkloster. I 1930 bor de alle 3 i Markledgade igen. Magrethe var kendt for sit arbejde i Krankenpflegeverein. Hun var en livlig dame, der næsten blev blind på sine gamle dage. 

Ejer 1951-71

Kühne, Hans Günther Albert, dyrlæge, født den 5. oktober 1913 i Hannover. Søn af tidligere ejer. Han flytter til Grinsted og bliver dyrlæge der.

Ejer 1971-93 Kühne, Hildegard Margrethe A. K.

Eejere 1993

1. Kühne, Per M.

2. Kühne, Claus W.

1993-2019- Møller, Freddy Allan

Rådhusstræde 7+9+11+13 Andelboliger

Foto 2012

Matrikel nr. 2106 - Boligareal: 92 m² m.fl. - Grundareal: 7987 m² - Byggeår: 1956

Rådhusstræde 7

I dette hus blev jeg født den 28. januar 1958 kl. 7 om aftenen.

Andelsboliglejer 1956-60

(2) Beim, Svend (3) Beim, Wilhelmine Frederikke 

Andelsboliglejer -1966- 

Laedau, Gerhard. Gift med 

Laedau, Elina. 

Børn:

Laedau, Bente

 Rådhusstræde 9

Rådhusstræde 11

Andelsboliglejer 1958-1979-: Dybro, Hans Henning, radiotelegrafist, født den 17. juni 1926. Gift den 12. apr. 1952 i Dybøl kirke med Dybro, Kirsten Gyda Molsgaard, sygeplejerske, født Nielsen den 18. juli 1928.

Børn: Dybro, Ann, (Knas). Dybro, Stig, født den 10. apr. 1956 i Løgumkloster. Dybro, Helle, født den 1. juni 1960 i Løgumkloster. 

Rådhusstræde 13

Andelsboliglejer -1958-69- Degn Hansen, Gunner Peder, rutebilejer, født den 25. maj 1919. Søn af sognerådsformand i Løgumkloster landsogn Christian Degn Hansen. Gift den 22.sep. 1944 i Nollund kirke med Degn Hansen, Evelyn Brødsgaard, født Jensen den 21. apr. 1925.

Børn: 1. Degn Hansen, Ole, sergent, født den 2. aug. 1946 i Grindsted. Døbt i Nollund. (Urup kirkebog nr. 3 i 1946). Gift den 24. jan. i Ulfkjær kirke i Ulfborg  ved Holstebro med kontorassistent Jytte Annelise Jensen, Holstebro. 2. Degn Hansen, Hans, født c1955 

Andelsboliglejer -1973-79-: Thomsen,

Børn: 1. Thomsen, Hans Heinrich, født c1960. 2. Thomsen, Helmuth, født c1965. Konfirmeret 1979.

Koldkådvej 12

Matrikel nr. 2106 - Grundareal: 10.625 m²

Ejer 1913-46 

Albers, Mathias, gårdejer og malermester,født den 3. juni 1874 i Løgumkloster. Han døde den 6. sep. 1960 i Løgumkloster. 86 år. 

Gift den 2. dec. 1904 i Løgumkloster med

Albers, Ingeborg Kjestine, født den 22. juni 1879 i Landeby, Løgumkloster. Hun døde af hjertestop (insufficientia cordis) den 19. nov. 1951 i Løgumkloster. 72 år. Datter af logerende.

Børn: 

Albers, Andrea Marie Cathrine, ugift gårdejer, født den 18. jan. 1909 i Løgumkloster. 

Albers, Conrad, ugift gårdejer, født 10. dec. 1907 i Løgumkloster.

Se Østergade 3 1906-27

Logerende familie: Schmidt, Johan Philip, enkemand, født den 25. juli 1853 i Arrild. Søn af gårdejer, Hans Christensen Schmidt og Ingeborg, født Andersen. Han døde den 31. okt. 1944 i Løgumkloster. Tidligere gift med Schmidt, Ane Juliane Thomsen, født Dall. Børn: Schmidt, Ingeborg Kjestine, født Schmidt i 1879 i Landeby, Løgumkloster. Se ovenfor.

Ejer 1946-68

 

Albers, Andrea Marie Cathrine, ugift gårdejer, født den 18. jan. 1909 i Løgumkloster.

 

Albers, Conrad, ugift gårdejer, født 10. dec. 1907 i Løgumkloster. Se Østergade 3 1906-27 

Børn af forrige ejer.

Ejer 1968- Løgumkloster Kommune

Det var i en længere periode meningen at Løgumkloster Rådhus skulle bygges her.

Ejer 1983- Løgumkloster andelsboligforening

Rådhusstræde 8-56 Andelsboliger

Matrikel nr. 2106 - Boligareal: 154 m² m.fl. - Grundareal: 10625 m² - Byggeår: 1983

Rådhusstrædet 10

1979 Max, P., fhv. kroejer

Rådhusstrædet 12

Hansen, Christian, gårdejer 

Rådhusstræde 14

Lejebolig -2016-

Bargum, Carla, født 1926.

Rådhusstræde 30 

Pedersen, Poula Bernt, faglærer, født den 4. okt. 1920. Hun døde den 20. okt. 1999 på Solgården i Bedsted. 

Rådhusstræde 15

Foto 2012

Matrikel nr. 1125 - Boligareal: 138 m² - Grundareal: 1551 m² - Byggeår: 1954

Grundejer -1954 Løgumkloster Flække

Ejer 1954-82

Plumhoff, Bruno Hansi Jens, tømrermester, født den 9. okt. 1915 i Løgumkloster og opvokset i Vestergade 23. Søn af Friedrich Wilhelm August Plumhof og Anne Marie Cathrine, født Petersen. Han overtog faderes firma og sad i byrådet frem til 1966. Han blev herefter invalid. Døde den 20. juni 1969 i Tønder og blev begravet på Løgumkloster kirkegård. 53 år. Bruno havde en hobby som billedskærer. Borgerligt gift den 9. juni 1949 i Løgumkloster med

Plumhoff, Anna Kjestine, født Borg den 13. feb. 1918 i Nr. Løgum. Hun døde den 18. feb. 1997 i Løgumkloster. 78 år.

Børn:
Plumhoff. Annelise Brunhild, født den 10. mar. 1943 i Løgumkloster. Gift 1966 i Løgumkloster med Robert Nørby, Møllegade 20.

Plumhoff, Brunhild Petra, født den 2. juni 1945 i Løgumkloster. Se Vestergade 23

Plumhoff, Jytte Borg, født den 6. sep. 1950 i Løgumkloster.

Plumhoff, Nanzy, født den 13. dec. 1953 i Tønder. Døbt i Løgumkloster.

Plumhoff, Pia, født den 25. maj 1958 i Løgumkloster.

Ejer 1982-92-

Petersen, Andreas, født den 27. apr. 1929. Han døde den 25. juni 1992 i Løgumkloster. Gift med

Petersen, Ingrid, født Nielsen den 9. sep. 1931. Hun døde den 27. aug. 2017 i Løgumkloster. 

Børn: 

Petersen, Finn 

Petersen, Kaj 

Petersen, Torben

Petersen, Jan

Ejere 2005-19-

1. Fogh, Jimmy Henrik. Gift med

2. Fogh, Sonja Hansen

Børn: 

Fogh, Amanda

Rådhusstræde 17

Foto 2017

Matrikel nr. 1196 - Boligareal: 314 m² - Grundareal: 2307 m² - Byggeår: 1957 

Ejer 1957-88-

Christoffersen, Erik Johannes, malermester 1948-, senere autolakerer og opfinder, født den 4. sep. 1924 i Skt. Michaelis sogn i Fredericia. Søn af Teglværksbestyrer, Hans Peter Christoffersen og Hansine Marie Jørgensen. Han døde som Erik Honoré den 7. nov. 2006 i Løgumkloster. 82 år.

I 1948 opfinder Erik en møntsorteringsmaskine som dog aldrig bliver sat i produktion. Da andre får samme idé, ærgrer det ham alligevel en smule, men med et smil udtaler han til Jydske Tidendende i 1976: "Jeg har det med at miste interessen, når opfindelsen er gjort". Samme år opfinder han en presser til tom emballage. Maskinen er beregnet til tomme blikdåser, men ligner præcist de pappressere man ser i dag.

Gift den 18. jan. 1947 i Løgumkloster kirke med

Christoffersen, Inger, tandtekniker, født Andersen den 16. dec. 1924 i Skt. Nicolai sogn i Kolding. Datter af tjenestepige, Gudrun Jensine Christiansen. Inger kom til Løgumkloster fra Kolding og blev bestyrer af Grethe Staugaards tandteknik i Mellemgade. Per 1. sep. 1948 overtog hun forretningen. Hun døde som Inger Honoré den 2. aug. 2010 i Løgumkloster. 85 år.

I 1947 boede han i Taulov og hun i Kolding.

Børn:

Honoré-Christoffersen, Ian

Honoré-Christoffersen, Remi, født den 3. jan. 1951 i Løgumkloster.

Honoré-Christoffersen, Allan, født den 30. juni 1952 i Løgumkloster. Gift den 8. sep. 1973 i Gundsømagle kirke med Marian Asmussen, datter af E. M. Asmussen, Gundsømagle, Sjælland.

Honoré-Christoffersen, Kim, født den 23. aug. 1957 i Løgumkloster.

Sønderjydsk Autolakering

Løgumkloster

Firmaet starter med 100 m2 malerværksted. I 1963 udvides med 300 m2, idet der bygges en lastvogns- og kølevognslakeringshal. Det var dengang landsdelens første og største. Den var så stor, at man nu også kunne lakere busser. Året efter udvides yderligere med 200 m2 værkstedshal. 

Ejer 2001 

Honoré, Allan

Ejer 2006-

AGRO APS

Koldkådvej 17a

Nielsen, Robin

Rådhusstrædet 18

Petersen, Hans Friedrich, født den 13. maj 1915 i Burkal. Søn af Johannes Anton Petersen og Wilhelmine Sofie, født Gehrt. Han døde den 13. dec. 1987 i Løgumkloster. 72 år. Gift i Jels med

Petersen, Cecilie Marie, født den 2. apr. 1923. Hun døde den 20. feb. 2010 i Løgumkloster. 86 år.

Rådhusstræde 19

Foto 2017

Matrikel nr. 1307 - Erhvervsareal: 1406 m² - Grundareal: 4282 m² - Byggeår: 1962

LØMA

Værfører: Jes G. Matzen

Bogholder: Frank Bossen 

Ejer 1989-94

Schmidt, Henning,

 

Ejer 1994-

Mathiesen, Preben,

 

Ejer

Nykredit Realkredit

Ejer 1989-94

Schmidt, Henning,

Ejer 1994-

Mathiesen, Preben,

Ejer

Nykredit Realkredit

Rådhusstræde 21

Matrikel nr. 1361 - Boligsareal: 237 m² - Grundareal: 3101 m² - Byggeår: 1965

Ejer -1982 

Straarup, Jørgen, landmand og tørvefabrikant, født den 4. maj 1929 i mosehuset, Skødeberg, Vorbasse sogn. Søn af gårdejer og tørvefabrikant, Viggo Berg Straarup og Sigrid, født Jørgensen.Gift den 1. mar. 1952 i Vamdrup med 

Straarup, Claire Valentine Maurice, dekoratrice, født Valerie, den 1. okt. 1929 i Bruxelles, Belgien. Datter af André Godefroid Marie Auguste Eugerie Valerie, født Laurente. Hun døde den 28. nov. 2009 i Horsens. 

Den 28. jan. 1952 erklærer Jørgen og Clair over for sognefogeden i Stepping. at deres børn skal opdrages i den katolske tro. De bliver skilt den 19. sep. 1975 i Løgumkloster. Fra 1978 tager Claire sit pigenavn, Valerie som efternavn igen. 

Børn:

Lejer 1979: Valentin, Claire,

Ejer 1982-93

Matzen, Jens Günther,

Ejer 1993-

Matzen, Margrethe O. Bendorff

Rådhusstræde 23

Foto 2014

Matrikel nr. 1543 - Boligsareal: 135 m² - Grundareal: 1490 m² - Byggeår: 1970

Ejer 1969-85

Lauritzen, Peter, vognmand, født den 11. mar. 1916. Han startede med en lillebil forretning. Gift 12. dec. 1945 i Løgumkloster med

Lauritzen, Christine Marie, født den 25. arp. 1922.

Børn:

Lauritzen, Lillian, født den 6. jan. 1956 i Løgumkloster.

Ejer 1985 Lauritzen, Christine Marie,

2 ejere 1985-89

1. Honoré, Kim, født den 23. aug. 1957 i Løgumkloster. Forældre i Koldkådvej 17

2. Thomsen, Grethe,

Ejer 1989- Honoré, Kim, født den 23. aug. 1957 i Løgumkloster. Forældre i Koldkådvej 17

Rådhusstræde 25

Matrikel nr. 1544 - Boligsareal: 203 m² - Grundareal: 5152 m² - Byggeår: 1987

Ejer -1982 Viborg, Frederik.

Ejer 1982-2002- Hononré, Erik,

Ejer Vedelgart, Carl-Aage

Rådhusstræde 29

Matrikel nr. 1941 - Boligsareal: 137 m² - Grundareal: 3909 m² - Byggeår: 1979

Ejer 1978-84 Christensen, A. E. elektriker i Markedsgade

Ejer 1984-86 Lensch, Hans Carl Andersen,

Ejer 1986 Overby, Steen,

Ejer 1986-95 Sønderjysk autolakering v. Erik Honoré 

Ejer 1995- Honoré, Remi 

Ejer -2013- Vedelgart, Carl-Aage

Rådhusstræde 58

Foto 2012

Matrikel nr. 1150 - Boligareal: 93 m² - Grundareal: 928 m² - Byggeår: 1954

Ejer 1954-76

Jensen, Harry, født den 2. juni 1930 i Løgumkloster. Søn af murermester, Henry Richard Jensen og Charlotte Frederike Wilhelmine f, Mitsmann. Han blev uddannet murersvend hos murermestrene brødrene Jensen i 1949. Han døde den 16. juli 2006 i Løgumkloster. 76 år. Gift den 26. juli 1952 i Løgumkloster med

Jensen, Bodil Anne, født den 17. dec. 1930 i Ellum. Datter af sognerådsformand, Poul Hansen Outzen og Olga Louise f. Heinicke.

Børn:

Jensen, Flemming Outzen, født den 23. okt. 1953 i Løgumkloster.

Jensen, Lars Outzen, født den 5. nov. 1956 i Løgumkloster.

Ejer 1976-86 Andresen, Magnus Peter Christian, født den 2. jan. 1913 i Hjordkær. Søn af maler Peter Nicolai Andresen og Helene Sophie, født Poulsen. Han døde den 28. sep. 1985 på Tønder sygehus og blev begravet ved Løgumkloster kirke.  72 år. Gift den 2. okt. 1948 i Kolding med

Andresen, Grethe, født Mattisson.

Ejer 1986-93

Parwelec, Kurt. Gift med

Parwelec, Marianne, født den 11. maj 1935. Hun døde den 16. jan. 2011 i Løgumkloster.

Ejer 1991-92 Paulsen, Anne Lise

Ejer 1992-98

Nielsen, Jesper. Gift med

Nielsen, Heidi,

Ejer 1998-

Jensen, Leif Nørgaard. Gift med

Jensen, Ingrid,