Jørgengårdsvej

Jørgensgårdvej 5 - 7
Jørgensgårdvej 5 - 7
Jørgensgårdvej 5 - 7
Herredsfogedgården - Jørgensgårdvej 15
Fattiggården

1937 Der bygges en vej fra Jørgengårdsvej til Ulvemose.

Jørgengårdsvej 1

Foto 2014

Matrikel nr. 1033 - Boligareal: 140m² - Grundareal: 1014 m² - Byggeår: 1949

Ejer 1878-92

Schmidt, Truels Petersen, født den 1. nov. 1828 i Løgumkloster. Søn af snedker, Laust Petersen Schmidt og Ellen Marie Nielsen fra Storegade 3b. Han var bagerlærling i 1845 hos Poul Jepsen Poulsen i Møllegade 1 og blev senere murer og flyttede til Fredericia. Her fandt han Marie Dyna, som han giftede sig med. I 1878 er han tilbage i Løgumkloster, hvor han ejer Klostergade 19 i 1878-88 og Jørgensgårdvej 1 fra 1878-92.

Ejer 1892-1921 

Christensen, Peter Johansen, arbejdsmand, født den 23. aug. 1838 i Bredvad, Bylderup sogn. Søn af Hans Jessen Christensen og Maren, født Hinrichsen. Han døde den 18. feb. 1924 i Løgumkloster. 86 år. Gift med 

Christensen, Mette Marie, født Hansen c1843. Hun døde den 24. maj 1919 i Løgumkloster. 76 år.

Efter konens død i 1919 sælger han huset og bor sine sidste dage i Sparekassens ældreboliger i Søndergade.

Børn:

Christensen, Hans Jessen, født den 25. jan 1867 i Løgumkloster.

Christensen, Thergina Marie, født den 24. juli 1868 i Løgumkloster. 

Christensen, Peter Johansen, vognmand, født den 16. feb. 1871 i Løgumkloster. 

Christensen, Hans Jessen, født den 24. juni 1873 i Løgumkloster.

Christensen, Janine Petra, født den 10. msj 1875 i Løgumkloster.

Christensen, Metha Marie, født den 22. jan. 1879 i Løgumkloster. Hun døde 11 år gammel i 1890.

Christensen, Maren, født den 19. apr. 1884 i Løgumkloster. Hun døde 5 år gammel i 1890.

Ejer 1921-24 Sørensen, Niels Andersen. Se Jørgengårdsvej 33.

Ejer 1924-42

Markussen, Andreas Peter, landmand og smed, født den 8. dec. 1875 i Solderup. Søn af Marcus Tegidius Marcussen og Mette Cathrine, født Høeg. Han døde den 9. sep. 1942 boende på småeng i Løgumkloster. 66 år. Gift den 22. mar. 1905 i Hostrup kirke med

Markussen, Anna Christine, sypige i Emmerske, født den 13. feb. 1868 på Solderupmark, Hostrup. Datter af Christian Christiansen og Marie Christine, født Sontum. Hun døde den 18. aug. 1945 i Løgumkloster. 77 år. Se Enggården

Ejer 1942-47 Andersen, Marius, landmand,

Logerende -1945: Sørensen, Andreas Nielsen, (DRES) ugift arbejdsmand på selefabrikken, født den 24. apr. 1906 i V. Terp, Nr. Løgum. Se hans forældre i Lillegade 12. Han havde fået blodforgiftning i den ene arm og kom for sent under lægebehandling. En tilstødende lungebetændelse tog livet af ham den 17. okt. 1945 på Tønder sygehus. Han blev begravet i Løgumkloster. Dres, som han blev kaldt, var en livsglad, flittig og godmodig mand. Han blev 39 år gammel.

Ejer 1947-49 Løgumkloster kommune

Nybygget

Ejer 1949-84

Pedersen, Johannes, vejformand og byrådsmedlem, født 1901. Som vejformand fandt han altid en god løsning sammen med borgerne i byen. F.eks. da Christian Gassner, født 1901 manglede et afløb til vandet fra sine kreaturer, sørgede han for, at der blev gravet en brønd.

Pedersen, Anna (AJE), født den 19. juli 1909

Børn:

Pedersen, (DIDDE).

De ejer også Vindmøllegade 12 indtil 1984. 

Lejebolig -1965: Bukauskis, Jurgis, (GEORG) krigsfanger fra 1. Verdenskrig og ugift skomager hos Tæstensen, født den 17. juli 1884 i Litauen. Søn af Adomas Bukowskis og Ona, født Tamusiunaite. Han døde den 10. nov. 1965 i Løgumkloster. 81 år. Han blev begravet sammen sted som sine soldaterkammerater på kirkegården i krigsfangerskoven. Det var husejer, der sørgede for hans begravelse.  

Ejer 1984-85 Jürgensen, Heinrich Olufostegrosserer, født den 27. sep. 1931 i Løgumkloster. Søn af Walter Hermann Jürgensen og Louise Elisabeth, født Jensen, Østergade 28. Han døde den 10. juli 1985 i huset og blev begravet ved Løgumkloster kirke. 53 år. Gift den 20. apr. 1957 i Rise med Jürgensen, Rosa Lilly, syerske, født Jensen.

Børn

Jürgensen, Kurt, født den 27. feb. 1959. Se Åbenråvej 3

Jürgensen, Bent, født den 24. nov. 1960 i Løgumkloster.

Jürgensen, Gert

Jürgensen, René

Ejer 1985-98 Friis, John

2 ejere 1998-2019-

1. Mikkelsen, Glenny Sloth, arrangør af spejdernes Fich-race 2013 og administrator for Kloster Spejdernes hytte på Hedevej 1.

2. Ketelsen, Tina

Børn

Ketelsen, Camilla Sloth, født c2001 

Jørgengårdsvej 3

Foto 2014

Matrikel nr. 1032 - Boligareal: 179m² - Grundareal: 1054m² - Byggeår: 1949

Grundejer -1949 Løgumkloster flækkekommune

Ejer 1949-99

Thimsen, Heinrich, (HEINE) murermester fra 1954, født den 30. mar. 1918 i Løgumkloster. Søn af Johanne Marie Thimsen. Faderen ukendt. Hun bor stadig hjemme hos forældrene med Heinrich, da han er 12 år gammel i Lillegade 1a. Heinrich kommer i murerlære hos sin onkel Willy Mathies. I mere en 28 år har han været medlem af Løgumkloster frivillige brandværn. – Han fik herfor c1965 kongens tjenestemedalje i sølv. Han var gennem flere år med i socialdemokratiets bestyrelse og medlem af menighedsrådet. Han døde den 26. dec. 2001 i Løgumkloster. 83 år. Gift den 10. dec. 1944 i Løgumkloster med

Thimsen, Agnete Elisabeth, født den 11. juli 1924 i Ringkøbing. Datter af husbestyrerinde, Ane Marie Jensen. Hun døde den 16. sep. 1991 i Løgumkloster. 67 år.

Børn:

Thimsen, Birte, børnehavepædagog, født den 8. maj 1947 i Løgumkloster. Gift den 11. mar. 1972 i Løgumkloster med tømrersvend Knud Pedersen, Åbenrå. Søn af kontorbestyrer Mandrup Pedersen, Tillitse, Lolland.

2 ejere 1999-2019-

1. Eschelsen, Martin Dupont Wieland

2. Wieland, Henriette Luise

Børn:

Eschelsen, Charlotte Wieland, født c2001.

Jørgengårdsvej 4/Aabenraavej 1

Foto 2014

Matrikel nr. 93 - Boligareal: 235m² - Grundareal: 1380m² - Byggeår: 1877 

Ejer 1894-1905 Schulz, Anton, ølbrygger. Se Åbenråvej 2a. 

Lejebolig 1901-11-: Zenner, Jakob Johan, karetstel- og hjulmagermester, født den 21. sep. 1875 I Wallerfangen, Saarlois, Tyskland. Han deltog i 1. Verdenskrig som landsturmmann og kom levende hjem herfra. Han døde den 6. juli 1951 i Sønderborg. Gift den 23. mar. 1901 i Løgumkloster med Zenner, Emilie Antoinette, vask og strygning, født Schmidt den 25. okt. 1879 i Løgumkloster. 

Børn: 1. Zenner, Kjestine Marie, født den 4. apr. 1901 i Løgumkloster. 2. Zenner, Peter Nielsen, født den 26. aug. 1905 i Løgumkloster. 3. Zenner, Anne Silmuthe, født den 7. juli 1907 i Løgumkloster. 4. Zenner, Emilie Antoinette, født den 4. aug. 1908 i Løgumkloster. Hun var tjenestepige hos Peter Matthiesen på Kongshoved, Kegnæs i 1921. 5. Zenner, Margrethe Johanne, født den 26. jan. 1911 i Løgumkloster. Fadder ved dåben den 19. mar. 1911 er bl.a. Anna Carstensen fra æ Paitkrog.

De flytter til Midtkoppel, Kegnæs, Sønderborg, hvor de boede 1921.

Ejer 1905-24 Hagensen, Martin Petersen. Se Østergade 28 i 1925.

Lejebolig 1 i 1925: Christiansen, Anton Thorvald, frugthandler, født den 20. juli 1889 i Skelby, Præstø. Se familien i Elmeallé 4 og børnenes problem i 1939. 

Lejebolig 2 i 1925: Messing, Jacob, hjemmeslagter og fouragehandler, født den 20. juni 1880 i Tyskland. Gift med Messing, Nielsine, systueejer 1945-,født den 13. jan. 1892 i Skærbæk. Hun starter en systue hos Frida Bahnsen. De er flyttet hertil fra Storegade 5a og videre herfra til det lille hus på Allén. Se mere der.

Lejebolig 3 i 1925: Holm, Johannes Nielsen, arbejder, født den 23. aug. 1901 i Vestergasse, Skærbæk. Søn af arbejder, Jonathan Nielsen Holm og Johanne, født Møller. Gift med Holm, Kirstine, født den 16. mar. 1900 i Kløing, Nr. Løgum. Datter af arbejdsmand, Jørgen Sørensen og Nielsine Petra, født Simonsen.

Børn: 1. Holm, Johannes, født den 12. apr. 1925 i æ armhus i Løgumkloster. 2. Holm, Svend Aage, født den 16. maj 1928 i æ armhus i Løgumkloster. Han døde spæd.

Lejebolig 4 i 1925: Andersen, Carsten, kusk senere vognmand, født den 24. juni 1866 i Jejsing. Samlevende med Andersen, Edel Kistine, født den 24. apr. 1880 i Randers. Datter af tjenestekarl, Niels Laursen og Johanne Kathrine, født Mikkelsen.

Børn: 1. Andersen, Charles Bolchvig, født den 3. okt. 1912 i Mejlgade 57 i Århus domsogn tror man i første omgang, men da moderen er bosiddende på fattiggården i Randers på 10 månedersdagen for nedkomsten, formoder man, at han nok er født her. Han bliver først meldt født den 28. dec. 1912 af Randers fattigudvalg og den 13. jan. 1913 bliver han indført i Skt. Mortens sogns kirkebog i Randers uden navn. For faderen erkender først sit faderskab i okt. 1914 og navngiver ham samtidig, og først den 21. maj 1916 bliver han døbt i Århus domkirke; 2. Andersen, Gudrun Johanne, født den 15. feb. 1917 i Studsgade 11 i Århus domsogn; 3. Andersen, Thora Hedvig, født den 7. juli 1918 i Studsgade 11 i Århus domsogn; 4. Andersen, Thyra Hilda, født den 7. juli 1918 i Studsgade 11 i Århus domsogn; Alle børnene er født uden for ægteskab, men har den samme far.

Ansat logerende: Johannsen, Anne Christine, født den 30. juni 1902 i Bovrup, Varnæs. Datter af arbejder, Martin Geert Johannsen og Anna Christine, født Andersen.

Ejer 1924-27 Petersen, Johann Anton

Ejer 1927-42 Hagensen, Martin Se Østergade 28

Lejebolig 1940 Brodersen, Hans, handelsmand, født den 13. feb. 1905 i Løgumkloster. Gift den 4. okt. 1935 (fraskilt) med Brodersen, Valborg, født den 4. dec. 1908 på Thorsmark, Brønderslev. Se mere i Lejebolig i Østergade 14.

Børn: 1. Brodersen, Mogens, født den 8. juli 1929 i Slagelse. 2. Brodersen, Anna, født den 21. maj 1934 i Løgumkloster. 3. Brodersen, Laurits, 29. juni 1936 i Løgumkloster.  

Ejer 1942-63

Hansen, Mette Christine Johanne, født Jepsen den 6. mar. 1914 i Flensborg. Datter af murer, Jens Hans Peter Jepsen og Metha Marie, født Schmidt. Hun døde 1994. Gift den 8. maj 1932 i Løgumkloster med

Hansen, Martin Mathiesen, chauffør hos Jens Peter Jensen, født den 11. maj 1899 i Kløing, Nr. Løgum. Søn af arbejder, Andreas Sørensen Hansen og Mathilde Christine, født Hansen. Han døde den 1. sep. 1982 boende ved Banen 9a og blev begravet ved Løgumkloster kirke. 

Børn

Hansen, Helga, ekspeditrice, født den 4. juni 1936 i Løgumkloster. Hun døde af kræft i sep. 2003 i Helsingør. Begravet ved Græsted kirke. 67 år. Gift den 27. juli 1958 i Løgumkloster med teknikumstuderende i Århus, Hans P. Asmussen, født den 5. feb. 1936 i Sønderborg. Søn af mekaniker Nicolai Asmussen og Maria Sophia, født Hansen. Han døde af en hjerneblødning den 21. juni 2014 på Bispebjerg hospital. Begravet ved Græsted kirke.  Børn: a. Asmussen, Benna Asmussen, født den 5. feb. 1965 i Horsens. Gift Hørlück. Hun døde af leukæmi den 6. nov. 2014 på Rigshospitalet i København. Begravet ved Græsted kirke. 49 år.

Hansen, Edith, født den 25. sep. 1937 i Løgumkloster. Gift den 10. nov. 1962 i Løgumkloster med kontorassistent Bent H. Larsen. Søn af møbelhandler E. Larsen, Haderslev.

Hansen, Bente. Gift den 16. juli 1966 i Løgumkloster med teknisk tegner Kaj Gydesen. Søn af disponent H. H. Gydesen, Sønderborg.

Ejendommen ligger nu på Aabenraavej 1 og den hvide bygning på Jørgensgårdvej 2 & 4.

Lejebolig 1 1933-58 : Plotnikof, Nikifor Laurentjevitsch, arbejdsmand, født den 12. juli 1888 i Vatoraja Koslovka i Rusland. Død 28. dec. 1962 i Løgumkloster. Gift den 28. sep. 1928 med Plotnikof, Bertha Marie, født Clausen, arbejder, født den 6. feb. 1898 i Egernsund. Døde den 30. nov. 1982 i Løgumkloster.

Nikifor kom til Danmark i 1916 som krigsfange og sad indtil 1918 i fangelejren på teglgård. Da den russiske revolution var brudt ud, turde han ikke at rejse hjem til Rusland, hvorfor han slog sig ned som daglejer. Her mødte han Bertha, der var i køkkenet på Løgumgaarde efterskole, hvor eleverne kunne tag præliminæreksamen.

De slår sig først ned i Østergade 29, hvorefter de flytter ind i en lejlighed på hjørnet af Åbenråvej og Jørgensgårdvej. Bag huset havde Nikifor kaninavl. Her bor de frem til 1958, hvor de flytter til Bedsted, hvor deres yngste søn Valter bor. Nikifor døde i Bedsted i 1962 og Bertha bliver boende i huset frem til 1965, hvor hun flytter til den tidligere gamle skole/trådfabrik i Søndergade.

Nikifor var i mange år statsløs. Derfor skulle han en gang om ugen forbi Franzen på politistationen, Elmeallé 13, og det var også grunden til, at han først blev gift, efter de havde fået børn. Fra sidst i 1930’erne får han arbejde på Carl Tæstensens skofabrik i Markedsgade 9, og her arbejder han, indtil han bliver folkepensionist.

Nikifor kunne, som så mange andre, hverken læse eller skrive dansk eller russisk, men han talte uden besvær begge sprog. Under krigen havde tyskerne deres heste opstaldet på Holmen. Hestene blev passet af russiske krigsfanger. De opsøgte Nikifor for en snak og for at høre nyt fra Kloster og den store Verdenskrig. Det brød de tysksindede sig absolut ikke om, men det rørte ikke Nikifor. Han bød altid dem, der kom, ind.

Nikifor talte aldrig om Rusland og sin familie derovre. Derfor har familien ikke noget kendskab hertil.

Børn:

1. Plotnikof, Jenny, født Clausen den 13. sep. 1920 i Løgumkloster. 2. Plotnikof, Anna, husassistent, født Enervoldsen den 1. februar 1922. Hun døde den 27. dec. 1990. 68 år. Gift 1. gang den 5. nov. 1948 i Løgumkloster kirke med chauffør, Hans Henrik Nicolaisen, født den 21. feb. 1927 i Gråsten. Søn af mejerist, Hans Peter Nicolaisen og Anne Louise, født Bernsen. (Se Markledgade 24). Gift 2. gang i 1953 med Bend A. Schmidt, født den 13. juli 1925. Han døde den 22. mar. 2005. 79 år. 3. Plotnikof, Andreas, chauffør, født den 13. apr. 1924. Gift med Se Nygade 54. Plotnikof, Hans, fodermester og kaninavler, født uden for ægteskab den 25. nov. 1925. Døbt 1. april 1929 3 ½ år gammel. Død 11. juli 1989 og begravet i Løgumkloster. 63 år. Gift den. 1. dec. 1951 i Løgumkloster med Wilhelmine f. Thiel. Elmeallé 0. De boede på Dravedvej 5. Børn: a. Jetta Plotnikof, født den 22. okt. 1953 i Faurby, Løgumkloster. b. Pia Plotnikof, født den 25. juli 1960 i Faurby, Løgumkloster. Det var her på Dravedvej 5, vi købte mine kaniner, først tysk kæmpe Scehcke og senere belgisk kæmpe. 5. Plotnikof, Magda, husassistent, født den 12. feb. 1929 i Løgumkloster. Gift den 2. maj 1948 i Løgumkloster med landbrugsmedhjælper i Holme, Højst senere traktorfører på Sivkro, Carl Christian Beck, født den 2. dec. 1927 i Rise. Søn af smedemester, Johan Erik Paulsen Beck. Børn: a. Alice Beckfødt den 20. juli 1949 i Løgumkloster. b. Mona Beck, født den 24. feb. 1951. c. Karin Beck, født den 23. feb. 1923 på Løgumkloster Sygehus. 6. Plotnikof, Walter, postbud i Bedsted, født den 10. mar. 1933 i Løgumkloster. Gift med Inger Møller.

Moderen har tidligere boet i Vestergade 27 i starten af 1920’erne, før hun blev gift med Nikifor Laurentjevitsch Plotnikof.

Lejebolig 2 Frisk, Anne (Se Østergade 27)

Ejer 1963-98 Jensen, Jens Peter, vognmand på Åbenråvej 1 1962-, som senere flyttede til industrivej 14. Han overtog lillebilforretningen efter Peter Lauritsen. Gift med

Jensen, Laure Callesen

Børn:

Jensen, Henrik, ejer af SydVest Bus, Industrivej 14.

Jensen, Ninette

Forretningslejer af teorilokale -1978-81- Hansen, Gunnar, kørelærer 

Engang i 1980’erne ændrede kommunen adressen Åbenråvej 1 til Jørgensgårdvej 2 og den hvide bygning blev til Jørgensgårdvej 4a & 4b

Teorilokalelejer -1985- Hansen, Gunner, kørelærer

Ejer -2008

Bærenholdt-Jensen, Gregers, født den 7. juni 1924. Han døde den 28. juni 2008 i Løgumkloster.

 

Ejer -2014 Møller, Anna Kirstine Fjordside Se Svinget 5a

 

Ejer 2015-19- Warncke, Irene, pædagog

Schmidt, Jonny

 

Lejebolig 1a -2018-19-

Eskildsen, Karina

 

Lejebolig Jørgengårdsvej 4 -2018-19-

Dyring, Tobias

(Familie i Stationsvej 16a)

Jørgengårdsvej 5 Jerusalem

Foto 2014

Matrikel nr. 1031 - Boligareal: 1010m² - Grundareal: 156 m² - Byggeår: 1949

Jørgensgårdvej 5 og 7 har været et hus.

Ejer -1986

Lund, Stephan Hansen, (STEFFEN) rutebilchauffør og 1946- skolepedel, født den 18. maj 1912 i Løgumkloster. Søn af Johanne Jensine Lund, ugift arbejderske, født den 9. dec. 1889 i Løgumkloster. Han døde den 2. juli 1988 på Sønderborg sygehus. Begravet i Løgumkloster. Gift den 15. dec. 1940 i Løgumkloster med

Lund, Inger Marie Viola, hushjælper, født den 29. dec. 1915 i Ralfsted, Odense. Datter af fodermester, Hans Jørgensen og Hanne Juline Kirstine, født Hansen. Hun døde af en hjerneblødning den 24. sep. 1954 på Tønder Sygehus. 37 år. Begravet i Løgumkloster.

Børn:

Lund, Aase, født den 15. juli 1941 i Løgumkloster. Gift med Iver Peter Hansen. Bosiddende 2014 i Mølleparken 51 i Løgumkloster. Børn: a. Sussi Godbersen, bosiddende i Tønder; b. Peter Hansen, bosiddende i Herning;

Lund, Peter Hansen, født den 28. mar. 1944 i Løgumkloster. Gift med Ulla Schack. Bosiddende 2014 i Mølleparken 45 i Løgumkloster. Børn: a. Jan Schack.

Lund, Jørgen Hansen, født den 18. feb. 1948 i Løgumkloster. Se næste ejer.

Lund, Birgit, født den 15. nov. 1951 i Løgumkloster. Hun voksede op hos faderens kusiner Ingeborg og Marie Bock, Jørgengårdsvej 7, da moderen døde inden hun fyldte 2 år. Gift den 29. juli 1972 i Løgumkloster med Chauffør, Hans Jørgen Christensen. Søn af Evald P. Christensen, Durup ved Skive. Bosiddende i Abild. Børn: a) Leif Christensen (1 barn), bosiddende i Abild. b) Lone Christensen, gift med Dennis Høi. (3 børn), bosiddende på Als. c) Lene Christensen, gift med Lars Bruun (1barn), bosiddende i Tønder.

Ejer 1986-2019-

Lund, Jørgen Hansen, født den 18. feb. 1948 i Løgumkloster. Søn af forrige ejer. Gift den 27. maj 1972 i Grøndahls kirke med kontorassistent  

Lund, Jette Bellerby, født Hansen. 

Børn:

Lund, Tina.

Lund, Randi.

Lund, Per.

Jørgengårdsvej 6

Foto 2014

Matrikel nr. 1926 - Boligareal: 140m² - Grundareal: 752m² - Byggeår: 1979 

Ejer -1960- 

Jensen, Jens Lausten, fodermester. Gift med 

Jensen, Ester, født Rasmussen. 

Børn

Jensen, Arne Johannes, født den 18. aug. 1946 i Jels.

Jensen, Elly. Gift den 16. juli 1966 i Ugilt kirke med Robert Jespersen. Søn af gårdejer Helmer Jespersen, Neder Tange, Sønderskov.

Ejer -1977 Andersen, Hans Christian

Ejer 1977-78 Petersen, John

Ejer 1978-2007

Petersen, Berner Eduard, tømmersvend, født den 26. juli 1933 (Toftlund). Han døde den 14. nov. 2013 i Løgumkloster. Gift borgerligt den 3. juni 1953 i Løgumkloster 1953 med

Petersen, Ingeborg, født den 11. juli 1934 i Branderup. Datter af Frederik Carl Dittfeldt og Marie, født Mathiesen fra Østergade 29.

Børn:

Tove Petersen, født den 10. juni 1953 i Løgumkloster.

Se Østergade 29 

2 ejere 2007-19-

1. Jepsen, Lauge Nielsen, direktør i LNJ-koncernen i -1985-, 

2. Jepsen, Else Å.

Jørgengårdsvej 7 Jerusalem

Foto 2014

Matrikel nr. 1106 - Boligareal: 189m² - Grundareal: 1046m² - Byggeår: 1952 Første gang omkr. 1700.

(Jørgensgårdvej 5 og 7 har været ét hus) Hvorfor kaldte man huset Jerusalem? 

Ejer -1798 

Bornholmer, Christen Jensen. Gift den 14. aug. 1761 i Løgumkloster med 

Jensdatter, Ingeborg. 

Gift 2. gang med 

Andreasdatter, Botilla. 

Børn:

Holm, Kirstina Maria, født den 12. mar. 1873 i Løgumkloster.

Ejer 1798-

Bornholmer, Peterdaglejer, født c1752 i Døstrup. Søn af arbejdsmand, Andreas Bornholmer og Maren (1714-Løgkl.1792). Familien har også boet i Lillegade 13b (-1798) og Søndergade 0 (1783-84), Østergade 18 (1784-). Han døde den 21. maj 1808 i Løgumkloster. 56 år. Gift med

Thygesesdatter, Maren

Børn:

Bornholmer, Ellen Marie Andreasen. Gift med Simon.

Familien har også boet i Lillegade 13b, Søndergade 0, Østergade 18.

Lejebolig 1804: Hansen, Peter. Gift med Juliane Frederike Laustdatter. Børn: 1. Hansen, Botille Catharina, født den 18. aug. 1804 i Løgumkloster. Gift med købmand, Jacob Lund Thissenius, født c1806 i Ho sogn. I 1860 boede de i Slagtergade i Haderslev. 

Ejer -1831 Hansen, Hans Christian, knapmager, født i Løgumkloster. Trolovet den 24. juli 1761 i Løgumkloster og gift den 17. okt. samme år i Løgumkloster med

Hansen, Wibeke Kjestine, født Thomasdatter Busches i Løgumkloster.

Børn: 

Hansen, Hans Christian. Se næste ejer. 

Hansen, Anna Maria, født den 6. jan. 1765 i Løgumkloster.

Hansen, Gyde Marie, født den 12. juli 1769 i Løgumkloster.

Busch, Maren, født den 18. apr. 1772 i Løgumkloster. 

Ingen af børnene er gift før 1803. De ejer Lillegade 13a (1762-1831)

Ejer 1831

Hansen, Hans Christian, knapmager og arbejdsmand, født den 30. juli 1762 i Løgumkloster. Se mere i Lillegade 13a.

Ejer 1831-46 Christiansen, Peter

Ejer 1846

Kiekhäfer, Johann Gottlieb, bødker, født c1783 i Greifenberg, Bayern. Søn af Johann Friedrich Ferdinand Kiekhäfer. Han døde efter 1845. Gift med

Berg, Anna Maria, født den 16. apr. 1789 på Markedspladsen 1b i Løgumkloster. Datter af husmand og urmager, Chresten Jessen Berg og Juliana, født Brandt. Hun døde efter 1845.

Ejer 1846-48

Geerdsen Scheld, Christian, født c1788 i Arrild. Gift med

Borck, Maria, født 1792 i Ringgive, Vejle.

Ejer 1848-52 Nissen, Hans Christian, møllersvend, født den 10. juli 1821 i Bevtoft. Søn af landmand, Nis Nissen og Birthe. Han døde den 20. juni 1891 i Løgumkloster. 70 år. Gift den 29. dec. 1847 i Løgumkloster med

Nissen, Cathrine Marie, født den 4. jan. 1821 i Løgumkloster. Datter af Tjelle Outzen og Mette Marie Nielsdatter.

Børn:

Nissen, Nicolai, født den 28. feb. 1848 i Løgumkloster.

Nissen, Metta Marie Mathilde, født den 10. jan. 1854 i Løgumkloster. Gift den 23. sep. 1887 i Løgumkloster med Carl Heinrich Haferkorn, født den 25. jan. 1858 i Traventhal. Søn af skrædder, Carl Joseph Haferkorn og Pauline Auguste, født Diersch.

Nissen, Birtha Maria Caroline, født den 10. jan. 1857 i Løgumkloster.

Nissen, Anne Christine Cecilie, født den 13. apr. 1860 i Løgumkloster. Gift den 23. maj 1891 i Løgumkloster med købmand, Niels Jørgensen Møller, født den 8. apr. 1868 i Quistrup. Søn af snedker, Jørgen Nielsen Møller og Kjesten Marie, født Greisen.

Ejer 1852-93

Lauritzen, Niels Christian, landmand, født den 18. juni 1825 på Lydum Hedeby, Ribe amt. Søn af Laurids Nielsen og Lisbeth Marie Larsdatter, Lydum Hedeby ved Varde. Han døde den 28. okt. 1854 i Løgumkloster. 29 år. Gift med

Lauritzen, Cecilie (SILLE), født den 22. maj 1822 i Aventofte. Datter af Bertel Jensen og Cathrine f. Borg. Hun døde den 26. mar. 1897 i Løgumkloster. 75 år.

Børn af 1. ægteskab:

Lauritzen, Laurids, født c1852. Han var stadig ugift i 1892 og bosiddende i Løgumkloster.

Lauritzen, Lene Dorothea, født den 28. apr. 1854 i Løgumkloster.

Gift 2. gang den 8. mar. 1957 i Løgumkloster med

Lauritzen, Lars Peter, landmand, født den 31. dec. 1831 på Lydum Hedeby, Ribe amt. Søn af indsidder, Laurids Nielsen og Lisbeth Marie Larsdatter.Han døde den 17. nov. 1892 i Løgumkloster. 61 år. Bror til 1. ægtemand.

Børn af 2. ægteskab:

Lauritzen, Nicoline Cathrine, født den 11. jan. 1858 i Løgumkloster.

Lauritzen, Bertel, medhjælper på en gård i Præstby, Nr. Nebel i 1880, født den 27. sep. 1859 i Løgumkloster. Gift med Mette, født Jensen c1858 i Nysogn, Holmsland, Ringkøbing. Børna. Kirstine Jensen, født c1866 i Nysogn; b. Niels Christian Jensen, født c1868 i Nysogn; c. Sine Jensen, født c1871 i Nysogn; d. Semine Jensen, født c1875 i Nr. Nebel; e. Lars Peter Lauritzen, født c1879 i Nr. Nebel.

Lauritzen, Niels Christian, født den 6. dec. 1861 i Løgumkloster. Gift i Jylland.

Ejer 1893-1921

Lund, Steffen Hansen, landbrugsmedhjælper, født den 15. juni 1850 i Vamdrup, Ribe. Søn af Jacob Hansen Lund og Ellen, født Jacobsen. Han døde før 1918. Gift den 12. nov. 1880 i Løgumkloster med

Lund, Marie Kirstine, født den 14. mar. 1855 Løgumkloster. Hun døde den 11. mar. 1919 kl. 16 i Løgumkloster. 63 år. Datter af arbejdsmand, Johannes Andersen (matr. nr. 80 & 91 Bind 1 blad 89) og Anna Cathrina Maria, født Fyhn.

Efter konfirmationen i 1865 med udmærkelsen Tg, temmelig gode kundskaber og et Mg, meget god opførsel er Steffen klar på arbejdsmarkedet skriver pastoren i Gørding. Men han har faktisk allerede været i gang siden 1. nov. 1864, hvor han tjente hos M. Dreyer i Starup, Gørding. Her tjener han frem til 1. maj 1865. Dreyer har været så godt tilfreds med ham, at han skriver i Steffens skudsmålsbog, at han er flittig og tro. Fra 1. nov. 1865 til 1. januar 1866 tjener han hos Christian Skov i Tange, Gørding. Han har her opført sig godt og været tro. Den 29. dec. 1866 forlader han Gørding for at tage ophold i Medolden ved Skærbæk, skriver præsten i Gørding.

Fra 1. nov. 1866 og 2 år frem har Jens M. Knag, Østerende, Ballum fornøjelsen af hans hjælp. Han giver ham skudsmålet: Udsøgt troskab. Samme dag han forlader Knag, tager han arbejde hos Frede Møller i Ballum, hvor han er det følgende år. Herefter melder han sin afgang til pastor Dam i Ballum for ar tage til Brede sogn. Her tager han arbejde ved Anders Lausten i Nr. Vollum de følgende 2 år. I 1871 forlader han Brede sogn for at tage ophold i Løgumkloster landsogn, nærmere bestemt i Ellum, hvor han er en tro tjener 2 år hos Hans J. Nissen. Herfra går turen til Sølsted hos Niels L. Aabling frem til 1. nov. 1874. Fra 1. mar. 1874 til 1. nov. 1876 tjener han i 2 omgange i Øster Terp.

Herfra går turen tilbage til Anders Lausten i Nr. Vollum, Brede, hvor han er i tjeneste de følgende 6 år. Her finder han sin Marie Kirstine, og da der kommer brød i ovnen, gifter de sig, inden det bliver at se.

I 1882 flytter den lille familie med datteren, Anne Cathrine til Løjtved, Nr. Løgum, hvor Steffen er i tjeneste hos Nis Matzen. I Løjtved når de at få tvillingerne, hvorefter de i 1884 flytter til Løgumkloster. Steffen får arbejde som fyrbøder frem til 1902. I mellemtiden har de købt huset og tjener samtidig ved 3 udlejninger.

Børn:

Lund, Anne Cathrine Marie, født den 6. juni 1881 i Løgumkloster.

Lund, Johannes Andersen, tvilling, født den 17. mar. 1883 i Løgumkloster. Se mere i Slotsgade 1. 

Lund, Jacob Hansen, tvilling, arbejder og bataljon under 1. Verdenskrig, født den 17. mar. 1883 i Løgumkloster. Han døde/faldt den 24. maj 1915 i Konkoje.

Lund, Anne Cathrine Marie, født den 5. juli 1885 i Løgumkloster. Gift Bock.

Lund, Helene Eline, født den 6. sep. 1887 i Løgumkloster. Gift med arbejder, Jensen, Thorwald. Børn: a. Jensen, Marie Kjestine, født den 30. jan. 1907 i Løgumkloster. b. Jensen, Ann Ajesine, født den 6. aug. 1909 i Løgumkloster. c. Jensen, Jens, født den 14. maj 1818 i Løgumkloster. 

Lund, Johanne Jensine, ugift arbejderske, født den 9. dec. 1889 i Løgumkloster. Hun døde den 1. aug. 1972 i Løgumkloster. Barn: Se ejer af Jørgensgårdvej 5, -1986.

Lund, Andreas Andersen, ugift landmand, ersatz-Reservist under 1. Verdenskrig, født den 27. feb. 1892 i Løgumkloster. Han døde/faldt den 6. mar. 1916 i Forges, Frankrig.

Lund, Marie Kjestine, født den 21. juli 1893 i Løgumkloster. Døde knap 1 år gammel.

Lund, Marie Kjestine, født den 24. aug. 1895 i Løgumkloster. Hun døde 6 år gammel.

Lund, Stephan Hansen, sømand, født den 26. aug. 1897 i Løgumkloster. I 1919 er han et år i Kbh. som arbejdsmand, hvor han bor i et værelse hos Jensen i Vennebjergade 4, 2. sal. 1921 boede han hos Jensen i Meinungsgade 17, København.

Lund, Martin Petersen, født den 6. feb. 1900 i Løgumkloster. 

Lejebolig 1911: Jensen, Alfred Ferdinand, snedker. Gift med Jensen, Emma, født Lassen. 

Børn: Jensen, Anni Elisabeth, født den 22. dec. 1910 i Løgumkloster.

Ansat logerende i 1920-51: Baumann, Emil Christian, ugift tjenestekarl, født den 24. maj 1894 i Løgumkloster. Se hans familie i Mellemgade 6. Han døde af en hjerneblødning den 12. mar. 1951 på Løgumkloster Sygehus. Han kom hjem fra sit arbejde hos landmand Otto Andersen i Bjerndrup, faldt om og kom ikke til bevidsthed før han døde et par dage senere. Han var i mange år landbrugsmedhjælper hos Lars Lorenzen, Landeby.

Ansat logerende i 1925: Outzen, Wilhelm Friedrich, tjenestekarl, født den 25. nov. 1909 i Løgumkloster. Søn af Andreas Outzen – Se Lejebolig 2. Gift den 28. nov. 1937 i Løgumkloster med Metha Kathrine Hostrup, født den 27. maj 1913 i Nr. Løgum. Datter af landmand, Jens Jensen Hostrup og Margrethe Marie, født Vogt.

Lejebolig 1 i -1925: Baumann, Anna, enke, født Konieczka den 21. juni 1867 i Straskowa, Posen, Tyskland. Se mere i Mellemgade 6.

Ejer 1921-1925 Carstensen, Johannes Se Jørgensgårdvej 15

Lejer 1921-1925 & Ejer 1925- 

Outzen, Andreas, landarbejdsmand og fra 1921 handlede han også med brød og kager, født den 12. feb. 1875 i Vester Terp, Nr. Løgum. Søn af arbejdsmand, Jakob Outzen og Anna Marie, født Carlsen. I 1936 bliver han på cykel kørt ned af en automobil ud for forsamlingshuset. Han pådrog sig herved et brud på venstre kraveben og fik en del hudafskrabninger. Modparten får ved retten i Løgumkloster en bøde på 40 kr. for overtrædelse af motor- og færdselsloven. Han døde den 20. apr. 1955 på Tønder Sygehus. 80 år. Begravet i Løgumkloster. Gift den 28. nov. 1903 i Løgumkloster med

Outzen, Johanne Wilhelmine, født Richter, den 28. sep. 1874 i Østpreussen. Konf. 1888 i Werden. Døde efter flere års tiltagende sygdom den 6. feb. 1944 hos den ældste datter i Jejsing. Begravet i Løgumkloster. 69 år.

Børn:

Outzen, Anna Marie, født den 22. aug. 1904 i Ø. Højst. Tjenestepige i Nr. Løgum i 1925. Gift med Christian Lorenzen, Jejsing.

Outzen, Emma Helene, født den 19. sep. 1906 i Løgumkloster. Tjenestepige i Nr. Løgum i 1925. Gift den 2. dec. 1932 i Løgumkloster med arbejder, Cornelius Lassen, født den 26. sep. 1897 i Kløing, Nr. Løgum. Søn af Jens Lassen og Marie, født Beier.

Outzen, Wilhelm, født den 9. nov. 1909 i Løgumkloster.

Outzen, Johanne Bertha, født den 19. maj 1914 i Løgumkloster. Gift den 15. juli 1939 i Løgumkloster med mekaniker, Hans Heinrich Otto Jørgensen, født den 1. okt. 1909 i Hokkerup, Holbøl. Søn af landpostbud, Christian Georg Jørgensen og Auguste Marie Hansen, født Schmidt.

Lejebolig 1 -1921-69-: Lund, Johanne, ugift arbejderske, født den 9. dec. 1889 i Løgumkloster. Børn: 1. Lund, Stephan, født den 18. maj 1912 i Løgumkloster.

Lejebolig 3 -1920-: Kjær, Lene, født den 6. sep. 1833 på Fanø.

Lejebolig 4 -1920-30-: Bock, Erik Hansen, postbud. Han deltog i 1. Verdenskrig og kom aldrig hjem igen, født den 12. dec. 1877 i Emmerlev. Gift den 10. maj 1907 i Løgumkloster med Bock, Anne Marie Cathrine, krigsenke, født den 5. juli 1885 i Løgumkloster. Datter af husejer 1893-1921, Steffen Hansen Lund. Hun døde efter mange års svær sygdom 29. nov. 1945 på Løgumkloster sygehus.

Børn: 1. Bock, Ingeborg, frk. Se næste ejer. 2. Bock, Johannes Nissen, født den 11. feb. 1909 i Løgumkloster. Han døde af tuberkulose efter 1921. 3. Bock, Marie Kjestine, frk., født den 15. sep. 1910 i Løgumkloster. Se næste ejer. 

Ejer 1935-44 Lorenzen, Christine

Lejebolig c1950- Westergaard, Henry og Minna.

Brændt 1951 

Brændt under Kloster Mærken i 1951. Huset brændte ned til grunden og ingen nåede at redde deres ejendele ud af det brændende hus. Herefter lod søstrene Bock huset bygge. Mange i Løgumkloster fandt det fantastisk at de 2 søstre kunne bygge så flot et hus, men med sparsommelighed og arbejdsomhed havde de pengene kontant. 

De lejer sig ind hos Alkiers i Vindmøllegade 3 indtil det nybyggede hus står færdigt.

2 ejere 1944-99 Søstrene Bocks systue

1. Bock, Ingeborg, ugift syerske.

2. Bock, Marie, ugift syerske, født den 15. sep. 1910 i Løgumkloster. I perioden omkring 1945 var hun ansat på universitetshospital i Kiel, hvor hun blev uddannet til jordemor. Hun døde den 31. aug. 1999 i Løgumkloster. Knap 89 år.

Døtre af Anne og Erik Bock. Tidligere lejere – se ovenfor.

Plejebarn: Lund, Birgit, født den 15. nov. 1951 i Løgumkloster. Se Jørgensgårdvej 5.

Lejebolig på 1. sal 1962Raun, Helge Juel, telegrafist, født den 1. juli 1925 i Besser sogn, Samsø. Søn af Sophus Raun og Meta Dorthea, født Holm. Han døde den 24. aug. 1984 på Odense Sygehus. Urne nedsat ved Løgumkloster kirke. 59 år.Gift i Ålholm den 12. nov. 1960 med Raun, Ingrid, født den 5. feb. 1934 i Løgumkloster.Datter af Quist – Elmeallé 4. 

BørnRaun, Erik Juel, født 1962 i Løgumkloster. Bosiddende i Langeskov.

De har også boet i Mellemgade 1, Bredebrovej 3 og Slotsbanken 6

Lejebolig 1974: Petersen, Elvine, ugift invalid, født den 5. apr. 1909 i Løgumkloster.

Ejer 1999 Christensen, Birgit Lund. Se Jørgensgårdvej 5.

Ejer 1999-2000 Sørensen, Thomas N.

2 ejere 2000-19-

1. Riemke, Bjarne

2. Riemke, Helle Lorenzen

FATTIGGÅRDEN

Foto Løgumklosters Lokalhistoriske arkiv. I bunden af billedet ril højre ses skorsten af nr. 5-7.

Matrikel nr. 1111+1112+1113+1117+1118+1119+1145 m.fl. Gården lå mellem Engvej, Enggårdsvej og Jørgensgårdsvej 

I 1736 gennemførte Christian den 6. en lov om offentlig fattigforsørgelse her i Hertugdømmet Slesvig. Den kom dog ikke alene til at omfatte de fattige, men også gamle og arbejdssky personer.

Beboer -1761: Holm, Merete Andersdatter. Hun døde 1761.  

Beboer – 1761: Marfeldt, Margrethe. Hun døde den 17. sep. 1761 i fattighuset i Løgumkloster.  

Beboer -1767: Hauslund, Maria Elisabeth. Datter af Claus Hansen og Sinnet Christiansdatter. Hun døde den 16. juni 1767 i fattighuset i Løgumkloster. 

Beboer -1769-: Fleth, Josias Johansen, Søn af Johannes Fleeth og Johanne Josiasdatter. Han døde den 1. apr. 1770 i fattighuset i Løgumkloster. 48 år. Gift med Christensdatter, Mette. Børn: 1. Fleeth, Mette Maria, døbt den 17. maj 1761 i Løgumkloster. Hun døde den 18. okt. 1769 i fattighuset i Løgumkloster.

Fattigforstander -1774-

Petersen, Christen. Gift med

Jørgensdatter.

Børn:

Smidt, Christian, født den 5. juli 1774 i Løgumkloster. 

Beboer -1791: Sorgenfrey, Maria, ugift, født c1731. Datter af Peter Sorgenfrey og Margrethe Dorothea. Hun døde på fattiggården den 21. apr. 1791 i Løgumkloster. Hun boede tidligere sammen med familien i Møllegade 3. 

Beboere -1803-: Urban, Hans Christian, født den 22. jan 1790 i Løgumkloster. Hans far bor i Flensborg. 

Beboere -1837: Petersen, Laust, født 1767. Han døde den 15. okt. 1837 i fattighuset i Løgumkloster. 70 år. Han ejede Møllegade 16 fra 1790-1800. Han har en søn i Østergade 28. 

Af årsberetningen fra 1838 Løgumkloster fattiggård fremgår det, at der da befandt sig 30 voksne personer, der alle var slemme til at drikke. Næsten alle voksne af begge køn beherskes af en stærk tilbøjelighed stærke drikke, navnlig af den på egnen almindelige punch.

En vagabond der var forsørgelsesberettiget i Løgumkloster, var af fattigkollegiet i Dedsbøl var for 100 mark courant købt til at gifte sig med et til tider sindsygt fruentimmer, som har født 3 uægte børn. Manden har imidlertid forladt hustruen. Derimod er hans bror der. Han havde gjort tjeneste ved Det Fynske Infanteriregiment i Fredericia. Også han havde giftet sig med en kvinde med 3 uægte børn. 

Tre af kvinderne betegnes som periodisk sindssyge og tre af mændene var tidligere tugthusfanger. 

I dette brogede selskab voksede ikke færre end 28 børn op. En mand der havde været på seminarium, dog uden at få eksamen. gav børnene lidt undervisning, mens de gamle i fattiggården hjalp børnene med deres lektier. 

Provst Gabriel Kock i Døstrup betegnede i en erklæring til Stiftamtmanden i Ribe hustugten i fattiggården for at være vel streng i en simpel forsørgelsesanstalt for fattige og trængende mennesker. 

Tiggere som der dengang var mange af måtte kun opholde sig på fattiggården en enkelt nat. 

Til dækning af omkostningerne brugte man pengene fra klinkepungen, der gik rundt i kirken hver søndag. Desuden indsamlede man penge ved festlige lejligheder, f.eks. ved bryllupper. Det gav i 1795 anledning til ballade i Nr. Løgum. Vielsen havde fundet sted i Arrild kirke, idet bruden var fra dette sogn. Selve bryllupsgildet holdes i brudens hjem i Nr. Løgum. Blandt gæsterne var degnen fra Arrild, der tillige fungerede som opvarter. Som sådan foretog han indsamling blandt gæsterne til de fattige, men disse penge tog han efter påbud fra sognepræsten i Arrild med hjem til Arrild. Dette protesterede fattigforstanderen i Nr. Løgum imod. Efter mange skriverier kom pengene dog tilbage til Nr. Løgum. 

I Bedsted sogn blev der anbragt indsamlingsbøsser hos sognets 4 kromænd. Hos Mathies Witt i Siv Kro indkom der de fleste penge, det første år i 1737, ikke mindre end 3 mark og 10 skilling. 

Til at efterspore og indfange fremmede tiggere og mistænksomme personer blev der ansat ridende politi. Af og til kunne der godt komme en 20 – 30 tiggere til byen på en dag. I 1796 klager birkefoged Outzen i Løgumkloster over, at landbruget mangler arbejdskraft, men samtidig var der overflod af tiggere.

Hver lørdag havde de fattige der boede på fattiggården tilladelse til at gå byen rundt og samle brød. Fattigvæsenet kostede byen i 1809 op imod 800 mark om året. For at spare penge havde man tilladt lørdagsindsamlingen og af sparsommelighed havde man også udeladt at ansætte en fattigfoged, der ellers skulle sørge for at jage betlerne væk fra byen.

Beboere -1840-45: Jungjohan, Juliane Maria Christina, født Thomsen c1800 i Landeby. Hun døde den 27. okt. 1840 i Løgumkloster fattighus. Gift med Jungjohan, Hans Heinrich Christian, enkemand, født c1802 i Grömitz, nord for Lübeck. Han døde den 15. juli 1845 i Løgumkloster fattighus. Se mere i Østergade 24.

Nicolaisen, Dorothea, født c1838 i Løgumkloster og Nicolaisen, Paulina, født c1841 i Løgumkloster. Deres forældre bor et andet sted. Faderen bor et hus sammen med et af deres andre børn og moderen sidder i tugthuset i Slotsgade.

Beboere -1846: Lassen, Peter, skomager, født den 1. okt. 1774 i Løgumkloster. Se lejebolig 1845 i Lillegade 7. 

Outzen, Tjelle, født c1777 i Løgumkloster. Søn af hyreinderste og hjulmager, Andreas Thjelle Outzen og Catharine Marie Hinrichsen. Han døde den 7. maj 1846 i Løgumkloster. Gift med Mette Marie ChristensdatterBørn: 1. Andreas Outzen, 2. Christian Outzen, 3. Anna Catharina Outzen 4. Marie Catharina Outzen.

 

Bochen/Bøken, Laust, født c1800. Søn af Claus Bochen/Bøken og Cathrine Marie. Han døde den 21. aug. 1846 i Løgumkloster. 46 år. Hans kone, Maren befinder sig i Slesvig. Han efterlader Børn: 1. Claus Christian Bochen/Bøken 2. Anne Catharine Marie Bochen/Bøken. 

Beboere -1847: Jensen, Hans Nicolai. Gift med Jensen, Ingeborg Marie, født Jespersen. Børn: 1. Martin Nicolai Jensen. Døde den 1. nov. 1847 på fattiggården.  2. Sophie Dorothea Jensen, født den 12. maj 1843. Gift den 10. nov. 1865 i Løgumkloster med arbejdsmand, Hans Peter Lund, født den 17. juli 1840 i Felsted. Søn af Bertel Lund og Mette Kathrine, født Olsen.

Lorenzen, Laust, bødker, født c1798 i Løgumkloster. Han døde i Løgumkloster fattighus den 15. maj 1850. Se lejebolig i Lillegade11 i 1845.

Beboere -1848: Hirsch, Niels Christian, født c1778/79 i Løgumkloster. Søn af Niels Christian Hirsch. Han døde den 26. jan. 1848 i Løgumkloster. Gift med Matzdatter, Karen. Datter af Mads Knudsen og Mette fra Varde. Hun døde den 22. sep.1848 i Løgumkloster. Børn: 1. Maren Hirsch, gift Jensen i Østergade 32.

Beboer -1851- Bøken, Johanne Margrethe. Børn: Leidig, Christian Frederik, født. Han døde den 25. mar. 1851 på fattiggården i Løgumkloster.

Beboere -1852: Behrendsen, Caroline, født Willesen c1816 i Brede. Hun døde i Løgumkloster fattighus den 23. juli 1852. Se lejebolig i Lillegade 14 i 1845.

Beboere 1852-54: Schmidt, Peter Johansen, fattiglem, født c1816 i Gram. Gift med Schmidt, Christiane, født Hansen c1829. Børn: 1. Schmidt, Peter Johansen, født den 29. apr. 1852 i Løgumkloster. 2. Schmidt, Kathrine Marie, født c1854 i Løgumkloster. I 1860 boede de i fattighuset i Kastrup, Gram.

Beboere -1855: Jensen, Anneke, født Petersen c1793 i Visby. Hun døde i Løgumkloster fattighus den 22. mar. 1855. Se lejebolig i Lillegade 11 i 1845.

Beboere -1857: Schulz, Caroline, kæreste med husejeren i Østergade 28, født c1804 i Gabøl. Se mere i Østergade 28

Jensdatter, Anna Margarethe, født c1793 i Nørbølling, Folding. Hun døde i fattighuset den 26. aug. 1859 i Løgumkloster. Se Elmeallé 2a 1845.

Beboer -1860- 

Jespersen, Cathrine Marie, født 1819 i Abild. 

Gregersen, Laust Hansen, født c1814 i Løgumkloster. Gift med

Petersen, Maren, født c1818 i Arnbak, Svendborg.  

Børn: 1. Gregersen, Mette Christine, født c 1846 i Løgumkloster. 2. Gregersen, Hans Peter, født c1849 i Løgumkloster. 3. Gregersen, Laust Hansen, født c1852 i Løgumkloster. 4. Gregersen, Mariane Brigitta, født 1855 i Løgumkloster. 5. Gregersen, Marten Peter, født 1857 i Løgumkloster.

 

Bøken, Anna Catharina, født c1828 i Løgumkloster 

Klein, Ludvig Heinrich, født c1849 i Løgumkloster. 

Rasmussen, Jette Marie, født c1851 i Løgumkloster. 

Marthersen, Anne Cathrine Laurene, født v1846 i Løgumkloster. 

Thomsen, Niels, født c1813 i Løgumkloster. 

 

Sørensen, Amalie Johanne Josene, født c1817 i Slesvig.

Børn: 1. Thomsen, frederikke Margrethe Christine, født c1846 i Slesvig. 2. Thomsen, Nicolai Hansen, født c1849 i Løgumkloster. 3. Thomsen, Christian Friedrich Wilhelm, født c1851 i Slesvig. 

Knudsen, Niels Thomsen, født c1855 i Løgumkloster. 

Thomsen, Caroline Therese Wilhelmine, født c1857 i Løgumkloster.

 

Schmidt, Mette Marie Petersen, født c1823 i Løgumkloster

Børn: Jepsen, Elise Marie, født c1849 i Løgumkloster. 

Michelsen, Nicoline, født c1952 i Løgumkloster. 

Albrechtsen, Anna Botilla, enke, født c1802 i Løgumkloster 

Petersen, Maria, født c1802 i Løgumkloster. 

Andersen, Anna Hedvig, født c1800 i Deetzbøl sogn, Tønder amt. 

Knudsen, Helene Marie, ugift, født c1840 i Løgumkloster. 

Hansen, Hans, ugift, født c1810 i Løgumkloster. 

Eskildsen, Chresten, født c1786 i Nr. Løgum. 

Keil, Adolf David, ugift, født c1807 i Løgumkloster. 

Lassen, Nissine, født c1825 i Løgumkloster. 

Tevring, Anna Catharina Hansen, født c1823 i Løgumkloster. 

Johansen, Anna Cathrine, enke, født c1792 i Nr. Løgum.

 

Nicolaisen, Nicolai, født c1806 i Løgumkloster. Gift med 

Trip, Ingeborg Marie, født c1813 i Løgumkloster.

Børn: 1. Nicolaisen, Paul, født c1849 i Løgumkloster. 2. Nicolaisen, Anna Darothea, født c1852 I Løgumkloster.

Peters, Ellen Marie, født c1801 i Løgumkloster. 

Bossen, Peter Hansen, enkemand, født c1792 i Vesby, Ribe amt. 

Post, Peter Hansen, født c1785 i Løgumkloster. 

Skov, Niels Andersen, ugift, født c1809 i Løgumkloster 

Johansen, Mathias, enkemand, født c1792 i Nr. Løgum. 

Brems, Laust, født c1794 i Svendborg. 

Jørgensdatter, Maren, født c1811 i Assens. 

Friis, Mariane, født c1849 i Løgumkloster. 

Friis, Anna, født c1846 i Løgumkloster. 

Petersen, Peter, født c1786 i Møgeltønder. 

Petersen, Peter Andersen, ugift, født c1836 i Løgumkloster 

Hansen, Ellen Marie, født c1851 i Løgumkloster. 

Hallum, Jørgen Peter, født c1847 i Løgumkloster

Hallum, Anna Elisabeth, født c1850 i Løgumkloster.

Beboere -1861: Laurup, Anders, ugift tjenestekarl, født c1795 i Løgumkloster. Se mere i Vestergade 17a i 1845.

Brems, Laust Wilhelm, klein-, låsesmed og skomager, født 1800 i Svendborg. Han døde i Løgumkloster fattighus den 11. maj 1862. Se mere i Markledgade 4 i 1825.

Beboere -1864: Franzen, Franz, skomager, født c1798 i Løgumkloster. Se Vestergade 1a

Iwersdatter, Maren, syerske, født c1788 i Løgumkloster. Hun døde den 29. nov. 1864i Løgumkloster fattighus.

Beboere -1867: Hansen, Kresten, daglejer, født c1795 i Arrild. Han døde i Løgumkloster fattighus den 25. feb. 1867. Se lejebolig i Lillegade 14 i 1845.

Nicolaisen, Peter, først handelsmand og senere tjenestekarl, født den 1. maj 1806 i Løgumkloster. Han døde i fattighuset 1. juni 1867 i Løgumkloster. Se ansat logerende -1845 i Vestergade 29.

Beboere -1868: Ra(s)mus, Hans Langstedt, bygnings- og kunstmaler, født c1805 i Brøns. Se mere i lejebolig i Markedsgade 31. 

Beboere -1874: Langballe, Peter Christiansen, født den 19. jan. 1827 i Darum. Søn af Christian Sørensen Langballe og Marie Nielsdatter. Han døde den 16. apr. 1874 i fattighuset i Løgumkloster. Gift 1858 i Løgumkloster med Anne Botille, født Thomsen. Barn: 1. Christian Petersen Langballe.

 

Beboer -1879: Geerthsen Schildt, Karen Marie, født 1792 i Farre mølle, Vejle. Hun var tidligere gift den 29. dec. 1843 med Christian Geerthsen Schildt, der døde den 14. jan. 1866. Hun døde selv den 15. maj 1879 på Løgumkloster fattiggård. 87 år.

 

Beboere -1885Albrechtsen, Claus, arbejdsmand, født den 15. dec. 1814 i Møllegade 20. Gift 1. gang med Helt, Anna Botilla, født c1819 i fattighuset i Møgeltønder. Datter af arbejdsmand Hans Lausten Helt og Amalie fra Møgeltønder. Hun døde den 17. apr. 1869 i Løgumkloster.

Hendes børn: 1. Mariane Jensen 2. Julius Albrechtsen.

Se mere i Elmeallé 0a 

Thomsen, Niels  født den 8. juni 1812. Søn af Thomas Nielsen og Hanne Christine, født Johns. Han døde af en mavesygdom den 15. sep. 1885 i fattighuset i Løgumkloster. 73 år gammel.

Beboere 1885- Nielsen, Martin. Gift med Nielsen, Karen Petersen, født Bæk. Børn: 1. Nielsen, Johannes, arbejder, født den 19. juli 1892 i Løgumkloster. Se Klostergade 19 i 1880-85.

Beboere -1890 Christensen, Hans Peter. Han døde den 4. juli 1870 i fattighuset i Løgumkloster. Gift med Christensen, Maren. Hun døde den 17. aug. 1890 i fattighuset i Løgumkloster. Pastor Clausen har hverken kendskab til hendes fødsel eller forældre. Ingen børn overlevede barndommen.

Beboer -1892-

Voges, Johann Wilhelm, født den 2. okt. 1815 i Alslev. Søn af snedker Johann Jacob Elias Voges og Anne Margrethe, født Burmeister. Han døde den 22. mar. 1892 på fattiggården i Løgumkloster. 76 år. Gift den 12. nov. 1856 med efterlevende Vogels, Marie Dorothea, født den 25. mar. 1810 i Tønder. Datter af vognmand, Andreas Matthiesen. Hun døde den 11. dec. 1892 på fattiggården i Løgumkloster. 82 år.

Beboere -1891 Dethlefsen, Helene Cathrine, født den 31. aug. 1810. Hun døde den 18. jan. 1891 i Løgumkloster.

Beboere -1892 Zierschlick, Wilhelmine, født den 26. aug 1869 i Stosen, Schrieken. Hun døde ugift den 17. juli 1892 på fattiggården i Løgumkloster.

Hansen, Christian, barber, født den 16. juli 1822 i Rostock. Han døde den 22. sep. 1892 på fattiggården i Løgumkloster. 71 år.

Andersen, Chresten Mortensen, arbejder, født den 24. apr. 1820 i Schads. Søn af Andreas Peter Andersen og Anne Chrestensdatter. Han døde ugift den 23. nov. 1892 på fattiggården i Løgumkloster. 73 år. 

Janniksen, Niels Hansen, født den 21. sep. 1811 i Schads. Søn af Jannik Janniksen og Marie Dorothea Jensdatter. Han døde ugift af alderdomssvækkelse (marasmus senilis) den 1. dec. 1892 på fattiggården i Løgumkloster. 81 år.

Beboere -1895 Petersen, Helene Marie, født den 10. nov. 1810 i Jylland. Hun døde den 4. apr. 1895 på fattiggården i Løgumkloster. 84 år.

Lucie, Peter Friedrich, skomager, født den 2. juli 1830 i Løgumkloster. Søn af træskomager, Friedrich Lucie og Mette Cathrina, født Petersen. Han døde den 27. jan. 1896 i Løgumkloster. 65 år. Han var gift 3 gange. Gift 3. gang med den 23 år yngre Lausine Fernandine Gläsner, født den 10, aug. 1853 i Åbenrå. Datter af Johanna Cathrina Petersen og udlagt barnefader Lauritz Ferdinand Gläsner. Den sidste kone døde i Rejsby i 1890.

Bestyrer 1896- Christensen, Hans Peter, økonom og fattigforstander, født 19. april 1863 i Klovtoft, Hellevad sogn. Gift den 3. maj 1888 i Løgumkloster med

(24a) Christensen, Mathilde Marie, født den 19. august 1864 på Løgumbjerg, Nr. Løgum. Datter af min tipoldefar, (24) Boy Hansen Trip og tipoldemor (25) Marie Andrea, født Windfeldt.

Børn: 1. Christensen, Lorenz Boysen, født den 12. juli 1890 i Løgumkloster. 2. Christensen, Anna Maria Andrea, født den 2. apr. 1892 i Løgumkloster.

Brændt 1896

Beboere -1896: Thomsen, Mads Christian, født 1828 i Bøvlinge, Ringkøbing. Han døde den 9. jan. 1896 i fattighuset i Løgumkloster. 68 år gammel. Gift med Thomsen, Cathrine Marie, født den 15. apr. 1819 i Høgslund, Abild. Datter af boelsmand, Jens Jespersen og Anne. Hun døde den 25. dec. 1882 i Løgumkloster. 63 år. Ægteskabet var barnløst.

Bestyrer -1906- 

Hansen, Christian Lauritzen, økonom, født 1833. Gift med 

Hansen, Kirstine, født Madsen. 

Beboere -1899: Petersen, Jens Andreas. Han døde den 5. okt. 1899 i Løgumkloster.

Beboere -1900 Iversen, Johannes, arbejder, født den 10. sep. 1831. Han døde den 3. aug. 1900 i Løgumkloster fattighus.

Beboere -1901: Quitzau, Christoffer, født den 24. aug. 1819. Han døde den 25. jan. 1901 i Løgumkloster fattighus.

Bøcken, Johanne Margaretha, født den 25. dec. 1825. Hun døde den 29. mar. 1901 i fattighuset i Løgumkloster. Gift med Gaarde, Hans Jensen, tjenestekarl. Børn: 1. Gaarde, Elisabeth Christine, født den 7. okt. 1865 i Løgumkloster.

Beboere -1903 Frendesen, Anne Marie, født Lorenzen den 8. okt. 1817. Hun døde den 3. jan. 1903 i Løgumkloster fattighus.

Beboere -1904: Leerstub, Anders Madsen, født den 30. juni 1820. Han døde den 8. maj 1904 i fattighuset i Løgumkloster.

Rasmussen, Johannes Christian, (KUSK) født den 29. sep. 1827. Han døde den 24. mar. 1904 i fattighuset i Løgumkloster. 76 år.

Schmidt, Peter Petersen, født 1814. Han døde den 8. apr. 1904 i fattighuset i Løgumkloster. 90 år.

Traustedt, Elisabeth, født den 5. maj 1825. Hun døde den 8. maj 1904 i fattighuset i Løgumkloster.

Gruel, Theodor Lorenz, født den 13. mar. 1844. Han døde den 7. nov. 1904 i fattighuset i Løgumkloster. 60 år. 

Beboere -1905: Schrødter, Poul Hugo Hermann Bernhard, murer, født den 14. jan. 1865 i Glogau. Søn af Carl Wilhelm Schrødter og Johanne Christiane, født Keicke. Han kom til Løgumkloster fattiggården fra Toftlund og døde her den 30 mar. 1905. 40 år. Gift den 20. nov. 1897 i Toftlund med Mariane, født Warming.

Beboere -1909: Weigel, Albin Reinhard, snedker. Han døde den 29 aug. 1909 i fattighuset i Løgumkloster. 78 år. 

Bestyrer -1910 Hollesen 

Beboere -1910: Kruse, Heinrich Mathias Christian. Han døde den 4. juli 1910 i fattighuset i Løgumkloster. 76 år.

Bestyrer 1910-32

Petersen, Anders, økonom, født den 6. apr. 1866 i Mønsted, Viborg. Gift 1893 med

Petersen, Petrea Christine, født den 7. sep. 1867 Løgumkloster.

De boede i Østergade 18 

Beboer -1910-: Madsen, Marie, født Thybo. Børn: 1. Madsen, Martin, født den 8. mar. 1910 i Løgumkloster. Faderen ukendt.

 

Beboere -1911-: Hansen, Ann Kathrine Karoline. Børn: 1. Hansen, Anette, tvilling, født den 10. okt. 1911 i Løgumkloster. 2. Hansen, Jovine, tvilling, født den 10. okt. 1911 i Løgumkloster.

Beboere -1917-: Petersen, Anne Katharine. Børn: Petersen, Karl Andreas Max, født den 12. maj 1918 i Ellebæk.

Beboere -1911-19-: Nissen, Ellen. Børn: 2. Nissen, Kathrine, født den 6. feb. 1912 i Løgumkloster. Faderen ukendt. 3. Nissen, Johanne Marie, født den 13. juni 1914 i Løgumkloster. Faderen ukendt. 4. Nissen, Bernhard, født den 15. juni 1917 i Løgumkloster. Faderen ukendt. 5. Nissen, Käthe, født den 18. maj 1919 i Løgumkloster. Faderen ukendt. (Præsten har sat numre ved i kirkebogen) 

Christiansen, Elna Ludorika. Børn: 1. Christiansen, Erik, født den 24. juni 1917 i København.

Beboere -1921-: Bertelsen, Marie, enke, født den 8. sep. 1849 i Uge, Åbenrå.

Hansen, Andreas, født den 4. nov. 1840 i Skærbæk.

Knudsen, Anders, født den 1. jan. 1829 i Skærbæk.

Landon, Johanne, født den 14. sep. 1852 i Tyskland. gift med Landon, Helene Marie, født den 26. sep. 1866 i Løgumkloster.

Galuzick, Antonie. Børn: 1. Galuzik, Margrethe, født den 2. dec. 1913 i Hynding, Tønder. 2. Galuzick, Johann Friedrich, født den 20. jan. 1915 i Løgumkloster. 3.Galuzik, Peter, født den 10. dec. 1917 på Favrby, Løgumkloster.

Ansat logerende -1921-: Bosch, Mathilde, tjenestepige, født den 15. okt. 1891 i Warszawa, Polen. Barn: 1. Bosch, Hulda Helene Marie, tjenestepige, født den 20. maj 1920 i Løgumkloster. Faderen ukendt. 

Beboere -1925: Nicolais, Stinne (KLÅJS), evnesvag.

Beboere 1925: Petersen, Christine, født den 20. okt. 1874 i Løgumkloster.

Jensen, Christine, født den 13. sep. 1920 i Ellum, Løgumkloster.

Holdt, Mathias, født den 7. aug. 1848 på Sønderbjerg.

Lorenzen, Andreas, født i Tyskland.

Beboere 1925-30-: Christiansen, Erik, født den 24. juli 1917 på Fyn.

Petersen, Carl, født den 1. juni 1918 i Kiel.

Petersen, Hans Peter, født den 1. juni 1930 i Ellum, Løgumkloster.

Nielsen, Ingewert, født den 29. jan. 1873 i Hornsby, Tyskland.

Beboere -1929: Holm, Johannes Nielsen, født den 23. aug. 1901 i Laurup. Gift med Holm, Kirstine Marie, født den 16. mar. 1900 i Kløing. Datter af Sørensen. Børn: 1. Holm, Johannes, født den 12. apr. 1925 i Løgumkloster; 2. Holm, Svend Aage, født den 16. jan. 1928 i Løgumkloster. Døde 24 dage gammel.

Beboere -1930-40 & 1942-: Petersen, Christian William, arbejdsmand og vejmand, født den 30. okt. 1892 i Søllerød. Han var arbejdsløs i 1930. Gift den 4. maj 1930 med Petersen, Karen Kjestine, født den 4. dec. 1894 i Kjemsdal, Skærbæk. Datter af gårdejer, Niels Hansen Beier og Helene Margrethe, født Nicolaisen. Hun begik selvmord den 14. dec. 1947 ved at gå ud i åen og blev fundet druknet den 26. mar. 1948 i Brede Å ved Løgumkloster.

I 1940 er de flyttet til en lejebolig i Vindmøllegade, men ryger hurtigt tilbage til Fattiggården igen. 

Beboere -1932: Andersen, Knud Carsten, kusk.

Laursen, Edle Kirstine, husholderske, født den 27. apr. 1880 i Randers. Datter af ugift, Johanne Kathrine Mikkelsen og udlagt barnefader, ugift tjenestekarl, Niels Laursen. Hun døde af en blodprop den 26. juli 1932 på Løgumkloster Sygehus. Hendes børn: 1. Andersen, Thyra Hilda, født den 7. juli 1918 i Århus; 2. Andersen, Thora Hedewig, født den 7. juli 1918 i Århus.

Bestyrer 1932-57:

Petersen, Christian, økonom på fattiggården, født den 8. maj 1902 i Løgumkloster. Søn af forrige bestyrer. Gift med

Petersen, Helene Marie, født Jacobsen. Se forældre i missionshuset, Åbenråvej 2a

De overtog driften af Enggården i 1932. Den var på 36 tdr. land. Besætningen var på 2 heste, 6 køer, 12 ungkvæg og 10 svin. Gården har været forpagtet af samme slægt i 34 år.

De boede i Østergade 18

Beboere 1940 

Petersen, Kjestine, logerende med aldersrente, født den 20. okt. 1874 i Løgumkloster. 

Jønson, Anne Marie, kommunehjælp, født den 18. mar. 1872 i Arrild. 

Lyk, Brodersen, aldersrentenyder, født den 9. juli 1861 i Branderup. 

Hinrichsen, Alfrida Cenette, husassistent, født Petersen den 21. aug. 1924 i Varde 

Jepsen, Theodor, logerende anbragt i familien, født den 20. apr. 1922 i Løgumkloster 

Beboere 1932: Christiansen, Elna Lodotika. Børn: Erik Christiansen født 1917 i København.

Petersen, Anne Cathrine. Børn: Karl Andreas Max Petersen født 1918 i Ellerbæk.

Beboer -1948: Petersen, Petrea Christine. Hun døde den 24. jan. 1948 på fattiggården i Løgumkloster. Se Østergade 18.

Fattiggården nedlagt 1957

Ejer 1957 Asmussen, Jes, født den 17. okt. 1895 i Kliplev, Åbenrå. (Se Storegade 12)

2 Ejere 1957-68

1. Asmussen, Åge Jørgensgårdvej 33

2. Asmussen, Olaf Jørgensgårdvej 33

Brændt 1968 og ikke genopført.

Jorden udstykket i parcelhusgrunde.

Jørgengårdsvej 8

Foto 2014

Matrikel nr. 1145 - Boligareal: 111m² - Grundareal: 953m² - Byggeår: 1955 

Ejer 1955-97

Petersen, Svend Børge, vognmand, født den 25. feb. 1930 i Vittarp ved Varde. Søn af husmand, Carl Alfred Petersen og Eva Catharina, født Christensen. Han døde den 31. aug. 1996 i Løgumkloster. 66 år. Gift med 

Petersen, Inge, født på Fyn. Hun døde den 21. jan. 1999 i Løgumkloster. 66 år.

Børn: 

Petersen, Irene 

Petersen, Yelva, født c1958. Gift den 27. maj 1978 i Løgumkloster rådhus med Hans Christian Jensen.

Petersen, Carl Alfred 

Petersen, Brian.

Petersen, Dagmar Irene, født c1952. Konfirmeret 1967 i Løgumkloster.

Han kom til Løgumkloster sammen med sine forældre og startede her en vognmandsforretning. Herefter var han ansat på Caltex på Omfartsvejen og senere blev han chauffør for Gaps i Tønder.

I 1974 på vej hjem gennem Draved skov springer der pludselig et dyr over vejen. For at undgå påkørslen endte han i grøften. Der udbrød brand i bilen og den udbrændte totalt. Svend komme ved egen hjælp ud af den brændende bil og begav sig til fods til sit hjem i Løgumkloster. Her mærkede han nogle smerter i ryggen, hvorefter man tilkaldte en læge, som sendte ham til nærmere undersøgelse på sygehuset i Tønder. Det viste sig, at han ved ulykken havde pådraget sig et brud på rygsøjlen.

Ejere 1997-2004

1. Overbye, Steen

2. Skriver, Jonna  

Ejer 2004-2019- Lorenzen, Conni Kyhn

Jørgengårdsvej 9

Foto 2014

Matrikel nr. 1111 - Boligareal: 157m² - Grundareal: 765m² - Byggeår: 1954 

Ejer 1952-

Johannsen, Iver Andreas, (ANDREAS) arbejdsmand og formand for D.A.S.F. (Dansk Arbejdsmands- og Specialarbejderforbund) Løgumkloster afdeling -1969-83, født den 26. mar. 1922 i Hostrup. Søn af arbejder, Friedrich Christian Johannsen og Elemine Cathrina, født Thomsen. Han døde den 14. aug. 1983 i Finland og blev begravet i Løgumkloster. 61 år. Gift borgerligt den 13. apr. 1945 i Løgumkloster med

Johannsen, Anna Margretha Hansen, født Jørgensen den 8. mar. 1922i Hjordkær.  Datter af bagermester Christian Hansen Jørgensen og Pauline Christensen, født Riisgaard. Se lejebolig 1937 i Markledgade 20. Hun døde den 17. juli 2007 i Løgumkloster. Begravet i Nr. Løgum.

Børn:

Johannsen, Verner

Johannsen, Vivian Gunhild, født den 24. jan. 1952 på Løgumkloster Sygehus. Gift den 9. dec. 1978 i Løgumkloster med Egon Andersen. Søn af Anders Andersen, Stenderup, Rødding. I 1978 boede Vivian og Egon på Violvej 1 i Tønder. 

Ejer 2007-17 Sørensen, Michael Lund

Ejer 2017-19- Callesen, Karin Dittfeld

 

Jørgengårdsvej 11

Foto 2014

Matrikel nr. 1112 - Boligareal: 88m² - Grundareal: 834m² - Byggeår: 1953

Ejer 1953-2005

Jakobsen, Lorenz Peter, chauffør senere specialarbejder, født den 2. mar. 1915. Han døde den 2. juli 1990 i Løgumkloster. 75 år. Gift med

Jakobsen, Helga Marie, født den 16. apr. 1925. Hun døde den 6. mar. 2005 i Løgumkloster. 79 år.

Børn: 

Jacobsen, Karl Georg Holm, født den 21. juli 1946 i Egvad.Gift den 6. sep. 1970 i Folding med Jonna Svendsen. Datter af gårdejer O. Svendsen, Nørrebølling, Brørup. 

Jacobsen, Vagn, født c1952. Konf. 1967 i Løgumkloster. 

Jacobsen, Yrsa, født c1956 

Jocobsen, Kent, født c1959 

Ejere 2012-19-

1. Rasmussen, Allan

2. Rasmussen, Solvej

Jørgengårdsvej 13

Foto 2014

Matrikel nr. 1113 - Boligareal: 121m² - Grundareal: 1010m² - Byggeår: 1957

Grundejer -1952 Løgumkloster Flækkekommune

Grundejer 1952-56

Nissen, Auguste, gårdejer, født den 30. aug. 1895 i Løgumkloster. Datter af gårdejer, Johannes Thaisen Carstensen og Kjestine Marie, født Andersen, Jørgensgårdvej 15. Hun døde den 30. maj 1986 i Løgumkloster. 90 år. Auguste var tidligere gift den 6. maj 1929 med 

Nissen, Valdemar Hansen, gårdejer på Østermarken, født den 6. jan. 1894 i Toftlund. I 1941 bliver et føl på hans mark slået ned af lynet. I 1945 nedbrændte hans gård til grunden. Alle landbrugsmaskiner samt det meste af avlen brændte også. Alt indbo samt dyreholdet blev reddet. Han døde den 12. juni 1963 i Løgumkloster. 69 år. 

Børn:

Nissen, Kirsten Valborg, født den 7. okt. 1929 i Løgumkloster. Hun døde den 28. juli 2010. Begravet i Løgumkloster. 80 år. Blev gift den 10. juni 1951 i Løgumkloster kirke med gårdejer, Hans Roager Jensen, født den 8. sep. 1926 i Gånsager, Vodder. Søn af gårdejer, Thorvald Jensen og Karen Marie, født Roager. Hans døde den 11. juli 1982 på Horsbygvej 13 i Ravsted, hvor de boede. 55 år. Begravet i Løgumkloster.  

Nissen, Peter J. C., kontorassistent, født den 25. apr. 1932 i Løgumkloster. Gift den 30. maj 1964 i Lunde kirke med lærerinde, Ingrid Lauridsen, datter af Laurids E. Lauridsen fra Lunde i Vestjylland. 

I 1970 boer de på Bredebrovej. 

Grundejer 1956-57 Løgumkloster Flækkekommune

Ejer 1957-61 lejer 1961-67

Hansen, Egon, arbejdsmand, født den 18. aug. 1924 i Løjt Kirkeby. Søn af tjenestepige, Christine Petra Hansen, gift Conrad i Løgumkloster. Han blev trafikdræbt den 8. aug. 1967 i Løgumkloster. 42 år. Gift den 2. apr. 1945 i Nr. Løgum kirke med 

Hansen, Sofie Kristine, husassistent, født den 13. nov. 1925 i Vinum, Døstrup. Datter af malkerøgter, Hans Oluf Winther og Gunder Marie, Født Jensen. Hun blev trafikdræbt den 8. aug. 1967 i Løgumkloster. 41 år. 

3 Børn: 

Hansen, Gunda, født den 8. sep. 1945 på Nørre Mark, Nr. Løgum. Døbt i Løgumkloster. 

Hansen, Svend Åge, (MUNKE), født den 8. maj 1948 i Løgumkloster. 

Hansen, Inger Merethe, (Stinke Barcelona - hun brugte vist meget parfume) født den 15. feb. 1951 i Løgumkloster. Hun døde i Tønder efter 1985. 

Tirsdag den 8. aug. 1967 var Aage Asmussen, hans kone og 15 årige søn sammen med Sofie og Egon Hansen syd for grænsen for at handle ind, da de med en hastighed på 80 km/t kørte ind i en lastbil med påhængsvogn, der var ved at bakke ind på rastepladsen ved Ellum mark. På grund af en modkørende knallert havde Asmussen blændet ned og så derfor lastbilen for sent. Ved sammenstødet blev Egon Hansen og hans hustru, der sad lige bag ham dræbt på stedet. Bilen væltede om på venstre side og kurede forbi knallertkøreren uden at ramme ham. Familien Asmussen slap med skrammer, knubs og chok.    

Ejer 1961-71 Jefsen, Gunda (Skifteattest) 

Ejer 1971-95 Aakjær, Peter Johansen, født den 18. apr. 1927 i Søderup, Hjordkær. Se familie i Østergade 20

Børn:

Aakjær, Nis Petersen

Aakjær, Kathrine 

Ejer 1995-2019- Møller, Annelise

Jørgengårdsvej 15 Herredsfogedgården

Foto 2014

Matrikel nr. 1117 - Boligareal: 178m² - Grundareal: 1010m² - Byggeår: 2010 Oprindelig opført 1870

Ejer 1921-35

Carstensen, Johannes Thaisen, musketer i 4. kompagni infanteriregiment nr. 84 i 1880 i Flensborg senere gårdejer, født den 6. feb. 1857 i Løgumkloster. Søn af gårdmand, Peter Carstensen og Mette Christine, født Thaysen. Gift med

Carstensen, Kirsten Marie, født den 14. juli 1858 i Sdr. Laurup, Gørding. Datter af Anders Bendixen og Mette, født Pedersen.

Børn:

Carstensen, Mette Christine, født den 17. juli 1880 i Løgumkloster. Hun døde den 17. maj 1967 i Tønder. Gift med arrestforvarer, Christian Lorenzen, der døde 1949 i Tønder.

Carstensen, Meta, født den 3. juli 1882 i Løgumkloster. Se Markedsgade 37. 

Carstensen, Peter, artellerist, født den 14. apr. 1884 i Løgumkloster. Han faldt i 1. Verdenskrig den 10. november 1914 ved Merkem i Belgien. Han ligger begravet på Langemark Soldatenfriedhof – Ypres Blok A-4570.

Carstensen, Alma Benedicte, født den 28. nov. 1885 i Løgumkloster. 

Carstensen, André Christian, født den 15. juni 1888 i Løgumkloster. Gift den 15. okt. 1920 i Løgumkloster med Anne Jensine Madsen, født den 26. dec. 1898 i Løgumkloster. 

Carstensen, Augusta, født den 30. aug. 1895 i Løgumkloster. Se Jørgensgårdvej 13.

Carstensen, Johannes, født den 3. aug. 1897 i Løgumkloster. Døde spæd.

Carstensen, Helga, født den 5. mar. 1899 i Løgumkloster. Hun døde den 3. aug. 1944 på Løgumkloster sygehus. 45 år. Hun blev gift 1928 med gårdejer, Karl Marius Rasmussen, født den 11. juli 1890 i Dalby.1 Datter. De boede en kort overgang til leje på gården.De boede en kort overgang til leje i huset. I 1940 ejer de en landejendom her på Jørgensgårdsvej. Børn: Rasmussen, Yelva, født den 22. sep. 1933 i Løgumkloster.

En ordstrid i 1928 mellem en af Johannes Carstensens svigersønner og en tjenestekarl ansat på gården ender med, at tjenestekarlen slår svigersønnen i hovedet med en skovl, så denne får et åbent sår og må forbindes af doktor Hamdorf. Tjenestekarlen bliver sat fast og står få dage efter foran retten i Løgumkloster anklaget for vold.

Tjenestekarlen forklarede, at han havde slået, fordi han var blevet spyttet lige i ansigtet. Svigersønnen mente ikke han havde spyttet, men det kunne godt være, at der under ringeagtsytringen var sprøjtet noget mundvand i hovedet på tjenestekarlen. Sagen gik til doms, og dommen kom til at lyde på, at den tid han havde siddet i kachotten ind til dato, var straffen, og at han derudover skulle betale 50 kr. for svie og smerter  til svigersønnen.

Ansat logerende 1921: Carstensen, Emil, tjenestekarl, født den 24. maj 1898/9 i Løgumkloster.

Ansat logerende 1925: Outzen, Wilhelm Fr., født den 28. nov. 1909 i Løgumgaarde, Nr. Løgum.

Brændt 1945

Ejer 1953-85

Johannsen, Poul Emil, arbejdsmand, født den 22. feb. 1899 i Quizbøl, Tyskland. Søn af Carsten Emil Johannsen og Pauline Marie, født Bonnigsen. Han døde den 11. aug. 1985 på Tønder Sygehus og blev begravet ved Løgumkloster kirke. 86 år. Gift den 12. aug. 1925 i Kliplev med

Johannsen, Maria, født den 1. okt. 1902 i Kliplev. Datter af landmand, Peter Christian Nissen og Anna Catharina Margretha, født Nissen. Hun døde den 12. maj 1964 i Løgumkloster. 61 år.

Børn:

Johannsen, Lydia, født den 25. okt. 1938 i Løgumkloster. Gift den 29. nov. 1958 i Løgumkloster med banearbejder i Gørding, Thorvald Mathiesen Jensen, født den 17. mar. 1935 i Brede. Søn af landmand, Peter Lausten Jensen og Almine Katharina, født Lorenzen.

Johannsen, Carsten

Johannsen, Anna. Gift Pedersen.

Johannsen, Paula. Gift Jensen.

Familien kom til Løgumkloster i 1929.

 

Ejer 1985-89 Jepsen, Egon

Ejer 1989- Petersen, Finn

Nyopført 2010

2 ejere 2010-19-

1. Ryttergaard, Sanne Wraae

2. Ryttergaard, Michael

Jørgengårdsvej 17

Foto 2014

Matrikel nr. 1118 - Boligareal: 112m² - Grundareal: 971m² - Byggeår: 1953

Ejer 1953-2006

Larsen, Kaj Arnold (KAJ I Æ KJÆLLE), arbejdsmand, født den 21, dec. 1920 i Hobro? Han døde den 9. nov. 2006 i Løgumkloster. 85 år. Gift med

Larsen, Jensine Christine, født Jensen. Hun døde den 11. dec. 2019 i Løgumkloster. 100 år. 

Børn:

Larsen, Solveig Doris, født den 11. nov. 1942 i Brede.

Larsen, Ejner (SNOT EJNER), ugift sømand, født den 30. juli 1944 i Løgumkloster. Han druknede i Middelfart havn den 20. juni 1979. 34 år.

Larsen, Finn (FIBBE), født den 30. mar. 1947 i Løgumkloster.

Larsen, Dorthe Annemette, filmstjerne, født den 31. dec. 1955 i Løgumkloster. Gift 1979 med Stevart Pretorius. Søn af Alex Pretorius. Senere gift Lagner.

Larsen, Pierre, Piér Michel, plejebarn, født c1960.

Ejer 2006-20- Lagner, Dorthe Annemi. Se forrige ejer

Jørgengårdsvej 19

Foto 1953

Matrikel nr. 1119 - Boligareal: 143m² - Grundareal: 849m² - Byggeår: 1953

Ejer 1953-2003

Hansen, Christian Iversen, ejer af Handelshuset på Markedspladsen, født den 21. feb. 1921. Han døde den 26. jan. 1993 i Løgumkloster. Gift med 

Hansen, Marie, født den 31. jan. 1921. Hun døde den 8. nov. 2003 i Løgumkloster. 

Børn:

Hansen, Anne M., født c1954

2 ejere 2011-18

1. Maybom, Jens

2. Hansen, Susanne

Ejer 2018-19- Høeg, Malene Rosendahl

Jørgengårdsvej 20

Foto 2014

Matrikel nr. 429 - Boligareal: 182m² - Grundareal: 935m² - Byggeår: 1976 

Ejer -1771-1774-

Christensen, Thomas, kådner, født den 14. mar. 1734 i Agerskov. Han døde den 8. dec. 1875 i Løgumkloster. Gift med 

Friderichsdatter de Rung, Anne Maria, født c1734 i Sommersted. Hun døde den 7. jan. 1807 i Løgumkloster. 

Børn: 

Runge, Friedrich, smed, født den 20. dec. 1767 i Ø. Terp, Bedsted. Se Østergade 20. 

Runge, Hans, født den 20. okt. 1771 i Starup, Løgumkloster. Han døde den 8. jan. 1873 i Løgumkloster. 1 år. 

de Rung, Hans, født den 3. feb. 1774 i Starup, Løgumkloster. Han døde den 13. feb. 1774 i Løgumkloster.

Runge, Thomas Christian, født den 6. apr. 1776 i Løgumkloster. Han døde den 7. nov. 1776.

Ejer -1921-30- 

Christensen, Thomas Peter, landmand samt jord og betonarbejder hos Wilse og Beiter i Åbenrå, født den 2. dec. 1873 i Løgumkloster. Han døde 1958 i Løgumkloster. Gift 1899 med 

Christensen, Erdmine, født Plakties den 27. nov. 1876 i Tyskland.

Børn: 

Christensen, Karoline Christine, født den 3. aug. 1899 i Løgumkloster. Gift den 17. dec. 1919 i Løgumkloster med tjenestekarl, Hans Hinrich Hansen, født den 30. juni 1897 i Gotteskoog, Nibøl. 

Christensen, Anna Kjestine, født den 17. sep. 1900 i Løgumkloster. Hun døde den 12. feb. 1902 i Løgumkloster. 1 år.  

Christensen, Eva Catharina, født den 25. juni 1904 i Løgumkloster. Se næste ejer. 

Christensen, Thomine Christine, født den 1. nov. 1905 i Løgumkloster. 

Christensen, Sophie, født den 14. dec. 1906 i Løgumkloster.

Christensen, Christine, født den 15. maj 1914 i Løgumkloster.

Plejebarn -1930-: Hansen, Thomas, født 1921 i Løgumkloster. Tysk statsborger i 1930.

Lejebolig -1921-: Christensen, Karoline, født den 3. nov. 1848 i Løgumkloster.

Ejer -1940-65

Petersen, Carl Alfred, vogn-, land- og arbejdsmand, født den 11. dec. 1898 Østerbro i vor Frelsers sogn i Esbjerg. Søn af arbejder, Niels Petersen og Christine Marie, født Leunhagen. Han døde 1969 i Løgumkloster. I 1945 foregår al vognmandkørsel stadig udelukkende med heste. Gift den 28. feb. 1923 i Løgumkloster med

Petersen, Eva Catharina, født den 25. juni 1904 i Løgumkloster. Datter af arbejder Thomas Petersen Christensen (Løgumkloster 1873-Løgumkloster 1958) og Erdmine, født Plakties. Hun døde den 13. dec. 1964 i Løgumkloster. 60 år.

Børn:

Petersen, Erdmine Marie, født den 14. juni 1923 i Varde.

Petersen, Alfrida Jenette, født den 21. aug. 1924 i Varde. Gift den 2. dec. 1942 i Løgumkloster med landbrugsmedhjælper, Gottlieb Werner Hinrichsen, født den 19. juli 1919 i Solderup, Hostrup sogn.

Petersen, Svend Børge, født den 25. feb. 1930 i Outrup. 

Petersen, Gudrun, født den 11. okt. 1931. Hun døde c1972. 44 år. 

Petersen, Ervind Levenhagen, driftsleder, født den 21. okt. 1941 i Løgumkloster. Se nedenfor.

Logerende plejebørn: 

Rasmussen, Christian Wilhelm, født den 27. juni 1927 i Århus. 

Petersen, Connie Grethe, født den 21. okt. 1951 i Glostrup. Datter af ovennævnte Gudrun Petersen. Gift lørdag den 6. nov. 1971 i Løgumkloster med Werner Wittenkamp, Ellum, Løgumkloster. 

Logerende 1940 Horum, Thomas, født den 28. nov. 1921. Døbt i 1922 i Løgumkloster. 

Ejer også Svinget 1. 

Ejer 1969-76 & 1993-2012 Petersen, Ervind Levenhagen, driftsleder, født den 21. okt. 1941 i Løgumkloster. Se forældre som ejer af huset 1969-76. I 1979 får han ledende formand for Stevninghus spejderlejr (Spejd 80). Der deltager 4000 spejdere i alderen 8-23 år. Han døde den 22. sep. 2012 i Løgumkloster. 70 år. Gift med

Petersen, Olga, født Knudsen den 20. sep. 1943. Hun døde den 29. juni 1995 i Løgumkloster. 51 år.

Ejer også Svinget 1. 

Børn:

 Levenhagen, Frank Petersen, føde 3. marts 1963 i Løgumkloster. Han døde den 17. mar. 2003 i Svendborg.

Levenhagen, Lilly Petersen, Social- og sundhedsassistent, født den 20. dec. 1964 i Løgumkloster. 2021 bosiddende i Norring, Foldby sogn ved Hinnerup.

Ejer 1976-93 Thomsen, Agnete, socialrådgiver.

Lejebolig -1981- Hansen, Marie, født den 31. jan. 1931.

Ejer også Svinget 1.  

Beboer -2001 

Aaen, Birgit Karen, født den 26. feb. 1937. Hun døde den 6. apr. 2001 i Løgumkloster. 

Ejer -2012

Petersen, Ervind Levenhagen, født den 21. okt. 1941. Han døde den 22. sep. 2012 i Løgumkloster. Se forældre som ejer af huset 1969-76.

2 ejere 2013

1. Clausen, Lene Lassen

2. Gram, Pia Wind 

2 ejere 2013-19- 

1. Gram, Morten Wind 

2. Gram, Pia Wind 

Børn:

Gram, Naja Wind, født c2006

De ejer også Allégade 11 2012-20

 

Jørgengårdsvej 21

Foto 2014

Matrikel nr. 1561 - Boligareal: 141m² - Grundareal: 1256m² - Byggeår: 1972

Ejer 1971-90 Hansen, Ejner, landmand i landeby. Gift med 

Hansen, Agnes Edel, født den 23. juli 1913. Hun døde den 20. sep. 1982 i Løgumkloster.

Børn

Hansen, Asger, lærer. Gift den 21. jan. i vor Frelser kirke i Esbjerg med kontorassistent Karin Christensen. Datter af minkfarmer Knud Christensen, Skolegade 65, Esbjerg. 

Ejer 1990-91 Jacobsen, Hans Günther

2 ejere 1991-2012

1. Bjerre, Erling, født den 23. sep. 1956 på Tønder sygehus. Døbt i Brede. Søn af kommunelærer Uffe Bjerre og Irene Elisabeth, født Sørensen.

2. Bjerre, Kirsten (Kit). Datter af rutemobilfører senere graver, Chresten Jørgensen og Karoline, født Larsen. Vænget 30.

Børn:

Bjerre, Søren.

2 ejere 2012-15

1. Stein, Kasper Hejsel

2. Petersen, Jeanette Gøttig 

2 ejere 2015-19- 

1. Poulsen, Leif 

2. Poulsen, Yvonne Hejsel 

Jørgengårdsvej 22 DEN GLADE CYKELSMED

Foto; Lokalhistorisk arkiv i Løgumkloster

Matrikel nr. 32 - Boligareal: 85m² - Grundareal: 1031m² - Byggeår: 1890 

Ejer 1745-91

Paulsen, Marten, hjulmager. Født i Jylland, skriver pastor, Christopher Overbeck. Han har sikkert ikke kunnet huske, hvor han kom fra. Gift den 30. sep. 1745 i Løgumkloster kirke med

Petersdatter, Maren. Født i Løgum.

Børn:

Martensdatter, Ingeborg, dødt den 6. feb. 1746 i Løgumkloster. Se nedenfor.

Martensdatter, Mett Kiesten, døbt den 17. nov. 1748 i Løgumkloster.

Ejer 1791-1814

Paulsen, Jochim. Søn af Paul Johumsen og Mette, født Hansen. Trolovet den 3. mar. 1787 og gift den 28. juli samme år i Løgumkloster kirke med

Martensdatter, Ingeborg, dødt den 6. feb. 1746 i Løgumkloster. Datter af forrige ejer.

Børn:

Jochimsdatter, Mette Christine, født den 28. mar. 1788 i Løgumkloster.

Jochimsen, Paul, født den 16. feb. 1791 i Løgumkloster.

Ejer 1814-27

Lassen, Christen, grovbager, kådner og børstenbinder, født den 13. mar. 1768 i Svendstrup, Højslev sogn, Viborg amt. Søn af Lass Jensen. Han døde den 5. dec. 1861 i Løgumkloster. 93 år. 1. gang gift med

Paulsen, Mette Christine, født den 28. mar. 1788 i Løgumkloster. Ingen børn.

2. gang gift med

Lorenzen, Gunder Marie, født den 25. juli 1788. Datter af inderste, Laust Dahl/Dall og Kjesten Diedrichdatter Lorenzen. Hun døde den 25. sep. 1870 i Løgumkloster. 82 år.

Børn:

Lassen, Christian, født den 7. nov. 1822 i Løgumkloster.

Lassen, Laust Christensen, skorstensfejer, født den 9. jan. 1820 i Løgumkloster.

Lassen, Christoffer Christian, født den 25. okt. 1823 i Løgumkloster. Han blev smed i Sdr. Sejerslev.

Lassen, Jens Christensen, snedker, født c1821 i Løgumkloster. Gift med Marie Elisabeth, født Roager, c1819 i Østerholm, Egen sogn. Børn: A) Lassen, Christian Nissen, født c1847 i Bevtoft; B) Lassen, Georgine Amrie, født c1852 i Øster Lindet sogn; C) Lassen, Niels Christian, født c1858 i Vester Lindet, Gram sogn. I 1860 boede familien i Vester Lindet.

Lassen, Ingeburg Christina, født den 20. sep. 1825 i Løgumkloster. Døde spæd den 28. maj 1826 af kighoste.

Lassen, Marie Christine. Gift den 26. aug. 1860 i Løgumkloster med snedker, Bahne Johannes Sigismund Wind Bjørn, der var født på Frederikskåg mølle 1824, som søn af Matthias Vind Bjørn og Christine Margrethe Boisen.

Lassen, Ingeborg, ugift husmoder og syerske, født den 27. dec. 1830 i Løgumkloster. (Se Markledgade 33) 

Ejer 1827-61 Nielsen, Anstine Marie

Ejer 1861-65

Schmidt, John Hansen, møllersvend. Gift med

Schmidt, Marie Sophie, født Berg c1831.

Børn:

Schmidt, Valdemar Andreas, født den 20. sep. 1862 i Løgumkloster.

Schmidt, Anne Sophie, født den 11. okt. 1864 i Løgumkloster.

Schmidt, Marie Sophie, født den 26. juli 1866 i Løgumkloster.

Ejer 1865-75

Schulz, Milert, ølbrygger, født den 27. okt. 1831 i Løgumkloster. Søn af kådner og vognmand Nicolai Schulz og Apollonie Hansen. Han blev ansat som økonom ved Løgumkloster fattighus, men blev senere ølbrygger. Han døde af mavekramper den 19. jan. 1874 i Løgumkloster. 43 år. 

1. gang gift den 4. nov. 1856 med 

Hollænder, Marie Dorthea, født den 23. okt. 1833 o æ slot i Ottersbøl, Medolden/Mjolden ved Skærbæk. Datter af skrædder, Andreas Jepsen Hollænder og Metha Maria f. Hansen. Hun døde den 8. feb. 1865 i Løgumkloster.  

Børn 1. ægteskab: 

Schulz, Andreas Jepsen, født c1860. Han døde den 16. aug. 1865 i Løgumkloster. 4 ½ år gammel. 

Schulz, Nicolai, født c1861. 

Schulz, Metha Maria, født c1862. 

Schulz, Abeline, født c1863. 

Schulz, Anton, født den 24. dec. 1864 i Løgumkloster. Se Åbenråvej 2a og Jernbanevej 12. 

Milert giftede sig 2. gang den 26. aug. 1865 i Løgumkloster med 

Schulz, Anne Cathrine Mathilde, født Andresen 1839 i Abild.Datter af Andreas Christian Andresen og Christine, født Nielsen. 

Børn 2. ægteskab: 

Schulz, Marie Dorthea 

Schulz, Andreas Christian, tvilling, født den 23. juli 1867 i Løgumkloster. Han døde af difteritis den 16. feb. 1870. 3 år gammel. 

Schulz, Marius, tvilling, født den 23. juli 1867 i Løgumkloster. 

Schulz, Christine, født den 10. sep. 1869 i Løgumkloster.

Schulz, Marie, født c1866 i Løgumkloster. Hun døde ½ år gammel.

Ejer 1875-80 Thimsen, Johannes Møller

Ejer 1880-1910

Thimsen, Johannes Petersen, arbejdsmand, født den 2. juni 1827 i Løgumkloster. Søn af Niels Petersen Thimsen og Anne Marie, født Petersen. Han døde den 8. juli 1895 i Løgumkloster. 68 år. Gift den 5. feb. 1854 i Løgumkloster med

Thimsen, Anna Margrethe, født Gregersen den 25. sep. i Fåborg, Varde. Hun døde 20. feb. 1910 i Løgumkloster. 79 år.

Børn:

Thimsen, Anna Marie, født den 3. maj. 1854. Gift den 5. mar. 1876 i Løgumkloster med Andreas Jørgensen fra Asperup.

Thimsen, Niels Petersen Senior, vogn- og landmand, født den 11. maj 1857 i Løgumkloster. (Se næste ejer og Lillegade 1b)

Thimsen, Hans Christian Petersen, født den 30. nov. 1860 i Løgumkloster. Bosiddende i Amerika.

Thimsen, Johannes Petersen, født den 14. apr. 1864 i Løgumkloster.

Thimsen, Peter. Landmand i Amerika.

Thimsen, Marius, landmand i Amerika, født den 20. sep. 1869 i Løgumkloster.

Thimsen, Anna Maria, født den 3. maj 1874 i Løgumkloster. I 1921 er hun enke og bor i Uge sogn ved ugifte landmand, Niels Jørgensen, født en 7. nov. 1897 i Hjordkær. Han er sikkert hendes søn. 

Nybygget 1890

Brændt 1934

Ejer 1910-1938

Thimsen, Niels Petersen Senior, vogn- og landmand, født den 11. maj 1857 i Løgumkloster. (Se Lillegade 1b) 

Lejebolig -1921-: Christensen, Chresten Lorenzen., arbejdsmand, født den 7. nov. 1881 i Løgumkloster. Gift den 28. nov. 1908 i Løgumkloster med Christensen, Marie Kristine, tjenestepige, født Bjørn den 29. sep. 1885 i Højer. Konf. i Emmerlev.

Børn: 1. Christensen, Christian, født den 24. dec. 1909 i Løgumkloster. 2. Christensen, Thomas, født den 1. sep. 1911 i Løgumkloster. 3. Christensen, Karl Johannes, født den 7. maj 1817 i Løgumkloster. 4. Christensen, Katrine, født den 10. okt. 1920 i Løgumkloster. 

Ejer 1938-50

Eskildsen, Søren, murer og landmand, født den 16. aug. 1868 i Knudhus, Ulfborg, Ringkøbing. Se Svinget 6.

I 1940 får de Matrikel nr. 864 tilført deres grundstykke ved en jorfordeling.

Ejer 1950-87

Hansen, Peter Jessen, skomagersvend, (PETER META) født den 4. okt. 1908 i Løgumkloster. Søn af Christian Nicolai Hansen og Ingeborg, født Sommer. Han døde den 15. juni 1986 på Tønder Sygehus og blev begravet i Løgumkloster. 77 år. Han blev kaldt Peter Meta, da han intet kunne tage stilling til, før han havde spurgt sin kone. Gift den 24. maj 1939 i Løgumkloster med

Hansen, Meta Marie, servitrice på Hotel Løgumkloster, født Eskildsen den 29. sep. 1911 i Løgumkloster. Datter af forrige ejer.Hun døde den 5. mar. 1995 i Løgumkloster. 83 år.

Ejer 1987-95 Andersen, Anne Lise Margrethe

2 ejere 1995-

1. Mink, Bent

2. Petersen, Tove

Ejer 2007-19- Wolfsen, Rolf

Jørgengårdsvej 23

Foto 2014

Matrikel nr. 1560 - Boligareal: 130m² - Grundareal: 869m² - Byggeår: 1971

Ejer 1970-71 Jensen, Harry, murermester. Se Koldkådvej 58.

Ejer 1971-78 Christensen, Gert

Ejer 1978 Stilling, Walter

Ejer 1978-2000 Wolff, Hans Jørgen, født den 11. maj 1951 i Hostrup. Søn af gårdejer Peter Jørgensen Wolff og Kathrine Marie, født Frederiksen, Solderup. Han døde den 13. jan. 2021 i Løgumkloster. 69 år Gift den 26. aug. 1978 i Løgumkloster (Skilt) med

Wolff, Karin (KARIN SKORSTENSFEJER), sparekasseassistent, født 1957. Datter af skorstensfejer H. J. Jensen, Ringgade.

Ejer 2000-20 Wolff, Hans Jørgen.

Ejer 2021- Sørensen, Kim Dons 

Jørgengårdsvej 24a Otting

Foto 2014

Matrikel nr. 991 - Boligareal: 186m² - Grundareal: 1545m² - Byggeår: 1978 - Otting: Den yderste gård i byen.

Ejer 1739-76 Petersen, Nis, gift den 30. okt. 1736.

Ejer 1776-98 Nissen, Peter, sandemand

Ejer 1798-1800 Matzen, Peter

Ejer 1800-10

Christensen, Knud, boelsmand. Søn af Christian Knudsen og Kirstina fra Bølling. Gift 2. gang den 2. sep. 1800 i Løgumkloster kirke med

Jensen, Elsebe Datter af Jens Christensen og Maren fra Ejstrup.

Børn: 

Knutzen, Christian, født den 17. feb. 1801 i Løgumkloster. 

Christensen, Botilla Marie, født den 25. aug. 1803 i Løgumkloster. 

Gift 3. gang den 19. okt. 1805 i Løgumkloster med 

Hansdatter, Kiesten 

Børn: 

Knutzen, Hans Christian, født den 18. mar. 1806 i Løgumkloster.

Knutzen, Andreas Paulsen, født den 1. sep. 1807 i Løgumkloster.

Knutzen, Niels Matzen, født den 19. nov. 1909 i Løgumkloster.

Ejer 1810-24

Arnum, Peter Jensen, brændevinsbrænder. Søn af Jens Arnum og Lena, født Laustes. Han døde den 17. juni 1844 i Landeby, Nr. Løgum. Gift 1. gang den 30. jan. 1803 i Nr. Løgum kirke med

Weibüll, Bodil Marie, født c1780 i Åbøl, Tirslund. Datter af Christian Weibüll og Marie. Hun døde den 19. apr. 1815 i Løgumkloster. 39 år.  

Børn af 1. ægteskab:

Arnum, Helena, født den 1. sep. 1804 i Løgumkloster. Hun bliver gift med grovsmed, Josias Erichsen Raben, født den 10. sep. 1791 i Løgumkloster. De er forældre til Cikoriefabrikkens stiftere. Se Vænget 1a.

Arnum, Marie Christina, født c1806 i Løgumkloster. Hun blev gift med landmand, Wolle Lorenzen og de bosatte sig i Koldkåd, Løgumkloster.

Arnum, Anne Marie, tvilling, født den 14. aug. 1808 i Løgumkloster.

Arnum, Anna Botilla, tvilling, født den 14. aug. 1808 i Løgumkloster. Døde spæd.

Arnum, Hans Petersen, født den 27. sep. 1810 i Løgumkloster.

I næsten samme periode ejer de Lillegade 11.

Gift 2. gang den 31. mar. 1816 i Løgumkloster med den noget yngre

Bøken, Ellen Marie, væverske, født den 26. jan. 1796 i Løgumkloster. Datter af væver, Christian Josiasen Bøken og Marn Hansdatter. Se Vænget 1a. Hun døde den 19 mar. 1874 på Nørregaard i Nr. Løgum

Børn af 2. ægteskab:

Arnum, Botilla Marie, født den 18. okt. 1821 i Løgumkloster. Gift den 14. maj 1853 med gårdmand på Nørregaard, Jørgen Nissen Andersen, født den 20. apr. 1817 i Nr. Løgum. Børn: a. Marie Chrestine Andersen, født den 25. apr. 1855 i Nr. Løgum. b.  Christian Andersen, født den 16 jan. 1858 i Nr. Løgum. c. Peter Jensen Andersen, født den 18. juli 1860 i Nr. Løgum.

Arnum, Maria Christina, født den 22 nov. 1827 i Starup, Løgumkloster. Hun døde den 15. apr. 1830 i Løgumkloster.

Arnum, Jens Petersen, født den 17. aug. 1829 i Starup, Løgumkloster. Gift den 7 nov. 1861 i Nr. Løgum med Anna Petersen, født den 17. jan. 1834 i Lourup, Døstrup. Børn: a. Eline Marie Arnum 31. mar. 1862 på Tohede, i Nr. Løgum. b. Anne Cathrine Arnum, født den 27. juli 1864 i Kløing, Nr. Løgum. c. Petrea Maria Arnum, født den 11. feb. 1870 i Kløing, Nr. Løgum. d. Peter Jensen Arnum, landmand og høker i Løgumgård; senere arbejdsmand i Bredebro, født den 15. juli 1872 i Kløing, Nr. Løgum. Han døde den 10 okt. 1960 i Løgumkloster.

I 1845 bor hun alene med børnene et sted i Landeby, Nr. Løgum.

Ejer 1824-33

Arnum, Jens Lausten, kådner, født den 18. juni 1796 i Landeby, Nr. Løgum. Søn af Laust Jensen Arnum og Ellen, født Jacobs. Gift 10. maj 1828 i Nr. Løgum kirke med

Petersen, Botille Marie, født 23. nov. 1806 i Oldemorshave, Nr. Løgum. Datter af Laust Pedersen og Kjestine, født Mathiases.

Børn:

Arnum, Anna, født den 13. feb. 1829 i Landeby, Nr. Løgum.

Arnum, Eline Christine, født den 7. aug. 1831 i Landeby, Nr. Løgum.

Arnum, Laust Jensen, født den 4. jan. 1835 i Landeby, Nr. Løgum.

Arnum, Christina Maria, født den 8. sep. 1837 i Landeby, Nr. Løgum.

Arnum, Peter Lautrup, født den 28. dec. 1839 i Landeby, Nr. Løgum.

Arnum, Helena Maria, født den 25. aug. 1842 i Landeby, Nr. Løgum.

Logerende familie: Arnum, Ellen, enke og abnahmefrau, født c1764 i Ravsted. Husfaders mor eller papmor.

Ejer 1833-38

Møller, Detlef Iwersen, dyrlæge og landmand, født c1808 i Løgumkloster. Herefter ejer han Østergade 26, de næste 31 år. 

Jens Hansen Korth og Detlef Iwersen Møller bytter hus i 1838, således at Jens får Østergade 26 og Detlef får Jørgengårdsvej 24a. 

Ejer 1838-49

Korth, Jens Hansen, gårdmand og vognmand, døbt søndag den 3. nov. 1798 i Arrild. Søn af gårdmand, Hans Petersen og Maren Korth. Han døde af brystsyge den 27. juni 1848 i Løgumkloster. 49 år. Gift den 7. juli 1836 i Løgumkloster med

Jepsdatter, Karen, døbt den 21. okt. 1810 i Favrskov mark, Holsted. Hun blev båret til døbefonden af Oluf Olufsens kone Kirsten Michelsdatter, skriver pastoren meget uførligt. Datter af gårdmand, Jeppe Iversen og Ingeburg Lambertsdatter. Hun døde den 30. mar. 1847 i Løgumkloster.

Børn:

Korth, Hans Peter Hansen, møllersvend, født den 7. apr. 1837 i Løgumkloster. Gift med Botille, født c1827 Løjt sogn, Åbenrå. Børn: A) Jens Peter Hansen, født 1857 i Sønderborg. 1860 boede de på et inderste sted i Mølby ved Ulkebøl.

Korth, Jacob Iver Hansen, født den 8. sep. 1838 i Løgumkloster.

Korth, Rasmus Friedrich Hansen, født den 29. nov. 1840 i Løgumkloster.

Korth, Jens Peter Hansen, født den 19. okt. 1842 i Løgumkloster.

Korth, Anne Marie Louise Hansen, født den 18. aug. 1846 i Løgumkloster. Hun døde spæd.

Ansat logerende 1845: Hansen, Marie Elisabeth, tjenestepige, født den 13. juli 1824 i Arrild. Datter af gårdbesidder, Peder Hansen og Marie Nissen fra Arrild.

Lejebolig i 1845: Petersen, Hans Riggel, arbejder, født c1794 i Nr. Løgum. Gift med Petersen, Kjesten Maria, født den 5. dec. 1794 i Brede. Datter af Peter Christiansen og Botilla Peders. Børn: Petersen, Metta Maria, født den 4. maj 1829 i Nr. Løgum. Petersen, Peter Christian, født den 3. maj 1831 i Nr. Løgum.

Lejebolig i 1845: Linned, Michael, grovbager, født c1798 i Nustrup. Gift med

Lorenzen, Mette, født c1793 i Bedsted. Hun var måske tidligere gift med Christian Jacobsen, der er far til næste ejers kone. Hendes børn: Jacobsen, Johannes, snedker, født c1819 i Løgumkloster. Jacobsen, Catharina Marie, kniplingspige, født c1823 i Løgumkloster. Jacobsen, Hanna Maria, kniplingspige, født c1827 i Løgumkloster. 

Ejer 1849-60

Jensen, Detlef Thomsen, født c1821. Søn af Andreas Thomsen Jensen og Inger Kirstine, født Hansen. Gift 2. gang den 7. sep. 1862 i Løgumkloster med

Jensen, Katharine Marie, født c1822. Datter af bager, Christen Jacobsen og Mette, født Nicolaisen. Det er også hendes 2. ægteskab. Hun var tidligere gift med Christensen.

Ejer 1860-65

Petersen, Nicolai Nissen, født den 18. okt. 1817 i Løgumkloster. Søn af Nis Petersen og Kirsten Marquard Christensen fra Søndergade 10a. Nicolai ejer også Søndergade 10a fra 1855-69 og Søndergade 8 fra 1877-1906. Han døde den 12. jan. 1906 i Løgumkloster. Gift 54 år gammel den 2. jan. 1872 i Løgumkloster med den 27 årige

Petersen, Jette Maria, født den 19. jan. 1844 i Løgumkloster. Datter af Thomas Madsen/Matzen og Metta Maria, født Tychsen fra Ellum.

Børn:

Petersen, Nis, født den 5. apr. 1873 i Løgumkloster.

Petersen, Kjestine, født den 20. okt. 1874 i Løgumkloster.

Petersen, Mette Marie, født den 15. okt. 1876 i Løgumkloster.

Petersen, Thomas, karetmagermester, født den 14. sep. 1878 i Løgumkloster.Se Søndergade 8. Han deltog i 1. Verdenskrig.  Han døde som Ersatz-Reservist under en fjendtlig minesprængning den 5. juli 1916 i Artois i Frankrig.

Petersen, Mette Marie, født den 5. nov. 1886 i Løgumkloster. 

Ejer 1865-69

Nicolaisen, Peter Paulsen, snedker, født den 3. maj 1810 i Løgumkloster. Søn af kniplingshandler, Paul Nicolaisen og Dorthea Peters. Han døde af tæring den 2. juni 1869 i Løgumkloster. 59 år. Gift den 27. juni 1835 i Løgumkloster med

Nicolaisen, Annamarie, født den 3. mar. 1813 i Ellum, Løgumkloster. Datter af boelsmand, Christian Peter Andersen og Margaretha, født Carstens

Børn:

Nicolaisen, Christian Peter, født den 24. aug. 1835 i Løgumkloster. Han blev gift den 9. juni 1867 i Løgumkloster med Anna, født Andersen. Han døde den 24. jan. 1890 i Løgumkloster. 54 år. 2 børn: Peter og Marie.

Nicolaisen, Anna Darothea, født den 9. aug. 1837 i Løgumkloster

Nicolaisen, Anna Margaretha, født den 18. okt. 1839 i Løgumkloster. (Se Storegade 18)

Nicolaisen, Peter Paulsen, født den 15. juli 1842 i Løgumkloster.

Nicolaisen, Andreas Peter, født den 28.sep. 1847 i Løgumkloster. 

Nicolaisen, Theodor, født den 21. apr. 1850 i Løgumkloster. 

(De ejede Vestergade 1a i 1852-68)

Lejebolig 1865: Petersen, Paul Lassen, daglejer. Gift med Petersen, Anna Marine, født Lausten. Børn: Petersen, Bothilde Marie, født den 23. juli 1865 i Løgumkloster. 

Ejer 1869-70 Nicolaisen, Andreas Peter

2 ejere 1870-91 med 18 ha

1. Nicolaisen, Peter Paulsen, født den 15. juli 1842 i Løgumkloster. Søn af gårdens ejer 1865-69.

2. Nicolaisen, Theodor, gårdejer, født den 21. apr. 1850 i Løgumkloster. Søn af gårdens ejer 1865-69.. Han ejer Søndergade 6 fra 1876-85 og Østergade 8 fra 1885-91.

Ejer 1891-1921

Nicolaisen, Peter Paulsen, senior, gårdejer i Søndergade 10a. Gift den 9. nov. 1871 med

Nicolaisen, Methine Marie Dorothea Christine, født Skov den 27. mar. 1851 i Østergade 5a.

Selv bor de i Søndergade.

Lejebolig 1 i -1921-25: 

Nielsen, Peter, arbejder, født den 29. okt. 1877 i Jejsing, Hostrup. Gift den 1. dec. 1906 i Løgumkloster med Nielsen, Margrethe, født Hansen den 13. juli 1872/3 i Løgumkloster.

Børn: 1. Nielsen, Hans Peter, født den 14. sep. 1907 i Løgumkloster. 2. Nielsen, Petra Hansine, født den 19. sep. 1909 i Løgumkloster. 

Plejebarn: 

Nielsen, Margrethe Petra, født den 30. juli 1931 i Løgumkloster. 

Logerende 1940 Hansen, Martin, landarbejder, født den 22. aug. 1908 i Rødby.

Plejebørn -1925-: Lassen, Kai, født den 21. dec. 1920 i Hobro. Lassen, Gerda, født den 18. feb. 1922 i Hobro.

Lejebolig 3 (–1921-): Baumann, Peter, født den 11. apr. 1851 i Olderburgerkühl, Heligenstedten. Se hele familien i Mellemgade 6

Ejer 1921-45

Nicolaisen, Peter Paulsen, junior,gårdejer, født den 13. sep. 1876 i Løgumkloster. Søn af handelsmand, Peter Paulsen Nicolaisen og Betine Marie, født skov. Han døde den 25. nov. 1960 i Løgumkloster. 84 år. Gift med

Nicolaisen, Kathrine Margrethe, født den 23. feb. 1881 i Sønderborg. Se Søndergade 10b.

Ejer 1945-61

Johannsen, Carl Wilhelm, anlægsgartner, vinduesisætter samt salg af frugtbuske og træer, født den 22. apr. 1898 i Brønby Øster. Søn af arbejdsmand, Hans Peter Rasmus Johansen og Kirsti, født Jønsson. Han døde den 6. mar. 1953 i Løgumkloster. 54 år. Gift med

Johansen, Caroline Kjestine, født Hansen den 9. nov. 1889. Hun døde den 27. sep. 1980 i Løgumkloster. 90 år.

Ejer 1961- Petersen, Hans Nissen, plejer.

Børn:

Pedersen, Ulla, født c1954

Lejebolig -1971: Petersen, Ketty

 

Børn: 1. Petersen, Norman. 2. Petersen, Ghita Nissen, født c1960.

Ejer -1977 Uhd, Svend Aage 

Ejer 1977- Clausen, Birthe Ingelise, damefrisør. Birthes Salon 1979-

Lejer stuen til højre 1978-85– Ketty, kørelærer & Frost, Gunnar, kørelærer De tilbyder kørsel i BMW og på Yamaha 250 & Suzuki 400. De tilbyder teoriundervisning med video, dias og overhead.

Beboer 1979 – Johansen, Caroline

Genopbygget 1996 

Ejer 2001-2 Clausen, Jannick Frank 

Ejer 2002-19- Clausen, Birthe Linnea Se Jørgengårdsvej 24c 

Jørgengårdsvej 24a

Foto 2014

Matrikel nr. 1813 - Boligareal: 218m² - Grundareal: 1004m² - Byggeår: 2002

Ejer 1966-88 Petersen, Ketty Johanne

2 ejere 1988-95

1. Bork, Chresten

2. Bork, Conny

Ejer 1995-96 Nadico investment Aps

Ejer 1996-2001 Prodania Holding Aps

2 ejere 2001

1. Clausen, Leif Mitch, direktør for typehusfirma samt firmaer i ind og udland, født den 5. okt. 1946 i Løgumkloster. Døbt i Burkal. Søn af overinspektør og gruppefører ved CBU Carl Christian Clausen og Ingeborg Wilhelmine Berta, født Jürgensen. Da Leif bliver konfirmeret i 1960, bor de i Markedsgade 7. Gift skærtorsdag den 3. apr. 1969 i Løgumkloster kirke med

 

2. Clausen, Birthe Linnea, damefrisør. Datter af Thomsen, Lorens, bagermester og Lilian, Slotsgade 1. Damefrisør i 1969 i Møllegade 8, 1970 på Lærkevej 9, Markedsgade 16 1970- idet hun flytter ind, hvor Elke Kraft drev forretning og sidst på hjemmeadressen her.  

Børn

Clausen, Jannick

Clausen, Michael Kevin

Ejer 2001-19- Clausen, Jannick Frank

Jørgengårdsvej 25

Foto 2014

Matrikel nr. 1559 - Boligareal: 112m² - Grundareal: 870m² - Byggeår: 1970

Ejer 1970 Petersen, Hans Erik

Ejer 1970-2019-

Paulsen, Nicolai, chauffør hos H. N. Hansen 1958-83-, født den 6. maj 1928 i Nr. Løgum. Han døde den 27. okt. 2002 i Løgumkloster. Gift den 20. feb. 1957 af sognefogeden i Nr. Løgum med

Paulsen, Rita Cecilia, født den 8. aug. 1938 på Løgumbjerg. Nr. Løgum.

Børn: 

Paulsen, Connie, lægesekretær, født den 14. feb. 1957 i Nr. Løgum. Hun sidder nederst på mit konfirmationsbillede som nr. 3 fra venstre. 

Paulsen, Anni, født den 24. dec. 1959 i Løgumkloster.

Jørgengårdsvej 26

Matrikel nr. 1203 - Boligareal: 134m - Grundareal: 731m² - Byggeår: 1958

Hansen, Christian Søren, (CHRESSEN) arbejdsmand, født den 24. apr. 1922. Søn afbanearbejder, Jakob Hansen og Dagmar Sofie, født Petersen fra Søndergade 1. Han døde den 14. dec. 1996 i Løgumkloster.74 år. Gift 1945 med

Hansen, Luise, født Andersen den 7. apr. 1921. Hun døde den 11. dec. 1980 i Løgumkloster. 59 år.

Børn:

Hansen, Dagmar Sofie, født den 9. juli 1947 i Løgumkloster. 

Hansen, Hanne, husassistent. Hun blev gift den 16. jan. 1965 i Løgumkloster med murersvend Tony Pedersen fra Højer. 

Ejer 1981-2019-

Wieland, Ottmar Edmund, slagtersvend. Gift den 14. okt. 1966 i Løgumkloster med

Wieland, Dagmar Sofie, datter af forrige ejer.

Børn:

Wieland, Marianne Franziska, født c1969

Er flytte hertil fra Åbenråvej 2

 

Jørgengårdsvej 27

Foto 2014

Matrikel nr. 1558 - Boligareal: 149m² - Grundareal: 1210 m² - Byggeår: 1973 

Ejer 1972-2019- Andresen, Aage, arbejdsmand,

 

Børn:

Andresen, Arne, født c1959

Andresen, Hans

Jørgengårdsvej 28

Matrikel nr. 1716 - Boligareal: 178m² - Grundareal: 14.656m² - Byggeår: 1972

 

Ejer

Schmidt, Aage, husmand,

 

 

Ejer 2004- Danhatch A/S

Børn:

 

Christensen, Mai

Christensen, Marc, født c2001

Jørgengårdsvej 29

Foto 2013

Matrikel nr. 1188 - Boligareal: 172m² - Grundareal: 2088m² - Byggeår: 1957

Ejer c1968- Poulsen, Peter Martinsen, landbrugsmedhjælper, født den 8. juli 1921 i Oksenvad. Søn af landmand, Sønnik Christian Poulsen og Anne Kirstine, født Nielsen. Han døde 1979. Gift den 20. nov. 1948 i Løgumkloster med 

Poulsen, Ana Maria, (ANNEMI) født den 23. maj 1923 i Rødding. Datter af skomager, Wilhelm Karl Bernhard Thiel og Frederikke Henriette, født Hükenmeier. Se Elmeallé 0a. 

Sammen opbyggede de et landbrug i Landeby, Nr. Løgum. Hun arbejdede i mange år som køkkenleder på Løgumkloster Refugium. Da jeg gik i 5.-6. kl. kom sønnen, Finn til vores klasse, idet de flyttede hertil. Hun døde i jan. 2014 i Løgumkloster. 

Hendes barn: 

Poulsen, Solveig, født c1943. Hun døde i et færdselsuheld i 1980’erne.

Børn

Poulsen, Ib, socialpædagog, født den 14. feb. 1950 i Nr. Løgum. Han startede som elev på institutionen Løgumgård og har herefter i 35 år haft diverse lederjob på institutioner i Brejning, Fredericia, Odense og Assens. I 1980 var han med til at danne Socialpædagogernes Landsforbund, i 1981-86 var han formand for Socialpædagogernes Landsforbunds vejle-kredsen, 1986 formand for Forstandergruppen og 2009 direktør i Socialt Leder Forum, der har sekretariat i Assens. Desuden har han været i bestyrelsen for Tobaksgaarden og Assens Biografforening og senest landsnæstformand for LEV og kredsformand for afdelingen i Odense. Gift 1991 på Tønder Rådhus med Pia Møller.

Poulsen, Bent, slagter og hjemmeslagter, født den 5. sep. 1951 i Nr. Løgum. 

Poulsen, Leif, bager og slagter, født den 24. juni 1953 i Nr. Løgum. 

Poulsen, Finn, født den 28. dec. 1956 i Nr. Løgum.

Ejer -1992 Poulsen, Bent, slagter, født den 5. sep. 1951 i Nr. Løgum. Søn af forrige ejer.

Ejer 1992 Poulsen, Inga

Ejer 1992-2019- Brink, Finn Christensen

Jørgengårdsvej 29b

Ejer -1927-

Sørensen, Niels, væver. Gift med

Sørensen, Maren. Hun blev tidligt enke og var ’lidt hen til en side'. Hun kogte kun kaffe én gang om ugen nemlig søndag formiddag.

Kaffebrygningen foregik på den måde, at hun gik ud til brønden og firede kedlen ned i brønden i stedet for at fylde spanden med vand og derfra fylde kedlen. Derpå kom hun 4 lod bønner og et stykke cikorie i kedlen, og det hele kogte over ilden, indtil hele hytten stank af kaffe.

Kaffen kunne så holde helt til den følgende fredag, hvor hun sænkede kedlen ned i brønden og fyldte den halvt med vand og kogte så vand med det gamle kaffegrums.

En lørdag eftermiddag fik hun besøg af nabokonen.

”Do ska’ da pine dømæ ha’ en kop kaffe”, sagde Maren og satte kedlen over ilden.

Noget tid efter stod den dampende kaffe mellem de 2 kvinder på bordet, og hver skænkede de sig en god kop kaffe og suttede kandis til.

”Ska’et it være en lille æddetår meje?”

”Jooh, men kuns ti dråfe ævn i æ kop”

Men der kom ingen kaffe ud. Der var noget der stoppede i tuden. Maren hentede en gaffel og stak den ned i den formodede grumseklump.       

”No ska det nok hjælp”, sagde Maren og trak gaflen op.

”Her, har vi'et”!

Nabokonen gav et hvin fra sig af forfærdelse.

”Ih, men jøsses".

"Føj for katten!” Råbte hun.

”Det er jo en hop-peit.”  

Maren så på gaflen. Det var rigtigt nok en skrubtudse, godt gennemkogt i kaffen.

”Ja, det r’et sørme osse, Mette.”

”Vinne ka’ den væ komme i?”

”Jaah hvornåe, hvornåe”?

”Den ka’ li så godt væe kommen i i syndes som æ gåe.”

(Fra Løgumkloster avis 1927)

Jørgengårdsvej 30 (Carstensminde)

Matrikel nr. 682 - Areal: 190m² - Grundareal: 19.203 m² - Byggeår: 1930

Ejer -1960

 Rasmussen, Karl Marius, uddannet på Fyns Stifts Husmandsskole og udlært tømrer senere gårdejer af Carstensminde, født den 11. juli 1890 i Dalby på Fyn. Søn af Murer N. P. Rasmussen. Gift med

 Rasmussen, Helga, født den 5. mar. 1899. Datter af gårdejer Johannes Carstensen, Løgumkloster.

 De overtog Carstensminde i 1929. Gården var på 58 tdr. land agerjord + 4 tdr. land eng. Besætningen var på 6 heste, 12 køer, 18 ungkvæg og 20 svin.

Ejer 1960-83-

Lauritzen, Lauritz Jørgen, gårdejer, vurderingsformand og med i Plant et træ kampagnen 1983, født den 2. apr. 1929. Han døde den 16. nov. 2000 i Løgumkloster. 71 år. Gift med

Lauritzen, Anne Grethe, født den 12. maj 1936. Hun døde den 9. jan. 2003 i Løgumkloster. 66 år. 

De kom hertil fra Trøjborg ved Visby og flyttede videre herfra til Mølleparken 93.

Børn:

Lauritsen, Flemming, født c1967

 

 

Ejer 1994-2019- Lund, Svend Aage

 

Jørgengårdsvej 32

Jørgengårdsvej 32 - Matrikel nr. 6 - Areal: 173 m² - Grundareal: 523.178 m² - Byggeår: 1965

 

 

Ejer 1964-1985 Hansen, Evald Anton Se Østergade 22

Lejebolig -1980 Dam-Jensen, Erik, regnskabsteknikker, født den 15. mar. 1934. Han døde den 22. jan. 2004. 69 år. 

Børn: 1. Dam-Jensen, Lisbeth. 2. Dam-Jensen, Marianne, født c1965.

2 ejere 1985-92

Hansen, Evald Anton Se Østergade 22

Skov-Hansen, Finn 

1992-2019-

Skov-Hansen, Finn, født den 2. maj 1959 i Løgumkloster. Gift 1986 med

Skov-Hansen, Helle 

 

Jørgengårdsvej 33a+b+c SMÅENG

Matrikel nr. 148 - Boligareal: 221m² - Grundareal: 1976m² - Byggeår: 1968

33a+b Småeng

Ejer 1878-92 Schmidt, Truels Petersen

Ejer 1921-24 Sørensen, Niels Andersen, først landmand i Rødekro senere på småeng i Løgumkloster, født den 22. dec. 1880 i Lovrup, Døstrup sogn. Søn af Hans Christian Sørensen og Maria Dorthea Nissen. Gift den 7. marts 1907 i Døstrup kirke med

Sørensen, Mariane, født den 20. mar. 1886 i Frisgård, Lydum, Ringkøbing amt. Datter af Theodor Mathiasen og Kirsten Bruun.

Børn:

Sørensen, Hans Christian, født den 1. dec. 1907 i Lovrup, Døstrup sogn.

Sørensen, Theodor Mathiesen, født den 29. apr. 1911 i Abkjær, Vedsted sogn.

Sørensen, Marie Dorathea, født den 19. juli 1914 i Rødekro, Ris sogn.

Han ejede flere huse i Løgumkloster, f.eks. Vindmøllegade 8 og Jørgengårdsvej 1. I 1922 kritiserer Niels Sørensen Løgumkloster skole for kun at undervise eleverne 3 religionstimer om ugen. Lovens krav siger mindst 2 timer ugentligt. De danske elever har foruden dansk, 6-7 undervisningstimer i tysk. I 1923 sælger han sin jord her i småeng.   

Ejer 1924-42

Markussen, Andreas Peter, landmand, født den 8. dec. 1875 i Solderup, Hostrup. Gift den 22. sep. 1905 med

Markussen, Anna Krestine, født den 13. feb. 1868 i Solderup, Hostrup.

Ejer 1942-47 Andersen, Marius

Ejer af 33b 1947-83-

Petersen, Johannes Adolf, født den 30. maj 1912 i Skrydstrup. Søn af Bernhardt Petersen og Birtha, født Zauling. Han døde den 23. juni 1983 i Løgumkloster. 71 år. Gift den 23. okt. 1942 i Arrild med

Petersen, Erika, født Bastian den 5. mar. 1918. Hun døde den 11. juni 1992 i Løgumkloster. 74 år.

Børn:

Petersen, Helga Bastian, født den 26. aug. 1945 i Løgumkloster.

Petersen, Jytte Bastian, født den 5. aug. 1948 i Løgumkloster.

2 ejere 1957-96

1. Asmussen, Aage, landmand, entreprenør og mælkevognmand på Kalhave-Vestermølle turen senere skraldemand, født den 26. okt. 1922 i Løgumkloster og opvokset på Landbohjemmet, Storegade 12. Han var en habil hånd- og fodboldspiller og kunne stå på hovedet på en stol langt oppe i alderen. Han døde den 18. juni 1996 i Løgumkloster. 73 år. Gift den 29. juni 1951 i Nr. Løgum kirke med

Pedersen, Cathrine Marie, husassistent f. den 17. juli 1930. Datter af husmand, Peter Lassen Petersen og Anna Margrethe, født Jensen. Hun døde den 31. jan. 2003 i Løgumkloster. 72 år.

Børn:

Asmussen, Jes Peder, født den 15. dec. 1951 i Løgumkloster. Gift den 8. sep. 1876 i Brede med Paulsen, Inga, født Nielsen. De boede på Fasanvej 17. Han døde den 1. apr. 1982 på Visbjergvej 36, Øster Terp. 30 år.

Asmussen, Anne Margrethe, født den 1. maj 1954 i Løgumkloster.

Asmussen, Ingelise, født den 13. jan. 1959 i Løgumkloster. Gift den 19. apr. 1980 i Løgumkloster med Tage Thomsen. Søn af Johannes Thomsen, Koldkåd. Børn: Thomsen, Tina. Gift Honoré. Se Vindmøllegade 7.

Asmussen, Birthe, født den 6. mar. 1960 i Løgumkloster.

2. Asmussen, Olav, ugift skraldemand, født den 16. juli 1924. Han var en habil hånd- og fodboldspiller, I 1952 får han armen af led i en fodboldkamp mellem Bylderup og Løgumkloster. Lægen i Bylderup får dog armen på plads igen. Han døde den 18. maj 2007 i Løgumkloster. 82 år. 

De 2 skraldemænd samler affaldet sammen på åben lastbil frem til 1964, hvorefter de køber en lukket renovationsvogn, der kværner affaldet og vasker spandene.

Hver uge kom de og tømte renovationsspande i hele byen. En stor tung zinkspand. De havde et læderklæde på overkroppen, og i baggårdene vippede de spanden med en uges indhold fra en hel familie op på skulderen og bar den ofte langt ud til ladvognen på gaden og tømte spanden op i ladvognen, hvorefter de bar den tomme spand tilbage til baggården. Når lastbilen var fuld kørte de det hele til Koldkåd-skidtkulen og vippede det hele usorteret af.

Senere gik Jes rundt i Løgumkloster og fejede rendesten og offentlige arealer rundt i byen. Han havde en speciel stor skubbebør med redskaber på.

Dette trekløver var et fast indslag i bybilledet. Altid i godt humør!

2 Ejer 1996-99

1. Asmussen, Aage

2. Asmussen, Cathrine Marie

2 ejere 1999-2017-

1. Johannsen, Jan Peter

2. Asmussen, Inga

33c Småeng

Matrikel nr. 2101 - Erhvervsareal: 3191m² - Grundareal: 11.401m² - Byggeår: 1981

Ejer 1981-85 Grænseegnens Landboaktion

Ejer 1985-2021 LØMA Løgumkloster Maskinforretning

ved Jes Matzen. Se Sølstegårdvej 1.

 

Ejer 2021- LØMA Løgumkloster Maskinforretning ved

 

Poulsen, Mogens, født 1989. Forlovet med

 

Nielsen, Trine, indtil 2021 var hun sygeplejerske i akutmodtagelsen på Aabenraa.  

 Mogens blev uddannet landmand i 2010, hvorefter han tog uddannelsen som landbrugsmaskintekniker. Indtil 2017 var Mogens værkfører hos entreprenørfirmaet Kjelkvist i Tønder, hvorefter han startede sit eget firma M. Poulsen Maskinservice i Kummelev, hvor han servicerer, vedligeholder og reparerer industri-, landbrugs- og entreprenørmaskiner og solgte Grass Tech, JCB Agri og Honda ATV'er

I 2021 er der 26 ansatte med 10 servicebiler, der kommer i hele Danmark.

Jørgengårdsvej 34

Matrikel nr. 1169 - Boligareal: 90m² - Kælderareal: 34m² - Grundareal: 156 m² - Byggeår: 1890 

Ejer -1966 Bollerslev, Hans N. 

Ejer 1966-88 Andersen, Frederik 

2 ejere 1988-89

1. Hansen, Evald Anton Se Østergade

2. Skov-Hansen, Finn 

Ejer 1988-2019-

Schrøder, Leif

Schrøder, Bende Toft

Jørgengårdsvej 35

Matrikel nr. 10 - Boligareal: 349 m² - Grundareal: 6048 m² - Byggeår: 1969 

Ejer 1969-87

Schmidt, Christian, født den 3. dec. 1924 i Løgumkloster.Se Holmen - Østergade 13 

Ejer 1987- Hansen, Ulla Helga 

2 ejere 2002-19-

1. Fredensborg, Jens Peter

2. Fredensborg, Mette Petersen

Jørgengårdsvej 37 HEDELØK

Matrikel nr. 5 - Boligareal: 146 m² - Grundareal: 15.008 m² - Byggeår: 1957 

Ejer 1957- Iversen, Eduard 

Ejer -1988 Iversen, Hans Peter, gårdejer, født den 4. juni 1939 i Løgumkloster. Gift med

Iversen, Gurli, født Larsen den 21. maj 1942 i Ebberup.

Børn:

 

Iversen, Lone, født c1967

Iversen, Helene 

Ejer 1988- Bejer, Frede 

2 ejere 2007-19-

1. Knudsen, Hildor

2. Thomsen, Majbritt

Jørgengårdsvej 39 Jørgens Gård

Matrikel nr. 2 m.fl. - Boligareal: 196 m² - Grundareal: 589.206 m² - Byggeår: 1970 Gården Jørgensgård er udstykket fra Sølstedgaard i Løgumkloster.

Gårdejer -1924-37

Andersen, Hans Jørgen, gårdejer, født den 2. juli 1867 på Jørgensgård, Løgumkloster. Gift 1899 med

Andersen, Karoline, født Mikkelsen den 14. feb. 1874 i Ellum, Løgumkloster.

Børn:

Andersen, Jørgen, født den 1. dec. 1900 i Løgumkloster.

Andersen, Gunder Marie, født den 7. apr. 1902 i Løgumkloster. Gift den 25. okt. 1924 i Løgumkloster med landmand, Johannes Hansen, født den 20. okt. 1895 i Borg, Brede. Søn af landmand, Michael Hansen og Anne Cecilie, født Petersen. Børn: Michael Hansen, født den 26. okt. 1925 i Døstrup. Konf. 1940 i Løgumkloster.

Andersen, Anne Cathrine, født den 11. apr. 1904 på Jørgensgård, Løgumkloster. Gift den 17. juni 1934 i Løgumkloster med Holger Hansen, født den 11. jan. 1907 i Starup sogn, Vejle amt. Søn af arbejder, Peter Petersen Hansen og Juliette Dagmar Hansen Jagd.

Andersen, Mikael, gårdejer, født den 22. feb. 1907 på Jørgensgård, i Løgumkloster.

Andersen, Mathias Nicolai, født den 14. jan. 1916 i Løgumkloster.

Andersen, Mathias Nikolai, født den 16. feb. 1915 på Jørgensgård, Løgumkloster. 

Ejer 1937-70

Andersen, Mikael, gårdejer, født den 22. feb. 1907 på Jørgensgård, i Løgumkloster. Søn af forrige ejer. Han døde den 6. juni 1974 i Løgumkloster. 67 år. Gift den 1. juli 1934 i Løgumkloster med

Andersen, Anne Elisabeth, født den 12. dec. 1909 på Ellum mark, Løgumkloster. Datter af landmand i Ellum Kresten Hansen og Caroline Kjestine Hansen. Hun døde den 22. mar. 2001 i Løgumkloster. 91 år.

De overtog gården i 1937. Der var på 134 tdr. land med 7 heste, 12 køer, 36 ungkvæg og 20 svin.

Børn:

Andersen, Hans Jørgen, født den 23. nov. 1936 i Løgumkloster. Gift den 26. mar. 1961 i Tranderup kirke på Ærø med Martha Christiansen. Datter af bagermester Christian Tranderup. Han døde den 1. nov. 2010 i Løgumkloster. 73 år;

Andersen, Anne Lise, født den 17. dec. 1937 i Løgumkloster. Gift den 29. mar. 1959 i Løgumkloster med gårdejer, Arne Møller, født den 19. apr. 1932 i Borg, Brede. Søn af gårdejer, Peter Christian Møller og Anna, født Nicolaisen;

Andersen, Chresten, født den 15. feb. 1940 i Løgumkloster.

Andersen, Tove Caroline, født den 6. mar. 1946 i Løgumkloster;

Andersen, Valborg født den 8 januar 195?.

De flytter herfra til Grønnevej 24.

Ansatte logerende i 1925

Bartich, Martha, tjenestepige, født den 22. apr. 1907 i St. Tønder.

Matzlsen, Christian, tjenestekarl, født den 6. jan. 1902 i Tyskland.

Carstensen, Carl, tjenestekarl, født den 5. juni 1901 i Ballum. 

2 ejere 1970-97

1. Andersen, Mikael

2. Andersen, Hans-Jørgen 

Børn:

Andersen, Hans Jørgen, født c1967

Ejer 1997-2019-

Andersen, Hans-Jørgen

Jørgengårdsvej 40

Matrikel nr. 508 - Boligareal: 90m² - Kælderareal: 34m² - Grundareal: 156 m² - Byggeår: 1890

Erichsen, Iver, gårdejer

Ejer 1995-2005-

Meyer, Hans Jürgen Schmidt, ægproducent, født den 3. juli 1939 i Åbenrå. Han tog realeksamen fra Aabenraa 1958 og blev gårdmand i på Nederballevej 3 i Ø. Terp. Var formand for Hellevad Mejeri, formand for kreaturslagteriet i Bylderup samt byrådsmedlem i Løgumkloster for Slesvigsk parti siden 1978. Søn af Helmer Meyer (1906-) og Anne Christel Schmidt (1910-1999). Gift den 24. apr. 1964 med

Meyer, Hanne Groth, lærer ved den tyske skole i Løgumkloster, født den 28. apr. 1942 i Hellevad. Datter af gårdmand i Hellevad, Jens Groth Christensen (1909-2002) og Petra Margrethe Andresen (1912-1997).

Børn:

Meyer, Jürgen Schmidt, gårdejer i Ø. Terp, født den 30. jan 1965. Gift med Anne Rasmussen.

Meyer, Oluf Schmidt, dambrugsforpagter i Rens, født den 20. maj 1967. Gift med Maiken Muus.

Meyer, Anette, lærer i København, født den 23. maj 1974.

Jørgengårdsvej 41

Loftager, Torkil, landbrugsrådgiver, agronom, født den 2. aug. 1945, Han modtog Det kongelige danske landhusholdnings sølvmedalje i 2011 for lang og tro tjeneste. Gift 1980 med

Loftager, Inge, kontorassistent, født Hansen.

Se Vestergade 3