Garvergade

Garvergade 1953

GARVERIET Beboelse, fabriks- og salgslokaler til Haases garveri

Garveriet, den store hvide bygning i bunden af billedet.

Matrikel 792

En gren af Haase familien, som i øvrigt har boet i Løgumkloster helt tilbage til før reformationen, var glarmestre. Siden 1739 var en gren af familien skomagere og flere af disse garvede selv lidt læder til eget brug frem til 1852, hvor der skete noget – Se nedenfor.

Melleminfo:

Klasselotteriets historie går helt tilbage til 29. juni 1753, hvor Frederik 5. ved kongelig forordning gav Det Kongelige Opfostringshus privilegium til at drive lotteri. I 1754 blev de første trækninger foretaget på Charlottenborg i København. Men allerede i 1771 fratog Struensee dem privilegiet, og lotteriet har siden været ejet af Den Danske Stat.

Ejer c1810-c1840 

Haase, Andreas, skomagermester, født den 7. sep. 1788 i Løgumkloster. Søn af kniplingskræmmer Hans Haase og Bodel f. Nielsen/Mette Holm. Han døde den 23. maj 1864. 75 år. Gift den 9. apr. 1820 i Flensborg med 

Haase, Anna Dorthe, 7. juni 1795 i Juhlschau, Flensborg. Datter af boelsmand, Peter Johler. Hun døde af alderdom den 3. maj 1879 i Løgumkloster. 84 år. 

Børn: 

Haase, Hans Nicolai, garveriejer, født den 17. dec. 1820 i Løgumkloster. Se nedenfor.

Haase, Mette Cathrine, født den 11. mar. 1823 i Løgumkloster. Hun var husjomfru hos Boy Dircks på slottet i 1845. Gift den 19. juni 1845 med kommis senere købmand i Søndergade 6 (1833-59), Søren Lorenzen Christensen født den 6. juli 1822 i Løgumkloster. 

Haase, Peter Christian, født c1826 i Løgumkloster. Døde 1830 af difteritis 4 år gammel.

Haase, Petra Christine, født 30. juli 1831 i Løgumkloster. Hun døde den 10. okt. 1861. 30 år.

Ejer c1840-

Haase, Hans Nicolai, skomagermester senere garveriejer, født den 17. dec. 1820 i Løgumkloster. Han døde den 7. sep. 1881 i Løgumkloster. 60 år. Gennem årene gik han mere og mere fra skomageriet og blev garver. Gift den 9. nov. 1856 med

Haase, Anne Dorothea, født den 2. aug. 1833. Datter af gårdejer på Sølstedgård Andersen, Jørgen og Gunder, født Hansen. Hun døde den 11. aug. 1893 i Süderendleben og blev begravet i Løgumkloster. 60 år gammel.

Børn:

Haase, Andreas født 1857.

Haase, Gunder Cathrine Christine, født den 24. juni 1859 i Løgumkloster. Gift Hansen i Løgumkloster. Hun døde den 4. maj 1929 i Løgumkloster. 59 år.

Haase, Jørgen Andersen, født den 25. aug. 1861 i Løgumkloster. Garver i Løgumkloster.

Haase, Peter Christian, gårdejer i Süderleben, født den 10. dec. 1863 i Løgumkloster.

Haase, Anton Theodor, gårdejer i Süderleben, født den 21. apr. 1868 i Løgumkloster. Gift med Ingeborg Botilde f. Hansen. Børn: a. Nicoline Haase, født den 3. apr. 1897 i Ravsted. Hun døde den 28. maj 1901 i Løgumkloster. 4 år.

Sammen med nogle venner havde Hans Nicolai Haase et lod i Klasselotteriet. En af vennerne, bødkermester, Peter Roost havde engang sagt, at vandt de, måtte de gerne meddele ham det ved at slå en rude ind i hans hus for hver 1000 rigsdaler.

- Og så skete det. De vandt det store lod, hvor meget vides ikke, men det blev udbetalt i sølvmønter, så det var noget af et tungt læs, der blev hentet på en slæde i Tønder, den vinterdag i sne og kulde. Haase kom derfor sent hjem den aften, og idet han passerede bødkermester Roost’s hus, tog han sin spadserestok frem og begyndte at slå ruder ind i bødkermesterens hus.

Peter Roost kom farende ud og råbte:

”Hva’ fanden laver du?”.........

”Nå det er dig!”

Bliv endelig ved knægt, bliv endelig ved”, sagde Peter  med et stort smil på læben. Han huskede nu godt, hvad han havde sagt.

For sin andel byggede Haase en læderfabrik, som lå i forlængelse af Markledgade 14, med beboelse, maskin- og arbejdsrum, farverum, grubeplads og lager, der strakte sig hen over garvergade helt ind mod skellet til Markledgade 18.

I jan. 1878 ansøgte Haase om at opstille en dampmaskine med 2-3 hestekræfter, som skulle give mekanisk hjælp til at male træbark til brug ved lædergarvningen, til vandpumper, til farvning og tørring af læderet. Det gav yderligere arbejde til 15 mand.

Haases gaveri havde ved hjælp af lodsedlen udviklet sig til en stor garverivirksomhed med en god indtjening. Det kom også Løgumkloster til gode, da Hans Nicolai Haase sammen med svogeren, brændevinsbrænder Erichsen sørgede for de første lindetræer blev plantet rundt om markedspladsen. 

Lejebolig 1865: Clausen, Jacob, garver. Gift med Clausen, Catharina Marie, født Petersen. 

Børn: Clausen, Jacob, født den 7. dec. 1865 i Løgumkloster. 

2 ejere 1894-21

1. Haase, Andreas. (Se nedenfor)

2. Haase, Jørgen, født den 25. aug. 1861 i Løgumkloster. Se Markledgade 15 

Sønner af forrige ejer. De drev virksomheden videre på den måde, at Andreas, der havde fået en højere uddannelse inden for garveri og læderproduktion havde den tekniske ledelse og Jørgen, der var handelsuddannet tog sig af den forretningsmæssige ledelse.

Andreas udviklede nye fremstillingsmetoder, der betød flere maskiner og anvendelse af nye kemiske garvermidler. Det betød storproduktion ,og man udvidede handelsområdet, som nu strakte sig helt fra en linje syd for Flensborg og Husum til Kongeåen. Der var desuden kunder fra andre byer.

I 1896 blev garveriet udvidet med denne 2 etagers bygning på 380m². 

Under et halvtag stod følgende garverigruber:

4 stk. kalkgruber hver på (1,80x1,60x1,40)m³ støbt i cement.

2 stk. garvegruber hver på (3,10x2,80x1,40)m³bygget i træ.

5 stk. garvegruber hver på (1,80x1,80x1,40)m³bygget i cement.

8 stk. garvegruber hver på (1,60x1,00x1,50)m³bygget i træ. 

Alle gruber var helt vandtætte. I ansøgningen om byggetilladelsen fremgår hvilke miljømæssige hensyn, man har taget:

Af afløb til gaderenden kommer hovedsagligt kun rent vand især stammende fra regn- og overløbsvand. Garverivandet risles ud over en sandmark bag garveriet og den nærmest beliggende brønd er 200 m borte. Der anvendes ikke arsenik og stinkende bejdse. 

Fremgangen fortsatte.

64 spand heste hentede døde dyr fra hele Sønderjylland og sammen med Riggelsens produkthandel i Tønder, havde man en destruktionsanstalt i Sdr. Lügum. Fra 1910 fremstillede Gebrüder Haase et specielt godt sål-læder (trupphleder), som gav en god indtjening. Det årlige økonomiske resultat kunne man dog først gøre op om efteråret, når kunderne kom og betalte deres regninger og bestilte nye leverancer. 

Haase, Andreas, landmand, garveri og læderhandler, født den 20. aug. 1857 i Løgumkloster. Han døde den 15. apr. 1921 i Løgumkloster. 59 år. Gift 1. gang med

Haase, Petra Bothilde, født Eriksen den 13. aug. 1863. Hun døde den 10. nov. 1900 i Løgumkloster. 37 år

Børn af 1. ægteskab:

Haase, Hans Nicolai, født den 25. feb. 1882 i Løgumkloster. Udvandrede til Amerika. (medejer 1921-28). Gift med Haase, Anna Dorothea, født den 2. aug. 1833 i Løgumkloster. Datter af Jürgen Andersen og Gunder f. Hansen. Død den 11. aug. 1893 i Løgumkloster. Børn: a. Haase, Andreas, garver i Løgumkloster. b. Haase, Gunder Cathrine Christine gift Hansen i Løgumkloster. c. Haase, Jürgen Andersen, garver i Løgumkloster. d. Haase, Peter Christiansagfører. e. Haase, Anton Theodor, sagfører. 

Haase, Johanne Kirstine, født den 2. maj 1884 i Løgumkloster. Gift 1. gang den 14. nov. 1914 i Løgumkloster med købmand, Hans Møller Aabling, født den 9. feb. 1880 i Vinum, Døstrup. Gift 2. gang den 31. jan. 1920 i Løgumkloster med købmand, Friedrich Ludwig Duysen, født den 29. jan. 1883 i Süderstaförn. Konfirmeret 1898 i Emmelsbøl. Bosiddende i Itzehoe (medejer 1921-28). 

Haase, Hans Nicolai, født den 13. sep. 1885 i Løgumkloster.

Haase, Erik, født den 26. nov. 1887 i Løgumkloster.

Haase, Theodor, borgmester og købmand, født den 29. nov. 1890 i Løgumkloster. Han bor stadig i hjemmet i 1940 og bliver først gift, da han er 68 år, nemlig den 18. okt. 1958 i Løgumkloster med den 18 år yngre, Martha Hagensen, født den 31. maj 1908 i Løgumkloster. Det er også hendes første ægteskab.

Haase, Markus, født den 16. jan. 1892 i Løgumkloster. Se mere i Møllegade 

Gift 2. gang den 14. dec. 1904 med

Haase, Eline Cecilie, enke fra 1921-51, født den 12. aug. 1875 i Visbjerg, Nr. Løgum. Datter af gårdmand. Lauritz Christensen Eskildsen og Johanne Marie f. Arnum. Hun var kendt for sit kønne og unikke håndgerningsarbejde og ikke mindst kendt som den drivende kraft i velgørenhedsarbejdet indenfor sygeplejeforeningen under og efter 1. Verdenskrig. Hun døde af kræft i maven den 3. okt. 1951 på Løgumkloster sygehus. 76 år.

Børn af 2. ægteskab:

Haase, Bothilde Johanne, (TUTTE NEVALD), kontorassistent, født den 2. mar. 1906 i Løgumkloster. (medejer 1921-28). Hun blev gift den 1. nov. 1943 i Frederiksberg slotskirke med enkemand og kaptajn ved Geodætisk institut, Carl Ewald Nevald, født den 27. feb. 1904 i Neslette, Odense. Bosiddende i København. Børn: a. Mette Nevald; b. Lasse Nevald.

Lejebolig 1897-98: Bülow, Alfred Emil, garversvend, født den 20. juni 1868 i København. Gift med Bülow, Jenny Andrea, født Mathiesen den 8. dec. 1873 i Ribe. Børn: 1. Bülow, Emilie Christine, født den 13. mar. 1897 i Løgumkloster. 2. Bülow, Ella Viktoria, født den 8. nov. 1899 i Assens. 3.  Bülow, Dreng, født den 13. jan. 1901 i Assens. I 1901 boede familien i Assens på Fyn.

Lejebolig 1909-11: Anker, Hinrich Peter, arbejder. Gift med Anker, Christine Cathrine, født Peemøller. 

Børn: 1. Anker, Wilhelmine Marie, født den 8. jan. 1897 i Albr. Koog. 2. Anker, Cornelius Mathias Johannes, født den 29. dec. 1906 i Løgumkloster. 3. Anker, Heinrich Carl, født den 21. aug. 1908 i Løgumkloster. 4. Anker, Christine Emma, født den 14. dec. 1909 i Løgumkloster. 5. Anker, Max Wilhelm, født den 27. apr. 1911 i Løgumkloster. 

Lejebolig -1919-20: Wüsthoff, Eduard. Gift med Wüsthoff, Johanna Maria Wilhelmine, født Neven. 

Børn: 1. Wüsthoff, Walther, født den 31. aug. 1903 i Bergstedt.

Feriebarn i 1921: Wirer, Elsa, født katolsk den 27. apr. 1905 i Hamborg.

Ansat logerende i 1921: Hansen, Bothilde Cecilie, tyende, født den 12. juli 1901 i Løgumkloster. Datter af købmand, Hans Mathiesen Hansen og Gunder Christine Cathrine f. Haase.

Ansat logerende i 1925: Jepsen, Cecilie Christine, tyende, født den 23. dec. 1907 i Løgumkloster. Datter af skomager Hans Christian Jepsen og Christina Marina Martinsen.

Flere ejere 1921-28

1. Haase, Petra Bothilde, født Eriksen den 13. aug. 1863. Hun døde den 10. nov. 1900 i Løgumkloster. Enke efter Andreas Haase. Deres børn er medejere i denne halvpart.

2. Haase, Jørgen Andersen, bankdirektør og borgmester. født 25. aug. 1861 i Løgumkloster. Nu eneejer.

Lejebolig 2 i 1921: Jørgensen, Laust Nielsen, født den 5. maj 1873 på Tohede, Nr. Løgum. Se Østergade 3.

Logerende i 1925: Mamsen, Anna, kontorist, født den 4. sep. 1907 i Roost, Arrild. Hermansen, Niels Johan, maler, født den 10. aug. 1899 i Kalundborg.

Ejer 1928

Haase, Jørgen Andersen, bankdirektør og borgmester. født 25. aug. 1861 i Løgumkloster. Nu eneejer. 

Logerende i 1930: Gebhardt, Margrethe, husassistent, født den 20. juni 1908 i Løgumkloster. Datter af Johannes Gebhardt, Markledgade 26. Christensen, Marie, husassistent, født den 25. sep. 1907 i Abild. Jakobsen, Andreas, hotelkarl, født den 17. juni 1878 i Branderup. Søn af kådner Peter Jacobsen og Mette Marie, født Holm. Han døde ugift den 17. feb. 1945 i Løgumkloster. Tinborg, Hanne Elisabeth, lærerinde, født den 15. jan. 1903 i Boselunde.

I 1934 river man Garveriet ned og laver gaden Garvergade. Der udstykkes 6 grundstykker på den ene side af gaden. Den tidligere sti fra Markedsgade til sportspladsen nedlægges.

Ejere 1928-36

1. Haase, Erik, læderhandler, født den 26. nov. 1887 i Løgumkloster. Gift den 23. mar. 1921 i Hostrup kirke med Hostrup, Hansine, født den 24. sep. 1889 i Jejsing, Hostrup Sogn.

2. Haase, Theodor, borgermester og læderhandler, født den 29. nov. 1890 i Løgumkloster. Han bor stadig i hjemmet i 1930 og bliver først gift da han er 68 år, nemlig den 18. okt. 1958 i Løgumkloster med den 18 år yngre, Martha Hagensen, født den 31. maj 1908 i Løgumkloster. Det er også hendes første ægteskab.

Ejer 1936

Haase, Anton Theodor, først landmand i Fogderup, senere ejer af Centralhotellet (1899-1912) og siden ejer af hotel Royal og biografejer (1928-43-) og sidst biografejer i Mellemgade, født den 21. apr. 1868 i Løgumkloster. Søn af garver, Hans Nicolai Haase og Anna Dorthea f. Andersen. Han døde den 5. maj 1950 på statshospitalet i Sønderborg og blev begravet i Løgumkloster. Gift den 28. okt. 1893 med

Haase, Ingeborg Bothilde, født den 23. maj 1869 i Vinum, Døstrup. Datter af gårdmand, Knud Hansen og Ann Kjestine Baurbeck. Hun døde i 1956 i Løgumkloster.

Børn:

Haase, Anna Dorothea, født den 22. sep. 1894 i Fauderup, Rabstedt. Hun blev gift med manufakturhandler Langwadt, Conrad Julius.

Haase, Hanne Kjestine (Anne Kristine), født den 7. apr. 1896 i Fauderup, Ravsted. Konfirmeret 1911 i Løgumkloster. Gift den 7. apr. 1920 i Løgumkloster med landmand og restauratør, Christian Lorenzen Hostrup, født den 24. maj 1887 i Rørkjær. Konfirmeret 1903 i Tønder. Hun døde den 15. sep. 1966 i Løgumkloster. 70 år. 

Haase, Nicoline, født den 3. apr. 1897 i Løgumkloster. Hun døde den 28. maj 1901 i Løgumkloster. 4 år. 

Grundejer 1936-39 

Homilius, Christian, trælasthandler, født den 3. aug. 1888 i Løgumkloster. (Se Garvergade 3). 

Garvergade 2A-C

Ejer se Markledgade 14

Beboer: Larsen, Ulla Laura Vendelbo, født den 26. okt. 1956.

Gavergade 3

Foto 2015

Matrikel nr. 888 - Boligareal: 146m² - Grundareal: 676 m² - Byggeår: 1939 

Beskrivelse 2019 Murermestervilla i røde sten fra 1939 med rødt tegltag. Der er nyere plastvinduer i hele huset. Indvendigt er huset indrettet med entre, et gæstetoilet fra 2008 med gulvvarme og et Aubo køkken fra 2008. I forbindelse med køkkenet er en spisestue samt en stue, begge med originale pitchpinegulve. På førstesal er der et stort soveværelse, et værelse samt et badeværelse. I forbindelse med gangarealet er der også en hems. Også her er alle gulve de originale pitchpinegulve. Husets kælder er på 90 kvadratmeter med hvælving-lofter. Her er 4 disponible rum, hvoraf det ene er et nyrenoveret vaskerum fra 2016. Til ejendommen er der 21 kvadratmeter udestue med brændeovn. Herfra er udgang til have samt terrasse, hvor eftermiddag/aften solen kan nydes. 23 kvadratmeter garage.

Ejer 1939-89

Homilius, Christian, trælasthandler, født den 3. aug. 1888 i Løgumkloster. Fylder 80 i 1968. Søn af bygmester og trælasthandler, Hermann Homilius og Ane Margrethe f. Elvers. Han døde den 1. maj 1973 i Løgumkloster. 84 år. Gift den 18. juni 1913 i Løgumkloster med

Homilius, Herlich Marie, født den 27. nov. 1892 i Løgumkloster. Datter af bagermester fra Markedspladsen, Anton Petersen og Anne Christine f. Evardsen. Hun døde den 3. jun. 1981 i Løgumkloster. 88 år.

Samme år de blev gift overtog Christian faderens trælasthandel, men da Christian måtte af sted som soldat i 1. Verdenskrig i 1914 fik firmaet nogle stille år frem til 1918. Christian fik herefter på få år udviklet trælasthandlen til en af vesteregnens største trælasthandler. I 1934 indgik sønnen Hermann i firmaet.

Jeg husker Christian Homilius som en meget stille mand, der var respekteret af alle. Han forærede mig en høvl i slutningen af 1960’erne, da jeg var med min far nede og betale en regning på vores havebyggeri.

Christian var en årrække medlem af ligningskommissionen, vurderingsmand for Jysk Grundejerforening og bestyrelsesformand for Løgumkloster sparekasse. 

Børn: 

Homilius, Hermann Anton, tømmerhandler, født den 3. apr. 1914 i Løgumkloster. Han fører trælasthandlen videre. Døde den 18. okt. 1973 i Løgumkloster. 59 år. Se Møllegade 13. 

Homilius, Christian Nicolai, bygningsingeniør afgangseksamen fra den tekniske højskole i Eckernförde 1937, født 4. juli 1915 i Løgumkloster. Han døde den 20. apr. 2000 i Randers. Begravet i Løgumkloster. 84 år. Gift den 4. maj 1940 Landsberg, Tyskland med Margarethe Helene, født Scholz. Børn: A) Homilius, Udo Christian Reinhold, født den 13. feb. 1941 i Heide, Holsten, Tyskland. Døbt i Løgumkloster. B) Homilius, Christian, født den 27. nov. 1943 i Posen, Tyskland. Hjemmedøbt den 31. maj 1944. 

Homilius, Anton Peter Karl, født den 1. feb. 1918 i Løgumkloster. Han ejer Esso tankstationen i Østergade. Gift den 5. nov. 1944 i Løgumkloster med Annelise Bursche Halberg Mortensen, født den 17. mar. 1922 i Skive. Se Østergade 14. 

Homilius, Nicolaj, ingeniør, tvilling,født 25. maj 1922 i Løgumkloster. Han døde den 10. dec. 1995. 73 år. Gift med Jutta Magdalene født Arnold. Børn: A) Gunhild Anne-Grethe Homilius, født den 12. sep. 1946 i Løgumkloster. B) Birger Homilius, født den 20. juni 1948. Han døde den 22. apr. 2006. 57 år. I 1944 boede de i Aue, Sachsen. C) Berner Homilius, født den 27. jan. 1955 i Randers. 

Homilius, Anne Margrethe, tvilling,født 25. maj 1922 i Løgumkloster. Hun døde efter længere tids sygdom den 21. november 1933 i Løgumkloster.11 år. 

Beboer 1986 Christensen, Asta

Ejer 1989-98 Pedersen, Vagn + Pedersen, Edith Margrethe

Ejer 1998-2008 ? 

Ejere 2008-20-

1. Paulsen, Rolf

2. Lützen, Keeth

Garvergade 4

Foto 2015

Matrikel nr. 1205 - Boligareal: 99 m² - Grundareal: 631 m² - Byggeår: 1959 

Grundejer -1942 Lorenzen, Volmer 

Grundejer 1942-46 Glaven, Poul Hjørlund, læge. Se Markledgade 20.

Ejer 1959-1971

Blaabjerg, Hans. Gift med Blaabjerg, Mathilde. Se Markledgade 6

Ejer 1971-2000 Langwadt, Ingeborg N., frk. og manufakturhandler i Markedsgade, født den 19. sep. 1917 i Løgumkloster. Hun døde den 30. aug. 2000 i Løgumkloster. Se hendes familie i Markedsgade 32.

Lejer -1979-: Dinsen, Karin, født den 3. dec. 1939 i Løgumkloster. Datter af slagtermester og forretningsfører, Friedrich Carsten Dinsen, og Anne f. Riggelsen.

Ejer 2000-09 Luff, Cathrine

Ejere 2009-20-

Skriver, Flemming. Søn af slagtermester Skriver i Tønder. Gift den 11. juli 1970 i Løgumkloster med

Skriver,Sonja Marie Stauning, kunstmaler, født den 10. juni 1949 i Løgumkloster. Datter af Landbrugsmedhjælper i 1948 og senere Mælkemand i Løgumkloster, Niels Sigvald Stauning og Kathrine Bothilde, født Stensvig. De boede på Nørremark 4. (Se mere i Nygade 13) 

Børn:

Skriver, Jonna 

Skriver, Tommy, født c1972

 

Gavergade 5

Foto 2015

Matrikel nr. 838 - Boligareal: 165 m² - Grundareal: 605m² - Byggeår: 1939

Beskrivelse 2019 Rødstensvilla pålagt cementtagstenstag. Ejendommen er indrettet med kombineret entre/bryggers med klinkegulv med gulvvarme, køkken/alrum med lyse låger og metalgreb (HTH), hvor der også er klinker og gulvvarme. Fra alrummet er der adgang til afskærmet terrasse, viktualierum, sydvendt stue med plankegulv, gæstetoilet og værelse med plankegulv. Her er afhøvlet trappe til tagetagen, som er efterisoleret i 2001 og indrettet med soveværelse med skabsvæg, badeværelse med brus samt 1 stort værelse. Varmerør er fornyet med PVC rør og her er fyrfyldingsdøre og PVC-vinduer (1992/1994). Opvarmning ved fjernvarme.

Ejer 1939-57 

Hagensen, Hans, forsikringsinspektør for Statsanstalten for Livsforsikring. Se Østergade 30. 

Ejer 1957-92

Skov, Niels Hansen, landmand, født den 1. juni 1892 i Løgumkloster. Gift 1. apr. 1927 med

Skov, Cathrine Marie, født den 7. mar. 1901 på Kløing mark Nr. Løgum.

Tidligere ejer af gården Østergade 22 – se denne

Beboere 1990 Skov Hansen, Karen, datter af Evald Skov Hansen og Marie Johanne, født Skov. & Keld Jørgensen 

Ejer 1992-98 Skov Hansen, Evald

Ejer 1998-2002 Reimann, Bernd og Reimann, Karen Skov

Ejere 2002-2020-

1. Sode-Larsen, Jimmy

2. Sode-Larsen, Mai-Britt

Garvergade 6

Matrikel nr. 588 - Boligareal: 241 m² - Grundareal: 772m² - Byggeår: 1979 

I 1978 opfører Hugo Müller en slagterforretning med tilberedningslokaler ’Løgumkloster Pølser ApS’ på grunden. 

I 1979 bygges et røgeri på grunden, der giver naboklager. 

I 1979 starter Hugo forretningen KLOSTER SPECIALITETER med fabrikssalg til private af pølser og storpakker af kød.

 

I 1982 får Hugo fra Veterinærmyndighederne påbud om at stoppe med udlevering af slagterivarer til private, da der ikke forefindes et detailhandelslokale. 

Ejer 1981-c88 Müller, Hugo, slagtermester. Gift med 

Ejer c1988- Müller, Sonja, født den 8. feb. 1945.

 

Ejer 1992-2003 ’Party Service’ mad ud af huset ved Poulsen, Anne Liese. I 2001 bor hun på Gærupvej 29 i Højer.  

 

Ejer 2003-20- Poulsen, Leif

Garvergade 7

Foto 2015

Matrikel nr. 800 - Boligareal: 120m² - Grundareal: 864 m² - Byggeår: 1960 - Arkitekt Chr. Skodborg

Grundejer -1935 E & T Haase

Kommunen lader huset opføre 1935 til lærer Geil. Men det rives ned kun 15 år senere. Geil er dog heller ikke interesseret i huset.

Ejer 1935-53

Petersen, Bernhard Marinus, lærer, folkebibliotekar, kasserer for forsamlingshuset, med i børnehavens bestyrelse, menighedsrådsmedlem og formand for lærerrådet, født den 13. mar. 1898 i Hjorup sogn. Søn af boelsmand, Steffen Peder Pedersen og Ane Charlotte Margrethe Cathrine, født Clausen. Da han blev ansat var han på årskursus i København. Han kom til Løgumkloster fra Grønnebæk, Jels. Han døde den 14. maj 1956 på statshospitalet i Sønderborg og blev begravet i Løgumkloster. 58 år. Gift 13. nov. 1925 med

Petersen, Anna Kathrine, formand for husmoderforeningen -1946, født Hansen den 28. feb. 1897. Hun døde den 29. dec. 1972. Begravet i Løgumkloster. 75 år.

Bernhard Petersen køber 1932 et hus af pensionist, B. Rothenborg. Efterfølgende gør læge Hamdorf opmærksom på, at han har forkøbsret til ejendommen, hvilket også står i tingbogen. Så Petersen køber i stedet huset Ålykkevej 8.

Børn:

Petersen, Børge, lærer i Havnbjerg, Nordborg, født den 11. sep. 1926 i Løgumkloster. Gift maj 1951 med Kirsten Ethelberg-Laursen, født den 16. juli 1929. Datter af Laurs Møller Laursen og Helga Caroline Jørgensen Edelberg/Ethelberg. Børn: 1) Marianne Petersen, født den 7. maj 1954. 2) Klaus Pedersen, født den 9. sep. 1957.

Petersen, Viggo, født den 12. feb. 1932. Han døde den 1. okt. 1991. Begravet i Løgumkloster. 59 år.

Petersen, Else, lærer, født den 11. okt. 1935 i Løgumkloster. I vinteren 1943 falder hun på cyklen på vej hjem fra en børnefødselsdag og brækker benet. Hun blev gift den 26. juli 1957 i Løgumkloster med løjtnant i Fredericia, Niels Bülou, født den 21. mar. 1936 i Gislev, Svendborg. Han var søn af højesteretssagfører, Ejner Bülou og Estrid, født Damm.

Herefter flytter familien til Ålykkevej

Nybygget 1960

Ejer 1953-54 Haase, Nicoline, frk. og musiklærerinde,

Ejer 1954-58 Refslund Poulsen, Laue Jens, født den 3. okt. 1907. Han døde den 17. maj 1991 bosiddende på Vibevej 1, Løgumkloster. 

Ejer 1958-93 

Brammann, Niels Wilhelm Johannes, skorstensfejermester født den 28. dec. 1913. Han var sekretær i Håndværkerlaget, medlem af nævninge og domsmandsgrundlisten Døde den 26. apr. 1998 i Løgumkloster. 80 år. Gift med

Brammann, Auguste Dorthea, født Jørgensen den 3. okt. 1911. Hun døde den 26. apr. 1998 i Løgumkloster. 86 år.  

Børn:

Brammann, Ulla, handelsmedarbejder i Løgumkloster Bank, født den 1. maj 1943 i Aabenraa. Hun døde den 2. aug. 1980 i Løgumkloster. 37 år. Gift den 29. juli 1967 i Løgumkloster kirke med prokurist Dinsen, Uve. Se Markedsgade 13.

Ejer 1993-Bromman, Hanne

Ejer ? Poulsen, Leif

2 ejere 2009-19- Stenkilde, Thomas + Stenkilde, Vicky Waldemar

Garvergade 8A-D Fjernvarmecentralen

Foto 2015

Matrikel nr. 1200-01+1539+1625-26+590+1826 - Boligareal: 140 m² - Grundareal: 2482 m² inkl. erhvervsareal - Byggeår: 1972

Grundejer -1960 Løgumkloster flække

Fra 1957 begynder man at hverve aftagere til fjernvarmen

I 1958 starter byggeriet af centralen. Murer, Niels Mathies, tømre, Konrad Hviid, snedker, Tycho Sønnichsen, maler, Jens Wilhelmsen, glarmester, Herbert Thier og blikkenslager, Svend Aage Rasmussen.

Ejer 1960-2019- Løgumkloster Fjernvarmecentralen 

Første bestyrelse 1957: 

Formand Hans Heisel, Næstformand Mogens Gottlieb, Kasserer Oskar Tästensen, Sekretær Johannes Aalling, Blaabjerg, Ditlev Jensen, H. Langwadt og Johannes Petersen som kommunerep. 

Juridiske rådgivere: Marius Haase og Muxoll, Skærbæk. 

På generalforsamlingen godkendte man entreprisekontrakt med D.E.C Odense 

Bestyrelse 1960:

Formand Hans Heisel, Næstformand Mogens Gottlieb, Kasserer Oskar Tästensen, Sekretær Holger Langwadt og Jørgen Schlütter som kommunerep.

Dansk mobiltelefon I/S Ålborg sætter en mobilantenne på skorstenen i 1995.

Garvergade 9

Foto 2015

Matrikel nr. 793 - Boligareal: 166 m² - Grundareal: 1055 m² - Byggeår: 1950

Grundejer -1950 Geil, Terkild. (Se Allégade 32)

 

Ejer 1950-88

Jensen, Ditlev Ejner, murermester, født den 2. dec. 1902 i Nees sogn. Søn af husmand. Marius Jensen og Inger Kristine Kristiansen fra Sønder Nørgaardhus. Han kom til Løgumkloster i 1927 fra Ikast og nedsatte sig som murermester sammen med broderen Henry. Har været medlem af byrådet, i bestyrelsen for teknisk skole, Løgumkloster fjernvarmecentral, var med til at starte andelsvaskeriet, vurderingsmand for den almindelige brandforsikring samt forsikringsselskabet Dannevirke 1932-69. Ditlev døde efter lang tids sygdom den 11. juni 1969 i Tønder og blev begravet på Løgumkloster kirkegård. 66 år. Gift med

Jensen, Karla Frederikke Ingeborg, født Jacobsen den 23. juni 1899 i Flensborg. Fra 1927-50 var hun sammen med Ditlev bestyrerpar på forsamlingshuset. Hun døde den 21. dec. 1987 i Løgumkloster. 88 år.

Børn:

Jensen, Svend Ove, købmand i Broager, født den 5. juli 1928 i Løgumkloster. Gift den 11. juli 1954 i Løgumkloster med økonomiassistent, Aase Birthe Larsen, født den 25. okt. 1932 i Næs. Datter af gårdbestyrer, Hans Peter Kristian Larsen og Kamilla Edele, født Jensen.

Jensen, Børge Oliver, murermester, født den 23. dec. 1930. Se Vænget 4a.

Jensen, Kaj Brask, født den 10. nov. 1940 i Løgumkloster. Gift den 18. sep. 1965 i Østtofte kirke på Lolland med kommuneassistent, Maja Nielsen, datter af gårdejer, Erik Nielsen, Langet ved Maribo.

Ejer 1988 Jensen, Svend Ove + medarvinger

Ejer 1988-2017 Sørensen, Kaj + Sørensen, Tove

Ejer 2017-20- Mærsk, Henrik, mejerist. Søn af Kresten og Sussie Mærsk Munkeparken 93

Garvergade 10 Fjernvarmecentralen

Bestyrer 1960-65: Bahnsen, Fredinand, Løgumkloster. Gift med Paula Margretha, født Voigt.

Børn: Bahnsen, Christa, født den 12. dec. 1941 i Løgumkloster.

Bestyrer 1965-66: Rasmussen, Emil.

Bestyrer 1966-86:

Petersen, Hans Dettlef (BLIK-PETERSEN), blikkenslager, født den 1. mar. 1916 i Nordborg på Als. Søn af skræddermester Lauritz Søren Petersen og Anne Marie, født Christensen. Gift den 26. dec. 1946 i Tønder med  

Petersen, Helene Mathilde, født den 27. aug. 1927 i Tønder. Datter af ekstraarbejder Henning Charles Gustav Wolff og Mathilde Marie, født Lund, Falkereden i Tønder. 

Børn: 

Petersen, Lilli, født den 25. okt. 1947 i Løgumkloster. Gift den 1. juni 1968 i Løgumkloster med mekaniker Georg Jensen Jacewicz, Lydersholm, Jejsing. Søn af gårdejer S. Cl. Jacewicz, Stokkebro, Møgeltønder. 

Petersen, Connie, født 13. juli 1953 i Løgumkloster.

Petersen, Pia, plejehjemsassistent, født den 6. aug. 1966.

 

I 1945 slog Hans sig ned som selvstændig blikkenslager i Løgumkloster.

Bestyrer og beboere 1986- 2002 Rose og Günther Holdt. Se Nørremark 10.

Garvergade 11

Foto 2015

Matrikel nr. 869 - Boligareal: 167 m² - Grundareal: 999 m² - Byggeår: 1940 - Grundareal 1867 er 1 ha.

Ejer 1867-87

Outzen, Andreas, kådner og rebslager, født den 11. maj 1808 i Løgumkloster. Søn af inderste, Tiella Outzen og Mette Marie Christensdatter, Vestergade 3a. Gift den 8. apr. 1844 i Løgumkloster med

Jacobsen, Anna Marie, døbt den 6. dec. 1795 i Arrild. Anna Marie døde den 18. apr. 1867. 1. gang gift med kobbersmed, Andreas Johansen. Med sine 2 ægtemænd fik hun ingen børn. Men hun havde Peter Nielsen, som hun fik den 22. maj 1818 i Hønning, Arrild uden for ægteskab med Niels Andersen fra Nr. Løgum. De ejer Østergade 7 i 1867-74

Børn:

Outzen, Cathrine Marie, født. Se næste ejer.

Natten mellem den 20. og 21. sep. 1846 bliver Outzen meldt for at have musik og dans i sit hus uden polititilladelse. Det kommer til at koste ham 4rbd i sølv. Han forklarer sig dog med, at festlighederne skyldes hans kones søster, Maren Jacobsen, der skulle flytte og gerne ville invitere vennerne til dans, hvilket han havde tilladt.

Ejer 1887-94 Outzen, Anne Christine, født i Løgumkloster.

Ejer 1894-1907 Nissen, Cathrine Marie, født Outzen.

Ejer 1907-28 Nissen, Christian Peter, landmand og ansat ved banen, født i Lunden i Tyskland. Gift med 

Nissen, Mette Marie, født Petersen. 

Børn: 

Nissen, Jens Christian, født den 12. jan. 

Lejebolig 1 1911: Nissen, Johannes Christian. Gift med Nissen, Margrethe, født Anthonisen i (Hamborg). 

Børn: 1. Nissen, Johan Friedrich, født den 18. jan. 1908 i Løgumkloster. 2. Nissen, Dorotea Ingeborg Caroline, født den 13. apr. 1909 i Løgumkloster. 3. Nissen, Jacob Louis, født den 5. dec. 1910 i Løgumkloster. 

Lejebolig 2 1910: Heinicke, Poul Oskar, drejer. Gift med Heinicke, Ann Ditlausine, født Hermann.

Børn: 1. Heinicke, Paula Margrethe, født den 31. aug. 1901 i Gl. Haderslev sogn. Hun var plejebarn hos Mathias Jepsen fra Postgården. 2. Heinicke, Martha Anna Jensine, født den 23. juni 1903 i Haderslev vor Frue. Hun blev gift 1927 med landmand, Peter Christian Nissen. Se Åbenråvej 31. 3. Heinicke, Arthur Oskar Poul, født den 1. feb. 1910 i Løgumkloster. Han døde 1991 i Kerteminde. Gift i Kerteminde med Mary Kristine Nielsen

Nybygget 1940

 

Beskrivelse 2019 Villa i 1½ plan. Opført i røde mursten med tegltag m/ undertag, meget fine vinduer i aluminium/træ. Huset opvarmes ved fjernvarme suppleret med pille-ovn med varmeflytning. Tag og vinduer er fra 2007. Indretning: Entre med klinker, bryggers med masser af skabe, stort dejligt Vordingborgkøkken i åben forbindelse til stue med pille-ovn og nyt tæppe samt badeværelse med gulvvarme. 

1. sal med badeværelse med bruser, soveværelse med walk-in, repos med god hems samt 2 gode værelser med synlige spær. TV-stik og internet i alle værelser.

Lille viktualiekælder forefindes.

Ejer 1928-87

Haugaard, Marius Jepsen, landmand i Bedsted, født den 4. maj 1906 på Bedstedbjerg i Bedsted. Søn af gårdmand på Bedstedbjerg Peter Erichsen Madsen Haugaard (1868-1945) og Metha Kjestine, født Hansen (1870-1947). I 1954 da han er ude og se til nogle kreaturer går en 1 ½ års kvie amok. Den støder ham omkuld og det ene horn går ind i hans kind. Haugaard får dog alligevel fat i næsen og hornene på dyret og slipper på den måde ud af marken. Han døde den 11. nov. 1986 på Tønder Sygehus. Begravet i Løgumkloster. 80 år. Gift den 24. nov. 1935 i Løgumkloster (Guldbryllup i 1985) med

Haugaard, Jørgine Mariane, (GINE) husassistent, født den 29. mar. 1905 i Landeby, Nr. Løgum. Datter af Thomas Theodor Andersen (1870-1920) og Mine Marie Johnsen (1872-1931) i Landeby. Hun døde den 29. juli 1989 i Løgumkloster. 84 år.

I marts 1936 køber Marius en ejendom i Egernsund bestående af et nyt hus med have og en tønderland jord, hvorpå der står et hønseri, samt en frugtplantage.I 1941 køber han 21 demat af Peter Christensen, Svinget 9. 

Børn:

Haugesen, Christa, født den 28. juni 1942 i Sønderborg. Gift den 1. nov. 1963 i Løgumkloster med Henry Bejer, søn af Nis Bejer, Visbjerg.

Ejer 1987-2006

Lohmann, Helwig Berndt, gårdejer i Kløing, født den 16. sep. 1924 i Sommersted. Søn af gårdejer, Jørgen Hansen Lohmann og Cathrine, født Behrendt. Han døde den 23. dec. 2000 i Løgumkloster. Gift den 24, nov. 1955 i Løgumkloster med

Lohmann, Marie, født den 9. apr. 1932 i Løgumkloster. Datter af arbejder, Hans Nielsen Petersen og Anna Christine, født Hansen. Hun døde den 23. mar. 2006 i Løgumkloster.

Ejer 2007-20- Schmidt, Flemming.

Fachhandel Schmidt. Han har selvudviklet klovmidlet KLOVP. Gift med 

Schmidt, Anja. 

Børn: 

Schmidt, Emma Emilie, født c2001.

De har også boet på Nørremark 6.

Ejer 2020- E.U.H. HOLDING A/S

Til salg 2020

Garverdade 12 Løgumkloster danske børnehave

Foto 2015

Matrikel nr. 1149+1364+1366 - Erhvervsareal: 415 m² - Grundareal: 2113 m² - Byggeår: 1958 -

Ejer 1955-2019- Løgumkloster danske Folkebørnehave

Børnehaven blev flyttet hertil fra hjørnet Allegade-Møllegade.Bygget af: murer Henry Jensen; tømre, Bruno Plumhoff; snedker, Jørgen Brodersen; blikkenslager, Svend Aage Rasmussen; elektriker, Heinrich Hartkopf; blikkenslager H. M. Petersen - centralvarmeanlægget; sanitært anlæg, Johannes v. Rønne; maler, Jens Wilhelmsen, glarmester, Herbert Thier.

Formand indtil 1960 er læge, Peter Kappelgaard

Formand fra 1960 er Anne Kathrine Tygesen

Bestyrer 1936- Møldrup,

Bestyrer -1958-61 Inge Harriet Nyborg Hastrup, (BITTEN) født Lauridsen den 23. mar. 1911 Korsør. Gift med dommerfuldmægtig Hastrup. Se Markledgade 11.

Bestyrer 1961-69- Anna Therese Westermann, frøken.

Formand -1967- Th. Villadsen 

Bestyrer -1979-92 Jensen, Gudrun, Gulle, børnehaveleder i Løgumkloster. født den 20. dec. 1933 i Løgumkloster. Se Vænget 19.

Konstitueret bestyrer 1980 Henriette Marie Holsten Jessen. Hun blev ansat ved Løgumkloster børnehave den 1. aug. 1955. Privat bor hun i Bovlund, Branderup.

Bestyrer 1992-2004 Hansen, Linda. Gift med Leif Hansen, Munkeparken 82.

Bestyrer 2004-09 Warncke, Helle

Bestyrer 2009-11 Bruhn, Helle

Bestyrer 2011-20-  Kraak, Trine, født 1968. Bosiddende i Kliplev. Trine er uddannet fritidspædagog fra Aabenraa Seminarium i 1994. Efter afsluttet uddannelse var hun pædagog og souschef i Klippigården i Kliplev frem til 2008, hvorefter hun blev souschef i Børnehaven Sønderskov. Herfra kom hun 2011 til Løgumkloster. 

Den Danske Børnehave i Løgumkloster er en selvejende daginstitution med plads til 44 børnehavebørn og 13 småbørn. Der er ansat fem pædagoger og to pædagogmedhjælpere.

 

Ejer af matrikel 1136:

Grundejer -1963 Løgumkloster kommune

Grundejer 1963-81 Willumsen, Andreas og Elna Christine

Grundejer Ejer 1981-99

Willumsen, Morten, arbejdsmand, født den 26. sep. 1939 i Sønderborg. Døbt 5. nov. i Løgumkloster. Søn af arbejdsmand, Mathias Rasmussen Willumsen og Elna Christine, født Ommen. Han bliver senere landmand i Bedsted. Gift med

Willumsen, Mette Marie, født Holm. Se Åbenråvej 15.

Børn:

Willumsen, Mathias, født den 29. juli 1990 i Bedsted.

Ejer 1999- Nielsen, Magnus

Garvergade 14 Den tyske præstegård Bygget på ’Raben toft’

Foto 2012

Matrikel nr. 649 - Boligareal: 353 m² - Grundareal: 2540 m² - Byggeår: 1927. Bygningen er tegnet af arkitekt, Lauritz Thaysen.

Grundejer -1926

Lorenzen, Volmer, ugift og landarbejder på Alléen. Født den 11. mar. 1885 i Landeby, Nr. Løgum, søn af PeterAndreas Lorenzen og Cecilie Marie Raben. Se Vænget 1a.

Ejer 1927-2019- Nordschlesvigsche Gemeinde der Evan. luth. Kirche Schleswig Holstein.

Tyske præster i Løgumkloster efter genforeningen 1920

(Perioden 1864-1920 Se de tyske præster i præstegården i Storegade).

Harald Bogens Frimenighedspræst 1925-1934

Bogens, Harald julius Otto. I 1933 forflyttes han til Vicelin kirken i Neunmünster. Gift med

Bogens, Anna, født Weinrich.

Børn:

Boyens, Armin Friedrich Christian, født den 6. sep. 1924 i Løgumkloster.

Boyens, Giesela Gottfriede Helga Catharina, født den 20. mar. 1930 i Løgumkloster.

Boyens, Angelika Anna Merry Catharina, født den 19. mar. 1933 i Løgumkloster.

Boyens, Veronika Irmgard Fanny Helene, født den 26. juni 1931 i Løgumkloster.

Ravn, Hans N., Frimenighedspræst 1934-1945

Ravn, Hans Nissen, født født den 26. juli 1905 i Haderslev. Han kom til Løgumkloster fra en stilling i Dömitz. Gift den 28. okt. 1926 med

Ravn, Marianne f. Schlüter, den 7. nov. 1902 i Haderslev.

Børn:

Ravn, Hans Joachim, født den 25. apr. 1927 i Haderslev. (Varulvegruppen)

Raun, Manfred Ekkehard, født den 7. dec. 1928 i Haderslev.

Raun, Peter Olaf, født den 5. juni 1933 i Tyskland.

Raun, Martin Ulrich, (Kaldet Ulli), født den 17. sep. 1936 i Løgumkloster.

Ravn, Horst Diedrich, født den 1. nov. 1940 på Løgumkloster sygehus. Han døde kun 4 år gammel den 11. jan. 1945 i Slesvig. Begravet i Løgumkloster. 

Logerende: Raun, Eline Anna Maria, syerske, født den 8. okt. 1903 i USA. Stein, Anna, husassistent, født den 27. feb. 1923 i Baler. 

Petersen, Hans Egon Nicolai tysk hjælpepræst 1948-1956

Petersen, Hans Egon Nicolai, født den 17. sep. 1921 i Tinglev. Søn af Niels Petersen og Gertrud Helene Rost. Han døde den 8. jan 1982 i Nieböll. Tog cand. Theol. eksamen i København. Han deltog i krigen som faldskærmsjæger og blev amerikansk krigsfange. Fra 1948 blev han den første efterkrigspræst i Sønderjylland med sæde i Løgumkloster. Fra 1956 præst i Burkal og fra 1960 provt i Sydtønder amt. I 1973 præst for den tyske menighed i Sønderborg ind til pensionering i 1979. Gift den 24. mar. 1944 i Tønder med 

Petersen, Jette Andrea, sygeplejerske, født List den 24. maj 1916. Datter af Edwin Christian List og Caroline Christine Nielsen. Hun døde den 25. feb. 1999 i Stubbæk, Åbenrå. 

Børn: 

Petersen, Nis Edwin List, født den 25. nov. 1947 i Løgumkloster. 

Petersen, Gertrud Johanne List, født den 26. apr. 1949 i Løgumkloster. 

Petersen, Peter Carsten List, født den 14. okt. 1950 i Løgumkloster.

Petersen, Carl Walter List, født den 22. sep. 1952 på Løgumkloster Sygehus. 

Petersen, Lorenz Frimenighedspræst 1956-1957

Bollmann, Peter Poul Frimenighedspræst 1957-1959

Bollmann, Peter Poul, født den 22. apr. 1929. Gift den 20. okt. 1955 i Bergstedt, Hamborg med

Bollmann, Adelheid Grethe, født Petz den 7. mar. 1932.

Børn:

Bollmann, Katharina Philippa, født den 4. dec. 1957 i Løgumkloster.

Schmidt,Ove M. Frimenighedspræst 1959-1967

Schmidt,Gerhard S. Frimenighedspræst 1967-1974

Kunkel, Wofgang R. Frimenighedspræst 1983-

Kunkel, Wofgang R, født 1944.

Alpen, Matthias, frimenighedspræst -2004-20- 

von Oettingen, Signe, overenskomstansat præst ved Ribe Domkirke 2011-20-, født 1976. Hun ville opringelig rejse til Israel i 2011, men på grund af uroligheder i landet, valgte hun i stedet efter studietiden på Århus Universitet 2007 at flytte til Kiel.

Her studere Signe teologen Friedrich Schleiermacher, der betragtes som en af de største kirkelige skikkelser i tysk teologi. Hun fik arbejde som forskningsassistent på universitetet i Kiel, fandt Matthias og så rykkede de til Løgumkloster.