Bag gårdene/Klostergade + Kirkestien

Klostergades sydlige del, de huse der har have ned mod kirkegården er bygget, hvor munkenes ladegårdsbygninger og graven lå. Der er kun få gavlhuse, hvilket indikerer at udstykningen er sket senere end i senmiddelalderen. Det har nok ikke længere været så moderne at lave gavlhuse.

I 1917 blev gaden brosten belagt. Det var brolægger Osmann, der stod for opgaven.

Gaden, hvor Klostergade 3 og 5 ligger, kaldte man før husene blev bygget - stien til Mindelunden. 

1944 Gadens beboere anmoder kommunen om at ændre gadenavnet. Der er forslag om Klostergade, Havegade, kirkegade. Tirsdag den 31. okt. 1944 for gaden tildelt navnet Klostergade af byrådet. 

1949 Der lægges fortov i den søndre side fra rutebilstationen til hospitalet og gaden fra Speckhahn til hospitalet bliver belagt med kopsten.  

I 1952 blev der lagt asfalt oven på brostenene, fordi de store Tønder-Kolding busser fik husene til at ryste. I 1994 blev asfalten fjernet og Klostergade igen brostensbelagt.

Foto: Lokalhistorisk arkiv i Løgumkloster.

I 1936 beslutter byrådet på et møde i juni måned, at der laves en rutebilholdeplads mellem Asmussens hus og Johansens gartneri. Men først i oktober dog samme år beslutter byrådet følgende om dens udseende. Der købes en strimmel af gartner Johansens jord på ca. 100 m2. Pladsen bliver herefter 22 meter bred. Der anlægges fra øst et fortov på 1 ½ meter, en gade på 10 meter, en perron på 2 meter, en kørebane på 6 meter og et fortov på vestsiden på 1 ½ til 2 meter. I 1936 kommer der dagligt mellem 50-60 rutebiler gennem byen. 

Brandstationen:

Valgsprog:

’Gud til ære, næsten til værn’

Fra 1887 til omkring 1964 lå Løgumkloster Brandstationen i Klostergade i forlængelse af bagerforretningen 1a ned mod kirken. Da bygningen blev revet ned, brugte man en overgang garagerne til højre for rutebilstationsbygning (1960-62) før man flyttede stationen til elværksbygningen i Allégade 22. Man havde i overgangen ikke et tårn til at tørre slangerne i og stiger samt andet materiel blev opbevaret flere steder i byen. Allerede i 1937 havde man talt om at flytte brandstationen til nye lokaler. Men der skulle gå mere end 25 år før flytningen fandt sted. 

Slangerne blev kørt til tørring i Tønder i overgangsperioden. Søren Nielsen fra Klostergade 10 fik et par gange lov til at køre med. Han fortæller: ”At sidde i en brandbil var for - en knøs på min daværende størrelse - ret tæt på paradis. Hjertet bankede hårdt hele vejen tur-retur til Tønder.

I 1929 besluttede man på et byrådsmøde at brandvæsenets kommandosprog skulle ændres fra tysk til dansk, hvilket man henstiller til brandkaptajn Robert Lützner. På det følgende byrådsmøde måtte man tage til efterretning, at det frivillige brandværn forinden havde besluttet at fortsætte med det tyske sprog året ud. Efterfølgende beslutter det frivillige brandværn at ville bruge det danske kommandosprog til slutningen af 1930. Men i 1931 havde de glemt beslutningen om ændringen til det danske kommandosprog, så byrådet måtte endnu engang henstille til brandvæsenet, at sproget skulle ændres. Robert Lützner tog herefter byrådets beslutning til efterretning.   

Allerede 1880 havde man forsøgt at oprette et frivilligt brandværn i byen, men først 1887 lykkedes det. I foråret 1887 indbød flækkeforstander Bøken alle medlemmer af den såkaldte ungkarleforening til et møde i Mathias Hansens gæstgiveri (Møllegade 8) og opfordrede dem til at oprette et frivilligt brandværn.

De unge mænd fulgte opfordringen. Til kaptajn valgtes bødker, P. C. Roost. De nødvendige slukningsredskaber blev udsøgt blandt de i byen tilhørende sprøjter, stiger m.m. Det blev besluttet at holde regelmæssige øvelser. Det med uniform var lige meget.

For at finde ud af, hvordan man egentlig som brandværn forholdt sig ved slukningsarbejde, tog Roost og et par mand til Tønder for at overvære en brandøvelse. De fandt ud af, at det ikke var så let at løse opgaven som brandværn, som de havde tænkt. Der blev derfor besluttet at forøge antallet af brandmænd betydeligt, anskaffe tidssvarende udstyr, og at der skulle bæres uniform. Til brandslukningsredskaberne blev der taget et lån i sparekassen på 1200 mark, som sparekassen eftergav værnet i starten af 1890’erne.

Til bestyrelsen blev følgende valgt:

bødker, P. C. Roost (kaptajn); slagtermester, H. Clausen (Stedfortræder); lærer Roost; fotograf Andreas Michelsen og garver P. Haase. Til sprøjtemester valgtes rebslager, Andreas Jørgensen og sekretær, pibefabrikant, Johannes Bock.

I starten blev brandøvelserne holdt på græsset ved trådfabrikken, der dengang var skole, men blev senere flyttet til en mark bag mejeriet.

Værnet fik sin ilddåb ved en brand i Hans Ludwig Lorenzen Marcussens bryggeri, Markedsgade 1. Værnet var hurtigt til sted og blev hurtigt herre over ilden.

I 1914 skulle de fleste uge brandmænd i krig. Derfor overtog gamle æreskaptajn, P. C. Roost atter ledensen af værnet. Når der blev kaldt til ildebrand mødte i stedet kvinderne ved sprøjtehuset, kørte sprøjterne til brandstedet og håndterede redskaberne, som de havde set deres mænd gøre det.

Efter krigen opstod værnet igen i sit fulde omfang.

I 1921 køber brandvæsenet en mekanisk stige, der kan nå helt op over brandværnstårnet. Der indkøbes stige, reb og redningsbælter til brug ved drukneulykker på is. Senere på året indkøbes en motorsprøjte. Samtidig beslutter byrådet, at der i brandværnet skal være en brandinspektør, en vicebrandinspektør, en værkmester, 3 faste brandsvende, som suppleres af det frivillige korps. 

I 1937 bliver sprøjtehuset revet ned. Det besluttes at bygget et nyt ved forsamlingshuset på Vænget. Men i 1939 er det stadig ikke sket. Brandvæsenet har svært ved at rykke ud, når der står en 4 til 5 rutebiler på rutebilpladsen og slangerne ligger og rådner, da sprøjtetårnet jo er revet ned. På et byrådsmøde i februar 1939 beslutter man at optage et lån på 7000 kr. til opførelse af et nyt sprøjtehus. 

I december får brandværnet 25 røgmasker. Det er en gave fra Sønderjyske frivillige brandværnsforbund.

Klostergade 1a+b+c+d - Iversens bagerbutik

Matrikel nr. 237 - Boligareal: 152 m² - Grundareal: 188 m² - Byggeår: 1809 - Fælleseje med Østergade 4 (1739-1898) 

Beskrivelse 2019 Hvidmalet byhus pålagt tegltag. Indretningen består af entre, vinkelstue, værelse, badeværelse med brus samt installation for vaskemaskine og tørretumbler, køkken/alrum i hele ejendommens bredde med lyse finerlåger med stålgreb samt mindre baggang/bryggers. Tagetagen er indrettet med trapperum, 2 værelser hvoraf 1 har tekøkken samt toilet. På trappen til tagetagen er monteret trappelift. Ejendommen er ombygget/renoveret i 2001 med respekt for den oprindelige stil. Her er træ-termovinduer og synlige bjælker og til ejendommen hører carport og overdækket terrasse med redskabsrum. Opvarmning ved fjernvarme.

Klostergade 1a

Ejer 1739-66 

Marcussen, Nicolai Färber, farver. Han døde den 30. dec. 1766 i Løgumkloster. 

Ejer 1766-92 Marcussen, Hans, farver, født c1726. Søn af boelsmand og farver, Marcus Nicolaisen og Maren Hansen. Han døde af et slagtilfælde den 16. dec. 1797 i Løgumkloster. 71 år. 

Gift 1. gang med 

Thomasdatter, Karen. 

Børn: 

Hansen, Marcus, døbt den 28. okt. 1756 i Løgumkloster. 

Hansen, Thomas, født den 2. maj 1762 i Løgumkloster. 

Hansdatter, Johanna Maria, født den 19. apr. 1767 i Løgumkloster. 

Gift anden gang den 11. nov. 1763 i Løgumkloster med 

Hansdatter, Marcussen, Anna Margaritha, c1732 i Vester Bau, Burkal sogn. Datter af gædtgiver, Hans Nicolaisen og Anna Nisdatter. Hun sælger huset til Beyer i 1792 med aftale om, at hun må bo i huset ind til sin død. Ingen børn. 

Ejer 1792-1809 

Beyer, Hans Petersen, boelsmand, farver og kirkeværge, født den 16. jan. 1766 i Tønder. Søn afgæstgiver,Jacob Beyer og Catharina, født Hansen (c1726-). Han døde den 10. januar 1833 i Løgumkloster. Gift med 

Beyer, Anna Christina Højberg, født c1779 i Bov. Hun døde den 15. okt. 1846 i Løgumkloster. Datter afgæstgiver og gårdejer,Nicolai Hansen og Kirsten Petersdatter i Burkal. 

Børn: 

Beyer, Anna Margrethe, født den 4. juni 1806 i Løgumkloster. Hun døde ugift den 2. april 1863 i Løgumkloster. 

Beyer, Christina, født den 27. feb. 1808 i Løgumkloster. Gift med snedker, Jørgen Elholm, født c1804 i Ketting sogn på Als. Børn: A) Hans Elholm, snedkersvend, født c1834 i Ketting; B) Emilie Elholm, født c1843 i Ketting. Julie Elholm, født c1845 i Ketting. 

Beyer, Anne Petra, født den 10. maj 1817 i Løgumkloster. Hun giftede sig den 10. okt. 1845 med købmand, Laust Christiansen Schmidt. (Østergade 7) 

Beyer, Christian 

Beyer, Hanne Marie, født den 17. aug. 1810 i Løgumkloster. 

Beyer, Nicoline Jacobine, født den 7. juni 1812 i Løgumkloster. Hun døde ugift af alderdom den 31. maj 1882 i Løgumkloster. 69 år. 

Beyer, Peter 

Lejebolig 1792- Marcussen, Anna Margretha, født Hansen c1732. Tidligere ejers enke. 

Asatte i 1803: Tiellesen, Ebbe, farversvend, født c1777; Laurup, Jens Lausten, farverlærling, født den 10. mar. 1786 i Løgumkloster. Søn af Laust Christiansen Laurup og MetteJensen fra Østergade 10; Enemark, Peter Petersen, tjenestekarl, født c1759; Peters, Maren, tjenestepige, født c1763. 

Logerende: 

Beyer, Cathrina, født Hansen c1726.

Truelsen, Kiesten, kniplerske, født c1767.

Brændt 1809

Ejer 1809-33-

Beyer, Hans Petersen, boelsmand, farver og kirkeværge, født den 16. jan. 1766 i Tønder. Se ovenfor. 

Ejer 1837-65 

Johannsen, Jens, farver, født den 17. maj 1812 i Tinglev. Han døde den 3, juli 1860. Søn af Peter Johannsen og Ellen f. Lautrup. Gift med

Johannsen, Maren, født den 21. jan. 1813 i Bjolderup, Aabenraa. Datter af Jørgen Jepsen Johannsen og Mette f. Petersen. 

Børn: 

Johannsen, Eline Christine Lorentine, født den 21. okt. 1838 i Løgumkloster. Se under skolen i Søndergade og neden for. 

Johannsen, Hans Peter, født den 27. juni 1842 i Løgumkloster. 

Johannsen, Elsabe Betty Helena, født den 14. mar. 1844 i Løgumkloster. Hun blev gift med løjtnant i København og senere pak- og postmester, Alfred Thorvald Otto Thomsen, født c.1840 i Odense.  Søn af pakmester i Assens, Ove Thomsen og Elise, født Regen. Børn: A) Johanne Thomsen, født den 5. jan. 1873 i København. B) Svend Edvard Ove Thomsen, født den 12. okt. 1878 i Kongens Lyngby. I 1890 boede familien på Jernbanestationen, Klosterpladsen 2, Svendborg. Da han døde den 13. okt. 1911 i Laurids Skausgade 15, 1. sal i Kbh, flyttede hun året efter som enkekone til Ågade 90, 1. sal i København, hvor hun stadig boede i 1921.

Ansatte beboere: Petersen, Peter Nicolai, farversvend, født den 22. aug. 1814 i Løjtved, Nr. Løgum. Søn af boelsmand, Nicolai Petersen og Agathe Christine; Christensen, Christian Nielsen Tagholm, farverlærling, født den 29. mar. 1825 i Borg, Bredebro. Søn af Nis Christensen og Dagma f. Schmidt; Skau, Andreas Petersen, tjenestekarl, født c1807 i Højrup; Skau, Matz Christian, tjenestekarl, født 11. dec. 1824 i Arrild. Søn af Chresten Hansen Isgaard og Birthe Kirstine Skau; Petersen, Anna, tjenestepige, født c1824 i Varde; Hagensen, Marie Christine, ugift tjenestepige, født den 18. okt. 1828 i Haderslev. Død 7. aug. 1900 i Løgumkloster. 71 år. Datter af Hans Matzen Hagensen og Inge Marie fra Østergade 10. 

Ejer -1894

Iversen, Vilhelm Christian, lærer, født den 21. maj 1836 i Åstrup. Han døde den 30. mar. 1908 i Løgumkloster. 71 år. Gift med

Iversen, Eline Kirstine Lorentine, født den 21. okt. 1838 i Løgumkloster. Død 76 år gammel den 10. okt. 1915 i Niebøl. Datter af Ferdinand Johannsen og Marin, født Jørgensen.

Børn:

Iversen, Vilhelm Christian, født den 21. jan. 1873 i Løgumkloster.

Ejer 1894-1908 Iversen, Eline Kirstine Lorentine. (Se ovenfor)

Ejer 1908-1939 herefter logerende hos sønnen

Iversen, Vilhelm Christian, bagermester, født den 21. jan. 1873 i Løgumkloster. Søn af tidligere ejer. Han døde den 4. feb. 1944 i Løgumkloster. 71 år. Gift den 22. okt. 1901 med

Iversen, Margaretha,født den 5. oktober 1873 på Sølstedgård i Løgumkloster. Datter af gårdejer, Hans Christian Andersen fra Sølsted og Elene Cathrine, født Jensen omkring 1820. Hun døde den 11. mar. 1949 i Løgumkloster. 55 år.

Børn: 

Iversen, Christian Wilhelm, bager, født den 17. august 1902 i Løgumkloster. 

Iversen, Helene Eline, ugift,født den 1. okt. 1902 i Løgumkloster. Hun blev boende i huset frem til 1949, hvor hun flytter i eget hus i Klostergade 3. Hun døde den 20. okt. 1998 på De Gamles Hjem i Løgumkloster. 96 år.

Ejer 1939-87

Iversen, Christian Wilhelm, bager, født den 21. jan. 1873 i Løgumkloster. (Se ovenfor). Han døde den 21. juni 1968 på Tønder sygehus og blev begravet på Løgumkloster kirkegård.  65 år. Gift den 22. aug. 1939 i Løgumkloster med

Iversen, Cathrine Elleonora (Tudde), syerske, født Jørgensen d. 15. oktober 1910 i Løgumkloster, som datter af ugift syerske Margrethe Marie Jørgensen Markedsgade 23a. Hun døde den 29. sep. 2004 i Løgumkloster. 93 år.

Børn: 

Iversen, Wilhelm Jørgensen, født den 22. okt. 1946 i Løgumkloster.Han er på alder og i familie med Hans Iversen gift med Gurli. Hans var tidligere landmand på Østermarken ved Løgumkloster.

Wilhelm var legekammerat med Laurids Nielsen fra Klostergade 10. Laurids lillebror, Søren Nielsen fortæller, at Wilhelm var en alle tiders fyr. Søren fik meget af hans aflagte legetøj bl.a. en Fleischmann dampmaskine med masser af tilbehør, som dampmaskinen kunne trække. 

Wilhelm blev holdt i meget stramme tøjler i forhold til de kønne piger i Løgumkloster. Engang opdagede hans mor, Tudde ham med en sød Løgumklosterpige på værelset. Tudde smed omgående fruentimmeret på porten med ordene: Hva’ byer du mæ? Kvinnfolk o æ kamme? Det fik senere den konsekvens, at Wilhelm lige så stille smuttede hjemmefra og fandt sine egne veje.

Dødfødt pigebarn, født den 8. juli 1948 på Løgumkloster sygehus.

I 1946 opføres bageribygningen bag huset. Det var tidligere et skurlignende hus. 

I 1950 bygges karnappen på sydmuren 

Jeg husker selv bagerbutikken, som bud fra apoteket. Wilhelm lavede et godt bagværk, – men der skulle være god tid. Når man kom ind i butikken, tog det oceaner af tid, inden Fru Iversen kom. Hun var ustyrlig langsom, omhyggelig og fåmælt. Til sidst sagde hun altid: ”Var der andet, vi kan friste Dem med, unge mand?

Forpagter af bageriet 1980- 

Larsen, Bjarne, bagermester. ’Gift’ med 

Larsen, Hella. De kom hertil fra Roskilde.

I 1986 nedrives det gamle bagerhus bag huset og året efter opføres et dobbelt hus (Klostergade 1b+c) 

1987 ombygget til revisorkontor Ejer af K. Simonsen og sønner i Arrild.

Bagerforretningen bygges om til kontor til Kloster Revision, ved Peder R. Thomsen, der dengang lå på Vibevej 4. 

Ejer 2010-14

Chantelou, Paul Otto Ulrik L. Espagnol født den 5. jan. 1922. Han døde den 24. dec. 2011 i Løgumkloster. 89 år. Gift 1922 med

Chantelou, Aase

Ejer 2014-21

Andersen, Anna Kathrine

Ejer 2021-

Severinsen, Torben

Madsen, Mona Vibeke Stigsen

Klostergade 1b

- bageri nu nedrevet og bebygget med dobbelthus - Matrikel nr. 1001 - Boligareal: 106 m2 - Grundareal: 172m2 - Byggeår: 1987 

Ejer 1987-92 

Ejer 1992-94 

Ejer 1994-2019- Müller, Sonja Kjestine.

Beboer 2012 Müller, Hugo

Klostergade 1c

bageri nu nedrevet og bebygget med dobbelthus - Matrikel nr. 1218 - Boligareal: 121 m2 - Grundareal: 151 m2 - Byggeår: 1987

Ejer 1987-2019- Abild, Peter Knudsen

Klostergade 1d

- Advokatkontor med beboelse - Matrikel nr. 1305 - Boligareal: 206 m2 - Grundareal: 743 m2 - Byggeår: 1962

Omkring midten af 1970'erne kom jeg en del i huset, da jeg ofte var sammen med Klaus Lüth.  

Ejer 1962-75-

Lüth, Bent Wilhelm, advokat, født den 24. feb. 1928 i Haderslev. Søn af møbelhandler Adolf Hans Lüth og Astrid født Schutzsack, der boede på Hørregårdsvej 2 i Haderslev. Medlem af Løgumkloster og omegns folkeforening 1961-. Hans far havde Lüths møbler i Haderslev. Bent blev uddannet ved universitetet i Århus, hvorefter han flyttede med konen til Brande. I starten af 1960’erne købte han Marcus Haases advokatfirma i Løgumkloster. Efter overdragelsen flyttede Marcus Haase til Aabenraa. Udpeget af Justitsministeriet til beneficeret advokat ved Løgumkloster ret i 1960-70. I 1975 opretter han en afdeling i Tønder sammen med Gram-Hansen. Lüth gik altid med butterfly. Han døde den 6. nov. 2013 i Løgumkloster. 85 år. Gift den 29. jan. 1954 i Gl. Haderslev kirke med

Lüth, Anne Margrethe, sygeplejerske, født den 24. jan. 1926 i Sønderborg. Datter af maskinbygger Christian Fabricius Petersen og Marie Luise, født Clausen. Hun døde 2014.

Børn:

Lüth, Mette, sygeplejerske, født den 25. mar. 1957 i Brande. Døbt i Gl. Haderslev. Som barn var hun patruljefører ved spejderne. Gift den 19. sep. 1981 i Løgumkloster med Christian Mygdal Gram fra Markledgade 26. Bor 2012 i Aalborg. (Hun står i 2. række, nr. 5 fra højre på mit konfirmationsbillede).

Lüth, Klaus, bankuddannet, født den 27. sep. 1958 i Brande.  Døbt i Gl. Haderslev kirke. Gift med Jette.

Lüth, Henrik, advokat i Aabenraa, født c1962 i Løgumkloster. Uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet i 1987 og advokat siden 1990.  
Gift med Dorthe.

Ordbog: En beneficeret advokat er en advokat, der er udpeget af Justitsministeriet til at blive beskikket som forsvarer og bistandsadvokat i straffesager og til at føre civile sager for personer, der har fri proces.

Ejer -2000-04 Bundgaard, Søren 

Ejer 2004-21 Olsen, Carsten Thim gift med Olsen, Anne Marie

2 ejere 2021-22-

Nielsen, Christoffer

Jensen, Sara Antonette

Klostergade 3

Foto 2012

Matrikel nr. 778 - Boligareal: 154 m² - Grundareal: 451 m² - Byggeår: 1939

Grundejer -1934 Løgumkloster Bank

Ejer 1934-40 Iwersen, Wilhelm Christian, bagermester. Se Klostergade 1a.

Ejer 1940-49 Iwersen, Christian Wilhelm, bagermester. Se Klostergade 1a.

Ejer 1949-95

Iversen, Helene Eline, født den 1. okt. 1902 i Løgumkloster. Datter af bager Iversen, Klostergade 1. (Se ovenfor) Ugift. Hun arbejdede hos Bossens Selefabrik og hjalp til i bagerbutikken om søndagen. Hun fylder 70 år i 1973. Hun døde den 20. okt. 1998 på De Gamles Hjem i Løgumkloster. 96 år.

Ejer 1995-2019- Møller, Claus Straagaard

Matrikel nr. 846

Boligareal: 0 m2

Grundareal: 25 m2

Ejer -1986 Larsen, Bjarne, bager. Se Klostergade 1a

Ejer 1986-2021- Byggefirmaet K. Simonsen og sønner Arrild Aps.

Klostergade 5 - Løgumkloster lillebil

Foto 2012

Matrikel nr. 779 - Boligareal: 101 m² - Grundareal: 467 m² - Byggeår: 1934

Grundejer -1934 Løgumkloster Bank

Ejer 1934-74-

Michelsen, Thomas Jes Friedrich, malermester, uddannet maler i Amerika, født den 19. okt. 1897 i Løgumkloster. Søn af fotograf, Christian Heinrich Nicolai Michelsen og Johanne Emilie, født Samuelsen Storegade 13. Han deltog i 1. Verdenskrig og var krigsfange i den sønderjyske særlejr i Aurillac, der ligger i den sydlige del af Frankrig sammen med bl.a. Christian Franzen fra Vestergade 1a. Se beskrivelse af lejren der. I 1928 var han bosiddende i Hartford i delstaten Connecticut. Da der ikke var mere arbejde her, tog han sammen med nogle venner til Miami i Florida, men det lykkedes ej heller her at få arbejde, hvorefter han rejse hjem til Løgumkloster. I 1940 er han bosiddende i Tyskland. Gift med

Michelsen, Elisabeth, født den 30. sep. 1899 på Bornholm. I 1929 var hun bosiddende i København. I 1968 er hun igennem et længere sygehusophold først på Tønder Sygehus og herefter på Løgumkloster Sygehus.

Børn:

Michelsen, Johannes Heinrich, født den 13. dec. 1932 i Løgumkloster.

Michelsen, Carl Georg, født den 24. mar. 1940 i Løgumkloster. 

Michelsen, Thomas, Løgumkloster lillebiler. Her kunne man leje hans lyseblå Simca (nu hedder mærket Talbot) med eller uden fører. Han havde også en folkevognsbus. Den lejede sygekassekasserer, Peter Hansen i 1959 til at fragte alt familiens habengut til ferien på Rømø. Der skulle meget med, så dynerne røg på bagagebæreren bag på bilen. På et tidspunkt falder dynerne ned på det varme udstødningsrør og hele molevitten og bussen med går op i røg. 

Apotekersønnen, Holger Kjems var en flittig bruger af Mikkelsen, men han tjente de fleste penge ved at køre patienter til doktor Hesse i Hamborg.

Han havde et frugttræ, som hang ud over parkeringspladsen, som han ikke brød sig om at byens unger tog fra. Engang lokkede nogle store drenge Otto op i træet. Det kostede Otto Kjærgaard en på kassen. Klostergades beboere havde derimod frit lejde.

Bror i Storegade 15.

Logerende i 1940 Tygesen, Holger, snedkersvend senere møbelsnedkermester, født den 18. nov. 1918 i Emmerske, Hostrup sogn. Se mere på Tønderlandevej 16.

Ejer -1979-90

Gubi, Anna, født den 9. maj 1908. Hun døde den 20. juli 1992 i Løgumkloster. 84 år. Gift med Gubi, Mads Iwersen, 1898 i Bedsted. Søn af Martin Gubi. Han deltog i 1. Verdenskrig. Han døde den 31. jan. 1975 i Løgumkloster. 76 år.

Ejer 1990-2004 Hansen, Willy

Ejer 2004-21- Nielsen, Lars Lund

Klostergade 7 – Rutebilstationen med beboelse – nu beboelsesejendom & 7a

Foto: Lokalhistorisk arkiv i Løgumkloster

Matrikel nr. 764 - Boligareal: 257 m² - Grundareal: 447 m² - Byggeår: 1775

Huset er bygget i senrokoko stil på overgangen til Louis Seize. Har bl.a. samme vinduestype som præstegården i Storegade 7, hvilket er meget unikt. Kendes kun fra Augustenborg, Åbenrå og Fredericia. Rutebilstationen med beboelse – nu beboelsesejendom

I 1930 hvor vejen til Ellum bliver farbar for automobiler, besluttes det, at rutebilen mellem Kloster – Tønder ikke længere skal køre over Bredebro. Der var i øvrigt 3 afgange dagligt mellem de 2 byer.

I 1936 foreslår apoteker, Jakob Kjems ved et byrådmøde, at der laves en rutebilstation i Løgumkloster. Man forventer at en af de lokale rutebilforretninger stiller plads og lokaler til rådighed. Det trækker ud ind til Martin Quist senior meddeler, at han vil købe Klostergade 7. Her indretter han bolig, venteværelse og pakkemodtagelse. Byen sørger for at rydde rutebilpladsen og køber i den forbindelse en stribe på 3 meter jord af Johansen i Klostergade 10. Quist opfører 2 garager, hvor den ene mur på 15 meter vælter i en storm den 24. okt. samme år. 

Efter toget er nedlagt sættes der rutebiler ind mellem Løgumkloster og Tønder. Vognmand Quist søger Tønder byråd om følgende afgange: Fra Løgumkloster kl. 7.40, 9.32, 13.00 og 16.00 på hverdage og 19.00 og 20.30 på søn- og helligdage. Fra Tønder kl. 8.50, 11.00, 14.30 og 17.15 og 20.00 (ikke over Sølsted) og 20.30 på helligdage og 22.30 på søndage. Quist får ikke sin Løgumkloster – Tønder rute, men i stedet Løgumkloster-Bredebro via Ellum. Det viser sig med tiden at sidstnævnte rute aldrig kommer til at give overskud.

Ejer 1789

Kock, Lorenz Matthiesen. Søn af Mathias Andersen Kock og Kirsten Hansdatter. Gift den 4. maj 1770 i Løgumkloster med 

Pederskone, Kirsten, enke, født i Sommersted. Datter af boelsmand, Lorenz Willesen og Kirsten Jensdatter.

Ejer 1799 Kock, Lorenz,

Brændt 1803

Ejer 1809-22 Petersen, Andreas, boels- og købmand og fuldmægtig ved amtsstuen, født i Damm, Rodernæs. Søn af Peter Carstensen. Han døde efter 1822. Gift med

Petersen, Anna Botilla, født c1761. Datter af boels- og købmand Hans Nielsen Møller og Sine Jorzau.Hun døde af astma den 6. sep. 1822 i Løgumkloster. 61 år.

Lejebolig 1882

Krickow, Hans Nielsen, født den 1. juni 1857 i Sølsted. Søn af indsidder, Peter Jensen Krickow og Kirsten, født Jensen. Gift den 29. sep. 1882 i Løgumkloster med Krickow, Christiane Dorothea, født den 30. okt. 1852 i Bodsbøl Ballum. Datter af skonager, Christen Lausten Klindt og Bothilde Marie, født Petersen.

Ejer 1894-1929

Schmidt, Christian Christensen, (Øl-Schmidt) Kådner og ølbrygger, født den 16. april 1855 i Løgumkloster. Han blev uddannet smed hos smedemester J. P. Møller i Løgumkloster. Nogle år senere rejste han til Sjælland, hvor han blev fyrbøder på et teglværk. Ved arbejdet på Sjælland mistede han sin ene hånd og drog tilbage til fødebyen. Her fik han depot for Tønder aktiebryggeri. Efter genforeningen overtog han depotet for Carlsbergbryggerierne, som han drev til slutningen af 1920’erne, hvorefter hans yngste søn tog over. Ølsmidt, som alle kaldte ham, var en speciel humørfyldt person. Han dør den 11. juni 1932 i Løgumkloster, efter han er faldet på den isglatte Klostergade, hvorved han fik et brud på hoften. Ved faldet pådrog han sig et hul i hoften. Søn af vognmand, Chr. Christensen Schmidt og Cecilie Johanne, født Schrøder (1826-L. 1916). Gift med

Schmidt, Maren, født den 16. marts 1861 i Asminderød, Fredensborg. Datter af gårdejer, Niels Jensen og Jacobine Marie, født Hansen. Hun døde den 30. jan. 1947 i Løgumkloster. 85 år.

Børn:

Schmidt, Christian Christensen, født den 7. mar. 1888 i Karlebo, Frederiksborg. Han deltog i 1. Verdenskrig og kom i russisk fangenskab. Gift med Clara Sophie Emilie, født Køhler. Han døde af kræft i skjoldbruskirtlen den 6. juli på Thorvaldsensvej 25, 4. sal Skt. Markus sogn, Frederiksberg. Begravet i Løgumkloster.

Schmidt, Jacobine Marie, født den 23. maj 1889 i Løgumkloster. I 1907-08 var hun tjenestepige først i Ravnsborggade 17, 4 sal og det sidste halve år Østerbrogade 34, på 2. sal hos Stockfleth. Gift den 7. apr. 1912 i Løgumkloster med landmand, Hans Sørensen Møller, født den 28. juni 1887 i Visbjerg, Nr. Løgum.

 Schmidt, Niels Frederik, født den 21. okt. 1891 i Løgumkloster. I 1919 boede han på Ny Carlsbergvej 88 i København og arbejdede som smed.

 Christian Reinholdt Petersen, Lillegade 7 var som dreng ansat som øltapper hos Øl-Schmidt. Når ankrene var leveret fra Tønder, skulle de tappes på patentflasker. Det var en kold fornøjelse, da dobbeltvæggen i den store hal var kølet med is fra mølledammen. Mester skulle have det første af hver tønde, og tapperen havde nok at gøre med at sikre øllet frit løb i flaskerne. At det så krævede et ordentlig sug en gang imellem, måtte man tage med, men for en knægt kunne det også betyde en ordentlig kæfert.

Ejer 1929-30

Schmidt, Christian Pedersen, brygger og gæstgiver, født den 16. april 1855 i Asminderød sogn, søn af parcelist, Peder Pedersen af Roland og Karen. Gift 1886 med

Schmidt, Maren Kirstine Petrine, mejerske, født den 16. marts 1861 bag gårdene i Løgumkloster.

Logerende: Schmidt, Christian Christensen, købmand i Møllegade senere repræsentant, født den 7. marts 1888 i Hørsholm. Gift 1912 med Emilie. Han havde købmandsforretning i den sydlige ende af Gissemanns kro, men da den brændte 1914 opgav han forretningen. Herefter blev han indkaldt som soldat i 1. Verdenskrig. Da han vendte helskinnet hjem, flyttede han til København. Her blev han ansat som repræsentant i et tysk manufakturfirma. Han døde af en halslidelse den 7. juli 1951 i København. 63 år. Han efterlader sig ingen børn. Fast bopæl i Thorvaldsensgade 6, 4. sal i København.

Ejer 1930-31

Schmidt, Niels Frederik, gæstgiver, brygger og sodavandsfabrikant for Carlsberg bryggeri i København, født den 21. okt. 1881 bag gårdene i Løgumkloster. Død 1967 i Løgumkloster. 86 år. Gift i 1921 med

Schmidt, Adeline J., hjemmesygeplejerske, født den 19. okt. 1892 i Abild, datter af Andreas Nissen Jensen og Ane Jensine Marie Jensen. Død 1973 på alderdomshjemmet i Løgumkloster. 81 år.

3 Børn:

Schmidt, Kjestine Petrine, syerske, født den 21. jan. 1923 i Løgumkloster. Gift den 27. dec. 1947 i Løgumkloster kirke med købmand, Valter Reinhold Christensen, født den 9. dec. 1919 i Rødding. Han var bosiddende i Slagtergade 16 og hun i Buegade 7 begge i Haderslev.

Schmidt, Jensine Adeline, nådlerske, født den 9. nov. 1925 i Løgumkloster. Gift den 28. mar. 1953 i Løgumkloster kirke med gårdejer på Frydendal, Jakob Peter Georg Paulsen, født den 20. juli 1924 på Frydendal, Nr. Løgum. Søn af gårdejer, Hans Villiam Paulsen og Metha Marie f. Hansen.

Schmidt, Christian Christensen, født den 3. feb. 1937 i Løgumkloster. Han bestod fagprøveeksamen ved post- og telegrafvæsenet i København i 1956.

Efter 1931 flytter de til en lejlighed på ’Postgården’

Plejebarn: Christiansen, Helga Inge, født den 2. dec. 1926 i Løgumgård, Nr. Løgum. Døbt den 1. juli 1928 i Nr. Løgum. Datter af handelsmand Anton Thorvald Christiansen og Frieda Lina, født Ritter. Se hendes forældre i Elmeallé 4.

Ejer 1931-32 Løgumkloster bank.

2 ejere 1932-36

1. Jensen, Henry, murermester. Se Vænget 19.

2. Jensen, Ditlev Ejner, født den 2. dec. 1902 i Nees sogn. Se Garvergade 9.

Ejer 1936-41 Quist, Martin, vognmand og husejer. Bor på Elmeallé 4 fra 1925 til 1944

Boboer -1940: Motensen, Peter Quist, enkemand, født den 26. nov. 1861 i Farup, Lejrskov sogn. Søn af indsidder Morten Mogensen og Ane Pedersen, født Quist. Han døde den 7. feb. 1940 i Løgumkloster. Han var tidligere gift med Else Marie, født Jensen. Børn: Quist, Martin Jensen, vognmand, født 16. juni 1895 i Gjelballe skov, Skanderup, Ribe. (Se Elmeallé 4)

Johann Schmidt får huset i en byttehandel med Quist, der i bytte får Elmeallé 4.

Ejer 1941-1972 

Schmidt, Johann Joachim, chauffør, vognmand og rutebilstationsbestyrer, født 1. jan. 1902 i Højer. Søn af murer, Johann Joachim Andreas Schmidt og Metta Maria, født Jacobsen. Han var en stor, stovt mand. Efter genforeningen fik han forskellige job ved landbruget i Bønderby. I 1926 fik han ansættelse hos sin svoger Christian Nielsen i Ravsted, og i 1928 flyttede han til Løgumkloster, hvor han 1 års tid drev en lillebilforretning. Herefter gik han i kompagniskab med svogeren og købte rutebilruten Løgumkloster – Tinglev. 

I 1935 kører han galt med rutebilen i Alslev kro. Under sin sædvanlige køretur mellem Tinglev og Løgumkloster skal han aflevere en pakke hos købmanden i Alslev kro. I det han svinger over venstre vejbane , falder det højre forhjul af og rutebilen standser midt på højre vejbane, hvor en lastbil fyldt med rødspætter fra Esbjerg Fiskeeksportforening kommer kørende. De to køretøjer drøner sammen med et brag. Begge chauffører kommer slemt til skade. Johan får snitsår fra glassplinter, hjernerystelse og kraniebrud og henligger bevidstløs nogle dage.  Han slipper heldigt ved kun at miste det ene øje. Fiskebilens chauffør får en slem flænge i højre side. Begge bilen bliver totalskadet og må bugseres fra stedet. Fiskekasserne, der ligge spredt på vej og i grøft, bliver samlet sammen og kørt videre til Tyskland i en nytilkommen fiskebil.

I 1941 køber han ejendommen Klostergade 7. I den følgende periode køber og sælger han flere ruter. Hans sidste rute, Ribe-Flensborg sælger han i 1970 til A/S N. Iversen, Ribe. Han døde den 9. jan. 1994 i Løgumkloster. 92 år. Gift den 17. okt. 1931 i Hostrup kirke med

Schmidt, Anne Botille, (TELLE), født den 31. mar. 1903 i Jejsing, Hostrup sogn. Datter af malermester og landmand, Peter Nicolaisen Thomsen og Anna Dorothea, født Jessen. Hun døde den 25. okt. 1956 efter 2 måneders svær sygdom på Tønder sygehus og blev begravet i Løgumkloster, 53 år. Det fortælles, at hun engang havde besøg af en dame, der udtrykte sympati for tyskerne. Telle tog hurtig konsekvens og smed hende på grund heraf ud af sit køkken.

Søren Nielsen var bydreng hos ham, tjente 12,50 kr. om ugen, indtil barnebarnet Finn Schmidt overtog tjansen, da hans forældre flyttede til Løgumkloster.  

Børn: 1.Schmidt, Peter Thomsen, chauffør, født den 15. juli 1932 i Løgumkloster. Se næste ejer. 

Schmidt, Johann Joachim Andreas, født den 19. sep. 1938 i Sønderborg.

Schmidt, Johnny,  

Schmidt, Birthe, født c1951

De er flyttet hertil fra Elmeallé 4. 

Lejebolig 1941- Eskildsen, frk. Datter af gårdejer, Laurids Eskildsen og Johanne, født Arnum. Søster til apoteker, Jacob Kjem’s kone.

Lejebolig 1969 Lausten, Christine, født 18. juli 1899. 

Ejer 1972-94

Schmidt, Peter Thomsen, mekaniker senere rutebilchauffør, født den 15. juli 1932 i Løgumkloster. I 1950 er han i mekanikerlære i Tinglev. Under pumpning af en stor bilring springer hjulet ud af rammen og rammer ham så hårdt på begge arme, at han må køres på sygehuset i Tønder. Især den højre arm bliver hårdt læderet. Døde den 8. mar. 2008 i Løgumkloster. 75 år. Søn af ovenfor nævnteJohan Joachim Schmidt. Gift den 22. mar. 1958 i Løgumkloster kirke med

Schmidt, Anne-Margrethe (PUSSY), husassistent, født den 10. okt. 1939 i Løgumkloster. Datter af vognmand, Niels Andersen Christensen og Bodil Elisabeth Beier, Ravsted/Agerskov. Hun bor i 2012 på Rådhusstrædet i Løgumkloster.

Børn: 

Schmidt, Finn. Thomsen, født den 22. juni 1960 i Løgumkloster. Bor i 2012 i Århus.

Schmidt, John Thomsen, født c1965. Konfirmeret 1979.

Schmidt, Helle

Ejer 1994-2001 Løgumkloster kommune

Ejer 2001-19- Løgumkloster andelsboligforening

Beboere -2012 7 Marion Ohlsen, (Ejer af Vestergade 11 i 1988-90),7A Gunnar Kasper Hansen, 7B Jan Sørensen, 7C Lena Thomsen, 7D Hans Jørgen Lund, 7E Agnieszka Ræbild.

Klostergade 7a

Matrikel nr. 2200 - Boligareal: 162 m2 - Grundareal: 721 m2 - Byggeår: 1995 

Ejer 1995-2019- Løgumkloster Refugium

Klostergade 9

Matrikel nr. 161 - Boligareal: 164 m² - Grundareal: 721 m² - Byggeår: 1830 Senklassicistisk byggestil.

Brændt 1803

Ejer -1806

Dall, Nicolay, husejer, krovært og landmand. Gift med

Dal, Margaretha Elisabeth, grøntsagshandler, født c1747 i Lundtoft. Hun døde den 18. dec. 1832. c85 år. Datter af gårdejer og smed, Balthars Matthiesen og Ellen Laustdatter. (Se Storegade 11a+b)

Ejer 1806-1816 

Sørensen, Lass, gårdejer og kromand, født den 7. jan. 1760 i Vodder. Søn af Peder Lassen og An Peders-kone. I 1850 boede Lass forældre i Ørderup, Toftlund. Han døde den 6. apr. 1850 i Løgumkloster. Gift den 3. nov. 1804 i Løgumkloster med 

Dall, Anna Margaretha Elisabeth, født den 28. jan. 1774 i Løgumkloster. Datter af forrige ejer. Hun døde den 11. mar. 1840 i Løgumkloster. 66 år.

Se Storegade 11a+b i 1806-50

Ejer 1816-

Bentzen, Christian, garver og kniplingshandler. Gift med

Christians, Marie.

Børn:

Bentzen, Marie, født den 28. aug. 1746 i Løgumkloster.

Bentzen, Kristine Annelise. Gift med apoteker, Johannes Hinrichs Detlef Christian Carstens, født den 22. juni 1834 i Løgumkloster fra Østergade 3.

Ejer 1894-

Roost, Hans, husejer, skomager og Gørtler. En gørtler er en håndværker, der fremstiller brugsgenstande i messing, bronze, kobber og andre metaller. Gørtleren forfærdigede også beslag og bæltespænder.

Ejer -1909 Hansen, Anna Elwine Marie, husejer

Ejer 1909-15

Schlichting, Wilhelm Christian, arbejdsmand, født den 11. juli 1866 i Brecklum, Tyskland. Han døde den 21. juni 1940 på Løgumkloster Sygehus. 73 år. Søn af Carl Joachim Schlichting og Caroline Boysen. Han kom til Løgumkloster i 1894. Fra 1925-30 bor han alene i en lejlighed i Møllegade 5a som enkemand. Børnene er rejst hjemmefra. Gift med

Schlichting, Ann, født den 29. maj 1864 i Arrild. Datter af Sivert Petersen (1835-1902), der boede i Amerika og Marie Roygaard (1837-91), der samtidig boede i Arrild. Hun døde den 13. sep. 1921 i Løgumkloster. 57 år.

Børn:

Schlichting, Christian Martin, lastbilchauffør og arbejdsmand, født den 12. mar. 1891 i Südjenholm. Gift den 5. dec. 1915 i Løgumkloster med Anna Christina WilhelminefødtDehlendorff den 30. apr. 1897 i Markledgade 32. Børn: a. Schlichting, Johanne Cathrine, født den 31. aug. 1917 i Løgumkloster.

Schlichting, Sivert Petersen, født den 11. jan. 1896 i Løgumkloster

Schlichting, Caroline, født den 10. juni 1898 i Løgumkloster

Schlichting, Karl, apotekskarl, født den 16. maj 1900 i Løgumkloster. Se Vestergade 10

Schlichting, Christian Roÿgaard, født den 2. april 1902 i Løgumkloster. Døde spæd.

Schlichting, Chresten, født 20. september 1908 i Løgumkloster

Logerende familie -1915: Schlichting, Johannes August, lastbilchauffør. Gift med Schlichting, Anne Magrethe Julie, født Hansen. 

Børn: Schlichting, Karl Wilhelm, født den 30. juni 1915 i Løgumkloster.  

Ejer -1923 Hansen, L., fra Alslev.

Ejer 1915-1923 Petersen, Anton Johann, husejer og landmand

Ejer 1923-1941

Jørgensen, Anna Cathrine husejer, enke og arbejderske, født den 18. september 1890 i Løgumkloster. Datter af arbejdsmand Carl Frederik Rossen (1859-1902) og Anna Catharine, født Jeppesen. I 1971 hvor hun er 80 år, bor hun stadig i Klostergade.

Børn:

Jørgensen, Hansine, født den 26. marts 1915 i Løgumkloster.

Jørgensen, Marie, født den 12. august 1923 i Vester Terp, Nr. Løgum sogn.

Logerende -1930-40-: Wassermann, Nauu, murersvend, født 1. april 1890 i Rusland og fru Wassermann; Karstensen, Andreas, arbejder og tidligere hjemløs, født den 24. juli 1899 i Løgumkloster. Søn af Andreas Christian Carstensen og Auguste Henriette, født Wolf.  I 1936 falder han ned af en stige under blikkenslagerarbejde hos gårdejer Schmidt i Ø. Terp, Bedsted. I den stærke varme bliver han svimmel og i faldet slår han ryggen og hovedet. Han bliver ført hjem og efter lægebehandling konstateres at intet er brækket. Gift med Karstensen, Anna, født den 1. okt. 1901 i Tønder.

Lejebolig -1940- Schlichting, Karl, apotekskarl,født den 16. maj 1900 i Løgumkloster. Bor her med kone og 2 børn. Se Vestergade 10.

 

Ejer 1941-82

Erichsen, Anton Marius, landmand og savværksarbejder, født den 9. apr. 1896 i Ellum, Løgumkloster. Søn af Johannes Jensen Erichsen og Ane Christine Cathrine, født Eskildsen. I 1932 avler Anton et 2radet bygstrå på ikke mindre end 1,55 m. Han døde den 18.okt. 1981 i Løgumkloster. 84 år. Gift den 28. okt. 1921 i Løgumkloster kirke med

Erichsen, Maren, født den 17. sep. 1896 i Ellum, Løgumkloster landsogn. Datter af snedkermester, Christian Petersen og Marie Kjestine, født Johannsen. Hun døde den 28. nov. 1965 på Tønder sygehus og blev begravet i Løgumkloster. 69 år gammel.

Børn:

Erichsen, Christian Petersen, født den 29. sep. 1922 i Ellum, Løgumkloster.

Erichsen, Marie Kjestine, enægget tvilling, født den 27. mar. 1924 i Ellum, Løgumkloster. Gift med arbejder, Svend Aage Jensen. Børn: Myrna Anna Jensen, født den 25. nov. 1948 i Løgumkloster.

Erichsen, Christine Catrine, (DIDDE) enægget tvilling, født den 27. mar. 1924 i Ellum, Løgumkloster. Gift en søndag i dec. 1944 i Løgumkloster kirke med bagersvend Wilhelm Andersen, Ulfborg. Børn: Bodil Månsson.

Erichsen, Johannes Jensen, født den 3. maj. 1925 i Ellum, Løgumkloster. Han døde den 10. aug. 1925 i Ellum, Løgumkloster.

Erichsen, Johannes Jensen, født den 2. aug. 1926 i Ellum, Løgumkloster. Gift 1951 med Inger Andersen, datter af Sanda Andersen, Blåmunkevej 12 i Bispebjerg.

Anton var kun 18 år gammel, du han blev indkaldt som soldat i 1. Verdenskrig. Da han var dansk i sind og skind var han heldig, da han efter kun 7 måneder i skyttegravene i Frankrig blev taget til fange af englænderne og tilbragte resten af krigen i Felthamlejren, der lå 5-6 km sydvest for London.

Danmark sørgede for sine sønderjyske soldater i den tyske krig. Der blev således oprettet fanglejre i England godt hjulpet på vej af sømandspræst L. A. Troensegård Hansen i Frankrig af den franske professor i skandinaviske sprog ved Sorbonne, Paul Verrier, men i Rusland havde man ikke en mand i området. Men det lykkedes alligevel med en kontakt til enkekejserinde Dagmar, Zar Nikolaj d. 2.s mor og datter af Kong Christian d. 9 af Danmark.

Sømandspræsten, L. A. Troensegård Hansen, Newcastle sørgede således i 1916 for, at der blev lavet en speciel afdeling i Feltham. hvor man samlede alle sønderjyske krigsfanger, der i øvrigt var spredt i krigsfangelejre i hele Storbritannien.

Lejren gik under betegnelsen Entente Friendly (gensidig venlighed) og var en lejrafdeling for sønderjyder, tjekkere, polakker og fanger fra Elsass Lothringen, der lige som Sønderjylland i en periode har været tysk. Mod krigens slutning var der i Felthamlejren omkring 2000 fangere, hvoraf over 300 var sønderjyske fanger.

Troensegård Hansen holdt, skønt han boede i Newcastle, hyppige gudstjenester i lejrens kapel. Han bragte bøger på dansk og fangerne fik lov til at dyrke deres hobbyer, havearbejde, gymnastik og korsang. Der blev spillet dilettant-forestillinger og folk var venlige mod hinanden, inviterede hinanden til Kaffe og Kager, ligesom hjemme i Sønderjylland, Og til jul var der juletræ, gåsesteg og en lille pakke til hver af fangerne.

Alligevel længtes alle naturligvis efter våbenstilstandsdagen, frigivelsen og hjemsendelsen til Danmark.

Hjemrejsen er i en artikel i Jyske Vestkysten på 60-årsdagen i 1979, beskrevet af en af fangerne, Vesti Madsen fra Høruphav:

”Efter spændt forventning og en afskedstale af lejrens engelske kommandant,

marcherede de første hold af 300 dansksindede krigsfanger til banegården

i Feltham, syngende en synnejysk version af

It’s a long way to Tipperary...  

Der er langt hjem til Sønderjylland,

der er lang Vej at gå,

gennem fremmede Herrers Lande,

over Bølgerne de blå.

Men Tankerne flyver,

for dem er der kort

til vor Hjemstavn hist i Sønderjylland,

det Land, som er vort.

Da vi kom til Feltham stod folk fra byen og overøste os med blomster. 

http://www.youtube.com/watch?v=cPk21C0Wpkg

Kommandanten oberstløjtnant L.W. Johnson havde forinden meddelt os, at vi ikke længere var krigsfanger, men frie slesvigere. Det fik mange til at vende ansigtet bort for at skjule deres glædestårer. Soldaterne, der ledsagede os, måtte ikke betragtes som vagtmandskab, da de var ubevæbnede. De skulle ledsage os til Hull, hvor der lå en dansk damper, som skulle sejle os til København.” 

Da Anton kom hjem, fandt han hurtigt Maren, hjemme i Ellum og efter 3 år blev de gift. De første år boede de hos hans forældre på Ellum Bygade 2 (Restaurant Bondehuset). Herefter købte de et husmandssted i Landeby, som de drev frem til starten af 1940, hvor de flyttede til Løgumkloster.

I alle årene arbejdede Anton for Andreas Peter Petersen fra Ellum, der havde et savværk i Løgumgårde. Udover sit fuldtidsarbejde på savværket, havde han forskellige småjobs. Han passede f.eks. cykelstalden og oliefyret i Kino, Løgumkloster biograf, hvor Maren desuden gjorde rent. Et barnebarn, der boede i Gladsaxe, kom ofte og var på ferie hos bedsteforældrene i Løgumkloster sammen med en kusine. Hun fortæller, at hun ofte fik fribilletter, og når hun hjalp med at gøre rent, fandt de ofte noget slik eller måske lidt småmønter.

Barnebarnet fortæller videre at Maren og Anton havde en vaskemaskine de lejede ud til folk i Løgumkloster. Maskinen, der var tung som et ondt år, blev læsset på en trækvogn og transporteret ud til lejeren. Det var ikke vores yndlingstjans, når vi skulle trække det tunge monstrum af sted.

Anton passede også haver for nogle af de ældre. Det blev han faktisk ved med, til han var op i firserne. Da han blev pensionist og efter Marens død, begyndte han at hjælpe til hos Ole og Aase Jensen og senere Ruth og Niels Bihl, der drev Hotel Løgumkloster i Markedsgade. Han stillede borde og stole op, hejste flaget o.l. Han fik en beskeden betaling samt den varme mad hver dag, og det var han godt tilfreds med.

Fra 1950 er han modtager af vasketøj til Tønder vaskeri.

I midten af 60’erne var Anton og Maren med datteren Marie Kjestine og hendes familieet par gange på campingferie i Lidoen ved Venedig. Her købte Anton en model af en gondol, som han kunne tænde farvede lys i. Søren Nielsen, genbodreng, husker den som ret sej af den tid. Søren husker også, at han havde et Eiffeltårnet i ”guld”, som han havde fået i gave af en i familien, der havde været i Frankrig.

I midten af halvfjerdserne købte Anton under et besøg hos familien i Gladsaxe et jordegern. Han fik lavet et stort bur, som blev placeret på det store jernkomfur i køkkenet. Det var jo ikke blevet brugt i adskillige år. Dette egern fik hele byen stor fornøjelse af, da det flere gange stak af. En af gangene blev det fanget oppe i kirketårnet. Der var flere, der anskaffede sig et jordegern efter den omtale.

Der kom altid mange mennesker hos Anton og Karen. De boede jo i huset her ved rutebilstationen. Når familie eller venner var i byen for at handle, i biografen eller til Kloster Mærken gik de ofte lige en smut indenom til en snak og en kop kaffe. Flere af rutebilchaufførerne samt snedkeren Thyco Sønnichsen (Se Markledgade 26), der havde værksted i baghuset til nr. 11 kom dagligt ind og drak kaffe. De har sandsynligvis betalt for det, men det var meget hyggeligt.

Antons hus havde et baghus, hvor der i flere omgange boede forpagtere til gartnerbutikken overfor. De første der forpagtede gartneriet var Henry og Elisabeth. De var rare unge mennesker, som desværre hurtigt drog videre. De efterfulgtes af en Hr. Nissen, som heller ikke blev længe. Men en af lejerne fra baghuset var Gurli, en meget sød yngre kvinde, der boede der en del år. Hun arbejdede på Løgumkloster sygehus og havde en boxer, der hed Tut. Tut fik en hvalp, der kom til at hedde Sputnik, opkaldt efter de rumraketter russerne opsendt i slutningen af 1950’rne. 

Politibetjent Frandsen, Mads Peter, Elmeallé 13 sad også i Felthamlejren

Ejer 1982-85 Andersen, Steen W. + Wistoft, Birgitte,

Ejer 1985-86 Wistoft, Birgitte,

Ejer 1986-2019-

Rasmussen, Vang Frederik. Gift med

Rasmussen, Birgit Bøgedal

Klostergade 10 - Gartneriet på rutebilpladsen

Matrikel nr. 572 - Boligareal: 202 m² - Grundareal: 396 m² i 2012 - Byggeår: 1920

Ejer 1919-59

Johansen, Lauritz Jørgensen, gartneriejer og kirketjener og graver 1924-53, født den 29. apr. 1878 i Bolderslev, Bjolderup sogn, som søn af lærer, Nis Jensen Johansen fra Bovlund og Mette Kjestine født Jørgensen i Randers toft. Bror til landmand og vognmand Johannsen, Nis Jensen, født den 16. juni 1885 i Bovlund, Agerskov, boende på Tønderlandevej 8. Han var medlem af menighedsrådet og sad i Forsamlingshusets bestyrelse -1937-. Han døde den 19. oktober 1959 i Løgumkloster. 81 år. Han blev gift den 10. nov. 1906 i Agerskov kirke med

Johannsen, Louise Frederike, født Reinholdt den 13. april 1883 på Oxgaard i Bovlund, Agerskov sogn. Datter af gartner, Ludvig Frederik Christian Reinholdt og Anne Christina født Jessen. Hun fylder 70 år i 1952 og døde knap et år efter (18. nov. 1953) af en hjerneblødning.

I 1931 holder de sølvbryllup og 25 års gartnerijubilæum. I januar er brandvæsenet tilkaldt til en mindre brand i Johansens fyrrum. Nogle gnister er faldet ned i noget affald fra kransebrændingen. Slukningsarbejdet blev vanskeliggjort af en kraftig røgudvikling.

Børn: 

Johansen, Kristrine Reinholdt, født 2. feb. 1908 i Løgumkloster. afdelingssygeplejerske på statshospitalet i Sønderborg. Hun døde den 8. okt. 1994. Begravet i Løgumkloster. 86 år.

Johansen, Olga Louise, født den 19. okt. 1909 i Løgumkloster. Gift den 19. sep. 1944 i Løgumkloster kirke med fraskilt overassistent ved postvæsenet, Harry Helmuth Nielsen, født den 12. aug. 1903 i Fredericia.

Johansen, Jenny, født 23. mar. 1911 i Løgumkloster. Hun døde den 17. feb. 1995. Begravet i Løgumkloster. 83 år.

Johansen, Ellen, sygeplejerske på Finsens institut i København, født 9. jan. 1913 i Løgumkloster. 

Johansen, Agnes Steensgaard, født 9. dec. 1914 i Løgumkloster. Hun døde den 30. okt. 1998. Begravet i Løgumkloster. 83 år. 

Johansen, Nis Reinholdt, bankfuldmægtig og medlem af Løgumkloster gymnastikforening 1946-, født den 18. maj 1919 i Løgumkloster. Præliminæreksamen 1935. Han var med på det første hold, der tog præliminæreksamen i Løgumkloster. Tidligere blev selve eksamenen taget i København. I 1936 tørner han sammen med en mørk cyklist på vej hjem til Åbenrå, efter et besøg hos forældrene her i Løgumkloster. Ved sammenstødet får han et slemt hul i hovedet og må lægebehandles. I 1941 består han bankassistent eksamen i København. I 1950 bliver han ansat som bankbogholder i Gram. Han døde den 2. juni 1970. Begravet i Løgumkloster. 51 år. 

Johansen, Dagmar (Se nedenfor). 

Johansen, Tove, ugift husassistent i Mølby på Rømø, født den 13. nov. 1928 i Løgumkloster. Hun var ansat ved Rømø Hvilehjem og var sammen med en veninde gået ud og bade ved Rømøs østkyst. Herved kom de ud i sejlrenden, hvor der er stærk strøm. Det lykkedes at redde veninden, mens Tove drev væk med strømmen. Hun druknede den 8. juni 1949 og blev fundet den 15. juni 1949 på stranden ved Koldby, Hjerpsted sogn. 20 år gammel. Begravet i Løgumkloster.

Ansatte logerende 1921: Outzen, Anne Marie, tjenestepige, født den 22. aug. 1904 i Øster Højst; Pebo, Johannes, gartnerimedhjælper, født den 10. apr. 1895 i Estland; Graβmann, Johan, gartnerimedhjælper, født den 14. nov. 1898 i Ophusum.

Gartnerilærlinge 1925: Erichsen, Antoni Marius, født 1. nov. 1907 i Nr. Løgum. Søn af parcelist, Christian Erichsen i Tornskov og Anne Marie, født Hansen. Han købte senere Klostergade 9; Klinge, Kresten, født 31. jan. 1911 i Nr. Løgum. Søn af Catharina Marie Klinge fra Tohede.

Gartnerilærlinge 1930: Thomsen, Hans Petersen, født den 25. marts 1906 i Gammelskov, Agerskov sogn. ; Rossen, Peter Andreas, født den 11. maj 1914 i Bredebro. Søn af Peter Christian Rossen.

Familien boede fra 1906-20 på Tønderlandevej 8. Her drev Laurits Johansen gartneri på den jord, der i dag tilhører Løgumkloster Lutherskmissions Efterskole. I 1920 solgte han huset, efter at han kom levende hjem fra tvungen tysk deltagelse i 1. Verdenskrig, for at flytte ind til byen, hvor han byggede huset på klostergade. Det var der, hvor Jens Thomsen fra Klostergade 7 havde sin hestestald liggende. Gården, Klostergade 7 brændte til dels omkring 1917 og lå øde hen i et par år. Den blev aldrig helt fjernet, - man brugte stuehus og hestestald som blev ombygget til henholdsvis nr. 7 og 10. Jorden man stykkede fra til Klostergade 10, er i dag parkeringsplads og den nyeste del af kirkegården. Det er Laurits Johansen, som har plantet mirabel- og æbletræerne, som står langs stien ned mod refugiet.

Op til jul i 1920 reklamerer han i Løgumkloster Tidende med at han sælger palmer, begonier, ædelgran, alperoser, alpevioler, asalier, primula, gloxinie- og begonieknolde, blikkranse, perlekranse, christjørn kranse og juletræer. 

I 1921 sælger de have- og markfrø.

En morgen Johansen kom ind i Klosterkirken for at fyre, så han en skikkelse i det skarpe lys fra vinduerne stå ved en af pillerne. Go’morn sagde Johansen. Han troede, at det var en hjemløs stakkel, der havde søgt ly for natten i kirken.

Go’morn sagde Johansen igen, men der kom intet svar. Han kunne derfor ikke tro andet, end at han stod overfor en munk eller abbed der gik igen.

Da nu Klosterkirken er protestantisk og Johansen i øvrigt var en modig mand, gik han nærmere for at fordrive det katolske spøgelse, der ved nærmere eftersyn viste sig at være apostlen Johannes udskåret i træ.

Da Løgumklosterkirken blev renoveret i starten af 1920’erne manglede man at hænge krucifikset op i korbuen samt de 2 træfigur, der forestiller Maria og Johannes. De står der i øvrigt endnu.  

I 1936 falder han under reparation på loftet ind i en skruebolt og får en dyb flænge i kinden.

I 1942 er Lauritz på cykeltur til Als. På hjemvejen falder han af cyklen og forslår ansigtet og pådrager sig en lettere hjernerystelse. Han indlægges på Åbenrå sygehus.

Ejer 1959-91

Da Lauritz Jørgensen Johannsen døde overtog svigersønnen, Børge og datteren, Dagmar gartneriet (1952-62). De solgte jorden fra, for at betale søskende deres arv. Derefter blev gartneriet til en butik med handelsvarer alene. Det var der ikke megen økonomi i, så Børge måtte tage arbejde som asfaltarbejder, mens Dagmar passede butikken. Det stoppede de med, da Børge blev halbestyrer i 1969-79.

Børge og Dagmar mødte i øvrigt hinanden, mens hun var pige i huset på herregården Clasonsborg, der i dag hedder Skarrildhus og er ejet af Danmarks lærerforening. Der var hun rejst hen i protest. Hun var nemlig blevet tilbudt elevstilling som defektrice på Løgumkloster Apotek, hvilket hendes far fik hende fra, da han ønskede hende hjemme i gartneriet.

Dagmar og Børge huskes af mange for deres talent inden for teater. De har i flere år været med i Løgumkloster amatør teaterforening, Børge som instruktør og Dagmar, som en dygtig amatørskuespillerinde. Hun har skabt megen fest og stemning med sin smukke sangstemme.

Nielsen, Knud Børge, (Æ ASFALRGÅRNEuddannet komi, senere gartner og asfaltarbejder og senere igen halbestyrer i Klosterhallen (1969-77),født den 3. aug. 1917 i Viborg Sdr. sogn, søn af Ane Kirstine Nielsen senere gift Andersen. Han var formand for sportsudvalget i 1952 og bestyrelsesmedlem af Løgumkloster dansk ungdomsforening. Han døde den 11. aug. 1986 i Løgumkloster. 69 år. Gift med 

Nielsen, Dagmar, født den 19. juli 1921 i Løgumkloster. Død den 21. feb. 2008. 87 år. Datter af ovenfor nævnte Lauritz Jørgensen Johannsen. Hun døde den 21. feb. 2008 på De Gamles Hjem i Løgumkloster.

I 1959 udlejer de en vaskemaskine.

Børn:

Nielsen, Birthe Luise, født den 15. apr. 1945 i Løgumkloster. Flyttede til København som 16-årig. Gift med Marek Jerzy Nalecz.

Nielsen, Laurids Peter, født den 7. juni 1946 i Løgumkloster. Gift 1974 med Magda Petersen, datter af Hans G. Petersen, Løgumgård. Han døde 2007.

Nielsen, Ole, født 6. sep. 1947 i Løgumkloster.

Nielsen, Kirsten, skolepædagog, født den 17. maj 1954 i Løgumkloster. Gift Villadsen. Bosiddende i Branderup.

Nielsen, Søren, født den 28. jan. 1960 i Løgumkloster modtaget af søster Regine. Gift med Agnethe, (Århus12. apr. 1959-). Datter af Mogens Arne Dalby (28. jan.1927-) og Agnes Kjærulf Knudsen. Børn: Jacob Sebastian Dalby, født 19. oktober 1987 og Thomas Christoffer Dalby født 7. november 2001. Søren boede indtil 1980 i Klostergade nr. 10, hvorefter han kom på Livgardens kaserner i Sandholm, Allerød og Gothersgade i København. Herefter i 1981 på FN missionen på Cypern. Fra 1981-1983 var han tilbage på Klostergade 10, for senere at flytte til Århus. Siden 2001 bosiddende på Ellehammervej 12, Viby J.

Nielsen, Jesper, født 1965 i Løgumkloster.   

I tiden efter familiens gartneriperiode har den været forpagtet ud til forskellige gartnere. Den første var Henry Godbersen. Se Tønder Landevej 1962-. Herefter har Martin Quist brugt butikslokalet, som nu kun bestod af en mindre tilbygning på gavlen ud mod rutebilpladsen til et rejsebureau. Senere blev butikslokalet brugt af avisen Vestkysten til redaktionslokale. I dag 2012 er tilbygningen helt fjernet.

Ejer 1991-98 Schmidt, Søren, plejer

I tilbygningen ud mod rutebilholdepladsen indretter han garage i 1991. 

2 ejer 1998-2021- 

1. Haugaard, Egon, murermester, født den 19. dec 1935. Han døde den 21. okt. 2017 i Løgumkloster. Gift  

2. Haugaard, Ruth, født Holm. Datter af vognmand Holm, Løgumgård.

De kom hertil fra Nørregade 22, Løgumgård. 

Tilbygningen ud mod rutebilholdepladsen fjernes 1998. 

Klostergade 11

Matrikel nr. 162 + 2305 - Boligareal: 170 m² - Grundareal: 263+140 m² - Byggeår: 1830

Brændt 1803

Ejer -1807

Matzen, Christen, murermester og husmand, født omkr. 1754. Gift 2. gang med

Matzen, Anna Cathrina, født Jensen omkr. 1753.

Børn af 1. ægteskab: Christensdatter, Kiesten Cathrina, født 1797.

Logerende 1803: Arrilt, Hans, snedkerlærling, født 1778 i Løgumkloster. Søn af Hans Arrilt (L. 1759-); Lassen, Hans, snedker, født c1776. Gift med Lassen, Ellen Marie født Sönnichsen 1780. Børn: Lassen, Anna Margretha, født 1802.

Ejer 1807-09 Andersen, Söncke

Ejer 1809 Fries, Peter Jessen, husmand og daglønner i 1803. Søn af Karen, knipler og Peter. Se mere i Lillegade 3 (1800-05).

Ejer 1809- 

Nicolaysen, Maren, husmand og trådfabrikant i Søndergade, født 15. juni 1762 i Løgumkloster. Datter af Mathias Lausten og Kirsten boende i Starup, Løgumkloster. Gift med afdøde Hans Nicolaysen (Assit1744-Løgumkloster1808). 

Børn: 

Nicolaysen, Nicolay, trådfabrikant, født c1789.

Nicolaisen, Kiestine, født den 6. juli 1796 i Løgumkloster. Hun blev 1. gang gift med kniplingshandler og gårdejer Jens Nielsen Hørløck. 2. gang gift med postholder Wolle Lorenzen. I 1845 bor hun til leje hos familien Berg på Markedspladsen 1c sammen med en søn fra hvert af de 2 ægteskaber.

Nicolaisen, Anna Dorothea, født den 4. jan. 1798 i Løgumkloster. Gift med Peter Riis. 

Nicolaisen, Marie Catharina, født den 26. apr. 1800 i Løgumkloster.

Nicolajsen, Hans, missionær, født den 2. juni 1803 i Østergade nr. 5 og døbt den 5. juni i Løgumkloster kirke.  

(Se mere under Klostergade 15 og Østergade 5a)

Ansatte beboere: Jensen, Matz, tjenestekarl senere fabrikmester, født 1767 i Holsted. Han døde den 12. jan. 1849 i Løgumkloster. Søn af gårdmand, Jens Jensen. Han giftede sig med Jensen, Apollonia Michelsdatter. Sammen fik de 4 børn, hvor ingen af dem overlevede barndommen; Lorenzen, Mette Maria, tjenestepige, født c1773; Nielsdatter, Karen, født 1779; Hørløck, Marie, tjenestepige, født c1821. Se mere i Østergade 5a

Ejer 1894-

Hørløck, Jens Christian, urmager, født 1822 i Løgumkloster. Søn af enke i 1845 og ekstapostbesørger, Kiesten, født Nicolaysen (Se børn ovenfor).

Ejer -1910

Schmidt, Lauritz, arbejder, født den 15. maj 1838 i Råhede. Søn af Mathias Schmidt og Mette. Han døde den 28. apr. 1908 i Løgumkloster. 70 år. Gift den 9. okt. 1869 med

Schmidt, Elisabeth, født Kragelund den 24. jan 1831 i Lillegade 16. Hun fik uægte, Geogine Holgersen, født den 19. juni 1853 med Georg Hermann Mathias Holgersen, Åbenrå uden for ægteskab.

Børn:

Schmidt, Emil Mathias, sadler i Brøns, derefter købmand i Østergade 33, født den 13. aug. 1870 i Løgumkloster.

Schmidt, Martin. bosiddende i Agerskov.

Ejer 1910-15

Klens, Ditlef Christian Friedrich, murer, født den 20. feb. 1857 i Christiansruhe, Polen. Han døde ugift den 26. mar. 1922 på Løgumkloster Sygehus og blev begravet ved Løgumkloster kirke.  65 år.

Ejer 1915-21

Dinsen, Peter Carstensen, gårdejer,født den 7. juli 1872 i Sølsted. Gift 4. nov. 1911 i Løgumkloster med

Dinsen, Anne Christine Nielsine, født Jørgensen den 18. aug. 1864 i Süderenleben.

De bosætter sig først i Sommersted senere på Edisonsvej 7, Frederiksberg. Her døde han den 9. mar. 1957 på hospitalet. 84 år. Blev kremeret og nedsat i urne i Løgumkloster.

Lejebolig 1 i 1921: Olesen, Ann Marie, krigsenke og rengøringskone på jernbanestationen, født den 3. juni 1885 i Visby. Datter af Andreas Sørensen og Ane Christine, født Klindt. Kom til Løgumkloster i 1908 fra Harres, Bredebro sogn. Gift med afdøde arbejder, Olesen, Peter Hansen, født den 14. apr. 1886 i Harres, Brede sogn. Han deltog i 1. Verdenskrig, hvor han var ersatz-reservist i infanteriregiment 6. Han blev såret af en granat den 31. okt. 1916 i Vaux i Frankrig og døde samme dag i Somme. Familien fik først besked herom den 25. jan. 1917.

Børn: 1. Olesen, Marie, født den 19. feb. 1908 i Harres, Brede sogn; 2. Olesen, Emma Christine, født den 31. maj 1909 i Løgumkloster. 3. Olesen, Andreas Hansen, skomager hos Tæstensen, født den 6. maj 1910 i Løgumkloster; 4. Olesen, Gunner Christian, født 1910 død 1911; 5. Olesen, Ann Christine, født den 12. mar. 1912 i Løgumkloster. 6. Olesen, Hans Hansen, født den 7. juli 1914 i Løgumkloster; 7. Olesen, Anna Hansen, født 1915 og død 7. mdr. gammel i Løgumkloster. Familien har også boet i Allégade 11.

Lejebolig 2 i 1921Jensen, Christian Clausen, markmand ved kommunen, født den 9. sep. 1851 i Bedsted. Kom til Løgumkloster fra Draved i 1911. Død den 30. sep. 1932 i Løgumkloster. Søn af lejeinderst, Lorenz Jensen og Johanne Marie, født Christiansen. Gift den 11. dec. 1890 i Løgumkloster med Jensen, Bertha, født Schablowsky den 5. juni 1863 i Løgumkloster. Datter af Ferdinand Schablowsky og Caroline, født Matke. Hun døde den 1. apr. 1941 på Løgumkloster sygehus. 77 år.

Thisted Amts Tidende den 24. dec. 1890: Konfirmeret og gift samme dag. I Løgumkloster Kirke blev forleden en ung pige konfirmeret og umiddelbart herefter ægteviet. Hendes familie kom hertil fra Østprøjsen og tilhørte en derværende sekt. Konfirmationshandlingen skete på tysk. Vielsen derimod på dansk, fordi brudgommen ikke forstod tysk. (Aisudklip tilsendt af Otto Kjærgaard)

Børn: 1. Jensen, Caroline, født den 6. jan. 1886 i Draved, Løgumkloster. Se Storegade 8b; 2. Jensen, Christina Amalie, født den 19. okt. 1893 i Draved, Løgumkloster. Hun får Hanna Jensen den 5. aug. 1917 i Dockenhuden. Faderen ukendt; 3. Jensen, født den 19. nov. 1896 i Draved, Løgumkloster; 4. Jensen, Lorenz, telefonarbejder ved staten, født den 9. mar. 1899 i Draved, Løgumkloster; 5. Jensen, Heinrich Wilhelm, arbejdsmand, født den 27. dec. 1902 i Draved, Løgumkloster. Han var landbrugsmedhjælper hos Iversen i Øster gade 4 i 1921. Han døde den 17. aug. 1999 i Løgumkloster. Gift den 15. apr. 1930 i Løgumkloster med Anne Cathrine Nymand Iversen, født den 11. juni 1909 i Ribe. SeTønderlandevej 5. Børn: Ellen Marie Jensen, født den 14. sep. 1932 i Løgumkloster; Jensen, Hans, bager i Løgumkloster, født 5. feb. 1905 i Løgumkloster. I 1929 havde han indbrud i bagerforretningen. Tyvene løftede en dør til brændselsrummet af. Alle byttepengene i kassen var væk, Da Hans Jensen kom ned stod alle dørene åben, så tyvene er nok blevet forstyrret i deres forehavende.  Død 1968. Gift den 28. maj 1926 i Bedsted kirke med Ingeborg Margarethe, født Holm (1904-1992). Hun blev gift 2. gang med Christian Erichsen (1905-1983). 6. Jensen, Anna K, født den 10. juni 1909. Hun døde den 5. apr. 1937 i Løgumkloster. 27 år. Begravet i samme grav som broderen Heinrich Wilhelm og hans kone.

Ejer 1921-88

Alkier, Anton Ferdinand Nestorsnedker og brandkaptajn, født den 20. mar. 1890 i Løgumkloster. Han får venstre hånd i høvlmaskinen i 1928. Han døde den 9. nov. 1950 på Statshospitalet i Sønderborg og blev begravet ved Løgumkloster kirke. 60 år. Søn af Wilhelm Carl Friedrich Alkier og Hedvig Christine, født Olesen fra Vindmøllegade 3. De blev gift 14 dage efter hans fødsel, hvilket præsten også skrev som bemærkning ved hans dåb.  Ud over Anton havde de en søn Martin, der faldt i 1. Verdenskrig ved Kowel i Ukraine den 25. sep. 1916. Gift 12. maj 1914 med

Alkier, Anne Marie, født Hansen, den 9. feb. 1894 i Skovby på Als. Død 2. maj 1988 i Løgumkloster. 94 år. Datter af tjenestepige Cathrine Marie Hansen, født Brink i Skovby.

Børn:

Alkier, Wilhelm, (kaldet Villy) født den 23. aug. 1914 i Løgumkloster. Gift med Katarina, født Wintersberger. Børn: a. Alkier, Birthe, født den 26. mar. 1941 i Nørre Kirkeby sogn på Falster. Døbt i Løgumkloster.

Alkier, Hedvig Kathrine, født den 27. sep. 1919 i Løgumkloster. Hun døde den 12. apr. 2020 i Løgumkloster. 100 år. Gift med malermester, Johan Peter Bomberg, født den 29. aug. 1919 i Døstrup. Søn af H. Bomberg, der var danselærer på Centralhotellet i 1923-. De bosatte sig på Ballumvej i Højer. Johan Bomberg døde den 10. apr. 1966 på Tønder Sygehus. 46 år. Begravet i Løgumkloster. Børn: a. Gunnar Alkier Bomberg, født den 25. jan. 1945 i Sønder Vilstrup. Han døde den 9. apr. 1950 på Tønder sygehus af et kraniebrud efter en ulykke og bliver begravet ved Løgumkloster kirke. 5 år gammel.

Alkier, Marie Louise, husassistent, født den 17. juni 1922 i Løgumkloster. Gift den 15. juli 1944 i Løgumkloster kirke med elektromontør, Svend Erik Nielsen, født den 2. mar. 1920 i Fensmark, Tybjerg. Bosiddende i Tinglev. Søn af tømrer, Hans Carl Christian Nielsen og Anna Karoline, født Hansen. Bosiddende i Tinglev. Børn: a. Erling Alkier Nielsen, født den 3. juli 1947 i Tinglev. Døbt i Løgumkloster kirke.

Akier,Dorothea Christine Marie Johanne. Gift med vognmand, Jens Peter Nordal Larsen. Børn: a. Mette Ida Hedvig Alkier Larsen, født den 17. maj 1945 i Hegnshusene 51 i København. Døbt i Løgumkloster.

Lejebolig -1928: Jepsen, Andreas, arbejder, født den 26. apr. 1857 i Branderup. Søn af indsidder, Jens Christian Jepsen og Jestine, født Warming. Han døde af en hjerneblødning den 24. jan. 1948 i Løgumkloster. Gift med Jepsen, Bothilde Marie, født den 11. mar. 1856 på Emmerske mark. Datter af Lorenz Jensen og Johanne, født Christensen omkring 1816. Hun døde 1930. Børn: Jepsen, Kathrine, født den 25. mar. 1896 på Kongsbjerg mark.

Herefter flytter de til en ejerbolig på Tønder Landevej 5.

Lejebolig -1972-79-: Madsen, Anne Margrethe, født den 17. juni 1894. Hun døde den 20. jan. 1987 i Løgumkloster. 94 år. 

2 ejere 1989-94 

1. Wilhelmsen, Jens 

2. Jørgensen, Helmuth 

Ejer 1994- Wilhelmsen, Jens

Ejer 2008-19- Jepsen, Thomas Ullits (se barn i nr. 15 i 2001)

Lejebolig 2012 Pedersen, Søren og Jessen, Heidi

Klostergade 12

Matrikel nr. 251 - Boligareal: 139 m² - Grundareal: 152 m²- Byggeår: 1830

Beskrivelse 1980: Indeholdende stue, soveværelse, køkkem toilet, viktualierum. 2 værelser på 1. sal.

Lejebolig 1803: Pelk, Samuel Hinrich, rebslager, født c1716 i Tønder. Gift med Pelk, Anna Maria, født Christiansdatter c1722 i Salling, Ålborg. Se Storegade 8.

Ejer 1856-1869 Hansen, Lorenz, skrædder, født c1783.

Ejer 1869-71

Samuelsen, Christian, købmand og gæstgiver, født c1806 i Løgumkloster. Er flyttet hertil fra Markedsgade 19b. Se mere på denne adresse.

2 ejere 1871-81

Samuelsen, Heinrich Se markedsgade 23.

Samuelsen, Thomas, født 1829 i Løgumkloster. Død 27. dec. 1901 i Løgumkloster. Søn af ovennævnte Christian Samuelsen. Se markedsgade 23

Den østlige ende af huset sælges i 1872 til enken, Julie Lærke, født Ehrhardt, Klostergade 33.

Ejer 1881-93 Hansen, Kresten Lausten. Gift med 

Hansen, Anne Christine, født Berend 

Børn:

Thyssen, Marie, enke, født den 15. maj 1865 i Løgumkloster. Se lejebolig i Storegade 17 (1925-31)

Ejer 1893-1919

Bertelsen, Rasmus Julius, skomager. Han døde den 24. sep. 1919 i Løgumkloster. Gift med

Bertelsen, Marie, født den 13. dec. 1878 i Løgumkloster. Se Markledgade 12.

Børn:

Bertelsen, Maren Elisabeth, født den 13. dec. 1878 i Løgumkloster. Gift med murermester i Esbjerg, Ludwig Christian Seestedt. Hun døde den 3. okt. 1951 af en hjerneblødning og åreforkalkning i Sjællandsgade 13 i Esbjerg og blev begravet ved Løgumkloster kirke.

Logerende familie i 1907: Bertelsen, Marius Peter, skomager og wehrmann i 1. Verdenskrig, født den 29. dec. 1876 i Løgumkloster. Han døde/faldt den 6. dec. 1914 i Dowiaten, Østpreusen. Gift den 19. jan. 1902 i Løgumkloster med Bertelsen, Wilhelmine, født Christensen den 13. apr. 1882 i Tønder. Konf. i Højer.

Børn: 1. Bertelsen, Margrethe Marie, født den 26. juni 1902 i Løgumkloster.

2. Bertelsen, Marie, født den 12. sep. 1903 i Løgumkloster. 3. Bertelsen, Margaretha, født den 3. dec. 1905 i Løgumkloster. 4. Bertelsen, Rasmus Julius, født den 16. okt. 1907 i Løgumkloster.

Ejer 1919-24 Griesbach, Anna Catharine, enke Se Klostergade 19.

Ejer 1924-50

Petersen, Petra, ugift, ’enke’, husejer og pensionist allerede da hun er 36 år, født Knag den 1. maj 1891 i Bovlund. Hun var tidligere gift med Jens Hansen Petersen. Ved datteres fødsel står hendes pige navn som Petra Christensen.

Børn:

Petersen, Kjestine, født den 19. juni 1910 i Nitriskær, Agerskov.

Petersen, Mette, født den 7. juni 1918 i Løgumkloster.

Knag, Egon, født den 29. juli 1924 i Løgumkloster.

Logerende 1925: Madsen, Alfred, chauffør, født den 20. jan 1898 Borg, Brede.

Logerende 1930: Strinde, Ladwig, arbejdsmand, født den 18. aug. 1883 i Tyrkiet. Han er skilt fra konen; Schlichting, Christian, arbejdsmand, født den 21. sep. 1908 i Løgumkloster. Besøger ofte et fruentimmer i Nr. Løgum, hvor han bor for det meste. I 1915 bor han i Klostergade 9. I 1921 bor han i Møllegade 5.

Ejer 1950-57 Johansen, Laurits, gartner Se Klostergade 10

Ejer 1957-69 herefter lejere -1972- 

Andersen, Christian, statshusmand i Mosbøl, født den 24. apr. 1892 i Lille Emmerske, Tønder. Søn af arbejder, Andreas Christian Damgaard Andersen og Elene Marie, født Rahr. Han arbejdede bl.a. ved cementstøberiet i Møgeltønder, indtil han i 1936 kunne erhverve sig et statshusmandsbrug i Mosbøl ved Draved skov. Den drev han frem til 1958, hvorefter de flytter til Klostergade. Han døde i huset den 6. jan. 1980. 87 år. Gift den 31. maj 1918 i Daler (Guldbryllup) med 

Andersen, Martha Marie, født den 27. apr. 1894 i Østerby, Daler sogn. Datter af arbejdsmand, Julius Thygesen Christensen og Kirsten Lucie Sophie, født Nissen. Døde i huset den 15. apr. 1969 i Løgumkloster. 74 år. 

Børn: 

Andersen, Andre Christian Damgaard, arbejdsmand, født den 27. sep. 1920 i Løgumkloster. Se Åbenråvej 12. 

Andersen, Julius født i 1923. Han døde 2011 i Vojens. Gift med Marie. 

Andersen, Svend, statshusmand, født 9. maj 1931 i Stokkebro, Møgeltønder. Han døde den 22. dec. 2013. Han overtog husmandsstedet efter sin far, og drev det fra omkring 1958.

Andersen, Verner Kristian, frisørmester, født den 19. sep. 1934 i Stokkebro, Møgeltønder. Se Åbenråvej 31.

Se har også boet i Storegade 11.

Ejer -1996 Andresen, Ove

Andresen, Arne, tvilling 

Familie på Jørgengårdsvej 27. 

Ejer 1996-2019- Bøje, Marna

Klostergade 13 Den Tekniske Skoles undervisningslokale.

Foto 2012

Matrikel nr. 162 - Boligareal: 85+85 m²- Grundareal: 263+140 m² - Byggeår: 1830

Byggestil senrenæssance. Husets gavl vender mod gaden. I modsætning til gavlhusene i Tønder og Åbenrå har husene lav taghældning og afvalmet tag mod gaden.

Ejer -1805 Lüdichsen, Niss, kniplingskræmmer, født c1772.

Ejer 1805-07

Petersen, Andreas, foged, født 1761. Gift med

Petersen, Anna Botilla, kliplingshandler i mandens fravær, født Møller i c1761.Datter af Sina Møller, født Haezen i 1738.

Ansatte: von Saldern, Eschel Mathias, tjenestekarl, født c1767; Hansdatter, Maren, tjenestepige, født c1773; Christiansdatter, Anna Christina, tjenestepige, født c1785. 

Ejer 1807 Petersen, Dorothea

Beboere 1807 Nissen, Marten

Ejer 1807-22

Heinsen Gramm, Hans, kniplingshandler, født c1860. Gift med

Heinsen, Anke, født Hinrichsen, født c1860.

Børn:

Heinsen, Heine, født c1787.

Heinsen, Paulina, c1789.

Heinsen, Jens Hinrich, født den 28. aug. 1792 i Løgumkloster.

Heinsen, Maren, født c1795.

Heinsen, Peter, født c1801.

Ejer 1822-25 Nicolaysen, Nicolay (se Klostergade 11)

Ejer 1872- Løgumkloster Håndværkerlaug

Før 1872 var der en række laug for forskellige håndværk, som ved en forordning af den daværende regering i Slesvigblev ophævet, og i stedet dannede man Håndværker-Innung – Håndværkerlauget!

Huset rummede Den Tekniske Skoles undervisningslokale.

Håndværkerlauget blev grundlagt den 28. sep. 1872. I lavets første protokol står der i formålet at det skal styrke håndværkernes vel, hvilket sker ved 1. Læseforening. 2. En syge og dødskasse (begravelseskasse). 3. Udstillinger af håndværkerfrembringelser. 4. Underholdende sammenkomster. Videre står der, at politiske samtaler ikke er tilladt, ej heller ophidsende diskussioner og sange, at foreningens medlemmer er mådeholdelige i drikkevarer og at der ikke tåles kortspil og larmende underholdning.

I 1881 tog lavet initiativ til at oprette Løgumkloster Tekniske skole for at udvide lærlingenes uddannelse. Det var i starten frivilligt om lærlingene ville deltage i undervisningen, der i øvrigt foregik i Klostergade 13. Denne undervisning blev gjort obligatirisk i 1897. Ud over denne undervisning har lauet også stået for oprettelsen af svendehjemmet i 1884.

I 1927 får laget en ny fane designet af malermester Johan Jeppesen Lillegade 17.

Håndværkerforeningens formandsrække:

1872-76 Skomagermester, Christian Jensen.

1876-84 Urmager, J. C. Hørløck.

1884-92 Drejermester Bock.

1892-94 Gavermester A. Haase.

1894-98 Sadelmagermester, L. G. Festersen.

1898-1906 Skomager, A. H. Tæstensen.

1906-12 Snedkermester, M. C. Lausten.

1912-20 Malermester M. Carstens

1920-24 Murermester, R. Lützner, Jensbanevej 4.

1924 - 25 Installatør, Hartkopf

1925-50 Vognbygger, Anton Madsen.

1950- Malermester Chr. Jeppesen 

Installatør, Hartkopf

-1958 Stilling Jensen

1920 Der tilbydes bogføringskurser: Honorar inklusive bøger er 13 kr. Kurset varer 5 aftner. 

Handelstandsforeningen blev oprettet i 1927.

Første formand var købmand, Niels Jørgensen

Løgumkloster Handels- og håndværkerforening 

Stiftet 1966 som en sammenslutning af de to daværende Løgumkloster Håndværkerforening (stiftet 28. sept. 1872) og Løgumkloster Handelsforening (stiftet 17. marts 1927). Efter kommunesammenlægningen ændredes vedtægterne i 1972 således, at foreningens formål fik et bredere sigte. Formål: At. varetage medlemmernes interesser, at virke til fremme for næringslivet i byen og at vise aktiv interesse for byens trivsel. Det gøres bl. a. ved at arrangere udstillinger, lave udsmykninger til gavn for byen, samt at udarbejde turistbrochurer. Som medlemmer kan optages personer, virksomheder og institutioner, der er bosiddende i kommunen. I 1991 var medlemstallet på 110. (Dels fra Henning Haugaard)

Formænd:

Flemming ’Kontant’ Hansen -1983

Günther Brag 1983-

Jacob Sørensen -1990

Ronald Larsen 1990-1994

Freddy Møller 1994-

Ronald Larsen -2013

Jan Muus 2009-13-

Ejer 1925-

Jungjohann, Christian, malermester, født den 29. okt. 1859 i Løgumkloster. Søn af maler, Carl Heinrich Jungjohann (1825-Lkl.87) og Maria født Paulsen den 21, sep. 1827 i Nr. Løgum. Hun dør 2 år før sin søn den 19. maj 1908 i Løgumkloster.Christian dør den 23. juli 1910 i Løgumkloster. 50 år. Gift den 24. juli 1885 i Løgumkloster med

Jungjohann, Caroline Marie, født den 3. marts 1857 i Løgumkloster. Datter afvognmand,Christian Christensen Schmidt og Cæcilie Johanne, født Schrøder. Hun har en bror i Klostergade 7. Døde den 5. aug. 1938 i Tønder og blev begravet i Løgumkloster. De sidste år boede de i Østergade 50.

Børn:

Jungjohann, Marie, født den 27. juli 1888 i Løgumkloster. Hun døde 2 ½ år gammel.

Jungjohann, Christine Caroline, født den 23. nov. 1886 i Løgumkloster. Gift den 29. juli 1910 i Løgumkloster med mekaniker, David August Timm født den 8. sep. 1878 i Eppendorf, Hamborg.

Jungjohann, Cecilie Johanne, født den 10. sept. 1890 i Løgumkloster. Gift den 26. dec. 1917 i Løgumkloster med Fedder Johannsen, født den 21. juni 1886 i Tønder.

Jungjohann, Poul

Jungjohann, Carl Heinrich, født den 15. juli 1892 I Løgumkloster. I 1925 er han malersvend i Tønder, men bor i Brede.

Jungjohann, Caroline Marie, født den 24. juni 1896 i Løgumkloster.

Jungjohann, Christian Frederik, født den 16. juni 1898 i Løgumkloster.

Ejer -1940-60

Beyer, Kurt, maskinsnedker hos Emil Holdt i Markedsgade, født 6. juli 1869 i Freiberg, Sachsen, hvor han lærte sit snedkerhåndværk. Søn af bogholder, Karl Beyer og Wilhelmine Heymann. Han får sin højre hånd i savemaskinen i 1928. Efter udstået læretid gik han på landevejen og kom til Tarnowitz i dengang Tyskland, nu Polen. Her mødte han sin kommende kone

Beyer, Bertha Auguste Louise, født Anders den 18. okt. 1873 i Steinau i Schlesien, og de giftede sig i den 10. juli 1895, hvorefter de flyttede til Holland. I 1907 kom de til Padborg og 5 år efter flyttede de til Løgumkloster. Her blev han stolemager hos Emil Holdt i Markedsgade. I 1946 fejrede de guldbryllup. Han døde den 26. maj 1954 i Løgumkloster 84 år gammel og hun døde den 15. mar. 1960 i Arrild, 85 år og bliver begravet sammen med Kurt i Løgumkloster.

Børn: 

Beyer, Ellen Ruth, født den 18. juli 1899 i Holland. 

Beyer, Erna, født den 28. maj 1904 i Nørre Haistedt.

Beyer; datter

Ejer 1960-70 lejere 1970-72-

Bertelsen, Hans Jensen, skorstensfejermester, født den 9. dec. 1893 i Ulstrup, Vedsted. En gang han var lidt sen til at komme hjem fra kroen. Ane Sofie var noget knotten og sagde så til Hans: ”Nu har de ål, jeg har på panden, hvæset af mig de sidste 2 timer”. Herefter tog Hans Bertelsen resolut panden og vendte den om i skraldespanden, hvorefter han sagde: ”I ska’ it hvæs a´min kon”. Hvad der videre skete, fortæller Gynther Brags historie ikke noget om. Han døde i 1970. 76 år. Søn af arbejdsmand, Hans Christian Bertelsen og Elisabeth Kjestine Dall. Han deltog i 1. Verdenskrig og blev såret 3 gange. Flyttede til Løgumkloster i 1940. Gift den 9. dec. 1923 i Kolding med

Bertelsen, Ane Sofie Kristine, (DIDDE) født den 1. mar. 1897 i Mårslet, Århus. Datter af indsidder på Vilhelmsborg Kristian Lavesen Holdt og Mariane Sørensen. Ingen børn. Før 1960 boede de i Storegade.

Adoptivbarn:

Bertelsen, Asta Andreasen, født den 12. mar. 1929 i Jyllandsgade 24, Fredericia, Trinitatis sogn. Døbt den 21. sep. 1930 i Bramminge. Datter af ugift husassistent, Emmy Kornelie Andreasen, født den 7. mar. 1894. Kort efter fødslen, som foregik på fattiggården, blev hun adopteret af Hans og Didde Bertelsen.  Hun døde i 1999. 1. gang gift borgerligt den 5. juni 1948 i Løgumkloster med tømrer, Jakob Peter Nissen, født den 10. aug. 1925 i Tønder. Han døde i Løgumkloster i 2006.  Børn: a. Hans Jensen Nissen, født den 28. jan. 1949 i Otterup, Odense amt. Døbt den 17. apr. 1949 i Løgumkloster. Bosiddende i Korsør. b. John Nissen, Manager XA Technology hos Westas, født den 8. nov. 1952 i Jydby, Otterup, Odense amt. Døbt den 14. maj 1953 i Hjadstrup kirke. Gift og bosiddende i Herning. Efter forældrene blev skilt i 1952, boede de ved hver deres forælder. Gift 2. gang med Harald Andersen fra Brandsbymark nær Otterup. 5 børn.

Før 1960 boede familien Bertelsen til leje i Storegade 4.

Lejebolig 1967 Andersen, Christian, født c1892.

Ejer 1970-73

En kjøbenhavner ejer huset. I 1973 sætter han det til salg og en nystiftet miljøgruppe frygter, at en kommende ejer vil rive det ned. Der er ingen servitutter på huset, så alt er muligt. – Men det står der da den dag i dag endnu i sin oprindelige skikkelse.

Artikel fra DIGEPOSTEN den 25. maj 1973:

Løgumkloster miljøforening er startet!

Med det formål at søge bevaret Løgumklosters gamle, særprægede og meget værdifulde miljø med dets fine gamle huse og enestående bykvarterer har en kreds af borgere taget initiativet til start af en miljøforening. Dette er sket med et møde på Løgumkloster Højskole den 21. maj hvor den foreløbige arbejdsgruppe etablerede sig med forstander J. Kr. Krarup som formand, konfektionshandler frk. Langwadt som kasserer og arkitekt fru E. Kappelgaard som sekretær. De øvrige medlemmer af arbejdsgruppen er lærer, F. Gotthardsen, kommuneingeniør Ove Nielsen skatteinspektør N. E. Pors og kæmner R. Rømer. 

Arbejdsgruppen ser det som foreningens opgave at bevare byens gamle, fine miljø og arbejde for at skabe beboervenlig planlægning af nye bebyggelser med parker og legepladser m.v. samt sikring af befolkningens adgang til naturområder, der er beskyttet mod forurening.

Det er arbejdsgruppens håb, at mange borgere vil deltage i dette arbejde ved at melde sig til en af bestyrelsesmedlemmerne og tegne medlemskab for resten af året frem til 1. april 1974 (kontingent kr. 15,-, for ægtepar kr. 25,-). I april måned 1974 vil der blive holdt stiftende generalforsamling og aflagt beretning om det arbejde, der til da er foretaget af arbejdsgruppen.

Ejer 1973-79 Taszarek, Robert, murer, født den 22. jan. 1944. Søn af Willy Taszarek (1917-1992) og Hanschen Emma f. Zievertsen (1915-). Bor 2012 i Lillegade - Familie i Allégade 9.

Ejer 1979-88 Klint, Peder & Klint, Elisabeth

Ejer 1988-2008 Vilhelmsen, Jens, søn af malermester Vilhelmsen i Markedsgade 11 køber huset og genetablerer huset som 2 lejemål.

JEPSEN REGNSKAB

Ejer fra 2008-19- Jepsen, Thomas Ullits Se barn i nr. 15 i 2001.

Lejebolig -2019- Lübker, Marie-Louise Bøgh

 

Klostergade 14

Foto 2012

Matrikel nr. 250 - Boligareal: 112 m²- Grundareal: 192 m² - Byggeår: 1820

 Ejer 1877-82 Berg, Kresten Jessen, smed, født den 24. okt. 1811 i Løgumkloster. Søn af smed, Jess Christensen Berg og Margrethe f. Weibøll. I 1845 bor han i Vestergade og 1849-67 på Markedspladsen 1.

Lærling: Lassen, Christopher Christensen, smedelærling, født den 23. okt. 1823 i Løgumkloster. Søn af købmand Christian Lassen og Gyrithe Maria f. Lorenzen.

Ejer 1882-88 Hansen, Christen Lausten. Gift med

Hansen, Anna, født Knudsen/Berend.

Børn:

Hansen, Marie Christine, født den 15. maj 1865 i Løgumkloster. Se næste ejer.

Hansen, Anton Christian, født den 9. dec. 1867 i Løgumkloster. Gift den 4. aug. 1889 i Løgumkloster med Marie Amalie, født den 27. sep. 1866 i Wilkau, Østpreussen. Datter af mølleejer, Heinrich Mertsch og Friedericka, født Lankort.

Ejer 1888-97 Jørgensen, Jørgen Peter, født den 1. apr. 1860 på Tohede, Nr. Løgum. Søn af Hans Jørgensen og Anna Cathrina, født Schmidt. Han døde den 4. okt. 1901 i Nr. Løgum. Gift den 15. maj 1886 i Løgumkloster med

Jørgensen, Marie Christine, født den 15. maj 1865 i Løgumkloster. Datter af forrige ejer. Hun blev gift 2. gang den 27. mar. 1903 med Hans Simonsen Thyssen.

Børn: 

Jørgensen, Anna Christine, født den 4. juli 1886 i Løgumkloster.Gift den 14. sep. 1905 med Johan Thiemsen Jepsen, født den 4. dec. 1867 i V. Terp, Nr. Løgum. 

Jørgensen, Hans, født den 26. nov. 1888 i Løgumkloster. Han faldt den 30. sep. 1914 i 1. Verdenskrig i Wizajny, Østpreussen. Han var forlovet med Anna Katharina Rossen og efterlod sammen med hende et barn, født 1915. 

Jørgensen, Catharine Marie, født den 22. okt. 1890 i Løgumkloster. Hun døde den 3. nov. 1967 i Horsens. Gift den 11. nov. 1913 i Løgumkloster med Hans Jørgen Simonsen, født den 16. maj 1886 i Nr. Løgum. Han faldt den 27. feb. 1916 i Navarin, Frankrig i 1. Verdenskrig. 

Jørgensen, Chresten Laustsen, musketer, født den 22. nov. 1893 på Tohede i Nr. Løgum sogn. Han døde den 14. feb. 1917 i 1. Verdenskrig på Couvron et Aumencourt feltlazaret 335. 

Jørgensen, Peter Mathiesen, født den 13. apr. 1896 i Bjerndrup, Nr. Løgum. Han døde den 11. nov. 1943 i Løgumkloster. Gift den 3. maj 1923 med Anne Andrea Nicolajsen, født den 14. aug. 1901 i Ellum, Løgumkloster. Hun den 12. aug. 1968 i Løgumkloster. Børn: Jørgensen, Jørgen Peter, født den 11. jan. 1928 i Løgumkloster; Jørgensen, Kristian Laustin, født den 1. feb. 1931 i Ellum, Løgumkloster; Jørgensen, Peter Mathisen, født den 11. nov. 1943 i Løgumkloster. 

Jørgensen, Hanne Petra, født den 3. mar. 1899 i Nr. Løgum. Hun døde den 9. juli 1944. Gift den 27. apr. 1923 med Otto Peter Larsen, født den 16. juli 1887 på Tohede, Nr. Løgum. 

Ejer 1897-1903

Nielsen, Christian Friedrich Theodor, borgmester, født c1850. Han døde den 14. nov. 1916 i Løgumkloster. 66 år.

Ejer 1903-45 

Carstensen, Andreas Christian, blikkenslager hos J. P. Michelsen i mere end 40 år, født den 1. nov. 1873 i Nibøl, Tyskland. Han døde den 24. aug. 1945 i Løgumkloster. Gift den 11. nov. 1899 i Løgumkloster med 

Karstensen, Augusta Henriette, født den 15. aug. 1872 i Gross Karpowen, Waldburg, Østpreussen. Datter af indsidder, Friedrich Wolff og Caroline, født Weilkos. Hun døde den 13. maj 1943 i Løgumkloster. 70 år.

Børn: (Det første barn er født uden for ægteskab).

Carstensen, Andreas, født den 24. juli 1899 i Løgumkloster. Se næste ejer.

Carstensen, Johannes August, født den 8. juni 1901 i Løgumkloster. Døde spæd.

Carstensen, Anna Marie, født den 29. nov. 1910 i Løgumkloster. Hun er pige i huset i Markledgade 4 i 1930. Gift den 29. mar. 1933 i Løgumkloster med chauffør, Jørgen Christian Andresen, født den 20. dec. 1007 i Emmerlev. Søn af kådner, Thomas Andresen og Anne Margrethe Feddersen.

Andeas blev udlært blikkenslager i Desbøl, og som 22 årig svend kom han til Løgumkloster og blev straks antaget hos J. P. Michelsen. Gennem årene var han mest beskæftiget i smedeværkstedet og på nybyggerier.  I 1936 fejrer han 40 års jubilæum hos Michelsen.

Ejer 1945-71-

Carstensen, Andreas, arbejdsmand og chauffør, født den 24. juli 1899 i Løgumkloster. Søn af forrige ejer. Deltog i 1. Verdenskrig. Arbejdede på et elværk i Midtjylland og senere ved Løgumkloster kommune. I 1939 fik han 8 dages hæfte for at køre bil i spirituspåvirket tilstand under Kloster Mærken. Samtidig mistede han kørekortet i 6 måneder.  Det kunne sikkert have været sket for mange andre, vil jeg tro. Han døde den 20. dec. 1969 i Løgumkloster. 70 år. Gift den 1. juni 1925 i Løgumkloster med

Carstensen, Anna, født den 1. okt. 1901 i Tønder. Datter af arbejder, Andreas Block og Karen, født Lausen.

Børn: 

Carstensen, Johannes Christian, født den 10. nov. 1926 i Løgumkloster

Carstensen, Carl Peter, født den 4. dec. 1927 i Løgumkloster. 8 år gammel kommer han cyklende fra sportspladsen ned mod Lillegade, og bliver kørt ned af en H. N. Hansens lastbil. Han ender på lastbilens kofanger, slår hovedet mod kølerhjelmen og får adskillige hudafskrabninger ved sammenstødet. 

Carstensen, Augusta Henriette, født den 15. dec. 1928 i Løgumkloster.

Carstensen, Andreas Christian, født den 7. nov. 1930 i Løgumkloster

Carstensen, Elfride, født den 4. mar. 1935 i Løgumkloster. Hun døde den 29. jan. 2000 i Altona. Begravet i Ohlsdorf, Hamburg. Hendes barn: a. Carstensen, Karin, sparekassefuldmægtig, født den 5. jan. 1953 i Løgumgård. Se ved Dammen 56 i 1975-. Gift 1. gang (skilt) med Svend Erik Hansen, født den 28. april 1931 i Vilslev. Søn af arbejdsmand Kristian Peder Hansen og Anna Marie Hansine, født Nielsen. Han døde den 27. maj 1986. Gift 2. gang den 4. juni 1960 med maskinbyggersvend, Horst Klewitz, født den 22. dec. 1934 i Hamborg. Søn af købmand Armin Paul Klewitz og Wilhelmine Margaretha Elisa, født Kort. Han døde den 8. juni 2014 i Vidin, Bulgarien.

Ejer 1991 Szom, Ursula Christine. Hun var bosiddende på Rotenhöferweg 68, 2370 Rensburg 

Ejer 1991-2021 Gassner, Peter Christian Se Åbenråvej 9

Lejebolig -2006 Carstens, Else Cathrine, husassistent, født den 14. aug. 1922 i Vester Gammelby. Hun døde den 18. mar. 2006 i Løgumkloster. Datter af fhv. landmand på Østermarken Petersen, Jens Lausten og Anne Kjestine Lausten, født Fey. Se Markledgade 14. 

Lejer 2012-20- Rasmussen, Niels Peter Andreas

Ejer 2021- Ukendt. 

Klostergade 14. Foto: Lokalhistorisk arkiv i Løgumkloster.
Klostergade 14. Foto: Lokalhistorisk arkiv i Løgumkloster.

Klostegade 15

Foto 2012

Matrikel nr. 163 - Boligareal: 110 m²- Grundareal: 562 m² - Byggeår: 1890

Byggestil senrenæssance. Husets gavl vender mod gaden. I modsætning til gavlhusene i Tønder og Åbenrå har husene lav taghældning og afvalmet tag mod gaden.

Ejer 1776-91 Ottsen, Nis,

Ejer 1791

Zachariassen, Jens, skomager, født den 17. sep. 1780 i Løgumkloster. Søn af skomager Jens Zachariassen og Ann Jensdatter. Gift med

Jensen, Karen 

Se børnene i Vestergade 9 

De bor i Vestergade 9 i 1953-84, Klostergade 15 i 1791, Klostergade 25 i 1791-96. Lillegade 7 i 1797-98 

Ejer 1791-1803 Kanst, Christian,

Brændt 1803

Lejebolig -1803-: Ottsen, Niels, snedkersvend, født c 1771. Søn af Otto Jensen og Karen. Den 5. juli 1822 sad han på en lægte i Løgumkloster som brækkede, hvorefter han faldt ned Få timer senere døde han af sine kvæstelser. 51 år. Gift med Teuring, Anna Maria, født c1778. Datter af Christian Teuring og Anna Dorothea.  7 Børn 

Ejer 1803-19

Brodersen, Johann (Brorson)

Ejer 1819-65

Quitzau, Mathias, snedker og murer, født den 10. sep. 1782 i Løgumkloster. Er i snedkerlære i 1803. Han døde den 9. feb. 1871 i Westerland, Sild. 88 år gammel. Søn af Christoffer Quitzau (1755-) og Metta Cathrine (1755-1837), født Matz Møller. Gift den 14. mar. 1819 med

Quitzau, Inken/Petrea, Quitzau, Petrea, født Petersen c1792 i Hostrup, Tønder. Hun døde den 7. mar. 1869 i Løgumkloster. Datter af gårdejer i Ravsted, Christian Petersen og Christina Petersdatter.

Børn:

Quitzau, Christiffermurer, født den 24. aug. 1819 i Løgumkloster. Han giftede sig med Inge Marie Petersen, født i Tønder. Datter af bødker, Hans Jørgen Petersen og Johanna. Hun døde af tæring den 1. dec. 1870 i Løgumkloster. 47 år. Børn: Petra Quitzau, Hans Jørgen Quitzau, Christine Marie Quitzau, Johanne Cathrine Quitzau, Emmie Constance Quitzau, Caroline Friederikke Quitzau, Nicolai Christian Quitzau.

Quitzau, Metta.

Quitzau, Christian Petersen, født c1823. Døde 1 år gammel.

Quitzau, Christian Petersen, født c1826 i Løgumkloster. Gift med Maria Magdalene, født Dixen c1829 i Haderslev. Børn: A) Quitzau, Mathilde Christine, født c1851 i Haderslev; B) Quitzau, Otto Mathias Bernhard, født c1855 i Haderslev; C) Quitzau, Arthur Bruno, født c1858 i Haderslev. I 1860 boede familien i Nørregade i Haderslev.

Quitzau, Kirstinamaria, født c1828. Døde 2 år gammel.

Quitzau, Samuel Nicolaifødt den 5. apr. 1821 i Løgumkloster. Søn af Mads Hansen Quitzau og Mette Kirstine, født Jensen. Gift c1848 med Sophie Magdalene Hindrichsen, født den 24. juni 1823. Datter af Moritz Hinrichsen og Catharina. Hun døde den 7. jan. 1887 i Løgumkloster. 63 år gammel. De bor til leje i huset. Børn: Mett Chirstina Quitzau, Kathrine Quitzau, Mads Quitzau, Johann Quitzau, Johanna Margaretha Quitzau, født den 11. mar. 1865 i Løgumkloster; Lorenz Petersen Quitzau,, født c1832. Døde spæd af kighoste; Quitzau, Christine Marie, Quitzau, født c1833 i Løgumkloster.

Ejer 1865-84 Jacobsen, Johannes

Ejer 1884-88 Jensen, Jep Nissen, kådner og smedemester. Han døde 1888. Gift med

Jensen, Margrethe Christine, født With den 11. feb. 1816 i Løgumkloster. Hun døde den 3. sep. 1895 i Løgumkloster. 79 år.

Børn:

Jensen, Hans Thomsen. Bosiddende i Nebraska i Amerika.

Jensen, Andreas Christian. Bosiddende i Middelfart.

Ejer 1888-1918

Engel, Mathies Jensen, musiker. Død den 26. juli 1915 i Løgumkloster. 83 år. Født omkr. 1838. Søn af Laust Andersen Engel (Hjerpsted1805-Lkl.1881) og Ingeborg Kirstine, født Jakobsen. Gift med

Engel, Mette Christina, født c1835 i Løgumkloster. Død den 8. apr. 1912 i Løgumkloster. 76 år. Datter af Jørgen Hansen Wulf og Catharine Marie f. Schmidt fra Knappergade. 

Konens barn:

Engel, Catharina Marie,født den 21. dec. 1865 i Løgumkloster. Faderen ukendt. Gift den 9. maj 1888 i Løgumkloster med musiker i Hamborg, Heinrich Friedrich Carl Vosgerau, født den 9. aug. 1862 i Neubütte. Faderen ukendt. Søn af Margaretha Sohie Johanne Koepke.

Børn:

Engel, Lause Andersen, født den 1. jan. 1873 i Løgumkloster.

Engel, Ingeborg Christine, født den 4. sep. 1874 i Løgumkloster.

Engel, Gustav Heinrich, født den 27. sep. 1875 i Büsum. Gift den 12. okt. 1903 i Løgumkloster med Nicoline Christiane Cathrine Drürhhammer, født Hansen, 7. maj 1876 i Løgumkloster. Hun var 1. gang gift med Johann Detlef Drückhammer. Se Markledgade 26.

Ejer 1918-37

Matinsen, Broder, arbejdsmand, født den 10. aug. 186(4)9 i Tønder. Kom til Løgumkloster i 1913. Gift med

Matinsen, Johanne, født den 17. jan. 1866 i Tyskland.

Børn:

Matinsen, Amandus August, slagter senere husmand, født 15. juni 1903 i Kleinberg, Ellehus, Østerland, Tyskland. Se Kalhavevej 19 og senere Kalhavevej 9.

Ejer 1937-49

Beier, Jens Petersen, fhv. landmand, født den 3. aug. 1867 i Birkelev, Vodder sogn. Søn af gårdejer, Ock Petersen Beier og Karen Marie, født Hansen. Han døde den 5. maj 1949 i Løgumkloster. 81 år. Gift med

Beier, Elisabeth Kirstine, født den 15. okt. 1866 i Bjerndrup, Nr. Løgum sogn. Datter af arbejder, Jen Christian Christensen Thorup og Dorethea Sophie, født Lassen. Hun døde pludseligt af et hjerteslag den 4. maj 1945 i Løgumkloster. 78 år.

2 ejere 1949-1960

1. Schmidt, Olga, enke, syerske og kommunal ansat husmoderafløser i 1953, født Andersen den 21. aug. 1896 i Møgeltønder. Gift 1. gang med

Schmidt, Carl, landmand.

Børn:

Schmidt, Ingeborg, telefonistinde, født den 11. okt. 1925 i Abild. Gift lørdag den 20. sep. 1953 i Løgumkloster med forsøgsassistent i Maribo, Bernt Lund Jensen, født den 13. juli 1928 i Åkirkeby på Bornholm. Søn af snedkersvend Axel Joseph Ludvig Jensen og Margrethe Jensine Dorthea, født Lund.

Schmidt, Sonja, født den 30. apr. 1937 i Møgeltønder.

Gift 2. gang med Fischlein fra Jernbanegade.

2. Abrahamsen, Theodor.

Ejer 1960-75

Johnsen, Jørgen Nissen, gårdejer i Ellum, født 26. okt. 1886 i Ellum, Løgumkloster. Søn af arbejdsmand, Hans Peter Johnsen og Kjestine Maria, født Nielsen. Han døde i 1965. 80 år. Gift 1926 med

Johnsen, Birdegita Helene, (GIDDE) husets ejer og husholderske, født den 15. apr. 1906 i Højst. Datter af Birdegitta Helena Madsen, født Holm (Assit 1879-1901), faderen kendt. Birdebitta Johnsen døde i jan. 1971 i Løgumkloster..

I 1910 immigrerede Jørgen til Amerika på grund af de usikre fremtidsudsigter, der tegnede sig for Nordslesvig. Han fik først job som havnearbejder i Wisconsin, herefter hårde dræningsarbejder i Iowa. Senere arbejdede han i en appelsinplantage i Californien og sidst som landarbejder i Canada. Da hans bror vendte hårdt såret hjem fra 1. Verdenskrig, søgte han 1920 om dansk statsborgerskab. I 1925 købte han broderens gård på Ellum Vestermark og året efter kom Birdegitta Madsen til Ellum som husholderske hos Jørgen. Efter 1 år giftede de sig, og sammen drev de gården de følgende 35 år. Herefter solgte de gården til sønnen Peter Johnsen og købte huset i Klostergade.

Hendes barn: Madsen, Anna Margrethe, født den 7. jan. 1925 i Højst. Faderen ukendt. Gift den 13. aug. 1944 i Løgumkloster med Hans Madsen Lohmann.

Børn:

Johnsen, Andreas.

Johnsen, Kjestine Marie, (Didde), født den 16. jan. 1927 i Ellum, Løgumkloster. Hun døde den 22. feb. 1982 i Brønshøj. Gift den 6. feb. 1951 med sporvognsfunktionær, Hilmar Tage Zangenberg, født den 19. dec. 1924 i Burmeistergade i vor Frelser sogn i København. Søn af assistent, Odin Hjalmar Viggo Zangenberg og Palma Sophie, født Larsen. Han døde den 9. dec. 2005 i Gladsaxe.

Johnsen, Peter Nissen, tvilling, født den 22. nov. 1930 på Ellum Vestermark, Løgumkloster.

Johnsen, Andreas Madsen, tvilling og landmand i Draved, født den 23. nov. 1930 på Ellum Vestermark, Løgumkloster. Han fik tvillingerne Johny og Anders. Han døde den 5. maj 2003 i Løgumkloster. 72 år.

Johnsen, Asmus, tvilling, født den 28. jan. 1943. Han døde den 7. jan. 2008 i Bov.

Johnsen, Jørgen, tvilling, født den 28. jan. 1943

Ejer 1975-90

Jepsen, Niels Jensen, født den 2. jan. 1906 i Søvang, Højst sogn. Søn af gårdejer, Carsten Christian Jepsen og Anna, født Nielsen. Han kunne godt lide en ekstra tår. På vejen hjem sang har altid for vilden sky: ’Pigen fra Fyn, er den dejligste pige i byen – tralalala’. Han døde 1980 i Løgumkloster.

Gift den 22. maj 1932 i Løgumkloster med

Jepsen, Marie, født Petersen.

Børn:

Jepsen, Anna. Hun blev gift i 1962 med Gunnar Outzen, søn af Willy Outzen, Løgumgaarde.

Ejer 1990-94 Petersen, Martin

Ejer 1994-98 Andersen, Bjarne, Løgumkloster lys. Gift med Andersen, Gitte. Er flyttet til Elmeallé 13 – mine forældres tidligere naboer.

Ejer 1998-2001 Viladsen, Jørgen, gift med Viladsen, Susanne.

Ejer 2001-18-

Jepsen, Karl Ove, økonomichef ved Løgumkloster lys født den 18. maj 1954 i Blære ved Års i Nordjylland. Søn af gårdejer, Martin og Ingrid Jepsen. Gift med

Jepsen, Inge, pædagog og familieterapeut, født den 13. juli 1955.

Børn: 

Jepsen, Thomas Ullits, IT, regnskab og revision, født den 9. juli 1973. 

Jepsen, Hanne Ullits, social- of sundhedsassistent født den 3. sep. 1974.

Jepsen, Lotte Ullits, statsautoriseret ejendomsmægler, født den 23. feb. 1980.

Klostergade 16

Matrikel nr. 2109 - Boligareal: 114 m²- Grundareal:  227 m² - Byggeår: 1983 

Ejer -1981 Mortensen, Jens Christian. Ejer nabogrund i Storegade.

Ejer 1981-83 Løgumkloster kommune

Ejer 1983-87 Have, Anne Grethe

2 ejere 1987 Mogensen,Birgit + Ganderup, Preben

Ejer 1988-91 Ganderup, Preben,

Ejere 1991

1. Petersen, Berit Louise

2. Schmidt, John Thomsen

Ejer 1992- Schmidt, John Thomsen

Ejer 2005- Hede, Birthe + Bay, Bjarne

Klostergade 17 - Madrasfabrikken

Foto 2014

Matrikel nr. 27 - Boligareal: 164 m²- Grundareal: 431 m² 3ha i 1880 - Byggeår: 1929

Ejer 1773-76 Munck, Andreas Matzen,

Ejer 1776-1805

Lassen, Iwer, snedker, født c1729. Gift med 

Andreas Bornholmers datter, Kiesten Maria, kniplerske,født c1750.

Børn: 

Lassen, Andreas, snedker og maler, født den 18. juni 1769 i Løgumkloster.

Lassen, Mette Kirstina, født den 14. feb. 1771 i Løgumkloster.

Lassdatter, Malene Kirstine, født den 10. apr. 1773 i Løgumkloster.

Lassen, Hans, født den 19. dec. 1776 i Løgumkloster.

Lassen, Peter, skomageramtsmester, født den 1. okt. 1774 i Løgumkloster. 

Brændt 1803

Ejer 1805-34

Lassen, Andreas, snedkermester og maler, født c1768. Søn af forrige ejer. Han døde den 24. mar. 1832 i Løgumkloster. 62 år. Søn af Jens Lausten og Christinamaria. Gift 24. juni 1797 i Løgumkloster med 

Lassen, Anna Elisabeth, født 1774. Datter af købmand Carl Willhelm Kaempfmann og Anna Dorothea, født Passen. 

Børn:

Lassen, Cathrina Maria, syerske, født 1801 i Løgumkloster. Hun døde den 2. feb. 1846 i Løgumkloster. Se Vestergade 1b i 1833-46.Gift i Vestergade 1b.

Laasen, Iwer, født 1803. Han blev amtsstuefuldmægtig i Tønder, men flyttede senere tilbage til Løgumkloster. Se nedenfor.

Lassen, Scharlotta Helene, født den 3. okt. 1897 i Løgumkloster. Gift i Østergade 26 i 1938-69.

Lassen, Fredericka Andrea. Hun blev gift med Peder Tydsk fra Åbenråvej 5a, i Brede.

Lassen, Peter

Lassen, Friedrika Andrea,

Logerende: Buschsdatter, Ellen, kniplerske, født den 21. marts 1788 i Løgumkloster. Datter af laboratorieejer og ingeniør, Hans Hartwig Jensen Busch og Christine NicoletteHenriette f. Broeholm. (Storegade 10)

Ejer 1834-39

Lassen, Iwer, hjulmager, født 1803 i Løgumkloster. Gift med

Lassen, Marie, født Berendsen i 1815 i Løgumkloster.

Børn:

Lassen, Marie Ghristine, født 1831 i Løgumkloster.

Lassen, Hans Berendsen, født 1834 i Løgumkloster.

Lassen, Kjestine Marie, født 1843 i Løgumkloster.

Ejer 1839-46

Borup, Lauritz, snedkermester, født i den 26. nov. 1812 i Haderslev. Han døde den 1. feb. 1874 i Løgumkloster af tæring og lungebetændelse. 62 år. Søn af snedker, Lauritz Borup og Ingeburg Berg. Gift 1838 med

Podtlich, Elonora Christine Cathrine, født i 1815 i Tønder.

Børn:

Borup, Laust, født 1830 i Løgumkloster. Døde spæd.

Borup, Friedrich Ephraim, født den 28. mar. 1839 i Løgumkloster. Han døde spæd af lungesvaghed.

Borup, Marie Elisabeth, født c1840 i Løgumkloster.

Borup, Ingeborg Lausine, født 1841 i Løgumkloster. Hun døde spæd af krampeslag.

Borup, Lauritz Friedrich, født den 31. juli 1842 i Løgumkloster. Døde spæd.

Borup, Hans Andreas, født den 27. nov. 1843 i Løgumkloster. Han døde ugift den 18. nov. 1877 i Løgumkloster. 34 år.

Dødfødt pige, født den 6. maj 1845 i Løgumkloster.

Borup, Anna Dorothea Catharina, født den 7. april 1846 i Løgumkloster. Døde spæd.

Dødfødt dreng, født den 22. okt. 1846 i Løgumkloster.

Borup, Friedrich Wilhelm, født den 22. juni 1847 i Løgumkloster. Døde spæd.

Borup, Anna Cathrine, født den 15. sept. 1850 i Løgumkloster. Døde spæd.

Ansatte 1845: Bruhn, Niels Petersen, snedkerlærling, født c1820 i Kirkeby, Haderslev; Lausten, Laust, snedkerlærling, født 1830 i Løgumkloster.

Lejebolig i 1845: 1. Thomsen, Hans Brodersen, arbejdsmand, født c1812 i Løgumkloster. Søn af gårdejer, Laust Thomsen og Ellen Marie Krestensdatter i Søgård, Løgumkloster. Hans bror bor i Vestergade 7. Gift den 25, apr. 1841 med 2. Thomsen, Marie Catharine, født c1818 i Uge. Hun døde den 24. juli 1873. Datter af daglejer, Christian Eskildsen og Cathrine f. Thomsen. Børn: 3. Thomsen, Laust, møller, født c1841 i Løgumkloster. Gift den 31. mar. 1865 i Løgumkloster med Mette Kathrine Jacobine, født c1848 i Holsted. Datter af arbejdsmand, Niels Jensen Hansen og Kirstine Jensdatter. Børn: Elwine Thomsen, født den 3. apr. 1892 i Løgumkloster. Jens Peter Thomsen, født den 4. jan. 1891 i Løgumkloster; 4. Thomsen, Ellen Marie, født c1843 i Løgumkloster; 5. Thomsen, Christian Andersen; 6. Thomsen, Hans Andersen; 7. Thomsen, Carl; 8. Thomsen, Anne Magdalene.

Ejer 1846-57 Hansen, Lorenz Se Klostergade 12

Ejer 1857-70 Christiansen, Christian Nielsen, farverlærling i 1845 i Klostergade, født 1825 i Bredebro. 

Ejer 1870-76 Hansen, Jes

Ejer 1876-81

Kaltoft, Søren Christensen, født 1831 i Arnum, Højrup. Han ser ud til allerede at være forældreløs som 4 årig. Gift med

Kaltoft, Anna, født Hansen i Agerskov.

Ejer 1881-95-1926

Christensen, Christian, Kådner og arbejdsmand. Gift med

Christensen, Kathrine Marie, født Schrøder.

Børn:

Christensen, Niels Christian, snedkermester, født den 30. apr. 1880 i Hostrup.

Christensen, Maren.

Christensen, Johan Georg Peter, arbejdsmand, født den 24. mar. 1886 i Klostergade 17 i Løgumkloster. Ejer i 1923-31 Markedsgade 1.

Kathrine Marie bliver gift 2. gang med Tychsen. 

Lejebolig 1902-: Brodersen, Arnold, arbejder født den 7. mar. 1877 i Humptrup. Gift den 18. feb. 1902 i Løgumkloster med Brodersen, Mariane Catharine, født Jepsen den 10. okt. 1875 i Toftlund. I 1902 var hun tjenestepige på slægtsgården Meierholm i Tønder. 

Børn: 1. Brodersen, August Magnus Carl, født den 27. mar. 1902 i Løgumkloster.

Ejer 1895-1926 Christensen, Kathrine Marie

Ejer 1926-30

Christensen, Niels Christian, snedkermester og fjerkræavler, født den 30. apr. 1880 i Hostrup. Søn af forrige ejer. I 1928 prøver han at være kaninpelsavler. I 1950’erne køber han ugentlig 1000 høns til eksport. Han døde den 24. mar. 1960 på Tønder sygehus og blev begravet i Løgumkloster. 79 år. Gift med

Christensen, Aase, hønseriejerske, født Nissen den 27. jan. 1916 i New Orleans, USA. Om hun er gift eller skilt, har man ikke lige styr på.

Ved 3-tiden fredag den 9. nov. 1928 nedbrænder beboelseshuset til grunden. Det lykkedes at redde det nybyggede snedkerværksted i vestenden og det meste indbo. Slukningsarbejdet var vanskeligt, da huset lå bag de andre huse i Klostergade (bag Gårdene) og vandet til motorsprøjten skulle hentes helt omme i brandbrønden på Markedspladsen. Men vinden var gunstig, så der var ingen fare for nabobygningerne. - De flytter herfra til ved Banen.

Ejer 1930-57

Brodersen, Broder, snedkermester, født den 23. maj 1891 i Ellum, Løgumkloster. Søn af Nis Pedersen Brodersen og Anna Christina, født Hansen. Han døde den 9. nov. 1977 i Løgumkloster. 86 år. Gift den 4. juli 1919 (Guldbryllup i 1969) med

Brodersen, Anne Marie Katharine, født Brodersen den 3. sept. 1891 i Stursbøl, Sommersted. Hun har siddet i husmoderforeningens bestyrelse i flere år og været aktiv i Danske kvinders beredskab. I 1940 brækker hun den ene arm, idet hun falder i det glatte føre. Hun døde den 31. dec. 1977 i Løgumkloster. 86 år.   

Efter sin snedkeruddannelse i Løgumkloster var Broder en tur forbi Sommersted for at finde sig en kone. Efter giftermålet bosatte de sig i 1920 i Tinglev, hvor de havde købt et snedkeri med tilhørende møbelforretning. Efter 9 år i Tinglev flyttede de til Løgumkloster, hvor Broder først arbejdede på Jakob Holdts møbelfabrikken i Markedsgade, for senere at at overtage Niels Christian Christensens møbelsnedkeri her i Klostergade. Han drev snedkeriet frem til 1957, hvorefter sønnen overtog. Noget af det sidste han lavede var snedkerarbejdet på ’De gamles hjem i Løgumkloster’, hvor han boede sammen med konen i flere år.  

Børn:

Brodersen, Nis Jørgen, postbud, født den 13. maj 1920 i Tinglev. Boede ved Dammen 18.

Brodersen, Jørgen Peter, snedkermester, født den 14. apr. 1922 i Tinglev.

Brodersen, Arnold, arbejdsmand, født den 20. apr. 1923 i Tinglev. Bosiddende 1969 i Nordborg. I 1943 var han bagerlærling. Han ramler ind i en bil en tidlig morgen, hvor han er ude med morgenbrød. Kun cyklens forhjul tager skade. Gift 14. nov. 1948 med Anne Cathrine (TINNE) født Høeg den 24. juli 1928. Datter af Marius Høeg, Ballum. Hun døde den 28. aug. 2006 i Langesø, Nordborg. Børn: a. Jytte Marie Brodersen, født den 18. okt. 1954 i Sønderborg. Døbt i Løgumklosterb. Viggo Brodersen.

Brodersen, Anne Marie, sygeplejerske, født den 23. maj 1925 i Tinglev. Bosiddende 1969 i Værløse.

Ansatte beboere: Svende og lærlinge.

Ejer 1957-78

Brodersen, Jørgen Peter, snedkermester, født den 14. apr. 1922 i Tinglev. Han overtager snedkerforretningen efter sin far i 1956. (Søn af forrige ejer). Gift den 6. sep. 1953 i Jels kirke med

Brodersen, Grethe Sigrid, født den 19. feb. 1933 i Jels. Datter af centralbestyrer, Ernst Ferdinand Theede og Karen f. Pedersen.Hun døde den 7. okt. 2017 på Richtens Plejecenter i Tønder. Begravet i Løgumkloster. 84 år.

 De flytter til Åparken (2)3 i 1978. I 1987-88 boede hun på Åbenråven 11 b.

Børn:

Brodersen, Bjarne Thede, (BJARNE MÆ DI KOLL (kolde) FINGER). født den 9. feb. 1954 i Løgumkloster.

Brodersen, Gunnar Thede, født den 10. feb. 1955 i Løgumkloster.

Brodersen, Karen Margrethe, født den 19. feb. 1959 i Løgumkloster.

Brodersen, Susanne, født den 4. feb. 1960 i Løgumkloster. Gift den 9. feb. 1980 i Løgumkloster med Patrick Mathers.

Ejer 1978-c2005

Als-Larsen, Erik, maskinmester på et varmeværk nær København, født 15. maj 1916. Døde den 8. nov. 2007 i Løgumkloster. 91 år. Gift med

Nielsen, Edith, hobbykunstner, født den 8. juni 1916 i Skagen. Datter af fiskehandler Niels Ambius Nielsen Skagen og Karoline, født Jensen i Hanstholm. Hun døde den 24. juni 1998 i Løgumkloster. 82 år.

Børn: 

Als-Larsen, Sigurd. 

Als-Larsen, Kirsten, født 1945. 

Familien flyttede til Løgumkloster efter de engang tilfældigt var kommet hertil. Edith blev så forelsket i byen, at hun bare måtte bo her. De flyttede derfor til Løgumkloster engang i 1980’erne. Frem til Als-Larsen fyldte 85 år i 2001 var han fast ’uroptrækker’ i Løgumkloster kirketårn. Trods den høje alder formåede han at kravle ad de smalle trapper og hønsestigen til uret i toppen af Løgumkloster kirke. Efter 2001 blev uret mekaniseret. 

Jeg husker Als-Larsen som en stille mand, der kom med sin lille hund til min far, når den var syg eller Als-Larsen skulle have et godt råd om hunden og en hyggelig snak i øvrigt. Min far havde sin dyreklinik bag bilen i indkørslen, og når der skulle opereres, foregik det på værkstedsbordet i garagen. 

Ejer 2005- ASX 11015 ApS

Beboere 2012 Sørensen, Hanne Beck 

Ejer 2016-20- WL EJENDOMME ApS 

Lejebolig -2019-20- Nissen, Susanne

Børn: Nissen, Andreas Christian, født c2006 

Klostergade 18

Foto 2012

Matrikel nr. 2108 - Boligareal: 114 m² - Grundareal: 258 m² - Byggeår: 1983

Ejer 2009- Dittlein, Lis, bosiddende i Frankfurt.

Klostergade 19

Foto 2012

Matrikel nr. 408 - Boligareal: 284 m² (4 lejligheder på 52, 52, 86 og 94 m2) + stald i -1888-- Grundareal: 384 m² - Byggeår: 1830

Ejer 1878-88

Schmidt, Truels Petersen, født den 1. nov. 1828 i Løgumkloster. Se mere på Jørgensgårdvej 1 i 1878-92

Ejer 1888-1913 Udlejningsejendom 

Blaschke, Christen Paul, Snedker- og hjulmester, født den 17. okt. 1861 i Taschenburg, Kreis Münsterberg, Schlesien. Se hele familien i Søndergade 3, hvor de selv bor.

Lejebolig 3 1890-95: Nielsen, Martin, Vejmand og brandmand, født den 30. okt. 1856 på Karlum mark. Søn af kolonist, Johannes Nielsen og Christina, født Bertelsen. Han døde i dec. 1920 efter længere tids sygdom. Gift den 25. nov. 1885 i Løgumkloster med Nielsen, Karen Petersen, født den 25. juli 1858 i Gørding. Datter af daglejer og smed, Peter Lauridsen Bæk og Kirstine, født Kjær. Børn: 1. Nielsen, Johannes, født den 19. juli 1892 i Løgumkloster. Han deltog i 1.verdenskrig på fronten i Frankrig og kom i fransk fangenskab. Efter at være kommet levende hjem fra krigen, bliver han gift den 12. nov. 1920 i Løgumkloster med Nielsen, Jenny, arbejderske, født Hansen den 26. maj 1895 i Sejerslev. Konfirmeret 1909 i Emmerlev. Hun bor alene i en lejebolig i 1925 på Åbenråvej 10. Efter skilsmissen med Jenny flytter han til Åbenrå, hvor han arbejder som rutebilchauffør og havde samtidig en lillebil- og vulkanisørforretning. Han bliver 2. gang gift den 2. apr. 1938 i Sdr. Hygum med Marie Johanne Nielsen, født den 2. apr. 1915 i Sdr. Hygum. Datter af Johannes Lunding og Elise Kirstine, født Lorenzen. Sammen med 2. kone får han bl.a. Helga Lunding Nielsen, født den 20. mar. 1940 i Havnegade i Åbenrå. Johannes døde den 16. mar. 1968 i Åbenrå. 2. Nielsen, Christine Bothilde, født den 26. okt. 1894. Hun døde den 10. juli 1903 i Løgumkloster.

Lejebolig 1 -1891: Evardsen, Else Cathrine, født c1815 i Rødding. Datter af Hans Peter Karlsen og Anneken Svendsdatter. Hun døde den 10. juli 1891 i Løgumkloster.

Enemark, Kjesten, født 31. aug. 1821 i Gestrup, Agerskov. Datter af landmand, Peter Anderseb Enemark og Anne. Hun døde den 30. aug. 1891 i Løgumkloster.

Lejebolig 2 1891: Lammert, Andreas Carl, født den 21. juni 1861 i Løgumkloster. Søn af arbejder, Carl Hinrich Lammert og Johanne Catharine, født Schmidt. Han døde den 2. okt. 1891 i Løgumkloster. 30 år. Gift med Lammert, Hansine Marie, født Petersen. Børn: 1. Lammert, Marie. 2. Lammert, Johanne. 3. Lammert, Cathrine. 4. Lammert, Carl.

Logerende familie: Lammerts, Carl Hinrich, arbejder, født den 12. apr. 1834 i Säkendorf, Gut Hosenfeld, Holstein. Søn af Dillef Lammerts og Johanne Chatrine, født Krahfeld. Han døde den 23. maj 1897 i Løgumkloster. Gift med Lammerts, Johanne Cathrine, født Schmidt. Børn: 1. Lammert, Andreas Carl, født den 21. juni 1861 i Løgumkloster.

Lejlighed 4 1892: Christensen, Christen, arbejder. Gift med Christensen, Caroline, født Christiansen. Børn: Christensen, Carl, født den 7. apr. 1892 i Løgumkloster. Han faldt under 1. Verdenskrig.

Lejebolig 1 1893: Jensen, Lars Christian, arbejder. Gift med Jensen, Cathrine Marie, født Schau.

Børn: 1. Jensen, Jensine Mariane, født den 2. apr. 1879 i Løgumkloster. 2. Jensen, Marie Cathrine, født den 12. dec. 1881 i Løgumkloster. Se lejebolig på Åbenråvej 13 i 1901-21. 3. Jensen, Agnes Marie, født den 23. okt. 1886 i Løgumkloster. Hun døde den 30. nov. 1890. 4 år. 4. Jensen, Jens Christian, født den 28. juni 1890 i Løgumkloster. Døde spæd. 5. Jensen, Agnes Marie, født den 29. sep. 1891 i Løgumkloster. 6. Jensen, Mette Regine, født den 25. feb. 1893 i Løgumkloster. Døde spæd.

Lejebolig 2 1895: Lassen, Christian. Gift med ledvogterske i Mosbøl, Skærbæk Sogn Lassen, Mette Marie, født Hamann. Børn: Lassen, Jens, født den 28. maj 1895 i Løgumkloster. Han deltog i 1. Verdenskrig som musketer og faldt den 23. maj 1916 i Givenchy, Frankrig

Lejebolig 3 1895: Oerter, Jørgen Hansen, landpostbud. Gift med Oerter, Hanne Marie, født Bøcken. Børn: 1. Oerter, Jensine, født den 22. nov. 1890 i Løgumkloster. 2. Oerter, Jacob, født den 30. okt. 1892 i Løgumkloster. Døde 1 år gammel. 3. Oerter, Jacobine, født den 23. nov. 1894 i Løgumkloster.

Lejebolig 1 1896: Christensen, Paul. Gift med Christensen, Christina Maria, født Nielsen. Børn: Christensen, Emma Julia, født den 25. dec. 1896 i Dauglykke, Asminderød.

Lejlighed 4 1897: Andersen, Kristen, (Totengräber) graver, født den 24. nov. 1822 i Bøll, Lønborg. Søn af arbejder, Anders Andersen og Maren Jensdatter. Han døde af alderdomssvaghed den 27. feb. 1898 i Løgumkloster. 77 år. Gift den 16. aug. 1856 med Andersen, Anna Marie, født Lorenzen.

Lejebolig 1 -1898-: Nielsen, Ole Ferdinand, landpostbud, født den 22. nov. 1825 i København. Søn af Caroline Nielsen, faderen ukendt. Han var i den danske garnison og blev her postbud. Han døde den 13. okt. 1898 i Løgumkloster. 73 år. Gift den 11. jan. 1856 i Løgumkloster med Festersen, Marie Kirstine. Børn: 1. Nielsen, Karl, smed i Hamborg, født den 10. dec. 1855. 2. Nielsen, Dora, født den 25. juli 1857. Gift med bager Henningsen i Løgumkloster. Bosiddende i Flensborg. 3. Nielsen, Willads Franzen, skrædder i Chicago, født den 24. sep. 1858. Gift i Rensborg. 4. Nielsen, Hans, smed i Chicago, født den 29. apr. 1861. Gift i Chicago. 5. Nielsen, Anna, født den 6. dec. 1867. Se Lejebolig 1903 i Storegade 4

Lejebolig 2 1898: Jepsen, Asmus Lorenzen. gift med Jepsen, Eline Marie Margrethe, født Rasmussen. Børn: Jepsen, Wilhelm, født den 7. sep. 1898 i Løgumkloster.

Lejebolig 3 1898: Eriksen, Johannes Jensen, landmand i Ellum senere arbejder i Løgumkloster, født den 11. juni 1862 i Løgumkloster. Søn af kådner, Poul Christian Eriksen og Maria Anna, født Thaisen. Gift den 11. aug. 1893 i Løgumkloster med Erichsen, Ane Kirstine Kathrine, født den 22. juli 1870 i Forsum, Egård sogn, Ringkøbing. Datter af Ane Eskildsen.  Faderen ukendt. Børn: 1. Erichsen, Christian Thaysen, født den 11. nov. 1893 i Løgumkloster. 2. Erichsen, Anton Marius, husejer og savværksarbejder, født 9. apr. 1896 i Ellum, Løgumkloster. Se Klostergade 9. 3. Erichsen, Adolph Jensen, født den 15. maj 1898 i Løgumkloster.

Lejebolig 2 1903: Andersen, Peter Carstensen, gæstgiver og landmand. Gift med Andersen, Cecilie Kjestine, født Hansen. Børn: 1. Andersen, Jenny Mathilde, født den 28. okt. 1890 i Abild. 2. Andersen, Carsten Nissen, født den 27. juni 1898 i Løgumkloster. 3. Andersen, Martin, født den 19. feb. 1897 i Løgumkloster. 4. Andersen, Esther, født den 19. aug. 1900 i Løgumkloster. Hun døde spæd. 5. Andersen, Esther Jacobine, født den 15. jan. 1903 i Løgumkloster.

Lejlighed 3 1905-08-: Pohl, Paul Julius Franz, drejer i træ, horn elfenben og rav, født den 22. apr. 1876 iSlamen, Spremberg . Gift den 15. dec. 1905 i Løgumkloster med Pohl. Johanne Christine, syerske, født Christensen den 2. juli 1881 i Løgumkloster. Børn: 1. Pohl, Meta Marie, født den 14. jan. 1907 i Løgumkloster. 2. Pohl, Peter Julius, født den 12. apr. 1908 i Løgumkloster.

Lejlighed 4 1905-08: Pohl, Paul Julius Franz, drejer i træ, horn elfenben og rav, født den 22. apr. 1876 iSlamen, Spremberg . Gift den 15. dev. 1905 i Løgumkloster med Pohl. Johanne Christine, syerske, født Christensen den 2. juli 1881 i Løgumkloster. Datter af Peter Christensen. Børn: 1. Pohl, Meta Marie, født den 14. jan. 1907 i Løgumkloster. 2. Pohl, Peter Julius, født den 12. apr. 1908 i Løgumkloster.

Lejebolig 1 1906: Rasmussen, Lauritz Christian, banearbejder, født den 28. aug. 1877 i Øster Løgum. Gift den 29. apr. med Rasmussen, Christine Laurette, født Andersen den 16. dec. 1882 i Alslev, Højst. Konf. i Nr. Løgum. Børn: 1. Rasmussen, Louise, født den 10. sep. 1902 i Løgumkloster. 2. Rasmussen, Anne Sabine Elisabeth, født den 15. nov. 1904 i Løgumkloster. 3. Rasmussen, Moritzine, født den 23. nov. 1906 i Løgumkloster.

Lejlighed 4 1908: Andresen, Andreas, smed. Gift med Andresen, Anne Marie, født Bruun. Børn: Andresen, Hans, født den 18. juni 1908 i Løgumkloster.

Lejebolig 2 1909: Petersen, B. Hanniball, glaser.Gift med Petersen, S. J., født Christensen. Børn: Petersen, S. Walborg, født den 24. okt. 1908 i Løgumkloster.

Lejebolig 1 1909: Brezinsky, Wilhelm, skrædder. Gift med Brezinsky, Dorothea, født Boysen. Børn: Brezinsky, Franz Hermann Wilhelm, født den 7. jan. 1909 i Løgumkloster.

Ejer 1913-21 Dinsen, Peter Carstensen, landmand i Nybo

Ejer 1921- 

Griesbach, Anna Marie Cathrine, husejer, pensionatindehaver og krigsenke, født Blaschke i Landeby den 25. jan. 1895. (Forældre - se ejer 1888-1913). Kom til Løgumkloster by i 1917. Hun døde den 28. dec. 1968 i huset. 73 år. Gift den 23. nov. 1912 i Løgumkloster kirke med staldmester, Arthur Hermann Griesbach, født den 10. nov. 1890 i Dörschemnitz, Dresden. Han blev svært såret under 1. Verdenskrig og døde heraf den 15. nov. 1916. Han var soldat i 5. infanteriregiment 187, 5. kompagni. 

I 1923 køber Anna et hus bag Niels Thimsens går på Guldager.

 

Hendes uægte barnBlaschke, Hermann Paul, født den 3. okt. 1912 i Løgumkloster. Døde spæd. 

Børn: Griesbach, Bertha Therese, født den 24. feb. 1914 i Øster Højst. Gift Feldtmann

Plejebørn 1933-44: Petersen, Niels, født den 27. apr. 1923 i Gravlund, Bedsted sogn. I 1930 falder han af en hestevogn. Han falder så uheldig, at vognen kører ham over. Efter faldet rejser han sig og løber hjem, så han slap med forskrækkelsen. Han faldt i som frivillig i 2. Verdenskrig. 

Petersen, Hans, S.S. Sturmmann. Søn af Peter Petersen, Ellum. Han faldt som frivillig i 2. Verdenskrig.

Logerende 1925-55: Riss, Max, murer, født den 18. apr. 1887 i Hamborg. Kom til Løgumkloster i 1920 fra Tønder eller fangenskab. Han døde i 1955 i Løgumkloster; Eggers, Gustav, elektromontør, født den 10. apr. 1901 i Vester Hattrup. Kom til Løgumkloster i 1917 fra Haderslev; Christiansen, Kathrine, syerske, født den 20. mar. 1895 i Tyskland. Kom til Løgumkloster i 1920 fra Løgumgaarde.

Logerende 1925: Snor, Peter, malersvend, født den 1. mar. 1900 i Asserballe;

Logerende 1930: Johansen, Hans Peter, snedker ved Emil Holdt i Markedsgade, født den 9. sept. 1905 i Stubbæk. Søn af Marius Johansen og Maren Marie, født Frost; Thomsen, Lauritz, snedker ved Emil Holdt i Markedsgade, født den 1. jan. 1908 i Broager. Se Møllegade 9. Warming, Jacob, jordarbejder, født den 12. aug. 1906 i Nr. Løgum.

Lejere 1925: Wermer, Emil, murersvend, født den 18. mar. 1866 i København. Gift med Wermer, Emilie, født den sept. 1868 i Tyskland.

Lejer 1935 Holdt, Mathias, født 1848

Lejebolig -1940- Christensen, Marie Dorthea, enke, rentenyder lever af formue, født 11. mar. 1860 i Nr. Løgum. 

Lejere 1939-48: Mine oldeforældre

14 Jensen, Carsten Andreasen, tidligere gårdejer i Vester Terp, født i Rosenkrans i Tyskland, som søn af (28) Thomas Hansen Jensen og (29) Marie Catharina Andresen. Han døde den 31. aug. 1956 i Vester Terp og blev begravet i Løgumkloster. Gift med

15 Jensen, Magarethe Frederikke, født Rehling i Abild 9. juni 1866 i Abild, som datter af (30) Antoni Friedrich Rehling og (31) Cathrine Margrethe Andreasen. Hun dør den 17. sept. 1948 i Løgumkloster.

Lejer 1928-1942-: Petersen, Jens Peter Nicolai, landmand og husslagter, født den 3. dec. 1869 i Tykskov. Gift den 28. maj 1892 med Petersen, Bothilde Jensine, født Hansen den 23. apr. i Ø. Gasse, Skærbæk. I 1868 købte de en forfalden landejendom i Ellum med sandjord og hede. Der var kun græs til et par køer. Med slid og flid fik de kultiveret jorden, så den med tiden blev en præsentabel gård med 29 køer, 2 heste og et pænt stuehus. Ved siden af landbruget var Jens en overgang husslagter. I 1928 solgte de gården videre til en svigersøn for 25.000 kr..  

9 børn og et plejebarn:

Petersen, Kjestine Marie, født den 15. mar. 1896 i Løgumkloster.

Lejer -1947-: Schmidt, Niels. Gift med Schmidt, Petrine. Hun døde den 30. jan. 1947 i Løgumkloster. 79 år. 

Lejer 1948-56: Min oldefar, 14 Jensen, Carsten Andreasen. (Klik på navnet) Han dør den 30. aug. 1956 i Løgumkloster, som Løgumklosters daværende ældste person.

Lejer -1966 Jensen, Peter Christian, skibsingeniør, født den 2. okt. 1882 i Bedsted Lø. Søn af arbejdsmand og træskomager, Andreas Jensen og Anna Christine, født Fredensborg. Han deltog i 1. Verdenskrig fra 1914-18. Han døde den 20. maj 1966 i Løgumkloster og blev begravet ved Bedsted kirke. 83 år. Gift med Jensen, Kjestine, født Christensen. Hun døde 1920 i Bad Bramstedt, Hamborg.  

Lejer 1966- Lausten, Kjestine, født Thomsen i Draved, Løgumkloster i c1900. Gift 1923 med Christian Lausten. Efter giftermålet overtog de mandens fødegård i Harres, Brede, som de drev til 1927, hvor de købte en gård i Draved, som de drev til Christians død i 1966. Herefter flyttede hun til Klostergade 19. 

Lejebolig 1967-75 Petersen, Peter Christian, født den 2. dec. 1907 i Ellum, Løgumkloster Deres søn Charles bor der frem til 1968 og i 1972 flytter datteren Kirsten ind. De boede i den lille lejlighed ind mod nr. 21 og havde et par værelser på loftet. Der var ikke andre lejere end dem i perioden frem til fru Anna Marie Cathrine Griesbachs død i 1968. Da flytter familien ind i hendes lidt større lejlighed og den lille lejlighed udlejes til Christine Christensen. (Se mere på Store Åved)

Lejebolig 1968-71- Christensen, Christine, født 1911. 

Ejer 1997 Toft, Erik

Ejer 1997-98 Rasmussen, Erik og Ohlsen, Marion

Ejer 1998 Ohlsen, Marion

Lejebolig i st. -1999 Friis, Jakobine Louise, født den 3. jan. 1916. Hun døde den 30. apr. 1999 i Løgumkloster.

Lejebolig th. 1998-: Eskildsen, Eskild

Ejer 2004- Ohlsen, Mika. Datter af forrige ejer.

Lejebolig tv. 2012-19- Jørgensen, Anne Lise 

Ejer 2017-19- BECK BYG HOLDING ApS

Lejebolig th. 1998- Eskildsen, Eskild

Lejebolig st. th. -2019-20- Gehrt, Finn Peter

Lejebolig 1. th. -2019-20- Hansen, Jan-Hedin Festirstein

Lejebolig st. tv. -2020- Jørgensen Anne Lise

 

Klostergade 21

Foto 2011

Matrikel nr. 164 - Boligareal: 112 m²- Grundareal: 661 m² - Byggeår: 1820

Under installation af wc m.v. i 1957 stødte man på en kælder med svære bjælkekonstruktioner og med en underjordisk gang op mod kirken. Hvad har munkene mon her haft gang i?

Ejer -1789-

Hagensen, Peter. Gift med 

Hagensen, Peters enke.

Børn:

Haggesen, Margaretha, døbt den 13. jan. 1743 i Løgumkloster.

Brændt 1803

Ejer 1799-1819 Abel, Jørgen Christensen, amts skræddermester og kådner, født c1753/7 i Abild. Søn af hattemager, Christian Jørgensen og Mette Hanses. Han døde den 14. mar. 1843 i Løgumkloster. Gift 1. gang den 31. dec. 1786 i Løgumkloster med 

Christiansdatter, Martha, født i Agtrup. Datter af Christian Andersen og Ann Marie, født Andersen fra Sünder Lügum. 

Gift 2. gang den 26. sep. 1795 i Løgumkloster med 

Petersdatter, Dorothea, kniplerske, født c1770. Datter af Peter Nielsen og Dorthea Peters.

Børn:

Abel, Martha, født den 18. feb. 1795 i Løgumkloster.

Abel, Martha Marie, tvilling, født den 3. apr. 1798 i Løgumkloster. Døde sæd.

Abel, Mette Dorthea, tvilling, født den 3. apr. 1798 i Løgumkloster. Døde spæd.

Abel, Martha Marie, født den 2. apr. 1799 i Løgumkloster. Gift med skipper, Hans Jørgen Jepsen, født c1795 i Sønderborg. Børn: A) Asmus Jepsen, født c1838 i Sønderborg; B) Anne Marie Jepsen, født c1840 i Sønderborg. 1860 boede de i Sønderborg by. 

Abel, Metta Margaretha, født den 12. aug. 1801 i Løgumkloster.

Abel, Christine Dorothea, enke, født den 5. marts 1809 i Løgumkloster. Gift Storck i Klostergade 33.

Logerende i 1803: Christians, Bodel, kniplerske, født c1730.

Ejer 1894-

Staugaard, Jesper Sørensen, kvægdriver senere gartner, født den 12. maj 1813 i Stadelby, Ringkøbing amt. Søn af Søren Madsen Staugaard og Mette Petersdatter. Død den 30. apr. 1897 i Løgumkloster. 84 år gammel. Gift 1. gang den 1. okt. 1843 med

Staugaard, Ane Margrethe, født den 18. jan. i 1813 i Kløing, Nr. Løgum. Datter af Boe Christensen og Mette Catharina, født Schmidt. Hun døde af bronchitis den 15. juni 1883 i Løgumkloster. 70 år.

Børn af 1. ægteskab:

Staugaard, Metta Marie Jespersen/(Sørensen), født den 19. okt. 1843 i Løgumkloster. Gift med Peter Simonsen, født den 5. apr. 1841 i Tønder. Søn af murer, Christian Simonsen og Marie, født Wilde. 

Staugaard, Peter Boysen, født den 25. maj 1845 i Løgumkloster. Gift med Peter Andresen, Tønder. 3 børn. 

Staugaard, Mette Cathrine. Gift med Emil Hartkopf. Se Vindmøllegade 14. 

Staugaard, Peter Sørensen, født den 17. feb. 1851 i Løgumkloster. 

Staugaard, Lene Christine, født den 14. sep. 1853 i Løgumkloster. 

Staugaard, Thomas Lassen, 5. dec. 1857 i Løgumkloster. 

Staugaard, Helene Christine. Gift med Wilhelm Schmidt, maler i Flensborg. 2 børn. 

Gift 2. gang, hvor han er 71 år gammel den 4. apr. 1885 i Løgumkloster med den 63 årige,

Staugaard, Kirsten, født den 28. maj 1827 i St. Darum. Datter af smed, Laust Hansen og Johanne Nielsdatter. Hun var syg en kort periode og døde af alderdom den 27. feb. 1898 i Løgumkloster. Kirsten blev gift 1. gang i 1853 i Ribe med murer, Hans Simonsen Bødker. Han døde den 23. jan. 1883. Ingen børn overlevede barndommen.

I 1845 boede familien i Møllegade i Løgumkloster. 

Ejer -1908 Bödewatt, Rosine Mariane (enke)

Ejer 1908-19

Nielsen, Marius Augustinus, garver, født den 16. marts 1878 i Bredsten, Vejle. Søn af arbejder, Johann Nielsen og hustru Marie født Christiansen, sidst bosiddende i Vejle. Død den 26. okt. 1915 i Løgumkloster kun 37 år gammel om formiddagen kl. 5. Gift den 16. sept. 1900 i Vejle Sct. Nicolai sogn med

Nielsen, Rosine, født Lauzat den 5. juli 1876 i Absibruten i Mehlauken sogn, kreds Labiau i Tyskland. Datter af boelsmand, Christian Lauzat og Anne Marie, født Pqosinat. Død 15. okt. 1918 i Løgumkloster kun 42 år gammel.

Hendes barn: Lauzath, Marius Nielsen, født den 10. mar. 1900 i Løgumkloster.

Børn:

Nielsen, Fritz Johann, født den 12. dec. 1902 i Løgumkloster.

Nielsen, Anne Marie, født den 24. okt. 1906 i Løgumkloster.

Nielsen, Emma Johanne, født den 26. mar. 1910 i Løgumkloster.

Nielsen, Frieda Emilie, født den 8. apr. 1912 i Løgumkloster.

Beboere 1906/7-10- Christensen, Mette Christinefødt den 12. nov. 1869 i Sir. Søn af gårdejer i Engsnap, Vejrum ved Struer Christen Christensen Engsnap og Birgitte, født Nielsen Mølgaard. Han døde af tuberkulose i den 11. nov. 1910 i Løgumkloster. 41 år. Gift den 13. okt. 1901 i Vester Vedsted med Søren Christensen Engsnap, født den 1. juli 1872 i Tirslund. Datter af skomager, Nis Jensen Toft og Adelheid Marie, født Petersen. Mette og hendes familie var meget religiøse, knyttet til Indre Mission. Døde af åreforkalkning og hjerneblødning den 28. mar. 1950 i Løgumkloster. Frem til 1906 arbejdede Søren på Marineskibsværftet i Flensborg, men blev syg af tuberkulose, hvorefter han blev indlagt på sanatoriet på øen St. Peter. Kort tid efter hjemkomsten flytter familien til Løgumkloster. Der var han arbejdsmand i nogle år. Samtid hermed stryger og ordner Mette tøj for folk i Løgumkloster.

Børn: 1. Christensen, Kresten, slagter, født den 3. aug. 1902 i Flensborg. Han var slagter i Tønder i 1924; 2. Christensen, Adelheid Marie, født den 8. nov. 1904 i Duburgerstrasse 11, Flensborg. Konf. 1919 i Løgumkloster. Hun døde den 30. mar. 1974 i Bregnet, Rønde. Gift den 27. okt. 1934 i Løgumkloster med lektor på Rønde kursus, cand. mag. Hans Peter Lange, født den 11. mar. 1905 i Nr. Løgum. Søn af parcellist, Peter Nicolaj Lange of Karoline Amalie, født Olesen; 3. Christensen, Bernhard Silliam, født den 20. apr. 1909 i Løgumkloster. Døde af tuberkulose i 1911, knap 2 år gammel.

Familien flyttede ind 1906 eller 1907. Indtil da havde de boet i Flensborg, hvor Søren arbejdede på marineskibsværftet i hvert fald noget af tiden. Sommeren 1906 lå han nogle måneder på Sanatorium på st. Peter ved Husum. Det er formentlig kort derefter, at de er flyttet til Løgumkloster.

Mette levede af at stryge tøj for folk i byen. Efter Sørens død flyttede familien til Østergade 25, hvor Mette havde en købmandsforretning, der hvor Super Brugsen nu ligger. Butikken blev i mange år passet af Mie Hartkopf.

(Tak til Aksel Peter Lange for korrektion)

Ejer 1919-40

Thomsen, Jørgen Hendrik, landmand i Bøgvad senere arbejdsmand, født den 1. jan. 1855 i Alslev, Øster Højst sogn. Søn af gårdmand, Peter Nicolai Thomsen og Anne Magdalene, født Hansen. Han dør som byens ældste af en hjerneblødning, 92 år den 28. sep. 1947 i Løgumkloster. Gift med

Thomsen, Nanke Christine, født den 2. maj 1845 i Højst. Datter af Evald Petersen og Anna Houlrik, født 1806 i Agerskov. Nanke døde den 1. jan. 1931 i Løgumkloster. 86 år.

Børn: Thomsen, Evald

Lejer 1921: Lanny, Heinrich Carl,under officer under 1. Verdenskrig, købmand og fra 1921 til han lånte af kassen bykasserer, født den 3. februar 1892 i Scheidt i Alsass. I 1927 begynder han at låne af kommunekassen. Når han anede uråd sørgede han i starten for at lægge pengene tilbage. Men i stedet for at stoppe, blev lånene større og større og i 1929 var beløber på lidt over 10.000 kr. og derfor blev han politianmeldt. Han skulle betale pengene tilbage og mistede sit job. Han dør den 3. august 1961. Gift den 22. januar 1918 i Løgumkloster med

Lanny, Eleonora Marie, født Petersen, født den 3. juli 1894 i Løgumgaarde, datter af parcelist i Nr. Løgum, Jens Andersen Petersen og Nicoline Christiane født Schmidt.

Børn: Lanny, Fritz Karl Heinrich, født den 30. Juli 1918 i Løgumkloster. Død 1987 i Løgumkloster; Lanny, Anton Johan, barber i Ravsted, født 20. sept. 1919 i  Løgumkloster. Fra 1930 bor familien i Elmeallé 17

Lejer 1930: Christensen, Maria Dorothea, pensionist, født den 11. mar. 1860 i Nr. Løgum. Datter af gårdmand, Hans Andersen Knudsen Johnsen og Marie Mariane Christensen, født omkring 1837. Hun døde efter en operation den 16. jan. 1945 på Tønder Sygehus. Begravet i Løgumkloster. 

Børn: Christensen, Jørgine. Gift med Marius Haugaard. 

Ejer 1940-1952 

Mathiesen, Anna Magdalene, født den 1. dec. 1881 i Ø. Højst. Datter af gårdejer Jørgen Hendrik Thomsen og Nanke Christine, født Petersen. Enke efter gårdejer i Landeby, Erik Edvard Mathiesen, der faldt i 1. Verdenskrig den 28. apr. 1917 i Frankrig. Hun drev alene gården i Landeby videre efter mandens tidlige bortfald indtil sønnen Johannes Mathiesen kunne overtage gården.

Børn: 

Mathiesen, Johannes, gårdejer i Landeby. 

Mathiesen, datter gift med Kjeldstrøm. 

Ejer 1952-

Andersen, Peter, landmand i Tyvse. Gift med

Andersen, Johanne Christine, født Hermannsen den 21. okt. 1896 i Læk i Tyskland. Hun døde den 3. feb. 1967 på Odense sygehus. Begravet i Løgumkloster. 70 år.

Lejebolig til venstre -1955-: Larsen, Jørgen Jørgensen (Se Tønderlandevej 14) 

Lejebolig til højre -1955-67: Andersen, Johanne. Se ovenfor. 

Lejebolig til højre 1967- Damefrisørsalon Liedberg, Inger, damefrisør.

Ejer -1996 Krarup, Anna Sten

Ejer 1996-

Sørensen, Vagn Thy, født den 29. maj 1935. Han døde den 28. aug. 2021 i Løgumkloster. Gift med

Sørensen, Annalise Bech.

Børn:

Sørensen, Hanne, bor 2012 i Klostergade 17.

Sørensen, Helle Thy

Familien havde Texaco benzinstationen i Løgumgaarde, der lå ud mod hovedvej 25.

Klostergade 25a+b - Løgumkloster Hospital

Foto 2011

Matrikel nr. 165 - Boligareal: 200 m² - Grundareal: 257 m² - Byggeår: 1847

Ejer 1749-74 Nissen, Niels,

Ejer 1774-78 Kamfersteen, Martin,

Ejer 1778-83

Sørensen, Christen, født i Wissing by, Weng sogn. Søn af Søren Pedersen og Maren Christensdatter. Gift en 16. nov. 1770 i Løgumkloster med 

Friederichsdatter, Margrethe Elsabe. Datter af rytter, Friedrich Christian Trans og Anna Maria Michelsdatter. 

Ejer 1783-89

Jacobsen, Diederich, knapmager. Gift med

Pedersdatter, Maren.

Børn:

Diedrichsen, Peter, født den 15. apr. 1764 i Løgumkloster.

Diedrichsen, Hans, født den 22. apr. 1765 i Løgumkloster.

Diedrichsen, Hans Peter, født den 21. maj 1767 i Løgumkloster. 

Diedrichsdatter, Kirstine, født den 17. dec. 1768 i Løgumklster.

Diedrichsdatter, Malene, født den 7. maj 1770 i Løgumkloster.

Ejer 1789-90 Ulrichsen, Ulrich, Gift med

Christensdatter, Margrethe.

Børn: Uldrichsen, Marina, født den 21. apr. 1766 i Løgumkloster.

Ejer 1790-91 Rasmussen, Martin

Ejer 1791-96

Zachariassen, Jens, skomager. Gift med

Zachariassen, Anna, født Jensdatter.

Børn: Se børnene i Vestergade 9.

Ejer 1796-98 Sørensen, Laust,

Brændt i 1803

Ejer 1798-1809

Lorenzen, Lorenz, knapmager. Søn af Lorenz Madsen. Gift den 21. sep. 1764 i Løgumkloster med 

Hansdatter, Ellen, født i Løgumkloster. Datter af indsidder, Hans Christensen og Maren Sørensdatter.

 

Børn:  

Lorenzen, Hans, født den 9. jan. 1767 i Løgumkloster.

Lorenzen, Hans, født den 29. jan. 1768 i Løgumkloster.

Lorenzdatter, Anna Sophia, født den 14. juni 1770 i Løgumkloster.

Lorentzen, Peter Christian, født den 25. jan. 1773 i Løgumkloster.

Ejer 1809-20 Outzen, Kanellirådinde

Ejer 1820-22 Hansen, Peter Lassen 

Ejer 1822-32

Berg, Chresten Jessen, husmand og urmager, født c1755 Ørderup, Toftlund. Søn af boelsmand og kirkeværge, Jes Christensen Berg og Anna Maria. Han døde den 18. juli 1822 i Løgumkloster. 68 år. Gift med

Brandts, Juliana, født c1759 fra Vestergade. Datter af skomager, Nicolai Brandts og Barbara Abigel.

Børn: Se børnene i Vestergade 10.

De boede ikke i Vestergade 10, men ejede huset frem til 1822. I 1787-1822 boede de i Markedspladsen 1b herfra flytter de til Klostergade 25 (1822-32).

Brændt i 1847

Ejer 1832-1849

Berg, Peter Christian, urmager og klejnsmed. født 1792 i Løgumkloster. Han døde den 6. maj 1854 i Løgumkloster. Søn af forrige ejer. Gift med

Berg, Maren, født 1794 i Nordby på Fanø. Datter af Rasmussen. Hun døde den 29. mar. 1870 i Ellum, Løgumkloster af alderdomssvaghed.

Børn:

Berg, Juliane, født c1825 i Løgumkloster. Hun blev gift i Haderslev.

Berg, Anne Marie, født c1825.Hun blev gift med rebmager, Carsten Johannsen.

Berg, Christen, smed, født i c1811 i Løgumkloster. Se nedenfor.

Berg, Johanne Christine, født den 16. nov. 1828 i Løgumkloster. Hun bosatte sig med mand i Ellum, Løgumkloster, men fra 1871 ejer hun huset Storegade 3a.

Berg, Andrea, født c1831 i Løgumkloster. Hun døde spæd.

Berg, Andrea, født c1832. Hun døde 8 år gammel af svindsot.

Berg, Asmus Peter, født 1834 i Løgumkloster. Han bosatte sig i København.

Berg, Johannes Christian, født den 1. maj 1837i Løgumkloster. Han bosatte sig i Gentofte.

Lejebolig 1 -1845: Steffensen, Christine, daglejer, født c1796 i Skodborg. Hun døde den 22. april 1845. Datter af arbejdsmand, Hans Steffensen og Mette Kirstine. Gift med tjenestekarl, Nicolai Michelsen, der bor og arbejder på Fårgård. Børn: 1. Due, Ulrike, født c1825; 2. Tanggaard, Auguste Christine, født c1832 i Skodborg; 3. Michelsen, Johanne Christine, født c1837 i Skodborg. 

Det første barn var datter af Ole Sørensen Due. Hun dør 17 år gammel, 2 år før moderen. Det næste barn er datter af Tanggaard og bliver forældreløs 13 år gammel. Det sidste barn er datter af Michelsen og dør 9 år gammel, 7 måneder efter moderen. 

Lejebolig 2 i 1842-45-: Lassen, Dorothea Antoinette, enke og hægte- og mallemager, født c1811 i Ålborg. Datter af kontorbetjent, Jens Wadum og Helene Cathrine Bruun. Hun var gift med afdøde guldsmed og hægtemager Martin Lassen, født c1811, søn af sognefoged i Abild, Tychsen Lassen og Karen f. Rasmussen. Martin Lassen druknede under badning i 1843, kun 22 år gammel. Barn: Lassen, Jacobine, født c1842 i Løgumkloster.

Efter Martins død fortsætter hun fremstillingen af hægter og maller. Afsætningen er god, da der i midten af 1800-tallet fremstilles meget uldtøj og klæder i Løgumkloster, som blev lukket med hægter og maller. Til Bartholomæus marked kommer der manufakturhandlere fra København, Flensborg, Kiel samt hele Vestslesvig som opkøber det færdigsyede tøj og hele metervarer køber de med hjem samt en mængde hægter og maller.

I 1845 boede familien i slotsgade i Løgumkloster.

Brændt 1847

Begge huse brændte i 1847. Herefter opfører Peter Berg ét hus på grunden.

Ejer 1849-54

Berg, Christen Jessen, smed, født i c1811 i Løgumkloster. Søn af smed Jes Berg og Anna Keibsee. Han bosatte sig i København, men flyttede tilbage til fødebyen, hvor han blev gift den 3. juli 1851 med

Berg, Marie, født Nielsen c1831 i Nr. Løgum.

Børn:

Berg, Jes Christiansen, født c1861 i Løgukloster.

Berg, Jessine, født den 6. mar. 1865. Hun døde den 22. mar. 1866 i Løgumkloster.

Ejer 1854-63

Lyhne, Jens Peter.

Gift med

Lyhne, Juliane, født Berg c1823.

Børn:

Lyhne, Johann Ferdinand, garversvend, født den 1. dec. 1834 i Løgumkloster. Gift med Christine, født den 6. aug. 1833 på Frederiksberg i København. I 1892-1901 bor de på Oehlenschlägergade 34, 2. sal. 

Lyhne, Edvard Heinrich, født den 24. maj 1857 i Løgumkloster.

Dødfødt drengebarn, født den 13. juni 1859 i Løgumkloster.

Lyhne, Victor Christian, født den 5. juli 1863 i Løgumkloster.

Ejer 1863-65

Schmidt, Laust Petersen, snedker, født den 14. juni 1805 i Løgumkloster. Se Storegade 3b.

Ejer 1865-

Outzen, Hans Jørgen, tjenestekarl vandmøllen, Møllegade 21 og senere træskomager i Løgumkloster, født den 23. jan. 1821 i Vestergade 29, Løgumkloster. Søn af toftmand og kromand, Hans Jacob Outzen og Beate Wind. Han døde den 4. jan. 1897 i Løgumkloster. 76 år gammel. Gift med

Petersen, Ellen, født i Kjærborg, Hostrup sogn. Datter af Christian Petersen og Anne Cathrine Franzen.

Børn:

Outzen, Hans Jacob. Gift den 26. dec. 1864 i Løgumkloster med Gunder Kirstine Iversen, født 1845 i Skærbæk. Datter af kromand, Knud Christian Iversen og Gunder Nissen. Bosat i Davenport, Amerika. Børn: Outzen, Hans Jørgen, født den 27. jan. 1865 i Løgumkloster.

Outzen Anne Cathrine, født den 9. maj 1857 i Løgumkloster.Gift med landmand, Laust Simonsen fra Landeby. Hun døde den 13. jan. 1947 i Løgumkloster. 89 år.

Logerende søster: Westergaard, Magrethe, født den 12. apr. 1818 i Vestergade 29, Løgumkloster. Hun døde den 20. nov. 1896 i Løgumkloster. 78 år. Børn: datter gift Laurup i Løgumkloster og datter gift Bødewadt, Tønder.

De boede i Møllegade i 1845.

Lejebolig 1865-: Christensen, Christen, født den 18. aug. 1834 i Løgumkloster. Søn af Hans Christensen. Gift den 8. dec. 1865 i Løgumkloster med Christensen, Marie Kathrine, født den 11. dec. 1842 i Vollerup, Bjolderup. Datter af Rasmus Petersen og Marie Dorathea.

Nybygget 1894

Ejer 1894-

Løgumkloster Spahr und Leikasse.

I forbindelse med restaurering af kirken forlanger kong Christian den. 9., at Løgumkloster Flækkekommune skal forskønne omgivelserne omkring kirken. Sparekassen trækker i den forbindelse et forslag frem fra 1846, hvor sparekassens første betalte administrator og guldsmed, Peter Hiller stillede et forslag om at bygge et hospital for enlige kvinder.

Huset fra 1847 bliver jævnet med jorden, og i stedet anlægger man Kirkestien og bygger hospitalet.

I første omgang rykkede 8 kvinder ind i lejlighederne og boede sammen 2 og 2 – det gik ikke. Med tiden blev det til én kvinde i hver lejlighed og så blev kiv og strid til ro og hjælpsomhed, som Jydske Tidende beskriver det i forbindelse med sparekassens 150 år jubilæum i 1971.

Beboere 1896: Mathiesen, Ellen Kirstine, født den 29. aug. 1829 i Vollerup. Datter af kådner, Christian Mathiesen og Lene Marie, født Jepsen. Hun døde den 23. apr. 1896 i Løgumkloster. 66 år.

Beboer -1902: Andresen, Kathrine Margrethe, født Ahlers den 5. sep. 1827. Hun døde den 30. juli 1802 i Løgumkloster. 74 år.

Beboere 1921:

1. Nicolaisen, Nicoline, pensionist, født den 25. juni 1852 i Løgumkloster.

2. Behrendsen, Cathrine, født den 12. maj 1841 i Niebøl, Tyskland (enke). Kom til Løgumkloster i 1865 fra Aabenraa.

3. Thermannsen, Kathrine, født Petersen den 30. marts 1837 i Gelting, Angel, Tyskland. Hun døde den 30. okt. 1923 i Løgumkloster. 86 år. Gift den 21, nov. 1867 i Løgumkloster kirke med Niels Juul Thermannsen, der døde den 26. maj 1916 i Løgumkloster. 85 år.

4. Michelsen, Marie, født den 29. sept. 1862 i Ullerup, Tønder (enke). Kom til Løgumkloster i 1899. Børn: Michelsen, Peter, bagersvend, født den 23. juni 1898 i Sejerslev. Tjenstpige: Møller, Krestine, født den 10. maj 1902 i Niebøl. Kom til Løgumkloster fra Janderup i 1921.  

Beboere 1925:

1. Paulsen, Christine, født den 23. sept. 1847 i Hjerting. (enke)

2. Behrendsen, Cathrine, født den 12. maj 1841 i Tyskland (enke)

3. Sørensen, Christine, født den 10. jan. 1864 i Løgumkloster (enke)

4. Mikkelsen, Marieenke, født Sørensen den 28. sept. 1862 i Løgumkloster. Hun var gift med afdøde handelsmand, Mikkelsen, Hans. Barn: Mikkelsen, Hans, født den 23. juni 1898 i Sønder Sejerslev.

Beboere 1930’erne: Hansen, Johanne, enke, født c1859. 

Beboere 1940’erne Schmidt, Petrine, enkefrue; Petersen, Christiane, enkefrue. Christensen, Valdemar Christen, handelsskoleuddannet ekspedient, født den 28. maj 1915 i Løgumkloster. Christensen, Auguste Wilhelmine, født den 17. juni 1876 i Tyskland. Hansen, Meta Leonore, født den nov. 1876 i Ellummark, Løgumkloster. Datter af arbejder, Peter Nissen Sommer og Anna, født Andersen. Schmidt, Petrine Maren, født den 16. mar. 1861 i Dovlykke, Frederiksborg. Møller, Bertha Johanne Marie Amalie, født den 20. juli 1872 i Løgumkloster. Hun flyttede hertil fra Markedspladsen 1a og døde ugift den 10. aug. 1957 i Tønder og blev begravet i Løgumkloster. 85 år. Datter af Johannes Jürgen Møller og Johanne Marie Louise, født Behm. Se familie i Storegade 1.

Beboere 1950 og 60’erne Klint, Fru, født den 11. dec. 1896Hansen, Lars Peter, født den 7. maj 1873 i Pedersborg sogn, Sorø. Søn af indsidder Christian Hansen og Mette Marie, født Larsen. I mange år var han til søs, men lagde op i starten af 1920’erne og flyttede til Løgumkloster, hvor han i mange år kørte fragtvogn fra jernbanestationen. Efter jernbanens nedlæggelse var han kusk på teglværket på Teglgård. Han døde den 6. feb. 1956 i Løgumkloster. 82 år. Gift med Hansen, Ellen Anne Marie, født Andersen i Løgumkloster. I 1941 boede de i Starup. 

Sønnich Petersens enke. 

Beboere -1965-68 Nielsen, Jens H., født c1883. Han døde 1966 i L. 83 år. Gift 15. juli 1905 (Diamantbryllup 1905) med Nielsen, Marie, født c1888. Hun døde 1968. 80 år. 

Ejer -1969

Nicolaisen, Christian. Gift med

Nicolaisen, Ingeline Marie, født den 6. dec. 1989 i Lydersholm, Burkal sogn. Datter af Anna Maria Johanna Hansen. Ingeline døde den 16. apr. 1968 i huset. 78 år.

Nicolaisen, Karen Marie, født den 25. juni 1923 i Gravlund. 

Nicolaisen, Wilhelmine Karoline, 11. maj 1925 i Gravlund. 

Ejer 1969-79-

Paulsen, Gottlieb Bertelsen, gårdejer i Gravlund og vognmand, født den 29. juni 1901 i Bedsted. Søn af parcellist, Theodor Paulsen og Anne Marie, født Schmidt. Han døde den 27. apr. 1979 i Løgumkloster. 77 år. Gift den 5. juni 1930 i Rørkær, Hostrup med

Paulsen, Meta Maria, født Feddersen den 14. aug. 1906 i Hostrup. Datter af Friedrich Jensen Feddersen og Martha Jessine, født Hansen. Hun døde den 1. nov. 1963 i Løgumkloster. 

Børn:

Paulsen, Carl Valdemar, født den 13. mar. 1931 i Bedsted.

Paulsen, Martha Jessine, født den 24. juni 1932 i Solderup, Hostrup sogn. Døbt den 30. maj 1937 i Bedsted. Hun var 1. gang gift med arbejdsmand Marius Jensen. Barn: Jensen, Marius. Hun blev 2. gang gift i 1962 med Carl Skovgaard Nielsen (Goliat).

Paulsen, Anna Christel Friederikke, født den 2. juli 1934 i Bedsted. Se Elmeallé 4

Paulsen, Friedel, født den 22. apr. 1937 i Bedsted. Døbt den 30. maj 1937 i Bedsted. I 1945 køre han stadig sit vognmandsfirma med hestetrukket køretøj. Hestene havde han opstaldet på Store Åved frem til salget af gården 1950, hvorefter de stod opstaldet i en bagbygning hos købmand, Hans Peter Jørgensen i Østergade. 

De er flyttet hertil fra Markedsgade 19.

Ejer 1994-2019- Kirkeministeriet. Ombygget til 2 lejligheder til udlejning for studerende på præstehøjskolen.

Klostergade 27 - Elektrikerforretning

Foto 2014

Matrikel nr. 37 - Boligareal: 150 m² - Grundareal: 732 m² 1ha i 1857- Byggeår: 1860

Ejer 1748-62

Müller, Lorenz Nissen, bundt- og handskemager. Søn af handskemager, Lorenz Lorenzen og Martha Marie. Gift den 17. maj 1765 i Løgumkloster med 

Clausdatter, Maria Hedewig. Datter af bødker, Claus Hansen og Dorthe Laustdatter.

Ejer 1762-64 Lorentzen, Peter,

Ejer 1764-76 Autzen, Søren, grynmøller,

Ejer 1776-1817

Jensen, Christian, skomager. Gift med

Schram, Anna Maria, født c1841 i Løgumkloster. Datter af garver Svend Schram og Gunder Catharina. Hun døde af alderdomssvækkelse den 1. feb. 1821 i Løgumkloster. 80 år.

11 børn hvoraf kun 2 overlever barndommen

Børn:

Christiansen, Jens, født den 10. juli 1863 i Løgumkloster. Døde spæd.

Ejer 1817-32 Christensen, Jens Jespersen,

2ejere 1832-57

Hanskone, Anna Margaretha, grovbager, født c1785 i Skodborg. Datter af inderste og snedker, Hans Petersen og Anna Hansdatter. Gift 1. gang med bager i Løgumkloster, Jens Jensen. Sammen fik de 3 børn, som ikke overlevede barndommen. Gift 2. gang den 21. juni 1818 med Petersen, Hans Michael, husejer og kniplingshandler, der er på farten på optællingsdagen i 1845. Søn af gårdejer i Døstrup, Peter Callesen og Margaretha Matzdatter. Da kniplingshandelen aftog blev han grovbager.

Christensen, Lene Anna Margrethe, husejer, spinderske og søster tilAnna Margaretha, født c1770 i Skodborg. Hun døde den 13. sep. 1847 i Løgumkloster. Hun giftede sig med Christian Jørgensen Wulf i Møgeltønder.   

Børn:

Hansen, Anna Christine, hjælper til i bageriet, født c1801 i Skodborg. Hun var 1. gang gift med Fencke og 2. gang med skræddermester, Peter Hansen i Nr. Løgum. Barn: Anne Helene Hansen, født c1831 i Nr. Løgum. Hun bliver gift med Søren Andersen Jacobsen. 

Lejebolig 1 i 1845: Kliplef, Margaretha, enke og arbejder, født c1804 i Nr. Løgum. Hun var gift med arbejdsmand, Marcor Jensen Schmidt, født 1785 og døde den 13. feb. 1837 i Løgumkloster. Det var hans 2. ægteskab. Han var 1. gang gift med Anna Marie Romet fra Løjtved. Børn af dette ægteskab: Schmidt, Jens Matthiesen Schmidt; Christine Margrethe. Børn: Schmidt, Margrethe Christine, født c1833 i Løgumkloster; Schmidt, Anna Maria, født c1827. Hun var tjenestepige i Markedsgade 11 i 1845;

Lejebolig 2 i 1845: Iwersdatter, Maren, syerske, født c1788 i Løgumkloster. Hun døde i Løgumkloster fattighus den 29. nov. 1864. Datter af skomager, Iwer Carstensen og Christina. Hun var gift med skomager Peter Christian Christensen. Børn: Christensen, Chresten, lærerdreng i Møllegade 10 i 1845, født c1825 i Løgumkloster.

2 ejere 1857

1. Jacobsen, Søren 

2. Jacobsen, Anne Helene

Se ovenfor.

Ejer 1857-1900

Jepsen, Marcus Petersen, grovbager, født den 10. marts 1817 i Ravsted, som søn af Rasmus (Kassø c1790-) og Stine Jepsen født Hansen. Han døde den 29. maj 1894 i Løgumkloster. 77 år gammel. Gift 5. nov. 1848 i Ravsted med

Jepsen, Maren, født den 25. sept. 1825 i Hynding, Ravsted, som datter af arbejder, Andreas Jacobsen og Ann, født Sørensen fra Quorp. Hun døde den 16. feb. 1894 i Løgumkloster. 68 år.

Børn:

Jepsen, Anna Christina, født den 27. sept. 1854. Hun blev gift 1878 med grovbager, Christian Hansen Skrydstrup, allégade 11. Hun døde den 13. jan. 1931 i Løgumkloster. Se næste ejer.

Jepsen, Rasmus, grovbager,født den 6. feb. 1858, død den 23. feb. 1899.

Jepsen, Anne Margrethe, født den 26. april 1861. Gift samme dag og sted som sin storebror Rasmus med landpostbud, Jepsen, Rasmus Peter, født den 7. juni 1859 i Rørkær i Hostrup sogn. Søn af Jes Peter Jepsen og Johanne, født Johannsen. Han døde den 1. dec. 1891 i Løgumkloster. 32 år. Børn: Anna Christine Jepsen, født den 11. juli 1890 i Løgumkloster. Hanna. Marius. Jes. Maren og Kjestine.

Jepsen, Andrea Marie, født den 29. nov. 1863. Gift Bertelsen i Klostergade 12.

Jepsen, Andrea Marie, født den 7. juni 1866. Død 6 mdr. gammel.

Jepsen, Anton, født den 1. feb. 1868.

Ejer 1900-20

Jepsen, Eline Christine, født Toft den 2. jan. 1864 i Løgumgaarde, husejer sammen med børnene (1900-14) og eneejer (1914-20). Datter af snedkersvend, Hans Christian Toft og Johanne Kristine Friederike født Schmidt. I 1941 faldt hun og brækkede den ene arm. Hun døde den 24. maj 1946 i Løgumkloster. Blev gift den 30. sep. 1882 i Løgumkloster med 

Jepsen, Rasmus, grovbager, født den 6. feb. 1858, død den 23. feb. 1899. Søn af forrige ejer. Han døde den 23. feb. 1899 i Løgumkloster. 41 år.

Børn:

Jepsen, Marcus Peter, født den 25. sept. 1883. (Se Allégade 6)

Jepsen, Hans Christian, født 1885. (Se nedenfor)

Jepsen, Maren, født den 13. aug. 1888. Blev gift i Hamborg.

Jepsen, Johanne Christine Friedericke, født den 18. nov. 1890. Gift 1. gang den 16. okt. 1910 i Løgumkloster med landmand, Søren Christian Kastberg, født den 16. okt. 1882 i Øster Gasse, Skærbæk. Gift 2. gang med hans bror, Hans Nielsen Kastberg, født 25. sept. 1886 i Øster Gasse. 

Jepsen, Andreas Christian, Musketier, født den 10. mar. 1894. Han blev såret i 1. Verdenskrig i Celle i Tyskland og døde af sine sår den 22. nov. 1916 i Tyskland.

Jpsen, Maria Christine, født den 4. juni 1895. Død den 25. sept. 1925 ugift, men efterlade et par tvillinger, som blev taget fra hende. Theodor og Eline Christine, født den 20. april 1922. (Se allégade 22) 

Jepsen, Anton, født den 27. apr. 1897. Gift med Anne, som kom fra Flensborg. Børn: Hans Rudolf Jepsen, født den 16. april 1921. Død feb. 2008. Heinz Andreas Jepsen, født den 29. okt. 1922 og Eline Jepsen, født den 1. juni 1926. Familien flytter til Hjordkær, måske i tyverne.

Ejer 1920-50 

Jepsen, Hans Christian, maskinist og elektroinstallatør, født den 25. november 1885 i Løgumkloster. Søn af forrige ejer. I 1907 var han smedesvend i Hellevad. I 1929 falder han ned fra en elmast under arbejdet med byens elektricitetsnet. Da han stod på elmastens stigesko, fik han ved berøring et så kraftigt stød, at han faldt bagover, men blev hængende med den ene fod i stigeskoen. Snarrådige arbejdskammerater fik ham løftet ned, så han undgik at brække foden. Ved guldbrylluppet i 1957 er han stadig aktiv i sønnens installationsforretning samt på elektricitetsværket i Allégade skriver Løgumkloster Avis. Han døde den 27. sep. 1958 i Tønder og blev begravet i Løgumkloster. 72 år. Gift den 22. sep. 1907 i Løgumkloster (Guldbryllup i 1957) med 

Jepsen, Ida Catharina Veronica, født den 14. september 1882 Vesterland på Sild. Hun kom fra Sild til Løgumkloster i 1906. Datter af logi-giver og bademester i Vesterland, Johan Ferdinand Christian Martinsen, født 26. mar. 1859 i Tønder og Cæcilie Christine Ludvigsen, født den 7. maj 1861 i Tinnum, Keitum, Sild. Hun døde den 5. juli 1960 i Løgumkloster. 77 år. 

Børn:

Jepsen, Cecilie Christine, født den 23. december 1907 i Løgumkloster.

Jepsen, Rudolf, installatør i Vejen, født den 15. september 1910 i Løgumkloster. Han blev gift med Maren Kjerstine, født Fabricius.

Jepsen, Johan Ferdinand Christian, født den 19. februar 1912 i Løgumkloster. Han får anerkendt ros fra Løgumkloster tekniske skole i 1927Stedfortræder for håndsprøjtefører ved Løgumkloster brandværn, Anton Jepsen. Se næste ejer. 

Jepsen, Hans Christian, konditor i København, født den 12. december 1914 i Løgumkloster. 

Logerende: Jepsen, Anton, malermester, født den 27. april 1897 i Løgumkloster, søn af ovennævnte Rasmus og Eline Jepsen Han nedsætter sig som maler i Løgumkloster i 1920. Værkstedet ligger i Allégade. I 1924 overtager han malermester Friedrich Jacobsens malerforretning i Hjordkær.; Jepsen, Anna, født Hansen den 2. juli 1900 i Flensborg. Hun er kommet til Løgumkloster fra Schelde i 1918. Børn: Jepsen, Hans Rudolf, født den 16. apr. 1921 i Løgumkloster.  

Midlertidigt fraværende: Jepsen, Eline Christine født Christensen den 2. januar 1864 i Løgumgård. Hans Christian Jepsens bror, Markus Peter Jepsen bor 1925-30 i et hus, der ligger i forbindelse med elektricitetsværket i Allégade. 

Ejer 1950 - 2001

Huset rummede beboelse samt elektrikerværksted med svend og lærling ansat.

Jepsen, Johan Ferdinand Christian, installatør, født den 19. februar 1912 i Løgumkloster. (Søn af ovenfornævnte husejer). Tlf. 27. Han sørger i 1939 med egne midler for at lyset ved Mølledammen bringes i orden, så de skøjteglade Klosteborgere kan får sig en tur efter mørkets frembrud. Medlem af Løgumkloster brandværn 1935-55-. Han døde den 31. jan. 1979 i Løgumkloster. 66 år. Borgerlig viet af sognefogeden i Ellum den 9. okt. 1939 med

Jepsen, Meta Christine, født Petersen på Ellum Vestermark den 24. juni 1918. Datter af Marius Petersen og Christina født Sørensen. Hun var ud af en søskendeflok på 9. I 1933 avler hun et græskar på 64 pund – 32 kg. Hun døde den 23. nov. 2011 i Løgumkloster. 93 år.

Børn:

Jepsen, Hans Christian, født den 29. jan. 1940 i Løgumkloster. Han døde den 7. feb. 1940 på Løgumkloster Sygehus.

Jepsen, Hans Christian, født 1. nov. 1942 i Løgumkloster.

Jepsen, Ida Catharina, født den 2. juni 1944 i Løgumkloster. Gift med Jes Midtgaard. 2017 bosiddende i Rinkenæs.

Jepsen, Marius Peter, født den 30. oktober 1945 i Løgumkloster. Døbt 1. juledag. Han døde den 8. mar. 2005 i Løgumkloster. I 1950 falder han i åen ved gangbroen til Store Åved. Det ser den 10 år gamle Hans Heisel fra Hotel Løgumkloster og hans kammerat den 8-årige Peter Meinert Schmidt fra Østergade 1. Med en stok får de fadt i Marius inden strømmen tager ham. De får ham tørret og trøstet og bringer han hjem til sin mor. 

Jepsen, Erik, født den 26. maj 1951 i Løgumkloster.

Ejer 2003-20- Præstehøjskolen. Det indrettes med 5 studieværelser.

Klostergade 29

Foto 2012

Matrikel nr. 169 - Boligareal: 65 m2 - Byggeår: 1830  

Ejer 1894-1922

Jacobsen, Lauritz Christian, skræddermester, født den 6. mar. 1860 i Ø. Højst. Søn af Cathrine Marie Lausten. Faderen ukendt. Adopteret af hendes ægtemand arbejder, Andreas Christian Jacobsen. Han døde 1932 i Lägerdorf, Itzehoe. Gift den 23. feb. 1884 i Løgumkloster med

Jacobsen, Johanne Elise, født den 8. nov. 1858 på Koldkåd mark, Løgumkloster. Datter af snedker, Hans Christian Toft og Johanne Christine Frederikke, født Smit.

Børn:

Jacobsen, Clara, født den 11. jan. 1889 i Løgumkloster. Gift den 6. mar. 1910 i Løgumkloster med skomager i Brede, Friedrich Christian Hansen, født den 2. dec. 1886 i Poppenbøl.

Jacobsen, Anne Christine, født den 12. apr. 1890 i Løgumkloster. Gift den 15. nov. 1916 i Løgumkloster med gartner i Hamborg, Friedrich Ludwig Brand født den 15. okt. 1886 i Honolulu, Hawaii. Konfirmeret 1902 i Rothenburg ort, Hamborg.

Jacobsen, Hansine sophie, født den 29. mar. 1892 i Løgumkloster.

Jacobsen, Alma, født den 23. feb. 1894 i Løgumkloster.

 Jacobsen, Helene Christine, født den 23. maj 1896 i Løgumkloster.

Familien flytter fra kloster i 1920’erne til Itzehoe.

Ejer 1922-31

Schmidt, Erich, arbejdsmand og radioteknikker, født den 19. okt. 1892 i Berlin. Se Slotsgade 4.

Ejer 1931-41

Lausten, Niels, pensionist og fhv. landmand på Visgaard ved Tinglev, født den 3. nov. 1874 i Nr. Løgum. Søn af indsidder, Jacob Jessen Lausten og Nicoline. Han døde efter knap ½ år efter sit 2. ægteskab den 9. april 1941 i Løgumkloster. 66 år. Gift 1. gang med

Lausten, Kirstine Marie, født den 29. juni 1867 i Blåvand, Oksbøl sogn. Datter af husmand og søfarende Thomas Pedersen og Uskild, født Madsen. Hun døde efter et langt sygeleje den 4. maj 1938 i Løgumkloster. 

Gift 2. gang 3. nov. 1940 i Løgumkloster med

Ejer 1941-57 Lausten, Jette Margrethe (enke) 

Logerende 1940 Christiansen, Ingeborg, lever af krigsinvaliderente efter sin mand, født den 17. feb. 1880. 

Ejer 1941-57

 Lausten, Jette MarGrethe = Wobeser, Jette MarGrethe, født Stadsholdt den 4. aug. 1876 i Løgumkloster. Datter af pigen, Mette Catharina Staugaard. Udlagt barnefader, Peter Jensen Stadshold.

Gift 1. gang den 10. okt. 1896 i Løgumkloster kirke med blikkenslagersvend, Hugo Hermann Wobeser, født den 30. mar. 1875 i Braunsberg, Tyskland - i dag 2012 Braniewo, Polen. Han er søn af borgmesterens datter i Braunsberg, Fransiska Wobeser. Faderen ukendt. Han kom som rejsende håndværker til Løgumkloster i 1890’erne og fandt straks arbejde som blikkenslager hos Michelsen i Mellemgade, hvor han var ansat i mere end 40 år.

Jette MarGrethe blev 2. gang gift den 3. nov. 1940 i Løgumkloster kirke med enkemand og pensionist, Niels Lausten, født den 3. nov. 1874 i Nr. Løgum. Søn af indsidder, Jacob Jessen Lausten og Nicoline f. Lausten. Han var 1. gang gift med Kristine Marie f. Petersen. Hun døde den 4. maj 1938 i Løgumkloster. Niels Lausten døde den 9. apr. 1941 i Løgumkloster. 66 år. I 1956 er Jette MarGrethe enke og bosiddende i Holmbladsgade 38 i København. Hun bliver indlagt på Skt. Hans hospitalet i Roskilde, hvor hun døde den 25. nov. 1956 og bliver ført til Løgumkloster, hvor hun bliver begravet.

Børn: 

Wobeser, Catharina Francska, født den 25. jan. 1897 i Løgumkloster. Den 5. juli 1921 bosætter hun sig i København hos sin lillesøster, Cathrine på Carl Bernhardsvej 5 st. Struensegade 45, hvor hun boede det første halve år. De næste halvandet år boede hun 5 forskellige steder i København, hvorefter hun forlader byen. 

Wobeser, Frederika Magdalena, binderske, født den 25. maj 1899 i Løgumkloster. Hun blev gift den 10. okt. 1921 med Johannes Fredrik Ferdinand Jensen, født den 1. jan. 1899 i København. Fra 1921-23 bor de 4 steder i København. Fra 1921-23 bor de på Nørrebro i København. Bosiddende i Køge.

Wobeser, Emil Hugo, født den 6. feb. 1901 i Løgumkloster. Han var tjenestekarl hos Peter Jensen i Nr. Løgum i 1921.

Wobeser, Hugo Hermann, født den 26. sep. 1902 i Løgumkloster. Han døde ½ år gammel.

Wobeser, Christine Petra Marie er født den 24. maj 1904 i Løgumkloster. Hun er pige i huset ved postmester Gaardhøje i Vestergade i 1921. Gift den 31. mar. 1923 i Løgumkloster med telegrafarbejder, Carl Harald Frederik Christiansen, født den 11. nov. 1897 i Pedersborg, Søn af arbejder, Christian Carl Christiansen og Karen Marie Georgline, født Larsen.

Wobeser, Hugo Hermann, blikkenslager, født den 26. sep. 1906 i Løgumkloster. Gift den 22. maj 1932 i Løgumkloster med Mette Marie Brandt, født den 14. nov. 1907 i Darum, datter af husmand Mads Christian Brandt og Mathie Birgitte, født Skak. Hugo havde VVS forretning i Toftlund. Sammen fik de børnene Grethe Wobeser og Hans Obbekjær Wobeser, født den 14. aug. 1932 i Løgumkloster gift med Bente. Hans flytter på et tidspunkt tilbage til Kloster og bor Ved Dammen 34

Wobeser, Jürgen Hermann, født den 26. sep. 1906 i Løgumkloster.

Woberser, Franz Peter, født den 16. juli 1908 i Løgumkloster.

Familien flyttede hertil fra Vestergade 29. Grethe Woberser var flink til at besøge min oldefar, efter hans kone 15 var død (14) Carsten Andreasen Jensen, der boede i nr. 19.

Beboere 1957-79-

Blaschke, Mathias Mathiesen, landmand, født den 12. nov. 1887 i Søndergade 3, Løgumkloster. Søn af snedker Paul Blaschke og Anna Christine f. Rossen. Gift 1. juni 1918 i Løgumkloster med

Blaschke, Marie, født den 31. maj 1894 i Kløing, Nr. Løgum. Datter af husmand, Jens Lassen og Anne Marie Beier.

Børn:

Blaschke, Karla, født den 25. nov. 1917 i Løgumkloster. Bosiddende i Padborg.

Blaschke, Anton Joseph, født den 5. juli 1919 i Løgumkloster. Han bosatte sig på Grønland.

Ejer -1995 Christiansen, Henning.

De boede Lillegade 15 i 1020-21 og 1957- i Klostergade 29.

Ejer 1995-2014 Agnethe Olsen 

Ejer 2014-19- Den danske Stat 

Klostergade 31

Foto 2011

Matrikel nr.363 Udstykket fra 362 i 1980 - Boligareal: 125 m²- Grundareal: 662 m² - Byggeår: 1984  

Lade/lagerbygning til apoteket -1969 

Ejer 1984-

I Klostergade, hvor nr. 31 i dag ligger, havde Holger Kjems (fra apoteket) en garage. Her stod doktor Bedst’ gamle jaguar, som Holger havde købt af ham. Bilen var godt fodret med panserplader, da dr. Bedst havde brugt den under 2. Verdenskrig. Den brugte Holger, når han skulle på sjove ture rundt i og omkring Løgumkloster. Den stod derfor mest stille.

Men det er måske ikke den sandfærdige historie om bilen. Den har jeg nu fået af Henry Petersen, København: 

Bilen var en Mercedes med kaleche årgang 1938. Den var mørkeblå eller sort og i overkanten af begge døre, var der malet en rød pyntestribe. Bilen var mere eller mindre dækket af et hvidt lag støv, som sikkert stammede fra produktionen af ’Mod orm’.  

Ungerne i gaden legede i den og der forsvandt flere ting. Alligevel ville Henry Petersen gerne købe den, men Holger ville ikke af med den gamle bil. Også Henrys bror Charles, der dengang var under uddannelse som revisor i Tønder og hjalp Holger med regnskaberne, prøvede også at vriste bilen fra Holger, men Holger holdt på, at det ikke var hans. 

Bilen står nu på Gjern museum som apotekerens bil fra Løgumkloster.

(Bor du i nærheden af Gjern, må du gerne sende mig et billede af den!)

Garagen blev revet ned omkring 1970 og 14 år efter byggede

Zaedow, Hans Gerhard, (GERHARD) murersvend, født 9. sep. 1934 i Flensborg. Han døde den 8. apr. 2011 i Løgumkloster. Gift 1957 med 

Zaedow, Eline Marie, (ELINE) født den 2. juni 1930 i Alslev, Højst. Datter af arbejder, Peter Jensen Hansen og Anne, født Petersen. Hun døde den 14. aug. 2011 på Solgården i Bedsted.

Børn: 

Zaedow, Bente. Gift den 22. maj 1971 i Løgumkloster med Renalde Menzel. Søn af postbud Erik Menzel, Hannover.

Zaedow, Bjarne Fløe Rønde, Kruså. 

Zaedow, Robin

Frem til 1972 bor de i en andelsbolig i Nygade 5. Herefter flytter de ind i et nybygget hus. 

Ejer 2013-19- Christensen, Doris, medlem afVestslesvigs kirkehøjskoles bestyrelse -2019-

 

Klostergade 33

Foto 2011

Matrikel nr. 153 - Boligareal: 155 m² - Grundareal: 270 m² - Byggeår: 1888

Ejer 1851-66 

Storck, Georg Heinrich, Garver i tykke huder, født den 6. feb. 1805 i Hamborg. Han forarbejdede kreaturskind til såler, støvler, sadler og skoletasker. Skindene blev efter rengøring lagt i gruber, sammen med galæbler og egetræsesbark, hvor de skulle ligge mellem 6 måneder og 3 år. Hver 2.-4. måned skulle de omfordeles.  Han hængte sig selv den 24. juni 1857 i Løgumkloster. Som straf for denne handling besluttede birkefogeden, at han skulle begraves uden kirkelig- og borgerlig handling og på et afsides beliggende gravsted på Løgumkloster kirkegård. Søn af bogtrykker, Johann Michael Stork og Anna Margrethe Mariann f. Schumannfra Heimburg i Harzen. Gift den 27. dec. 1844 i Løgumkloster kirke med 

Storck, Christine Dorothea, enke, født Abels den 5. marts 1809 i Løgumkloster. Hun døde den 12. juni 1891 i Løgumkloster. 82 år. Datter af kådner og postbud, Jörgen Christiansen Abels og Dorothea Peterdatter fra Klostergade 21. 

1. gang gift den 8. nov. 1829 med garver, August Friedrich Erhardt, født 1806, død den 19. juni 1840, kun 34 år gammel. Han døde før det sidste barn blev født af et hundebid. Søn afAugust Friedrich Erhardt og Dorothea, født Lüddn. Efter August Friedrich Erhardtdød, bliverdyrlæge og gårdejer Detlef Iwersen Møller og Iwer Iwersen Møller formynder for hans børn. 

Konens børn af 1. ægteskab: 

Erhard, Julia Dorothea Christine, født den 27. feb. 1829 i Løgumkloster. Gift den 30. aug. 1860 med bagersvend, Johannes Christian Marcus St??r, født den 16. nov. 1828 på Holmmølle i Strukstrup, Angel, Tyskland. 

Erhard, Anna Margarethea, født den 24. nov. 1331 i Løgumkloster. 

Erhard, Carl August, født den 1. jan. 1834 i Løgumkloster. Han døde af brystsyge den 25. maj 1845 i Løgumkloster. 11 år. 

Erhard, Emilie Eleonora, født 1836 i Løgumkloster. Hun døde 6 år gammel. 

Erhard, Elise Rosina, født den 13. sep. 1838 i Løgumkloster. Hun blev gift i 1858 med snedkersvend, Johannes Theodor Georg Pheiffer fra Rensborg, Tyskland. 

Erhard, Augusta Friedericke, født den 9. sep. 1840 i Løgumkloster. Gift med Dorothea Christine, født Abel. Børn: Julie Dorothea Christine Erhard.

Fællesbørn:

Storck, August Christian Ferdinand, født den 27. maj 1845 i Løgumkloster.

Strocke, Johan Perter Jørgen, født den 30. okt. 1847 i Løgumkloster.

Storck, Georg Hinrich, født den 8. dec. 1849 i Løgumkloster.

Ejer 1866-70 Storck, August Christian Ferdinand, født den 27. maj 1845 i Løgumkloster. Søn af tidligere ejer. 

Ejer 1870-71 Storck, Christine Dorothea (enke) (Se ovenfor) 

Ejer 1871-73 Pheiffer, Johann Christan Diedrich

Ejer 1873-78 Hansen, Søren, handelsmand 

 

Ejer 1878 Schmidt, Laust Christensen. Se Østergade 7.

 

Ejer 1878-84 Rossen, Hans, Nicolai, handelsmand, født den 3. apr. 1851 i Jejsing, Hostrup sogn. Søn af Christian Hansen Rossen og Brigitte, Født Hansen. Gift den 3. nov. 1877 i Løgumkloster med 

Rossen, Andrea Christine, født den 26. nov. 1856 i Tidsholm, Hostrup sogn. Datter af Niels Nielsen og Anna Margaretha, født Christensen.

Ejer 1884-1903 Schmidt, Emil, købmand Huset havde en dansehal

Ejer 1903-76

Petersen, Peter Joseph, Købmand. Grundlagde egen købmandsforretning iStoregade 1908. Født 1878 i Texas, Amerika. Gift 1904 med Cecilie Kjestine, født Evardsen den 8. januar 1881 i Løgumkloster. Datter af Ludolf Hansen Edvardsen og Lene, født c1849 Hansen.

Lejebolig 1921 (3 familier):

1. lejemål: Lund, Cecilie, syersken, født Aksen den 2. maj 1887 i Leck, Tyskland. Hun døde 1982 i Løgumkloster. Hun var gift med Lund, Johannes Andersen, tvilling, født den 17. mar. 1883 i Løgumkloster. Søn af Steffen Hansen Lund Jørgengårdsvej 7. Han blev dansk statsborger i 1917 og døde den 29. nov. 1919 i Løgumkloster. 35 år. Børn1. Lund, Mette Bothilde, født den 12. apr. 1909 i Løgumkloster. Gift med Sehstedt, Heinrich Julius Wilhelm, fra Slotsgade 18. I 1965 boede han på Merkurallé 5 i Kastrup ved København og 1988 bosiddende i Tårnby. 2. Lund, Marie Kjestine, født den 13. aug. 1910 i Løgumkloster. 3. Lund, Thyra Steffanie, født den 7. nov. 1911 i Løgumkloster. 4. Lund, Johanne Cathrine, født den 7. apr. 1913. 5. Lund, Johannes Andersen, født den 25. mar. 1915 i Løgumkloster. 6. Lund, Rosa Amalie, født den 11. nov. 1917 i Løgumkloster. 

Herfra flytter hun med børnene til en lejebolig i Vindmøllegade.

2. lejemål: Sehstedt, Christian Wilhelm, Se Slotsgade 18, 1925-65 

3. lejemål: Jensen, Jens Peter Johann, træskomager, født den 19. aug. 1853 i Nærum, Søllerød. Kom til Løgumkloster fra Neuengammen i 1896. Arvingerne holdt auktion over hans bo, da han døde. Der var bl.a. skabe, borde, stole, sengested, sofa, vaskebaljer, 11 par træskobunde, 12 par nye træsko, træskomagerhåndværktøj, køkkenredskaber, haveredskaber, trillebør m.m.; Jønson, Ane, husholderske, født den 18. mar. 1872 i Hønning, Arrild. Kom til Løgumkloster fra Alslev kro i 1916. Gift med smed Jønnson fra Amerika. Børn: Marie Pauline Jønnson, født den 21. jan. 1915 i Løgumkloster; Jessen, Jakob Albert, født den 4. maj 191(4)7 i Sønderborg.

Lejeboliger 1925 (4 familier):

1. lejemål: Lund, Ceciliesyerske og tidlig enke (weiβnähen, anfertigung von knabenanzügen, repariren und umnähen in und auβer den Haus), født den 2. maj 1887 i Tyskland.  Børn: Lund, Marie Kjestine, født den 13. aug. 1910 i Løgumkloster; Lund, Thyra Steffanie, født den 7. nov. 1911 i Løgumkloster; Lund, Johanne Cathrine, født den 7. apr. 1913; Lund, Johannes Andersen, født den 25. mar. 1915 i Løgumkloster; Lund, Rosa Amalie, født den 11. nov. 1917 i Løgumkloster.  

2. lejemål: Sehstedt, Christian Wilhelm, født den 11. jan. 1877 i Breidenfleth, Tyskland. Søn af væver, Heinrich Sehstedt og Christine Marie, født Schmidt. Sehstedt, Anna Magdalena, født Podt den 17. april 188(4)9 i Løgumkloster. Se Slotsgade 18, 1925-65. Logerende: Nissen, Marius, telegrafist, født den 5. sept. 1897 i Ravsted. Kom til Løgumkloster fra Møgeltønder i 1921. 

3. lejemål: Jensen, Jens P. J., træskomager, født den 19. aug. 1853 i Nærum, Søllerød; Jønson, Ane, husholderske, født den 18. mar. 1872 i Arrild.

4. lejemål: Prasse, Rudolf, skræddermester, født den 25. febr. 1895 i Hvidding. Han bliver dansk statsborger i 1929. Gift med Prasse, Marie Madsine, født den 8. juli 1897 i Nr. Løgum. Plejebarn: Rasmussen, Martin Christian, født den 4. feb. 1924 i Løgumkloster. Søn af vejmand Emil August Rudolph Rasmussen og Karen f. Nielsen. Familien flytter senere til Vindmøllegade 4a. 

Lejebolig -1938-: Til venstre boede: Martinsen, Broder Peter, født den 17. jan. 1866 i Tønder. Søn af natvægter, Hans Peter Martinsen og Ingeburg Christiane, født Knudsen. Han døde den 8. juni 1946 i Løgumkloster, boende på Kalhavevej. Gift med Martinsen, Johanna Maria, født den 6. juli 1864 i Landsborg, Østpreussen. Datter af arbejdsmand, Christoph Runck og Henriette, født Titz. Hun døde den 6. jan. 1936 i Løgumkloster. Børn: Martinsen, Amandus August, husslagter fra 1926- i Klostergade (Baggaardene 250), født den 10. juni 1903 i Kleinbjerg, Højst sogn. Han døde den 13. aug. 1979 i Løgumkloster. 76 år. Gift den 28. dec. 1928 i Abild med Anne Christine, født Christensen. Hun døde den 10. jan. 1996 i Løgumkloster. 90 år. De slog sig efter ned i Kleinbjerg, Ellehus, Ø. Højst, men flyttede senere til Løgumkloster. Efter konens død flytter han ud på Kalhavevej 9. 

Til højre boede: Hansen, Enewald, fhv. gårdejer. Han døde i 1912. Gift med Hansen Johanne Caroline, født den 15. maj 1959 i Løgumkloster. Datter af vognmand, Søren Petersen og Karen, født Paulsen. Hun døde den 28. dec. 1935 i Løgumkloster.

I midten boede: ? 

Lejebolig -1940- 

Detlefsen, Marius Jørgen, musiker udannet på musikskoler i Flensborg og Hamborg, født den 11. jan. 1915 i Toftlund. Gift den 28. nov. 1937 med Detlefsen, Annemarie, født den 2. aug. 1914 i Vojens. 

Børn: Detlefsen, Jørgen H. P., født den 4. dec. 1938 i Vojens. Detlefsen, Pier Lykke, født den 13. feb. 1940 i Løgumkloster.  

 

Lorensen, Kjestine Ellen, født den 5. apr. 1905 i Løgumkloster. Gift den 30. nov. 1933 med Lorensen, Laust, født den 16. maj 1908 i Vodder, som bor og arbejder som jordarbejder i Brøns. 

Børn: Kjær, Niels Peter, født den 25. nov. 1927 i Døstrup. Lorensen, Christian Jens, født den 4. sep. 1934 i Løgumkloster. 

Beboere 1950’erne (3 familier)

Til venstre boede: Ketelsen, Carl, Peter, tankpasser og senere invalidepensionist, født den 20. okt. 1914 i Løgumkloster kirke. Søn af arbejdsmand, Theodor Christian Ketelsen og Mirza Dorothea Christine f. Bendixen, Elmeallé 7. Han døde den 6. dec. 1963 på Tønder sygehus og blev begravet ved Løgumkloster kirke. 49 år. Ifølge Løgumkloster kirkebog blev han borgerligt viet den 9. aug. 1914, knap 3 måneder før han blev født. Hvis der ikke er tale om arrangeret ægteskab, har præsten nok skrevet forkert og mener den 9. aug. 1941 i Løgumkloster kirke med Ketelsen, Frederikke Luise, født Bjørnskov den 3. maj 1909 i Harres, Brede. Hun blev kaldt Frida. Datter af parcellist, Peter Jørgensen Bjørnskov og Ingeborg f. Jepsen. Børn: Ketelsen, Peter, født den 15. okt. 1942 i Tønder.Døbt i hjemmet; Ketelsen, Grethe, født den 16. maj 1945 på Borg mark, Brede sogn. Døbt i Løgumkloster. Hun bliver gift i Løgumkloster i 1969 med snedkersvend, Gunnar Johansen, Haderslev: Ketelsen, Peter. Gift med Ketelsen, Grethe. Herfra flyttede familien til Kalhavevej. Carl Peter har en søster boende i Rådhusstrædet 5

I midten boede: Wøhlke. Børn: Wøhlke, Erik. Bor 2012 Ved Dammen i Løgumkloster.

Til højre boede Lanny, Anton Johan, barber i Ravsted, født den 20. sep. 1919 i Løgumkloster og voksede op på Elmealle’ 17 i Løgumkloster. Gift den 30. nov. 1940 med Eline Petra, født Jepsen. Børn: Lanny, Carl Heinrich, født den 18. dec. 1940 i Åbenrå. Døbt i Løjt; Lanny, Anna Margrethe, født den 13. feb. 1943 i Løjt; Lanny, Grethe. Hun blev gift 1965 i Løgumkloster med skibstømrer, Flemming Petersen, Dragør; Lanny, Fritz; Lanny, Carl. De flyttede senere først til Barsmark, så til Markedsgade, senere til Allégade og sidst til Elmeallé 17. 

Smed Nissen har også boet i en af lejlighederne i en periode.

Lejer -1949: Popp, Holger Heinsen, chauffør senere pedel på Luthersk Missions Efterskole, født den 23. sep. 1906 i Bovlund, Agerskov. Søn af parcellist i, Andreas Christian Popp og Mathilde Popp, født Heinsen. Han døde den 20. apr. 1983 på Tønder Sygehus. Begravet ved Løgumkloster kirke. 76 år. Gift den 10. jan. 1937 i Løgumkloster med Popp, Johanne Helene, født den 3. aug. 1915 i Løgumkloster. Datter af arbejder, Johan Henrik Fabricius og Marie Frederikke Margrethe, født Hinrichsen. Hun døde den 19. nov. 1980 i Løgumkloster. 65 år. Børn: 1. Popp, Bent. Han falder i 1939 og brækker benet. 2. Inge Margrethe, født den 17. maj 1941 i Løgumkloster. Gift Thygesen; Dødfødt datter, født den 3. apr. 1950 i Løgumkloste. Holger boede med konen på Kalhavevej 4 i 1949-83. Holgers forældre boede en kort periode i Vestergade 17b. 

Lejebolig 1 -1972 Christensen, Caroline Marie, født Jungjohann, den 24. juni 1896 i Klostergade 13, Løgumkloster. Hun dør i 1972, 79 år gammel. Hun boede med familien i Vindmøllegade. 

Lejebolig 2 Lassen, Peter, født den 9. okt. 1899 i Kløing, Nr. Løgum. Flytter herefter til Søndergade 3. 

Er kommet hertil fra Møllegade 23. 

Lejebolig 3 -1971- Christensen, Christine, født c1911. 

Lejer -1973- Nielsen, Dagmar, født 1913. I starten af 1970’erne boede der 2 der hed Dagmar Nielsen i Klostergade, godt nok i hver sin ende, men det betød, at posten ofte gik galt i byen. Søren Nielsen fortæller, at Dagmar Nielsen Klostergade 10 engang fik tilsendt en guldhalskæde fra sin bror, der var udsendt som FN soldat. Posten afleverede pakken hos den forkerte Dagmar Nielsen i Klostergade 33. Da hun åbnede pakken opdagede hun, at den ikke var til hende, hvorfor hun straks gik til den rette ejermand for at aflevere den åbnede pakke med indhold. På den måde var der en dejligt åbent, ærligt og omfavnende stemning i gaden. Alle kendte alle, og ungerne fik lov, at komme på besøg hos alle.

Ejer 1970-76 Petersen, Alfred, købmand,

Ejer 1976-2021- Petersen, Peter, købmand, barnebarn af den tidligere ejer Peter Joseph Petersen. Se Storegade 1

Klostergade 35

Foto 2012

Matrikel nr. 15 del af Slotsgade 1-3 - Boligareal: 70 m² - Byggeår: 1900

Lejer -1940-72- Wølke, Heinrich Georg, født c1892 i Königsberg, Lichtenhagen i Østpreusen. Gift i Visby 1921 med Wølke, Margrethe Marie, den 1. mar. 1897 i Visby. Datter af Leander Niels Baj Christensen og Kirstine Marie, født Schmidt af Gammelby. Georg deltog i hele 1. Verdenskrig på flere fronter efter 1918 slog han sig ned på Haderslev egnen. Efter genforeningen kom han til Visby, hvor han fandt sin Margrethe i Gammelby. Sammen flyttede de til Vinum, Døstrup og herefter til Løgumkloster, hvor han var ansat ved landbruget. Børn: Wølke, Louis Erik, født den 27. sep. 1922 i Dødstrup; Wølke, Kaj Niels Christensen, født den 14. okt. 1923 i Døstrup. Han består præliminæreksamen i 1940; Wölke, Erna Margrethe, født den 27. juli 1932 i Løgumkloster. Hun bliver elev på Løgumkloster post- og telegrafkontor i 1948. ; Wølcke, Erik, (EGGE) saddelmager og møbelpolstrer hos Roost, født den 7. nov. 1936 i Løgumkloster. Gift med Margit. De bygger hus på Jernbanevej i 1972. 

Beboer -1971- Gottlieb Poulsen, pensionist, født c1901. 

Ejer 2004-19- NORDICO INVESTMENT ApS 

Lejebolig -2019- 

Goagara, Cristina Maria

Kirkestien 1 (Tidligere postadresse under Klostergade 23)

Foto 2012

Matrikel nr. 773 - Boligareal: 136 m² - Grundareal:634 m² - Byggeår: 1934

Grundejer -1934 Løgumkloster sparekasse

Ejer 1934-80

Det var Niels Poulsen der byggede huset i 1934. Den blev udstykket fra afdøde Ølschmidts grund.

Poulsen, Niels Christian, husejer, ansat som kirketjener og fyrbøder for Løgumkloster menighedsråd i 1930-36, født den 22. juli 1897 i Rindum, Ringkøbing. Død den 6. maj 1936 på Tønder Amtssygehus kun 39 år gammel og blev begravet ved Løgumkloster kirke. Søn af landmand, Jens Poulsen og Ane Marie Christine, fødtChristensen. Gift den 11. maj 1926 med

 

Poulsen, Dussine, født den 17. feb. 1907 på Ellum mark, Løgumkloster. Døde den 30. aug. 1979 på Tønder Sygehus og blev begravet i Løgumkloster. 72 år. Datter af – Se nedenfor.

 

Børn: 

Poulsen, Jens, født den 28. apr. 1927 i Løgumkloster.

Poulsen, Christian, født den 20. juni 1929 i Løgumkloster.

Poulsen, Henry, født den 9. feb. 1932 i Løgumkloster.

Poulsen, Marie, husassistent hos mine forældre, født den 30. apr. 1933 i Tønder, døbt i Løgumkloster. Gift den 29. mar. 1956 i Løgumkloster kirke med skomagersvend, Elmo Krickau, født den 9. sep. 1932 i Højst. Søn af postbud, Jens Rasmussen Krikau og Anna Cathrine, født Petersen.

Poulsen, Ninna, født den 22. nov. 1936 i Løgumkloster.

Logerende familie -1940-53

Christiansen, Mathilde, enke, født den 17. juli 1871 i Møgeltønder. Datter af Niels Madsen Fabricius og Christina, født Andersen. Hun var tidligere gift med landmand og tømrer i Ellum, Christian Jacobsen Christiansen. Hun døde efter længere tids svaghed den 17. juni 1953 i Løgumkloster. 81 år.

 Christiansen, Metha, født den 14. sep. 1899 i Ellum, Løgumkloster.

 Logerende familie 1938-71-: Christiansen, Wilhelmine, ugift husholderske, født den 14. sep. 1899 i Ellum, Løgumkloster. Hun har været ansat mange forskellige steder i Danmark. Gennem 13 år holdt hun hus for en svoger indtil sygdom tvang hende til at tage ophold på plejehjemmet i Vamdrup indtil hun i 1938 flyttede ind hos sin søster, Dussine. Hun har sikkert været mere end velkommende, for Dussines mand, Niels er død 2 år forinden, og den yngste af familiens 4 børn er kun 2 år gammel. Hun døde den 10. jan. 1986 i Løgumkloster. 84 år.

Ejer 1980-2021 Poulsen, Ninna født den 22. nov. 1936 i Løgumkloster. Datter af forrige ejer. Hun døde den 1. nov. 1921 i Løgumkloster.

Kirkestien 2

Foto 2012

Matrikel nr. 1718 - Boligareal: 657 m² - Grundareal:1074 m² - Byggeår: 1974

Ejer 1973-94 

Bygget 1973-76 af professor, Søren Georg Nordentoft.

Huset var specielt på flere måder. For det første fandt klosterborgerne huset aparte. For det andet var bygningen ved at falde sammen flere gange på grund af byggesjusk. Murstenene kom fra gamle gårde, tagstenene fra slottet.

Byggeriet bliver færdiggjort af Inger og Johannes Exner, som bl.a. stod for restaureringen af Kolding hus.

Nordentoft, Søren Georg, professor dr.theol, født den 5. dec. 1927 og død 20. feb. 1999. Søn af Philip Nordentoft og Gerda, født Løssl. Han blev klassisk-sproglig student fra Aarhus Katedralskole i 1946, hvorefter han studerede teologi ved Aarhus Universitet. Han blev cand.theol. i 1952 og studerede de følgende fire år filosofi og teologi ved universiteterne i Paris, Heidelberg, Freiburg im Breislau, Leiden, Oxford og London. 1957-1961 var Søren Nordentoft ansat som undervisningsassistent ved Institut for Systematisk Teologi ved Aarhus Universitet, hvor han blev doktor på sin Heidegger-afhandling. Derpå søgte han præsteembede, og gennem 12 år var han sognepræst i Naur og Sir Sogne ved Holstebro. 1973-1995 fungerede han som lektor ved Præstehøjskolen i Løgumkloster. Han forulykkede i 1995. Gift 14. juni 1959 med

Pedersen, Ninna Wiborg.

Børn:

Nordentoft, Sophie, Nordentoft, Sophie, sognepræst.  cand.theol. fra Aarhus Universitet i 1991 og fra 1992-2000 sognepræst i Oddense og Otting Sogne i Salling. I 2000 søgte hun afsked, idet hun sammen med sin mand, drog på langtur til Madagaskar, udsendt af Dan-mission. Her var de tilknyttet Antsiranana-synoden, og Sophie Nordentoft var ansvarlig for undervisning af præster, evangelister og ledende lægfolk i menigheder og søndagsskolearbejde. Fra 2006-18- sognepræst i Hals Sogn. Gift med Bjarne Juel Nordentoft.

Nordentoft, Philip.

Nordentoft, Peter.

Nordentoft, Agnete. 

Ejer 1994-2019- Præstehøjskolen. Huset renoveres. Arkitekter Inger og Johannes Exner, Århus. Huset udbygges med auditorium, bibliotekstårn og kontorer.