Markedsgade

Grafik: Arkitekt Christel Ebsen/CEByfornyelse.

1930

Folk med haver der støder ind mod Alléen opfordres til at bekæmpe spindelarver i deres tjørnehække med nikotinopløsning.  

Grøften, der går tværs over Markedspladsen bliver fjernet, da den bliver overflødig efter kloakeringen.

Et biluheld sker på hjørnet af Markedsgade og Møllegade. Idet doktor Illum drejer ud fra Søndergaards benzintank for at køre østpå, kommer der en lastbil ført af W. Hansen fra Teglgård, ligeledes med retning mod øst. De to køretøjer strejfer hinanden så hårdt, at Illums forskærm bliver krøllet og kofangeren falder af. Ingen personskade. 

1931

Løbskkørsel: En læsfuld granrafter vælter af en vogn.

Løgumkloster heste- og kreaturmarked, der afholdes hvert år i maj, aflyses på grund af mund- og klovsyge udbrud i Sottrup ved Øster Højst.

Løgumkloster får sit første juletræ opstillet på Markedspladsen. Initiativtager er vognmager, Anton Madsen fra Allégade. Det er et samarbejde mellem håndværkerforeningen og handelsstandsforeningen.

1933

Der opsættes en rampe på markedspladsen, hvor kreaturer og heste kan aflæsses. 

1937

Det besluttes at etablere fortov i gaden og samtidig udvides krydset Markedsgade – Møllegade. 

Træerne langs husene ønskes fjernet. Men det er ikke så lige til. Det tager år før det sker. 

1938

Totalfreder naturfredningsnævnet træerne. Byrådet appellerer afgørelsen til overfredningsnævnet, men får ikke medhold.  Man når dog at fjerne 2 træer ude foran Markedsgade 7 før arbejdet indstilles. En byrådsbeslutning begrundet i gaderegulering får i 1954 overfredningsnævnet til at omgøre beslutningen. Men fældningen sker først i 1957. 

1937

er det i øvrigt naturfredningsnævnet, der spænder ben for projektet. Byrådet appellerer kendelsen til overfredningsnævnet, men får ikke medhold. 

1941

Der lægges fortov fra hjørnet ved Markledgade helt ned til Østergade. 

1954 

Foruden det obligatoriske juletræ på rutebilpladsen beslutter byrådet på opfordring fra beboere i Møllegade og Markedsgade at betale strøm til et juletræ på hjørnet her. 

1957

hvor strækningen fra Møllegade til Centralhotellet bliver udvidet, bliver der plads til parkeringspladser foran forretningerne. Samtidig etableres en parkeringsplads foran Centralhotellet og strækningen fra Henry Bock til Sæbehuset (Tatol) og videre hen til Handelshuset får fortov. Parkeringspladsen foran Central hotel står dog først færdig i 1960. 

2019

(Fra JydskeVestkysten den 16. feb. 2019)

LØGUMKLOSTER: Fra marts vil arbejdet med at føre områdefornyelsen "Liv i Løgumkloster" ud i livet begynde, og her vil man snart gå i gang på strækningerne fra Vestergade ad Markedsgade til Mellemgade samt stykket fra Markedsgade til Fredseg-pladsen og busholdepladsen.

Det, der kommer, er et nyt gaderum med ny indretning, forbedret tilgængelighed og bedre trafikmiljø. Målet er, at det hele står færdigt til august, så man kan tage de renoverede gader i brug til Klostermærken. Undervejs bliver der dog en del arbejde over og under jorden, forklarer projektleder Torsten Rolf Hoffmann:

- Der vil være perioder, hvor gaderne er delvist fremkommelige, men der kommer også til at være perioder, hvor der bliver spærret helt - blandt andet fordi man i denne omgang også skifter rørledninger. Vi skilter og informerer undervejs.

Nylagte fortove er blandt byfornyelsens planer. Senere vil man også kunne søge tilskud til renovering af boliger. Grafik: Arkitekt Christel Ebsen/CEByfornyelse  

Nylagte fortove er blandt byfornyelsens planer. Senere vil man også kunne søge tilskud til renovering af boliger. Grafik: Arkitekt Christel Ebsen/CEByfornyelse

Også under jorden

Den i alt 7,5 millioner kroner dyre områdefornyelse er et projekt, som blev sat i søen for to år siden. Løgumklosters borgere har selv bidraget siden de første tanker om fornyelsen blev udtænkt i Borgerforeningen i 2015. Siden har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen bidraget med en tredjedel af midlerne, altså 2,5 millioner kroner, mens Tønder Kommune bidrager med de resterende fem millioner.

Udover arbejdet over jordoverfladen, så er Løgumkloster Fjernvarme og Tønder Forsyning begge med, og skifter blandt andet hovedledninger til henholdsvis vand og varme i samme omgang, fortæller Torsten Rolf Hoffmann:

- Det er i høj grad en forbedring. Udover at der også kommer nye hovedledninger, så har Tønder Forsyning også budt ind med, at der skal laves lokal afledning af regnvand, så det kan ledes ud i en stor faskine på Markedspladsen. Fidusen er, at det aflaster kloakledningerne, når der kommer meget regn. Dette er i øvrigt udenfor projektets 7,5 millioner kroner.

Med i områdefornyelsen er også muligheden for, at man kan søge om tilskud til bygningsfornyelse. Tønder Kommune skriver i en pressemeddelelse, at dette vil køre fra i år, altså 2019, og frem til 2021, hvilket man snart vil informere yderligere om.

Markedsgade 1

Matrikel nr. 41 - Boligareal: 99 m² - Grundareal: 489 m² ̴ 2ha i 1880 - Byggeår: 1800.

Ejer 1751-90 Hansen, Hans, rebslager og kådner,

Ejer 1790 Gerdsen, Niels Johannsen, amtsskrædder, født den 20. juni 1770 i Løgumkloster. Se Elmeallé 2a i 1845. 

Ejer 1790-1841

Johannsen, Niels (Gerdsen), käthner og amtsskrædder, født den 20. juni 1770 i Løgumkloster. Søn af Bendix Johann Geertsen Schild og Engel Marie Pedersdatter. Døde den 27. maj 1853 i Løgumkloster. Gift 1793 med

Johannsen, Anna, født i Kastrup, Gram 1762 (Dato ikke til at læse). Datter af gårdmand Anders Adser og Kirstin Jensdatter. Hun døde af sidestik den 11. maj 1836. 74 år.

Børn:

Johannsen, Johann, ølbrygger og vognmand, født den 9. jan. 1794 i Løgumkloster. Se næste ejer.

Johannsen, Andreas, født den 13. jan. 1796 i Løgumkloster. Se Møllegade 9 

I 1841 flytter de til Elmeallé 2a

Ansatte beboere: Balzer, Johann Gotlob, skrædderlærling født c1781  

Kruhl, Andreas Wäger, lærer skrædderhåndværket, født den 6. okt. 1788 i Løgumkloster. Søn af skorstensfejer og kådner, Rasmus Petersen Kruhl og Henrietta. Gift med Johansen, Annamaria. 1860 boede de i et hus i Broager. 

Børn: 1) Kruhl, Rasmus, arbejdsmand, født den 1. sep. 1818 i Løgumkloster. Gift med Christine, født Johansen c1822 i Broager sogn. Børn: a. Anne Kruhl, født c1849 i Broager; b. Kruhl, Hans Christian, født den 29. jan. 1865 i Løgumkloster. c. Kruhl, Cathrine, født c1850 i Broager; d. Kruhl, Christine Krukl, født c1852 i Broager, e. Kruhl, Claus Kruhl, født c1855 i Broager. f. Kruhl, Frederikke Kruhl, født c1858 i Broager.

Logerende: Johann Geertsen Schelt, mandens gamle far, født c1718 i Løgumkloster. Børn: Schild, -. Begravet den 24. mar. 1740 i Løgumkloster.

Lejer: Christens, Karen, spinderske, f. c1743. 

Ejer 1841-80

Johannsen, Johann, ølbrygger og vognmand, født 9. jan. 1794 i Løgumkloster. Han døde den 5. mar. 1861 i Kiel. Søn af ovenstående Niels Johannsen og Anna f. Andersen. Gift den 31. jan. 1832 i Løgumkloster med

Petersen, Ane Margaretha, født den 28. feb. 1802 i Holsted, Ribe amt. Datter af gårdmand, Peter Mortensen og Ane Laustdatter.

Børn:

Johannsen, Anna, født den 17. jan. 1834 i Løgumkloster. Døde af skarlagensfeber 2 år gammel.

Johannsen, Nicoline Petrea, født den 27. juli 1837 i Løgumkloster.

Johannsen, Johanne, født den 23. feb. 1840 i Løgumkloster. Hun døde ugift den 11. feb. 1865 i Løgumkloster. 24 år.

Johannsen, Andrea Anna Margaretha, født den 4. apr. 1842 i Løgumkloster.

Ejer 1880-93

Marcussen, Hans Ludwig Lorenzen, ølbrygger og gæstgiver, født den 10. mar. 1854 i Løgumkloster. Søn af flækkeforstander, Andreas Feddersen Marcussen og Ingeborg Nicoline Cathrine, født Bjørn Møllegade 12. Han døde den 2. jan 1920 i Løgumkloster. 65 år. Gift den 26. sep. 1880 i Løgumkloster med

Marcussen, Anna Sophie, født den 13. apr. 1852 i Wolsroy, Steinberg, Angeln.

Se børnene i Møllegade 12

Ejer 1893-96 Jepsen, Hans Mærsk, landmand og ølbrygger, senere cykelhandler i Døstrup, født den 7. juni 1868 i Løgumkloster.

Børn:

Jepsen, Paula, født den 9. mar. 1899 i Lynderup.

Ejer 1896-99 Jensen, Asmus, parcelist. 

Ejer 1899-1900 Haase, Andreas, garveriejer. (Se Markledgade 14)

Ejer 1900-20 

Nielsen, Hans Jørgen, bagermester, født den 4, sep. 1847. Søn af Christian Nielsen og Anne Kjestine f. Christensen.  Død som enkemand den 14. aug. 1926. Gift med 

Nielsen, Maria Dorthea, født Lorenzen. 

Børn: 

Nielsen, Christine Dorothea, født den 13. juli 1875 i Løgumkloster. Gift den 5. sep. 1894 i Løgumkloster med hjulmager, Hans Hansen Eriksen, født den 22. nov. 1865 i Højer. Søn af hjulmager og klunser, Anders Eriksen og Meta Catharina, født Hansen. 

Nielsen, Fritz, født den 7. nom. 1878 i Løgumkloster. Han deltog i 1. Verdenskrig og døde af sine kvæstelser i sep. 1916.

Ejer 1920-23  

Schmidt, Niels Hansen, cykelhandler og urmager, født den 2. apr. 1856 i Kløing, Nr. Løgum. Han døde apr./maj 1945 hos en søn bosiddende i Rødding. Gift 2. gang den 2. apr. 1909 i Løgumkloster med 

Schmidt, Anne Marie, født Lorenzen den 22, aug. 1860 i Ellum, Løgumkloster. Det er også hendes 2. ægteskab. 

Familien er flyttet hertil fra en ejerbolig Møllegade 15 (1912-20) 

Lejebolig 1921-32-: Rasmussen, Emil August Adolf, vejmand og senere fabriksarbejder, født den 7. okt. 1883 i København.  Se Markedspladsen 1a. 

Ejer 1923-31

Christensen, Johan Georg Peter, arbejdsmand, cigarhandler og sporvognskonduktør, født den 24. mar. 1886 i Klostergade 17 i Løgumkloster. Fra 1931 bor de et sted på Tønderlandevej, men flytter til Kolding, hvor Johan bliver handelsmand. Gift den 4. maj 1912 med 

Christensen, Anna Margrethe, født Carstens den 17. mar. 1890 i Tyskland.

Børn:

Christensen, Johanne Margrethe, født den 11. nov. 1911 i Tyskland.

Christensen, Anne Marie, født den 13. dec. 1912 i Flensborg.

Christensen, Johann Georg Peter, født den 19. maj 1919 i Flensborg.

Christensen, Maren Nielsine, født den 20. nov. 1921 i Flensborg. Gift den 11. juli 1940 i Løgumkloster med bagersvend, Jørgen Peder Hansen, født den 25. apr. 1919 i Hellevad. Søn af landmand, Peder Hansen og Marie Jørgine, født Callesen.

Christensen, Inge Jørgine, kontorassistent, født den 6. dec. 1929 i Løgumkloster. Gift den 16. okt. 1953 i Gråsten slotskirke med dekoratør, Jens Bertel Tackmann Jensen, født den 8. mar. 1929 i Himmelev sogn, København. Søn af repræsentant, Johannes Tackmann Jensen og Inger Juul Petersen.

Lejere 1925: Hansen, Georgine Hansine, ugift, født den 6. jan. 1877 i Hønning, Arrild. Datter af arbejdsmand Andreas Hansen og Marie Elisabeth Geertsen.

Hansen, Johanne, født den 23. maj 1907 i Løgumkloster. Hansen, Wilhelm, født den 28. sep. 1914 på Nørremark i Løgumkloster;

Logerende: Ambrozi, Peter, født den 5. maj 1888 i Polen. 

De er alle flyttet hertil fra Markedspladsen 1. Peter bliver gift med Marjanna, og sammen slår de sig ned på Jørgensgårdvej. 

Ejer 1931-60

Madsen, Jens, mejeribestyrer. Gift den 18. mar. 1915 med

Madsen, Anne Christine, født Madsen den 16. juli 1987 i Åspe, Bredebro.

Lejer af forretningen i 1928-34: Hansen, Frode, tobaks og radioforhandler. Se Vestergade 27.

I 1946 får Madsen byggetilladelse til at flytte døren om i nordsiden, hvilket dog aldrig kommer til at ske. 

I 1948-49- placeres en isbod ude foran huset. Isboden får navnet ISHYTTEN og drives fra starten af Petrea Christensen. Hun sælger bl.a. Tønder is, fromage og flødeskum. Fra 1951 udvider hun sortimentet til også at sælge dagblade, ugeblade, telegrammer, kort og frimærker. Og det også her Sønderjydernes Rejsebureau’ Løgumklosterafdeling ligger. Men kiosken er nu kun åben hver søndag. 

Lejer af forretningen i 1956-65: Jørgensen, Hans, cigarhandler. Han har indbrud i 1956. En tyv tager en rude ud af et vindue, som vender ud mod gården. Tyven taber ruden og naboerne vågner, hvorefter tyven stikker af. Dagen efter finder man ud af at tyven kom fra åndssvageanstalten i Løgumgaarde.

Ejer 1960- Hansen, Anni Petra, Kolding

Lejer af forretningen i 1963-70 Kraft, Elke Astrid Hammerich, damefrisør, født Sørup i Tyskland. Hun bliver skilt fra Kurt før 1971 og rejser herefter fra byen. Gift den 27. apr. 1963 i Tønder med el-montør, Kraft, Kurt, født den 18. mar. 1941 i Løgumkloster. Søn af Kraft, Waldemar og Anne Marie, Jernbanevej 4.

Børn: Deres 4-årige søn bliver kørt ned af en tysk personbil i Møllegade og får hjernerystelse. 

Ejer 1967-91 

Madsen, Bertel Marius August, (MARIUS) forhenværende møller, Chauffør og gårdejer af Østervang Grisemose, født den 28. aug. 1900 i Gauerslund, Børkop. Søn af boelsmand Jens Madsen og Maren, født Nielsen fra Sillerup strand ved Vejle. Han døde den 4. nov. 1986 i Løgumkloster. 86 år. Gift den 10. feb. 1972 i Løgumkloster med

Madsen, Anna Jensine, husbestyrerinde, født Riisgaard, den 19. maj 1896 på Mjøls mark, Rise sogn. Hun døde den 7. juli 1990 i Løgumkloster. 94 år. Anna var først husassistent i en bagerforretning i Hjortkær og flyttede med bageren til Markledgade 30. Herefter var hun i flere år husholderske hos Marius, ind til de blev gift.

De drev gården Østervang på 24 tdr. land agerjord samt 4 tdr. land mose fra 1931. Besætningen var 2 heste, 7 køer, 6 ungkvæg og 15 svin.

Ejer 1991-2005 Jørgensen, Edith, født den 12. aug. 1939. Garage opført 1991. 

Ejer 2006-16 Madsen, Gunner Ellegaard & Madsen, Gitte Hartmann

Ejer 2016-19- Klosterbageriet A/S ved Kell Andersen.

Se Markedsgade 3

Markedsgade 3

Foto 2012

Matrikel nr. 56 - Boligareal: 116 m² - Grundareal: 886 m² - Byggeår: 1827 - Bageriet bygget 1925.

Ejer 1747-64 Mathiesen, Schwenn, garver, 

Ejer 1764-65 Schwensenskone, Gunder Cathrine 

Ejer 1765-76

Jensen, Niels, hjulmager, født aug. 1733 i Løgumkloster. Søn af Andreas Jensen. Gift med

Jensen, Maren, født 1709.

Børn:

Jensen, søn født 1757. 

Jensen, Per, født den 6. juni 1760 i Løgumkloster. 

Jensen, søn født 1765. 

Ejer 1776-86 Simonsen, Peter, kniplingshandler. Gift med 

Friederiksdatter, Annike. 

 

Børn: 

Augaard, Simon Friederich, født den 16. nov. 1773 i Løgumkloster. Se Møllegade 6a.

 

Lejebolig -1784-: Autrup, Niels, gæstgiver, født c1730. Er udeboende tjenestekarl et sted i Tønder Amt. Gift med Christophersen, Catharina Magdalena, født c1734.

Børn: 

Autrup, Hanna Maria, født den 29. jun 1776 i Løgumkloster.

 

Autrup, Hans Nicolaisen, født den 21. apr. 1784 i Løgumkloster.

 

Autrup, Hanna Maria, født c1780. Hun boede stadig hjemme, da hun er 23 år.

 

Ejer 1786-98

Jensen, Laust, snedker, Ca. samtidig ejer han Åbenråvej 6 og Lillegade 17.

 

Ejer 1798-1806

Hansen, Jens, købmand med lidt jord, født c. 1742. Gift med

Hansen, Mette Christina, født c1741.

Logerende: Matzes, Gude Marie, kniplerske, født c1767. 

Ejer 1806-14 Degn, Jens Petersen, boelsmand, 

Ejer 1814-19 Thomsen, Laust Nissen, fra Ellum.

Ejer 1819-29 

Løbner, Catharina Marie, datter af slagter og brændevinsbrænder, Johann Hinrich Løbner og Dorothea Augusta f. Jensen. Se Centralhotellet, Markedsgade 15.

Ejer 1829-33 Hansen, Detlef

Ejer 1833-79

Nielsen, Jørgen Christian, hvedebrødsbager og kådner, født c1802 i Pinneberg. Søn af Christian Nielsen og Elisabeth Dorothea f. Kärlerlung, Gift den 1. feb. 1829 i Løgumkloster med

Nielsen, Botilla Christina f. Christensen født den 10. dec. 1812 i Lillegade 12 i Løgumkloster. Datter af snedker, murer og kådner, Hans Christensen (Arrildt) og Christina Schmidt.

Børn:

Nielsen, Christian, født c1829 i Løgumkloster.

Nielsen, Christina Dorothea, født den 6. okt. 1832 i Løgumkloster. Gift den 18. nov. 1859 med Paul Christian Andersen (Mølgaard) fra Husum.

Nielsen, Marie Cathrine, født c1837 i Løgumkloster. Døde af kighoste 1 år gammel.

Nielsen, Marie Cathrine, født 1841 i Løgumkloster.

Nielsen, Hans Jørgen.

Lejerbolig -1845-: Jürgensen/Jørgensen, Jens, sadelmager, født c1782 i Tønder. Søn af sadelmager, Hinrich Jørgensen og Annaargretha. Han døde den 16. juni 1855. Gift 1. gang med Lassen, Anna Maria, født 1778 i Løgumkloster. Datter af gårdmand, Jens Lassen og Mettachristina. Hun døde den af svindsot den 9. okt. 1831 i Løgumkloster. Børn af 1. ægteskab: 1. Jørgensen, Hinrich Jessen; 2. Jørgensen, Mettachristina; 3. Jørgensen, Anna Margaretha; 4. Jørgensen, Annamaria.

Gift 2. gang med Christensen, Karen, født i Ellum, Løgumkloster. Datter af gårdmand, Christian Jacob Hansen og Botilla Paulsen. Hun døde den 14. mar. 1867 i Løgumkloster. Børn af 2. ægteskab: 5. Jørgensen, Anne Marie Margaretha; 6. Jørgensen, Botalla Maria; 7. Jørgensen, Christine, født den 24. sep. 1839 i Løgumkloster. I 1860, 21 år gammel var hun tjenestepige hos skomagermester Peter Hansen Malling, Slotsgade i Haderslev sammen med Caroline Louise Andresen fra Vestergade 17a.

Ansat logerende 1845: Ramler, Erich Friedrich Rüdiger, ugift sadelmagersvend, født c1821 i Rensborg.

Ejer 1879-1919 Nielsen, Hans Jørgen, bager. Søn af tidligere ejer.

Ejer 1919-20 Brodersens Gæstgiveri 

Brodersen, Chresten, fhv. gårdejer i Søgaard senere gæstgiver og arbejdsmand, født den 9. okt. 1875 i Ellum, Løgumkloster. Søn af husmand, Hans Brodersen og Kjestine Marie, født Petersen. Han døde den 1956 i Løgumkloster. 81 år. Gift med 

Brodersen, Anna Mathilde, født den 2. mar. 1882 i Ellum, Løgumkloster. Datter af gårdejer, Martin Christian Nicolaysen og Karen Marie, født Hattesen. Hun døde af en hjerneblødning og efterfølgende lungebetændelse den 27. juni 1951 på Løgumkloster sygehus. 69 år. 

Børn

Brodersen, Andrea Bothilde, født den 2. sep. 1901 i Løgumkloster. 

Brodersen, Hans, født den 13. feb. 1905 i Løgumkloster. Se lejebolig i Østergade 14. 

Brodersen, Anna, født den 2. apr. 1912 i Løgumkloster. 

Når der var Kloster mærken havde Kristen en ’marts, juni, august’ bevilling for udskænkning af spiritus. 

Familien bor stadig i huset 1922. I -1940-51 bor de på de gamles hjem i Søndergade.

Logerende mandens forældre:

Brodersen, Hans, landmand, født den 4. mar. 1834 i Søgård, Løgumkloster. Søn af boelsmand Christian Brodersen og Bothilde, født Carstensen. Mandag den 13. dec. 1920 kom ritmester la Cour ridende i spidsen af en afdeling dragoner. De gjorde holdt ved Brodersens gæstgiveri for at dekorere veteranen, Hans Brodersen med dannebrogskorset. Han døde den 29. mar. 1922 kl. 10 om aftenen på Løgumkloster Sygehus. Mandag den 3. april blev han begravet. Følget der bl.a. bestod af militærmusikken fra Tønder og skytteforeningen med floromvundne fane hentede den gamle krigshelt på sygehuset, hvorefter der var kaffe i Brodersens Gæstgiveri før begravelsen. Gift med Brodersen, Kjestine Marie, født Petersen.

Ejer 1920-22

Mortensen, Rasmus Christian, bager senere hotelejer længere henne af gaden, født 30. jan. 1890.

Som konditor med café sælger han op til jul i 1920 marcipan, chokolade og konfekt og ff. Kager.

Gift med

Mortensen, Hansine, født den 25. okt. 1889.

Ansatte beboere: Weiss, Christine, tyende, født den 29. maj 1905. Se mere i Markledgade 1.

Rasmus kommer til Løgumkloster i 1919 og er kun bager i byen i 2 år, hvorefter han køber Hotel Stadt Hamborg, Markedsgade 35. Se flere oplysninger om personerne her. Han er hotelejer til sin død i 1945 kun afbrudt af et enkelt år – 1930?.

Ejer 1922-24 Hansen, Hans Reggelsen, bager.

Han bringer hver morgen varme rundstykker rundt i hele byen.

Ejer 1924-26 Nielsen, Arnold Frederik, ugift bager, født den 20. april 1901 i Australien. Han kom hertil fra Tønder.

Ansatte beboere: Nielsen, Alma, ugift husbestyrerinde, født den 10. jan. 1904 i Tønder.

Bageri og café

Ejer 1926-65

Jensen, Hans, bagermester, født den 5. feb. 1905 i Løgumkloster. Han bestod mesterprøven ved håndværkerkammeret i Flensborg i 1942. Indtil da kunne han ikke ansætte lærlinge. Søn af parcellist, Claus Christian Jensen og Berta, født Schablowsky. Han døde den 23. aug. 1968 på tønder sygehus og bliver begravet i Løgumkloster. 63 år. Hans Jensen var medlem af ligningskommissionen fra 1950, senere bestyrelsesformand for Løgumkloster Sparekasse, medlem af menighedsrådet og medlem af bagerforeningens bestyrelse i Tønder. Gift den 28. maj 1926 i Bedsted kirke med

Jensen, Ingeborg Margrethe, født Holm den 25. feb. 1904 i Bedsted. Datter af landmand på Bedsted Mark, Andreas Holm (1870-1944) og Anne Andresen (1867-1955). Ingeborg blev 2. gang gift med Christian Erichsen (c1905-1983). Hun døde den 24. aug. 1992 i Løgumkloster. 88 år.

Efter 1965 bor de ved Dammen 12a i Løgumkloster.

Ansatte beboere: Wermer, Hans Christian, bagersvend, født den 31. jan 1911 i Løgumgaarde. Han kom til Løgumkloster i 1929; Andersen, Mathias Lorenzen, gæstebagersvend, født den 16. dec. 1902 i Skærbæk. Ansat bagerlærling 1940 Lützner, Fritz, født den 4. apr. 1923 i Løgumkloster. 

Ved ombygningen i vinteren 1926 fandt man en stor flad sten med en stor rund fordybning. Stenen lå længe uagtet hen indtil postpakmester Burgwald blev opmærksom på den. Han var straks klar over, at stenen muligvis stammede fra kirken, og underrettede derfor arkitekt Jepsen, der de seneste 6 år havde arbejdet med kirkens restaurering. Han vurderer stenen til at være et gammelt vievandskar eller overdelen til en primitiv døbefont. Hans Jensen skænkede straks stenen til kirken på trods af, at han vidste, at naboen, cykelhandler Schmidt havde givet udtryk for, at han fint kunne bruge den til at vande sine høns.

I 1944 får huset en etage ovenpå stuehuset. 

Ejer 1965-88

Wraamann, Walter, bagermester, født i Løgumkloster den 22. august 1928. Søn af skorstensfejermesteren i Elmeallé 5. Han døde den 3. juni 2017 i Løgumkloster. Gift den 13. apr. 1952 i Løgumkloster kirke med

Wraamann, Mary Ebbesen, født Madsen den 17. april 1930 i Løgumkloster, som datter af kirketjeneren, på Vænget 11, Løgumkloster. Hun døde den 22. mar. 2018 boende på Plejehjemmet i Løgumkloster.

Børn:

Wraamann, Hans Dennis, født den 3. nov. 1953 i Abild, Tønder, som min søster Kirsten gik i klasse med.

Wraamann, Dycke, født den 2. jan. 1957 på Strucksallé 30 i Tøndersom jeg gik i klasse med. Han er både med på mit skolebillede og konfirmationsbillede.

Wraamann, Susanne, kok, født den 31. dec. 1958 på Strucksallé 30 i Tønder. 2018 boende på  Silene Alle 13D, 2860 Søborg.

Wraamann, Lis, født 1963. 

De kom hertil fra Strucksallé 30, Tønder i 1965 og flytter herfra til Sølstedgårdparken 1

I 1965 indsættes bageovn og raskeskab af arkitekt J. Jørgensen, STRØMMEN, Randers. I 1975 ombygges forretningslokalet.

Lejebolig 1968- Jensen, Ingeborg Margrethe, tidligere ejers hustru.

Klosterbageriet

Ejer 1988-2019- Andersen, Kell, bagermester, født den 9. jan. 1958 i Vægtergade 2, Skt. Catharinæ sogn i Ribe. Søn af fisker, Bendt Andersen og Anna Marie Kirstine, født Tonnesen.. Årets Klokker i Løgumkloster 2013. 

Andersen, Jette 

Børn: 

Andersen, Søren, produktionschef på rugbrødsfabrikken i Hellevad. 

Andersen, Michael. 

Andersen, Dennis. Fra 2014- bosiddende på Tønderlandevej 18

I 1994 køber bagermester, Kell Andersen 200 m2 af den sydlige del af matr.nr. 1078 af Hanne og Werner Tästensen, Allegade 14. Det er haven der ligger mellem Markedsgade 3 og Alleen. Arealet der skal bruges til fryserum overføres til sammenlægning med matr.nr. 56. 

I 1997 Opsættes melsilo samt baldakin. 

I 2017 køber Kell nabohuset Markedsgade 1, etablerer bagerafdeling i Åbenrå, laver en bagerbutik i Kogade i Tønder. 

Klosterbagerriet, som i øvrigt er ejet af Jette og Kell Andersen samt deres 2 sønner, ejer også Sønderjysk Rugbrødsfabrik i Hellevad, som leverer rugbrød til 45 butikker i Danmark og Tyskland. Fabrikken har eksisteret fra 2004.

Danmarksmester i rugbrødsbagning 2012 og 2017.

Markedsgade 5

Matrikel nr. 233 - Boligareal: 225 m² - Grundareal: 360 m² - Byggeår: 1912 

Ejere 1894-

1. Mathiesen, Cathrine

2. Mathiesen, Hans Peter

3. Mathiesen, Jørgen 

Ejer -1909

Manufakturforretning

grundlagt 1870 af

Niels Marius Hørløck

Hørløck, Niels Marius, bankdirektør i Løgumkloster bank og manufakturhandler, født 2. januar 1867 i Løgumkloster. Se Markedspladsen 7.

Ejer 1909-65

Jørgensen, Andreas, købmand/manufakturhandler/konfektionsforretning Tlf. 47. Født den 4. mar. 1885 i Abild. Søn af gårdejer, Peter Hansen Jørgensen og Ellen Marie, født Andresen. Se historien om den magiske herrehat nedenfor. Han lærte manufakturfaget i Højer, hvorefter han blev ansat hos H. M. Hansen og siden i Magasin de Nord her i byen.  24 år gammel overtog han Hørløcks manufakturhandel. Han har i en periode været med i ligningskommissionen og siddet i handelsstandsforeningens bestyrelse. Han døde den 26. nov. 1965 i Løgumkloster. 80 år. Gift den 2. apr. 1909 i Nr. Løgum med

Jørgensen, Meta Margrethafødt 26. aug. 1880 på Sognkro i Løgumgård, Nr. Løgum sogn. Datter af land- og kromand Christian Johannsen og Hanne, født Top.

Andreas videreførte manufakturforretningen efter Hørløck indtil 1965, hvor sønnen Peter tog over. Se nedenfor.

Børn: 

Jørgensen, Ellen Marie, født 7. jan. 1910 i Løgumkloster. Døde spæd. 

Jørgensen, Hanni Marie, født 8. januar 1911 i Løgumkloster. Hun døde den 1. aug. 1970. Begravet i Løgumkloster. 59 år. Gift den 22. sep. 1939 med købmand i Klovtoft, Georg Christian Bjerning født den 13. maj 1906 i Tønder. Søn af postbud, Detlef Peter Bjerning og Elisabeth, født Lund. Han døde den 17. nov. 1974. Begravet i Løgumkloster. 68 år.

Jørgensen, Ella Marie, født 10. marts 1912 i Løgumkloster.

Jørgensen, Christine, født 19. december 1913 i Løgumkloster.

Jørgensen, Peter Hansen, herretøjsforretning, født 16. november 1917 i Løgumkloster.

Ansatte beboere: Jensen, May, manufakturmedhjælper, født den 20. juli 1897 i Abild; Jensen, Johanne, født den 6. aug. 1899 i Hostrup. 

Ejer 1965-92

Jørgensen, Peter(PETER PIGE), da han godt kunne virke en smule feminin, manufakturhandler, født 16. november 1918 i Løgumkloster. I 1930 er han på Julemærkesanatoriet ved Kolding fjord. Han døde den 23. juni 1990 i Løgumkloster. 72 år. Gift den 27. juli 1946 i Løgumkloster kirke med 

Jørgensen, Gerda, født den 18. juli 1915 i Bovrup, Varnæs. Datter af gårdejer, Carl Christian Knutz og Ingeborg Bothilde f. Toft. Som 15 årig kom hun ud at tjene på forskellige gårde i Sønderjylland. Efter giftermålet med Peter og overtagelsen af forretningen tager Gerda sig af det hjemlige og passer svigerforældrene til de dør. Selv døde hun den 15, mar 2001 i Løgumkloster. 85 år. 

Ingen børn. 

Peter smed dametøjet, lingeriet m.m. ud af forretningen og specialiserede sig i herretøj allerede fra overtagelsen efter faderen i 1965.

Med i overtagelsen fik Peter lige som de tidligere ejere havde fået en fornem herrehat, som han blev formanet om aldrig måtte komme uden for forretningen.  Hatten var i den første pakke, der kom ind i forretningen og blev først åbnet i engang i 1890’erne af den tidligere grundlægger, Niels Marius Hørløck. Så længe hatten forbliver i forretningen går alt godt. 

Jeg husker Peter, som en rar forretningsmand med omhu for sine kunder. Konen, Gerda var med i forretningen de sidste år. Peter lagde ikke skjul på, at han var træt af hendes tilstedeværelse, ikke mindst engang hun absolut mente, at jeg skulle have en Uwe Seeler skjorte. Uwe Seeler, der spillede fodbold for HSV Hamborg, var i 1970’erne en af verdens bedste midtbanespillere.

I 1956 forsynes hele facaden op i 4 meters højde med sorte glasfliser. 

I 1988 udvides forretningen med 50 m2, ved at lave en tilbygning bagtil i 2 etager. Samtidig laves forretningen om til Texas stil med svingdøre, altså inde i forretningen. 

Ejer 1993-2005 Jørgensen, Ingrid.

Ronald Larsen overtager forretningen efter Peter Jørgensen i 1983. Se nedenfor.

Ejer 2005-12 Larsen, Ronald, bugtaler og fra 1983 manufakturhandler i Markedsgade 5, født den 22. apr. 1953 i Løgumkloster. Han startede sin karriere hos Tygesen i Tønder, hvorefter han kom til et FE Engel i Haderslev som indkøbschef.

Da han skulle til samtale hos Engel, fik han besked om, at han skulle medbringe sin kone og soldaterbogen. Da ham ankom til samtalen, kom den gamle Engel vaklende ind af døren og spurgte ham diskret, om han havde været soldat, hvilket Ronald kunne bekræfte. Herefter gik den gamle ud igen og var tilfreds. Gift med

Larsen, Britta, formand for menighedsrådet.

Ejer 2012 Forst energi & Mols invest

Markedsgade 5a+b+c

Ejer 2012- Connla Ejendomme ApS

Markedsgade 7 - æ Kloksmej

Matrikel nr. 426 - Boligareal: 215 m² - Grundareal: 1267 m² - Byggeår: 1827. 

Ejer -1828

Christensen, Marquard/Marcor, bolsmand, født c1758. Bosiddende i Faurby ved Løgumkloster. Gift med Anna Maria Tüchsen.

Ejer 1828-

Marquardsen, Chresten, født den 23. sep. 1787 i Faurby, Løgumkloster. Han døde den 27. feb. 1827 i Løgumkloster. 39 år. Søn af Marcor Christensen og Anna Maria f. Tüchsen. Gift den 29. maj 1824 i Løgumkloster med

Johannesdatter, Hanna Giertrud. Datter af Johannes Hansen og Anna Christina, født Niklaisen.

Ejer og beboere 1894-

Hansen, Hans Mathiesen, købmand og bankdirektør, født den 2. mar. 1855 i Ulstrup, Nr. Løgum. Søn af Andreas Peter Hansen ogSidsel Cathrine Mathisen. Han døde den 21. feb. 1930 i Løgumkloster. 74 år. Gift den 24. juni 1883 i Løgumkloster med

Hansen, Gunder Cathrine Christine f. Haase den 24. juli 1859 i Løgumkloster. Datter af garver Hans Nicolai Haase og Anna Dorothea Andersen. Hun døde den 4. maj 1929 i Løgumkloster. 69 år.

Børn:

Hansen, Andreas Peter, købmand, født den 12. maj 1884 i Løgumkloster. Han døde den 14. juli 1955. Gift den 7. sep. 1917 i Tønder med Anna Margaretha Iwersen, født den 16. sep. 1886 i Bylderup Bov. Hub døde den 1. okt. 1950. Børn: a. Petra Katharina Hansen, født den; b. Hans Christian Hansen; c. Karl Georg Hansen Se Markedsgade 19b.

Hansen, Hans Nicolai, købmand, født den 8. maj 1886 i Løgumkloster.

Hansen, Catharine, født den 24. maj 1891 i Løgumkloster.

Hansen, Chrestine, født den 19. nov. 1893 i Løgumkloster. Døde spæd.

Hansen, Cecilie Christine, født den 10. feb. 1899 i Løgumkloster. Døde spæd.

Hansen, Bothilde Cecilie, født den 12. juli 1901 i Løgumkloster. 

Lejer 1906-31 Ejer -1924: Jakobsen, Hans Jørgen, gæstgiver, født den 7. juli 1857 i Landeby, Nr. Løgum. Se Stadt Hamburg, Markedsgade 35. 

Ejer 1924

Bøgh, Wilhelm, murermester.

Ejer 1925 

Hansen, Hans Nicolai, købmand og sparekassedirektør, født den 8. maj 1886 i Løgumkloster. Søn af beboerne. Han døde den 22. mar. 1946 i Løgumkloster. 59 år. Gift på tysk den 12. nov. 1920 i Nr. Løgum med 

Hansen, Ella Christine, husets ejer, født Hansen den 21. aug. 1896 på Teglgaard, Nr. Løgum. 

Børn: 

Hansen, Gunder Cathrine Christine, født den 5. okt. 1921 i Løgumkloster. Gift den 19. juli 1947 i Løgumkloster med maskinarbejder, Evald Frederik Christian Andersen, født den 25. jan. 1919 i Skt. Nicolai sogn i Kolding. Søn af smed, Peter Christian Andersen og Elfrida Karen Luise Jensen, født Dyrby. 

Hansen, Hans Mathiesen, født den 11. apr. 1923 i Løgumkloster. Gift 1. gang med Jutta Westphal. Ægteskabet opløst den 19. okt. 1951.  Gift 2. gang den 7. nov. 1953 i Vedsted kirke med Mary, født den 21. dec. 1926 i Abkær, Vedsted. Datter af gårdejer Hans Jensen og Petra, født Muusmann.

Hansen, Marie Dorthea, født den 18. aug. 1924 i Løgumkloster.

Ansatte beboere: Carstensen, Fedder, komis, født den 4. mar. 1894 i Schafflund, Tyskland; Kloth, Erich Gotfried, komis, født den 13. juli 1893 i Gråsten. Søn af gæstgiver Carl Kloth og Rasmine f. Erichsen; Knudsen, Jens, komis, født den 11. nov. 1897 i Arrild. Søn af Anders Lauritz Knudsen og Kare Kjestine Bergholt; Voss, Hans, komis, født den 18. sep. 1900 i Rudbøl; Sørensen, Christian, tjenestekarl, født den 28. mar. 1898 i Løgumkloster. Se familie på Åbenråvej 3; Friedrichsen, Hanna, tyende, født den 4. dec. 1902 i V. Terp, Nr. Løgum. Datter af gårdejer Andreas Friedrichsen og Kjestine Marie f. Petersen. Hun var en af min bedstemors gode veninder; Nicolaisen, Christine, tyende, født den 6. jul. 1903 i Ellum, Løgumkloster.

Lejebolig 1 i 1921: Hansen, Andreas Peter, manufakturhandler, født den 12. maj 1884 i Løgumkloster. Søn af købmand, Hans Mathiesen Hansen og Cathrine Christine f. Haase. Han døde den 14. juli 1955 på amtssygehuset i Haderslev og blev begravet i Løgumkloster. 71 år. Gift den 7. sep. 1917 med Hansen, Anna Margarete, født Iwersen den 16. sep. 1886 i Bylderup Bov. Datter af skomager, Christensen Iwersen og Catharine Marie Mathie, født Thygesen.Hun døde den 2. okt. 1950 i Løgumkloster. Børn: 1. Hansen, Petra, husassistent, født den 7. apr. 1918 i Tønder; 2. Hansen, Hans Christian, født den 29. dec. 1920 i Løgumkloster.

Ansat beboere: Fischer, Anna Cathrine, kassedame, født den 12. dec. 1900 i Tondern. Datter af Maurius Claus Fischer og Marie Christine Schmidt.

Ansatte beboere 1940 Møller, Carl Ernst Georg, handelsmedhjælper, født den 25. apr. 1906 i Løgumkloster. Knudsen, Christian M., handelsmedhjælper, født den 1. nov. 1919 i Mjolden.

Ejere 1925-46 Gebrüder Petersen

Før de flytter ind her, har de en mindre købmandshandel på Markedspladsen.

1. Petersen, Jørgen Ludvig, ugift købmand, født den 14. mar. 1855 i Døstrup, søn af husmand og bager, Nicolai Bernhard Petersen og Kristine Cathrine Marie f. Beck. Da han kom til Løgumkloster drev han købmandsforretning sammen med H. M. Hansen, Markedsgade 19. Han døde den 19. nov. 1945 i Løgumkloster.

2. Petersen, Nicolai Frederik, købmand, født den 3. maj 1864 i Døstrup, søn af husmand og bager, Nicolai Bernhard Petersen og Kristine Cathrine Marie f. Boch. I 1925 har han indbrud i forretningen, hvor der bliver stjålet 250 kr. af pengekassen. Han døde den 27. sep. 1946 i Løgumkloster. Gift den 1. sept. 1887 i Døstrup med

Petersen, Marie Cathrine Aabling, datter af gårdejer, Niels Lorenzen Aabling og Anne Marie Petersen fra Stenderup ved Toftlund.

Frem til 1887 var han købmand i Ballum, frem til 1900 købmand i Hønkys og sidst købmand i Løgumkloster. 

Gebrüder Petersen stod for Klasselotteriet -1921-

 Børn:

Petersen, Peter, født den 24. mar. 1891 i Hønkys, Egvad sogn.

Petersen, Niciolai Bernhard, født den 20. dec. 1891 i Hønkys, Egvad sogn. Død 14 dage gammel.

Petersen, Nielsine Marie, født den 3. dec. 1892 i Hønkys, Egvad sogn. 

Pertersen, Nicolai Bernhard, født den 29. apr. 1894 i Hønkys, Egvad sogn. 

Petersen, Marie Christine, født den 20. okt. 1895 i Hønkys, Egvad sogn.

Petersen, Magdalene, ugift husbestyrerinde her i huset, ugift, født den 25. apr. 1897 i Hønkys, Egvad sogn. Barn: Petersen, Marie Cathrine, født den 11. dec. 1927 i Løgumkloster. Faderen ukendt.

Petersen, Niels Lorenzen, ugift handelsmedhjælper her i købmandsforretningen, ugift, født den 28. jan. 1900 i Løgumkloster.

Petersen, Hanne Kjestine, født den 18. jan. 1902 i Løgumkloster. 

Gebrüder Nissen

Ejer 1946-61                   

Petersen, Niels Lorenzen, købmand, født den 28. jan. 1900 i Løgumkloster. Han dør ugift den 2. mar. 1962 på Tønder sygehus og bliver begravet ved Løgumkloster kirke 62 år. Han overtager købmandsforretningen efter sin far og onkel.

Importøren

Forretningslejer 1946-50-: Jørgensen, Jes, importør.

Forretningslejer 1946-50- Jørgensen, Jes, importør.

 

Forretningslejer -1954- Ohlsen, Ernst

Der sælges bl.a. liggestole, havemøbelsæt, hængekøje, flueskabe, vaskemaskine, haveredskaber, plæneklipper, børnecykler, rygsække, hundekurve, kæder, halsbånd, kulkasser, legetøj, ski, kælke, køkkenudstyr, gulvspande, keramik, sandstensskåle, vaskefade, rørfade, dørslag, kødrande, mælkesi, mælkespande, stegepander, Sandow-cykler, Ginge-plæneklipper,  

Lejebolig 1958: Eskildsen, smedemester. I 1958 glemmer fru Eskildsen, mens hun er i byen en gryde med kød på komfuret. Der går ild i gryden og brandvæsnet bliver tilkaldt, skaffer sig adgang til lejligheden og slukke ilden.

Ejer 1961-78

Andersen, Holger, urmager og guldsmed 1. marts 1946- og fra 1950 også optiker, født den 22. august 1917 i Løgumkloster. Søn af gårdejer Jørgen Andersen og Anne Cathrine, født Mørk. Han døde den 14. apr. 2002 på de gamles hjem i Løgumkloster. 84 år. Han blev gift 12. juli 1942 i Løgumkloster med

Andersen, Bothilde, født den 28. december 1920 i Markledgade 9 som datter af malermester, Chresten Jeppesen og Micka Thomine født Jensen. Hun døde den 16. aug. 1997 i Løgumkloster. 76 år.

Børn:

Andersen, Annemi, født den 24. jan. 1944 i Løgumkloster. Hun døde den 26. feb. 1945 på Tønder sygehus og blev begravet i Løgumkloster. 1 år.

Andersen, Tove, født den 27. feb. 1948 i Løgumkloster. Gift 1. gang den 26. juni 1971 i Løgumkloster med jagerpilot i Skrydstrup, Ove Juul Bjerregaard. Søn af Kaj Bjerregaard, Tisted. Hendes første mand faldt ned med et jagerfly for at redde en gårds beboere. 2. gang gift med en jagerpilot. 

Andersen, Jørgen Jeppesen, født den 31. maj 1945 i Løgumkloster. Blev urmager som sin far. 

Holger brød med familietraditionerne og tog i stedet for landbrugsuddannelsen en læreplads som urmagerlærling hos Gonde Hansen i Tønder. Her stod han i lære fra 1932-36. I 1936 opnår han 1. karakteren UG ved urmagereksamen på Tønder tekniske skole. Herefter gik turen til københavnske virksomheder, hvor han arbejdede og fik suppleret sin uddannelse. I begyndelsen af 1940’erne vendte han tilbage til Løgumkloster for i 1946 at starte egen urmagerforretning i Markedsgade i lejede lokaler. Samme år gifter han sig med malerens datter Botilde. De første år efter ægteskabet boede de på Tannesensvej 9 i Tønder, hvorefter de flyttede til Løgumkloster.

Det var et gunstigt tidspunkt at starte på. Folk ville gerne købe, men problemet var, at varerne var svære at skaffe, og ønskede man nyt sølvtøj, skulle der afleveres gammelt i samme mængde.

Ansatte: Mikkelsen, Bent udlært urmagersvend i 1952. 

Frem til 1961 boede de til leje i Bocks tidligere pibefabrik.

I 1961 købte de ejendommen, fik fordoblet butiksarealet, gjort værkstedet mere brugervenligt og indrettet en bladkiosk til udlejning.

Fra 1960 var han medlem af handels- og håndværkerforeningen, fra 1967 medlem af urmagerforeningens bestyrelse i Sydjylland, fra 1968 bestyrelsesmedlem i Klosterhallen og med i de erhvervsdrivendes fællesprojekt, Spectroplast.

I 1969 kører Holger i en sort Opel Record med hvidt tag og nummerpladen: NT 25.686. Den bliver stjålet fra Lakolk campingplads. 

Engang jeg talte med Holger om vores bornholmerur, der var gået håbløs i stå, fortalte han mig, at det var vigtigt, at det havde den rigtige tik tak lyd. Han sagde, at havde man den i hovedet, kunne man få ethvert ur i gang. Han lærte mig lyden, og da jeg kom hjem, justerede jeg hældningen på uret, så det sagde den rigtige lyd. Uret har gået lige siden.

Alt i sølv- og guldvarer

Ure – Optik – Briller

HOLGER ANDERSEN

 

Forretningslejer til venstre -1954-84 Gørschel bladkiosk senere DØGNEREN 

Gørchel, Helmuth Svend Aage, kioskejer, født 20. december 1920 i Simeons sogn, København. Søn af arbejdsmand, Poul Karl Gørchel og Anna Magdalene. Gift den 28. nov. 1953 i Løgumkloster med Gørchel, Tilde Marie født den 19. juli 1932 i Bedsted. Datter af arbejdersmand i Arndrup, Niels Erik Marinus Nielsen og Martha Hermine f. Petersen.  Privat adresse Sølstedgårdsvej

Børn: Flemming Gørchel, født den 13. juli 1958 i Løgumkloster.

Forretningslejer til venstre 1984-2001 DØGNEREN - drevet af Birthe Simonsen, gift med tømrer, John Simonsen, Arrild. Medhjælper 1985- er Lilly Jørgensen. Hun flytter herefter kiosken til hjørnet af Markedspladsen og Markedsgade.

I 2001 inddrages forretningslokalet til venstre i urmager- og brilleforretningen. 

Ejer 1978-2018

Andersen, Jørgen Jeppesen, urmager, født den 31. maj 1945 i Løgumkloster. Søn af forrige ejer. Han var gennem en årrække formand for Løgumkloster tennisklub. Gift den 6. juli i Bov med

Andersen, Anne Marie. Datter af Marcussen, Sofiedal.

I 1978 overtager Jørgen forretningen og giver den profilen Tempus Center.  

Forretningslejer -2013-21- Thiele v. Karin Lund. I 2017 ændre hun forretnings navn til Øjemål.

Ejer 2018-21- 

Hosseini-Mehraban, Milan

 

Markedsgade 7a

Matrikel nr. 1434 - Boligareal: 217 m² + Erhjervsareal: 224 m² - Grundareal: 532 m² - Byggeår: 1900 

Ejer -1929

Jakobsen, H. J. gæstgiver

Ejer 1929-

Johansen, Gustav

Ejer -1966

Tæstensen, Anna Christine, født den 18. aug. 1895 i Øster Højst. Gift med

Tæstensen, Carl Friedrich, Skotøjsfabrikant,født den 13. oktober 1896 i Løgumkloster.

Se ejer 1931-61 af naboejendommen til højre Markedsgade 9. 

Lejer 1961-66 herefter ejer 1966-2018

EL-NYT

Christensen, Axel Erik, elektriker, født den 5. juni 1932. Han har haft ledende poster ved Odd Fellow logen og lokalformand i den lokale konservative vælgerforening. Sammen med naboen Holger Andersen sørgede han for, at der kom guirlander op i Løgumklosters gader fra 1962 og frem. Det var Axel der i sin tid designede og monterede belysningen i kirken og ved Frederik den 9. klokkespil. Han døde den 8. sep. 2017 i Løgumkloster. 85 år. Gift med

Christensen, Ragna Kragsig, elektrikerforretning 1961-2013, født den 23. apr. 1936. Ragna Christensen var byrådsmedlem for Det Konservative Folkeparti i godt 10 år fra 3. november 1987, hvor hun indtrådte som suppleant for Helmuth Nørby, der flyttede fra byen, og indtil til 31. december 1997. Hun har desuden haft ledende poster ved Odd Fellow logen. Hun døde den 21. mar. 2018 i Løgumkloster.

Børn:

Christensen, Finn, født omkring 1958.

Christensen, Jing.

Christensen, Pia. Bosiddende i Tønder.

Ragna og Axel drev forretningen fra 1. maj 1961 og mere end 50 år frem. I alle årene med hovedvægt på salg og service i alle el-artikler, installation af højspændings-, lavspændings- og svagstrømsanlæg, hårde hvidevarer og lamper, men også med i perioder, helsekost, skotøj, stearinlys og servietter. I mange år stod der en el-fant foran forretningen, der var lyseblå. Den blev erhvervet i forbindelse med salg af det elektirske hegn, el-fant hegn.

Facaden ændres markant i 1965 og forretningen udvides i 1969.

I 1982 begynder de at sælge helsekostprodukter. 

Forretningslejer 2013-14

1. Helsestuen - Jürgensen, Kurt, akupunktør og zoneterapeut med salg af helsekost og kosttilskud. Se Åbenråvej 35.

Forretningslejer 2013-18

2. Kloster Galleri ved Faramarz Fallah, (ZABER el. PIZZAMANDEN), født i 1959 i Mazandaran, Iran. Gift, 3 børn og bor i Haderslev. Kom til Danmark som 25-årig. Ejer også Hawaii Pizza i Markedsgade. Zaber udtrykker om sine billeder: I hvert enkelt billede forsøger jeg at tackle dét med lyset. Lyset er maleriets sjæl. Lys er liv. Jeg elsker at udtrykke skønheden, harmonien og livet af denne verden i mine malerier. Jeg tror, kunst forener mennesker over grænser, og har gjort det siden tidernes begyndelse.

Forretningslejer 2013

3. Little Juno ved Camilla Laursen 

Forretningslejer 2014-

Gavegaleriet ved Susanne der er flytte hertil fra Løgumgård Brugs. 

Ejer 2018

Hosseini-Mehraban, Milan 

Ejer 2018-19-

Chen, Mei & Chen, Jian

Markedsgade 9 a-f Skotøjsfabrikken

Matrikel nr. 50 + (198) Bind 1. Blad 57 - Boligareal: 555 m² - Grundareal: 580 m² Oprindelig 4 ha - Byggeår: 1900 - Brugsret til Markedsgade 3

Ejer -1793

Hørløck, Niels Jensen, kådner og købmand, brændevinsbrænder og kniplingshandler. Se Markedsgade 28.

Ejer 1793-99 Heinsen, Hans, kådner

Brændt 1809

Ejer 1799-1828

Schmidt, Christian Jessen, kådner og gæstgiver, født i Agerskov i 1749. Han døde den 14. juni 1838. Gift 2. gang med

Arnum, Botille, født 1768 i Landeby. Hun døde den 15. okt. 1855 i Løgumkloster. Hun bliver boende i huset efter mandens død.

Børn:

Schmidt, Cathrine Margrethe, født c1795 i Landeby. Gift med næste ejer.

Schmidt, Helene, moderhandlerinde, født c1801 i Løgumkloster.

Schmidt, Anna Marie, moderhandlerinde, født 27. dec. 1802 i Løgumkloster. Hun døde ugift den 29. maj 1873 i Løgumkloster. 70 år.

Ejer 1828-45

Marquardsen, Tychsen, kådner, gæstgiver, brændevinsbrænder og kirkeværge, født c1794 på Farvby, Løgumkloster. Søn af gårdejer Marquard Christensen og Anna Margrethe Tychsen. Han døde den 5. sep. 1866 i Løgumkloster. Gift den 28. nov. 1828 i Løgumkloster med

Schmidt, Cathrine Margrethe, født c1795 i Landeby. Datter af forrige ejer. Hun døde den 7. aug. 1875 i Løgumkloster.

Børn:

Marquardsen, Christian født c1830

Marquardsen, August født c 1834.

Marquardsen, Marquard Christensen, født den 25. juni 1834 i Løgumkloster. Han døde den 18. feb. 1899 i Landeby, Nr. Løgum. Begravet i Nr. Løgum. (Se mere i Markledgade 19)

Logerende familie: De forrige ejere inklusiv deres voksne børn.

Ansatte beboere i 1845: Hybschmann, Hans Jørgen, tjenestekarl, født den 23. nov. 1805 i Toftlund. Se Markedsgade 17. Christiansen, Niels Christian, tjenestekarl, født c1816 i Hee. Jacobsdatter, Marie Cathrine, tjenestepige, født c1804 i Gram.

Logerende: Vinther, Peter Michelsen, født c1834 i Bjerndrup, Nr. Løgum.

Ejer 1894-95 Caspersen, Casper Hansen, kådner og gæstgiver. Gift med

Caspersen, Claudia Josephine, født Hehr.

Børn:

Caspersen, Johann Heinrich, født den 5. juni 1886 i Løgumkloster. Han døde 1 år gammel.

Caspersen, Johanne, født den 2. juli 1890 i Løgumkloster.

Caspersen, Hans Frederik, født den 9. sep. 1892 i Løgumkloster.

Caspersen, Kjestine, født den 29. juni 1894 i Løgumkloster.

Ejer 1895-1903

Andersen, P., landmand og gæstgiver.

Lejebolig 1898: Lorenzen, Jørgen Tychsen. Gift med Lorenzen, Laura Francke Catharine, født Lorenzen. 

Børn: 1. Lorenzen, Margrethe Francke, født den 13. nov. 1896 i Løgumkloster. 2. Lorenzen, Willy Hans Lorenz, el montør, født den 23. mar. 1898 i Løgumkloster. I 1921 boede han 21 år gammel og ugift på Åstrupvej i Haderslev.

Ejer 1903-04 Krüger, Hans Petersen, gæstgiver og landmand. 

Lejebolig 1903-: Krüger, August Ludwig, skomager og brandmand. Gift den 11. okt. 1903 i Løgumkloster med Krüger, Johanne Marie, født Jørgensen den 11. feb. 1872 i Løgumkloster. 

Børn: 1. Krüger, Hans Peter, født den 2. mar. 1904 i Løgumkloster. 2. Krüger, Nicoline Marie, født den 9, feb. 1907 i Løgumkloster. 3. Krüger, Willy August, født den 26. jan. 1909 i Løgumkloster. 

Ejer 1904 Krüger, Klaus, gæstgiver

Ejere 1904-06

1. Andersen, Andreas Clausen, landmand i Tykskov,

2. Andersen, Andreas Hansen, Harrits,

3. Jacobsen, Hans Jørgen, landmand og gæstgiver. Gift med 

Jacobsen, Marie Pauline, født Petersen. 

Børn: 

Jacobsen, Marie, født den 26. mar. 1896 i Koldkåd, Nr. Løgum. 

Jacobsen, Detlef August, soldat i 1. Verdenskrig, født den 3. juli 1897 i Koldkåd, Nr. Løgum. Han døde/faldt den 23. apr. 1917 i Arras, Frankrig. Forkert fødselsår på mindestenen på Maselisborg.

Jacobsen, Peter Asmussen, født den 26. sep. 1899 i Koldkåd, Nr. Løgum. 

Jacobsen, Waldemar, født den 11. dec. 1902 i Koldkåd, Nr. Løgum.

Jacobsen, Andreas Hansen, født den 25. apr. 1906 i Løgumkloster.

I denne lidt turbulente periode sælges det meste af jorden fra. 

Hans Jørgen Jacobsens gæstgiveri var delt i 2. En pæn krostue til det bedre borgerskab og en slyngelstue. I 1926 må han dreje nøglen om og sælge alt sit indbo. Det må han igen i 1929. 

Ejer 1906-31

Johansen, Gustav, isenkræmmer,

Ved en brand i Gustav Johansen lade i 1930 udbrændte vognmand Schmidts bil.

Under kloakeringen af Markedsgade i 1930 skrider en lastbil i udgravningen ud for nr. 9. Lastbilen, der var fyldt med kornsække, skrider dybt ned og lasten skrider af. Ingen personer kommer til skade.

Lejer af forretningslokale -1931: Schmidt, Johannes Jürgen, cykel og radioforhandler, født den 17. sep. 1907 i Løgumkloster. Søn af smedemester Meinert Schmidt og Anna Christine, født Nielsen. Markledgade 12. Han døde den 27. mar. 1957 i Løgumkloster. 49 år. Gift med Schmidt, Dorthea, født Nicolaisen. Bosiddende i Østergade 1 1943-57. 

Ejere 1931-61

Skotøjsfabrik af svært fodtøj

1. Tästensen, Carl Friedrich, født den 13. oktober 1896 i Løgumkloster. Søn af skomagermester, Niels Andersen Tæstensen og Christine, født Brun. Han overtog faderens skomagerfirma, som han i starten var alene om. Senere kom også hans lillebror Werner ind i firmaet. Skomagerfirmaet voksede i hans tid til en af Løgumklosters største virksomheder. Han havde hvide italiener høns i baghaven, som han fik præmie for i 1930. Herudover var han mange år formand for spareforeningen ’Julens Glæder’ og Løgumkloster handelsforening, med i menighedsrådet og sad i bestyrelsen for byens tekniske skole. Han døde den 16. feb. 1962 i Tønder. 65 år. Begravet i Løgumkloster. Gift den 31. aug. 1923 med 

Tästensen, Anne Christine, født Jensen, tvillingsøster til Augusta Jensen, begge født den 18. aug. 1895 i Øster Højst, døtre af Jens Christian Jensen og Anna Marie Dorthea Tæstensen. Hun døde den 23. mar. 1988 i Løgumkloster. 92 år.

I 1948 køber han Matrikel nr. 16.

Børn:

Tästensen, Anna Christine, født den 13. jan 1925 i Løgumkloster. Gift med købmand Viereck i Bajstrup.

Tästensen, Niels Andresen, skotøjshandler, født den 14. maj 1930 i Løgumkloster. Se næste ejer.

Medindehaver:

2. Werner Bruun Tästensen, skomagermester født den 7. apr. 1914 i Løgumkloster. Gift borgerligt den 13. apr. 1940 og velsignet i kirken dagen derpå med

Tästensen, Hanna Cathrine, husassistent, født den 4. feb. 1917 i Nr. Løgum sogn. Datter af købmand, Karl Andreas Paulsen og Anna,født Friedrichsen. Hun døde i 2010. 92 år.

Børn: 

Tästensen, Erwin, afdelingsleder, født den 15. maj 1942 i Løgumkloster. Gift den 12. juni 1971 i Vonsild kirke med arbejdsstudieteknikker, Ulla Jensen, datter af chauffør, Niels J. Jensen, Kolding. 

Tästensen, Carl Heinrich, forretningsfører. Se hans heltemodige indsats under Kurt Fohlmann i Vindmøllegade 17. Gift den 17. apr. 1971 i Ketting med ekspedient, Rita Elneff, datter af enkefru Elneff fra Bro ved Augustenborg. 

Werner og Niels Tästensen, henholdsvis farbror og nevø drev skotøjsforretningen og fabrikken sammen i mange år. Da fabrikken havde brug for ekspansion, nedlagde man denne og satsede på forretningen med tilhørende værksted.

Ansatte: Erichsen, Jens Friedrich, skomager, født c1904 i Tønder. Han var ansat i Landbruget, men mistede sit højre ben i 1930. Han måtte derfor forlade landbruget. Han blev i stedet skomager og havde i 10 år skomagerværksted i København. Herefter blev han gift med Erichsen, Hedwig, født i Hjerting og sammen slog de sig ned i Gråsten, hvor de boede til 1949 og fik ansættelse hos Tæstensen. Her arbejdede han på skomagerværkstedet frem til fabrikken blev nedlagt i 1960. Han var kendt af mange fra sit pølsesalg på Koster mærken. Han stod altid ude på gaden foran slagtermester, Hansen i Storegade. Børn: Erichsen, Georg. Se Stationsvej 11.

Ansat 1928: Damm, Martin, skomager. Aflagde svendeprøve 1928. 

Lejebolig 1940-

Christensen, Walter, (kaldet Slippe) skomagersvend, født den 8. apr. 1912 i Flensborg.Gift den 16. mal 1937 med Christensen, Petra, født den 10. juni 1915 i Ballum

Christensen, Else Marie, født den 9. nov. 1939 i Vester Gasse.

Ketelsen, Marie Louise, husassistent, født den 13. mar. 1918 i Løgumkloster.

Madsen, Birger Johannes, skomagersvend, født den 11. aug. 1920 i Randers.

Sørensen, Walter Amandus, skomagersvend, født den 18. juni 1919 i Rens.

Dam, Christian, skomagerlærling, født den 26. juli 1924 i Tinglev.

Tøndering, Hans Peter, skomagersvend, født den 16. mar. 1921 i Adelvad.

Hansen, Jørgen, skomagersvend, 13. aug. 1921 i Ellum, Løgumkloster.

I 1938 Indretter man butik og beboelse i den østlige ende af huset.

Lejebolig -1950- Jensen, Marius, arbejdsmand. født den 4. mar. 1998. Han døde den 12. dec. 1978 i Løgumkloster. 80 år. Gift med Jensen, Martha Jessine. Børn: 1. Jensen, Karen, født den 19. juni 1950 i Løgumkloster. Hun døde af lungebetændelse den 25. juni 1950 på Sønderborg statshospital. Begravet i Løgumkloster. 2. Jensen, Marius

Lejebolig -1952- Johansen, Johan Peter, kusk, født den 25. apr. 1871 i Vamdrup. Søn af husmand, Hermann Johansen og Mariane, født Jørgensen. Han døde den 29. okt. 1951 i Løgumkloster. 80 år. Gift 1. gang med Johansen, Margarethe Catharine, født Halvor. Hun døde den 14. jan. 1921 i Flensborg. Gift 2. gang med Johansen, Margaretha Catharina Luise, født den 29. jan. 1980 i Lübeck. Datter af arbejder, Johann Friedrich Bendt og Margaretha Catharina Louise, født Meins. Hun var 1. gang gift med Petersen. Hun døde den 26. mar. 1958 på De gamles Hjem i Løgumkloster.

Beboer -1979- Enemark, Erwin, chauffør, født den 4. feb. 1944. Faderen ukendt. SønafAnna Kathrine Ohlsen, født den 21. maj 1925 i Løgumkloster landsogn. Hun døde den 14. jun.  2007 i Bedsted. 82 år. Hun blev senere gift med vejmand i Bested, Peter Enemark. 

Ejer 1961-89

Tästensen, Niels Andresen, skotøjshandler og toastmaster ved åbning af Kloster Mærke 1995-, født den 14. maj 1930 i Løgumkloster. Søn af forrige ejer. Han døde den 10. sep. 2012. Begravet på forældrenes gravsted i Løgumkloster. 82 år. Gift den 26. mar. 1955 i Løgumkloster med

Tästensen, Marie (MARICHEN), syerske senere skotøjshandler, født den 1. aug. 1932 i Rødekro, Rise sogn. Datter af arbejder, Hans Hansen og Ella Wilhelmine Anne, født Tams. Anne Marie, født Marcussen i Møllegade 12 er hendes mormor.

Børn:

Tästensen, Carl Friedrich, (Fiddi) født den 29. okt. 1957 i Løgumkloster.

Gift den 21. juni 1980 i Løgumkloster med Anke Lessow. Datter af Arthur Lessow og Anni fra Højbjerg, Åbenrå.

 

Tästensen, Hans Martin, (Mejse) skotøjshandler, født den 4. juni 1960 i Løgumkloster. Gift med Lise Lotte Tæstensen. Datter af Karl Christian Nielsen og Irma. Børn: Se Allégade 15.

Ejere 1989-2008

1. Tästensen, Niels Friedrich

2. Tästensen, Hans Martin

Ejer 2008-19- ANPARTSSELSKABET JCI NORDIC

-------------------------------------------------------------------------- 

Lejer af forretningslokale -1952- Jespersen, Peter Adolf sælger Køhler og Pfaff Ryal symaskiner, født den 20 apr. 1906 i Stollig. Se Vænget 50.

Lejer af forretningslokale -1957-: Ohlsen, Ernst. Salg af Elna symaskiner, cykler og knallerter.

Lejer af forretningslokale 1961-c65: Peter Bundesens radioforretning. Flyttede herefter til Vestergade.

 Lejer af forretningslokale 1965-c1972: Willy Wiekhorst, barber.

Lejer af forretningslokale c1972-90: Bent Olesen, frisør.

Lejer 1995-: Andersen, Birgit Powelec

Lejer af forretningslokale c1987-2010: Partex ved Irene Schmidt. 

Det store forretningslokale:

Lejer af forretningslokale 1995-c97: Skosålen

Lejer af forretningslokale c1997-2010: BØRNESHOPPEN Legetøjsforretning samt børnetøj 0-12 år ved Annette Lomholdt

Lejer af begge lokaler 2011-19-: HOS HANNE lingeri, badetøj, parfume m.m.

Markedsgade 11 c-e og 11 a-b

Markedsgade 11a-b - Matrikel nr. 688 - Boligareal: 179 m² - Grundareal: 580 m² - Byggeår: 1980

Markedsgade 11a-b

Ejer -1963 Wilhelmsen, Jens Hansen Se nedenfor

Ejer 1963-95-

Wilhelmsen, Anton Nicolai, malermester, født den 15. dec. 1928 i Løgumkloster. Søn af forrige ejer. Han døde den 14. feb. 1995 i Løgumkloster. 66 år. Gift den 10. apr. 1954 i Nr. Løgum kirke med

Wilhelmsen, Inger Margrethe, (SISSE) den 12. juli 1930 i Løgumkloster. Datter af Ingvart Wind og Marie Magdalene, født Juhl.

Børn:

Wilhelmsen, dødfødt drengebarn, født den 22. maj 1953 i Løgumkloster.

Wilhelmsen, Heidi, født den 4. feb. 1959 i Tønder. Døbt i Løgumkloster.

Wilhelmsen, Jens, født den 23. maj 1960 i Tønder. Døbt i Løgumkloster.

Ejer 2014- Wilhelmsen, Jens

Matrikel nr. 2189 - Erhvervsareal: 365 m² - Grundareal: 452 m² - Byggeår: 1850

Markedsgade 11c-e

Ejer 1726- Andersen, Christen,

Ejer -1755 Christiansen, Andreas,

Ejer 1755- Andersen, Christian, garver,

Ejer -1806 Christiansen, Andreas, kniplingshandler i Tykskov, Abild. Søn af Christian Andreasen og Ellen Thomasdatter. Gift den 27. nov. 1772 i Løgumkloster med 

Hansdatter, Kirsten, født i Ellum, Løgumkloster. Datter af boelsmand, Hans Rasmussen og Maren Pedersdatter. 

Ejer 1806 Lorenzen, Paul,

Ejer 1806-07 Nissen, Marten,

Ejer 1807-09 Petersen, Dorothea,

Ejer 1809-13 Braun, Pastor Brauns enke,

Ejer 1813-24 

Hiller, Andreas Friedrich, guldsmed. Han døde den 30. jan 1842 i Løgumkloster. Gift den 5. apr. 1801 i med 

Sørensdatter, Anna Maria, født 1780. Datter af Søren Nielsen og Kirstine Sørensen fra Søgård, Huby i Jylland. Hun døde den 13. apr. 1865 i Løgumkloster. 85 år.

Børn: 

Hiller, Anna Margaretha, født den 17. jan. 1802 i Løgumkloster. 

Hiller, Anna Margaretha, født den 29. aug. 1803 i Løgumkloster. 

Hiller, Christina, født den 3. aug. 1805 i Løgumkloster. Hun døde den 18. feb. 1807 i Løgumkloster. 

Hiller, Anne Margrethe, født c1806.

Hiller, Kirstina, født c1809. Hun døde af tæring den 5. nov. 1819 i Løgumkloster. 11 år. 

Hiller, Anne Marie, tvilling, født den 4. jan. 1814 i Løgumkloster. Gift med hjulmager, Jens Peter Jørgensen. 

Hiller, Christoffer, tvilling, født den 4. jan. 1814 i Løgumkloster. 

 Kom hertil fra Slotsgade 2 

Ejer 1824-37 Iwersen, Niels,

Ejer 1837-63

Hanquist, Leonhard Christian Peter, kniplingshandler, født c.1810 i Tønder. Søn af Johan Hanquist. Han døde den 4. juli 1856 i Løgumkloster. 46 år. Gift med

Hanquist, Marine født Boysen, i 1815 i Tønder. Datter af Niels Andersen Boisen og Botilla Hansen, Markedsgade 18.

Børn:

Hanquist, Marina, født den 28. aug. 1838 i Løgumkloster.

Hanquist, Botilde, født den 15. jan. 1841 i Løgumkloster.

Hanquist, Johan Nicolai

Hanquist, Nicolai Andreas, født den 29. aug. 1843 i Løgumkloster.

Ansatte logerende: Ohrt, Catharina Maria, født den 14. mar. 1816 i Tønder. Se Markledgade 8. Schmidt, Anna Maria, født c1827 i Løgumkloster. Datter af arbejdsmand, Marcor Jensen Schmidt og Margaretha. Se hendes familie i Klostergade 27.

Ejer 1863-66

Vermer, Peter Christian. Gift med

Vermer, Maria Katharina f. Andersen.

Børn:

Vermer, Maria Petrea, født den 10. aug. 1862 i Løgumkloster.

Ejer 1866-70 Jensen, Mathias Andersen. Gift med 

Jensen, M. Marie, født Thomsen c1841. 

Børn:

Jensen, Andreas E., født den 24. dec. 1865 i Løgumkloster.

Ejer 1870-71 Madsen, Andreas

Ejer 1871-90 Christiansen, Christian, bager og kådner. Se Vestergade 27

Ejer 1890-1929 

Petersen, Anton, bagermester, født den 7. mar. 1863 i Tønder. Søn af Cornelius Petersen og Herrlich, født Carstensen. Døde den 2. okt. 1929 på Tønder sygehus efter en operation og længere tids sygeleje og blev begravet i Løgumkloster. 66 år. Udo Homilius’ oldefar. Gift med

Petersen, Anna Christina, født den 17. juni 1867 i Bosbüll, Klixbüll. Datter af Nicolay Enewoldsen/Evaldsen (Bosbøl 1818- Lgk. 1892) og Metta Maria, født Nielsen fra Klixbøl. Hun døde hos sønnen, smedemester, Cornelius Petersen, Nr. Løgum den 19. nov. 1954 i Nr. Løgum. 87 år. Begravet i Løgumkloster.

Børn:

Petersen, Nicolai Cornelius, født den 2. aug. 1891 i Løgumkloster. Han faldt den 18. august 1914 ved Tielemont i Belgien. 23 år. Han var ugift og betegnedes som købmand, men der er ingen oplysninger om, hvor han boede før krigen. Hans død er ikke nævnt i personregisteret, så han har måske været tilmeldt i en anden sognekommune. Han ligger begravet i Blok 9 – 1069 på Vladslo soldaterkirkegård – Flandern.

Petersen, Herlich Marie, født den 27. nov. 1892 i Løgumkloster.

Petersen, Marie Cathrine Margrethe, født den 6. sep. 1894 i Løgumkloster.

Petersen, Cornelius, smedemester først i Klovtoft fra 1926 i Nr. Løgum, født den 1. apr. 1896 i Løgumkloster. Gift med Herrlich Cathrine, født Hansen. Han opfører et helt nyt hus med smedje i Nr. Løgum. Han døde den 25. dec. 1965 i Nr. Løgum. 69 år.

Petersen, Anna Christine, født den 17. juli 1898 i Løgumkloster.

Petersen, Christiane Hansine, født den 2. sep. 1900 i Løgumkloster.

Petersen, Alma, født den 8. aug. 1903 i Løgumkloster. Gift den 19. sep. 1937 i Løgumkloster med kontorist, Niels Hansen Juhl, født den 26. apr. 1907 i Haderslev. Søn af gårdejer, Iver Nissen Juhl og Martha, født Kjer.

I 1923-28 forpagter Anton Petersen bagerforretningen til

Axelsen, Eli, bageriforpagter. Han flytter til Rundemølle ved Løjt Kirkeby i 1928 og bliver leder af et bageri her.

Ansat bagerlærling -1927: Albers, Thomas, født den 11. sep. 1908 i Uge, Aabenraa amt. Søn af malermester Albers i Vindmøllegade 10. Får pengepræmie for sit svendestykke i 1927 fra Teknisk skole i Løgumkloster sammen med 4 andre.

I 1928- forpagter Anton Petersen bagerforretningen til

Asmussen, Peter, bageriforpagter. Han kommer til Løgumkloster fra Duborg ved Tinglev i 1928.

I 1930 sælger enkefru Anna Petersen 5200 m² jord på Sønderdrav til Peter Christensen, Svinget 9 i Starup.

Ejer 1929-63

Wilhelmsen, Jens Hansen, malermester, født 1. maj 1899 i Klangsbøl, Tyskland. Han lærte malerfaget i Tønder, og måtte fra 1914 i tysk krigstjeneste. Efter hjemkomsten blev han malersvend i Tønder igen indtil han i 1921 fik stilling som malersvend hos malermester Marius Carstens i Markedsgade 2, hvis forretning han overtog ved dennes død i 1923. Han blev dansk statsborger i 1929. I 1948 åbner han en tapet- og farvehandel i huset. Jens døde 2 dag før guldbrylluppet den 15. maj 1974 i Løgumkloster.  75 år.

Gift den 17. maj 1924 med

Vilhelmsen, Christine Hansine, (blev kaldt Sisse), født 2. sept. 1900 i Løgumkloster, datter af Anton Petersen og Anna Christina Evaldsen. Hun døde den 29. jan. 1983 i Løgumkloster. 82 år.

I 1929 flytter de ind i Antons bagerforretning, Markedsgade 11, hvor de driver en malerforretning frem til 1966, hvor sønnen Anton tager over. De flytter herefter til Lærkevej 11.

Børn:

Vilhelmsen, Christian Ludvig, købmand i Sønder Hygum, født 1. jan. 1925 i Løgumkloster. Gift den nov. 1949 i Brøns med Bothilde Skøtt. Datter af enkefru Skøtt, Brøns.

Vilhelmsen, Anton Nicolaj, malermester i Løgumkloster, født 15. dec. 1928 i Løgumkloster.

Vilhelmsen, Karl Heinz, forretningsfører i Ålborg senere Sdr. Bjert ved Kolding, født den 13. juni 1934 i Løgumkloster.

Familien kom hertil fra en lejlighed i Markledgade 12

Lejebolig -1930- 

Jepsen, Rudolf, installatør i Vejen, født den 15. september 1910 i Løgumkloster. Se hans forældre i Klostergade 27 (1920-50). Han blev gift 15. maj 1932 i Visby kirke med

 Jepsen, Maren Kjerstine, født Fabricius. Datter af indsidder og arbejde Hans Johansen Fabricius (1874-1942) og Helene Kjestine Andersen (1881-1971), født i Gærup mellem Visby og Daler.

Børn: Jepsen, Lilly, født den 13. aug. 1932 i Løgumkloster.Hun døde den 22. april 2021 på "Vesterløkke" i Sdr. Bjert. Boede til det sidste i et rækkehus i Kolding. Jepsen, Erna, født den 4. dec. 1936 i Vojens. Hun døde den 7. juli 2015 på Kolding Sygehus, 78 år. Jepsen, Edith, født 18. juni 1944 i Skodborg.

Lejebolig -1930- Henriksen, Hans Christian, (KESSE MADRAS), madrasmagermester, født den 19. apr. 1894 på Møn. Se lejebolig Markedspladsen 3. 

Ejer 1963-90

Wilhelmsen, Anton Nicolaj, malermester fra 1866-, født 15. dec. 1928 i Løgumkloster. Gift den 10. apr. 1954 i Nr. Løgum kirke med

Wilhelmsen, Inge Margrethe, født den 12. juli 1930. Datter af enkefrue Magdalene Wind, Nr. Løgum.

Børn:

Wilhelmsen, Heidi, født den 4. feb. 1959 i Løgumkloster. 

Wilhelmsen, Jens, malermester.

Ejer 1990-2011

Wilhelmsen, Jens, malermester, født den 22. maj 1960 i Løgumkloster.. Søn af forrige ejer.

Ejer 2011-19- Christensen, Karl Enok, gift med Christensen, Karen Forum

Markedsgade 13

Matrikel nr. 102 + 2298 - Boligareal: 193 m² - Grundareal: 652 + 243m² - Byggeår: 1820

Ejer 1725-56 

Andreasen Lübeck, Andreas, født på Fyn. Søn af rytter, Andreas Andreasen og Anna Tobiasdatter. Han døde den 19. mar. 1765 i Løgumkloster. 79 år. Gift 1. gang med

Mathiasdatter, Annike.

Børn:

Andreasen Lübeck, Mathias, født den 23. juli 1762 i Løgumkloster.

Andreasen Lübeck, Andreas. Døde 1 år gammel.

Lübeck, Mathias, født den 11. mar. 1764 i Løgumkloster.

Lübeck, Sidsel, født den 27. mar. 1767 i Løgumkloster. Hun døde spæd.

Gift 2. gang den 6. juni 1761 i Løgumkloster med

Erichsdatter, Christina.

Børn af 2. ægteskab:

Lübck. Sidsel, født den 24. juni 1773 i Løgumkloster.

Ejer 1756-78

Christensen, Mathias, skrædder. Gift med 

Adsersdatter, Karen Kirstine.

Børn:

Mathiasdatter, Ann Lucie, født den 12. nov. 1758 i Løgumkloster.

Mathiasen, Christen, født den 4. aug. 1762 kl. 1 om natten i Løgumkloster.

Mathiasdatter, Anna Botilla, født den 9. apr. 1765 i Løgumkloster.

Mathiasdatter,Andreas, født den 22. okt. 1766 i Løgumkloster.

Ejer 1778-87 Thorsen, Nicolay, glarmester. Gift med

Hansdatter, Karen.

Børn:

Nicolaisdatter, Kirstina, født c1754 i Løgumkloster. Hun døde den 15. aug. 1766 i Løgumkloster. 12 år.

Nicolaisen, Theodor, tvilling, født den 24. maj 1856 i Løgumkloster.

Nicolaisen, Hans, tvilling, født den 24. maj 1856 i Løgumkloster. 

Lejebolig 1774: Nielsen, Kristian, farver. Gift med Thorsdatter, Anna Maria. 

Børn: Thorsen, Peer, født den 24. nov. 1774 i Løgumkloster.

Ejer 1787-1801 

Heller/Hiller, Christoffer, guldsmed, født i Tønder. Søn af pottemager Friedrich Hiller og Anna Nielsdatter. Gift den 28. juli 1774 i Løgumkloster med 

Fyhn, Helena Maria, født. Datter af vagtvægter, Hans Jørgen Fyhn. 

Ejer 1801-03 

Meyer, Albert Bernhard, kanceliråd, amtsforvalter, født den 25. juni 1850 på Farvby, Løgumkloster. Han døde den 26. jan. 1915 i Løgumkloster. 64 år. Gift med

Meyer, Ingeborg Kathrine, kancelirådsinde, født Petersen den 3. juli 1878. Hun døde den 23. dec. 1963 i Løgumkloster. 85 år.

Forældrene bliver kun nævnt med deres titler og efternavne i kirkebogen. Fine folk! 🙂

Brændt 1809

Ejer 1803-55

Hiller Sørensen, Peter Gottfried Schrader,landmand og guld- og sølvsmed samt sparekassekasserer, født c1777 i Kongsberg i Norge. Han kom til Løgumkloster, da han var 7 år gammel. Døde den 8. apr. 1853. 76 år. Gift med

Erichsen Ladegaard, Dorothea Christine, født Erichsen Ladegaard c1773 i Ejsbøl. Datter af sognefoged, Falle Erichsen og Dorothea Catharine Fischer fra Ladegården i Gammel Haderslev sogn. Hun døde den 24. juli 1847 i Løgumkloster. 74 år.

Børn:

Hiller, Catharine Margarethe, født c1808 i Løgumkloster. Gift med brændevinsbrænder og kistemager, Søren Lassen Sørensen. De bor i Vestergade 17a fra 1832-85. 

Logerende, konens søster 1815-43: Erichsen Ladegaard, Catharine Marie, født c1761. Hun døde den 15. nov. 1843 i Løgumkloster. 

Ansatte logerende i 1845: Schwensen, Anna, tjenestepige, født c1790 i Brede.

Se 3 af hans sølvskeer her

Se billed 1: Et hovedvandsæg er en lille beholder til en svamp, der er gennemvædet af et vellugtende eller stærkt duftende stof. Den var meget brugt i kirken under de lange prædikener og den ikke alt for gode luft. Der er mange former også en speciel sønderjysk. Den har et balsamrum i foden, et lille rum, hvor man kunne opbevare særlige kostbare duftstoffer. Indvendigt er hovedvandsægget lueforgyldt. Tidsperioden for hovedvandsæg er 1715 og frem til år 1900.
Hovedvandsæg er som regel lavet i sølv, forgyldtsølv og guld. Et hovedvandsæg er som regel givet som en kærlighedsgave med indgraverede initialer. Sønderjyske hovedvandsæg er især interessante og populære med de ofte mange forskelligt farvede "flusser". Flusser er farvede glassten, som skulle illuderer ædelsten. Flere sønderjyske hovedvandsæg har mere end 100 flusser, den viste har dog kun 2.

Ejer 1855-62 Sørensen, Cathrine Margrethe, ovenstående datter.

Ejer 1862-64 Johansen, Nicolai Christian,

Ejer 1864-1903

Møller, Jacob Peter, smedemester og sikkert også VVS mand, da det er en af de første steder i Løgumkloster, der får instaleret WC altså water closet.

Jyllandsposten den 29. juli 1891. En storkehistorie: Forleden dag fløj en stork ned i gården til smedemester Møller i Løgumkloster, hvor man var i færd med at beslå en hest. Storken gik ifølge ’Flensborg Avis’ helt hen til folkene, som ville den bede dem om hjælp, man så da også at der hang en snog ud af næbet på den, som den hverken kunne få frem eller tilbage. Smeden trak snogen ud med en tang, og derefter gik storken lidt op og ned i gården, kom også ind i værkstedet til folkene og fløj endelig sin vej. (Udklip tilsendt af Otto Kjærgaard)

Gift 1860 (Guldbryllup) med 

Møller, Anne Catharine, født Lorenzen. 

Ejer 1903-42

Møller, Carl Ernst Georg, smedemester, født den 16. jan. 1872 i Aabenraa. Søn af tømrer, Asmus Heinrich Møller og Anna Birgitta, født Christensen. I starten forpagter han smedjen ud, men tager den tilbage igen samme år. At Carl Møller kom fra østkysten røbede hans dialekt, men han var en dygtig smed med en stor kundekreds. Han døde den 6. maj 1956 i Løgumkloster. Gift med

Møller, Marie Elsabe, født den 29. juni 1877 i Altona, Tyskland. Datter af murer, Hans Rheder og Helena Matgaretha Katharina, født Martens. Hun døde nach langem schweren Leiden den 18. juni 1936 i Løgumkloster.

Børn:

Møller, Hans Asmus Heinrich, kontorassistent, født den 12. aug. 1899 i Itzehoe. Gift den 29. aug. 1926 i Løgumkloster med Elsabe Hübschmann, født den 16. mar. 1900 i Tønder. Datter af Bergholdt Petersen Hübschmann og Anne Cathrine Marie, født Rossen. Se Vestergade 25.

Møller, Helene, husjomfru, født den 21. apr. 1903 i Haderslev vor Frue sogn.

Møller, Carl Ernst Georg, ugift købmand i Østergade 25, født den 25. apr. 1906 i Løgumkloster. Han døde den 16. aug. 1961 i Løgumkloster.

Møller, Anne Marie, født den 10. aug. 1907 i Løgumkloster. Gift med Waldemar Kraft. Se Jernbanevej 4 

Møller, Birgitte Christine, telefonistinde, født den 27. sep. 1908 i Løgumkloster. Hun døde den 22. sep. 2003 på De Gamles Hjem i Løgumkloster. Gift den 26. apr. 1936 i Løgumkloster med købmand, Fedder Nielsen Jensen, født den 25. sep. 1907 i Højer. Søn af Nicolai Rotenburg Jensen og Nicoline Christine, født Nielsen. De forpagter frk. Abeline Thomsens kolonialforretning fra 1937. De kom hertil fra Skærbæk.

 

Lejebolig 1927-33

Holdt, Jakob, kreaturhandler. (Se Møllegade 19, Møllekroen)

Lejebolig af erhvervsareal 1935-37-: Thomsen, Laurids, møbelsnedkermester på møbelfabrikken Emil Holdt i Markedsgade senere møbelhandler her i Møllegade med møbelfremstilling her i Markedsgade, født den 1. jan. 1909 i Broager. 

Lejebolig 1940 Hygum, Kirsten Marie, født den 4. juni 1912 i Nr. Farup, Ribe amt.

Ejer 1942-43 

Dinsen, Friedrich Carstenhestehandler, slagtermester og forretningsfører i Markledgade 4, født den 9. maj 1905 i Tønder. Han var en rar mand, når han var ædru. Døde den 3. dec. 1961 i Løgumkloster. 56 år. Gift med

Dinsen, Anne f. Riggelsen.

Børn:

Peter Dinsen, født den 6. juni 1933 i Tønder. Lagerchef i Skovlunde.

Dinsen, Uve, født den 21. dec. 1937 i Løgumkloster. I 1945 løber den lille 8 år gamle Uwe ud foran en bil ud for Helge Lorenzens butik i Markedsgade. Ud over en læsion i ansigtet brækker han det ene ben 2 steder. Han døde den 30. sep. 2008 i Løgumkloster. 70 år. Se Vindmøllegade 8, Garvergade 7. 

Karen Dinsen, født den 3. dec. 1939 i Løgumkloster.

Ejer 1943-54 Kjems, Jacob, apoteker fra Storegade 10.

Ejer 1954- Bertelsen, Jens, hotelejer. Se Markedsgade 15.

Ejer -1979-2019- Andresen, Børge Horsbøl, hotelejer. Se Markedsgade 15

Billed 1: Hovedvandsæg - lavet af Peter Gottfried Schrader Hiller Sørensen, Løgumkloster.

Markedsgade 15 Central Hotellet

Matrikel nr. 238 - Samlet areal: 1037 m² - Grundareal: 1558 m² - Byggeår: 1900

Ejer 1789-1801

Løbner, Johann Hinrich, slagter og brændevinsbrænder, født c1731 søn af Jacob Løbner og Margaritha f. Nielsen. Død den 6. juli 1801 i Løgumkloster. Gift 1. gang med

Løbner, Dorothea Augusta f. Jensen, datter af David Jensen, Nordborg.

Børn:

Løbner, Anna Margrethe. Hun blev gift med Nicolai Carstensen, Lundholm.

Løbner, Marie Kirsten Kristensen.

Løbner, Cathrine Marie.

Løbner, Friederica. Gift med Christen, der blev gæstgiver i Abild.

Gift 2. gang med Maria Elisabeth.

Børn:

Løbner, Christian Andreas.

Løbner, Maria Elisabeth,født den 21. dec. 1771 i Løgumkloster.

Ejer 1801-1806 Lassen, Karsten,

Ejer 1806-25 Løbner, Christian Andreas. Søn af ejer (1789-1801)

Brændt 1809

Ejer 1825-45

Ebsen/Ebbesen/Ibsen, Jens Hansen, kromand og jernhandler, født den 18. aug. 1796 i Vennemose, Abild. Han ejer Østergade 3 fra 1850-66. Søn af kådner, Niels Ebsen og Metta Kathrin Nielsdatter. Han døde den 25. okt. 1860 i Løgumkloster. 64 år. Han har tidligere boet i Vennemose, hvor han var kådner og hvidgarver. Gift den 18. feb. 1821 i Løgumkloster med

Jessen, Awel (Abel), født den 2. mar. 1793 i Lunderup, Rise. Datter af gårdejer, Jes Jepsen og Anna Catharina Nissen. Hun har tidligere været gift med afdøde, garver, Andreas Outzen. Han døde den 29. feb. 1820 i Løgumkloster. 32 år. Awel døde den 19. dec. 1864 i Løgumkloster. 71 år.

Konens barn af 1. ægteskab: Outzen, Jacobine Christine, født den 12. jan. 1819 i Løgumkloster. Død 12. nov. 1904 i Løgumkloster. 85 år. Gift med kromand Johann Thomsen Edens. De bor i Allégade 9 i 1881-89.

Børn:

Ebbesen, Andreas Nielsen, kådner, født den 5. juni 1921 i Løgumkloster. Gift med Georgine, født Hindrichsen c1814 i Bedsted. I 1860 boede de på Vennemosemark, Abild.

Ebbesen, Nicolai, snedkermester, født den 19. mar. 1823 i Løgumkloster. Se Mellemgade 7.

Ibsen, Justus, fragtmand, tobaksfabrikant og cigarhandler, født den 24. nov. 1824 i Løgumkloster. Se Mellemgade 1.

Ansatte logerende: Wind, Bodel Marie, tjenestepige, født c1825 i Brede.

 Hotelejer Ejer 1890-99

Henze, Heinrich Ludwig, hotelejer. Gift med

Henze, Helene Cathrine, født den 28. nov. 1823 i Tønder. Datter af murermester Heinrich Christian Sehstedt og Anna Cathrine, født Harksen. Hun døde den 14. feb. 1890 i Løgumkloster. 66 år gammel.  

Børn:

Henze, Catharina.

Henze, Dorothea.

Henze, Julius.

Centralhotellets Ejer 1899-1913

Haase, Anton Theodor, hotelejer, født den 21. apr. 1868 i Løgumkloster. Gift med

Haase, Ingeborg Botilde, født den 23. maj 1869 i Vinum, Døstrup sogn. Se mere i Markledgade 14.

Hotelejer 1913-20

Holdt, Jacob Hansen, hotelejer senere handelsmand, Gift med

Holdt, Anne Marie, født Marquardsen.

Børn:

Holdt, Kurt Lassen, født den 27. juli 1928 i Løgumkloster. Se Nygade 13.

Ejer 1920-21 Petersen, Severin. Da han sælger til Justesen, bytter han med en gård ved Grindsted.

Ejer aug. 1921-22 Justesen, J. P.

Han bytter Centralhotellet med et afholdshotel i Grønbjerg, Vestjylland som Bertelsen ejede.

Hotelejer 1922-1930

Bertelsen, Bertel gårdejer først i Nr. Omme derefter i Sønderomme og sidst dansk hotelejer i Løgumkloster, født den 29. november 1878 i Ørbæk, Hoven, Ringkøbing. Søn af gårdmand, Bertel Bertelsen og Lauritzine Kirstine, født Pedersen. Han var kendt for et tørt, lunt og godt humør. Han døde efter lang tids sygdom den 24. juni 1941 på Radiumstationen i Århus og blev begravet i Løgumkloster. 52 år. Gift 18. okt. 1906 i Nr. Omme.

Bertelsen, Karen Kristine, senere hotelejer, født den 4. maj 1879 i Hoven. Datter af gårdmand, Jens Jørgensen og Mariane, født Thomsen. Hun døde den 28. nov. 1961 i Løgumkloster. 82 år.

Børn:

Bertelsen, Jens Nygaard, hotelejer og vognmand, født den 27. aug. 1907 på Nygård i Nr. Omme. Se hotellets ejer fra 1942

Bertelsen, Laura Sigrid Kristine, født den 3, februar 1909 på Nygård i Nr. Omme. Gift den 20. okt. 1935 i Løgumkloster med købmand i Vojens Ludolf, Petersen, født den 7. april 1909 i Løgumkloster. Se Storegade 1.

Bertelsen, Bertel Ørbæk, tvillinger og landmand senere forretningsmand i København, født 16. maj 1913 i Østerby, Sønder Omme.

Bertelsen, Dagny, tvillinger, født 16. maj 1913 i Østerby, Sønder Omme. Gift den 8. feb. 1939 i Løgumkloster med chauffør, Hans Markussen Jørgensen født den 25. maj 1912 i Hejsel, Ravsted. Søn af gårdejer, Hans Christian Jørgensen og Guste, født Markussen.

Dødfødt pigebarn, født 1923 i Løgumkloster. 

Fra 1923 tilbyder danselærer Johan Peter Bomberg, født den 29. aug. 1919 i Døstrup (Se Klostergade 11) dansetimer hver mandag for både voksne og børn. 

Ejer 1928-29 Halberg, E. 

Han har tidligere ejet Tinglevhus. 

Forpagter 1929

Thomsen, L. D.

I 1930 går Bertelsen på tvangsauktion med hotellet. Kreditforeningen køber hotellet ved 2 på hinanden følgende aktioner og sælger det igen til Bertelsens kone. 

Hotelejer 1929-42

Bertelsen, Karen Kristine Se ovenfor

I 1938 bygges der en ny scene. Den gamle lægges til salen og omklædningsrummene placeres under scenen. 

Fra Jydske Tidenden den 28. sept. 1939.

Vi har modtaget følgende: Udfor ’Central-Hotellet’ i Løgumkloster forefaldt der søndag aften efter afslutning af dansanten et lille optrin, hvorom ’Fædrelandet’ i sit tirsdagsnummer bl.a. skriver: Berusede soldater overfalder civilpersoner og slår flere af dem til jorden og sluttelig tilføjer: ’at byens befolkning skulle have klaget over soldaternes disciplin.

Meddeleren til Jydske Tidende fortsætter med: Vi kan i dette optrin give følgende oplysninger…

Fædrelandet er en nazistisk avis, der kommer på gaden i 1939 og forsvinder efter 45. For ikke at tage stilling vælger avisen at starte artiklen med Vi har modtaget følgende og slutter med at underskrive artiklen: Øjenvidne.

Artiklen fortæller, at der under dansen i salen bl.a. var en bagersvend og andre nazistiske sympatisører, der provokerede de tilstedeværende danske soldater med tilråb som kludedukke, og det der var værre. Da dansanten lukkede kl. 24 og alle skal hjem går de nazistiske sympatisører til angreb med kampråb mod soldaterne. Bagersvenden er forreste mand. Han trækker løjtnantens bajonet halvt ud af skeden hvorefter løjtnanten giver ham en lussing. Løjtnanten giver soldaterne ordre til at rydde gaden, og det sker med en del klø til følge.

Verdens største mand i Løgumkloster!

I jan. 1941 får Bertelsen kontakt til ’Den islandske kæmpe URSUS’ som man en aften kunne se i Centralhotellets store sal. Johan Petjurson, kaldet Ursus var dengang 27 år og født på Island. Ind til han var 10 år gammel udviklede han sig normalt, men herefter voksede han sig stor til 2,71 meter.

Der var hele aftenen et mylder af mennesker. Flere prøvede kræfter med kæmpen.

Logerende beboere i 1940 Haase, Eline Cecilie, enke fra 1921-51, født den 12. aug. 1875 i Visbjerg, Nr. Løgum. Børn: 1. Haase, Theodor, borgmester og købmand, født den 29. nov. 1890 i Løgumkloster. 2. Haase, Bothilde Johanne, (Tutte Nevald), kontorassistent, født den 2. mar. 1906 i Løgumkloster. Se mere om dem under Garveriet i Gavergade.

Centralhotellet ejer 1942 – 1960 og igen 1966-72

Bertelsen, Jens Nygaard, hotelejer, med på nævninge- og domsmandsgrundlisten i 1952 og medlem at spareforeningen Julens Glædes bestyrelse 1946-, født den 27. aug. 1907 på Nygård i Nr. Omme. Søn af Bertel Bertelsen og Karen Marie Jørgensen. Han døde bosiddende på Slotsbanken 7 den 29. apr. 1986 i Løgumkloster. Gift den 9. apr. 1942 på borgmesterkontoret i Tønder med

Bertelsen, Antoinette, (NETTE) født Linnet.

Børn:

Bertelsen, Bertel Nygaard, født den 4. aug. 1942 i Løgumkloster. Han døde den 17. mar. 1943 i Løgumkloster.

Bertelsen, Karen Marie Nygaard, født den 29. jan. 1944 i Løgumkloster. I 1994 tager hun navneforandring til sin mors pigenavn, Linnet.

I dec. 1955 er Jens Bertelsen på vej til Nordjylland sammen med kone, datter og hans gamle mor på 79 år. I et skarpt sving ved Skjern glider bilen af vejen og ned af en stejl skrænt. Bilen bliver totalskadet mens familien slipper forholdsvis heldig med knubs og gamle fru Karen Bertelsens skulder af led.

I 1980’erne bor de på Slotsbanken 7.

I dec. 1955 er Jens Bertelsen på vej til Nordjylland sammen med kone, datter og hans gamle mor på 79 år. I et skarpt sving ved Skjern glider bilen af vejen og ned af en stejl skrænt. Bilen bliver totalskadet, mens familien slipper forholdsvis heldig med knubs og gamle fru Karen Bertelsens skulder af led.

Lejebolig bag hotellet -1950- Warncke, Carl Julius, kontorist, født den 12. maj 1920. Han døde på De Gamles Hjem den 21. sep. 2005 i Løgumkloster. Gift med Warncke, Gerda Agnete, født Larsen den 18. feb. 1920. Hun døde den 5. feb. 2005 på De Gamles Hjem i Løgumkloster.

 

Børn: 1. Warncke, Carl, født den 30. nov. 1943 i Herning. Døbt i Løgumkloster. 2. Warncke, Ingolf, født den 7. dec. 1944 i Løgumkloster. 3. Dødfødt drengebarn, født den 10. juni 1950 i Løgumkloster

 

Hotelforpagter omkring 1960–67

Olesen, Ib Sanderhoff. Gift med

Olesen, Birthe

I midten af 1960’erne opstod rockgruppen ’Wild Things’ med blandt andet Fritz Lanny og Erik Jørgensen fra Elmeallé. Se mere under Elmeallé 13. De øvede i politi Jørgensens garage og skoleinspektør, Marie Ravn gav dem mulighed for at øve lidt på Løgumkloster kommuneskole, men de manglede et sted, hvor de kunne lade instrumenterne stå og skrue op for musikken uden at genere for mange naboer.

Løgumkloster byråd havde længe søgt efter egnede lokaler, hvor de unge kunne mødes og udfolde sig, men det ville ikke rigtig lykkes.

Bag Løgumkloster Central Hotel lå en gammel grise- og hestestald ubrugt hen. De ung henvendte sig til hotelejer Olesen for at høre, om de måtte bruge lokalerne som klub og spillested. Det måtte de, men først skulle stalden sættes i stand. Efter et par uger havde en større gruppe unge fra sognet gjort stalden anvendelig, og herefter øvede Løgumkloster svar på en beatgruppe hver aften og i weekenden spillede de på scenen inde i hotellets store sal. 

Centralhotellets ejer juli 1967: Svendsen, Jens, Låsby

Centralhotellets forpagter 1966-67: Ellen Fromholt, Randers.

Centralhotellets forpagter 1967- 28. feb. 1968

Johansen, Peter, snedker, født c1942. Gift med

Johansen, Merethe, født c1945.

2 Børn, født 1966 og 1963.

De kom til Løgumkloster fra et afholdshotel i Dollerup bakke, og forinden havde de drevet Møldrup kro ved Viborg. De 2 forpagtninger var afhændet inden for 1 ½ år, idet parret først startede i Hotelbranchen i 1965. Peter var oprindeligt uddannet snedker, men skiftede til hotelbranchen på grund af helbredet.

Centralhotellets ejer 1967-68

Bertelsen, Jens Nygaard, hotelejer, født den 27. aug. 1907 på Nygård i Nr. Omme. Se tidligere ejer. Efter flere på hinanden følgende tvangsauktioner, køber Jens hotellet tilbage for 275.000 kr. 

Centralhotellets forpagter 1967–69 herefter ejer – 2000

Børge Andreasen,hotelejer, født den 14. sep. 1940 på Skt. Josephs Hospital i Esbjerg. Han døde af kræft den 27. okt. 2020 i Løgumkloster. 80 år. Søn af gårdejer, Viggo Horsbøl Jørgensen og Lilly Elrita, født Mortensen fra Gummersmark i Vester Nykirke sogn, Ribe amt. Hans hotelkarriere startede i 1962, da han blev ansat som kok på Hotel Palace i Esbjerg. Efter 2 år skiftede han til at bestyre restaurant Backhaus i Grydergade 12 i Ribe.

Restauranten havde gennemgået en større renovering og genåbnede som Restaurant Backhaus. Manden bag restaureringen og ejer var ikke en Backhaus, men fabrikant Chr. Grøndahl Skov fra Haderslev, mens den daglige ledelse havde hans svoger, ripenseren Børge Horsbøl Andreasen. Restauranten var opdelt i to etager. I den nederste etage var selve cafeteriet, restauration og køkkenafdelingen, mens man på 1. sal havde selskabslokaler. Det er i øvrigt her Børge bl.a. bliver kendt for Børges Bøfsandwich. I 1967 bliver han hotelforpagter af Løgumkloster Centralhotel og hurtigt herefter ejer. Gift 1962 med

Andreasen, Benthe, født 1941.

Børn

Andreasen, Berit

Andreasen, Birgitte Bork,født c1965. Konfirmeret 1979. 

Et nyt indslag fra starten i 1967 er 'diner transportable'.

Da hotellets scene i løbet af 60’erne blev brugt mindre og mindre, og der samtidig opstod et behov for en rigtig bar i Løgumkloster, lavede Børge scenen om i 1969. Han satte en bar i enden og indkøbte borde og bænke i bedste westernstil. Her kunne datidens uge få sig en drink, en øl eller et spil kort. Baren fik navnet ’The Black Hat’ - æ Hat, og eksisterede til efter jeg flyttede fra Løgumkloster.  

Se artiklen fra Politiken, som beskriver Løgumkloster Central Hotel en almindelig søndag. 

Regnvejrsdag på Central Hotel

af Niels Lillelund og Jesper Voldgaard (foto)

Offentliggjort 21.06.99 kl. 22:25

Søndag morgen klokken halv ni er der helt, helt stille i Løgumkloster.

Så stille, at vi et øjeblik frygter for selve byens liv. Måske har en eventyrlig drage angrebet egnen, alene rygtet om den har drevet alle på flugt, lagt alle husene og alle stuerne øde. Og måske vil vi om kort tid mærke en underlig kvælende fornemmelse i halsen, og så er det den, dragen og dens ånde, og vi vil senere blive fundet i udkanten af byen af en lidenskabsløs betjent fra politiets baglandspatrulje. Der sker ingenting. Det gør der ingen steder i Danmark sådan en søndag morgen.
Det regner, gråt og silende. Og foreløbig mærker vi kun en tør, hæs længsel efter kaffe. Et skilt signalerer indgang til Central Hotel, og vi skynder os ind.
Her er liv, der rafles klirrende ved hjørnebordet, værtinden er med.
Det sker, at ølgæsterne kommer allerede klokken syv om morgenen. De kan godt sidde hele formiddagen og rafle, en hel bordfuld af dem, det er jo hyggeligt. Og de vil jo altid have min kone med, men jeg ved, at hun har styr på det, hun drikker jo ikke, fortæller værten Børge Andreasen, da han langt senere har en ledig stund til at tale med os.
Han og hans kone, der hedder Benthe, er begge 58 år, og de har haft Central Hotel i 32 år, så han har - som han siger det - oplevet en del regnvejrsdage på Central Hotel. Børge har også set de andre dø, én efter én. Hotel Løgumkloster, Møllerkroen, Postgården - den sidste er blevet til pizzeria.

De kommer jo tit sådan fra København og vil drive forretning. Men så skal de lige ses an, og det tager mindst et år, og så dør de jo. 

Lille Frøken Solskin.

Børge og Central Hotel lever, og det er lysten, der driver værket, understreger han, der sker så mange ting hver dag. Da vi spørger om arbejdsugens længde, må han tælle på fingrene, for det er jo ikke sådan noget, man går og gør op.
Han får det til hundrede timer.
Vi sætter os med kaffen. Smokie spiller "
Lay Back In The Arms of Someone", musikken strømmer ud fra de små hvide, kvadratiske højttalere i de brune loftspaneler. Her om formiddagen er det stadig Benthe, der har vagten, hun møder klokken halv syv hver dag, Børge kommer først klokken ni. Der er 4 ansatte ud over værtsparret, heriblandt en kok, men Børge kan nu også lave mad. Ægteparret Andreasen bor tæt ved, det er først for nylig, de er flyttet, ellers har de boet på Central Hotel. De har to børn, men det har ikke været vanskeligt at klare det, siger Børge, for det er ordentlige børn.
Til tonerne af "Lille frøken Solskin" kommer tre gæster ind med vådt hår og bænker sig i det lille aflukke.
»Du er blevet våd, Jens Kristian,« siger servitricen, og lidt senere: »Det er dejligt vejr, hva Annie?«
Annie griner. Det er regnvejr.
Gennem de blondeprydede gardiner skimtes den våde plads, et grimt glimt af søndagsstilstand. Herinde er der brunt og lunt overalt.
»Altid på din vej - jeg behøver dig,« rimer højttalerne.
 

Sovs og brunede kartofler

Klokken elleve dækkes der op til frokost med store hvide tallerkener. Central Hotel er stadig Løgumklosters bedste bud på en frokostoplevelse, men fremtiden er usikker. Brugsen vil åbne et cafeteria, og der skal være indgang fra gaden. Det kan blive til hvad som helst, men det er trods alt i den anden ende af byen.
Duften af sovs og brunede kartofler breder sig hjemligt i lokalet. Menuen er ribbenssteg, der er også rødkål til. Børge ved alt om at lave brunede kartofler.
»
Jeg kommer i nat under balkonen,« truer højttalerne.

Faste pensionærer

Der er syv værelser på Central Hotel, men der bor ingen i øjeblikket. Gæsterne i spisesalen er faste pensionærer, og de har spist her hver dag i de sidste femogtyve år. I stedet for at få maden bragt hjem eller at spise på plejehjemmet kommer de herned og får dagens varme måltid. Hvis man er ungkarl, er det noget sjovere end at vente på det kommunale bud, som Børge siger. Og så koster det kun 42 kroner for to retter mad. Børge satte prisen op fra 37 kroner for et halvt år siden, men han fik ingen klager i den anledning.
Fra klokken 11.35 til klokken 11.47 er Central Hotel kun indædt tavshed. Der spises.
Klokken 11.48 siger den enlige mand i den grønne sweater ”Tak for mad”, får sit ”Velbekomme” og rejser sig.
Højttalerne synger, at vi er ganske alene.
»Det er spilleme en god kaffe,« siger fotografen, da vi får den anden kande, og servitricen smiler til os. Hun hedder Anne Petersen, hun har været her i femten år, og hun smiler også, da hun fortæller det. Over de brune paneler hænger fotografier af det gamle Løgumkloster og et ur med guldramme.

En regnvåd børnefamilie i joggingtøj kommer ind, det er angående næste uge.
»I skulle lave noget mad til os. Det er bestilt, det var bare antallet. Der bliver 58,« siger moderen, og faderen forklarer vejen til stedet, hvor festen skal holdes. Det er nemt at finde, og maden vil blive bragt klokken atten. Familien får også en søndagsfrokost med hjem, nu de er her.
Højttalerne lover, at
Du må få, hvad du ønsker dig.
 

Gode til familiefester

Børge bekræfter, at sønderjyderne er usædvanligt gode til at holde familiefester.
»Det er en sjælden dag, at jeg ikke har selskab her,« siger han og fortæller, at der kan være 48 i den lille sal og 150 i den store. Hver mandag er der banko, så kommer der 190. Hver gang. Normalen for et familieselskab er omkring de firs gæster. Der er ved at blive dækket op til fødselsdag i den lille sal netop nu, men de bliver kun tretten, så de må have fået et uheldigt afbud.
Anne Linnet synger, at et
hjerte kan gå i tusind stykker.
Jeg ryster min hånd i skrivekrampe, og servitricen Anne spørger, om jeg har ondt i fingrene.
»Ja, den en gal igen med hans fingre,« siger den gamle mand ved hjørnebordet, men det er Jens Kristian, han tænker på, han kan ikke rigtig holde på servietten.
Frokosten er ved være spist op.
»
Amor, amor, amor,« lyder det fra højttalerne.
En bakke med røde velkomstdrinks bæres ind i de tilstødende lokaler.
»Sådan er det nok bare,« konstaterer servitricen som afslutningen på en samtale derinde.

Senere kommer et hollandsk ægtepar ind og spørger, om der tales engelsk, får nej, men lejer alligevel et dobbeltværelse for natten. Fra det lille selskabslokale dufter det af nedbrændte stearinlys, gaverne er båret ud, der var mange blomsterdekorationer imellem. Anne rydder op og siger, at man ikke har været i Løgumkloster, hvis man ikke har prøvet Centralhotellets bøfsandwich, så det gør vi, og Børge insisterer på at være vært. Han indrømmer, at han i den seneste tid engang imellem har tænkt på at lægge op. Mens vi spiser, fortæller fire unge mennesker os, at man kan få en flaske Bacardi-rom med cola for 350 kroner på det lokale diskotek, hvis man altså er her fra byen.
Fra loftet lyder tonerne af "
Friheden Flyver", og vi rejser os for at gå.
 

 

Ejer -2017 Pedersen, Ole Nørgaard

I 2010 får bygningen nye dannebrogsvinduer ud mod gaden og CH-logoet får et blåt -skær med bogstaver belagt med bladguld. Samtidig fornyes trappen op til hoveddøren.

Forpagter -2005-17 Ejer 2017-21- Pedersen, Susan Norgard, født apr. 1964.

Markedsgade 16 Bagerforretning

Matrikel nr. 407 - Boligareal: 230 m² - Grundareal: 751 m² - Byggeår: 1926

Ejer -1821

Lorenzen, Hinrich, bødker, kaldet Hermann, bødker. Gift med 

Hansdatter, Ingeborg 

Børn: 

Lorenzen, Lorenz, født den 8. feb. 1767 i Løgumkloster. 

Hinrichsdatter, Lena, født den 12. dec. 1768 i Løgumkloster. 

Hinrichsdatter, Kirsten, født den 16. okt. 1770 i Løgumkloster.

Lorenzen, Hans Hermann, født den 25. feb. 1773 i Løgumkloster.

Ejer 1821- Lorenzen, Kiesten,

Ejer -1904

Mathiesen, Andreas, bagermester. Gift med

Mathiesen, Marie Cathrine, født Nielsen.

Børn:

Mathiesen, Peter Michael, født den 25. juni 1889 i Løgumkloster. Han døde den 23. dec. 1896 i Løgumkloster. 7 år.

Dødfødt søn, født den 20. dec. 1895 i Løgumkloster.

Ejer 1904-23 Sparekassen

I 1922 er der en mindre brand i huset som hurtigt slukkes. Asmussen køber efterfølgende bagerforretningen af sparekassen og foretager en større ombygning. Han fortsætter dog bagningen af brød og kager, som sælges af Heinrich Foch i nabobygningen.

Ejer 1923-33

Asmussen, Nicolaus Detlef Christian, bagermester, født den 5. juni 1867 i Lindan, Tyskland. Søn af tjener, Detlef Friedrich August Asmussen og Charlotte Chatrina, født Matzen. Han døde den 7. mar. 1932 i Løgumkloster. 69 år. Gift med

Asmussen, Marie, født den 29. jan. 1870 i Højer. Datter af Peter Schmidt og Marie, født Sørensen. Hun døde efter længere tids sygdom den 19. apr. 1939 i Løgumkloster.

Børn:

Asmussen, Friedrich Peter, kaldet Fritz, født den 9. feb. 1896 i Leck. 1939 bosiddende i Berlin.

Asmussen, Peter Max, repræsentant, senere tobaks- og legetøjshandler og sidst sparekassekasserer, født den 30. dec. 1899 i Leck i Tyskland. Se Østergade 2.

Forpagter 1926-29

Brodersen, M. C, bagermester. Forretningen udvides med finere bagværk og konditorvarer. I 1929 køber han repræsentant Jens Hansens tilhørende bageri og café i Hellevad og flytter hertil.

Asmussen kører herefter selv bagerforretningen videre til sin død i 1932. Herefter sælger enke fru Asmussen huset og køber i stedet Østergade 2.

Ejer 1933-46 Lejebolig -1965

Petersen, Heinrich, Jacob, bagermester, født den 5. jan. 1888 i Niebüll. Søn af gæstgiver, Jacob August Petersen og Anna Carolina Jacobina Henriette, født Jöns. Han kom til Løgumkloster fra Åbenrå i 1933. Han døde af et hjertetilfælde kun en uge efter konen, nemlig den 10. dec. 1965 på Tønder sygehus og blev begravet ved Løgumkloster kirke. 77 år. Gift den 14. okt. 1920 med

Petersen, Christina Petra, født den 25. mar. 1895 i Åbenrå. Datter af fisker, Søren Hansen Mailund og Pailine, født Johannsen. Hun bliver boende i huset frem til sin død den 3. dec. 1965 på Tønder Sygehus. 70 år. Begravet i Løgumkloster.

Børn: 

Petersen, Hertha. født den 10. maj 1921 i Åbenrå. Gift den 29. dec. 1950 i Løgumkloster kirke med skotøjstilskærer, Jørgen Hansen, Esbjerg. Søn af husslagter Hans Jørgen Hansen, Bredebro tidligere Ellum. 

Logerende bagersvend 1940 Henningsen, Detlef, født den 13. dec. 1919 i Brandstrup.

Ejer 1946 Den danske Stat konfiskation af tysk ejendom 

Ejer 1966 Kraft, Kurt 

Der indrettes damefrisørsalon i huset 

Ejer 1970-77 Clausen, Birthe 

Damefrisørsalon 1970-73 ‘Birthes Salon’ 

I 1973 udlejes salonen til frk. Sonja Petersen. Hun kalder den 'Kloster Salon'

Ejer 1977-2007 Larsen, Marie Kjestine, damefrisør, bosiddende Branderupvej 4, 6240 Løgumkloster, født den 25. aug. 1914. Hun døde her i Markedsgade 16 den 10. apr. 2007.

Ejer 2011-19- Ahlmann Jensen, Birgitte 

Marhedsgade 17

Matrikel nr. 996 - Samlet areal: 143 m² - Boligareal: 240 m² - Byggeår: 1809 

Huset har tydelige tegn fra rokokotiden. Huset er blandt de huse, hvor man har bevaret byggestilen fra perioden før branden 1809. At gesimsen er afbrudt over hoveddøren skyldes sikkert, at der her har været en smal gavlkvist.

Ejer 1735-72 Jensen, Peter, bager,

Ejer 1772-84

Petersen, Hans, kådner. Gift med 

Andersdatter, Johanne. 

Børn:

Petersen, Else Kestine, født den 30. aug. 1776 i Løgumkloster.

Ejer 1784- Hestorf, Andreas,

Ejer -1793 Heysel, Jacob, møller, 

Brændt 1809 

Ejer 1793-1827 Knutzen, Ehm, gæstgiver,

Ejer 1828-48

Jensen, Jens Diederich, landmand og købmand, født c1886 i Poppholz, Flensborg. Gift med

Bildsøe, Lorencia Sophie, født c1786 i Løsning.

Børn:

Jensen, Geogine Stephantine, født den 5. nov.1814 i Løgumkloster. Gift den 22. okt. 1843 i Løgumkloster med maler, Jacob Thomsen fra Flensborg.

Jensen, Ferdinand, født c 1820. Han døde af efter en sygdomsperiode med diferitis, mæslinger, krampe og nervefeber 6 år gammel i 1826.

Jensen,Andreas, snedkermester, født 25. feb. 1819 i Løgumkloster. Han blev gift 1845 med Anna Sofie Wilhelmine f. Ahlers og dør den 11. jan. 1858 i Løgumkloster. 38 år. (Se Vestergade 5)

Jensen, Elise Sophie, født c1825. Hun døde af kighoste, 1 år gammel.

Jensen, Ferdinand, købmand, født 1828 i Løgumkloster. Han gifter sig 17. maj 1857 med Anna Marie Johansen fra Møllegade 9 og slår sig ned i Flensborg.

Lejer 1 i 1845: Keil, Nicolai, guldsmed, født den 9. jan. 1813 i Østergade 7. Dør den 23. juni 1861 Løgumkloster. 48 år. Søn af distrikstkirurg, Stephan Burghard Keil og Marie Christine f. Lillerød. Gift den 9. juli 1849 i Løgumkloster med Lorenzen, Caroline, født c1811 i Løgumkloster. Datter af skræddermester, Lorenz Lorenzen og Else Christensen. Børn: Keil, Stephan Burghard, født den 10. feb. 1842 i Løgumkloster. Døde den 27. maj 1916 i Løgumkloster. 74 år; Keil, Elise Marie, født 26. okt. 1843 i Løgumkloster. Døde 25. sep. 1874 i Ringkøbing af Tyfus, 31 år gammel. Hun blev begravet i Løgumkloster. Hun blev gift i 1869 med politibetjent, Niels Jensen Jeppesen, født c1837 i Nibe og de slog sig ned i Ringkøbing. Børna. Caroline Christine Marie Jeppesen og b. Nicolai Keil Jeppesen; Keil, Jahanna Maria Laurina, født den 17. juni 1845 i Løgumkloster. Hun døde 8 år gammel i 1853.

I 1845-46 bor familien Keil i farbroderens hus i Markledgade 7.

Lejer 2 i 1845: Møller, Anna Christina, enke og daglejer, født c1791 i Løgumkloster. Datter af postbud, Mathias Franzen Møller og Hedewig Quitzau. Hun bor med barnebarnet Matthias Christian Christiansen, født c1841. Anna Christina dør den 4. juli 1860. Hun var gift med skomager, Ingwert Nielsen fra Tønder, der druknede en dag, han fiskede i åen. Børn: Nielsen, Nikolai. Han blev skomager i Sønderborg. Nielsen, Hedevig. Hun giftede sig med Peter Jepsen i Felsted. Nielsen, Botilla Dorothea. Se nedenfor. Nielsen, Dorthea Sophia, Døde 5 år gammel i 1833. Nielsen, Christina. Døde 15 uger gammel i 1831.

Lejer 3 i 1845: Riis, Martin, bagersvend, født c1805 i Løgumkloster. Søn af glarmester, Andreas Riis og Anne Marie, født Philipsen. Gift 1832 med Riis, Anna Marie, født 1806 i Askov. Datter af Jacob Skovlund fra Kokkenborg, Ribe. Hun døde den 1. maj 1878 i Løgumkloster. 72 år. Børn: Riis, Anne, født c1833 i Gram. Riis, Andreas Petersen, født c1838 i Foldingbro.

Lejer 4 i 1845: Hansen, Anna Marie, daglejer, født c1789 i Døstrup.

Ejer 1848-75

Hybschmann, Hans Jørgen, tjenestekarl, født den 23. nov. 1805 i Toftlund. Søn af kådner, Peter Hansen Sinnet og Anne Marie Jørgensdatter.  Han døde den 8. juli 1875 i Løgumkloster. Gift den 8. dec. 1848 i Løgumkloster med

Jacobsdatter, Marie Cathrine, tjenestepige, født den 2. feb. 1802 i Gram. Datter af Jacob Peteren og Karen Jacobskone. Hun døde af lungebetændelse den 24. apr. 1875 i Løgumkloster.

Lejebolig 1851-77: Kümmel, Martin Christian, arbejdsmand, født den 13. dec. 1823 i Kragelund. Søn af Lars Kümmel og Mette Marie Terkelsen. Gift den 4. dec. 1851 i Løgumkloster med Nielsen, Botilla Dorothea. Hun døde den 1. mar. 1864 i Løgumkloster. Børn: 1. Kümmel, Mette Marie. 2. Kümmel, Nicolai Ingward. 3. Kümmel, Anna Christine. 4. Kümmel, Frederikke Loise. 5. Kümmel, Dorothea Amalie Christine 

Gift 2. gang den 28. maj 1874 i Løgumkloster med Hallum, Anna Maria, født den 19. apr. 1838 i Løgumkloster. Med ind i ægteskabet havde han 5 ukonfirmerede børn. Det blev kun til 3 års ægteskab, da Martin døde den 22. juni 1877 i Løgumkloster 54 år og Anna Maria døde den 24. nov. samme år. 39 år. Ingen børn i dette ægteskab.

Ejer 1875-

Carstensen, Carsten, gæstgiver, født den 29. sep. 1834 i Tinningstedt lige syd for den dansk tyske grænse. Han døde den 6. mar. 1895 i København. 61 år. Begravet ved Holmens kirke. Gift 1874 med

Carstensen, Sophie Mathilde Margrethe, født Hansen den 3. feb. 1843 i København.

Før 1890 flytter de ind i Ny Adelgade 12 i Kælderen, Hoved vagten, Købmagerkvarteret i København, hvor familien bor frem til nov. 1892. Herfra flytter de til Havnegade 19 i kælderen, hvor de bor i 2 år, videre til Ny Østergade 7 i kælderen, hvor Carsten Carstensen døde. Caroline 19 år flytter herefter hjemmefra og enken, Sophie M. M. Carstensen flytter alene til Ny Østergade 11 på 1. sal. I maj 1899 bor hun alene i Studiestræde 4, hvor hun ernærer sig som cigarhandler. I maj 1902 bor hun i Gammeltoftsgade 12 A, på 5. sal.      

Børn:

Carstensen, Caroline Christiane (Kalder sig Oveline Christiane Simonsen i 1892 Kunstnernavn: Eli Carstensen Skondrup), bogholderske og skuespiller, født den 29. feb. 1876 i Løgumkloster. Gift med skuespiller, barber og frisør, Charles Francois Simonsen Kunstnernavn: Franc Skondrup, født den 23. feb. 1874 i Ålborg. Han debuterede hos Nordisk Film i 1909 og spillede indtil 1917 et hav af statist- og biroller. Med omkring 170 titler var han en af selskabets flittigst benyttede skuespillere. Han var 2. gang gift med skuespillerinde, Magdalene (MAGGI) Zinn, født den 17. nov. 1875 i København. Barn: a. Barneskuespiller,  Poul Ludvig Sigurd Skondrup, født i d. 25. aug. 1906. Ifølge Kraks Vejviser ernærede Skondrup sig i 1920'erne som forhandler af drivremme, mens han i 1930'erne frem til sin død virkede som biografinspektør. Efter Caroline flyttede hjemmefra, har hun boet følgende steder: 5-5-1897: Fra Tyskland, Flensburg til Cort Adelers Gade 10, 1. hos Frøken Jakobsen. 1-11-1897: Frameldt. 8-5-1901: Fra Nyhavn 9, 3. til Classensgade 55, 1. hos Hansen. 1-11-1901: Frameldt. 31-8-1914: Fra Trondhjem til Poppelgade 6, stuen hos Rasmussen. 5-7-1919: Fra Bjarkesvej (Frederiksberg) 9 til Hillerødgade 111, stuen hos Thomassen. 6-10-1919: Frameldt til Stubbekøbing. 31-5-1923: Sankt Annæ Gade 55, 4. hos Bonnesen 

Carstensen, Sophie Hansine, bogbinderske, født den 12. mar. 1877 i Løgumkloster. Gift med Johannes Theodor Charles Warner, født den 4. aug. 1866 i København. Charles har forladt Sophie og er rejst til Amerika i 1906. Hun har boet følgende steder: 1-5-1892: Østergade 22, 3. hos Grosserer Lund. 1-11-1892: Ny Adelgade 12, kælderen. 1-11-1894: Havnegade 19, kælderen hos Faderen. 1-11-1895: Ny Østergade 7, kælderen hos Faderen. 11-5-1908: Fra Mariendalsvej (Frederiksberg) 4 til Adelgade 96, Forhuset, 5. hos Viceværten. 1-5-1909: Adelgade 71, 2. 1-11-1909: Adelgade 24, Baghuset, 1. 

Ejer 1923-

Schmidt, Niels Hansen, cykelhandler og urmager, født den 2. apr. 1856 i Kløing, Nr. Løgum. Se Markedsgade 1

Ejer -1946 

Hansen, Ellen (ELLA), husejer, født den 14. aug. 1896 på Teglgård i Nr. Løgum. Datter af gårdejer, Andreas Jonas Hansen. Gift 1920 

Hansen, Hans Nicolaj. Født den 8. maj 1886 i Løgumkloster. Død 1946. 

Se mere i Vestergade 17b (1924-83) og 15 samt Markedsgade 7 og 23a 

Ejer 1946-65-

Hørløck, Christian, (KRESSEN KLOK) urmager. 

Ejer -1975-88 Hørløck, Karenlise 

Ejer 1988-97 Bundesen, Peter Se Vestergade 25 

Ejer 1997-2006 Nielsen, Knud Vejlgaard. 1989-92 boede han på Åbenråvej 21

I 2000 ændres boligen fra et 2-familiershus til et 1-familieshus. 

Ejer 2006-19-

Nielsen, Johannes Vejlgaard og Bente Bundgaard Nielsen.

Marhedsgade 18

 Matrikel nr. 23 - Boligareal: 158 m² - Grundareal: 432 m² - Byggeår: 1900

Ejer 1748-55

Hollm, Christian. 

Logerende familie: Hollm, Hinrich. Gift med Lisbeth Botilla.

Børn: 1. Hollm, Dorthe, døbt den 5. juli 1746 i Løgumkloster. 2. Hollm, Otto Hermann, døbt den 6. mar. 1748 i Løgumkloster.

 Ejer 1755- Bornholmer, Andreas, snedker, 

Ejer -1775

Rasmussen, Nicolay. Gift 2. gang den 12. okt. 1770 i Løgumkloster med 

Jendreskone, Catharina, enke, født i Øster Terp, Bedsted. Datter af boelsmand, Jørgen Jessen og Bodil Mathiasdatter. 

Lejebolig 1765-72-: Rasmussen, Wolle, daglejer, født i Ellum, Løgumkloster. Søn af boelsmand, Rasmus Thamsen og Kirsten Wollesdatter. Gift den 12. apr. 1765 i Løgumkloster med Jepsdatter, Anna Margaretha, født i Biderup sogn. Datter af boelsmand, Jep Jepsen og Maren Josiasdatter.

Børn: 1. Raun, Maren, født den 2. jan. 1767 i Løgumkloster. 2. Raun, Magdalena Cetcilia, født den 22. juni 1772 i Løgumkloster. 

Ejer 1775-  

Schram, Peter Meylandt, musikant, døbt den 19. apr. 1744 i Løgumkloster. Søn af kådner og billedhugger, Christopher Schram og Marie Christine From fra Østergade 25. Han døde den 21. maj 1824 i Løgumkloster. Gift 1. gang den 5. okt. 1770 i Løgumkloster med

Hansdatter, Alvilde Catharina, født i Løjtved, Nr. Løgum. Datter af indsidder, Hans Pedersen og Lena Laustdatter. Hun døde den 3. aug. 1774 i Løgumkloster. 33 år.

Børn:

Schram, Lena, født den 25. nov. 1771 i Løgumkloster.

Schram, Christina Rebecca, født den 13. juli 1774 i Løgumkloster. Hun døde spæd.

Gift 2. gang den 14. nov. 1777 i Løgumkloster med 

Schram, Mette Marie, født Biørn. Datter ag glaser, Niclaus Thomsen. 

Børn: 

Schram, Abel Cathrine, født den 6. sep. 1878 i Løgumkloster.

Schram, Nicolai, født den 5. okt. 1785 i Løgumkloster.

Schram, Cathrine Marie, født den 20. apr. 1789 i Løgumkloster.

Ejer -1794 Petersen, Andreas, tobaksspinder, 

Ejer 1794-1802 Erichsen, Richard,

Brændt 1809

Ejer 1802-30 Jansen, Diedrich, barber og skolelærer, 

Ejer 1830-37 Mohr, Mathias, 

Ejer 1837-66 Thun, Lorenz Nielsen, guldsmed, født den 30. maj 1796 i Ballum. Han døde af alderssvaghed den 18. juli 1882 i Løgumkloster. 89 år gammel. Søn af skibskaptajn, Niels Lorenzen og Bodelmaria. Gift den 12. dec. 1833 i Løgumkloster kirke med

Thun, Bodel Marie, født c1801 i Løgumkloster. Hun døde den 26. sep. 1853 i Løgumkloster. Datter af inderste og væver, Reinholdt Christensen Møller og Maren Laustdatter.

Børn:

Thun, Niels Lorenzen, født c1835 i Løgumkloster.

Ansatte logerende: Ballum, Peter, tjenestedreng og nevø til husfaderen, født c1834 i Ballum. Søn af avlskarl Andreas Ballum. Peter døde på Teglgård i Nr. Løgum, hvor han var tjenestekarl, den 30. nov. 1846 efter fald fra en hest. Han blev kun 12 år gammel.

Lejebolig i 1845: Boisen, Niels Andersen, købmand, født c1773 i Høgsbro. Han døde den 18. apr. 1847 i Løgumkloster. Søn af Niels Boisen og Anne. Gift med Boisen, Botilla, født c1774 i Rejsby. Hun døde den 15. aug. 1857 i Løgumkloster. Børn: 1. Boisen, Nicolai. Han blev købmand i København; 2. Boisen, Anne Christine. Blev gift Hartmeier i Aabenraa; 3. Boisen, Marine. Hun blev gift med kniplingshandler, Leonhard Christian Peter Hanquist fra Løgumkloster;

1866-74 Mortensen, Caroline

Ejer 1874-1902

Grønlund, Adolf Carl Heinrich, fotograf, født den 2. sep. 1817 i Løgumkloster. Død 5. maj 1902 i Løgumkloster. (Guldbryllup 1899) Gift den 10. mar. 1849 i Løgumkloster med 

Grønlund, Eleonora Agnes, født den 18. apr. 1825 i Vestergade 5, Løgumkloster. Hun døde den 24. mar. 1903 i Løgumkloster. 77 år. Se Slotsgade 1 

Konens barn: Ahlers, Jenni Petrine Clausen, født den 13. nov. 1846 i Løgumkloster. Faderen ukendt. Hun bliver så veloptaget af Adolf Grønlund, at folk i Kloster tror, det er hans datter. Hun bliver derfor kaldt Jenni Grønlund. Døde ugift den 27. mar. 1923 i Løgumkloster.

Børn:

Grønlund, Carl Gottfried, født den 21. okt. 1849 i Seeberg i Tyskland. Gift den 29. nov. 1881 i Løgumkloster med Grønlund, Marie Wilhelmine Elenore, født den 27. jan. 1861 i Dachau. Datter af arbejder, Johann Heinrich Christian Wittwer og Anna Catharina Elisabeth, født Faasch. Børn: a. Grønlund, Karl, født den 21. feb. 1909 i Segeberg. Døbt den 4. apr. 1924 i Løgumkloster i en alder af 15 år.

Grønlund, Christine, født i Seeberg, Tyskland.

Grønlund, Arnold Wilhelm, født den 19. jan. 1852 i Løgumkloster. Gift med Christine, født Jensen. Børn:  a. Grønlund, Adolf, fotograf, født den 9. juni 1876 i Løgumkloster. Gift den 12. mar. 1902 i Arrild med Anne Marie Bergholt, født den 11. maj 1878 i Arrild. Datter af gårdejer, Anders Eriksen Bergholt og Christine, født Bertelsen i Arrild.  b. Grønlund, Theodor, fotograf i Segeberg, født den 1. mar. 1887 i Løgumkloster. Gift den 27. nov. 1915 i Skærbæk med enken Sophie Christine Schmidt, født den 10. sep. 1890 i Flensborg;

Grønlund, Adolf Heinrich, født den 15. sep. 1854 i Løgumkloster. Gift i Løgumkloster med Marie Wilhelmine Elenore Wittwer, født den 27. jan. 1861 i Dachau. Se Slotsgade 7

Grønlund, Adolf Heinrich, født den 15. sep. 1854 i Løgumkloster. Gift 2 gange. Se Slotsgade 7.

 Grønlund, Eleonora Christine, født den 29. apr. 1860 i Løgumkloster. I 1890 var hun husbestyrerinde hos apoteker, Olof Peter Jessen degn i Esbønderup, Fredensborg amt

Grønlund, Johanne Louise Wilhelmine Mathilde Caroline, født den 31. maj 1862 i Løgumkloster. Gift den 7. apr. 1895 i Løgumkloster med møller, Heinrich Johann Büchmann, født den 14. nov. 1852 på Dollrothfeld, Kapplen, Tyskland. Søn af parcellist og smed, Peter Friedrich Büchmann og Helena Maria, født Desler.

Grønlund Margrethe Euphrofine, født den 27. sep. 1865 i Løgumkloster.

Grønlund, Jens Marius, født den 28. juni 1869 i Løgumkloster.

Grønlund, Hubert, født i Løgumkloster.

Nybygget 1900

1902-19

Grønlund, Jens Marius, fotograf og blikkenslager. Gift med

Grønlund, Karen, født Hansen.

Børn: 

Grønlund, Eleonora Margrethe, husassistent, født den 20. feb. 1903 i Løgumkloster. I 1920-22 boede hun på J. P. E. Hartmansallé 63 og 1925 på Rathsacksvej begge København.

Grønlund, Anna Margretha, født den 26. juni 1905 i Løgumkloster. I 1922 boede hun hos Andersen, Dalgasallé 2 i Kbh. og flytter senere på året til J. P. E. Hartmansallé 63 i Kbh. 

Forretninglejer 1911-54- Jensen, Hans Clausen, manufakturhandler, født den 19. okt. 1886 i Nr. Løgum. Han døde den 14. feb. 1948 i Løgumkloster. 51 år. Gift den 29. okt. 1913 i Løgumkloster med 

Jensen, Anna Caroline, født Petersen den 9. juni 1893 i Vestergade 12, Løgumkloster. Hun fører forretningen videre efter mandens død. Hun døde den 8. juni 1982 i Løgumkloster. 88 år.

Lejer af 1. sal: Jydske Tidendes redaktionskontor ved Frede Hansen flytter hertil fra Vestergade 10 i 1941.  

Ejer 1919-39

Petersen, Nikolai Bernhard, tandlæge og medlem af sparekassebestyrelsen, født den 8. okt. 1883 i Borg, Brede sogn. Søn af bagermester, Jens Christian Petersen og Kjestine Marie, født Petersen.  Døde den 27. maj 1939 i Sønderborg og blev begravet i Løgumkloster. 55 år. Gift den 15. apr. 1910 med

Petersen, Anke Christine, født den 9. okt. 1883 i Ballum. Datter af smed Andreas Jensen Holm og Maren Beyer, født Brodersen. Hun blev 2. gang gift den 14. okt. 1941 i Løgumkloster kirke med enkemand og motorsagkyndig for Justitsministeriet, Jes Christian Rasmussen. Se næste ejer. I 1939 lige efter Nikolais død sælger hun deres havelod på 1500 m2 ved Jernbanevej til Oskar Tästensen. Hun døde den 14. mar. 1959 her i huset. 75 år.

Manufakturhandel meget ca. 1936: Foch, Timm Claus Hinrich, manufakturhandler, født 27. mar. 1889 i Seefeld, Flensborg, Tyskland. Se Elmeallé 9

Ejer 1939-59

Rasmussen, Jes Christian, maskinbygger, motorsagkyndig for Justitsministeriet og forvalter af aktieselskabsloven, født den 12. mar. 1879 i Ullerup. Søn af parcellist, Hans Heinrich Rasmussen og Anna Christina, født Christensen. Han var 1. gang gift med Helene Marie født, Lorenzen. Han var mangeårig formand for Dansk Arbejde i Tønder. I 1951 var Dansk arbejdes kasse i Tønder tom. Jes fik så den idé, at lave en indsamling, hvor hvert medlem skulle give en ’Kronegave’ ud over kontingentet. Denne idé skaffede ’Dansk Arbejde’ mere end 30.000 kr. i kassen. Gift 2. gang den 14. okt. 1941 i Løgumkloster kirke med

Petersen, Anke Christine, født den 9. okt. 1883 i Ballum. Se ovenfor. 

Jes deltog i 1. Verdenskrig og var kantinevært i Brugge, Belgien. Det var en stilling, der gav mulighed for at stikke noget til side. Jes fortæller: 

Jeg gjorde tjeneste på kommandanturen i Brügge, og her kom man efter tur på orlov. Jeg syntes, at nu måtte det vel snart være min tur. Min kone ventede en glædelig begivenhed. Det var i november 1917, og det ville jeg gerne hjem til. 

 Jeg skrev en pæn ansøgning, men der gik fjorten dage, uden at jeg hørte noget til sagen. Så gik jeg til feldwebel, som havde personalesagerne, og spurgte, hvad det blev til med min orlov. Det vidste han ikke noget om, men han ville tale med løjtnanten. Det var en gammel feldwebel-løjtnant, han blev kaldt for »Nordsøens skræk«. Jeg sagde til feldwebel, at hvis jeg ikke ret snart hørte om sagen, gik jeg til den »gamle«. Sådan kaldte vi kommandanten. 

 Da jeg kom tilbage efter en tur i byen, skulle jeg komme ind til løjtnanten. Han var rasende, kunne jeg se på ham. Han sagde flere gange: — Nå, De vil gå til den »gamle«? — Ja, sagde jeg, hvis det kan hjælpe, går jeg til ham. Så blev han bange og sagde, at det ikke var hans skyld, at jeg ikke havde fået orlov. Jeg svarede sådan, at han nok kunne forstå, at jeg tvivlede. Så kunne jeg gå. 

 Et par dage efter fik jeg afslag på min ansøgning, men morgenen efter stod løjtnanten og passede mig op ved indgangsporten og sagde, at desværre havde jeg jo fået afslag, men hans skyld var det ikke, men nu skulle jeg bare søge igen med en lidt anden begrundelse, så skulle jeg nok få min orlov. 

 Nu var den lille født derhjemme i mellemtiden, og jeg sagde, at nu ville jeg vente med at få orlov til jul, da ville jeg hjem. Det kunne slet ikke lade sig gøre, sagde han, da var der så mange, der ville rejse. — Ja, sagde jeg, så må jeg tale med den »gamle« om sagen, og ham var han hundeangst for. — Ja, sagde han, søg nu bare igen om orlov, så skal det nok gå. 

 Det gik også godt nok, men min orlov kom for tidligt. Jeg gik til løjtnanten og sagde, at jeg gerne ville have min orlov udsat, så jeg kunne være hjemme i julen. Det var ganske umuligt, sagde han. — Ja, sagde jeg, så må jeg tale med den »gamle«. Det behøvedes ikke. Min orlov blev udsat, så jeg kom hjem til jul. 

Enhver menig, der rejste på orlov fra kommandanturen, fik 20 mark udbetalt. Det var overskud fra garnisonskantinen. Desuden kunne vi gå til inspektøren i levnedsmiddeldepotet og få noget med, og i vor forplejningsanstalt dryppede der også altid noget af. 

 Jeg fik samlet sammen, så jeg havde en stor rygsæk fuld, og så to trækasser, som jeg havde besørget mig. Dem havde jeg sejlgarn om, så jeg kunne bære én i hver hånd; men de var tunge. Jeg sendte telegram fra Hamborg, at min kone og børn skulle møde på banegården i Tønder med børnenes blokvogn. 

 Der blev glæde over, at jeg kom, og over alt det dejlige, jeg havde med. Jeg havde to sandsække fulde af ærter, bønner, nudler og grubber og mange dåser kødkonserves, samt tre brød, og så havde jeg købt et par belgiske brød. De er store, runde og flade, bagt af sigtemel. 

Mine børn havde ønsket sig som den bedste julegave, at de i julen måtte spise sig mætte i tørt brød. — Nu kunne vi fråse. 

For at få orloven så lang tid som muligt, bad jeg om at få nogle rejsedage lagt til. Det fik jeg, da jeg havde så lang en vej. Så skulle jeg også gerne have ret til at køre med D-tog. — Men så sagde løjtnanten, at jeg skulle se at komme ud. 

 For at køre med D-tog (hurtigtog) i Tyskland skulle der et stempel og en underskrift til oppe i det ene hjørne af billetten. Stemplet trykkede jeg på, men fik ingen underskrift. Det skulle jo være løjtnantens. Da vi kørte fra Køln med hurtigtog, så den kvindelige konduktør nok, at underskriften manglede. — Ja, sagde jeg, det er kun en forglemmelse af løjtnanten. -  Jeg kørte både hjem og ud igen på den billet.

Ejer 1959-75

Lynggaard, Svend Aage, manufakturhandler 1958-67. Butikken lukker 1967 og ombygges 1971 til kommunekontor i stueetagen og landboforeningskontor på 1. sal. Det var ellers her min far købte sine skræddersyede ridebukser, som han brugte som arbejdsbukser. Gift med

Lynggaard, fru. Hun spillede badminton med min mor.

Børn:

Lynggaard, Else, født c1954. 

Søn. Født 1965.

De er sikkert kommet til Løgumkloster i 1959 og flyttede herfra til Tinglev i 1975, hvor han lavede en fabrik der bl.a. lavede rullemadrasser. Privat boede de først på 1. sal her i huset, men flyttede senere til en privatbolig i Mellemgade 7. 

Lejebolig -1969- Rasmussen, Ilse 

Forretningslejer 1969-70 Kelds Tapet farve og gulvbelægning. Er flyttet hertil fra Markledgade 9. 

Forretningslejer 1971 Landbrugscenter for Vestslesvig.

Ejer 1971-99 Løgumkloster kommune – Omsorgscenter. 

Lejebolig -1974-79- Thomsen, Nis, formand. Gift med Thomsen, Sonja, født den 19. nov. 1930

Børn: 1. Thomsen, Lene. Gift den 9. nov. i Gram kirke med rutebilchauffør, John Jensen, søn af Valdemar Jensen, Enderupskov. 2. Thomsen, Iris. Gift den 10. nov. 1979 i Abild med Thormod Lauridsen. Søn af Johannes Lauridsen, Daler, Skærbæk.

2 ejere 1999-2009

1. Schlünssen, Chanette, født Kraft. Solcenter og damefrisør fra 2001

2. Schlünssen, Christian 

Ejer 2010-19-

Kraft, Chanette. Datter af Kraft, Kurt.

Børn:

Schlünssen, Cille Kraft, født c2001.

Solcenter og damefrisør

Markedsgade 19a+b LKF - Løgumkloster kontantforretning

Matrikel nr. 199+1214 - Boligareal: 196 m² - Grundareal: 729+267m²- Byggeår: 1900 

Markedsgade 19a (Torvegade)

300 m2 meter lagerbygning til korn- og foderstof i -1971

Ejer 1848-65 Ibsen, Nicolai

Ejer 1865-66 Wermer, Peter Christian

Herefter de samme ejere som 19b frem til omkring c2000. Fra c2000 hedder 19B nr. 21. 

Markedsgade 19b (Torvegade)

Matrikel nr. 742+744 - Bind II Blad 184 - Boligareal: 405 m² - Grundareal: 896+480 m² - Byggeår: 1899 

Ejer 1747-89 Jørgensen, FrendeGift den 31. okt. 1741 i Løgumkloster med

Laustdatter, Ann.

Børn: 

Frendesen,Ingeborg, døbt den 31. mar. 1744 i Løgumkloster.

Frendesen, Maren, døbt den 22. feb. 1750 i Løgumkloster. 

Lejebolig 1775: Frendesen, Iwer, boelsmand, født i Nybo, Løgumkloster. Søn af boelsmand, Frende Iwersen og Malene Jacobsdatter. Gift den 29. okt. 1773 i Løgumkloster med Laustdatter, Margrethe. Datter af Laust Hansen og Maren Pedersdatter.

Børn: Møller, Malen

Ejer 1789-91 Hollesen, Laust,

Ejer 1791-1807 Hoyer, Hans Jacob, hvidbager. Søn af Hermann Hoyer og Martha Thomsen. Gift den 19. okt. 1776 i Løgumkloster med 

Hansdatter, Silla Margrethe, født i Løjtved, Nr. Løgum. Datter af Hans Petersen. 

Ejer 1807-09 Trück, Chresten Jürgensen,

 Brændt 1809

Ejer 1809-15 Trück, Jürgen Christensen, bødker,

Ejer 1815-16 Johannsen, Johann Philip, købmand,

Ejer 1816-36 Jensen, Jens Diedrich, købmand,

Ejer 1836-69

Samuelsen, Christian, købmand, rebslager og gæstgiver, født den 4. juni 1807 i Østergade 11a. Han døde den 12. feb. 1872 i Løgumkloster. 65 år. Søn af kådner, rebslager, Samuel Heinrich Pelk og Maria Christensdatter lejere i Klostergade 12 i 1803. Gift 1. gang den 19. dec. 1824 i Løgumkloster med

Thomsen, Grethe Benedicte, født Thomsen c1804 i Nybøl, Gram. Hun døde den 11. sep. 1860 i Løgumkloster. Datter af gårdmand senere gæstgiver, Thomas Thomsen og Maria Bonnichsen.

Børn:

Samuelsen, Samuel Heinrich. Gift med Marie Jensen. Se næste ejer.

Samuelsen, Maria, født den 5. jan 1825 i Løgumkloster. Gift med murermester, H. Jensen, Sønderborg.

Samuelsen, Anna

Samuelsen, Thomas, født den 13. juli 1828 i Løgumkloster. (se mere nedenfor)

Gift 2. gang den 11. juni 1869 med den 34 år yngre

Andersen, Karoline, født c1841 i Starup, Løgumkloster. Datter af arbejdsmand, Kresten andersen Aas og Anna Lena Tychsen.

Børn:

Samuelsen, Grethe Benedicte Helene, født den 10. maj 1869 i Løgumkloster. Hun bliver født som uægte barn, da de ikke når at gifte sig før hun bliver født. Men han erkender fuldt ud faderskabet, skriver pastor Niels Vindekilde. Hun bliver i dåben opkaldt efter Christians første kone.

De flytter til Klostergade 12 i 1869

Han døde af udtæring den 12. feb. 1872 i Løgumkloster. 65 år.

Karoline Andersen bliver 2. gang gift med gårdejer Andreas Andersen, født c1837 i Ballum. Karoline har sikkert haft en del penge med sig fra den stenrige Christian Samuelsen, som ejede flere ejendomme i Løgumkloster, så de omkring 1880 kunne købe en gård Høm, Ribe. Her boede de sammen med Karolines datter, Grethe, deres fællesbarn Anders Mikkel Andersen, født c1878 i Seem, Ribe og tjenestepigen, Ane Katrine Møller, født c1858 i Ilsted, Gørding sogn.

Ansatte logerende: Olufsen, Peter, handelskomi, født c1824 i Rejsby; Ennemark, Christian, handelslærling, født cc1824 I Aller; Riis, Nis Hansen, handelslærling, født c1828 I Stenderup; Kaarsgaard, Niels Petersen, handelslærling, født c1829 i Tyrstrup; Ewertsen, Jes, tjenestekarl, født den 3. feb. 1807 i Øster Linnet. Søn af Hans Peter Carlsen og Anneke Hansdatter. Gift den 16. apr. 1846 i Løgumkloster med enken efter Ludolph Bossen Markedspladsen 1a, Marie f. Hansen. Børn: Ludolph Ewertsen. Truelsen, Peter, tjenestedreng, født c1829 i Ellum, Løgumkloster. Han blev gift med Marie, født Hagel c1831 i Tønder. Børn: A) Peter Truelsen, født c1858 i Flensborg. ; Roust, Christine, tjenestepige, født c1817 i Skærbæk. 

Ejere 1869-75

1. Samuelsen, Samuel Hinrich, købmand, født den 20. jan. 1826. Søn af forrige ejer. Han døde den 9. dec. 1887 i Løgumkloster. 60 år. Gift med

Jensen, Maria Dorothea, født c1826 i Haderslev. Datter af smed, Hans Jensen og Anna. Hun døde den 10. sep. 1875 i Løgumkloster. 49 år.

Børn:

Samuelsen, Grethe, født den 9. jan. 1855 i Løgumkloster. Hun døde af et hjerteslag den 27. jan. 1873 i Løgumkloster. 18 år.

Samuelsen, Anne, født den 18. maj 1861 i Løgumkloster. Gift den 4. nov. 1879 i Løgumkloster med Johannes Clemens Christian Singhafen, født den 11. aug. 1840 i Husum. Søn af fuldmægtig Albrecht Johann Singhafen og Susanna Maria, født Pillster. Hun er den eneste der overlever barn og ungdommen.

2. Samuelsen, Thomas, købmand, født den 13. juli 1828 i Løgumkloster. Søn af forrige ejer. Han døde den 27. dec. 1901 i Løgumkloster. Gift den 28. nov. 1852 i Løgumkloster med

Duysen, Johanne Engeline, født c1823 i Dagebüll. Datter af Johann Duysen, og Birgitta Elisabeth, f. Hinrichsen. Hun døde den 31. maj 1910 i Løgumkloster. 82 år.     

Børn:

Samuelsen, Thomas, født den 7. jan. 1866 i Løgumkloster. 

Samuelsen, Brigatta Luiie Henriette, født den 12. mar. 1861 i Løgumkloster. Gift den 28. dec. 1879 i Løgumkloster med lærer, Friedrich Johannes Heinrich Carstensen, født den 9. sep. 1855 i Bockelsby. Søn af lærer, Hans Carl Carstensen og Johanna, født Stuhr.

Samuelsen, Christian Johann Duysen, født den 6. aug. 1854 i Løgumkloster. 

Samuelsen, Johan Hinrich Bendix, kaptajn i Vegesack – nord for Bremen, født den 12. nov. 1856 i Løgumkloster. Han døde den 10. okt. 1903 i Ohrdruff. Gift den 6. mar. 1890 i Vegesack med Johanna Amanda, født den 17. maj 1871 i Vegesack, datter af Johan Wächter og Marianne Gesine Mathilde Wencke. Johanna Amanda døde den 9. sep. 1924 i Vegesack. Børn: 1 søn.

Samuelsen, Grede Benedicte Elisabeth, født den 10. dec. 1858 i Løgumkloster. Gift den 26. aug. 1882 i Løgumkloster med postmester i Keitum, Hans Friedric Diederichsen, født den 17. dec. 1853 i Gammelbymose, Sørup. Søn af inderste, Hans Diederichsen og Marie Margrethe Christine, født Asmussen.  

Samuelsen, Johanne Engeline, født c1863 i Løgumkloster. Hun døde den 17. juni 1869 i Løgumkloster. 5 år.

Michelsen, Johanne Emilie, født den 23. sep. 1870 i Løgumkloster. Konfirmeret i Wesselburen, Dithmarschen. Se Storegade 13b (1932-44)

Familien Samuelsen ejede: Markedsgade 23 i perioden 1836-75; Markedsgade 37 i perioden 1852-74; Markedspladsen 1a i perioden 1884-; Markledgade 19 i perioden 1859-1912; Klostergade 12 i perioden 1868-81 og Østergade 1 i perioden 1863-88. 

Ejer 1875-83

Jeggesen. Hans Nissen, købmand og bankdirektør, født den 3. nov. 1851 i Sønder Sejerslev. Søn af gårdejer Nis Petersen Jeggesen og Anne Marie f. Lausten. Død 4. juni 1926 i Løgumkloster. Gift den 6. nov. 1877 i Løgumkloster med

Jeggesen, Jensine, født den 12. dec. 1846 i Kjærgaard. Datter af Peter Petersen og Johanne Marie, født Jeggesen. Hun døde den 12. nov. 1889 i Løgumkloster. 43 år.

De flytter herfra til Storegade 14. 

Ejere 1883-95

H. M. Hansen –

Alt i Kolonial, manufaktur, Isenkram, Korn- og foderstoffer, Brændsel m.m.

3 Ejere 1883-95

1. Hansen, Hans Mathiesen, købmand. Se nedenfor.

2. Hansen, Jørgen, købmand,

3. Hansen, Ludwig Petersen, købmand, født 1855. Han fylder 89 i 1944.

Huset får en ekstra etage i 1901

Ejer 1895-1933

Hansen, Hans Mathiesen, købmand, , eneindehaver 1895-1919 medlem af sparekassens direktion 18193-16 og sparekassedirektør 1916-30 og medlem af fredningsnævnet -1929-, født den 2. mar. 1855 i Ulstrup, Nr. Løgum. Søn af gårdejer, Andreas Peter Hansen og Sidsel Cathrine, født Mathiesen. (Nr. plade 1922 Æ 503). Han døde den 21. feb. 1930 i Løgumkloster. Der var et stort følge til hans begravelse. Gift med

Hansen, Cathrine Christine, født Haase,

Børn:

Hansen, Andreas Peter, (PETER) købmand i Kolonial, manufaktur, Isenkram.

Hansen, Hans Nicolaj, (NICOLAJ) købmand i Korn- og foderstoffer, Brændsel m.m., født den 8. maj 1886 i Løgumkloster.

Hansen, Catharina, født den 24. maj 1891 i Løgumkloster.

Hansen, Theodor Christian, ugift, født den 7. maj 1895 i Løgumkloster. Han døde den 12. juni 1968 i Løgumkloster. 73 år. 

Når der var Mærken, indrettede man krostue i en del af forretningen. Man havde som så mange andre i Løgumkloster én marts, juni, august-bevilling for udskænkning af spiritus.

I Løgumkloster tidende i 1920 reklamerer H. M. Hansen med, at han har 

enesalg for Løgumkloster og omegn af J. C. Teilmann og Co. Vine, spirituosa og Likör. 

Jeg fører et stort lager i Rødvine, Rhinske Vine, Portvine, Cherry Vine, Madeira Vine, Kirkevine, Afholdsvine, Gammel Vin, Kirsebærvin, Calorie Punch, Hvid Bols, Kakaolikør, King Georg Scotch Whisky, Hight land Whisky, Cherry Brandy, D.O.M.  

Desuden sælger han

 kødhakkermaskiner, vognlys, brudegaver, jagtvåben, patroner, krudt, Bargums kvægrensningspulver, pigtråd, hørfrøkager, Texas bomuldsfrøkager, Esbjerg mælkefoder, hvedeklid, majs, superphosphat, thomasmel, kalisalt, chlorkalium, trækul, trykknapper, tøjklemmer, grovskåren tobak, kornsække, børnelommetørklæder med billeder, ternede, hvide og kulørte, broderede lommetørklæder, silkelommetørklæder, filthatte, paletots, regnfrakker, arbejdstøj, kasketter, sportshuer, ulsters 

engeartikler: Fjertætte bolstre i røde, solægte blaa og stribede farver; Sengefjer og Dun fra 2 til 15 kr. per Pd.; Færdige senge.

Bomuldsvarer og kjoletøj: Dowlas (Hemdentuch), tvistlærred, lagendowlas i hvid stribet, dynebetræk, skjorteflonel, håndklædedreil, Bomuldstøj til kjoler og forklæder, satin og halvulden kjoletøj i sort og kulørt, ulden bluseflonel, sorte damekåber, sort krimmer, kulørte damekåber, sorte, marineblå og kulørte damenederdele, damebluser, herrebeklædninger, herre overfrakke, ulsters, herrekørepels,  herregummifrakke, herre loddenjopper, drengebeklædninger og overfrakker, fliegermützen, cheviot herrebeklædning, kadetbluser til drenge 

Pelsværk omarbejdes og moderniseres hurtigt

Porcelæn og fajance: Vaskestel, spisestel og kaffestel.

I 1922 sælges et nyt gasmiddel ’TABU-gaspatronen’ til bekæmpelse af rotter. For at demonstrere produktet gives 1 kr. per levende rotte der afleveres i foderstofforretningen.

Jacob Messing, kom i 1930 til skade hos købmand H. N. Hansen og fik en erstatning på 1642 kr. Se lejer 1925 i Storegade 5a

Når der var Mærken, indrettede man krostue i en del af forretningen. Man havde en marts, juni, augustbevilling for udskænkning af spiritus.

Sønnerne Nicolaj og Peter delte forretningen mellem sig så Peter overtog Kolonial, manufaktur, Isenkram delen mens Nicolaj videreførte salget af Korn- og foderstoffer, Brændsel m.m.,

 

Ejer 1933-57 

Hansen, Andreas Peter, (Peter) købmand, født den 12. maj 1884 i Løgumkloster. Han døde i den 14. juli 1955 i Løgumkloster. 71 år. Gift den 7. sep. 1917 i Tønder med 

Hansen, Anna Margrethe, født den 16. sep. 1886 i Bylderup. Konf. den 24. mar. 1901 i Løgumkloster. Datter af Christian Iwersen og Catharine Marie Mathine, født Thygesen. Hun døde den 2. okt. 1950 i Løgumkloster. 64 år. 

Børn:

Hansen, Hans Christian, født den 29. dec. 1919 i Løgumkloster. Han døde den 26. sep. 1926 i Løgumkloster. 6 år.

Hansen, Karl Georg, manufakturhandler og dekoratør, født den 3. juli 1921 i Løgumkloster. (Se næste ejer)

Hansen, Petra. Gift Hansen i Tirslund, Bevtoft sogn. 

Værkstedslejer: Rosenfort, Otto, vulkanisør. 

Ejer 1957-89

Hansen, Karl Georg, manufakturhandler, dekoratør samt initiativtager til oprettelse af Klokkeordenen i 1973 og fritidsturistguide, født den 3. juli 1921 i Løgumkloster. Karl Georg tog sin uddannelse både i ind- og udland. Tilbage i Løgumkloster i 1950 går han i kompagniskab med faderen, Andreas Peter Hansen for herefter at lave forretningen om til et interesseselskab under navnet LKF – Løgumkloster kontant forretning. De stopper med kolonialhandelen og satser i stedet med på manufakturhandelen. Han har været med i et utal af bestyrelser og gjort et kæmpe arbejde for Løgumkloster by. Medlem af nævninge og domsmandsgrundlisten. Klokkebroder af 1973. Søn af forrige ejer. Han døde den 30. aug. 1989 på Tønder sygehus og blev begravet i Løgumkloster. 68 år. Borgerligt viet den 27. juni 1945 i Esbjerg med

Hansen, Erna Elly, født den 14. nov. 1920 med efternavnet Arne-Hansen på Nørbølling mark, i Folding, Brørup. Datter af landmand, Hans Friderik Hansen og Johanne Claudiane, født Arnesen. I 1945 er hun bosiddende i Lyngby. Hun døde den 29. sep. 1979 i Løgumkloster. 58 år.

Børn

Hansen, Hannegrete, lærer, født den 3. feb. 1948 i Løgumkloster. Gift lørdag den 7. aug. 1971 i Løgumkloster kirke med stud. med., Berth Peter Larsen. Søn af godsekspeditør, Tage Larsen, Tønder. Børn: a. Mikkel Larsen; b. Stig Larsen. 

Hansen, Flemming Peter, født den 2. maj 1950 i Løgumkloster. Se nedenfor.

Hansen, Marianne, født den 23. maj 1952 i Løgumkloster. Gift med DOKS organist, Asger Schjøth Essendrop. Børn: a. Nina Runa Essendrop, dramatiker, født 1984. 

Udøbt drengebarn, født den 3. aug. 1957 i Løgumkloster. Døde 2 dage gammel. 

Hansen, Helle, spejder, født den 31. juli 1959 i Løgumkloster. Gift med Bent Andersen. Børn: a. Ronja Andersen; b. Silas Andersen. 

Lejer -1979-: Kraft, Waldemar Wilhelm, født den 13. juni 1907 i Rise sogn. Se Jernbanevej 4

LKF

Ejer 1979-83 LKF - Løgumkloster kontantforretning Aps

Forretningslejer af LKF 1979-83 Flemming Peter 'Kontant' Hansen omdøbt forretningen i 1979 til Flemming H.

Hansen, Flemming Peter, (FLEMMING KONTANT), 4. generations manufakturhandler, formand for handelsstandsforeningen -1981-, senere faglærer og medlem af Løgumkloster Munkeorden af 2012, – Prior 1 (2012-21), født den 2. maj 1950 i Løgumkloster. Søn af ejer 1957-89. Gift med Karen Mamsen.

Børn: Hanne Taszarek Hansen; Kamilla Hansen.

Flemming overtog manufakturforretningen efter sin far Georg. Flemming ombyggede og moderniserede forretningen 

Forretningslejer af LKF 1983- Walter Greisen.  

Gift med Benedicte. WALTER GREISEN ApS.

Forretningslejer af LKF -1994 Lars Green 

Forretningslejer af LKF 1994-2005 Birgitt Hansen – Birgitts Mode

Forretningslejer af LKF 2005-08 Anne Lise Valbjørn

Ejer 1989-90 Hansen, Helle Ulvhild, lærer, født den 31. juli 1959 i Løgumkloster. (Datter af forrige ejer)

I 1983 laves der en lejlighed i den gamle mølle 

Ejer 1990-2018 LSK INVEST A/S

Ejer 2018-19- SCHØNNING INVEST A/S 

Ejer Markedsgade 19 2005-2019- Hansen, Helle Ulvhild 

Forretningslejer -2014-21-: Bøger og Papir, Toftlund. Fra 2009 sælgers der også legetøj. Daglig leder af butikken 2008-10- er Anne Mette Christiansen. I 2015 flyttes posthuset hertil. Det lå tidligere i biblioteket i Storegade.

Forretningslejer 1990-2020-: Frisør, Bent Olesen

Overskrift
Markedsgade 19 før 1. sal blev bygget. (Foto Lokalhistorisk arkiv)
Overskrift
Markedsgade 19 fra før 1920. (Foto Lokalhistorisk arkiv)
Overskrift
Markedsgade 19b. (Foto Lokalhistorisk arkiv 2009)

Markedsgade 20

Matrikel nr. 206 - Boligareal: 175m² - Grundareal: 239 m² - Byggeår: 1877

Kom Jesus i hu

2. Tim. vers 6

- stod der over døren i starten af 1900 tallet.

(L)ejer -1890

Frendesen, Hans Christian, guldsmed, født den 4. maj 1817 i Tønder. Søn af guldsmed, Frende Hansen Frendesen og Hanne Marie, født Knudsen. Han døde den jan. 1891 i Løgumkloster. Gift 1859 med

Frendesen, Anne Marie, født Lorenzen den 8. okt. 1817. Hun døde den 3. jan. 1903 i Løgumkloster fattighus.

Ejer -1934

Hansen, Mathias, missionær, født c1866Han døde i 1935 i Ålestrup. 70 år. Gift med

Hansen, Anna.

Børn:

Hansen, Anna M., født 1910.

Ejer 1934-

Marcussen, Metha Wilhelmine Auguste, født Bestmann den 18. januar 1870 i Løgumkloster. Se Markledgade 4.

Ejer 1975

Müller, Hugo, slagtermester, boende i Mellemgade.

Müller, Friederikke Elisabeth, boende Markledgade 4.

Ejer 1975-82

Gregersen, Anders Kirkegaard, boende 'Midtholm'- Stadevej 1 i Tinglev. 

I juni 1978 indrettes en lædervareforretning i huset. Ud over lædervarer fra ind- og udland, i alle prisklasser sælges også små gaveartikler f.eks. indiske silketørklæder.

Ejer 1982 Achan, Margrethe, Achan-Impex 1981-. Hun flytter herfra til Nørremark 12.

Ejer 1982-91 Petersen, Anne Lise

Ejere 1991-2019- Pedersen, Per Kristian og Pedersen, Else Kathrine

Markedsgade 21

Lejer/Ejer 1940 

Nissen, Christian Friedrich, havearbejder, født den 21. okt. 1875 i Hjortvad. Gift den 9. nov. 1901 med 

Nissen, Ida, født den 26. aug. 1875 i Tyskland.

Ejer -1952

Jørgensen, Eleonora Margrethe Marie, (Nora) ugift dameskrædderske og syerske, født den 18. maj 1887 i Løgumkloster. Datter af rebslager, Andreas Frederik Jørgensen og Anne Kathrine Marie, født Paulsen. Hun døde af hjertestop den 20. jan. 1952 på statshospitalet i Sønderborg og blev begravet i Løgumkloster.

Ejer 1952-62 Nissen, Frederik, vulkanisør. 

Børn:

Nissen, Augusta. Hun blev gift med Frits Christiansen

Ejer 1962- 

Schlichting, Karl, født den 16. maj 1900 i Løgumkloster. Søn af arbejdsmandWilhelm Christian Schlichting, født 11. juli 1866 i Brecklum, Tyskland og Ann Petersen, født den 29. september 1864 i Arnitlund, Haderslev. Han bor sammen med sin kone i Møllegade før de er gift den 26. dec. 1925 i Løgumkloster. 

Schlichting, Abeline Hansine, født den 23. mar. 1902 i Arrild. Datter afforpagter,Niels Jørgensen Twist og Ane Nicoline, født Christensen. 

Børn

Schlichting, Anna Nicoline, født den 27. maj 1926 i Løgumkloster. Hun døde den 20. sep. 2006 i Løgumkloster. Gift med Ejvind Jacobsen, født den 13. maj 1939. Døde den 21. juni 2008. Begravet i Løgumkloster. 

Schlichting, Peter Wilhelm, frisøreksamen 1953, født den 12. nov. 1934 i Løgumkloster.

I 1949 boede de i Vestergade og 1979 boede de i Markledgade.

Ejer/lejer -1973 Jørgensen, Mona, syerske,

Det tidligere Markedsgade 19B er blevet til Markedsgade 21 

Ejer Markedsgade 21 LSK INVEST A/S 

Markedsgade 23 a + b + c

23 a

Ejer 1894-1911

Jørgensen, Andreas Friedrich, hlulmager og rebslager, født den 16. dec. 1853 i Løgumkloster. Søn af hjulmager, Jens Peter Jørgensen og Anna, født Hansen. Gift den 4. jan. 1877 i Løgumkloster med

Jørgensen, Catharine, født Paulsen, den 16. dec. 1853 i Moltrup. Hun døde den 26. mar. 1904 i Løgumkloster. Datter af Jacob Paulsen og Maren, født Aagaard.

Børn: 

Jørgensen, Jens Peter, ugift maler og rebslager, født den 21. sep. 1880 i Løgumkloster. 

Jørgensen, Elenore Margrethe Marie, syerske,født den 18. maj 1887 i Løgumkloster. 

Jørgensen, Catharina Andrea, ugift syerske, født den 15. juli 1891 i Løgumkloster. Førte husholdning for forældrene og senere for broderen, malermester Jens Peter Jørgensen.

Hun drev sammen med søsteren, Nora en omfattende forretning med syarbejde for folk.

Ejer 1911-24

Jürgensen, Jens Peter, ugift maler og rebslager, født den 21. sep. 1880 i Løgumkloster. Han døde den 27. jan 1963 på Tønder sygehus og blev begravet ved Løgumkloster kirke. 82 år. 

Ejer 1924-52 SYSTUE1924-73- Jürgensen, elenore Margrethe Marie, syerske, født den 18. maj 1887 i Løgumkloster. 

Børn:

Iversen, Kathrine Elenore, (TUDDE), syerske, født den 15. okt. 1910 i Løgumkloster. Se Klostergade 1a 1939-87

Logerende -1940- Jørgensen, Jens Peter, ugift malermester og rebslager, født den 21. sep. 1880 i Løgumkloster.

Jørgensen, Kathrine Andrea, født den 15. juli 1991 i Løgumkloster.

Ejer 1952-80

Iversen, Kathrine Elenore, (Kaldet Tudde), født den 15. okt. 1910 i Løgumkloster. Datter af forrige ejer. Gift den 22. aug. 1939 med bagermester Christian Wilhelm Iversen, født den 17. aug. 1902 i Klostergade 1a i Løgumkloster. 

Huset er nedrevet i 1980

23b

Ejer 1894-1911

Lorenzen, Lorenz Theodor, skrædder. Gift med 

Lorenzen, Anna Louise, født Hansen c1840.

Børn:

 

Lorenzen, Jens Hansen, født den 3. apr. 1868 i Løgumkloster. Se Allégade 3 i 1907-48

Lorenzen, Hertha Elenore Margrethe, født den 2. mar. 1871 i Løgumkloster. Gift den 29. juni 1901 i Løgumkloster med August Thomas Hennings, født den 13. okt. 1870 i England, bosiddende i Rensborg, Tyskland. 

Ejer 1911- Nissen, Friedrich, arbejder.

Ejer ? 

Hansen, Hans Nicolaj, født den 8. maj 1886 i Løgumkloster. Søn af købmand, Hans Mathiesen Hansen og Cathrine Christine, født Haase. Han døde den 22. mar. 1946 i Løgumkloster. 59 år. Gift med 

Hansen, Ella Christine, cand. snuff 1974, født den 14. aug. 1896 på Teglgård i Nr. Løgum. Datter af gårdejer, Andreas Jonas Hansen. 

De overtog grovvaredelen af købmand Hansens købmandsforretning og skabte H. N. Hansen. I 1960-70’erne flytter de korn- og foderstof delen ud på Aabenraavej, der hvor Løgumkloster Brandstation i dag ligger. 

5Børn: 

Hansen, Gunde, født den 5. okt. 1921 i Løgumkloster. 

Hansen, Hans, født den, 11. apr. 1923 i Løgumkloster. 

Hansen, Marie, født den, 18. aug. 1924 i Løgumkloster. 

Hansen, Christel, født den, 10. apr. 1928 i Løgumkloster. 

Hansen, Andreas Jonas, født den, 6. dec. 1929 i Tønder. Han døde den 15. jan. 2007 på De Gamles Hjem i Løgumkloster.

23c

Ejer 1823- Augaard, Anke, født den 10. okt. 1801 i Løgumkloster. Se Markedsgade 25

Lejebolig 1 1845: Jørgensen, Jens Peter, hjulmager, født søndag den 8. sep. 1811 kl. 23.30 i Holbæk. Søn af jæger, Hans Jørgensen og Anna Marie Nielsdatter. Han døde den 16. feb. 1885 i Løgumkloster. Gift den 2. juni 1839 i Løgumkloster med Hiller, Anne Marie, tvilling, født den (13. juni 1813) 4. jan. 1814 i Løgumkloster. (Fra Markedsgade 11). Hun døde efter kort tids sygdom af aldersvækkelse den 6. aug. 1898 i Løgumkloster. 85 år. Børn: 1. Jørgensen, Hans Peter, købmand, født 13. januar 1840 i Løgumkloster. Gift den 29. okt. 1869 med Nicoline Marie, født Carstensen. 2. Jørgensen, Anna Maria, født den 29. maj 1843 i Løgumkloster. 49 år. Hun døde den 23. feb. 1893 i Løgumkloster. Gift med snedker, Jacobsen, Chresten. 2 børn med Jacobsen og en pige på snart 12 år uden for nummer. 3. Jørnensen, Andreas Friedrich, hjulmager, født den 2. maj 1846 i Løgumkloster. Gift den 4. jan. 1877 i Løgumkloster med Anna Catharina Maria, født Paulsen. 4. Jørgensen, Peter Christian, født den 13. dec. 1851 i Løgumkloster. Gift den 25. apr. 1874 i Løgumkloster med Cecilie Christine, født Schulz. Bosiddende i Clinton – Jowal, Nordamerika.

Ansatte logerende i 1845: Petersen, Hans Friedrich, hjulmagerlærling, født c1833 i Tønder.

Lejebolig 2 1845: Mathiesen, Hans Jepsen, skrædder, født c1819 i Assens. Gift med Engemann, Christine Marie, født c1813 i Aabenraa. Dattr af skomager, Johan Frederik Engemann og Anne Marie. Hun døde de 24. nov. 1874 i Løgumkloster. Børn: 1. Mathiesen, Anna Magdalene, født c1843 i Haderslev;

Logerende familie: Mathiesen, Peter August Wedel, skræddersvend, født c1824 i Assens; 

Lejebolig 3 1845: Andersen, Metta Marie, født c1769 i Haderslev. Børn: 1. Augaard, Peter Simonsen, hjulmager og kniplingskræmmer, født den 20. dec. 1804 i Løgumkloster; Se Møllegade 6a

Markedsgade 24

Ejer og beboer -1979-

Jensen, Anni, fru

Markedsgade 25 Sparekassen

Matrikel nr. 31 Bind 1. Blad 37 - Erhvervsareal: 878 m² - Grundareal: 743 m² 2,2 ha i 1860 Jorden lå bl.a. på Nørre mark, Sønder drev. Byggeår: 1939

Markedsgade 25Y

Ejer 1789-1819

Brændt 1809

Ejer -1823 Andersen, Chresten, kniplingshandler,

Ejer 1823-

Augaard, Anke, født, født den 10. okt. 1801 i Møllegade 6a. Datter af kniplingshandler, Simon Friedrich Augaard og Mettemarie f. Andersen fra Møllegade 6a . Gift den 14. nov. 1829 i Ankes hjem i Løgumkloster med

Siwers, Peter hanskemagermester, fra Flensborg. Søn af bødker, Cordt Siwers og Zilla Windfeldt fra Coldenbüttel.

Lejer -1852-: Lorenzen, Christian, bødkermester, født den 9. feb. 1826. Han døde den 9. dec. 1904 i Løgumkloster. 78 år. Gift den 19. dec. 1852 med Lorenzen, Kjestine Luise, født Schulz den 27. aug. 1833 i Løgumkloster. Hun døde den 6. sep. 1900 i Løgumkloster. I ægteskabet var der 14 børn, hvoraf de 7 overlevede barndommen.

Børn: 1. Lorenzen,Hedwig, gift med maler Bussak i Berlin. 2. Lorenzen, Laust Petersen, bødker i Bredebro, født den 16. dec. 1854 i Løgumkloster. Gift den 30. apr. 1880 i Løgumkloster med Abeline, født den 7. aug. 1857 i Løgumgaarde. Datter af kådner, Milert Schulz og Marie Dorothea, født Holländer. 3. Lorenzen, Marie Christine, født den 13. maj 1861. Hun døde ugift den 30. aug. 1996 i Løgumkloster. 35 år. 4. Lorenzen, Martin Petersen, født den 29. dec. 1862 i Rejsby, Ballum. Gift den 10. jan. 1890 i Løgumkloster med Barbara Andrea Nielsen, født Gjedberg. Datter af Lars Nielsen Gjedberg og Anna Margretha, født Hagensen. 5. Lorenzen, Peter Christian, bødker i Magstrup, født den 4. feb. 1865 i Løgumkloster. Gift den 31. okt. 1891 i Løgumkloster med Kjestine, født den 27. mar. 1864 i Sand i Jylland. Datter af Christen Jensen og Mette Marie, født Madsen. 6. Lorenzen, Karl, bødker i Lendemark. 7. Lorenzen, Johanne, gift i Hamborg. 8. Lorenzen, Dora. Gift med Gendarm, Wohlers i Hasbergen, Osnabrück. 9. Lorenzen, Christian, bødker, politibetjent og arrestforvarer i Løgumkloster, født den 1. mar. 1874/7 i Løgumkloster Se Slotsgade 9. 10. Lorenzen, Christine. Hun døde ugift den 3. juni 1965 i Løgumkloster.

Ejer 1860-92 

Iwersen, Peter Nielsen, kådner og bogbinder, født den 19. apr. 1820/30 i Løgumkloster. Søn af kniplingshandler, Niels Iwersen og Christine, født Hansen. Han voksede op i Østergade 14 og døde den 28. okt. 1874/23. dec. 1891 i Løgumkloster. 61 år. Gift med 

Iwersen, Louise Friederikke, født 1836 i Aabenraa. Datter af skomager, Frederik Wilhelm Krämer og Ingeborg Matzen. Hun døde af tæring den 28. okt. 1874 i Løgumkloster. 38 år.  

Børn 

Iwersen, Friederich Wilhelm. Han bosætter sig i New York 

Iwersen, Niels. 

Iwersen, Ingeborg Louise. Hun bosætter sig i Altona. 

Iwersen, Anne (Johanna). 

Iwersen, Vilhelmine.

Iwersen, Louis Peter Georg, født den 15. feb. 1865 i Løgumkloster.

Iwersen, Louise Caroline, født den 7. nov. 1869

Ejer 1892-1939

Bahnsen, Peter Bokhoff, musiker og senere boghandler samt bogbinder- og trykker, danselærer og brandmand fra 1887-1942-, født den 15. feb. 1868 i Farting. Søn af skomager, Thomas Daniel Bahnsen og Anna Maria Boockhoff. Trods sit bryske væsen var han god til at spille violin til ballerne og på horn i et orkester. Han spillede både til fest og Kloster Mærken. Han startede sin karriere som musiker i Garding, drog derfra til Sønderborg og herefter til Løgumkloster. Han døde den 23. jan. 1954 i Løgumkloster. 85 år.  

Peter Bokhoff Bahnsen begyndte at udgive Løgumkloster Tidende den 21.9.1920, senere Løgumkloster Avis, nu Digeposten. Trykkeriet flytter herfra til Marklegade 14. I 1950 blev trykkeriet overdraget til svigersønnen, Hans Brag (g.m. Sophie Bahnsen). I 1956 flyttede trykkeriet til ejendommen Mellemgade 4.  1961 blev Løgumkloster Avis og Bogtrykkeriet overdraget til sønnen Gynther Brag.

Gift den 10. dec. 1891 i Sønderborg med

Bahnsen, Louise Caroline, født den 7. nov. 1869. Datter af forrige ejer, bogbinder, Peter Nielsen Iwersen, og Louise Friederikke, født Krämer, Luise led lang tid af brystsyge og døde af en lungebetændelse den 31, okt. 1898 kl. 10 i Løgumkloster. 29 år gammel.

Børn af 1. ægteskab:

Bahnsen, Anna Frederike Louise, uægte, da hun er født den 24. feb. 1891 kl. 13 i Sønderborg, altså før de blev gift. Peter Bahnsen står som far i kirkebogen. Jordemoder Anna Catharine Jessen skriver at hun blev født hos smed Hübschmann. Hun får selv uægte, Poul Peter Bahnsen født den 4. juli 1923 på Rigshospitalet i København. Fødsel nr. 914A. Faderen er ukendt og dåben foregår hjemme hos Seegert den 23. sep.

Bahnsen, Peter Thomas Bookhoff, og brandmand, født den 3. sep. 1892 kl. 2 om natten i Løgumkloster. 

Bahnsen, Ingeborg Marie, født den 11. sep. 1893 i Løgumkloster. Døde spæd.

Bookhof, født den 3. sep. 1892 kl. 2 om natten i Løgumkloster.

Bahnsen, Wilhelm Daniel, geværskytte under 1. Verdenskrig, født den 24. aug. 1894 kl. 16 i Løgumkloster. Han døde af tuberkulose den 5. apr. 1919 i lazaret i Flensborg og blev begravet i Løgumkloster. 24 år.

Bahnsen, Daniel Thomas, født den 21. apr. 1896 i Løgumkloster. Han døde den 18. maj 1899 i Løgumkloster. 3 år gammel.

Bahnsen, Louise Marie, født den 5. okt. 1897 kl. 7 i Løgumkloster.

Peter Bookhof Bahnsen blev 2. gang gift den 17. nov. 1899 i Løgumkloster med

Bahnsen, Margaretha Catharine, født Matz den 18. sep.1876 i Tarp Oversee ved Flensborg. Hun døde den 7. dec. 1956 i Løgumkloster. 80 år. Datter af byggehåndværker, Thomas Heinrich Matz og Sophina Catharina f. Schwier. Der fortælles om hende, at hun var lille og trind og trak meget på ordene, når hun talte. 

Børn af 2. ægteskab: 

Bahnsen, Sophie Marie, født den 1. sep. 1901 i Løgumkloster. Gift med Brag. 

Bahnsen, Marie, født den 12.maj 1903 i Løgumkloster. Det er her i huset hun starter sin damefrisørsalon i juli 1930. Se videre i Vindmøllegade 16. Gift med Hans Fohlmann. Se Vindmøllegade 16. 

Bahnsen, Margaretha, født den 10. dec. 1904 i Løgumkloster og gift den 4. apr. 1925 i Løgumkloster med blikkenslager, Wilhelm Rohrback, født den 21. apr. 1902 i Barmstedt. Søn af Ludvig Rohrback. 

Bahnsen, Anna, Født den 11. juli 1906 i Løgumkloster. 

Bahnsen, Thomas, født den 16. sep. 1907 i Løgumkloster. Han døde 2 måneder gammel. 

Bahnsen, Thomas, født den 3. dec. 1909 i Løgumkloster. Han døde den 10. feb. 1913. 3 år gammel.   

Bahnsen, Hermann, bogtrykker, født 18. oktober 1911 i Løgumkloster. Se Markledgade 14.

Bahnsen, Hans Peter, født den 12. dec. 1913 i Løgumkloster. Døde den 16. mar. 1920 i Løgumkloster. 6 år gammel.  

1920 Bahnsen solgt også visitkort og forlovelseskort 

Kommunen køber 2 m af grunden rundt om Markledgade/Markedsgade hjørnet.

Nedrevet og nybygget i 1939

Løgumkloster sparekasse

Oprettet 12. jan 1821 af sognepræst Iversen, købmand, Niels Harzen Møller, gårdejer, Hans Petersen Beier, kniplingshandler, Nicolai Nicolaisen, kniplingshandler, Jens Nissen Hørløck, amtsstuefuldmægtig, Andreas Petersen.

Den første protokol indledes med ordene: Afgjort synes dens nyttighed, Sparekassen giver tjenestefolk, håndværkslærlinge, og arbejdere ikke alene lejlighed til at bringe deres sparepenge i sikkerhed, men at der også fås renter deraf, samt at det med meget møje ikke bortødsles på unyttig måde.

De 6 mænd startede med hver at sætte 50 Mark kurant uden forrentning ind i sparekassen uden rente og flere støttede op og gjorde det samme. Sparekassen havde de første år til huse i Præstegården i Storegade, og blev de første år ledet vederlagsfrit. Selv om der kun blev sat mindre beløb ind, kom der alligevel et overskud. Allerede den gang besluttede man, at en del af overskuddet skulle gå til velgørende formål. Således fik fattigvæsenet i Løgumkloster 1200 mark i 1833.

Fra 1830 fik sparekassen til huse hos, Peter Gottfried Schrader Hiller Sørensen, landmand og guld- og sølvsmed samt sparekassekasserer, født c1777 i Kongsbjerg i Norge. Han var den første lønnede kasserer og administrator.

I 1845 er følgende personer med i administrationen: Apoteker, Carl Adolph Hansen, købmand, Andreas Christiansen Møller, amtsforvalter Boy Dircks og købmand, Christian Samuelsen.

Sparekassen har gode kår med de mange kniplingshandlere i byen, men da kniplingerne går på retur i starten af 1840’erne må guldsmedene spæde til. Krisen er dog ikke større end sparekassen i 1847 lod Klostergade 25 ’Hospitalet’ bygge til enlige kvinder.

Efter Peter Gottfried Schrader Hiller Sørensen’s døde i 1853, flytter sparekassen til hattefabrikant, Michael Nielsen’s ejendom i Vestergade 31.

I 1904 købte sparekassen den gamle skolebygning i Søndergade og ombyggede huset til 6 boliger for enlige og ældre ægtefolk.

Fra 1895 til 1906 har sparekassen betalt udgiften til brolægning med kopsten af de fleste af byens gader.

I 1901 købte sparekassen et 250 tønderland stort hedeareal mellem Lille- og Store Åved og lod det tilplante med skov. Skoven skulle stå færdig i 1921 ved sparekassens 100 års fødselsdag, men 1. Verdenskrig forsinkede arbejdet, hvorfor planen trak ud til 1930. Skoven står der endnu i 2014, og kendes af de fleste klosterborgere som sparekasseskoven.

I 1920 da den tyske Mark blev devalueret gik sparekassens beholdning på 400.000 Mark op i ingenting. Samtidig mistede de alle deres faste ejendomme.

110 års jubilæumsfest i 1936. Borgmester Stegmann forærede sparekassen en sølvklokken, som de kunne bruge på deres møder.

I 1939 køber sparekassen, Bahnsens bogtrykkeri for at rive huset ned og bygge en ny sparekasse på grunden. Byggeriet bliver forsinket af 2. Verdenskrig og står først færdig i dec. 1941. Følgende håndværkere opførte bygningen: Murer: Brødrene Jensen, snedker, Brodersen fra Klostergade, centralvarmeanlægget, J. Gebhardt, blikkenslager, Johannes von Rønne, elinstallation: Chr. Jepsen og Hartkopf.

I 1968 gav sparekassen en del af sparekasseskoven til Løgumkloster hallen.

Tästensen, Niels Andresen sparekassedirektør i Spare- og lånekassen for Løgumkloster og omegn fra 1923 til 1949.

Tästensen, Oskar, bogholder ved Sparekassen 1929-49 senere Sparekassedirektør i Løgumkloster sparekasse fra 1949, født den 5. dec. 1903 i Løgumkloster.

Oskar har for byen været en flittig mand. Han har været i bestyrelsen eller på anden måde virket i Tennisverein, andelsboligforeningen, fjernvarmecentralen, erhvervsrådet, Klosterhallen, Klosterbadet, sanering af den gamle skole i Søndergade, Refugiet og klokkespillet, byens bænke og Markedspladsens krokusser. Han yndede at spille kort på Hotel Postgården. Når der kom folk ind på hotellet, tyssede Oskar altid på dem, da han yndede ro, når han ’haj gran o æ haan’, altså gode kort på hånden. Når man spurgte Oskar om Sparekassen egentlig var dansk eller tysk, svarede han altid med, at sparekassen var dansk. Det ’æ kuns æ direktøje, det er tysk’. Han døde 1982 i Løgumkloster. 79 år. Gift den 20. okt. 1933 med

Tästensen, Frida Katharina, født Hansen den 13. sep. 1907 i Sønderborg. Hun døde 1978 i Løgumkloster. 71 år.

Børn:

Tästensen, Heinrich Carsten, født den 14. mar. 1937 i Løgumkloster. Familien har boet i ejerbolig ved Dammen 28, i lejbolig på Elmeallé 3 og 2017 i ejerbolig på Strømvej, hvor jeg fik en hyggelig snak med ham om det gamle Løgumkloster.

Tästensen, Ursela Marie, født den 27. mar. 1939 i Løgumkloster. Hun døde 2000. 60 år.

Tästensen, Hans Peter, (PITT) født den 10. okt. 1944 i Løgumkloster. Han døde efter lang tids håbløs sygdom den 22. sep. 1958 i Løgumkloster kun 13 år gammel.

Tästensen, Claus Christian, sparekassedirektør frem til 2009, født den 19. aug. 1946 i Løgumkloster. Døbt på Løgumkloster sygehus. Gift den 20. maj 1972 i Egvad kirke med Merete Nielsen. Datter af købmand Peter Nielsen, Hønkys.

SPAR I

SPARE- OG LAANEKASSEN

FOR LØGUMKLOSTER OG OMEGN

der i 135 år har været egnens pengeinstitut

Indskud modtages, laan ydes, ogsaa bosætningslaan

Telefon 4 31 26 kontortid 9-12 og 14-16

lørdag 9-12

Ejer 2009-19- Den Jyske Sparekasse - Borgergade 3 i Grinsted

Markedsgade 26 Møbelhandel - Radio- og TV - nu Genbrugsbutikken

Matrikel nr. 30 - Boligareal: 344 m² 4 lejemål - Grundareal: 242 m² - Byggeår: 1939 - Bygget af W. Matthies.

Markedsgade 26a købes af kommunen i 1938 for at give bedre udsyn. 

Ejer -1870 Hamborg, Peter Hansen

Husejer 1870-1920

Bestmann, Johann Peter, musikdirektør, født c1840. Han døde den 27. feb. 1917 i Løgumkloster. 77 år. Se Jernbanevej 9a+b

Husejer 1920-34 Bestmann, Anna, født Marquardsen.

Nybygget 1939

Husejer 1934-53

Holdt, Emil Johannes, møbelhandler, født den 5. okt. 1876 i Koldkåd, Nr. Løgum sogn, søn af gårdejer Lars Hansen Holdt og Caroline Bekke født c1842. Emil døde den 25. juni 1967 i Løgumkloster. 90 år. Gift (diamantbryllup) den 26. maj 1903 i Nr. Løgum kirke med 

Holdt, Margrethe, født den 4. maj 1883 i Landeby, Nr. Løgum sogn, datter af Christian Christiansen Marquardsen og Karen Marie Simonsen. Hun døde den 13. mar. 1970 i Løgumkloster. 83 år.

Børn:

Holdt, Christian, møbelfabrikant, født den 12. dec. 1903 i Løgumkloster. Han oparbejdede en møbelfabrik i Sønderborg. Sønderborg Møbelmagasin.

Holdt, Hans Lars, invalid, født 22. juli 1909 i Lügumkloster. Han døde ugift den 15. mar. 1957 i Løgumkloster, kun 47 år gammel.

Holdt, Carla, født den 17. juni 1912 i Løgumkloster. Se næste ejer.

Holdt, Anna, ugift husbestyrerinde, født den 10. sep. 1913 i Løgumkloster. Hun døde boende på Tønder Landevej 10 i Skærbæk den 9. sep. 1963 på Tønder Sygehus 49 år. Begravet i Løgumkloster.

Holdt, Zita Frida, kontorassistent, født den 13. dec. 1916 i Løgumkloster. Se næste ejer.

Løgumkloster Møbelfabrik

(Reklame 1921) Billige möbler: Soveværelser med marmor, Buffet og anretteskab i eg, Skriveborde, Skriveborde i ægte nøddetræ, Vertikov i nøddetræ, Stole og spejle, Sofa og 2 sesler i ægte læder, Mahognisalon og Sofa og 4 stole.

I 1922 sælger han bl.a. patent- og tangmadrasser. Fra 1923 Stål, søgræsmadrasser og feltsenge. 

Emil Holdt kørte galt med sin bil i 1929 på landevejen mellem Arnum og Arnum Nykro. Hen på natten fandt man hans bil liggende med bunden opad og en hårdt kvæstet Holdt under bilen. Man fik Holdt trukket fri af bilen og bragt til Gram sygehus. Her blev han behandlet for sine kvæstelser, som dog ikke var værre end, at han dagen derpå kunne tage hjem til Løgumkloster.

Ansat lærling -1931: Nissen, Ingvert Hansen, uddannet snedker 1931 ved Holdt senere traktorfører, født den 29. apr. 1920. Se ved Dammen 46.

Løgumkloster Møbelfabrik

Telefon 4 34 50

FRI LEVERING                                        KONTO OPRETTES 

Lejebolig -1941 På hjørnet af Markedsgade-Mellemgade le Dous, Axel Dam, dansk cand.jur. sagførerfuldmægtig fra 1932 landsretssagfører, født den 30. nov. 1903 på Frederiksberg. Gift den 25. juni 1929 med le Dous, Ruth Petrea Winckler, sygeplejerske, fødtPetersen den 22. dec. 1899 I Silkeborg. Hun var med i børnehavebestyrelsen i Møllegade i 1939.

Børn: 1. le Doud, Pierre, født den 20. feb. 1930 på Frederiksberg. 2. le Dous, Aage Camillus, født den 10. maj 1931 i Sejrs, Linå sogn. Døbt i Løgumkloster kirke d. 1. nov. 1931.

Han sælger sin sagførerforretning til C. F. Lund i 1941. 

Lejebolig 1940-62- Simonsen, Kathrine, enke, født den 9. maj 1857 i Løgumkloster.

Simonsen, Ellemine, ugift husassistent, født den 25. aug. 1892 i Nr. Løgum.

Snedkersvend 1944-47-: Nielsen, Bruno. 

Efter 1953 har Emil og Margrethe Holdt vederlagsfri boligret samt forkøbsret frem til deres bortgang.

Forretningslejer 1939-75- Bertelsen, Niels, frisør. Se ovenfor.

Lejebolig 1950-59- Christoffersen, Erik gift med Christoffersen, Inger Se mere på Koldkådvej 17. De kom fra en lejebolig i Bocks hus i Mellemgade. I 1959 får de stjålet deres motorplæneklipper, som stod uden for malerværkstedet Markedsgade 25.

Ejere 1953-95

1. Holdt, Carla, møbelhandlerske, født den 17. juni 1912 i Løgumkloster. Hun brækker den ene arm i 1956. En dreng fra Landeby kommer cyklende på fortovet hen ad Markedsgade. Idet han drejer ned af Markledgade, støder han direkte ind Carla. Hun boede i Markedsgade 26B, 1. sal tv. Hun døde den 12. sep. 2002 i Løgumkloster. 90 år.

2. Holdt, Zita Frida, kontorassistent, født den 13. dec. 1916 i Løgumkloster. Hun havde datteren, Hanna Paulsen, der i 1933 bestod afgangseksamen ved Den Tyske Realskole i Tønder. Zita døde den 19. apr. 2010 i Løgumkloster. Gift den 9. apr. 1949 i Løgumkloster kirke med mølleforpagter af vandmøllen fra 1948- og landmand i Mjolden senere møbelhandler, saddelmager og møbelpolstrer, Peter Andreas Christiansen, født den 26. apr. 1921 i Mjolden. Søn af Jürgen Hans Christiansen og Karoline Marie, født Bramsen. Han døde den 1. sep. 1989 på Tønder sygehus og blev begravet ved Løgumkloster kirke. De boede i huset i en lejlighed på 1. sal tv. Børn: 1. Margarete Christiansen, født den 23. juni 1951 på Løgumkloster sygehus. Gift 1971 i Løgumkloster kirke med Joachim Meyer, Leck; 2. Christiansen, Ewald Holdt, født den 7. juli 1953 i Løgumkloster. Se næste ejer.

Døtre af forrige ejere.

Børn:

Christiansen, Margarete, født den 23. juni 1951 på Løgumkloster sygehus; Christiansen, Ewald Holdt, født den 7. juli 1953 i Løgumkloster. Se næste ejer

Emil Holdt stopper møbelproduktionen i 1950, men fortsætter med at sælge møbler. Efter hans død i 1967 fortsætter hans kone og datteren Karla møbeludsalget, men den 68 år gamle forretningen lukkes efter Margrethes døde i mar. 1970. 

Forretningslokalerne har været udlejet således: 

Forretning A: 

-1974-77 Ole Mortensen ’Musiknøglen’ 

1977- Herbert og Lis Mastrups radioforretning. 

-2017- Genbrug  

Forretningslejer B: 

Forretningslejer 1927-39-1996 

Bertelsen, Niels Hansen, frisør,født den 16. mar. 1905 i Toftlund. Søn af Laurits Thomsen Bertelsen og Kathrine Johanne Kirstine, f. Schmidt. Han døde den 6. dec. 1995 i Løgumkloster. 90 år. Gift den 3. aug. 1930 (Krondiamantbryllup) med 

Bertelsen, Nikoline Helene Hinrichsen, (NIKKE) født den 18. nov. 1906 i Løgumkloster. Datter af fiskerøger, Asmus Peter Hinrichsen of Kathrine Anna Helene f. Schlott. Hun døde den 2. apr. 2007 i Løgumkloster. 100 år. 

Børn: 

Bertelsen, Ulla Johanne Schlott, syerske i Frederikssund, født den 2. dec. 1933 i Løgumkloster. Hun blev gift den 14. juli 1957 i Løgumkloster kirke med tømrersvend, Birger Grane Nielsen, født den 6. jan. 1934 i Okker, Sundby, Frederiksborg.

Frem til 1927 var han frisør sammen med sin bror i Storegade 4. I 1927 tilbyder han shampooing, hovedbad i forbindelse med Bay Rum (laurbærblade med rom) og isvand eller Eau de Quinine (hårvand med kinin). I 1939 flytter han midlertidigt sin forretning til H. M. Hansens forretning, medens det nye hus opføres. 

Ansat lærling 1940: Rafen, Verner Sigfred, født den 12. jan. 1921 i Auning, Randers

Forretningslejer 1964- Nissen, Jørgen Indberetninger og afregninger til ATP, adressering. Kopier af alle arter udføres med den nye Thermo-fax Copi maskine. 

Forretningslejer 1972- MODUL-KØKKENET v. Gregersen, Benny, køkkenkonsulent.

 Værkstedsleje 1. sal -1975: Tygesen, Holger

Forretningslejer 1995-20- Hawaii Pizza Ekspress Faramarz Fallah, (SABER), billedkunstner, født i 1959 i Mazandaran, Iran. Se også Markedsgade 7. 

Forretningslejer 1996- Nybolig ejendomsmæglerfirma – Dahlmann & Jacevicz 

Peter Skøtt's Begravelsesforretning 

 Ejer 1995-2007

Christiansen, Ewald Holdt, født den 7. juli 1953 i Løgumkloster. (Søn af forrige ejer)

Ejer 2007-19- Hemme, Inge Marie Bjørn 

Forretningslejer -2020 Begravelsesforretning

Forretningslejer 2020- CS Blomster

Markedsgade 27 (148)

Foto 1982

Matrikel nr. 176 - Boligareal: 195 m2 - Grundareal: 234 m2 - Byggeår: 1820 

Ejer 1789-1790

Abel, Jacob Nissen, amtsskrædder, dødt den 24. juni 1741 i Løgumkloster. Søn af skrædder, Niss Abel (Løgumkloster1711-) og Ingeborg Petersdatter. Gift den 6. nov. 1779 i Løgumkloster kirke med 

Jensdatter, Cathrine/Catharina, født den 28. apr. 1752 i Løgumkloster. Datter af boelsmand, Jens Clemmensen og Marren Simonsdatter. 

Børn: 

Abel, Nis, født den 11. juli 1784 i Løgumkloster. 

Abel, Ellen Marie, født den 6. apr. 1786 i Løgumkloster.

 

Lejebolig -1774-84-: Jørgensen Abel, Christian, hattemager. Gift med Hansdatter, Mette.

 

Børn: 1. Awild, Margretha, født den 19. jan. 1774 i Løgumkloster. 2. Abel, Nicolaus Christian, født den 12. maj1778 i Løgumkloster. 3. Abel, Hanna Maria, født den 8. maj 1884 i Løgumkloster. 4. Abel, Christian Ludwig, født den 24. jan. 1777 i Løgumkloster.

 

Ejer 1790-99 Schmidt, Hans Jensen,

Ejer 1799-1809

Wäger, Andreas, kådner og bogbinder, født c1727. Gift med 

Nielses, Ester Marie, født c1746. 

 

Børn: 

 

Wäger, Maren, født c1754. Gift med Peter Nielsen. Hun døde den 4. dec. 1790 i Løgumkloster. 36 år. 

 

Wäger, Maria Catharina, født c1755. 

 

Waeger/Wäger, Hinrica, født c1760. Gift med Rasmus Kruhl. Børn: A. Andreas Waeger Kruhl, født den 24. aug. 1789 i Løgumkloster; B. Kruhl, Anna, født den 4. sep. 1797 i Løgumkloster.

 

Logerensen familie: Waeger, Christian. gift med Marcussen, Marie.

Børn: Waeger, Ann, født den 1. jan. 1785 i Løgumkloster. Waeger, Marcus, født den 26. juni 1786 i Løgumkloster. Waeger, Andreas, født den 6. okt. 1788 i Løgumkloster.

Brændt 1809

Ejer 1809-22

Wäger, Ester Marie enke,  

Ejer 1822-23 Johanne Sophie,

Ejer 1823-

1. Hörlök, Jens, Nielsen, født 1787. (Søn af sand- og boelsmand samt kniplings- og bestikhandler, Niels Jensen Hörlök, født c1752 og gift 2. gang c1792-97 i hvilken periode hans 1. kone må være død)  

2. Petersen, Andreas.

Lejebolig 1 1885: Kruhl, Claus Henrik, født den 12. jan 1856. Søn af arbejdsmand, Rasmus Peter Kruhl fra Broager og Christine Marie, født Johannsen fra Visbjerg, Nr. Løgum. Gift den 27. juni 1885 i Løgumkloster med Kruhl, Anne Kirstine, født den 16. juni 1850. Datter af smedemester, Jes Petersen og Kirsten Marie, Jeppesdatter.

Lejebolig 2 1885: Tychsen, Claus Christian, født den 2. apr. 1859 i Husum. Søn af Heinrich Kruhl og Anna, født Christiansen. Gift den 19. jan. 1884 i Løgumkloster med Tychsen, Frederikke Auguste, født den 17. maj 1858 i Løgumkloster. Datter af Peter Rasmus Kruhl og Kirstine Marie, født Johannsen.

Ejer 1894-1959

Møller, Amelius Theodor Elias, hjemmesko-mager (Pantoffelmacher) og fotograf, født 27. juli 1861 i Løgumkloster. Søn af købmand, Johannes Jørgensen Møller og Johanne Marie Louise, født Behm, fra Storegade 1. Han døde den 6. juni 1941 i Løgumkloster. 79 år. Gift 1. gang den 25. maj 1889 med

Møller, Anne Emilie, født den 3. juli 1866 i Melby, Skærbæk. Datter af snedker, Hans Nissen Holdt og Anna Petra, født Møller. Hun døde efter 14 dage med feber af urinsyregigt (podagra feber) den 19. juli 1898 i Løgumkloster. 32 år.

Børn:

Møller, Johannes Jürgen, snedker og styrmand, født den 1. jan 1891 i Løgumkloster. Gift med Ellen Dagny, født den 13. juli 1901 i Nordby, Fanø. Børn: Ilse Annie Møller, født den 12. maj 1930 i Nordby.  

Møller, Anne Hansine Petree, født den 15. apr. 1894 i Løgumkloster.

Møller, Johanna Maria Louise, født den 15. feb. 1897 i Løgumkloster.

Gift 2. gang den 5. apr. 1900 i Løgumkloster kirke med

Møller, Anna Knudine Hansine, født Nissen den 10. aug. 1868 i Stenderup, Føvling sogn, Ribe amt. Datter af husmand, Nis Peder Jørgensen og Appelone, født Jensen. Hun døde den 26. dec. 1911 i Løgumkloster. 43 år.

Børn: 

Møller, Marie Emilie, født den 18. mar. 1901 i Løgumkloster. 

Møller, Andreas Nissen, født den 13. nov. 1902 i Lügumkloster. Han tager præliminæreksamen på Løgumkloster Efterskole i 1922 med 99 2/3 point.

Møller, Heinrich, født den 30. juli 1905 i Lügumkloster.

Møller, Abeline, født den 13. juli 1907 i Lügumkloster.

Møller, Jørgen, født den 28. dec. 1908 i Lügumkloster.

Gift 3. gang den 31. mar. 1916 i Hvidding kirke, Tønder amt med

Møller, Ingeborg Berthamine, født den 28. november 1883 i Hvidding. Datter af snedker og parcellist, Boj Madsen Bonnichsen og Maria Christine, født Christensen. I 1967 flytter hun til København og døde året efter den 19. nov. Begravet på Bispebjerg kirkegårdBegravet fra Bispebjerg kirkegård, men ligger hos Theodor i Løgumkloster.

Børn:

Møller, Boy, født den 28. mar. 1917 i Lügumkloster. Døde 1 dag gammel.

Møller, Chirstine Marie, telefonistinde, født 19. marts 1918 i Løgumkloster. Gift den 28. nov. 1953 med arbejdsmand Sigurd, Sønderskov Madsen, født den 3. feb. 1921 i USA. I 1955 flyttet parret fra Løgumkloster til Brønshøjgårdsvej 91 st. Brønshøj. Fra den 30. apr. 1979 er hun tilmeldt adr. Heimdalsgade 48 st.tv. 2200 Kbh. N. I 2014 bosiddende i Sønderskov.

Møller, Hans Boysen, bogholder på Berlinske tiende, født 25. september 1919 i Lügumkloster. Præliminæreksamen 1935. Han var med på det første hold, der tog præliminæreksamen i Løgumkloster. Tidligere blev selve eksamenen taget i København. Gift med Vera Møller Petersen, Bækkelund, Horsens. Han flytter fra Løgumkloster til A/S Kulkompagniet, Aabenraa i 1936. Fra 1984 er han bosiddende i Østergade 13.3. th. 1100 Kbh. K. Han døde den 1. jan. 1999. Begravet i Løgumkloster.

Møller, Maren, født den 17. apr. 1923 i Løgumkloster. Hun døde 1 dag gammel.

Møller, Eli, bagersvend, født den 10. mar. 1924 i Løgumkloster. Gift den 6. mar. 1949 i Løgumkloster kirke med husassistent, Ruth Sehstedt, født den 2. sep. 1929 i Jerne fra Lillegade 3. Den 31. dec. 1959 flytter Eli til Rådmand Billes Vej 37, 2610 Rødovre. Børn: a. John Theodor Sehsted Møller, født den 11. juli 1949 i Løgumkloster. b. Inger Møller, født den 15. dec. 1951 i Løgumkloster.

Se forældre i Storegade 1 og bedsteforældre på Markedspladsen 1a.

Oplysningerne om familien Møller er korrigeret og suppleret af Hanne Bonnichsen Jensen, Sorø.

Lejebolig 1898: Nissen, Claus, gæstgiver, født 1866. Han døde 1959. Gift med Nissen, Anne Marie, jordemoder, født Egtved i 1856. Hun døde 1933. Gift 1. gang med Madsen.

Børn: 1. Nissen, Anne Marie, født den 12. jan. 1896 i Løgumkloster. Hun døde den 7. apr. 1897 i Løgumkloster. 1 år. 2. Nissen, Claus, politibetjent i Haderslev i 1921, født den 21. jan. 1897 i Løgumkloster. 3. Nissen, Anne Marie, født den 22. juli 1898 i Løgumkloster. Hun døde den 11. okt. 1979 i Gentofte. Gift den 17. dec. 1922 i Kolding med Svend Thorsen redactør og forfatter, født 1895 i Viby, Århus. Han døde i 1871 i Hellerup, begravet Mariebjerg kgd. Søn af gårdejer Peter August Thorsen (1862–1937) og Severine Kristensen (1871–1944).  

I Svend Thorsen forfatterskab var det specielt sønderjydernes situation, der optog ham. Han har bl.a. skrevet: ’De 4 onde år’ (1933), ’På vej til Danmark’ (1935), ’Tiende februar’ (1939) alle med udgangspunkt i den sønderjyske historie. Han har bl.a. også skrevet artiklerne: ’Når en grænse falder’ og ’Røster fra genforeningstiden’, som er udkommet i bogform.

Lejebolig -1918-29 Petersen, Anna, ugift, født den 5. okt. 1865 i Tykskov, Abild. Datter af kådner, Peter Christian Petersen og Mette Bothilde, født Petersen. Hun døde den 24. aug. 1929 i Løgumkloster. Begravet i Abild. Frem til sin død boede broderen, August Petersens søn Marius Petersen hos hende. Se Nørremark 16

Ejere 1959-73

1. Hørløck, Martin

2. Hørløck, Hans, urmager 

Ejere 1973-78

1. Hørløck, Jens Christian, urmager, født den 20. nov. 1897 i Løgumkloster. Han døde den 20. apr. 1979 i Løgumkloster. 81 år. Gift den 30. maj 1924 med

2. Hørløck, Olga Petra, født den 6. dec. 1901 i Landeby, Nr. Løgum. Datter af gæstgiver Thomsen, Lorenz Dahl/Dall og Karen Marie, født Bejer Møllegade 19, Møllekroen. Hun døde den 11. jan. 1981 i Løgumkloster. 79 år.

Børn: 

Hørløck, Martin Christian, 4. juni 1927 i Løgumkloster.

Hørløck, Hans, født den 29. aug. 1932 i Løgumkloster. Han døde den 5. mar. 1963 i Løgumkloster. 30 år.

I 1940 boede familien i Markledgade.

 

Ejer 1978-82

Jensen, Bodil Marie, født Jensen

Ejer 1982-

K. Simonsen og sønner i Arrild.

Huset indrettes med 2 ejerlejligheder. Ved ombygningen viste det sig at sidevægge og gulv var så medtaget at disse skulle fjernes helt. Huset er derfor blevet nybygget 1982. 

Ejerlejligheder 1

Ejer 1983-84 Quist, Finn og Riisgaard, Marianne

Ejer 1984-90 Holm, Alice,

Ejer 1990-93 Laursen, Bjarne,

Ejer 1993-98 Jørgensen, Erik,

Ejer 1998-2019- Hansen, Kaj Aage,

Ejerlejligheder 2 

27 A 

Ejerlejlighed 1 1983- Holdt, Kim 

Ejerlejlighed 1 1998-2019- Hansen, Kaj Aage,  

27B 

Ejerlejlighed 2 2005-19 Jørgensen, Steen Wolf 

Markedsgade 28 Møbelfabrikken

Matrikel nr. 465 - Boligareal: 682 m² 6 lejemål - Grundareal: 560 m² - Byggeår: 1903 

Brændt 1809

Ejer -1816 

Hørløck, Niels Jensen, sandemand, gårdejer, købmand, brændevinsbrænder og kniplingshandler. Gift med 

Hørløck, Magdalene, født Waaben. 

Børn

Hørløck, Anna Magdalene, født den 7. mar. 1781 i Løgumkloster. 

Hørløck, Niels, født den 10. aug. 1882 i Løgumkloster. 

Hørløck, Mette Mergrethe, født den 5. mar. 1885 i Løgumkloster. 

Hørløck, Jens Nielsen, kniplingshandler og gårdejer, født den 17. nov. 1787 i Løgumkloster. Se næste ejer. 

Hørløck, Magdalena Cæcilia, født den 10. nov. 1789 i Løgumkloster.

Hørløck, Magdalene Cæcilie, født den 2. dec. 1795 i Løgumkloster.

Ejer 1816-27 

Hørløck, Jens Nielsen, kniplingshandler og gårdejer, født den 17. nov. 1787 i Løgumkloster. Søn af tidligere ejer. Gift med 

Hørløck, Kjesten, ekstrapostbefordrer, født den 6. juli 1796 i Løgumkloster. Datter af kniplingetrådfabrikant Hans Nicolaysen og husmand og trådfabrikant, Maren Nicolaysen. Kjesten bor til leje på Markedspladsen 1 i 1845 efter hun er blevet enke anden gang. 

Børn:

Hørløck, Niels Jensen, født den 19, feb. 1816 i Løgumkloster. Han blev inspektør på Søgård gods. 

Hørløck, Hans Nicolaisen, født den 25. jan. 1818 i Løgumkloster. Bosatte sig i Norge. 

Hørløck, Laust, født den 29. nov. 1819 i Løgumkloster. 

Hørløck, Jens Christian, urmager, født den 24. jan. 1823 i Løgumkloster. Han døde den 10. dec. 1897 i Løgumkloster. Se Markedsgade 28 

Hørløck, Carel Justi. Han bosatte sig i Norge. 

Ejer 1827-

Hørløck, Niels Jensen,  gæstgiver, boelsmand og grøntsagssælger. Søn af kniplingshandler, Niels Jensen Hørløck og Merret Christina f. Nielsen. Gift den 12. nov. 1829 med

Hørløck, Hedwig. Datter af boelsmand, Mathias Lorenzen og Anna Christina Andersdatter.

Ansat 1881: Rosenborn, Henrik Peter, urmager. Gift med Kirsten Marie, født Gissemann.

Børn: 1.  Rosenborn, Mette Marie, født den 27. feb. 1852 i Løgumkloster. Gift den 21. apr. 1882 i Løgumkloster med foged, Niels Christian Hørløck, født den 22. mar. 1854 i Østerby, Medelby. Søn af skolelærer, Hans Christian Hørløck og Margaretha, født Meyer. 2. Rosenbom, Nicoline Hansine, født c1854 i Løgumkloster. I 1860 boede Nicoline i Gram sammen med sin plejemor, enkekone, Mette Marie Rosenbom, født Falkenløve c1796.

 Nybygget 1903

Ejer 1904-77 Holdt, Emil Johannes, snedker. Se Markedsgade 26.

Ejer 1977 Termannsen, Peter, gartner.

1975-79 Torvehallen. Den drives af Peter Thermannsen, der sælger frugt, grønt, blomster og kranse. Han kom fra en tilsvarende butik i Tinglev. 

Ejer 1977-84 Løgumkloster sparekasse

Lejebolig -1979-: Unger, Chr, penssionist.

Forretningslejer 1979- Heninrich Langmaack, ovnsætter. Byggeforretning - Kloster flise- og køkkencenter + BH Inventar 

1979 Petersen. Børn: Petersen, Merete, født c1965. Konfirmeret 1979.

1979 Müller, Elisabeth

Forretningslejer 1979 Mortensens efterfølger Radio- og TV forretning

Lejebolig -1979- Schmidt, Jesper Skov

Lejebolig 1980 Schmidt, Helene Dorthea, født den 16. dec. 1930.

Ejer 1984-90 Pegalex Aps

Forretningslejer -1985- Butik 28

 

Ejer 1990-92 Henluf Holding ApS

Ejer 1992-2019- Jørgensen, Kurt Lorenzen Se Åbenråvej 35

Forretningslejer 1994- Pizzeria ved. Jidar, Mustapha 

Forretningslejer -2017- Pizzeria 

Markedsgade 29

Foto 2017

Matrikel nr. 111 - Boligareal: 140 m² - Grundareal: 402 m² - Byggeår: 1860

Ejer 1789-1804 Mölman, Peter Lorenzen 

Ejer 1804-07 Hiller, Andreas Peter, 

Brændt 1809

Ejer 1807-1819

Wollesen, Hans Nielsen, kådner. Gift med 

Hansdatter, Kirstina.

Børn:

Hans Nielsensdatter, Cathrina, født den 4. maj 1768 i Løgumkloster.

Ejer 1819-45 

Quitzau, Peter, snedker, murer og kirkeværge, født den 21. juni 1788 i Løgumkloster. Han dør den 31. aug. 1864 i Løgumkloster. Søn af snedker og murermester, Christoffer Quitzau (1755-) og Metta f. Møller (1755-1837). Gift den 3. maj 1818 med

Quitzau, Christina, født Martens c1796 i Holsted, Ribe.

Børn:

Quitzau, Marten. Han blev møllersvend i Tronheim i Norge.

Quitzau, Mette Catharine, født den 11. aug. 1823 i Løgumkloster. Hun blev gift med urmager, Jens Christian Hørløck. Se nedenfor.

Quitzau, Abelone. Hun døde den 18. juni 1841 i en alder af 15 år.

Quitzau, Caroline Marie, født den den 11. juli 1831 i Løgumkloster. Hun døde ugift af tuberkulose den 12. juli 1881 i Løgumkloster. 50 år.

Urmagerforretningen Hørløck

 Stiftet i 1847

i Løgumkloster

af Jens Christian Hørløck

I den spæde start kom postbudene med armbåndsure, de fik i lommen, når de bragte post ud til landbefolkningen. Senere kørte Jens Christian Hørløck i hestevogn til Flensborg for at opkøbe gamle og defekte ure, som han reparerede og solgte igen til de mange kvægdrivere, der kom til markederne i Løgumkloster. Efter Jens Christian overtog Martin Hørløck virksomheden. Han overtog virksomheden lige før år 1900 skiftet og gav på grund af sygdom virksomheden videre til sønnen Christian Martin Hørløck. Trods en rygmarvslidelse var han altid i godt humør.

I 1911 var firmaet udsat for et større tyveri, hvor tyvene havde taget tøjklemmeposer i køkkenet og fyldte dem med ure. Tyvene blev aldrig fundet og firmaet led store tab heraf.    

Christian og Jens Hørløck, der senere gik i kompagniskab leder firmaet ved 100 års jubilæum i 1947.

Ejer 1863-98

Hørløck, Jens Christian, urmager, født den 24. jan 1823 i Løgumkloster. Søn af købmand, Jens Nielsen Hørløck og Kjestine, født Nicolaisen. Han døde efter han en dags tid havde følt sig lidt sløj den 10. dec. 1881 i Løgumkloster. 58 år gammel. Gift den 21. sep. 1849 i Løgumkloster med

Hørløck, Metta Cathrine, født den 11. aug. 1823 i Løgumkloster. Datter af tidligere ejer. Hun døde af et hjertetilfælde den 2. sep. 1879 i Løgumkloster. 56 år.

Børn:

Hørløck, Christine, født den 25. nov. 1852 i Løgumkloster. Gift den 27. apr. 1880 i Døstrup med pastor, Theodor Emil Jørgensen fra Samsø. 5 Børn.  

Hørløck, Jenny Petra, ugift, født den 11. mar. 1855 i Løgumkloster. Død den 23. aug. 1893 i Lkl. 38 år gammel. Hun var barneplejerske hos Peter Jørgensen i Døstrup.

Hørløck, Martin Christian, født den 19. mar. 1858 i Løgumkloster. Gift den 21. maj 1884 i Løgumkloster med Bothilde Marie Schmidt. 5 Børn.

Hørløck, Hans Nicolai Christoffer, født den 10. apr. 1861 i Løgumkloster. Gift i Süder Krarup med Clara Boyens. 4 Børn.

Hørløck, Niels Marius, født den 2. jan. 1867 i Løgumkloster. Gift den 15. juli 1894 i Løgumkloster med Dora Drückhammer.Se Markedspladsen 7.

Ejer 1898-1928 

herefter sønnesønnen 

Hørløck, Martin Christian, guldsmed og urmager, født 19. marts 1858 i Løgumkloster. Søn af Jens Christian Hørløck og Mette Cathrine Quitzau. Han døde den 3. juli 1928 i Løgumkloster. 70 år. Martin Hørløck var en afholdt mand i Løgumkloster. Mange besøgte ham for at købe, få noget repareret eller bare for en snak. Han var et meget vidende menneske, der forstod sig på folk. Han var med i reparationsværkstedet til det sidste på trods af, at han var lammet i begge ben og synet havde set bedre dage. Men hans erfaring og faglige viden havde han til det sidste. Det har mange lærlinge og de to sønner, der overtager forretningen sikkert gjort godt brug af. Gift den 21. maj 1884 i Løgumkloster med 

Hørløck, Bothilde Marie, født den27. marts 1860 i Korskro, Øster Højst. Datter af røger og gæstgiver, Christian Schmidt og Marie f. Karstensen fra Kreuzkruge. Hun døde som byens ældste indbygger den 30. aug. 1953 i Løgumkloster. 93 år. 

Børn: 

Hørløck, Metta Christina, født den 23. apr. 1887 i Løgumkloster. Gift den 11. maj 1912 i Løgumkloster med Harald Johann Emil Petersen, født den 2. jan. 1884 i Kiel. Konfirmeret den 25. mar. 1900 i Flensborg. De bosætter sig i Flensborg.

Hørløck, Marie, (Misse), født 18. juli 1889 i Løgumkloster. Hun døde ugift den 19. februar 1927. 37 år. 

Hørløck, Christian, guldsmed født 13. februar 1885 i Løgumkloster. Gift med Karen Elise født 1898 i Varde. 

Hørløck, Clara, født 18. maj 1889 i Løgumkloster. Bosiddende i Tyskland.

Hørløck, Mathilde, født den 18. maj 1893 i Løgumkloster. Bosiddende i Tyskland.

Hørløck, Jens Christian, født 20. november 1897 i Løgumkloster

Han byggede huset om i 1900 og satte som den første i Løgumkloster flere store vinduer i facaden.

Reklame fra Løgumkloster Tidende 1920 

Festgaver

Stueure

Nikkelvarer

Fineste danske

sølvsmedearbejder

fås altid

i smuk udførelse

J. C. Hørløck 

 Ejer 1928-47 Hørløck, Bothilde Marie, enke efter forrige ejer. 

Hendes børn, Christian og Jens driver henholdsvis butikken og urmagerværkstedet videre. 

Ansat husassistent 1940 Schmidt, Marie, født den 29. apr. 1927 i Ribe. 

Logerende 1940 Hansen, Christine Helene, født den 10. mar. 1863 i Bedsted. 

2 Ejere 1947-79-80 

1. Hørløck, Christian, guldsmed født 13. februar 1885 i Løgumkloster. Han deltog i 1. Verdenskrig, blev såret og sendt til Jena, hvor han blev oplært på Zeiss-fabrikkerne i fremstilling af optiske instrumenter. Efter krigen genoptog han guldsmedevirksomheden i Løgumkloster og gik i 1926 i kompagniskab med broderen Jens Christian Hørløck. I 1958 overtog en brorsøn, guldsmedeforretningen. Han døde den 9. dec. 1970 på Tønder Sygehus og blev begravet i Løgumkloster. 85 år. Gift med 

Hørløck, Karen Elise, født den 10. aug. 1898 i Varde. Hun døde den 28. sep. 1989 i Løgumkloster. 91 år. 

Børn: 

pige, gift med Jesper Jepsen, Sønderborg. 

Hørløck, Jenny, ekspeditrice, født den 29. dec. 1930 i Løgumkloster. Gift med forretningsfører i Aabenraa, Jørgen Christiansen Jepsen, født den 30. juli 1927 i Oksbøl. Søn af møller på Mols, Hans Peter Jepsen og Anne Cathrine f. Petersen.

2. Hørløck, Jens Christian, urmager, født 20. nov. 1897 i Løgumkloster. Han døde den 20. apr. 1979 i Løgumkloster. 81 år. Gift den 30. maj 1924 i Løgumkloster med

Hørløck, Olga Petra født Thomsen i 1901 i Landeby, Løgumkloster sogn. 

Børn: 

Hørløck, Bodil Maria, født den 18. aug. 1924 i Løgumkloster. 

Hørløck, Martin Christian, født 1927 i Løgumkloster.

Hørløck, Hans, urmagersvend, født den 22. aug. 1932 i Løgumkloster. Han døde 30 år gammel den 4. maj 1963 i Løgumkloster.

J. CHR. HØRLØCK

Løgumkloster · Telefon 4 33 37 · Grundlagt 1847

Største lager af ure, guld- og sølvvarer samt briller.

I 1963 forsynes facaden med store forretningsvinduer. 

I 1968 beklædes den øverste del af facaden også med fliser 

Ejer 1980-1990 

Hørløck, Martin Christian, urmagerog forretningsejer 1958-83-,,født den 4. juni 1927 i Løgumkloster. Han døde den 20. dec. 1992 i Løgumkloster. 65 år.

Børn:

Hørløck, Hans Lorenz, født c1965. Konfirmeret 1979.

2 ejere 1990-98

1. Hørløck, Hans L. Afslutter kursus på urmagerskolen med UG i 1953.

2. Hørløck, Jens Christian

Ejer 1998-2019- Hørløck, Hans Lorenz

Markedsgade 31

Foto 2015

Matrikel nr. 117 - Boligareal: 102 m2 - Grundareal: 236 m2 - Byggeår: 1850

Ejer 1727- Schwensen, Matthies,

Ejer -1769

Christensen, Andreas (Schwensen), skomager. Gift med 

Andreskone, Ann

Børn:

Andresdatter, Ann Botilla, født den 13. nov. 1757 i Løgumkloster.

Brændt 1809

Ejer 1789-1821 Anderses, Anne Marie

Ejer 1821-29

Matthiesen, Chresten, skræddermester, født c1785 i Jejsing. Søn af bødker og inderste, Jens Mathiesen og Anna Christina Petersdatter. Han døde den 18. jan. 1859 i Løgumkloster. Gift 1. gang den 9. maj 1830 i Løgumkloster med

Andersdatter, Anna Maria, født c1799 i Øbjerg. Datter af gårdmand, Anders Jessen og Anna Maria Laustdatter. Hun døde i barselssengen den 5. juni 1838.

Børn:

Jensen, Anna Catharine. Hun giftede sig med skrædder Zornig i Tønder.

Jensen, Andreas Christian, født c1832. Han døde spæd.

Jensen, Anna Christina, født c1834. Hun døde 2 år gammel.

Jensen, Andreas Christian. Var bl.a. soldat i Fredericia.

Jensen, Jens Christian, født c1839. Han døde af brystsyge 2 år gammel.

2. gang gift med

Hansen, Hanna Maria, født c1797 i Kløing, Nr. Løgum. Datter af gårdmand, Hans Jessen og Metta Lausten. Hun døde den 1. dec. 1854 i Løgumkloster. Ingen Børn.

Logerende familie: Hansen, Kjesten, 2. kones søster, født den 23. sep. 1899 i Kløing, Nr. Løgum. Hun giftede den 30. apr. 1845 i Løgumkloster sig med Tøge Willadsen. Søn af Willads Tøgesen og Marens Pedersdatter, Enderupskov, Gram.

Lejebolig: Ra(s)mus, Hans Langstedt, bygnings- og kunstmaler, født c1805 i Brøns. Søn af provst Jochim Friederich Melchior Ra(s)mus. Han døde ugift den 16. apr. 1868 på fattiggården i Løgumkloster. Han har malet 35 dage i Randerup kirke i 1836. (Kilde: Historisk Forening Løgumkloster årsskrift 2014 v. Allan Honoré)

Ejer 1829-61 Jensen, Mathias Christian

Lejebolig -1845-: Nyrup, Jens Petersen, murer, født c1791 i Nyerup. Gift med Bertelsdatter, Marie, født 1781 i Trøjborg. 

Børn: 1. Nyrup, Peter Jensen, kobbersmed, født den 2. apr. 1823 i Østerby, Daler. Se nedenfor. 2. Nyrup, Hans, født 1825 i Løgumkloster. Han blev sadelmager og tapetserer i Flensborg. Senere havde han egen møbelforretning i Storegade 17 i Flensborg; 3. Nyrup, Mariane. Hun blev gift med Stöckler i Sønderborg. 4. Nyrup, Caroline. Hun fik uægte, Marie Mathilde Nyrup John, født den 14. jan. 1854 i Løgumkloster med skræddersvend Ferdinand John, Berlin uden for ægteskab. 5. Nyerup, Hans Bärtelsen, født den 8. dec. 1824 i Løgumkloster.

Ejer 1861 Jensen, Andreas Christian

Ejer 1861-97

Nyrup, Peter Jensen, kobbersmed, født den 2. apr. 1823 i Østerby, Daler. Søn af murer, Jens Petersen Nyrup (Nyrup 1791-) og Marie f. Bertelsdatter (Trøjborg1781-). Han døde den 5. nov. 1903 i Løgumkloster. 80 år. Som ung kobbersmed drog han på valsen. For at få lov til dette måtte han først formulere følgende troskabs ed: 

Jeg Peter Jensen Nyrup af amtet Løgumkloster 1, lægs nr. 8, født i Østerby, der er indrulleret i sømandstjeneste, lover og sværger herved, at jeg vil være Hans Majestæt Christian den 8., konge til Danmark tro og lydig og godvillig tjene allerhøjst samme på hans krigsflåde med liv og blod, når og hvor påforordres, også når jeg under fraværelse i udlandet skulle erfare, at Hans Majestæt behøver allerhøjst sammes søfolks virkelige tjeneste, vil af yderste evne bestræbe mig for at komme hjem og på behørige steder melde mig til den kongelige tjeneste. Så sandt hjælpe mig Gud og hans hellige ord. 

Troskabseden blev på behørig vis afleveret på slottet og indskrevet i retsprotokollen den 8. apr. 1842. 9 år senere giftede han sig den 17. juli 1851 i Løgumkloster med 

Nyrup, Johanne Marie, født den 17. apr. 1810 i Løgumkloster. Datter af farver, Hans Peter Beier og Anne Christine f. Nicolaisen. Hun døde efter 4 ½ års sygdom af alderdomssvækkelse den 15. dec. 1897 i Løgumkloster. 88 år. Ægteskabet var barnløst. 

Søskende:

Nyrup, Hans, født 1825 i Løgumkloster. Han blev sadelmager og tapetserer i Flensborg. Senere havde han egen møbelforretning i Storegade 17 i Flensborg.

Nyrup, Mariane. Hun blev gift med Stöckler i Sønderborg. 

Nyrup, Caroline. Hun fik uægte, Marie Mathilde Nyrup John, født den 14. jan. 1854 i Løgumkloster med skræddersvend Ferdinand John, Berlin uden for ægteskab. 

Ejer 1897-1902 Beyer, Thomas, bagermester,

Ejer 1902-06

Jepsen, Ingeborg Ranghilde, syerske, født den 20. aug. 1873 i Løgumkloster. Konf. i Visby. Hun blev gift den 4. juni 1904 i Løgumkloster med

Larsen, Ludwig Theodor, drejer og blikkenslager, født den 11. aug. 1880 i København. Døbt i Holmens kirke.  Konf. i Hørsholm.

Hendes barn: Jepsen, Marie Dorthea, født den 11. juni 1900 i Løgumkloster.

Børn:

Larsen, Thea, født den 13. dec. 1904 i Løgumkloster.

Larsen, Ewan Oswald -, født den 14. sep. 1910 i Løgumkloster.

I 1900 bor hun til leje i Slotsgade.

Ejer 1906-19 Holdt, Mathias Christian, arbejdsmand, født den 7. juli 1848 i Agtrup, Vejle. Gift 2. gang med

Holdt, Marie, født den 1. juni 1848. Det er også hendes 2. ægteskab.

Børn:

Holdt, Anna Kathrine, født den 24. nov. 1876 i Løgumkloster. Gift den 9. apr. 1898 i Løgumkloster med kommis, Peter Eduard Jahannsen, født den 16. juli 1869 i Christian Albrechts kog, Gamsbøl. Søn af skrædder Matthias Johannsen og Christina, født Hansen.

De flytter herfra til Sparekassens alderdomshjem i Søndergade.

Ejer 1919-74 

Carstens, August Gaffron, skomagermester og nævning 1937 ved retten i Løgumkloster, født den 19. feb. 1891 i Løgumkloster. Søn af Marius Christian Carstens og Anna Maria Agnes Gaffron. Han døde i 1973 i Løgumkloster. Gift 23. apr. 1919 med 

Carstens, Marie Elise (kaldt Mimmi), født Knoch den 8. feb. 1896 i Niedersachsen. Hun døde 1974 i Løgumkloster.

August blev uddannet skomager i 1910 ved N. A. Tæstensen på hjørnet af Vindmøllegade og Allégade. I 1914 måtte han med i 1. Verdenskrig, og da han kom hjem herfra, etablerede han sig som skomagermester i byen.

I 1920 sælger han Herre-, dame-, drenge-, pige-, børnefodtøj, kamelhårssko, filtsko, slippers, lædermorgensko og træskostøvler.

I 1933 sælger han 500 m² af sin have til CIMBRIA Åbenrå.

Gennem en årrække fra 1965 har han været formand for den lokale biavlerforening og skatteforeningsformand fra 1932.

Børn:

Carstens, Marius Johan Heinrich, skomager, født den 1. sep. 1919 i Lügumkloster.

Carstens, Heinrich August, født den 27. aug. 1920 i Lügumkloster.

Carstens, Vera Gudrun Mathiesen, født den 6. mar. 1932 i Løgumkloster. Hun blev gift den 2.feb. 1952 i Løgumkloster med landbrugsmedhjælper senere chauffør, Hans Peter Christensen, født den 11. mar. 1927 på Rømø. Søn af tagtækker, Oluf Thomas Christensen og Marie, født Hansen fra Vråby. Børn: Benny Oluf Christensen, født den 20. juni 1952 i Løgumkloster; Henry, Christensen, født den 4. sep. 1954 i Løgumkloster.

Forretningsleje -c1968: Tobaksforretning. Her købte Otto Kjærgaard sine første cerutter, før jeg blev konfirmeret.

Ejer 1974-77 Homilius, Erik, bosiddende Rypevej, Løgumkloster. Se Møllegade 13.

Beboere c1973-c77 Chechloup, Kurt. Gift med Chechloup, Margrethe, apoteksassistent, født Jørgensen 

I 1976 søger Erik om at nedrive ejendommen, og i stedet vil han opføre en forretning. Det bliver dog aldrig til noget. 

Ejer 1977-79 Kraft, Kurt.

Ejer 1979-99 Kristensen, Johannes, chauffør. Gift med

Kristensen, Wilhelmine Cathrine, født den 24. apr. 1929. Hun døde den 7. feb. 1986 i Løgumkloster.

Ejer 1999 Hybsmann, Peter Beier,

Ejer 2000-13 Eskildsen, Amalie, født Bergholdt den 15. dec. 1922 i Arrild. Hun døde den 23. mar. 2013 i Løgumkloster. Gift med gårdmand på Visbjergvej 8 i Landeby, Harald Eskildsen, født den 12. feb. 1918. Han døde den 16. aug. 1997. Søn af gårdmand i Ø. Terp, Hans Eskildsen (1881-1951) og Johanne Brodersen (1886-1945).

Børn:

Eskildsen, Børge, gårdmand i Visbjerg. født den 30. mar. 1950. Gift med Jytte Jørgensen (1953-)

Ejere 2014-19- 

1. Hjordt-Nielsen, Ronny Flemming

2. Hjordt-Nielsen, Annette 

Markedsgade 31
Bagerst fra venstre: Carl Carstens, Fred- gift med Cecilie, August Carstens (ejer huset)
Forrest fra venstre: Marie Elise Carstens, Martha, Peter Carstens, Peters husholderske.
Martha, Cecilie, Carl, August og Peter var søskende.
Overskrift
Beskrivelse

Markedsgade 32

Foto 2017

Matrikel nr. 447 - Boligareal: 162 m2 - Grundareal: 235 m2 - Byggeår: 1900

Brændt 1809

Ejer -1816

Hørløck, Niels Jensen, købmand. Gift med

Hørløck, Magdalene.

Børn:

Hørløck,Magdalena Cæcilia, født den 10. nov. 1789 i Løgumkloster

Ejer 1816-27 Hørløck, Jens Nielsen,

Ejer 1827- Hørløck, Niels Jensen,

Nybygget 1904

Ejer -1909 Duborg, Johannes, købmand,

Ejer 1909-72

Manufakturforretningen, Langwadt blev grundlagt d. 15. feb. 1909 af den kun 25 år gamle

Langwadt, Conrad Julius, manufakturhandler. Født den 15. juli 1884 i Haderslev vor frue. Søn af arbejdsmand, Anders Tonnesen Langvad og Anne Bothilde Jørgensen, født Wogensen. Han blev uddannet manufakturhandler hos en ældre bror, som havde etableret sig i Kropp i Sydslesvig. Herefter købte han købmand, Duborgs ejendom for 500 mark og slog sig ned i Løgumkloster. Efter 5 år måtte han deltage 5 år i 1. Verdenskrig, hvor konen alene kørte forretningen. Vel tilbage, skriver han efter genforeningen kontrakt med Magasin de Nord i København og bliver en underafdeling heraf. I 1959 trækker han herreekviperingen ud af forretningen og laver en selvstændig forretning herfor i Storegade 12. Snart herefter opgiver han salget af tæpper og gardiner. Conrad har haft flere tillidsposter, bl.a. siddet i byrådet, handelsstandsforeningen, medlem af ligningskommissionen, medlem af bestyrelsen for dansk arbejde Tønderafdelingen og manufakturforeningen. Var i en årrække leder af luftmeldetjenesten i Løgumkloster. Han døde den 25. feb. 1961 på Tønder sygehus og blev begravet ved Løgumkloster kirke. 76 år. Gift den 15. aug. 1913 i Løgumkloster med 

Langwardt, Anna Dorothea, (DORA), født Haase den 22. sep. 1894 i Fogderup, Ravsted. Datter af landmand i Fogderup, Ravsted senere ejer af Centralhotellet og siden ejer af hotel Royal og biografejer, Anton Theodor Haase og Ingeborg Bothilde f. Hansen. (Se mere i Garveriet. Efter Conrads død i 1961 forsætter hun med at eje hele komplekset frem til 1972, hvor Familieaktieselskabet Conrad Langwadt stiftes. Hun døde efter lang tids sygdom den 28. juni 1974 i Løgumkloster. 79 år.

Børn:

Langwadt, Anita Bothilde Hanne, ekspeditrice, født den 8. jan. 1915 i Løgumkloster. Hun døde den 23. okt. 2010. 95 år. Begravet i Løgumkloster. Gift den 14. mar. 1943 i Løgumkloster med cand pharm. Werner August Christensen fra Frederikshavn, født den 1. aug. 1915. Søn af fisker, Christian Christensen og Ane født Thygesen. Werner døde den 16. jan. 1996. Begravet i Løgumkloster. 80 år. Børn: a. Finn Langwatt Christensen, født den 19. juni 1949 Frederikshavn. Døbt i Løgumkloster.

Langwadt, Ingeborg Nikoline, (BAISY) født den 19. sep. 1917 i Løgumkloster. Hun døde den 30. aug. 2000. Efter afsluttet 3 måneders kursus på Københavns tilskærer Akademi, hvor hun bliver uddannet direktrice (kvindelig direktør), består hun med UG og får samtidig akademiets gulddiplom af 1. klasse samt guldmedalje. Under 2. Verdenskrig var hun bl.a. medlem af Danske Kvinders Beredskab. Hun drikker og danser med de tyske officerer på Center Royal og er i et forhold til Hauptmann Panzer.

Langwadt, Holger, først manufakturhandler i Løgumkloster senere i Tønder, født den 15. mar. 1922 i Løgumkloster. Se nedenfor. 

I 1920 har Conrad Langwadt en halvsides annonce i Løgumkloster tidende

*Til Efteraar og Vinter*

 Konfektions-afdeling

 Rigelig forsynet med nyheder

 Et meget stort udvalg haves i

Sorte Klædes-, Krimmer-, Astrakan-, presset Plys-, glatte Uld- og Silkeplys-Kaaber, kulørte Ulsters og Spadseredragter, blaa og sorte Serges-kostumer

Alt i fikse faconer

MAGASIN

du

NORD

Th. Wessel & Vett’s Udsalg. (Indeh. Conrad Langwadt.)

Magasin du Nord er skandinaviens største manufakturforretning i 1920 med 170 udsalg i Danmark. Forretningen har egne væverier i Landskronagade for tilvirkning af kjoletøj, dækketøj, bomuldstrøjer, møbelstof, bolster, stouter, lærreder, gardiner, lagenlærred, nankin, satin, sengetæppe, bordtæpper, . Forretningen har egen møbelfabrik i Helsingborggade. Forretningen har indkøbshuse i Paris, London, New York, Brad Ford, Dundee, Zürich, Berlin, Kobe og Yokohama.

1923 hænger han 6 udstillingsskabe op på facaden med tøj.

I 1938 får han besøg af et spand heste, der ved pålæsning hos Vestslesvigsk trælasthandel, der ligger på den anden side af gaden, bliver forskrækkede og stikker af. Hestene fortsætter med vogn ind gennem Langwadts udstillingsvindue og forårsager en del skade. Hestene får forrevet deres ben af glasstumperne og den ene hest mister 4 tænder herved. Langwaadt benytter lejligheden til at renovere hele butikslokalet. 

Ansatte beboere i 1940:

Andersen, Elene Cathrine, husassistent, født den 6. nov. 1920 i Løgumkloster.

Rasmussen, Bent Bille, manufakturmedhjælper, født den 9. mar. 1918 i Århus.

I 1940 blæser en af forretningens store ruder ind i et kraftigt stormvejr.

I 1955 laver han en udstilling af tæpper og modetøj på Centralhotellet med modeopvisning.

I 1956 kommer Hermann Gassner jun. noget på afveje, da han kører gennem en af de store butiksruder på sin knallert. Hermann bliver ved færdslen noget forskåret.

Langwadt, Holger, først manufakturhandler i Løgumkloster 1951- senere i Tønder, født den 15. mar. 1922 i Løgumkloster. Søn af ovenstående Conrad Julius Langwadt og Anna Dorothea, født Haase. Efter 2. Verdenskrig i 1945-46 kom Holger tilbage til Løgumkloster, hvor han hjælper til i forretningen og hjælper samtidig sin morfar, Anton Haase (Markledgade 6) med at drive og bygge den nye biograf bag Storegade 12. Efter sin morfars død i 1950 overtager Holger biografen. I 1948 opholdt han sig i København og 1949 i London. Her mødet han Jean, de blev gift og flyttede sammen til Løgumkloster, hvor de det første halve boede hos Holgers forældre, indtil lejligheden på 1. sal i Storegade 12 var klar til indflytning. Her boede de og havde herretøjsforretning frem til 1966, hvor de flyttede til Tønder. Han døde den 7. apr. 2004 i Tønder. Gift 1951 i England med Langwardt, Jean Elisabeth, uddannet modetegner på Ealing School af Art 1946-49 i London senere akvarel maler, født den 17. feb. 1929 i Acton, London city. Datter af Henry Edward Meager (1897-1969) og Louise Clara (1903-98). Hun kom til Danmark i 1951. I 1954 får hun en 4. plads i en konkurrence udskrevet af det internationale uldsekretariat for en kjole i uld.  

Børn: 

Langwadt, Martin 

Langwadt, John, født 1954. 

Langwadt, Susan, født 1957. 

Langwadt, Merete, 

Langwadt, Ann 

I slutningen af 1940’erne rejste Holger Langwadt til London for her at udvikle sit kendskab til manufakturbranchen. Arbejdsløsheden i London er stor, og da de sidste soldater vender hjem fra 2. Verdenskrig, prioriterer man at ansætte egne landsmænd frem for udlændinge. Holger mister derved sit arbejde, men samtid har han truffet den unge, smukke modetegner Jean Meager. De gifter sig og rejser herefter til Danmark, hvor Holger indgår i manufakturforretningen i Løgumkloster. 

Jean, der ikke kan et ord dansk indgår også i forretningen. Ikke som ekspedient, men som modetegner. Hun tegner tøj til modeblade, aviser og andre publikationer. 

Gennem hele hendes opvækst har hendes familie malet og tegnet. Begge hendes forældre var habile i kunsten. Efter endt uddannelse arbejdede hun som modetegner på et modehus i London, og deltager i croquis-, tegne- og akvarel kurser i Ealing. 

I 1966 vælger Holger at starte forretning i Tønder, hvorefter familien flytter hertil. Herretøjsforretningen fortsætter han med frem til 1969 lige som han er en del af familieforetagendet frem til 1987.

Ejer 1972-87

Familieaktieselskabet Conrad Langwadt: Dora Langwadt, Holger & Jean Langwadt og Ingeborg Langwadt.

I 1976 sker der en kraftig modernisering af damekonfektionsforretningen C. Langwath A/S Løgumkloster. Forretningen bærer dog stadig undertitlen ’Damernes Magasin’. Forretningen indretter en speciel afdeling til teenagere og unge piger.

I 1979 fejrer de 70 års forretningsjubilæum.

Ejer 1987-93 Hermann, Jutta, bosiddende Viben 63 i Tønder.

Ejer 1993-2019- Kyster, Rita.

Markedsgade 33a+b

Matrikel nr. 193 - Boligareal: 69 m2 - Grundareal: 674 m2 - Byggeår: 1934 - Tegnet af Arkitekt: J. K. Jepsen.

Murerarbejde: Forhus - Wilhelm Mathies. Baghus – Brødrene Jensen. Tømmerarbejde: Forhus – W. Plumhof. Baghus – K. Hvid. Snedkerarbejde: Johannes Gebhardt og A. Alkier i samarbejde. Malerarbejde: Brødrene Jeppesen. Elektrisk installation: Heinrich Hartkopf. Glarmesterarbejde: H. Michelsen. Blikkenslagerarbejde: Johannes von Rønne, senior. Varmeanlæg og WC: Johannes P. Michelsen. Kloakering: Hermann Jensen.

Servitut af 1902-1957- Ejer af Markedsgade 32 må gå, køre og drive kvæg hen over matriklerne.

Ejer 1789-92

Müller, Hans Nielsen Hartzen. Gift med

Müller, Sina Nielsdatter, født Hartzen.

Børn:

Müller, Niels Harzen, købmand, født c1756/8 i Løgumkloster. Se Storegade 8.

Harzen Møller, Nicolai, født den 25. apr. 1765 i Løgumkloster.

Hartzen, Christina, tvilling, født den 12. nov. 1773 i Løgumkloster.

Hartzen, Mette Botilla, tvilling, født den 12. nov. 1773 i Løgumkloster.

Logerende forældre: Harzen, Niels. Gift med Nicolaisdatter, Kirsten.

 

Børn: Nielsdatter Harzen, Sina. Nielsdatter Harzen, Sidsel, født c1742. Hun døde den 13. aug. 1768 i Løgumkloster. 

Ejer 1792-1818

Petersen, Andreas, guldsmed. Gift med

Petersen, Cathrina Maria. 

Børn:

Petersen, Baltzer, født den 29. apr. 1763 kl. 2 om eftermiddagen i Løgumkloster.

Brændet 1809

Ejer 1894-1908 Beyer, Thomas, bagermester,

Ejer 1908-19

Lausten, Bent Elias, bagermester, født den 15. mar. 1880 i Toghale, Møgeltønder. Han faldt i 1. Verdenskrig den 19. september 1914 ved Carle-13 pont i nærheden af Noyon i Frankrig. Gift den 31. maj 1907 i Løgumkloster med

Lausten, Dorothea Christine, tjenestepige, født Lorenzen den 15. okt. 1882 i Gr. Quern.

Børn:

Lausten, Jensine Sophie Johanne, født den 25. dec. 1908 i Løgumkloster.

Lausten, Margrethe Marie, født den 9. juni 1910 i Løgumkloster.

Lausten, datter født 1912? 

Lausten, Bende Mathias, født den 5. nov. 1914 i Løgumkloster. Sikkert opkaldt efter sin far, der faldt knap 2 måneder før hans fødsel.

Ejer 1919- Lausten, Helene, enke,

Ejer -1922 Kütel, Jørgen Iversen, landmand,

Brændt 1922

Grundejer 1922-33 Langwadt, Conrad Julius. Han bruger grunden som køkkenhave.

Ejer 1933 CIMBRIA i Åbenrå: I 1933 køber CIMBRIA 500 m² jord af nabo, August Carstens have.

Vestslesvigsk Tømmerhandel 1933-57

Døring, direktør for vestslesvigsk trælasthandel, nævning ved retten i Løgumkloster -1937-39- og medlem senest formand -1948 for ligningskommissionen, født den 25. mar. 1902 i Århus Domsogn. Søn af drejer, Frederik Marius Petersen og Cecilie Martine, født Døring. Han køber et grundstykke ved Teglovnsbjerg (ved Dammen). Konen meldte manden til politiet for spirituskørsel. Han døde den 12. mar. 1948 af hjertelammelse. 46 år gammel. Gift med

Døring, Frida Margrethefødt Birk den 1. juni 1897 i Åbenrå.

Børn:

Døring, Svenn Peter, født den 17. apr. 1930 i Flensborg. Døbt i Egernsund.

Forretningslejer 1937-71 Isenkram og bygningsartikler 

Lorentsen, Helge J. M, født den 7. aug. 1909. Han døde den 6. jan. 1998 i Løgumkloster. Han havde en isenkræmmerforretning i stuen. Han var formand for handelstandforeningen i Løgumkloster i 1945. 

Lorentsen, Karla, født Jørgensen. Karla var sekretær for fjernvarmecentralen.

De boede i rigtig mange år i Andelsbolig i Nygade.

Når Helge Lorentsen ikke gad at hente en vare ude på lageret, var hans svar til kunden: ”Det fører vi ikke”.

 

Børn:

Lorenzen, Jytte, født den 3. apr. 1942 i Løgumkloster.

Ejer 1957-89 Hermann Homilius

H. H. Butikken

Huset købes ved likvidation

H.  H. Isenkram starter i 1973 og bliver samtidig IMERCO forhandler

Bag butikken har sønnen Homilius, Erik, elinstallatør sit værksted liggende. 

Inge Homilius havde herefter isenkræmmerforretningen. Hun og Hermann, der havde Tømmerhandel i Møllegade, boede på 1. sal.

Herefter ansætter de handelsmedhjælper, John Jacobsen Dreehsen og Aase Andersen til at lede forretningen under navnet H. H. Butikken.  

Johns isenkram

Ejer 1989-2017

Dreehsen, John Jacobsen, isenkræmmer, født i Gråsten. Gift med

Dreehsen, Aase, isenkræmmer, født i Kolding.

John og Aase overtager H. H. isenkram i 1979 og omdøber den til Johns isenkram. I 1981 får han sat baldakinen op. I 2013 overdrager de forretningen til Jannie Leerskov, men fortsætter dog som medhjælper i forretningen. I fritiden er John med i Lyons Club, spiller badminton, går på jagt eller nyder sommerhuset ved Henne Strand eller privaten i Munkeparken.   

Forretningslejer 2013-19-

Leerskov, Jannie Adamsen, indehaver af IMERCO 2013-19-.

Janie kom til Løgumkloster efter 8 måneder som butikschef i IMERCO forretningen i Vamdrup. Hun har været i branchen siden 1993. 

Ejer 2017-19-

Møller, Michael Jeppesen

Markedsgade 35 Hotel Stadt Hamburg - Hotel Løgumkloster

Matrikel nr. 249 - Bygningsareal: 592 m² - Grundareal: 1429 m² - Byggeår: 1880

Ejer 1789-1792 Hoyer, Hans Jacob,

Ejer 1792-1819 Petersen, Andreas.

Brændt 1809

Stadt Hamburg

Ejer 1894-1909

Frehse, August Heinrich Anton, hotelejer.

Hotelejer 1909-21

Jepsen, Mathias P., først mejeribestyrer i Branderup og derefter i Løgumgaarde. Herefter kro- og købmand i Møllegade på Gissmanns kro. Kroen brænder i 1909, og han køber Hotel Stadt Hamborg og driver hotellet som restauratør i 13 år. Herefter køber han Hotel Postgaarden i Vestergade.

I 1920 udvides salen med 8 meter og der bygges et teaterrum for enden.

Hotelejer Stadt Hamburg 1921 Løgumkloster Flække

Vært: Thomsen, L

Hotelejer 1921
Jacobsen, 
Hans Jørgen, hotelejer, Stadt Hamborg, født 7. juli 1857 i Koldkåd, Nr. Løgum sogn. Søn af gårdejer Ditlev August Jacobsen og Maren, født Hansen. Han døde den 12. maj 1938 i Augustenborg og blev begravet i Løgumkloster. Gift med

Jacobsen, Marie Pauline født den 5. mar. 1873 i Quorp, Ravsted sogn. Datter af gårdmand Peter Asmussen Petersen og Anne Kjestine født Trier. Hun døde den 27. juni 1963 på Åbenrå Amtssygehus. 90 år. Begravet i Løgumkloster.

Børn:

Jacobsen, Hans, født, 1905 i Løgumkloster. 

Jakobsen, Anna Christina, født den 24. dec. i Løgumkloster. 

Jacobsen, Elli Marie, fod og skønhedsekspert, født den 20. aug.1910 i Løgumkloster. Gift 1. gang med Sørensen, 2. gang med Nissen, fraskilt og borgerligt 3. gang den 29. aug. 1953 i Løgumkloster med enkemand og tandlæge, Kay William Leth Lydersen, født den 10. maj 1899 i Skt. Jacobs sogn i København.

Mens Jacobsen havde gæstgiveriet i Markedsgade 7 optrådte Kaptajn Voms teater den 6. dec. 1920 i hans gæstgiveri. I annoncen i Løgumkloster avis stå bl.a. Dette teater er enestående af sin art. Hele den berømte familie optræder. Kaptajn Vom, fru Vom, Knold og Tot, Krølle, frk. Fanny, Larifax, inspektør Smæk, Gamle Jas og mester Grå. Desuden er der optræden ved den kendte tryllekunstner, Hr. Lørup. Billet: Voksne: 1. plads 1,50 kr. 2. plads 1,00 kr. Børn halv pris.

HOTEL LØGUMKLOSTER

Hotelejer 1921-29

Mortensen, Rasmus, født den 30. jan. 1891 i Møgeltønder, som søn af landbrugslærer og sognefoged Gotlieb Ditlev Mortensen og Caroline født Linnet. Rasmus dør efter en måneds streng sygdom på Tønder sygehus den 28. mar. 1945 og blev begravet i Løgumkloster.  Han var oprindelig bager og drev bagerforretning i Markedsgade 3, men efter 2 år køber han Hotel Stadt Hamburg, som han senere omdøber til Hotel Løgumkloster. Det er Rasmus Mortensen, der omdøber hotellet til Hotel Løgumkloster i 1928. Gift 5. nov. 1917 med

Mortensen, Hansine Christina, født i Højer den 23. okt. 1889. Datter af Christian Nielsen og Nielsine Marie født Nielsen. I 1979, hvor hun fylder 90 år bor hun på de gamles hjem.

 

Adopteret barn: Mortensen, Annelise Bursche Halberg, født på Brårupsvej i Skive den 17. marts 1922 og døbt i Silkeborg kirke 11. juni 1922. Datter af overkelner Gerhard Christian Halberg og Johanne Pauline Wilhelmine Bursche. Adopteret 12. februar 1932 med justitsministeriets godkendelse. Konfirmeret 1936 i Løgumkloster. Gift med Anton Homilius, Se Østergade 14.

Plejebørn:

Søndergaard, Nis Mathisen, hotelkarl i Stadt Hamborg, født den 23. maj 1898 i Arrild. Søn af gårdmand Jørgen Eriksen Søndergaard og Ane Marie Hansine Andrea, født Sørensen. I 1927 køber kroen i Vestergårde, Arrild af Rasmus Andersen og flytter hertil. I 1930 bliver han sparket så kraftigt af en hest til Kloster Mærken, at han bliver indlagt nogle dage på Løgumkloster sygehus. Gift 1927 med Kathrine Søndergaard.

Jörgensen, Ane, serveringsjomfru, født den 24. aug. 1902 i Løgumkloster, som datter af arbejdsmand Hans Peter Jörgensen og Elise Marie født Sørensen.

Petersen, Catharine Paula, husassistent, født den 18. juli 1904 i Løgumkloster, som datter af Kjestine Petra Nicoline Petersen. Se Åbenråvej 21.

Thomsen, Caroline Alwine, husassistent, født den 11. jan. 1905 i Draved, Løgumkloster sogn, som datter af Carl Christian Thomsen og Alwine Christine født Hansen.

I 1921 afholdte Tønder og Aabenraa amt fjekrækåring på Hotellet: Følgende personer fik præmie: Skomager, Carl Tæstensen for sine hvide italienere, hvide wyandotter, Hønseriejer, Hans Beyer, for sine hvide italienere, Hotelejer, Rasmus Mortensen for sine hvide wyandotter, Hønseriejer og leder af elekticitetsværket i Allégade Carl Jacubait for sine acona høns, Købmand N. H. Jørgensen for sine hvide wyandotte høns og Møller, C. Schlüther for sine hvide wyandottehøns.

Da Mortensen en aften i 1927 kom hjem, lod det ikke til, at der var nogen i restauranten, selvom han hørte nogle lyde. Ved nærmere eftersyn fandt han en so under en sofa i det ene hjørne.

I 1930 styrter den venstre gavl samt en del af lejligheden på 1. sal ned. Chauffør Lorenzen, der har lejet lejligheden får ødelagt alt familiens indbo ved sammenstyrtningen. Familien sad i køkkenet, der holdt, da sammenstyrtningen skete.  

I august 1930 har hotellet besøg af Europas eneste kvindelige tankelæser og suggestionsekspert, Karina Waldoza og hurtigtegneren, Hakon Mielchs og skuespiller, Max Ibenfedt.

Hotelejer 1930
Petersen, Jens Wilhelm, hotelejer,født Kastrup 1904 på Amager. I 1929 boede han på Viddingherredsgade 3 i Tønder. Gift 1929 med

Petersen, Hedvig Bertha Emma, født Hoock, den 9. juli 1906 i Tårnby, Amager, som datter af glasmager, Gustav Adolf Frederik Hoock og Ellen Hedvig. I 1929 boede hun på Sals allé 3 i Kastrup, Amager.

Hotelejer igen 1931-46

Mortensen, Rasmus. se ovenfor, gift med

Mortensen, Hansine Christina. (se ovenfor)

I 1934 optræder tryllemanden Ness Lajn på hotellet med sit enorme trylleprogram.

Trekanten foran hotellet laves til pakeringsplads i 1937. Den har hidindtil rummet noget, der skulle ligne en have, men var mest et vildnis på grund af børnenes leg. 

I 1938 får Mortensen tilladelse til Dansant mod betaling af 100 kr. per år til kommunen. 

Ansatte beboere 1940

Lund, Margrethe, født den 13. maj 1917 i Alslev, V. Højst.

Christiansen, Katarine, født den 13. apr. 1919 I Åbenrå.

Andresen, Andreas, receptionist, 21. jan. 1903 I Haderslev. Han er dog midlertidig bosiddende på Almansvej 40 i Sønderborg.

I -1941-54- leder fru Ingrid Paulsen danseskolen. Ved klaveret sidder doktor Christiansen hustru.

Hotelejer 1946-66

Heisel, Hans Rasmussen, hotelejer 1948 - Hotel Løgumkloster, født 16. dec. 1916 i Hansborggade 16 i Haderslev, som søn af restauratør Hans Rasmussen Heisel og Marie Hansine født Andresen senere gift Wodder. Han var medlem af nævninge og domsmandsgrundlisten og Klokkebroder af 1973. Døde den 2. juli 1997 på de gamles hjem i Løgumkloster. 81 år. Var tjener 1937 i Haderslev og i 1939 i København. Gift i Haderslev domkirke den 25. dec. 1937 med

Heisel, Edith Marie Elisabeth Halk, født den 9. sep. 1916 på Frederiksberg, Mariendal sogn. Datter af kusk Peter Hansen Pedersen og Anna født Rasmussen.. Døde den 23. juni 2003 på Holmpladsen 27 i Løgumkloster. 86 år.

Børn:

Heisel, Hans, landmand, født iKildevæld sogn i København 6. okt. 1939 på Lyngbyvej 62 2. sal i Kildevæld sogn i København. Gårdmand i Løgumkloster på ”Sønderløkke”. Gift 1965 med Ruth Dorothea Heisel, født Holm den 15. apr. 1945. Se hendes forældre ved Dammen 14. Børn: a.  Hans Henrik Heisel, født 1967. Se Vindmøllegade 2. b. Tove Heisel, født 1971.

Heisel, Flemming, født den 24. jan. 1948 i Løgumkloster. Bosiddende i Bagsværd.

Heisel, Herluf, født den 21. juni 1955 i Løgumkloster. Bosiddende i Tønder. 

Fra midten af 1940’erne leder fru Ingrid Paulsen danseskolen. Ved klaveret sidder doktor Christiansen hustru.

 

Fra midten af 1960’erne ledes danseskolen af Inger (Mulle) og Flemming Borcher.

 

I 1949 brænder hotellets stald til grunden. Hotelkarl Robert Thomsen redder mælkemand Christian Søndergaards 2 oldenborghingste samt hans kørehest til mælkevognen ud. Herefter står hele stalden i lys lue, så Robert når ikke at få sine ejendele ud fra sit værelse på loftet. Trods branden fortsætter Robert med sin cykelstald – dag og nat. 

I 1950 sætte Heisel en kreaturvægt op i gården. 

En dag i 1950'erne kom Holger Kjems inde på Hotel Løgumkloster. Her sad min far, Svend Beim og spiste sammen med en repræsentant fra Løvens kemiske fabrikker. Holger sluttede sig hurtigt til det lille selskab. Holger var en lystig mand, så han berettede om alle de fabrikker han ejede i byen. For hver skorsten han ejede, som kunne ses fra Hotel Løgumkloster fik de en snaps, og da Holger elskede snaps, blev det til, at de alle 3 måtte bede Heisel om en opredning på hotellet, da ingen havde ben til at gå hjem.

I 1960 renoverer Heisel hotellet. Facaden ændres med en rød skalsten, og der sattes store blomstervinduer i. På første sal indrettes værelser med bad, toilet og telefon. I alt 40 sengepladser mod tidligere 17. Restauranten udvides med fjernsynsstuen, og der laves en hyggekrog med sofaer. Hele hotellet får en ekstra etage i hele hotellets længde. Udvidelsen begrundes med manglende overnatningsmuligheder i området.

Hotelejer 1966-76

Jensen, Ole, hotelejer, født den 10. juli 1922 i Haderslev. Søn af bagermester, Ole Jensen og Anne Marie, født Hønnicke. Han døde den 13. okt. 2003 på Rypevej 7 i Løgumkloster. Gift den 6. juni 1959 i Skt. Ansgar kirke i Bramminge med

Jensen, Aase Ellerup, født den 3. juli 1935 i Bramminge. Datter af elektriker, Peter Christian Petersen og Sørine Petra, født Nielsen.

Børn:

Jensen, Søren Ellerup, født c1960

Jensen, Kirsten

Ole begyndte sin karriere i restaurantbranchen som kokelev på Frascati, Vesterbrogade 9 i København. Efter værnepligten sejlede han i 8 år som hovmester hos rederiet A. P. Møller. Herefter drev han sammen med Åse Hotel Kikkenborg i Bramminge indtil de i feb. 1966 kom til Løgumkloster og købte hotellet.

Hotelejer 1977-84

Bil, Niels Jørn. Kom fra en stilling som leder af Hotel Schaumburg i Holstebro. Gift med

Bil, Rut, født i Toftlund. Oplært på Hotel Dagmar i Ribe.

Han bygger hotellets garageanlæg om til restaurant ’Texas Saloon’, som han driver 2 år frem til 1979, hvor den daglige drift overtages af A. Jacobsen.

Hotelejer 1984-86 Jensen, Mogens

Hotelejer 1986-87 21 investorer

Hotelejere 1987-89

1. Hansen, Jørgen

2. Hansen, Bent

Hotelejer 1989-92 Hansen, Flemming

Ejer 1992- Løgumkloster Friskole

Løgumkloster egnens Friskole

Leder 1988–2015 Birthe L. Bundgaard.

Leder 2015- Larsen, Eric. - Viceleder, Signe Vorting.

 

Overskrift
Hotel Stadt Hamburg
Overskrift
Beskrivelse

Løgumklosterdrabet

Fru Wilhelmine Sass' med sine 2 børn. (Foto Jydske Tidende)

Løgumklosterdrabet

En sammenskrivelse af artikler fra aviserne Politiken, Heimdal, Der Nordschleswieger, Sønderjyden og Jydske Tidende.

Det er 2. juledag 1948.

’Bund deutscher Nordschleswiger’ har dilettantforestilling med efterfølgende bal på Hotel Løgumkloster. Det er mandag den 26. december. Mere end 200 hjemmetyskere fra lokalområdet er forsamlet til den årlige julefest, hvor også min mor (3) Wilhelmine Hansen (Minna Beim) deltager. Hun fortæller, at man, lige efter at formanden, bankdirektør, Oscar Tästensen adviserer den sidste dans, hører 6 skud udenfor bag scenen.

I skuespillergarderoben står den kun 28 årige fru Wilhelmine Sass med sin mand, Wilhelm Sass samt en af de andre dilettanter fra Åbenrå, der alle har optrådt i aftenens teaterforestilling. De samler deres rekvisitter og er ved at tage overtøj på. Pludselig falder fru Wilhelmine Sass død om. Ramt af et skud i nakken.

Senere finder man ud af, at kuglerne er blevet affyret uden for hotellet. Den ene kugle slår gennem en rude i hotellet og rammer fru Wilhelmine Sass’. Hun falder om, og er død på stedet. Ved obduktionen finder man senere ud af, at kuglen har ramt hende mellem 2 nakke hvirvler og har skåret halspulsåren over.

Mens hjemmetyskerne fester på Hotel Løgumkloster er en gruppe unge forsamlet på Hotel Royal. De spøger med, at de vil give hjemmetyskerne en ordentlig forskrækkelse. Da de ved midnatstid går hver til sit, går gerningsmanden hen til Hotel Løgumkloster for at kaste en sten ind gennem et vindue i omklædningsværelset. Da han ikke finder en sten, tager han en stor isklump i stedet. Festdeltagerne lader sig ikke mærke af chikanen, da ingen er i værelset og fester videre. Herefter begiver gerningsmanden sig hen til en kammerat, som han arbejdede sammen med i modstandsgruppen under 2. Verdenskrig 1940-45. I modstandsgruppen var de 2 de bedste kammerater. Sammen udførte de under krigen et stort illegalt arbejde, og de har været meget forbitret på hjemmetyskerne, som flere gange har forsøgt at stikket dem over for Gestapo.

Sammen lægger de en plan om at give hjemmetyskerne en mere alvorlig forskrækkelse i form af en serie skræmmeskud, som skal affyres i jorden uden for et af salens vinduer. Gerningsmanden bliver forsynet med en belgisk armépistol, kaliber 9 mm med et magasin på 8 skud og de to kammerater begiver sig herefter i nattens mulm og mørke til Hotel Løgumkloster. 30 m fra hotellets vinduer affyrer gerningsmanden 6 skud mod jorden. 2 af skuddene rammer hotelbygningen under vinduerne, mens et tredje rammer ind gennem vinduet til skuespillergarderoben. Her befinder frk. Jørgensen samt Wilhelm Sass’ og konen Wilhelmine Sass’ sig, og sidstnævnte bliver dræbt på stedet. Frk. Jørgensen kommer hurtigt ud af bagdøren bag scenen, men ser kun to mennesker i løb. Først næste dags formiddag erfarer de 2 gerningsmænd, hvilken følge skuddene har haft.

Wilhelm Sass’ styrter tilbage i salen for at hente hjælp, Oscar Tästensen beroliger den chokerede folkemængde og snart er politi og læge Gottlieb kommet til stede. Men fru Sass’ er allerede død.

Alt disponibelt mandskab fra Tønder politi bliver straks herefter sat i aktion. Sammen med ordenspolitiet afspærrer man hurtigt alle indfaldsveje til Løgumkloster og indsætter radiovogne. Men der er ingen færdsel hverken ud eller ind til Løgumkloster og ingen folk på gaden. Man har dog tidligere på aftenen set en far og en søn luske rundt om hotellet. Kriminalpolitiet under ledelse af kriminalassistent H. A. Hansen sætter et stort undersøgelsesarbejde i gang og får hurtigt tilbageholdt faderen og sønnen. Det viser sig dog hurtigt, at disse er gået i seng ved 23 tiden og har dermed deres alibi i orden. Da dette spor ender blindt, alarmerer man rigspolitiets rejsehold (som dog ikke nåede frem før sagen var opklaret), politimester Bøving udlover en dusør på 2000 kr. til oplysninger, der kan føre til drabsmandens pågribelse (som dog blev tilbagekaldt), hele Tønders politistyrke og hovedkvarter bliver flyttet til Løgumkloster. Fra Åbenrå Politikreds når 3 mand at komme til assistance og politiets tekniske afdeling fra Kolding møder også op. Betjentene bliver herefter 2 og 2 sendt ud i byen for at foretage afhøringer, dels af folk der har deltaget i festen, dels af andre af byens borgere, der bor i nærheden, men navnlig koncentrerede man sig om byens restaurationer, hvor man afhører serveringspersonalet og værterne, og under disse afhøringer kommer man på sporet af selskabet på Hotel Royal.

Ved 16-tiden afhenter politiet den 29 årige snedkermester Johan G. P. Christensen, Åbenrågade i København, som er på juleferie hos sine forældre i Løgumkloster. (Johan Georg Peter Christensen er født d. 18. maj 1919 i Løgumkloster som søn af snedkermester, Johan Christensen). Efter en kort samtale falder hans tilståelse. Han oplyser yderligere, at han har fået pistolen af den 29 årige formand for hjemmeværnet og bankbogholder i Løgumkloster Bank, Nis Johansen, der lige efter anholdelsen også aflægger uforbeholden tilståelse. (Nis Reinholdt Johansen er født d. 18. maj 1919 i Løgumkloster som søn af gartner Johansen, Klostergade 10.) Da de begge har tilstået, bliver de allerede kl. 16.40 fremstillet i et grundlovsforhør.

Hele den fremmødte politistyrke deltager i grundlovsforhøret, som ledes af politimester Bøving og statsadvokat Kirk fra Sønderborg. Johan Christensen sigtes for uagtsomt manddrab og Niels Johansen for medvirken. Politifuldmægtig Freiberg-Jørgensen, der repræsenterer anklagemyndigheden begærer under hensyn til sagens videre oplysninger dørene lukket, hvilket dommer Engelstoft tilslutter og sagfører Lund, Løgumkloster beskikkes som forsvarer for de 2 anholdte.

Retsmødet fik et ret dramatisk forløb da tiltalte, Johan Christensen var meget chokeret, over det han havde gjort. Han var lig bleg og var ved at besvime flere gange. Et glas vand kvikkede ham en kort overgang lidt op, og da han vedblev med at besvime, hentede man en hel spand vand. (Det fremgår ikke af Politiken, som har denne oplysning med, hvad man gjorde med vandet i spanden). Men efter et par timers forløb bliver retten hævet. Johan Christensen blev fængslet for 3 uger og Nis Johansen frem til 7. januar.

Ved retsmødet forklarede Christensen at motivet til handlingen var, at han havde hørt, at hjemmetyskerne havde forlangt kongebillederne af kong Christian d. 10 og dronning Alexadrine fjernet, mens julefesten stod på i Hotel Løgumkloster. For at se om kongebillederne virkelig var fjernet, ville Christensen se ind af vinduerne, men disse var duggede på indersiden. Han smed derfor isklumpen gennem ruden, men blev ikke klogere. Herefter ville han i stedet give hjemmetyskerne en forskrækkelse, idet han affyrede skuddene fra haven bag hotellet. Christensen forklarede iøvrigt, at han tidligere på aftenen havde besøgt diverse værtshuse i byen og var påvirket af spiritus.

Endvidere fortalte Christensen, at han bar på gammelt nag til hjemmetyskerne, fordi han, som følge af hjemmetysk angiveri, var blevet arresteret af besættelsesmagten i 3 uger og havde tilmed mistet sit job. På mordaftenen havde han, under en diskussion om nationalpolitik fået hældt øl ud over sig af en hjemmetysker.

Johansen forklarede, at han var betænkelig, lige før han rakte pistolen til Christensen, men gjorde det alligevel. Han fortæller videre, at han gang på gang var blevet forulempet af ’Varulvene’. (Varulvene er en hjemmetysk gruppe, som fra 1940-50 var en berygtet gruppe med flere hårhænnede medlemmer i Løgumkoster. Den såkaldte Løgumklostergruppe. Gruppen var kendt i de fleste politikredse i Danmark for deres rå metoder. De kædes bl.a. også sammen med mordet på Peter Bangsvej i København.) Johansen forklarede, at han var lovet tæsk af gruppen.

Til problematikken omkring kongebillederne udtaler Oscar Tästensen til avisen Jydske Tidende, at det ikke har været på tale, at man ønskede billederne fjernet. Den hjemmetyske forening respekterer hotelejer Heisels ønske om at være en dansk forretningsmand, der flager med dannebrog og har billeder af kongehuset hængende.

I en ledende artikel i Jydske Tidende d. 29. december står der blandt andet, at hjemmeværnet skulle være mere agtpågivende over for at udlevere våben til deres medlemmer. Til det ønsker formanden for hjemmeværnsforeningerne i Region 3, kaptajn K. Kjeldsen, Skrydstrup i Jydske Tidende dagen derpå, ar henlede opmærksomheden på, at det ganske vist var bankbogholder Johansens pistol, som Christensen brugte, og at Johansen ganske vist var medlem af hjemmeværnet, men at den pistol, der blev brugt ikke var udleveret fra hjemmeværnet, men måtte være en pistol, Johansen havde fået ad illegal vej.

Samme dag udsendes følgende bekendtgørelse via Ritzaus Bureau med overskriften:

Fordømmelse af udanske metoder

I anledning af den ulykkelige hændelse på Hotel Løgumkloster, hvor fru Wilhelmine Sass efter en tysk teaterforestilling blev dræbt ved et skud under en demonstration fra dansk side, tager vi på det skarpeste afstand fra slige udanske metoder og opfordre alle landsmænd i Sønderjylland til at slutte op om dette.

For Hjemmeværnsforeningerne i Region 3,

K. Kjeldsen, kaptajn, formand Skrydstrup

og S. H. Andersen, kaptajn og næstformand Gråsten.

 

Liget af Wilhelmine Sass’ køres til Tønder Sygehus, hvor amtslæge Schultz, Bredebro ledede ligsynet. Han sender liget videre til obduktion i Odense.

I forbindelse med Løgumklosterdrabet og før tilståelsen er kendt skriver avisen Hejmdal: Det er for os en sørgelig kendsgerning at måtte konstatere, at der blandt os danske, stadig findes kredse, som i den grad er blevet smittet af den pest, vi selv var med til at bekæmpe, at de er med til at holde liv i den. Den intolerance, der fra disse kredses side er lagt for dagen, rimer dårligt med det frisindede og demokratiske livssyn vi har i Danmark og er stolte af, og den er et slag i ansigtet på vore bestræbelser for at sikre danskheden syd for grænsen de menneskelige, kulturelle og politiske rettigheder, under hvilket det folkelige danske arbejde ikke kan trives. Den skændige udåd i Løgumkloster er en så alvorlig begivenhed, at det forhåbentlig kan vække befolkningen til klar erkendelse af, at det er en ubetinget pligt for os alle at bryde med utålsomheden og ikke blot i ord, men også i handling at efterleve tolerancens og frihedens principper, og så venter vi i øvrigt, at det danske politi vil sætte al sin energi og dygtighed ind på at få gerningsmanden sat fast, så han kan få den strengeste straf loven hjemler.

I forbindelse med Løgumklosterdrabet og før tilståelsen er kendt skriver avisen Sønderjyden: Med tilfredshed konstaterer vi, at politiet har sat alt ind på at finde frem til den rette skyldige for denne udåd, som ikke kan fordømmes kraftigt nok. Der må intet lades uforsøgt for at finde gerningsmanden eller gerningsmændene til dette drab, som må ryste alle uanset nationalitet. Enkelte steder har der været tilløb til at genere mindretallet, når det samles til møder eller festlige sammenkomster, lige som sabotage er blevet øvet på deres befordringsmidler. Så kraftig, vi kan sige det, vil vi fremhæve, at slige stimandsgerninger, er udanske. De er os fremmede, og vi må alle som gode demokrater med alvor og forpligtelse og idéer og friheden fordømme slige voldsmetoder på det skarpeste.

I forbindelse med Løgumklosterdrabet før tilståelsen var kendt skriver avisen Information bl.a.: I dette øjeblik, da man må føle den voldsomste harme mod de natlige voldsmænd, hvis forbrydelse nødvendigvis vil klæbe til alle os danske, der er medansvarlige for behandlingen af hjemmetyskerne, må man konstatere, at spændingen i Nordslesvig, så langt fra at være aftaget nu er blevet helt utålelig.

Efter disse fra dansk side beklagende ord om hændelsen langer redaktøren på avisen ’Der Nordschleswiger’, Ernst Siegfried Hansen og Hans Schmidt, Gåsblok ud efter den danske presse og politiet. De skriver bl.a. En mand har skudt, ikke alene han er skyldig, alle er skyldige, som i ord og gerning har skabt baggrunden for at sådan noget kan ske. Bladet skriver videre: Tyskheden er ikke dødelig ramt, den står ved den dræbtes båre stærkere sluttet og samlet end nogensinde, dybt grebet af den erkendelse, at fru Sass’ efter den Anden Verdenskrig faldt for os. Hans Schmidt lægger ansvaret på pressen og taler om brud på forfatningen, undtagelseslovgivningen osv.

Fru Wilhelmine Charlotte Sass, født den 4. februar 1920 i Vesterbæk ved Fårhus, som datter af gårdejer Johan Friedrich Metzdorf, gift med tidligere tysk privatskolelærer i Lydersholm, Wilhelm Sass bliver begravet på deres 7 års bryllupsdag. Hun blev kun 28 år. Efter krigens afslutning flyttede hun sammen med familien til Kolstrup 23, Aabenraa hvor svigermoderen havde et hus. Hun efter lader sig 2 børn. En datter på knap 7 år og en søn på 5 år.

Efter begravelsen skriver Jydske Tidende følgende:

Fru Wilhelmine Sass’ Jordefærd

På sin 7 års bryllupsdag begravedes i går på Åbenrå kirkegård offeret for den ulykkelige begivenhed i Løgumkloster, Fru Wilhelmine Sass, Åbenrå. Sørgehøjtideligheden havde samlet flere hundrede mennesker. Den tyske frimenighedspræst fra Løgumkloster, pastor Petersen, talte ud fra ordet i 1. samuelsbog om, at ’Herren gør, hvad han finder bedst’. Postoren betegnede det skete som ganske uforståeligt og skæbnetungt, en begivenhed, som ingen havde regnet med og næsten ikke kunne fatte.

Præsten understregede, at man ikke burde dømme gerningsmanden, der vil komme for menneskers og senere for Guds domstol, og han fortsatte: Vi tyskere har måske også sammen med alle andre europæere medskyld i, hvad der er fulgt efter disse svære år. Når dette er sagt, bør dog også tilføjes, at den ånd der skabte baggrunden for dette drab, bærer større skyld end gerningsmanden selv. Præsten udtrykte håbet om , at ulykken måtte føre til en bedre forståelse mellem danske og tyske landsmænd og rettede til slut nogle trøstende ord til de efterladte.

Efter jordpåkastelsen bragte redaktør Ernst Siegfried Hansen familiens tak til følget.

Dr. Wernich, Sønderborg, udtalte derefter bl.a.: - Det er uforståeligt, at fanatisme stadig har så stor magt over mennesker. Og vi kan spørge om, vi har medskyld i en sådan ånd. Over for mig har mange danske taget afstand fra en sådan lidenskab og et sådant had og givet udtryk for deres vilje til at forbedre forholdet mellem de to befolkninger. Det har glædet mig, at mange kredse har forsøgt at forstå os bedre, og vi må derfor love hinanden at gøre vor indsats som tyske.

Derefter bragte bibliotekar Fr. Christensen, Åbenrå, en hilsen fra den tyske skoleforening og de tyske lærere, og redaktør Jes Schmidt, Åbenrå, en hilsen fra den tyske ungdom i Nordslesvig.

Anklageskrift er endeligt færdigt den 15. februar 1949.

Heri står bl.a. at Johan Christensen tiltales for uagtsomt at have forvoldt en andens død og for ved grov kådhed har sat andres liv i fare. Nis Johansen tiltales for af grov kådhed eller af lignende hensynsløs måde at have medvirket ved at andres liv har været i fare. I anklageskriftet står der videre, at der var 10 skarpe skud i revolveren og at de 5 affyres. 4 af disse ender i muren mens et slår gennem vinduet og dræber fru Sass.

Retten er sat den 25. februar 1949

Dommen over Johan Georg Peter Christensen og Nis Reinholdt Johansen faldt kl. 17. Johan Christensen fik 5 måneders fængsel og skulle betale 4944 kr. i erstatning til Wilhelm Sass og 6000 kr. til ægteparets 2 børn. Nis Johansen fik 3 måneders fængsel og fik konfiskeret pistolen. Herudover skulle de betale sagens omkostninger på 25.292 kr. Anklageren appellerede straks dommen.

Overskrift
Hotel Løgumkloster 1948
Overskrift
Gerningsstedet (Foto Jydske Tidende)
Overskrift
Hullet i vinduet! (Foto Jydske Tidende)

Markedsgade 37

Foto 2012

Matrikel nr. 192 - Boligareal: 158 m² - Grundareal: 988 m² - Byggeår: 1870 

Ejer 1739-43 Harmensen, Lorentz,

Ejer 1743-63

Teuring, Peter Petersen, skomager. Søn af Peter Teuring, der døde den 22. juni 1740 i Løgumkloster. Gift med

Pedersdatter, Kirsten, født i Visbjerg, Nr. Løgum. Datter af Peter Jacobsen og Ellen Hansdatter. Hun døde den 12. maj 1774 i Løgumkloster. 63 år

Børn:

Teuring, Christian Hansen. Han døde den 25. feb. 1830 i Løgumkloster. 49 år. Børn: Dorothea kistine Teuring; Anna Maria Teuring, født den 13. apr. 1776 i Løgumkloster.

Ejer 1763-66 Lorenzen, Iver,

Ejer 1766-72 Lorenzen, Niels, guldsmed. Søn af kådner og Krenzhusmand, Lorenz Iwersen og Kirsten Pedersdatter. Gift den 28. apr. 1769 i Løgumkloster med 

Jørgensdatter, Karen, født i Ribe. Datter af hjulmager, Jørgen Jensen og Karen Pedersdatter. 

Ejer 1772-86 Tillesen, Andreas,

Brændt 1809

Ejer 1786-1815 Outzen, Jacob,

Ejer 1815-46 

Outzen, Andreas, kådner og garver, født c. Søn af kådner og garver, Jacob Christian Outzen og Christina Nielsdatter. Han døde den 23. feb. 1820 i Løgumkloster. 32 år. Gift med 

Outzen, Abell, født i Hunderup. Datter af hufner, Jes Jepsen og Anna Kirstina Nissen. 

Børn:

Outzen, Jacobine.

Ejer 1846-52 Andresen, Söncke Christian,

Ejer 1852-59 Samuelsen, Thomas, købmand, født c1829 i Løgumkloster.

Nybygget 1870

Ejer 1859-74 Samuelsen, Christian, købmand, og gæstgiver, født født den 4. juni 1807 i Løgumkloster. I Samme periode ejer og bor han i Markedsgade 19b med familien. Han bruger sikkert denne ejendom som udlejning.

Ejer 1874-1907

Hynding, Bunde Hansen, født den 21. dec. 1840 Bovlund, Agerskov. Søn af Bunde Hansen Hynding og Dorothea, født Paulsen. Han drak sig ihjel (Delirium tremens) den 7. sep. 1881 i Løgumkloster. Han døde den 7. sep. 1881 i Løgumkloster. 40 år. Gift 1. gang med

Hynding, Dorothea, født Paulsen.

Børn:

Hynding, Anne, født den 10. okt. 1838 i Bovlund.

Hynding, Christian

Hynding, Boy

Hynding, Christine

gift 2. gang 1868 med

Hynding, Gunder Marie, født Jørgensen c1843 i Løgumkloster. Døde den 16. apr. 1917 i Løgumkloster. 74 år.

Børn:

Hynding, Dorthea, født den 2. apr. 1869 i Løgumkloster. Konfirmeret i Åbenrå. Gift den 9. nov. 1889 i Løgumkloster med dr. med. i Kirn, Walter Emil Hermann Rudolphi, født den 4. aug. 1860 i Magdeburg. Søn af Hermann Friedrich Carl Rudolphi og Wilhelmine Louise Henriette, født Lüddecke.

Hynding, Bunde Christian Hansen, født den 21. maj 1871 i Bovlund. Han døde ugift den 22. aug. 1892 i Løgumkloster.

Hynding, Meta Cecilia Margrethe, født den 28. apr. 1875 i Løgumkloster. Gift den 9. apr. 1896 i Løgumkloster med læge, Friedrich Georg Schmidt, født den 25. apr. 1864 i kong Frederik den 7. kog. Søn af Niels Schmidt og Margaretha Henriette Louise, født Hasselmann.

Ejer 1907-19

Jacobsen, Hans, læge. Gift med

Hansen, Benedicte Dorothea Nicoline, født Fursen.

Børn:

Hansen, Iwan Franz Joachim Filholm, født den 7. aug. 1910 i Løgumkloster.

Hansen, Flamine Magdalene Juliane, født den 20. jan. 1912 i Løgumkloster.

Ejer 1919 Andersen, Gestinn, frk. fra Visbjerg. Nr. Løgum.

Ejer 1919-20 Hinrichsen, Christian, læge,

Ejer 1920-25 Holdt, Jacob,

Ejer 1925-29

Carstensen, Johannes Thaysen, gårdejer og musketer, født den 6. feb. 1857 i Løgumkloster. Søn af gårdejer, Peter Carstensen og Mette Christine, født Thaysen. Han døde af en lungebetændelse den 7. maj 1930 i Løgumkloster. 73 år. Gift med

Carstensen, Kirsten Marie, født den 14. juli 1958 i Gørding. Datter af Anders Bendixen og Mette, født Petersen. Hun døde den 29. apr. 1935 i Løgumkloster. Hun var den første den blev bisat i Løgumkloster kirkes kapel. Det skete den 2. maj 1935 kl. 17.00. 

De ejer også Jørgensgårdsvej 15 i perioden 1921-35. Se børnene her.

Ejer 1929-56

Carstensen, Alma Benedicte, født den 28. nov. 1885 i Løgumkloster. Datter af forrige ejer. Hun døde ugift den 27. dec. 1956 i Løgumkloster på Carstens Minde. 71 år. Hun boede i mange år alene i huset og gjorde et stort arbejde for Ydre missions kvindekreds.

Lejebolig 1 i 1948-68- Lund, Thea Bertha Auguste, født Brandes den 6. juni 1896 i Blumlager kirche i Celle, Tyskland. Hun var gift med bogholder og byrådssekretær 1925-48 ved Løgumkloster Kommune, Richard Lausen Lund. Se Allégade 13.

Lejebolig 2 i -1950- Rasmussen, Bertha Cathrine, kurvemager, født den 10. sep. 1901 i Løgumkloster. Hun boede tidligere i Mellemgade 5.

De år Bertha Lund og Bertha Rasmussen boede i huset, kaldte man dem for de 2 Bertha’er.

Forretningslejer -1956- Løgumkloster Elinstallationsforretning ved Heine Hartkopf. 

Ejer 1957-61

Abrahamsen, Jelva, kontorassistent, født den 23. sep. 1933 i Løgumkloster. Datter af gårdejer, Karl Marius Rasmussen og Helga, født Carstensen. Gift den 28. dec. 1957 i Løgumkloster med

Abrahamsen, Emil, mekaniker i Odense i 1957, født den 23. sep. 1933 i Nr. Løgum. Søn af gårdejer, Hans Peter Abrahamsen og Theodora Caroline Beyer, Visbjerg, Nr. Løgum.

Kontorlejer 1958-: Bucka-Christensen, E., sagfører.

Ejer 1961-75-96

Rasmussen, Karl Marius, (MARIUS) gårdejer, født den 11. juli 1890 i Dalby, Odense. Søn af husmand, Niels Peter Rasmussen og Mathilde Sofie Cecilie f. Madsen. Gift 2. gang den 20. dec. 1952 i Løgumkloster kirke med

Rasmussen Bertha Catrine, kurvemagerske, født den 10. sep. 1901 i Løgumkloster. Det er hendes første ægteskab. Se mere i Mellemgade 5.

Ejer 1996- Løgumkloster Friskole