6 X TIP MOR (768-1023)

792

Nis Nissen Frank

Nis Nissen Frank døde 1747 i Emmerlev.

793

Dorthe Frank

Dorthe Frank døde 1759 i Emmerlev 

Børn:

(396) Knud Knudsen Franck

800

Jens Thomsen Mørk

Jens Thomsen Mørk var Gårdmand på gården Mørk i Gestrup, Agerskov sogn. Han dør i 1631.

801

Gunder Hansdatter

Samme år som Christian den 5. bliver salvet til arvekonge, 1670 bliver Gunder Hansdatter født i Gestrup som ægte datter af (1602) Hans Pedersen.

Som ung bliver hun gift med Jens Thomsen Mørk og sammen driver de en gård i Gestrup. 

De får bl.a. børnene:

(800a) Thomas Jensen født Dom. Regate 1697.

(400) Mads Jensen

802

Søren Christensen

(Christen Mørck)

Søren Christensen, født i 1661 i Roost, Arrild sogn som ægte søn af (1604) Christen Sørensen og (1605) Maren Christens. 

Som salig Christen Mørck i Roost ved døden er afgangen, så er af retten forordnet Errich Pedersen i Branderup til lavværge for enken Ellen Christens, og Hans Tamsen Mørck, som det godvillig har antagen og sin ed aflagt. 

Hans Tamsen Mørck i Østergasse, Tingsvidne.

For retten blev oplæst en skriftlig vurdering, lydende således, Anno 1732 den 9. januar haver rettens middel i Nør Rangstrup Herrit, med efterskrevne12 mand, nemlig Christen Hansen, Hans Clemmendsen, Jes Hansen, Hans Gaard i Gestrup, Truels Hansen, Clemend Jacobsen, Jens Gaard, Hans Kiergaard, Peder Pedersen i Rurup, Kalle Pedersen i Branderup, Hans Rostgaard og Hans Nissen i Roost, været i for i Roost i salig Christen Mørcks hele ejendomsgård, og der sammesteds vurderet ejendom, huse, bygninger og huis som forefandtes, på det skift og deling imellem den salig mands enke Ellen salig Christen Mørcks og deris eneste søn Christen Christensen som er cirka ½ år gammel, kunne ske, og er vurderingen forettet i enkens og hendes forordnede lavværges Errich Pedersens i Branderup, samt barnets faders broder og formynder Hans Tamsen Mørck i Østergasse, deris over- og nærværelse således som følger. 

Antal

Tekst

Mark

Skilling

10

Fag af vester enden af salshuuset med

jord-, muur-, søm- og nagel- fæste,

undtagen en jernkaekeloven a fag 15 mark er

150

 

14

Fag af øster enden af samme huus a 10 mark

140

 

10

Fag østerlade a 8 mark

80

 

15

Fag Nør lade med en indkiøreport med i beregnet a 5 mark

75

 

8

Fag af vester laden fra Nør ende a 2 mark

16

 

5

Fag bryggershuus med oven og skorsteen a 9 mark

45

 

1

Brun hoppe 12 år gammel

21

 

1

Brun stiernet 3 års hest

36

 

1

Brun skimelet hoppe 9 år gammel

30

 

1

Sort stiernet hest føll

10

 

1

Brun hest føll

9

 

1

Gammel blåskimelet hoppe

12

 

1

Brun 2. års plag

18

 

1

Skimelet 3. års plag

18

 

1

Gammel grå koe

10

 

1

Gammel grå koe

10

 

1

Gammel grå koe

10

 

1

Gammel sorthielmet koe

10

 

1

Gammel grå koe

9

 

1

Gammel sort koe

9

 

1

Sort hielmet koe

9

 

1

Kulsort koe

9

 

1

Kulsort koe

10

 

1

Lige koe

10

 

2

2. års qvier a 5 mark

10

 

2

2. års qvier en sort og en grå a 5 mark

10

 

2

Sorte 2. års stude.

9

 

2

1 sorthielmet og 1 kulsort stud a 10 mark

36

 

2

Stude

24

 

4

2. års stude a 7 mark

28

 

9

2 kalve a 4 mark

36

 

1

Lidet kalv

2

 

10

9 får og en bonnevær (vædder) a 2 mark

20

 

1

Dend beste vogn med hammel, kobbel,

vognkørft og ald behør uden Pudder og Tøme

 

 

2

Stelder, e hiul og en Stiert tilsammen

15

 

1

Halffremmer vogn med stiert

3

 

2

Gammel bredspollere Bærer

2

 

2

Galte og it Soegriise a 3 mark og 8 skilling

 

3

1

Steen kilde med sveve karm og vandtroug

10

8

1

Hiulbahre

3

12

1

Gammel achter steld

 

2

1000

Blegbrend muursteen a 100   12 skilling

 

3

700

bedere muursteen a 100   12 skilling

 

5

1

Ny græs lee uden skaft

5

4

1

Ny græs lee med skaft

2

 

1

Lige græs lee med skaft

2

 

1

Maylee med skaft a 6 skilling

2

 

1

Løs dito

2

 

3

Leer dend eene med skaft a 6 skilling

1

2

2

Høforke med skafte a 6 skilling

 

12

2

Trifork a 3 skilling

 

6

1

Skauspade

10

 

1

Grofspade

 

1 ½

1

Brun røer

 

½

2

Par hahr-tøy a par 12 skilling

1

8

1

Naptange

 

3

1

Klohammer

 

2

4

Jern hiulringe

 

6

2

Gammel heste mibler

 

2

2

Ploug forkaster a 2 skilling

 

4

1

Drageknif

 

1

1

Spegeboerd med skaft

 

½

2

Bagger vognreebe a 4 skilling

 

8

1

Gammel saddel

 

8

1

Hæstetræ

 

1

1

Fyrbeeken

1

 

1

Hoel skoufl

 

1

1

Granvindel

 

½

2

Gammel heggeler

 

1

1

Træ stoel med hønde

 

1

1

Liden Qviehud

 

12

1

Lispund hør

2

 

1

Kåber Kedel 11 tt a tt 12 skilling

8

4

1

Dend sønder seng i sønder kløven med bleer, dyner og alt

6

 

1

Dend Nør Seng ibidem

6

 

1

Overdyne og 1 underdyne tilsammen

1

8

1

Gammel boerd i samme Kløve

 

6

1

Udhuggen ege kiste

6

 

1

Lofttrappe

 

10

1

Gammel veftuild

 

4

1

?vegger glif

 

1

1

Grå vefs reise mantel

 

12

3

Blå reise hønder

 

4

1

Liden trind tag korf

 

2

1

Kål kurf

 

2

1

Blå hollandsk fad

 

2

1

gammel spindhiul

 

3

1

Uldstoel

 

1

1

Mesing kedel

3

8

1

Vindser

 

4

1

Musefeld

 

1

1

Skive med it skaf under i køkenet

2

 

1

Tin krus

 

10

1

Glas boutailie

 

1 ½

1

Jernpande

 

2

1

Tag fiering kar og 1 peberqværn

 

½

1

Salthuus

 

½

7

Trætallerkener, it skrabejern og 2 grydskeer

 

2

1

Breckhuus

 

½

1

Ny grydeskee

 

½

8

Milckbøtter a 2 skilling

1

 

1

Kiern

 

10

1

Seyel

 

4

2

Ildklemmer a 4 skilling

 

8

2

Tørskeller

 

½

1

Steenflaske

 

½

3

Keelskeer a 3 skilling

 

9

1

Rist

 

½

1

Gammel jerngryde

 

8

1

Liden Stappe

 

2

2

Heele ølltønder a 12 skilling

1

8

1

Øltragt

 

1

1

Jern spand grebe

 

2

1

Spand med jern giorde

 

4

1

Metal gryde

 

8

4

Setter

 

2

1

Stoer sort leere gryde

 

1

6

Støeker fiele a ½ skilling

 

3

1

gammel bygtønde

 

1

1

Tag korf

 

1

1

Tobenik (evt. Tobenck)

 

2

1

Hahrknob

 

1 ½

1

Tag korf meere

 

2

1

Lidet kalfskind

 

3

1

Liden tag korf

 

½

1

Sold

 

9

1

Bagtroug med 2 stoele under

 

4

1

Qværn

6

 

1

Gammel øllkar

 

4

2

Køllflagger

 

2

1

Gammel øllkar meere

 

3

2

Tag laage

 

½

1

Sædekorf

 

2

2

Kornsæcke a 8 skilling

1

 

1

Sold

 

½

1

Drøsttroug

 

6

1

Korn bing i bruhuset

2

 

1

Ploug med tilbehør

3

 

1

Gammel harve

 

4

2

Las træer

 

10

1

Stoel

 

3

1

Dito med hønde

 

2

1

Træfur

 

2

1

Billet

 

2

1

Strygjern

 

6

1

Stoel med hønde meere

 

2

1

Klæderbørste

 

1

1

Løsstander

 

½

1

Glas Bottallie

 

1 ½

1

Hackels kiste med knif

 

8

2

Salmebøgger a 8 sk

1

 

1

Blicktragt

 

1

1

Gammel Løgtræ

 

1

1

Jernkackeloven

15

 

1

Jern fyrfad

 

2

1

Ege boerd

 

12

1

Baugstoel med hønde

 

8

5

Hollandske fade

 

3

1

Tin lyskierte

 

2

1

Huus postill

 

3

2

Små stoele

 

1

3

Gemeen steenfad

 

1 ½

40

Skepper mønt rugsæd a skep 2 m 8 sk

100

 

40

Skepper anden kierf dito a skep 2 m

80

 

20

Skepper tredje kierf dito a skep 1 m

20

 

40

Skar steendiger a 1 sk

2

8

1

Seng i dørnset ved Nør siden

6

 

1

Dito ved øster siden ibidem

5

 

30

Skepper byg til sæd a 5 sk

9

6

 

Havre findes inttet af alt korn både rug, byg

og?adder meere end til husholdningen

kand fornøden giøres, så og til magazin som

svares strax af boehaven.

 

 

1

lang ege underboerd i pistlen (?) med 3 remme ud?

6

 

240

Læs gøde a læs 3 sk er

45

 

 

Dend salij mands gangklæder

 

 

1

Brunt halfslit vadmels kiol med hornknapper ud?

5

 

1

Brun klæde kiol med hoor (?) knapper ud? u=vendt

12

 

1

Sort klæde kiol u=vendt

18

 

1

Sort klæde vest u=vendt

7

 

1

Par vadmels ny boxer

2

 

1

Brun klæde vest u=vendt

5

 

1

Læder vest med tin knapper ud?

4

 

1

Par læder boxer uden underfoer

1

8

1

Stribet brystug med til knapper ud? af hiemgiort tøy

1

 

1

Brun femsølf trøye med tin knapper ud?

1

 

1

Par gamle sorte strømper

 

2

1

Gammel hat og it par skoe solt for

1

 

 

Christian Sørensen i Arnum bekommet af enken

af dend salij mands klæder efterskrefne som skal

føris tilstede eller penger derfor i sted efter vordering

 

 

2

Sorte klæde boxer u=vendt

3

8

1

Sort vadmels vest

1

 

1

Spansk røer

1

8

1

Par støvler som enken har soldt og bekommet derfor

4

6

1

Skrin af fyr som dend salij mand lånte

 

 

 

Maren Sørensdatter i Landeby

Enkens gang klæder derimod foruden hendis

daglig klæder bedrager sig om følger

 

 

1

Huidelig vebs kiol

4

 

1

Sort saris kiol

10

 

1

Rød høy farvet skiørt

5

 

1

Sort tosølfs skiørt

3

 

1

Grå tosølfs skiørt

2

 

1

Brun vebs skiørt

2

 

1

Regnklæde

2

8

1

Huideblå trøye

1

8

1

Sort trøye

1

12

1

Grå dito

1

 

1

Gammel sort dito

 

12

1

Gammel brun trøye

1

 

1

Par Kallemanckes ermer

 

12

1

Blå forklæde

 

8

1

Sort dito

 

10

1

Sort fløyels hue

2

 

2

Gammele sorte huer

1

 

1

Sort flors klud

 

6

1

Huid dito

 

6

1

Ask

 

6

9

Allen vef a 6 sk er

3

6

1

Sort hundskinds moffe

 

2

 

Summa heele vorderingen

Herritzfogden tilspurde enken og hendis lavværge,

om der var noget meere at vordere,

da svarede de ney, de viste icke meere.

 

 

 

1526

 

 

Kongl. may tt = Restandtz af ordinaire og

extra ordinaire skatter

206

9

 

Ridefogdens gebøhr for vordering 6 mark

for skift og deeling

 

12

 

 

Herritzfogden for Vordering 6 mark, Skift og deling 6 mark, Formønderskab 1 mark, Vorderings endelig afvindelse 1 mark.

 

14

 

 

Herritzskriveren for Vordering 3,-

Skift og deeling 3,-

Tingsvinden at skrive 1,8

 Copy af vorderingen at skrive 1,2 

Forseiling at eeden 0,9

2 Formøndere at føre til protocill 0.8

 

 

 

Stemplet papier til denne tingsvinde

1

11

12

Vorderings mænds løn

9

 

 

Monshr Hans Outzen i Roest kræver

13

11

 

Karen Sørensdatter i Roest af hendis børnepenge

capital 2 års rente til Mickelsdag 1731

for en kiste Rente af disse 15 mark i 2 år

150

15

15

1

 

 

Merret Sørensdatter ligesom hendis søster

Capital og rente til samme Mickelsdag

 

181

 

 

Maren Sørensdatter

Capital og rente Mickelsdag 1731

 

101

 

 

Errick Pedersen i Branderup

1 års rente deraf

Noch foderer hand reede lånte penge

33

1

1

 

8

8

 

Christian Sørensen i Arnum børnepenge capital

Resterende rente til Mickelsdag 1731

37

3

 

8

 

Andreas Slange præstelig rettighed

7

 

 

Degnen sin rettighed

2

 

 

Christian Mecklenborg i Closter

2

 

 

Anne Tøges I Roest

12

 

 

Hans Tamsen Mørck I Østergasse

15

8

 

Tammes Nissen i Østergasse fortiendt løn til Mortensdag

1731 fra samme Mortensdag og til Pedersdag 1732

36

6

 

 

Peder Lassen i Giesing hestepenge

3

 

 

Niels Tygesen i Hiemsted hestepenge

 

8

 

Hans Rostgaard i Roest

2

2

 

Truels Lauridsen resterende løn til Pedersdag 1732

7

 

 

Tienste pigen Margrete Pedersdatter resterende løn

til Pedersdag 1732

 

3

 

 

Madtz Mørck i Arrildt

48

 

 

Hans Wind smed i Roest

22

8

 

Jens Smed i Østergasse

2

 

 

Enkens begravelse imod hendis mands

30

 

 

Summa på forskrefne gield bedrager sig

1003

11

de 12 vorderings mænd stod for retten, og ved høyeste eed bekræftet, at de denne vordering haver forrettet det ricktigste de kunde skønne, goed og gield imod huer andere lignet og lagt, bliver meere goed end gield 

Nemlig…………………………522 Mark 5 skilling

Men som formøndern med denne vordering icke var fornøyet, og hand ey syntis at hand kunde eller torde give sin møndelings ret til ejendommen hen for så ringe pris som bøndergrunden og eiendommen er vorderit, så kunde ingen skift og deling holdes førend hand med enken og hendis lavværge derom kunde foreenis, såsom hand bad, det hermed så lenge måtte have anstand. 

Han dør den 13. september 1730 i en alder af 69 år. 

 803

Ellen Petersdatter

Ellen Petersdatter, født i 1665 i Branderup som ægte datter af (1606) Peder Quorp og (1607) Kirsten.

Søren og Ellen bliver gift den 21. juni 1685 i Branderup kirke. 

(802a) Kirsten Sørensdatter dør i en ung alder.

(401) Karen Sørensdatter

(802c) Merret Sørensdatter

(802d) Ellen Sørensdatter dør i en ung alder.

(802e) Maren Sørensdatter

(802f) Christian Sørensen.

Hun dør 15. januar 1730 i en alder af 65 år.

804

Hein Skipper

Roost.

805

Ellen Hansdatter

Børn:

(402) Hans Heinsen

880

Cort Jensen

Cort Jensen, født i Hornslet sogn i Randers amt. Han dør s.s. i 1693.

Børn:

(440) Jens Coertsen

882

Peder Fisker

Peder Fisker er født 1686 i Skrydstrup. Han døde 1741 s.s. 55 år gammel. 

Børn:

(441) Ellen Pedersdatter

912

Riggel Andresen

Riggel Andresen, født i Vennemose, Abild sogn som ægte søn af (1824) Riggel Andresen og (1825) (Mat.) Marie(Jowr)? Han har et dødfødt barn i 1782. 

913

Karen Hansesdatter

Karen Hansesdatter er født 1699 i Abild som ægte datter af (1826) Anders Hansen og (1827) Margrethe. Hun dør den 22. april 1766 i en alder af 67 år.

Bopæl: Høgslund og Vennemose Abild sogn.

Børn:
(456) Jørgen Riggelsen

(912b) Anders Riggelsen

(912c) Riggel Riggelsen

(912d) Christian Riggelsen

(912e) Peder Riggelsen

(912f) Hans Riggelsen

(912g) Marin Riggelsdatter

918

Peter Hansen

I 1711 får Peter Hansen fæstebrev på en gård i Kongsbjerg. Forinden har Hans Hansen også haft fæste på dette boel. Gården er det 4. og vestligste hus i Kongsbjerg. Peter Hansen bor sammen med 2 kniplepiger.
Det er meget sandsynligt at Peter Hansen og de 2 kniplerpiger er søskende til Hans Hansen. Flere ugifte piger fra Abild slog sig ofte ned som kniplepiger. 
Bopæl: Kongsbjerg, Abild sogn

919

Kirsten Lausesdatter

Børn:

(459) Catrine Petersdatter

972

Peder Feddersen

Peder Feddersen, født 1686 på Pelworm som ægte søn af (1944) Peter Fedders. 

973

Hinke Peters

Hinke Peders er født 1690 på Pelworm.

Peder og Hinke blev gift 1711 i Pellworm kirke. 

Børn:

(486) Fedder Petersen

974

Edlev Boysen

Edlev Boysen er født 1688 på Pelworm. Han blev gift 1714 i Pellworm kirke.

Børn:

(487) Antje Boysen

1002

Johan Wilhelm Diedrich

Johan Wilhelm Diedrich er døbt i 1660 i Niederbieber som ægtebarn af (2004) Simon Diedrich og (2005) Anna Zirbes.

1003

Agnes Remagen

Agnes Remagen er født 1663 i Segendorff i Tyskland som ægte datter af (1006) Theiss Mathias Remagen og  (1007)Anna Catharina. Hun dør d. 27. juni 1700 i Segendorff i en alder af 37 år.

Børn:

(501) Catharina Margaretha Dieterichsen

1004

Michel Pedersen

Michel Pedersen er født 1699 i (Døstrup).

Børn:

(502) Matz Michelsen