BEIM

TIPOLDEFORÆLDRE MOR 24- 31

24

Boy Hansen Trip

Boy Hansen Trip er født onsdag den 12. september 1821 i Emmerlev som søn af (48) Hans Mathias Hansen og (49) Marthe Marie født Pedersdatter. Søndag den 14. oktober samme år bliver han døbt i Emmerlev kirke 

Faddere: Mads Andreasen Petersen. Eye Christine Petersen, HougårdKirsten Mari Hansdatter, Kg. 

Som barn bor han sammen med sine forældre og 6 søskende på matrikel nr. 55 i Emmerlev.

Sine første 3 leveår har han sin bedstefar Hendrich Hansen Trip i Emmerlev og ind til han er 12 år bedstefar, Peter Nielsen Hovgaard, som også bor i Emmerlev.  

I 1837 bliver han 15 år gammel konfirmeret i Emmerlev kirke og får lige som sine søskende tilføjet navnet Trip. Herefter går han i lære som snedker. 

Boy Hansen Trip køber en gård i Vester Terp (Vester Terpvej 7) den 25. november 1864 af Henry Jørgensen, Kaltoft. Landbrugsejendommen er da på 8 ha. (Bind 1 nr. 24 Grundskyldsforvaltningen, Matrikelkontoret i Tønder. Uddrag af ejendoms- og grundskyld for Nr. Løgum indeholdt under artikel 24 af Boy Hansen Trip fra nr. Løgum, parcel nr. 81).

I 1881 ejer han følgende i Nr. Løgum: Kort 1 Parcel nr. 81, 82, 83. Kort 8 Parcel nr. 38, 39, 40. Kort 9 Parcel nr. 31, 32, 33.

I 1887 dør hans kone i en alder af kun 46 år.

I 1888 skriver han testamente:

Jeg undertegnede landmand, Boy Hansen Trip af Løgumbjerg har på grund af min høje alder og stedse tiltagende svaghed oprettet efterstående testamente som min sidste vilje. 

§ 1 Min søn Niels Jensen Hansen modtager efter min dødelige afgang den mig tilhørende landejendom på Løgumbjerg. Bygninger og landareal, udsæd, alle kreaturer og alt ind- og udbo med undtagelse af en fuldstændig seng til min datter Anne Cathrine Hansen. 

§ 2 Forbenævnte min søn har at halvt efter min dødelige afgang at indbetale alle efter 4 % pro anno til min andre børn:

1) Mathilde Marie Christensen født Hansen gift med vognmand H. P. Christensen, Løgumkloster Mark 750.

2) Anne Cathrine Hansen foruden den i § 1 før benævnte seng Mark 750.

3) Hans Mathiasen Hansen Mark 750. 

§3 Endvidere har min søn at lade mig ved min dødelige afgang, begrave efter sognets skik og brug, og overtager så den af mig skyldige gæld hvilken mine benævnte 3 andre børn ikke hæfter.

Således har jeg ved sund fornuft oprettet dette testamente som min sidste og fri vilje. 

Løgumbjerg den 23. november 1888.  

Boy Hansen Trip, Herman Homilius og Hans Peter Christensen.

Boy Hansen Trip dør i en alder af 71 år torsdag den 12. oktober 1893 i Vester Terp. Han bliver begravet ved Nr. Løgum kirke. De sidste år inden sin død bor han i Løgumgaarde. 

      25

Marie Andrea Windfeldt

Marie Andrea Windfeldt bliver født fredag den 9. april 1841 i Løgumkloster som datter af (50) Niels Windfeldt og (51) Anne Cathrine født Michelsen. Hun bliver døbt i Nr. Løgum kirke søndag den 2. maj samme år.

Faddere: Mette Botilla Michelsen,Tønder. Peter PetersenHedevig Christensen.

3 af Maries bedsteforældre er for længst døde. Kun én bedstefar, Mathias Windfeldt lever hendes første 3 leveår. Maries mor dør da hun er 12 år gammel. 

Lørdag den 30. april 1864 bliver hun gift med Boy Hansen Trip i Nr. Løgum kirke. Han var 20 år ældre end hende. 

Børn:

(24a) Mathilde Marie Hansen født den 19. august 1864 på Løgumbjerg. Hun bliver gift i Løgumkloster den 3. maj 1888 med Økonom og fattigforstander Hans Peter Christensen født 19. april 1863 i Klovtoft, Hellevad sogn.

(12) Niels Jensen Hansen er født mandag den 10. juli 1867 på Løgumbjerg. Han bliver gift fredag den 9. december 1892 i Nr. Løgum kirke med Wilhelmine Wilhelmsen.

(24c) Hans Mathias Hansen er født 29. marts 1870 på Løgumbjerg. Han dør samme dag på Løgumbjerg.

(24d) Hans Mathias Hansen er født den 25. april 1877 på Løgumbjerg. Han bliver gift den 15. november 1907 med Olufine Kjestine Lohmann fra Vodder. 

(24e) Anne Cathrine Hansen er født den 5. november 1874 på Løgumbjerg. 

Marie Andrea Windfeldt dør kun 46 år gammel fredag den 4. november 1887 i Ulstrup i Nr. Løgum sogn. 

26

Thomas Jensen Wilhelmsen.

Thomas Jensen Wilhelmsen er født fredag den 15. maj 1829 i Døstrup som ægte søn af  (52) Vilhelm Jørgensen og moderen (53) Marie Kristine Benetidatter. Han bliver døbt den 8. juni samme år.

Faddere: Wilhelm Jørgensen. Skærbæk. Wilhelm Hørlyck, Løgumkloster. 

Han havde gode kundskaber i skolen og en god opførsel.

13 år gammel bliver han konfirmeret i Døstrup kirke.

14 år gammel mister han sin mor.

Da han er 16 år mister han den eneste bedsteforælder, han har kendt nemlig Kiersten Lauritsen. Hun fik 8 børn med 3 forskellige mænd og boede sine sidste år i Brede sogn. 

I 1855 er han tjenestekarl hos sin onkel (104d) Peder Wilhelm Jørgensen som ejer en gård i Roost. 

Han levede som parcellist.

I Nr. Løgum. I skyld- og panteprotokollen står at Thomas Jensen Wilhelmsen, Kloing (D345) i 1872 køber et mindre jordareal af Jens Jepsen Appel til 600 daler.  

Han dør i en alder af 69 år lørdag den 15. april 1899. (Er begravet i grav nr. 165). På hans gravsted ligger et dødfødt barn den 26. maj 1902 af Mads Peter Hansen, Kloing og Cathrine Otteline Schnidiker.

27

Marie Kristine Jensen.

Marie Kristine Jensen er født tirsdag den 28. september 1841 i Kloing som ægte datter af  (54) Eli Lassen Jensen og moderen (55) Anne Botille Andersdatter. 

Hun er døbt d. 1. oktober samme år i Nr. Løgum kirke og blev wax. den 25. juni 1842 og fik attest den 31. december 1842 af Cadolin.

Den 16. marts 1856 blev hun konfirmeret under dispensation, da præsten skønnede, at hun var for dum til at lære troelsbekendelsen.

Børn:

(26a) Marie Kristine Wilhelmsen født 10. april 1863. Faddere: Anne Elke Christoffersen fra Vester Terp; Fadder:  Margrethe Elise Jensen, Løjtved og hendes onkelAnders CarstensenWilhelmsen, Døstrup. Hun bliver gift med Herman Homilius. 

(13) Wilhelmine Wilhelmsen født 1866. 

(26c) Anna Botilla Vilhelmsen født den 10. september 1867. Faddere: hendes faster Herle Wilhelmsen , hendes fasterAnne Kjestine Vilhelmsen og hendes onkel Bendix Vilhelmsen. Hun bliver gift med Peter Egebjerg.  

Marie Kristine Jensen dør i en alder af 83 år mandag den 18. maj 1925 klokken 03:00. Hun bliver begravet den lørdag d. 23. maj 1925 med ligprædiken. 

Thomas Hansen Jensen sammen med sin anden kone Ane Magrethe f. Clausen

28
Thomas Hansen Jensen
 

Thomas Hansen Jensen bliver født lørdag  den 30. september 1837 i Møgeltønder som søn af (56) Jens Thomsen Bachmann og (57) Cathrine Maria født Hansen. 10 dage senere bliver han døbt i Møgeltønder kirke.

Fadder: I. Lorenzen, Hoxbund. 

Den 27. maj 1840 bliver han wax. af Kjær. 

Da Thomas er 10 år gammel mister han sin mor og som 16 årig sin far. Begge hans forældre døde på fattiggården. 

Da Thomas er 12 år gammel, bor han alene på fattiggården i Møgeltønder. Han hedder da Thomas Hansen Bachmann. Han skipper senere navnet Bachmann og bruger herefter navnet Jensen efter sin far Jens. 

15 år gammel bliver han konfirmeret i Møgeltønder kirke. 

I 1864 hvor han er 26 år gammel, bliver han gift i Rosenkrans kirke med den 20 årige  Marie Cathrine født Andreasen.

Med hende får han

(14) Carsten Andreasen Jensen,

(28b) Jens Thomsen Jensen

(29) Marie Cathrine dør i barselssengen.

Allerede 21 måneder efter Marie Cathrines død får Thomas et ægte barn med Ane Magrethe Clausen, som han i mellemtiden også er blevet gift med. Hun kom som 21-årig husholderske til Thomas og havde forinden født en pigen, Jensine udenfor ægteskab.  Anna Margarethas ægteskab med Thomas Hansen Jensen resulterede i yderligere 9 børn: 

Ingeborg Petrea. Gift d. 9.11.1898 med Mads Martin Peter Lausen (Martin Lausens farmor), Carl Martin, født d. 16. oktober 1878 i Abild.Han døde den 2.juni 1955; Peter, Agathon, Christine(født d. 13. september 1871 i Abild, der døde som 2½ årig), Anthoni, Iver, Christine født d. 25. oktober 1873 i Abild og Anne. 

(Korrigering Matin Lausen)

Der er problemer med hans kones efternavn. Et sted er hun født Hansen et andet sted Andreasen. Andreasen er nok mest sandsynligt, da (14) Carsten får det som mellemnavn. 

Thomas Hansen Jensen er i en periode inderst, arbejdsmand og skovarbejder. Han dør søndag den 28. januar 1917 i Abild 74 år gammel. 

Den Kongerigske Fattiggård som lå på Slotsgade 63 i Møgeltønder boede følgende personer i 1850: 

Jef Jensen

Alder

52

Navn

Maren Petersen

8

59

Bendix Jacobsen

85

Jørgen Steffensen Lundt

Hans Lausten Helt

70

63

Andreas Petersen

Niels Christiansen

46

65

Peter Christian Jørgensen

63

Christian Nicolaysen

Marie Eskildsen

70

33

Jens Jensen Lund

Juliane Petersen

39

39

Margrethe Marie Skak

53

Karen Hansen

Cilla Marie

26

25

Hanna Marie Mørk

Ellen Boysen

79

41

Ellen Lausten

Marie Nielsen

57

37

Mette Cathrine Horn

81

Morten Hendrichsen

Margaretha Madsen

35

34

Hanne Marie Jørjens

Niels Lousen

20

75

Christian Jessen

63

Marie Lousen

Ingeborg Carstensen

8

10

Margretha Ebsen

Carsten Petersen

8

13

Carolina Skak

13

Andreas Nielsen

Niels Jørgensen Lundt

14

11

Carl Christensen

Lorents Lorentsen

12

11

(28) Thomas Hansen Bachmann

11

Mathias Ebsen

Forstander i Fattighuset

Civilstand

enkemand

Stilling i huset

Husholderske

ugift

enke

Jef Jensens dattersøn

enkemand

Fattiglem

Fattiglem

ugift

enkemand

Fattiglem

Fattiglem

gift

ugift

Fattiglem

enkemand

Fattiglem

Fattiglem

enkemand

ugift

Fattiglem

Fattiglem

ugift

enke

Fattiglem

ugift

Fattiglem

Fattiglem

ugift

ugift

Fattiglem

Fattiglem

enke

ugift

Fattiglem

Fattiglem

enke

gift

Fattiglem

enkemand

Fattiglem

Fattiglem

gift

enke

Fattiglem

Fattiglem

ugift

gift

Fattiglem

gift

Fattiglem

Fattiglem

ugift

ugift

Fattiglem

Fattiglem

ugift

ugift

Fattiglem

ugift

Fattiglem

Fattiglem

ugift

ugift

Fattiglem

Fattiglem

ugift

ugift

Fattiglem

ugift

Fattiglem

Møgeltønder

Fødested

Møgeltønder

Møgeltønder

Århus

Slesvig

Møgeltønder

Slesvig

Møgeltønder

Møgeltønder

Møgeltønder

Slesvig

Slesvig

Møgeltønder

Møgeltønder

Møgeltønder

Møgeltønder

Møgeltønder

Møgeltønder

Slesvig

Slesvig

Lønborg

Slesvig

Slesvig

Møgeltønder

Møgeltønder

Slesvig

Møgeltønder

Møgeltønder

Møgeltønder

Møgeltønder

Slesvig

Møgeltønder

Møgeltønder

Slesvig

Møgeltønder

Møgeltønder

På fattiggården var der et køkken til forstanderen og lemmerne i fællesskab, forstanderens stue, hvor også fattigkommissionens møder blev afholdt, en mælkebod, en ølbod, en kødbod, kniplingsstuen, spindestuen, et foder karlekammer, et arrestkammer, et bryggers og syv nummererede stuer, hvor de 36 beboere skulle sove. I perioder var der op til 60 beboere. Af inventarlisten fremgår, at der kun var sengetøj til ca. halvdelen af beboerne så de må have sovet sammen 2 og 2.

En lidt formildnende omstændighed ved opholdet var det vel, at forstanderen og hans familie skulle spise sammen med lemmerne, som ved denne bestemmelse sikredes en nogenlunde spiselig, om end tarvelig kost, som vor tids ernæringseksperter måske ikke ville kalde så ringe endda.

Levealderen var da heller ikke lavere på fattiggården en andre steder i byen.

Flæsk eller kød fik man kun om søndagen; hertil kom en dag med fisk og i øvrigt bestod menuen af kål, ærter, kartofler, grød, vælling og mælk. Morgen og aften fik hver 8 lod brød, eller i alt ca. 250 g om dagen, hvortil kom, at de, der lavede markarbejde, yderligere fik et stk. brød og en snaps hver halve dag.

I øvrigt skulle forstanderen sørge for en forsvarlig hygiejne. Sengetøjet skulle om sommeren luftes i godt vejr, og om vinteren skulle de efter bagning anbringes i bageovnen. Lagner skulle skiftes 1 gang om måneden eller efter behov, oftere. Lemmernes tøj skulle holdes rent og anstændigt og hver 14. dag have rent undertøj på. 

29

Marie Cathrine Andresen

Marie Cathrine Andresen bliver født den 26. august 1843 i Aventoft (Rodernæs) som datter af inderst (58) Karsten Andresen og (59) Penina Christine født Bahnsen. Hun bliver konfirmeret i Rosenkrans kirke.

Børn:

(14) Carsten Andreasen Jensen

(28b) Jens Thomsen Jensen  er født den 21/12 – 1869 i Abild og døbt den 3/1 – 1870 s.s.

Marie er waxineret af Dirks den 12. januar 1845.

Marie Cathrine Andresen datter af inderst Karsten Andresen og afdøde hustru Penina Bahnsen født i Avtradt sogn faderen nu bosat i Rosenkrans er gift med Thomas Hansen Jensen den 15. januar 1864. 

Marie Cathrine Andresen dør søndag den 2. januar 1870 i Høgslund i barselssengen (11 dage efter Carl Jensens fødsel) i en alder af kun 30 år.

30

Antoni Friedrich Rehling

 Antoni Friedrich Rehling bliver født lørdag den 22. december 1832 i Lillemoven på Pelworm i Tyskland som søn af (60) Antoni Friedrich Rehling og (61) Maria Cathrina født Peters. 8 dage senere bliver han døbt i Pelworm kirke.

Antonis far dør, et halv år før han bliver født og hans sidste bedsteforælder dør 8 måneder før hans fødsel.   

Da Antoni er 1 år gammel gifter hans mor sig med en anden mand. 

Antoni kommer til Abild før 1858. 

Han bliver 1. gang gift med (31) Cathrine Magrethe Andresen, som er knap 5 år ældre end han. Med hende får han 3 børn, heriblandt
(15) Magarethe Rehling. Hustruen dør i 1868 kun 40 år gammel. Han er da selv 36 år og ejer intet.
 

2. gang gifter han sig med Elise Jensen, som er født den 12. marts 1841. Hun var ægte datter af  Jens Larsen Lorenzen Jensen og hustru Anna født Franzen i Gallehus. De boede sammen på Abild mark. Sammen fik de et dødfødt barn som de kaldte Laura. Elise dør af Wattersot og bliver jordet med gravtale i en alder af 40 år 3 mdr. 6 dage. Elise og Antoni var kun gift i 1 ½ år. 

Den 25. juli 1858 køber Antoni et grundareal af J. C. Nissen. Prisen er 11 Mark og 40 Pfennig. Antoni bruger grundarealet til at hente sand fra. Han solgte nemlig sand til stuegulvene i Tønder. (Grundakten i Abild Bind 1 Blad 54). 

 Fra skyld- og panteprotokollen Bind 4 foleum 1616, Abild Sogn:

Den 21. februar 1863 sælger Peter Andresen sit kådnersted til Antoni for 450 Rigsdaler. Jens Hansen Trudsen, Abild har 285 Rigsdaler pant i stedet. Kådnerstedet var på 7 ha 54 ur 59 m. (Se endvidere Nebenbuch for Abild Sogn 27 foleum 1616 s. 479). 

I 1869 skylder Antoni 540 Mark i kådnerstedet til Nis Petersen Paulsen, Abild. 

I 1874 skylder han 1080 Mark til Hansen Paulsen som pant i kådnerstedet. 

Uddrag af grundskyldsprotokollen i Abild Sogn, Tønder Kreds det under artikel nr. 67 indførte grundareal tilhørende Rehling, Antoni Friedrich i Abild.

Parcellens betegnelse: Kortblad nr. 16, parcel nr. 59:
Forskellige afgrøder, kulturart eng i klasse 8, høstudbytte 98, årlig indtjening på arealet 28 Pfennig, samlet areal 7 ha 54 ur 59 m.

             Tønder den 2. september 1882.   

I 1908 overtager hans datter (15) Margrethe stedet efter sin fars død. Hun sælger det i 1909 til Landmand Hans Holdt, Landeby, for at få penge til en gård i Vester Terp. 

Ejerlisten ser således ud: 

Købt

1863

1808

1809

1809

1829

1947 

Ejer

450 M

Pris

Peter Andresen

Antoni Friedrich Rehling

Margrethe Frederikke Rehling

Landmand Jakob Hansen Holdt

Landmand Hendrich Hagge Dumstrei Hansen Rügen i Lendemark

Jacobine Christine Paulsen

Landmand Jens Peter Christian Petersen i Henriettenlyst

Slagteriarbejder Christian Madsen fra Skærbæk

Stallex ved Peter Andersen

August Feddersen

Solgt

21/2 1863

1808

1809

1809

1929

1947

 Antoni dør i Abild fredag den 1. maj 1908 i en alder af 75 år og bliver begravet den 5/5.

31

Cathrine Margrethe Andresen

Cathrine Margrethe Andresen bliver født søndag den 14. oktober 1827 som datter af (62) Andreas Chresten Andresen og (63) Karen Christensen Riber.

Hun bliver døbt i Abild kirke den 18. oktober samme år.

Faddere: Anna Maria Johanne Mayr (Pastorens kone i Abild). Hans Casper Hansen, Abild. Maren Jacobsen, Møgeltønder. 

Børn:

(15) Margarethe Frederikke Rehling

To af hendes børn rejser til Amerika. 

Cathrine Magrethe Rehling født Andresen dør i en alder af 40 år den 18. september 1868. I Abild kirkebog skrev præsten følgende: 

Ane Magrethe Rehling, født Andresen, 36 år indsidder Anton Friedrich Rehlings hustru i Abild. Manden ejer intet. 3 ukonfirmerede børn, hvoraf den yngste er 10 år. At præsten tager fejl af navn og alder kan jeg kun beklage.