KALHAVEVEJ

Kalhavevej 2

Matrikel nr. 1079 - Boligareal: 189 m² - Grundareal: 1007 m² - Byggeår: 1950 


Foto 2017

Ejer -1949 Johnsen, Christian Cosmus, købmand senere bestyrer af Brugsforeningen, født den 10. jan. 1870 i Nordborg sogn. Se Tønderlandevej 22.

 

Ejer 1949-95 Lorenzen, Laust, vejmand senere biblioteks- og badeanstaltsbestyrer i Allégade 23, født den 16. maj 1908. Han døde den 25. feb. 1996 i Løgumkloster. 87 år. Gift den 30. sep. 1933 med

Lorenzen, Ellen Kjestine, født den 5. apr. 1905. Hun døde den 2. okt. 1992 i Løgumkloster. 97 år.

Børn:

Lorenzen, Jens Christian, født den 14. sep. 1934 i Løgumkloster.

 

Ejer 1995-2006 Hansen, Claus H.

 

Ejere 2006-23-

Skyum, Thomas Martin, næstkommanderende i hjemmeværnet,

Skyum, Vibeke

Kallehave 2a

Matrikel nr. 2157 - Boligareal: 189 m² - Grundareal: 914 m² - Byggeår: 1950

Foto 2017

Ejere -1949

Debel, Christian, postbud Se Jernbanevej 9a+b

Hansen, Ludolf C. A.,

 

Ejer 1949- Jensen, Heinrich, arbejder. Se Tønderlandevej 5.

 

Ejer 1968-87 Jørgensen, Anton. Se Åbenråvej 11c.

 

Ejer 1987-2023

Larsen, Holger Johannes, lærer på Luthersk Missions Efterskole i Løgumkloster, født 1931 i Allinge på Bornholm. Han har det meste af sit liv boet i Sønderjylland. Gift med (krondiamantbryllup)

Larsen, Anne Tine. Hun døde 2019 i Løgumkloster.

 

Ejere 2023- Mamsen, Dorthe Andrea


Kalhavevej 2b

Matrikel nr. 1083 - Boligareal: 171 m² - Grundareal: m² - Byggeår: 1953 


Ejer -1938 Carstensen, Niels

Ejer 1938-50

1. Debel, Christian

2. Hansen, Ludolf, landpostbud. Han får tak og et sølvbæger af husmandsbrandkassen for at begrænse ilden på Anton Laustens gård, så kun en halmstak gik op i flammer.

Børn: 

Hansen, Karl S. S., postaspirant. Han får tak og et sølvbæger af husmandsbrandkassen for at begrænse ilden på Anton Laustens gård, så kun en halmstak gik op i flammer

Ejer 1949- Warncke, Carl Julius, fuldmægtig, født den 12. maj 1920. Gift med

Warncke, Gerda Agnete, datter af Anders Larsen og Kirstine Marie, født Jørgensen. 

Børn:

Carl Warncke, født den 3. nov. 1943 i Herning. Hjemmedøbt den 24. apr. 1944 af pastor Schülein (Nøddåb).

Ejer -2000 

Ejer 2000-07

Ejer 2007-14

Ejer 2014-15

Ejer 2015-23- Grastrup, Klaus

Kalhavevej 4

Matrikel nr. 1064 - Boligareal: 97 m² - Grundareal: 957 m² - Byggeår: 1951 

Grundejer -1949 Tæstensen, Carl

Foto 2017

Ejer 1949-83

Popp, Holger Heinsen, chauffør senere mælkehandler 1938- (gadesalg) og sidst pedel på Luthersk Missions Efterskole, født den 23. sep. 1906 i Bovlund, Agerskov. Søn af parcellist i, Andreas Christian Popp og Mathilde Popp, født Heinsen. Han døde den 20. apr. 1983 på Tønder Sygehus. Begravet ved Løgumkloster kirke. 76 år. Gift den 10. jan. 1937 i Løgumkloster med

Popp, Johanne Helene, født den 3. aug. 1915 i Løgumkloster. Datter af arbejder, Johan Henrik Fabricius og Marie Frederikke Margrethe, født Hinrichsen. Hun døde den 19. nov. 1980 i Løgumkloster. 65 år.

Børn:

Popp, Bent, oversergent, født c1938. Gift den 28. jan. 1961 i Holstebro sognekirke med Vita Laursen.

Popp, Inge Margrethe, ekspeditrice, født den 17. maj 1941 i Løgumkloster. Gift den 2. maj 1963 i Løgumkloster kirke med Mathias Bossen Tygesen, Store Emmerske.

Dødfødt datter, født den 3. apr. 1950 i Løgumkloster.

Holger boede med konen i Klostergade 33 -1949. Holgers forældre boede en kort periode i Vestergade 17b.

 

Ejer 1983-2002

Christensen, Henry

Ejer 2002-05

Ejer 2005-11

Ejer 2011-21 Jepsen, Lasse

Ejer 2021-22- Christensen, Ruben Beier

Kalhavevej 5

Matrikel nr. 1070 - Boligareal: 121 m² - Grundareal: 1269 m² - Byggeår: 1949 

Grundejer -1949 Petersen, Christine

Ejer 1949-76

Reklsen, Carl. gift med

Reklsen, Frederikke Louise

Foto 2017

Ejer 1976-2006-

Sørensen, Peter, født den 13. maj 1909. Han døde den 12. aug. 2006 i Løgumkloster. Gift med

Sørensen, Petra Kjestien Maren, husassistent, født den 14. sep. 1925 i Tinglev. Gift 1. gang den 28. dec. 1947 i Løgumkloster med landmand, Aksel Henning Algren Eriksen, født den 9. jan. 1924 i Munkebo sogn. Søn af husmand, Torkild Algren Eriksen og Gerda Margrethe Hansine, født Justesen. Se hendes forældre i Tønderlandevej 3.

Ejer 2016-19- Bønneland, Rosmarie

Kalhavevej 6

Matrikel nr. 1063 - Boligareal: 236 m² - Grundareal: 700 m² - Byggeår: 1950 

Beskrivelse 2020: Tagetagen er sammenlagt 98 kvadratmeter, som alle er udnyttet til beboelse. Kælderens areal er på otte kvadratmeter. Ifølge de offentlige registre er der otte værelser. Der er også to toiletter. Den primære opvarmningskilde i huset er et fjernvarmeanlæg. På taget er der teglsten, mens ydermurene består af mursten.

Grundejer -1949 Tæstensen, Carl

Ejer 1949-86

Jessen, Carsten Andersen, inkassator, født den 6. jan. 1905 i Møgeltønder. Søn af arbejder Anton Frederik Jessen og Birgitte Marie, født Andresen. Han døde den 25. dec. 1962 i Løgumkloster. 57 år. Gift den 2. nov. 1925 med

Jessen, Marie Christine, født Sørensen den 2. juni 1906 i Tønder. Hun døde den 2. maj 1989 i Løgumkloster. 82 år.

Børn:

Jessen, Annelise Frederikke, født den 22. okt. 1929 i Tønder.

Jessen, Meinert Nicolai, snedkersvend i Eistrup ved Guderup, født den 20. maj 1933 i Møgeltønder. Gift 1953 med kontorassistent, Ellen M. Jensen. Datter af arbejder Heinrich Jensen, Tønderlandevej 5.

Jessen, Christine, født c1947. Gift den 1. juni 1968 i Løgumkloster kirke med tømrersvend Anders Jepsen Nissen. Søn af maskinbygger Hans Jepsen Nissen, Løgumkloster.

I 1940 boede de på Jernbanevej.

 

Lejebolig 1979-80 Nielsen, Niels Brodersen, landmand i Ellum og kørte mælkevogn i 12 år, født den 25. jan. 1900 i Bredebro. Søn af arbejdsmand Niels Brodersen Nielsen, Bredebro. Gift med

Nielsen, Agnes Tomine, født den 7. maj 1904. Datter af arbejdsmand Salomon Jensen, Skærbæk.

De overtog gården 35 tdr. land agerjord og 6 tdr. land hede og mose i 1935. Besætningen var på 3 heste, 6 køer, 10 ungkvæg og 10 svin.


Ejere 1986-92

Pedersen, Kalle Plith

Andersen, Mona

 

Ejere 1992-95

Jensen, Henrik

Olesen, Susanne

 

Ejer 1995-97

Jensen, Henrik

 

Ejere 1997-99

Johnsen, Birthe Damgaard

Johnsen, Andreas

 

Ejere 1999-2008

Johnsen, Knud Damgaard

Sørensen, Jean Schulz

 

Ejere 2008-17

Johnsen, Knud Damgaard

Hansen, Sanne Hagensen


Ejere 2017-20

Johnsen, Knud Damgaard 

Winther, Lene

 

Ejer 2020-

Johnsen, Knud Damgaard

Børn: Tästensen, Mads Winther, født c2006

Kalhavevej 7

Matrikel nr. 1596 - Boligareal: 154 m² - Grundareal: 1302 m² - Byggeår: 1970 

Grundejer -1970 Pedersen, Hans, gårdejer  

Ejer 1970-86 Larsen, Holger, faglærer, født den 27. mar. 1931. Gift 1954 med

Kallehave 8

Foto 2017

Ejer 1970-86 Larsen, Holger, faglærer, født den 27. mar. 1931. Gift 1954 med

Larsen, Anne Kathrine (TINNE)

Børn:

Larsen, Rita, født c1959. 

Ejer 1986 Andersen, Otto, født den 4. aug. 1927. 

Ejer 1986-2023-

Andersen, Christian. Gift med

Andersen, Kjestine

Matrikel nr. 1788+1789+1791+1792 - Boligareal: 142 m² - grundareal: 847 m² - Byggeår: 1983 

Ejer -1974 Lassen, Martin (matr.nr.1788+1789)

Ejer -1974 Tästensen, Niels, skotøjsfabrikant (matr.nr.1791+1792)


Ejer 1974-83

Kragh Schwarz, Elisabeth, sygeplejerske. Datter af pastor Schwarz, Burkal. Gift den 1. juni 1957 i Løgumkloster med landmand Viggo Andersen Schmidt, Mjolden.

 

Ejer 1983-95 Bertram. Ernst

 

Ejer 1995-

Beck, Frik Poulsen. Gift (Guldbryllup) den 4. juli 1964 med

Beck, Inger.

 

Ejer 2017-23- Brodersen, Mathias, fhv. gårdejer i Ulstrup, Nr. Løgum.

Kallehave 9

Matrikel nr. 1435 - Boligareal: 99 m² - Grundareal: 1000 m² - Byggeår: 1966 

Grundejer 

Matinsen, Broder, arbejdsmand, født den 10. aug. 186(4)9 i Tønder. Kom til Løgumkloster i 1913. Gift med

Matinsen, Johanne, født Runck den 17. jan. 1866 i Tyskland.

Børn:

Martinsen, Amandus August, slagter senere husmand, født 15. juni 1903 i Kleinberg, Ellehus, Højst sogn. Se Kalhavevej 19 og senere Klostergade 15.

Ejer -1966 Pedersen, Hans

 

Ejer 1966-96

Martinsen, Amandus August, husslagter fra 1926- i Klostergade 33, født den 10. juni 1903 i Kleinbjerg, Højst sogn. Søn af forrige ejer. Han døde den 13. aug. 1979 i Løgumkloster. 76 år. Gift den 28. dec. 1928 i Abild med

Martinsen, Anne Christine, født Christensen den 31. jan. 1905. Hun døde den 10. jan. 1996 i Løgumkloster. 90 år. De slog sig efter brylluppet ned i Kleinbjerg, Ellehus, Ø. Højst, men flyttede senere til Løgumkloster.

Børn:

Martinsen, Johanne Marie, servitrice, født den 10. juli 1936 i Løgumkloster landsogn. Gift lørdag den 16. nov. 1957 i Løgumkloster kirke med postbud Hans Peter Jensen, født den 2. nom. 1923 i Ubjerg, Tønder. Søn af gendarm, Valdemar Jensen og Heilwig Hansine, født Brohus?. Børn: a. Helle Jensen, født den 28. maj 1959 i Brede.

Martinsen, Inge, født den 27. feb. 1946 i Løgumkloster.

 

Ejer 1996-2023-

Brodersen, Karen Kjestine

Kalhavevej 10

Matrikel nr. 110+830+2302 - Boligareal: 136 m² - Grundareal: 20.539 + 596 + 7745 m² - Byggeår: 1970 


Grundejere -1938 (Matrikel 830)

  1. Carstensen, Niels, Løgumkloster.
  2. Carstensen, Hans, Løgumkloster.
  3. Carstensen, Peter, Smedeby.

 

Grundejere 1938-76 (Matrikel 830)

  1. Carstensen, Carsten Frederik
  2. Carstensen, Johan Carsten.
  3. Carstensen, Carsten.

 

Anthony Hagensen køber matrikel 830 i 1976 og lader huset bygge.

Foto 2017

Ejer 1970-84

Hagensen, Anthony Meier, afholdshotelejer i 1954 senere landmand på Ellum mark og sidst arbejdsmand og min mors fætter, født 15. sept. 1923 i V. Terp, Nørre Løgum sogn. Han døde 1. sept. 1983 på De gamles Hjem i Løgumkloster. 59 år. Gift den 29. maj 1955 i Løgumkloster kirke med

Hagensen, Johanne Christine, født den 8. dec. 1928 på Stenderupgård, Toftlund. Datter af boelsmand, Jørgen Madsen Nissen og Christine Thomine, født Deslev. Johanne døde den 1. juni 1982 i Løgumkloster. 53 år.

Børn:

Jelva Hagensen, født den 6. apr. 1957 i Løgumkloster. (Hun står på mit konfirmationsbillede i midterrækken som nr. 3 fra venstre)! Gift med Jan Haugaard Hansen født 1957 i Løgumkloster.

Carsten Hagensen.

Jeppe Hagensen.

 

Ejer 1984-90

Hagensen, Flemming Meyer, født den 13. okt. 1966.

 

Ejere 1989-

Reinholdt Petersen, Frank

Lund, Lilly Margrethe

 

Beboer -2017-

Nielsen, Ane-Margrethe Caben

 

Ejer 2023-

Møller, Lars

Meier, Rikke Rubinke

Kalhavevej 11

Matrikel nr. 1436 - Boligareal: 109 m² - Grundareal: 1000 m² - Byggeår: 1966 

Grundejer -1966 Pedersen, Hans


Foto 2017

Ejer 1966-2017

Kjær, Otto Egon, (EGON) chauffør senere fabriksarbejder, født den 10. sep. 1932 i Kolding. Gift den 24. apr. 1960 i Løgumkloster med

Kjær, Marie Margrethe, født den 24. aug. 1937 i Alslev kro, Højst sogn. Datter af Hans Nielsen Lydiksen og Johanne Frost Larsen.

Børn:

Kjær, Poul Erik, født den 2. juni 1962 i Tønder. Døbt i Løgumkloster.

 

Ejer 2017-23-

Møller, Lone

Kalhavevej 12

Matrikel nr. 1053 - Boligareal: 173 m² - Grundareal: 2848 m² - Byggeår: 1950 


Foto 2017

Ejer -1963-83

Christensen, Søren Lassen, vognmand, født den 20. jan. 1920 på Vesterhede Kirkeby, Rømø. Søn af arbejdsmand Oluf Thomas Christensen og Maria, født Hansen. Han døde den 1. apr. 1989 på Tønder sygehus og blev begravet i Løgumkloster. Gift den 3. dec. 1942 i Løgumkloster med

Christensen, Mette, født den 1. apr. 1922 i Rojbøl, Øster Linnet. Datter af gårdejer Andreas Bennetzen og Johanne Marie Frederikke, født Nissen. Hun døde 2005.

Børn:

Christensen, Ove, født den 24. juli 1947 i Løgumkloster. Han døde den 29. apr. 1949 i Løgumkloster.

Christensen, Ruth, født c1949.

Christensen, Kurt, født c1954.

 

Ejere 1983-23

Christensen, Kurt, født c1954. Søn af forrige ejer.

Christensen, Conni, lægesekretær, født den 14. feb. 1957 i Nr. Løgum. Hun sidder nederst på mit konfirmationsbillede som nr. 3 fra venstre. Datter af chauffør Nicolai Paulsen og Rita Cecilia. Se Jørgengårdsvej 25.

Børn:

Christensen, Kenneth

 

Ejer 2023-

Christensen, Kenneth


Kalhavevej 13

Matrikel nr. 1688 - Boligareal: 159 m² - Grundareal: 959 m² - Byggeår: 1973 

Ejer -1973 Hansen, Christine 


Ejer 1973-84 Løgumkloster Kommune

 

Ejer 1984-86 Honoré, Remi

 

Ejer 1986-93-

Stenum, Erik. Gift med

Stenum, Inge

 

Ejer 2002-23-

Sørensen, Børge Sønnich Peter

Sørensen, Kristel Henriette

Kalhavevej 14

Matrikel nr. 1052+1056 - Boligareal: 209 m² - Grundareal: 1709 m² - Byggeår: 1948

Grundejere -1942

Homilius, Christian

Hansen, Peter

 

Ejer 1942-49 Tästensen, Carl Friedrich, skofabrikant

 

Ejere 1949-62

Tästensen, Carl Friedrich, skofabrikant

Tästensen, Werner Bruun, skotøjsfabrikant

 

Ejer 1962-65

Tästensen, Werner Bruun, skotøjsfabrikant

 

Ejer 1965-90

Løgumkloster Flækkekommune

 

Lejebolig 1965-

Erichsen, J. Fr., skomager. Gift den 1. sep. 1940 med

Erichsen, 

 

Boligleje 1965-68

Nielsen, Peter, reservepostbud, født den 29. okt. 1877 i Hostrup sogn. Søn af Hansine Nielsen. På en rottejagt i 1928 i slagter Marcussens stald og lade bider hans hund 46 rotter ihjel. Han døde 10. mar. 1968 i Løgumkloster. 90 år. Gift med

Nielsen, Hansine, født Hansen, død 1945.

 

Boligleje 1971-85

Brodersen,

Børn:

Brodersen, Jonna

Brodersen, Ulla Back, født c1967

 

Boligleje -1979-89

Christensen, Adolf Oluf Victorius Niels, (Æ Kong af Arndrup/Løgumkloster), gøgler, gårdsanger og sangskriver, født den 18. okt. 1898 i Stubbendruphuset, Søllinge sogn, Ringe. Søn af indsidder og arbejdsmand på fattighjælp, Folmer Herman Jesper Christensen (1870-1960) og Elemina Josefina Carlsdatter (18?-1996).

I 1906, hvor Adolf er 7 år gammel, bor han på Vester Boulevard 9, Nyborg, sammen med sine forældre og 5 søskende (Victoria, Astrid, Balsurius, Kajsa (senere får forældrene tvillingerne Rudolf og Robert)). Huset er ejet af Bager Bender, mtr.nr. 337.

I 1911 bor han med forældrene i Rejstrup, Avnslev matr.nr. 12. I 1916 i Taageskov, Everdrup, Præstø amt. I 1937 bor han i Visbjerg, Nr. Løgum og i 1933 flytter han til Løgumkloster. I Randrup, Viborg i 1930. I Ellum, Løgumkloster 1935. I Visbjerg, Nr. Løgum 1937. På Jørgengaardsvej 1940, i Barakkerne ved Banen 1960’erne og på Kalhavevej -1989.

 

Han døde den 13. nov. 1989 på Tønder sygehus og blev begravet i Løgumkloster. 91 år.

Hun cyklede rundt og solgte snørebånd, børster, grydeskeer, knapper, bændler, viskestykker, blomsterpinde og hjemmelavede blomster af crepepapir. Er forfatter til Løgumklostersangen. Gift 2. gang den 28. jan. 1937 i Nr. Løgum kirke med 

Christensen, Kirstine Marie, født den 16. mar. 1900(3) i Kløing, Nr. Løgum. Datter af arbejdsmand Jørgen Sørensen (æ Kong) og Nielsine Petra, født Sørensen. Hun var 1. gang gift c1920 med den fattige arbejder Anders Larsen. 2. gang blev hun gift med Johannes Nielsen Holm. Fraskilt. Se Jørgensgårdvej 4. Hun døde den 16. dec. 1981 i Løgumkloster. 81 år.


Hendes børn med Anders Larsen:

Larsen, Kaj (KAJ I Æ KJÆLLE) Se Jørgengaardsvej 17

Larsen, Gerda. Se Kalhavevej 2b. Børn: Warncke, Carl Vibevej 13.

De vokser op hos deres bedsteforældre i Lillegade 12.


Hendes børn med Johannes Nielsen Holm:

Holm, Johannes Nielsen

Holm, Thyra Nielsen, født jan. 1929. Hun vokser op hos en plejefamilie i Nordjylland. Bosiddende i Hvalpsund


Fællesbørn:

Christensen, Herman Viktorius Blom, gøgler, spillede på savblad, skeer, banjo, mundharpe senere invalidepensionist fra 1987, født den 11. feb. 1930 i Randrup gl. mejeri i Vinkel sogn, Viborg. Han døde 1994. I 1942 falder han ned fra et træ på Alléen og brækker den ene fod og får kvæstelser i ryggen. Han startede allerede med at gå på landevejen 18 år gammel. Sin første banjo købte han hos en marskandiser i Hobro. Han købte banjoen efter et besøg hos en søster i Hvalpsund. Sammen med sin far, fik han repareret banjoen så den kunne spille. Herefter tog han ud i Krigsfangerskoven og øvede og fandt på forskellige melodier. Senere købte Adolf en sav til Herman, som han så også efter nogen øven fik lært at spille på. Han tog herefter på valsen med Adolf, hvor de bl.a. var i Nyborg og tog videre til København. Hjemme igen får han arbejde ved landbruget men pakker snart sin banjo, guitar og savblad og begiver sig ud på landevejen på sin cykel. Om dagen cyklede han langs landevejene og hen under aftenen, tog han ind til småbyernes boligkvarterer og spillede og fik til maden og logiet. Da han kom til Århus opdagede han, at det gav noget mere at spille her, da husene var højere og dermed flere beboere, der kunne komme til vinduerne og smide penge ned.    

Tilbage i Løgumkloster møder han Ulla for første gang i forbindelse med Løgumkloster marked, hvor hendes forældre var gøglere. Herman spillede på sin banjo og Ulla lyttede interesseret. Ulla var med ude hos Adolf og Kirstine til kaffe, men da kloster mærken var slut, rejste hun videre med sin familie til Sjælland.

Hermann rejste herefter til Herning, hvor han traf Erling og Uffe og han begyndte at spille sammen med disse 2 musikanter.

Ulla og Herman mødes igen på et marked i Århus, og Ulla får lov af sin far til at spille sammen med musikanterne på markedet. Da markedet slutter vil Ulla gerne rejse med musikanterne, men da hun kun er 15 år, får hun en speciel tilladelse af sin far, som han skriver bag på hendes dåbsattest, som han giver hende med.

De spiller sammen med Uffe og Erling, men på et tidspunkt finder de ud af, at de nok er for mange om at dele. Derfor vælger Herman og Ulla at gå egne veje. I starten sover de på hølofter, men får snart købt sig et villatelt og et par luftmadrasser, som de slår op på en mark.

Herefter fulgte de store markeder. Først fra Løgumkloster marked til Ho, Dalla, Herning, Ulfborg, Flovtskjold…

Ulla og Hermann havde fast bopæl i Fiskergade i Århus. Senere flyttede de til Bispehaven 79, Hasle, Århus. Bispehaven er betonblokke med høj arbejdsløshed, vold og kriminalitet.

Gift med den 14 år yngre Christensen, Ulla, født 1944. De har optrådt på Egeskov Marked, hvor Inger Stilling fra TV havde dem med i en udsendelse. Ulla var alkoholiker og gårdsanger og sørgede for ro og renlighed. Hun havde en overgang noget sort arbejde på en restaurant på Århus havn. Børn: A. Hanne Christensen, sanger og spillede på skeer, født c1965. B. Sonni Adolf Blom Christensen, (opkaldt efter en gammel gøgler) gårdmusikant, spiller skeer, savblad, guitar, bas og en række andre instrumenter, født den 3. maj 1984 på fødeanstalten Jylland i Vennelystparken, Vennelyst Boulevard 4, Aarhus. Døbt i Hasle kirke. Han blev fra barnsben omsorgssvigtet, gik med ble og blev madet til han var 5 år. Han blev slået med en bambuspind.

Christensen, Dagmar Agnete, født den 11. okt. 1935 i Ellum, Løgumkloster. Gift 1956 med arbejdsmand Poul Arvid Nielsen, fra Stubberup, Martofte, Fyn.

Christensen, Bruno Edlef Blom, født den 12. mar. 1937 i Visbjerg, Nr. Løgum sogn. Han døde den 28. feb. 2007 i Lunden 2 i Løgumkloster. 70 år. Gift med ?. Hun døde 2007.

Christensen, Marie Greta Blom, født den 11. feb. (27/10) 1940 i Løgumkloster

Christensen, Mary Margrethe

Adolf var gøgler og gårdsanger og har boet på Kalhavevej i Løgumkloster i mange år og blev kaldt æ Kong = kongen. Tilnavnet har han arvet af sin svigerfar.

Født i 1898 i et østfynsk landarbejderhjem. Efter at han i korte perioder var ansat som karl på nogle større gårde og på en træskofabrik, fandt han ud af, at fast arbejde ikke lå til ham. Han satte friheden højere, og selv efter at han i 1920'erne stiftede familie og bosatte sig i Løgumkloster, tog han lange ture rundt i landet, hvor han tjente til dagen og vejen og lidt til ved at synge og spille. Han rejste til fods og på cykel med sine instrumenter – banjo, mandolin, savblad, skeer – og digtede undervejs viser om livet på landevejen, om hjemegnen og de egne, han passerede. Han lærte sange fra andre gårdsangere og udvidede hele tiden sit repertoire.

Familien var en svensk sigøjnerslægt, der var indvandret til Danmark. Adolf Christensen var kendt som gårdsanger, men også som børstenbinder, papirblomsterbinder og kræmmer.

Kilde: Mona Kjærulf Holmberg.


NYBYGGET 

Ejer 1990-2023-

Larsen, Henrik, teknisk assistent, født den 29. feb. 1948. Søn af Alfred Larsen og Magda. Gift den 24. feb. 1973 med

Larsen, Ellen født Hein

Børn:

Larsen, Merete Feierskov

De flyttede hertil fra Munkeparken.

Kalhavevej 15

Matrikel nr. 1662 - Boligareal: 104 m² - Grundareal: 720 m² - Byggeår: 1976 

Grundejer -1973 Løgumkloster Kommune 

Grundejer 1973-76 Lüth, Bent W., advokat. Se Klostergade 1d. 

Grundejer 1976 Jensen, Harry. Bror til næste ejer. 

Matrikel nr. 1661 - Boligareal: 177 m² - Grundareal: 916 m² - Byggeår: 1976 

Grundejer -1973 Løgumkloster kommune 

Grundejere 1973-75

Gram-Hansen, Kaj, advokat

Skjoldager, Gitte, advokat

Foto 2017

Ejer 1975-2006 Israelsen, Ole, bankdirektør, født 1940. Ole startede som elev i Randers og kom 1967 til Løgumkloster som fuldmægtig. I 1970 udnævntes han til souschef og 1975 til bankdirektør. Gift med

Israelsen, Anette Merete. Hun døde den 26. okt. 2011 i Løgumkloster. Begravet ved Tønder Kristkirke.

Ejer 2006-23-

Sandholdt, Hans Henrik, født den 26. dec. 1957. Søn af Ejner Sandholdt og Vera, Bjerndrup. Han overtog madegrandebrev 27 i 2014 efter sin far og bedstefar. Gift den 6. apr. 1985 i Nr. Løgum med

Sandholdt, Karin. Datter af Karl Sørensen og Edel, Tønder.

Kalhavevej 17

Foto 2017

Ejer 1976-2001

Jensen, Gudrun, (GULLE), børnehaveleder i Løgumkloster. født den 20. dec. 1933 i Løgumkloster. Datter af murermester Henry Richard Jensen og Charlotte Friederike Wilhelmine, født Milzmann. Se Vænget 19. Hun døde den 26. feb. 2011 i Løgumkloster. Gift den 17. nov. 1956 i Løgumkloster kirke med mekaniker, Carl Boysen Eskildsen fra Sønderborg, søn af forh. landmand Hans Christian Eskildsen og Anne Bothilde Jepsen fra Draved ved Løgumkloster. Carl døde den 30. okt. 1961 i Sønderborg og blev begravet ved Løgumkloster kirke. Kun 28 år gammel.


Ejer 2002-23-

Andersen, Jørgen Jeppesen, urmager. Gift med

Andersen, Anne Marie.

Se Markedsgade 7

Matrikel nr. 2176 - Boligareal: 230 m²- Grundareal: 2307 m² - Byggeår: 1999

Kalhavevej 18

Ejer 1989-97

Viereck, Anna Christine, født den 13. jan. 1925 i Løgumkloster. Datter af skotøjsfabrikant Carl Friedrich Tästensen og Anne Christine, født Jensen. Gift den 28. nov. 1948 med trælastforvalter, Frederik Viereck, født den 23. okt. 1922 i Egen sogn. Bosiddende i Haderslev. Søn af bygmester Johan Peter Johansen Viereck og Luise Catharina, født Petersen.

 

Ejer 1997-2015

Jepsen, Arne Kirk. gift 1986 med

Jepsen, Pia Kragsig

 

Ejer 2015-23- Rodenberg, Anne Emilie, født c1954 i Nr. Løgum. Datter af Jakob Thomas Rodenberg og Kathrine Magdalene, født Bossen


Kallehave 19

Matrikel nr. 54 m.fl. Ellum - Boligareal: 107 m² - Grundareal: 37.149 m² - Byggeår: 1900 

Ejer -1932

Nielsen, Ejner 

Ejer 1932

Sønderjysk Hypoteklånefond

 

-1937-

Matinsen, Broder, arbejdsmand, født den 10. aug. 186(4)9 i Tønder. Kom til Løgumkloster i 1913. Gift med

Matinsen, Johanne, født den 17. jan. 1866 i Tyskland.

Børn:

Matinsen, Amandus August, slagter senere husmand, født 15. juni 1903 i Kleinberg, Ellehus, Østerland, Tyskland. Se Klostergade 15 og senere Kalhavevej 9.

 

Ejer 1979 Nielsen, Ejner

 

Ejer -2018-23-

Nielsen, Hans Henrik

Kallehave 20a+b

Matrikel nr. 605 m.fl. Ellum - Boligareal: 145 m² - Grundareal: 4015 m² - Byggeår: 1920 

Ejer -1970-79-

Hundahl, Svend Aage, landmand, født den 23. maj 1909 i København. Søn af Dagmar Elisabeth Hundahl. Han døde den 22. sep. 1987 på Tønder Sygehus, boende på Kalhavevej 20 i Løgumkloster. 78 år. Han var plejebarn hos Anna Carstensen i Lillegade. I 1940 var han staldkarl hos Marius Tjellesen Holdt i Koldkåd. Gift den 22. maj 1942 i Løgumkloster med

Hundahl, Emma Friederike Dorothea, født Hermann den 24. sep. 1905. Hun døde den 11. nov. 1981 i Løgumkloster. 76 år.

Børn:

Hundahl, Elke, født den 17. juli 1943 i Løgumkloster. Gift den 1. dec. 1962 i Abild kirke med Hugo Nielsen, Sønderborg.

Hundahl, Karin. Gift den 20. jan. 1973 i Løgumkloster med Holdt, Franz E. Søn af gårdejer Lauritz Holdt, Koldkåd.

 

3 Ejere 2005-23-

  1. Tæstensen, Carl Friedrich, pilot, lærer og senere udsendt medarbejder for die Bundesregierung i Afghanistan.
  2. Tæstensen, Anke Christine, lærer, født 1957 i Åbenrå. Student fra det tyske gymnasium i Åbenrå. Skoleleder på Øster Højst tyske skole fra 1988-2018.
  3. Tästensen, Lasse. Medejer fra 2022.

Kallehave 21 ELLUM

Matrikel nr. 297 Ellum - Boligareal: 153 m² - Grundareal: 1838 m² - Byggeår: 1947 

Ejer 1961

Nissen, Margot

 

Lejebolig -1961

Bjørn, Thomas Jessen, født den 21. feb. 1895. Han døde den 14. mar. 1961 i Løgumkloster.

 

Ejer 1977-2017-

Nissen, Ingolf Viggo

Børn:

Nissen, Peter, født c1965. Konfirmeret 1979.

Nissen, Steen, født c1972

Nissen, Berthel, født c1967

Kallehave 22

Matrikel nr. 143 Ellum - Boligareal: 172 m² - Grundareal: 39.998 m² - Byggeår: 1900

Ejer -1981-

Jepsen, Carsten Christian, arbejdsmand, født den 2. juni 1932. Han døde den 18. dec. 2000 i Løgumkloster. 68 år. Gift den 16. mar. 1956 med

Jepsen, Agate Maria, født Hansen.

Børn:

Jepsen, Egon, født c1958

Jepsen, Niels Christian, tømrersvend, født den 9. maj 1962 i Løgumkloster. Han døde den 11. okt. 1986 på Tønderlandevej. Begravet ved Løgumkloster kirke. 24 år.

 

Ejer 1889-2023-

Jepsen, Egon

Kalhavevej 24

Ejer 1982-2010- Lodberg, Christian

Lodberg, Anne Mette, lægeeksamineret fodplejer og sygplejerske


METTES FODPLEJE


Ejer 2019-20

Eskildsen, Erik

Petersen, Lisbeth


Ejer 2020-23- GC-Holding ApS