BEIM

Oldeforældre (10 + 11) KNAK

Knaks gård I Magstrup. Gården ligger der endnu.

10

Rasmus Jensen Knak

Lørdag den 8. september 1860 føder Ellen Marie Knack født Nørgaard en ægte søn i Simmersted, Magstrup sogn. 8 dage senere bliver han døbt i Magstrup kirke og får navnet Rasmus Jensen Knak. Han bliver opkald efter sin morfar (42) Rasmus Jepsen Jørgensen, der lige som de andre bedsteforældre for længst er døde.

Rasmuses far har været gift før, så derfor har Rasmus både hele og halve søskende. Der er kun en af hans halvsøskende der overlever barndommen. Det er Kirsten Knack. De andre dør af tuberkulose.

Rasmuses forældre er meget fattige, derfor kommer hurtigt ud for at tjene. Den 21. mar. 1875 bliver han konfirmeret i Magstrup kirke. I mange år arbejder han som skomager og får igennem dette arbejde tjent en rimelig sum penge sammen.

Rasmus havde stor interesse for dyr og deres sygdomme. Det fortælles, at man af og til brugte ham som den lokale dyrlæge, selvom han ingen uddannelse havde.

Navneforandring

Omkring 1880 ændrer Rasmus sit efternavn fra Knack til Knak. Sønderjylland var blevet tysk efter krigen i 1864 og for at fremhæve, at han var ærke dansk slettede han c´et i sit efternavn. 

Rasmus var den eneste i hele Magstrup by der ejede en cykel. Det var derfor altid dem, der skulle hente medicin i Haderslev.

Køb af hus med jordtilliggende

Grundbogen Magstrup Bind 2 side 48 og 54 omhandlende Ringgade 27 i Magstrup, Vojens.

Rasmus køber i 1913 en gård med tilhørende grundstykke på 2 ha 33 ur 18 m samt en vandmølle af Jacob Ohlsen.

Rasmus køber også Borgermark, Præstemark og Vestermark. 

Købt:

1913

1866

1923

Carl Wilhelm Ohlsen , Käthner

Ejer:

Landmand Rasmus Jensen Knak

Jacob Ohlsen

Fru Nielsine Dorothea Møller født Knak

Konen hed Marianne Christine født Matzen

Solgt:

1866

Bemærkninger:

Der var en vandmølle på gården.

1899

1923

400 Mark til søsteren Wilhelmine Ohlsen

Gift med Hans Hansen Møller. Medejer i almindelig fællesskab efter dansk ret.

Grundstykket blev forpligtiget til at aftage den i fortegnelsen for Vedsted og omegns Mergelselskab under nr. 197 anførte mergelmængde Lyst den 2. marts 1931.

Ulykken der koster ham livet

Har dør under en brand i stalden ved Starup præstegård den 6. oktober 1917 og bliver begravet i Magstrup.

Modersmaalet tirsdag den 9. september 1917.

Forulykket:

Som meddelt, er en ældre mand fra Magstrup omkommet ved branden på præstegårdens lade i Starup natten til søndag. Den forulykkede mand er den 57 årige gamle landmand Rasmus Knak fra Magstrup. Han var i lørdags kørt om til Starup med kartofler til sin svigersøn, der er mejeribestyrer i Lunding, men bor tæt ved præstegården og her havde Knak sine heste stående om natten. For at frelse dem løb Knak ind i den brændende lade, og det lykkedes ham at få den ene ud, men under forsøget af at redde den anden omkom han. Hans pludselige død har haft stor deltagelse hos naboer og bekendte. Han var en flittig mand, der havde arbejdet sig op fra små kår. Knak begyndte som skomager.

Anna Kjestine Knak, født Frisch.

11

Anna Kirstine Frisch

Tirsdag den 5. marts 1861 Bliver Anna Kjestine Frisk født i Vonsbæk som ægte datter af (22) Niels Andersen Frisk og (23) Anna Dorthea Tuesen. En uge senere, nemig  tirsdag 12. marts 1861 bliver hun døbt i Fjelstrup kirke. 

Faddere: Jørgen Sørensens enke i Fuglsang. Jørgen Bransen af Sillerup. Marie Jochumsen af Kehlet. 

Anna Kjestine bliver opkaldt efter sin afdøde farmor (45) Anne Kirstine Frisk, født Schøth.

2 dage efter hendes fødsels dør hendes morfar (46) Peder Thuesen. Herefter har hun kun en bedsteforælder tilbage nemlig mormor (47) Woldborg Thuesen født Kock. Hun dør først i 1883, hvor Anna Kirstine er 22 år.

Hendes far rejser til Amerika

Da Anna er 9 år (1870) rejser hendes far til Amerika, hvor han bliver ansat ved et tunnelbyggeri i New York. 2 år senere får hendes familie besked om, at han under en sammenstyrtning er blevet levende begravet. (Det betvivler præsten i Fjelstrup dog sin rigtighed af). Anna går i skole i Hammelev.

I 1882 bliver hun gift fredag 17. november 1882 i Magstrup kirke med Rasmus Jensen Knack, og med ham får hun 10 børn. Han er da 22 år og hun 21.

Da Anna er 25 år (1886) rejser hendes mor også til Amerika. Anna er gift med Rasmus, men tilbage sidder Annas lillesøster, Kathrine på 19 år. Hun er syg, så derfor tager Anna sig af sin søster.

I 1896 vender Annas mor atter hjem til Danmark.

Jens Nielsen Knak

(10a) Jens Nielsen Knak, født og døbt den 25. juni 1883 i Magstrup. Han dør 28. juni. 3 dage gammel.

Ellen Marie Jensen Knak

(10b) Ellen Marie Jensen Knak, født og døbt den 3. juni 1884 i Magstrup. Døbt uden faddere. Hun dør samme dag.

Jens Nielsen Knak

(10c) Jens Nielsen Knak, født den 6. august 1885 i Magstrup og døbt den 13. sep. Dør den 18. februar 1886 6 mdr. gammel. Faddere: Greis H. Krab, Magstrup. Jørgen Mathiesen Søberg, Magstrup. Cathrine Frisk, Simmersted.

Kathrine Jensine Marie Knak

Kathrine Jensine Marie Beim med familien.

(5) Cathrine Jensine Marie Knaak, født den 14. sept. 1887 i Magstrup. Gift 1911 i Magstrup med August Beim. Dør den 6. dec. 1969 82 år gammel.

Ellen Marie Knak

(10e) Ellen Marie Knak, født den 20. januar 1889 i Magstrup.  Nøddåb den 12. mar. Ført til kirken den 7. april. Faddere: Anna Sørensen, Simmersted. Hans Lassen Søeberg, Magstrup. Marie Petersen, Magstrup.

Hun bliver uddannet bogholderske. Senere bliver hun gift med tømmermester, Nis Hansen fra Gåskærgade i Haderslev. I 1921 bor hun i slagtergade nr. 13 som nabo til sin mor og søster.

Ellen var, ikke mindst på sine gamle dage en inkarneret bridgespiller. Hun spillede fast en gang ugentlig kort med min bedstemor. Ellens barnebarn, Lisbeth Knak Madsen har ofte hørt sin bedstemors bemærkning: " Ha, nu må du skrive efter din søsters sommerløn", når hun sad med gode kort på hånden.

Det var ikke velset i visse dele af familien, at hun også spillede om søndagen. De var meget missionske og det at spille kort på helligdage var bare forbudt. Jeg husker min bedstemor advarede min mor om at vi børn fik byller på fingrene, hvis vi spillede i juledagene. "Føj, sidde du it her og spille kort å en helle synde”? ”Æ æ fær mæ å sæt min ben he’r igen ".

Børn:

Anna-Lise Emilie Hansen, født den 1. maj 1925. Bosiddende i Herlev. Gift den 15. juli 1950 med tandlæge Jørgen Madsen, født den 17. dec. 1925. Børn: Lisbet Knak Madsen, lærer, født den 24. okt. 1952 på Amtssygehuset i Næstved i Skt. Peders sogn og døbt i Haderslev domkirke den 2. apr. 1953. Faddere: Tandlæge, fru Sine Nielsen f. Korsgaard, Ullerslev v. Odense. Frk. Ellen Hansen, Broager. Tømremester, Nis Hansen, Gåskærgade 18, Haderslev samt forældrene. Mette Knak Madsen, født 1959.

Ellen Andresen, født c1932. Bosiddende i Sønderborg. Børn: Birgitte Andresen, født 1960 og Jens Andresen, der omkom i en trafikulykke.

Jens Knak

(10f) Jens Knak, født den 16. april 1892 i Magstrup. Dør den 30. dec. 1893 1 ½ år gammel. Faddere: Dødegraver, Jørgen Frisk, Hammelev. Jens Møller, Haderslev. Mine Stark, Fyrskov.

Nielsine Dorothea Knak

(10g) Nielsine Dorothea Knak, født den 20. januar 1894 i Magstrup og døbt den 4. mar. Faddere: Anna Krab. Heinrich Ohlsen. Georgine Skytt. Hun blev konfirmeret 1908 i Magstrup.

Gift 1. gang den 25. okt. 1912 i Magstrup kirke med Johan Christian Byriel, bagermester i Magstrup. Han blev født den 15. juni 1889 i Magstrup og blev konfirmeret i Løjt Kirkeby i 1904.

Gift 2. gang den 22. okt. 1919 i Magstrup kirke med landboelsmand, Hans Hansen Møller. Han er født den 24. feb. 1887 i Skrydstrup.

Børn:

Anne Møller, født den 5. nov. 1920 i Magstrup.

Maren Jörgine Knak

(10h) Maren Jörgine Knak, født den 16. december 1897 i Magstrup, døbt den 31. jan. 1898. Faddere: Maren Frisk, Hammelev. Peter Møller, Magstrup. Sophie Dall, Magstrup. Hun bliver gift med Eskild Nielsen fra Flensborg.

Anna Kjestine Knak

(10i) Anna Kjestine Knak, født den 5. marts 1899 i Magstrup og døbt den 20. mar. Nøddåb uden faddere.  Dør den 28. april 1899 1 mdr. gammel.

(10j) Anna Knak, født den 26. dec. 1904 i Magstrup.

Børn:

Heinz Harrald Knak, født den 28. sep. 1824 i København

Alle børnene er født i Magstrup. Af de 11 børn var der kun 5 der overlevede barndommen.  - 5 piger.

Kartofler

Da Anne Kjestine sælger gården til datteren Nielsine og svigersønnen Hans Hansen Møller aftaler de, at Anne Kjestine skal kunne blive boende til sin død og at hun skal have 1000 kr. samt 1 tønde kartofler om året. Men Hans Hansen Møller ville snyde sig fra at give hende de 1000 kr. og foreslog at hun i stedet kunne få 20 tønder kartofler. Her trådte (10e) Ellen Marie Knaks arbejdsgiver vinhandler Vartho til. Han rådede hende til at forlange de 1000 kr. hvilket hun så gjorde.

I 1921 bor hun i et hus med 7 lejligheder i Slagtergade 11 sammen med datteren Anne Knack.

I 1925 bor hun stadig i Slagtergade 11 sammen med datteren, Anne Knack, men nu er også Heinz Harrald Knak, født den 28. sep. 1824 i København kommet til. Datteren der stadig er ugift har året forinden haft bopæl i på Toldbodgade 12 i København (en sidegade til Nyhavn), mens drengen boede på Drosselvej 56 i København (en villa på Frederiksberg).

I 1930 bor hun alene i lejligheden i Slagtergade 11.

Død og begravelse

Søndag den 15. maj 1949 dør Anna Kjestine Knak i en alder af 88 år i Haderslev, men bliver begravet i Magstrup. Hun når bl.a. at blive oldemor til Kurt Beim Hansen, søn af (4a) Ester Hansen født Beim og Franz Hansen, Haderslev.