BEIM

Møllegade

Møllegade 1972

1884

Thisted Amts Tidende 29. juli 1884: Mærkeligt tilfælde: En mand i Løgumkloster fandt forleden dag i den for tiden tørlagte mølledam en søterne eller moseterne, der var bleven fanget af en musling. Fuglen, der må være en stor lækkermund efter muslinger har formodentlig stukket sit næb ind mellem de åbne skaller for at holde frokost, men muslingen har så klemt skallerne sammen om næbet på fuglen, og der sad den. Fuglen har ikke kunnet løfte sig i vejret med sin byrde, og den var levende da manden fandt den og tog den med hjem. (Avisudklip af Otto Kjærgaard)

1922

Broen over mølledammen får 2 nye jernbjælker, der kan bære mere end 2 ton.

1929

Mandag den 14. januar 1929 løber et spand heste løbsk i Møllegade. De løber op af gaden med den tomme vogn. De er ved at dreje op af Allégade, men fortryder og løber ud over broen ved mølleåen, hvor de bliver standset. Der skete ingen skade herved.

 

I juni måned 1929 klager folk over, at det stadig er svært at grave tørv, fordi jorden er frossen. I samme måned meddeles det, at badehusene nu er opsat ved åen.

1930 

Der vanker bøder til lastbiler, der kører for hurtigt i gaden. Det er specielt fiskebilerne, der skal sænke farten.

Det besluttes, at gaden skal have 150 meter fortov på hver side. Først året efter bliver fortovet lavet.

1932 

Lille Nissens mælkevogn vælter med al mælken i gaden i 1932, da han vil undvige en automobil.

1933

Slagtersvend hos Marcussen i Markledgade, Frederik Dinsens hest var ved at drukne i mølledammen. Den var sunket i til halsen, men ved hjælp af andre heste, blev den trukket fri af mudderet.

1934 

Den kinesiske uldhåndskrabbe er en invasiv art, der er uønsket i de danske farvande. Den er formentlig kommet til Europa med ballastvand fra skibe i 1930érne. I Tyskland, Holland og England har man flere steder problemer med krabben, som er kendt for at grave huller og kanaler, der ødelægger diger og brinker. Krabben er fanget i Brede å ved Løgumkloster i 1934 af Willy Plumhoff.

1935 

En lastbil kører med for højt læs med halm gennem Løgumkloster. Det medfører, at alle telefonledningerne der går på tværs fra Tønderlandevej til Møllegade bliver revet ned.  

1937

Byrådet søger Carlsberg fonden om penge til at opstille en statue af en munk i trekanten nord for møllebroerne.

1950

Gade asfalteres.

1953

En lastbil med rødspætter vælter rundt og hele lasten ender på gaden. Samme dag står middagen på rødspætter i hele Løgumkloster. Der skete kun materiel skade.

En personbil banker op i et træ ud for Møllegade 1 og vælter rundt på taget.

Mange børn fra Løgumkloster bader i mølledammen frem til omlægningen i 1953, hvor møldammen tørlægges, vej og åløb ændres. For at imødekomme børnene, laver man en opdæmning i Koldkåd bæk, så der dannes et bassin. Det lå et stykke ude af Koldkådvej. Her badede vi om sommeren i 1960’erne. Jeg kan huske vi havde en remse vi sagde, når vi cyklede derud. Den lød sådan her:

Mand i æ tyn, kun i æ sæk, olle bøn i Kloste bæk.

Langs bassinet var der lidt græs, hvor pigerne lå og solede sig.

Når de lokale bagere havde wienerbrød, der var blevet for gammelt til at sælge, kom de forbi Kloster bæk med lækkerierne.

1954

Kommunen modtager en klage fra Dora Jessen, købmand, Peter Nielsen og vognmand, Hans Søndergaard, der klager over kloakforholdene i gaden efter den sidste asfaltering. Ved kraftige regnskyl får de vand ind i deres huse.

En kølerlastbil og en lastbil med granstammer kolliderer i krydset Vestergade/Møllegade/Markedsgade.

1962

Fru Marianne Jespersen fra Vænget kører mod kantstenen, falder af cyklen og brækker hoften.

Møllegade 1

Matrikel nr. 953 - Boligareal: 145 m2 - Grundareal: 547 m2 - Byggeår: 1777 - Møllegade 1 og 3 er to matrikler, men oprindelig kun ét hus.


Ejer 1731- Lipertsen, Lydick

 

Ejer -1738

Christensen, Hans, bager, født 1730 i Løjtved, Nr. Løgum. Han ejer Østergade 24 i 1824-25. Han døde den 24. maj 1816 i Asset, Løgumkloster. Gift den 20. okt. 1757 i Løgumkloster med

Christiansdatter, Gyde Maria, født i sep. 1739 i Løgumkloster. Hun døde den 18. sep. 1825 i Løgumkloster. Datter af Christian Jacobsen (1710-51) og Gyde Marie Pedersdatter Beyer. 

Børn:

Hansen, Christen, født den 1. nov. 1758 i Løgumkloster. Han døde 1849 i Løgumkloster. c91 år.

Hansen, Christian Jacobsen, født den 21. juni 1761 i Løgumkloster. Gift 2 gange. Han døde 1847 i Asset, Løgumkloster. c86 år.

Hansen, Jacob, født den 1. dec. 1765 i Løgumkloster. Gift 2 gange i Døstrup. Han døde 19. apr. 1847 i Døstrup. 81 år.

Hansen, Peder, født 1771 i Løgumkloster. Han døde 1822 i Løgumkloster. 51 år.

Hansdatter, Marie Christine, født den 15. juni 1776 i Løgumkloster. Hun døde 5. jan. 1869 i Bov, Burkal. 91 år. Gift med Hans Nicolaysen.

 

Ejer 1738-83 Schmidt, Hans Lorenzen

 

Ejer 1783-85

Petersen, Hans. Gift med

Eschildsdatter, M/Karen.

Børn:

Hansdatter, Kirsten, født den 28. juli 1767 i Løgumkloster.

Hansen, Peder, født den 14. apr. 1770 i Løgumkloster. Døbt af sognejordemoder Martha Wübens.


Ejer 1785 Jensen, Nis


Ejer 1785-92 Heinsen, Hans. Herefter ejer han Markedsgade 9.


Ejer 1792-97 Mortensen, Søren


Ejer 1797-1804

Koch, Peter Christian, husmand og kniplingshandler, født 1756. Gift 2. gang med

Koch, Maria Magdalene, født c1766. Datter af Jochim.

Børn:

Koch, Maria Magdalena, Barn af 1. ægteskab.

Koch, Coecilia Maria.

Koch, Jes Peter, f. c1796.

Koch, Botilla Maria, f. c1797.

Koch, Christian Peter, født den 1. okt. 1799 i Løgumkloster.

Koch, Johanna Maria, f. c1801.

Koch, Andreas Peter, f. c1802.

Ansatte:

Nielses, Anna, tjenestepige, født c1770.

 

Lejebolig 1790-1803-:

Dodlitzcher, Adam Heinrich, musketer (én for alle og alle for én) ved Frederiks regiment senere parykmager, født c1761. Søn af Johann Hinrichs og Anne Christine Dodlitzcher fra København. Gift den 10. apr. 1790 i Løgumkloster kirke med

Petersdatter, Elsabe, født c1761. Datter af afdøde sekondløjtnant, Peter Hansen og Marie, født Christiansen.

Børn:

Dodlitzcher, Bothilla Christina, født den 28. jan. 1791 i Løgumkloster.

Dodlitzcher, Cathrina Maria, født den 20. nov. 1793 i Løgumkloster.

Dodlitzcher, Anna Magdalene, født den 10. apr. 1796 i Løgumkloster.

 

Ejer 1804-08 Andersen, Andreas Nissen


Ejer 1808-16 Mahler, Christian Mogensen

 

Ejer 1816-49

Paulsen, Jeppe, Vognmand, født c1775 i Tiset, Gram. Han døde den 19. mar. 1856 i Løgumkloster. Gift med

Paulsen, Anna Margaretha, født c1777 i Nustrup. Datter af Jørgen Andersen og Kirsten Marie. Hun døde i 1838 efter et fald, hvor hun havde slået en flænge i hovedet.

Børn:

Paulsen, Paul Jeppe, bagermester samt medlem af madegranden fra 1850-66, født den c1816 i Løgumkloster. Han forsvandt den 3. aug. 1866 og blev først fundet den 11. august druknet i Løgumkloster mølledam. Gift med Paulsen, Ingeborg Marie f. Jensen (Højst 1822-). Børn: Harkæ? Jensen Paulsen, Anne Margrethe Paulsen. Ebbe Paulsen. Christine Paulsen. Jørgine Paulsen. Peter Paulsen. Heinrich Paulsen. Anton Paulsen.

Paulsen, Kirsten Marie. Hun blev gift i Sdr. Løgum.

Paulsen, Marie Dorothea. Hun blev gift i København.

Paulsen, Jørgen. Han udvandrede til Amerika.

 

Ansatte -1845-:

Schmidt, Truels Petersen, født den 1. nov. 1828 i Løgumkloster. Se mere på Jørgensgårdvej 1.

Paulsen, Jeppe, arbejdsmand, født c1775 i Tiset.


Lejer -1845-

Jepsen, Anna Marie, født den 23. sep. 1808 i Årre. Hun blev gift den 1. dec. 1849 i Løgumkloster kirke med tjenestekarl hos møller Erichsen, Hans Søren Fabrin. Han blev født den 7. feb. 1822 på Den kongelige Fødselsstiftelse i København. Udlagt barnefader var Knud Fabrin fra Mølby, Oksenvad.

 

Ejer 1849-1901

Larsen, Peter. Gift med

Larsen, Karoline. I 1889 tabte hun sin vielsesring. Efter lang tids søgen opgav man at finde den. 50 år senere finder arbejdsmand Carl Schlichting ringen i en kloak i rendestenen.


Lejebolig 1875

Fabrin, Jens Hansen. Gift med

Fabrin, Dorthea, født Haase.

Børn:

Fabrin, Rosette, vask og rengøring, født den 12. apr. 1875 i Løgumkloster. Barn: Fabrin, Ida Kristine, født den 24. juli 1898 i Løgumkloster. I 1901 boede de i Bangs Boder, Odense.

 

Ejere 1901-44

Larsen, Anna Birgitta Margaretha

Larsen, Jensine Christine, kolonialhandlerske og gæstgiver frem til 1927, født den 10. nov. 1873 i Landeby, Nr. Løgum. Datter af gårdmand, Jens Larsen og Caroline, født Thomsen. Flytter hen i nr. 8 mellem 1925-30.

 

Lejere -1920-22

Petersen, Christian, arbejder ved amtsvejvæsenet, født den 15. juli 1880 på Tykskovmark, Abild. Søn af parcelist, Peter Christian Petersen og Metta Botilla Petersen. Gift den 13. dec. 1919 i Lysabild med

Petersen, Martha Christine, født Seehusen den 22. aug. 1886 i Abild.

Børn:

Petersen, Hugo Wilhelm, født den 20. maj 1920 i Løgumkloster. Som voksen bosatte Hugo sig i Hamborg. Gift. Børn: 2 piger.

Petersen, Hugo Wilhelm, født den 30. april 1924 i Løgumkloster.

Senere i 1920’erne bygger de et husmandssted i Tyvse (Adelvadvej). Stenene til gården fik de lavet hos Christians bror August Petersen. Nørremark 16.


Lejebolig 1920

Mortensen, Caroline. Hun foretager linned og forklædesyning for folk.

 

Lejere 1922-25

Christensen, Hans Dietrich Heinrich, postassistent, født den 21. apr. 1884 i Augustengård, Nordborg. Gift med

Christensen, Anna Maria Margrethe, født Ludovici den 3. maj 1897 i Tyskland.

Børn:

Christensen, Ruth, født den 24. aug. 1920 i Sønderborg.

Christensen, Hans Dietrich, født den 30. okt. 1922 i Løgumkloster. (dansk)

 

Lejebolig -1924-25-

Betzer, Johannes, dansk murer, født den 15. dec. 1883 i Sønder Felding, Ringkøbing. I 1924 søger han om få spiritusbevilling, hvilket bliver afslået af byrådet.  Gift med

Betzer, Mariane, født Petersen den 14. mar. 1881 i Ådum, Ringkøbing.

Børn:

Betzer, Cathrine, født den 12. feb. 1906 i Tarm, Ringkøbing

Betzer, Georg, født den 18. okt. 1909 i Tarm, Egvad sogn.

Betzer, Marie, født den 19. sep. 1914 i Åstrup, Ribe.

Betzer, Jens, født den 10. nov. 1915 i Agerbæk, Ribe

Betzer, Ketty, født den 30. okt. 1921 i Houborg, Thisted.

 

Hus nr. 1 - Lejebolig 1926-30 måske mere

Søndergaard, Hans Nielsen, gårdmand i Borg ved Bredebro i 5 år, herefter vognmand, zoneleder, nævning 1937-39- ved retten i Løgumkloster samt formand for madegranden 1964-71, født den 22. okt. 1893 i Arrild. Han blev optaget i madegranden i 1949. Søn af gårdmand Jørgen Eriksen Søndergaard og Ane Hansine Sørensen. Han deltog i krigen 1914-18. Hvert år den 11/11 kl. 11 gik Søndergaard herefter med fanen i spidsen for alle klosters borgere, der havde været med i krigen, hen overkirkegården til mindelunden for at markere 1. Verdenskrigs afslutning. Efter flere års gentagelse af ceremonien vender Søndergaard sig om og siger:” Æ tøs vi blive fære og fære.”   I en vinter uddeler han et læs hvidkål gratis til de gamle i Løgumkloster. I 1927 sælger han benzin fra pladsen foran huset. Under Taxakørsel til Esbjerg med 4 passagerer bliver hans bil i 1929 påkørt nord for Ribe. En automobil overholder ikke sin vigepligt, kører ud foran Søndergaard, der ikke når at undvige. Bilen bliver så hårdt ramt at den trimler flere gange rundt og ender i grøften. Ingen mennesker kom noget til, men bilen var totalskadet.  

I 1941 indretter han et skæreri til generatorbrænde i det forenede oliekompagnis bygninger. I midten af 1970-erne bliver han stoppet af politiet. De vil se hans kørekort. Men det nåede han aldrig at erhverve sig. Det fik han så, og kørte taxa ind til han var oppe i 90-erne. Han døde den 16. apr. 1993 i Løgumkloster. 99 år. Gift den 15. maj 1920 med 

Søndergaard, Irene, født den 5. apr. 1897 i Vamdrup. Hun døde efter nogen tids sygdom den 11. juni 1864 i Løgumkloster. 67 år. Datter af logerende familie.

Børn:

Søndergaard, Jørgen Erichsen, zoneleder, 25. mar. 1921 i Borg, Brede. Gift 1. gang med Ella Jørgensen, født Voss. Børn: Søndergaard, Elke, født den 15. sep. 1942 i Hamborg.  Fraskilt. Gift 2. gang den 8. jan. 1949 i Løgumkloster kirke med husassistent, Irmgard Emma Wilhelmine Karla Magdalena Paula Jørgensen, født den 3. jan. 1920 i Lübeck. Datter af Jes Jessen Jørgensen og Ella Dora Margrethe Christine, født Voss.

Søndergaard, Edith Cathrine, 8.dec. 1926 i Løgumkloster. I 1959 overraskes hun en nat, da en meget beruset tyv stjæler 25. kr. og en halskæde fra hendes taske på værelset. Før hun får skriget frem, er han løbet væk. Han bliver dog fanget samme nat. Hun døde den 16. okt. 2000 på De Gamles Hjem i Løgumkloster.

Familien kom fra en lejebolig på 1. sal i Allégade 19.


Logerende familie herefter 1955-57 lejer:

Sønnichsen, Cathrine, født den 9. jan. 1873 i Østerby, Daler sogn. Datter af Detlef Madsen Schnor og Maren, født Andersen. Hun blev gift den 23. juli 1896 i Daler kirke med afdøde bager og forsikringsinspektør, Peter Christian Sønnichsen. Hun flyttede fra Åbenrå til Løgumkloster efter Peters død. Selv døde hun den 13. jan. 1957 i Løgumkloster. 84 år. Begravet i Åbenrå. 

 

Ansatte beboere:

Sørensen, Andreas Peter, chauffør, 6. jan. 1905 i Varnæs. Er flyttet til Løgumkloster fra Tinglev i 1930.

Grønlund, Carl, chauffør, 21. feb. 1909 i Segeberg. Se slotsgade 7.

Søndergaard var gårdmand i Borg ved Bredebro i 5 år, før han blev vognmand i Løgumkloster.


Hus nr. 3 - Lejere 1926-55

Nielsen, Peter Jacob, SPAR købmand, født den 25. nov. 1900 i Højer. (se Møllegade 3)

 

Ejer 1944-55 (Nu eneejer)

Larsen, Jensine Christine Caroline, kolonialhandlerske, født den 10. nov. 1873 i Landeby, Nr. Løgum, datter af gårdmand, Jens Larsen og Caroline, født Thomsen. 


I 1954 får en bils kofanger fat i slagen til benzinstanderen der står ude foran huset. Standeren vælter og en gnist antænder benzinen. Ilden bliver hurtigt slukket med sand, og der sker derfor ingen anden skade end på standeren. Samme år udstykker hun 5401 m² af sin grund.

 

Ejer 1955- Nielsen, Peter Jacob, købmand, (Se hus nr. 3 nedenfor)

 

Ejer 1993-2017

Gammelgaard Poulsen, Peder, født den 20. okt. 1926. Han døde den 14. dec. 2016 i Løgumkloster. 90 år. Gift 1955 med

Poulsen, Emilie Nabe, (KATE) født den 25. okt. 1926. Hun døde den 30. jan. 2012 i Løgumkloster. 85 år.

Børn:

Poulsen, Poul, dyrlæge. 


Ejere 2017-24-

Jensen, Kasper Traneskov

Beckovic, Indira, advokatfuldmægtig.


Møllegade 2

Matrikel nr. 236 - Boligareal: 90 m2 - Grundareal: 253 m2 - Byggeår: 1823


Lejebolig -1790

Jordenwitz, Concordia, født c1728 i Tønder. Datter af glaser, Salomon Ulderich og Elhcke Margrethe Arendt. Hun døde den 22. jan. 1791 i Løgumkloster. 63 år. Hun var enke efter glaser, Johann Gottlieb Jordenwitz.

Børn:

Jordenwitz, Cahimir. Han er ved hendes død bosiddende i Blankenberg i Flandern.

Jordenwitz, Johann Friedrich. Han er ved hendes død bosiddende i Klovtoft. Gift med Anne Margrethe. 2 børn.

Jordenwitz, Anna Margrethe. Hun er ved hendes død bosiddende i Fredericia. Gift med skomager, Peter Schleswig.

Jordenwitz, Salomon Ulderich. (Se nedenfor)

Jordenwitz, Jens Cornelius. Han er ved hendes død bosiddende i Tønder. Gift med Dorthea Carstens. 2 børn.

 

Lejebolig -1790-1803-

Jordewitz, Salomon Uldrich, bager og daglejer, født den 24. juni 1760 i Løgumkloster. Gift med

Diedrichsdatter, Anna Catharina, født c1756.

Børn:

Jorwitz, Johann Gottlieb, født den 18. feb. 1785 i Løgumkloster. Han blev gift med Concordia. Børn: Corneliussen, Jens, født den 4. feb. 1763 i Løgumkloster.

Se også lejebolig i Lillegade 15.

Logerende:

Jacobs, Marn, født c1755. Hun går med bagerens brødkurven rundt i Løgumkloster og sælger brød. 

 

Lejebolig -1784-1803-

Bründel/Brøndel, Johan Peter Hinrich, skomagersvend. Søn af Johan Bründel og Hedewig Marie. Gift den 3. aug. 1776 i Løgumkloster med

Joedewitz/Jardewitz/Jorwitz, Catharina Elisabeth. Datter Af Johan Gottlind Jorwitz og Louisia.

Børn:

Bründel,Johan Hinrich, født den 12. dec. 1776 i Løgumkloster.

Bründel, Johann Gottlieb, født den 7. mar. 1784 i Løgumkloster.

 

Ejer 1894

Quitzau, Sophie Magalene, tjenestepige.

Børn:

Quitzau, Max Hansen, født den 18. feb. 1910 i Løgumkloster. Faderen ukendt.

Quitzau, Peter Andersen, født den 12. mar. 1911 i Løgumkloster. Faderen ukendt.

 

Lejebolig 1896

Ratje, Eduard August Peter. Gift med

Ratje, Amanda Catharina Margretha, født Volfs.

Børn:

Ratje, Anna Amanda Christina, født den 1. juni 1896 i Itzehoe.

 

Ejer -1902

Quitzau, Mads Hansen, skomager, født den 13. feb. 1855 Løgumkloster. Søn af skomager, Samuel Nicolai Quitzau og Sophie, født Henriksen. Se Markledgade 9. Han døde den 19. okt. 1912 i Løgumkloster. 57 år. Gift den 26. sep. 1888 i Løgumkloster med

Quitzau, Mette Cathrine, født den 7. sep. 1864 i Ballum. Datter af Peter Andersen Holm og Anke Marie, født Lundberg.

Børn:

Quitzau, Sophie Magdalene, født 22 mar. 1889 i Løgumkloster.

Quitzau, Anke Marie, født den 4. nov. 1890 i Løgumkloster.

Quitzau, Samuel Nicolai, født den 8. sep. 1892 i Løgumkloster. Død 1 år gammel.

Quitzau, Jep Jessen, født den 1. apr. 1894 i Løgumkloster.

Quitzau, Samuel Nicolai, musketer, født den 1. jan. 1896 i Løgumkloster. Han faldt i 1. Verdenskrig den 27. dec. 1916 i Verdun, Frankrig.

Quitzau, Jep Jessen, født den 5. mar. 1897 i Løgumkloster. Døde knap 2 år gammel.

Quitzau, Peter Andersen, født den 9. apr. 1898 i Løgumkloster. Døde spæd.

Quitzau, Mette Cathrine, født den 30. aug. 1899 i Løgumkloster.

Quitzau, Peter Andersen, født den 18. aug. 1902 i Løgumkloster.

Quitzau, Madea Hansine, født den 5. sep. 1903 i Løgumkloster. Hun døde spæd.

Quitzau, Johannes Hansen, født den 23. apr. 1905 i Løgumkloster. Gift den 27. mar. 1929 i Nr. Løgum kirke med Mette, født Tryck den 29. sep. 1906 i Nr. Løgum. Han etablerede sig den 6. januar 1931 som blikkenslagermester i Sønderborg, på adressen Ahlmannsvej 50. Ud over blikkenslagerarbejde lavede han også karosseriarbejde. Den gang var det ofte nødvendigt at ombygge karosseriet på personbiler til erhvervsbiler. Blikkenslagerforretningen voksede hurtigt til en omfattende produktionsvirksomhed. Senere startedes en produktion af autokølere. Efter 2. Verdenskrig, hvor firmaet var flyttet til Vølundsgade, åbnedes et automobilværksted og firmaet overtog Ford forhandlingen af firmaet Voigt & Rasmussen.

I 1950 begyndte man at producere en 2-takts påhængsmotor på 2 HK. Den blev kun produceret en kort overgang.

I industriafdelingen var man også begyndt at fabrikere industriborde og vaske i rustfrit stål. Senere fik firmaet forhandlingen af Vespa Scootere og da værkstedet og udstillingen på hjørnet af Vølundsgade/Ringgade blev bygget, åbnedes også en Esso tankstation.
Midt i 60-erne flyttedes al industri ud på en nybygget fabrik på Grundtvigsalle, og automobilafdelingen overtog lokaliteterne på Vølundsgade/Ringgade. Industriproduktionen på Grundtvigsallé kom til at omfatte centralvarmekedlen "Q-Kedlen", industri stålvaske/borde og landbrugsudstyr.

I 1970-erne fik firmaet en kontrakt på fabrikation af varmevekslere til det amerikanske luftvåben. Det var en del af købsaftalen på 50 stk. F-16 fly mellem USA og Danmark.

Firmaet Quitzau gik sidst i 1970-erne konkurs.

 

Ejer 1902-11

Andersen, Peter, landmand i Visbjerg.

 

Lejebolig 1902-11

Andersen, Peter Christensen. Gift med

Andersen, Caecilie Kjestine, Født Hansen.

Børn:

Andersen, Matte Cathrine, født den 6. dec. 1896 i Løgumkloster.

 

Ejer 1911-28

Hinrichsen, Asmus Peter, gæstgiver, fiskehandler og røger, født c1854. Han døde den 14. aug. 1919 i Løgumkloster. 65 år. Gift med

Hinrichsen, Anna Helene, fiskehandler, født den 3. okt. 1861 i store Salt, Angel, Tyskland. Datter af Justin Claus Schlott og Marie Sophie, født Sørensen. Hun kom til Løgumkloster fra Tønder i 1906. I 1928 sælger hun huset til svigersønnen Johan Henrik Fabricius. Hun bliver dog boende i huset og fortsætter med at sælge fisk.

I 1936 fejrer hun 75 års fødselsdag og 30 års jubilæum som fiskehandler. Hun bliver 85 i 1946 og dør af tarmslyng boende i Møllegade den 24. feb. 1952 i en alder af 90 år.

Børn:

Hinrichsen, Marie Frederike Margarethe, født den 7. sep. 1889 i Uge sogn. Gift med Johan Henrik, Fabricius. (Se næste ejer)

Hinrichsen, Petra Christina, født den 11. okt. 1894 i Ernstädt, Sdr. Hostrup. Hun kom til Løgumkloster fra Tønder i 1906.

Hinrichsen, Mariane Armine Helene, ugift serveringspige, født den 16. jan. 1897 i Møgeltønder.

Hinrichsen, Ingeborg Marie Petra, født den 18. nov. 1899 i Stokkebro, Møgeltønder. Gift den 31. juli 1927 i Løgumkloster med lokomotivfører, Ejnar Johannes Pedersen, født den 16. juni 1900 i Haarby. Søn af smed Niels Pedersen og Karen, født Nielsen. Bosiddende i Tønder.  

Hinrichsen, Asmus Peter Nicolaus, smed i Bedsted, senere bødker (dritler) og mekaniker, født den 29. juni 1902 i Højer. Han døde den 18. okt. 1967. Gift i Bedsted den 10. apr. 1927 med iskioskejer i Bedsted fra 1952-64, Petra Christine, født Schulz (Ravsted 10. jan 1906 – 2. jul 1998), datter af landmand og postbud i Arndrup, Chresten Schulz (1878-1932) og Anna Cathrine Knudsen (1880-1973). Børn: a. Hinrichsen, Adolf (1927 -) i Bedsted. Gift med Marry Jørgensen. b. Hinrichsen, Christel Lene Schlott, født den 15. jun. 1933. Gift med Hans Jørgen Hansen (1932-) i Landeby c. Hinrichsen, Christian Slot Hinrichsen, født den 14. sep. 1939 i Hellevad. Gift med Lydia Hansen (1945-).

Hinrichsen, Nicoline Helene, stuepige senere husassistent, født den 18. nov. 1906 i Løgumkloster.

 

Logerende i 1915

Hindrichsen, Hanna Marie. Barn: Hindrichsen, Asmus Peter, født den 9. mar. 1900 i Sotterup.

 

Lejere i 1921 og ejere 1928-68

Fabricius, Johan Henrik, landmand, meddeler til Vestkysten i Tønder, retsbud 1939-, stævningsmand -1941, forligsmand 1941-, formand for DSK, formand for husmandsforeningen fra 1928 og kasserer for spareforeningen Julens Glæde 1946-, født den 28. dec. 1886 i Abild. Søn af arbejdsmand, Bertel Fabritius og Cathrina Margrethe, født Nielsen. Han deltog i 1. Verdenskrig på vestfronten. Døde den 7. dec. 1968 på Tønder sygehus og bliver begravet i Løgumkloster. 81 år. Gift den 10. sep. 1910 med

Fabricius, Marie Frederike Margarethe, vaskekone, født den 7. sep. 1889 i Uge sogn. Datter af forrige ejer. Hun døde den 11. apr. 1955 på Statshospitalet i Århus og blev begravet i Løgumkloster. 75 år.

Børn:

Fabricius, Johanne Malene, født den 3. aug. 1915 i Løgumkloster.

I 1942 sælger han sin jord på Nørremark (5 demat)

Lejebolig 1930

Thamsen. Marie, damefrisør, født den 12. maj 1903 i Løgumkloster.

 

Ejer 1969-88

Carstensen, Siegfried, gårdejer på Grangård ved Løgumkloster, født den 19. apr. 1904 Nr. Løgum. Søn af husmand i Arrild, Andreas Christian Carstensen og Ingeborg Margaretha, født Nielsen. Gift den 2. okt. 1921 med

Ingeborg Kristine Carstensen, født den 26. mar. 1908. Datter af Gdr. Chr. Willumsen, Valdemarsminde, Krølkjær. Carstensen overtog gården i 1926. Der var dengang opdyrket 57 tdr. land mod nu 68 tdr. land med 4 heste, der er stambogsførte og har fået 2. præmie fra Hesteavlsforeningen, 13 køer, 13 ungkvæg og 15 svin. Der er opdyrket 11 tdr. land hede. Jorden er merglet og drænet, og der er plantet Læbælter. Ved Ombygningen af stuehuset 1944, blev der inde i en af bjælkerne fundet en del gamle mønter fra 1687.

Børn:

Carstensen,

Stalden bag huset fjernes 1969

 

Ejer 1988-90

Petersen, Hans Uwe, (UWE) ugift sparekasseassistent, født den 9. okt. 1943 i Solderup, Hostrup. Søn af husmand, Christian Lassen Petersen og Regine Marie, født Nielsen. Medlem af madegranden 1972-. Han døde 1. sep. 1988. 42 år.

Hans Uwe blev først uddannet inden for kolonialbranchen, hvorefter han arbejde nogle år på WEHa i Tønder. Herefter tog han sparekasseuddannelsen og fik ansættelse i Løgumkloster sparekasses afdeling i Løgumgård. Han var aktiv inden for brandvæsenet, Klosterhallerne, Kloster mærken og Slesvigsk parti.

 

Ejer 1990-2018

Petersen, Hans Otto. Født den 31. maj 1928 i Visby. Han døde den 13. sep. 2010 i Løgumkloster. 82 år. Gift med

Petersen, Kathrine Marie, født Voss den 10. apr. 1924 i Østerholm. Hun døde den 17. nov. 1993 i Løgumkloster. 66 år.

 

Ejer 2018-24-

Sørensen, Bent

Møllegade 3

Matrikel nr. 954 - Boligareal: 237 m2 - Grundareal: 540 m2 - Byggeår: 1777 & 1974

Lejebolig -1790

Sorgenfrey, Johann Friedrich, musikant. Han døde den 17. juni 1769 i Løgumkloster. 31 år. Gift 1. gang den 16. okt. 1744 i Løgumkloster med

Waeger, Marie Cathrine.

Børn:

Sorgenfrey, Johan Friedrich. Døde ung.

Sorgenfrey, Johan Hinrich. Døde ung.

Sorgenfrey, Marie Cathrina. Døde ung.

Gift 2. gang med

Georgsdatter Hess, Catharina, født den 19. okt. 1716 i Tønder. Datter af kirurg Georg Daniel Hansen og Gertrud, født Callesen Tønder. Hun døde den 21. mar. 1789 i Løgumkloster. 73 år.

Børn:

Sorgenfrey, Peter, musikant. (Se nedenfor)

Sorgenfrey, Margrethe Dorthe, døbt den 19. sep. 1745 i Løgumkloster.

Sorgenfrey,Elsebe Cathrine, døbt den 22. jan. 1750 i Løgumkloster. Døde ung.

Sorgenfrey, Christina Margretha, født c1751. Hun døde den 13. juni 1773 i Løgumkloster. 22 år.

Sorgenfrey, Samuel Nicolay, døbt den 1. apr. 1755 i Løgumkloster. Døde ung.

 

Lejebolig -1803

Sorgenfrey, Peter, musikant, født den 16. okt. 1757 i Løgumkloster. Søn af Johann Friedrich Sorgenfrey og Catharina (Se ovenfor). Gift den 11. okt. 1781 i Løgumkloster kirke med

Waeger/Wäger, Marie Catharina, født c1755. Datter af Hans Wägner og – Christina Jensdatter fra Markedsgade 27.

Børn:

Sorgenfrey, Johann Friedrich, født den 15. jan. 1782 i Løgumkloster.

Sorgenfrey, Jochum Heinrich, født den 5. juni 1784 i Løgumkloster.

Sorgenfrey, Joachim Heinrich, født den 10. juni 1785 i Løgumkloster.

Sorgenfrey, Marie Catharina, født den 28. feb. 1789 i Løgumkloster.

Sorgenfrey, Samuel Nicolai, skomager i Brøns i 1816, født c1793 i Løgumkloster. I 1845 sad han i fængsel i Raskhuset, København.  Gift med Anna Botilla Nielsdatter. Børn: Gertrud Marie Sorgenfrei, født den 29. juli 1816 i Brøns.

Sorgenfrey, Hans Peter, født den 1. sep. 1795 i Løgumkloster.

Logerende

Sorgenfrey, Maria, ugift, født c1731. Datter af Peter Sorgenfrey og Margrethe Dorothea. Hun døde på fattiggården den 21. apr. 1791 i Løgumkloster.

 

Ejer -1920-31-

Lassen, Peter, bager og konditor. Han døde før 1932. Gift med

Lassen, Jensine

 

Mandag den 20. marts 1922 er der ild løs i huset. Branden tager hurtigt fat og snart er kun de bare vægge tilbage. Familien Geipel og en pige, der boede på 1. sal, måtte reddes ved hjælp af en stige. Brandvæsenets nyligt indkøbte brandstige og motorsprøjte kom rigtig i anvendelse. Lassen får 28.000 kr. i erstatning fra Aktieselskabet National for den nedbrændte bygning.


Lejebolig -1922

Geipel, Adolf Heinrich, arbejdsmand, født den 7. apr. 1879 i Flensborg. Gift den 7. sep. 1920 i Løgumkloster med

Geipel, Anna Catharina, født Behrens den 24. feb. 1897 i Poppernwerter. Konf. 1911 i Arrild. Efter huset er brændt, flytter de ned i Svendehjemmet, Storegade 5. Se børnene her.

 

Ejer -1940-55

Lassen, Jensine Christine Caroline, ugift detailhandlerske, født den 10. nov. 1873 i Landeby, Nr. Løgum.

Der var stadig sand på gulvet i 1927.

Når der var Mærken, indrettede hun stuen til kro. Hun havde en marts, juni, august bevilling for udskænkning af spiritus.

 

Forpagter 1927-55 & Ejer 1955-67

Nielsen, Peter Jacob, (PETER DALLY) SPAR købmand i Møllegade fra 1927-, født den 25. nov. 1900 i Højer. Søn af Mathias Nielsen og Kjistina, født Lorenzen. Han døde den 27. sep. 1981 i Løgumkloster. 80 år. Han kom i købmandslære hos August Møller i Tønder og var færdiguddannet i 1918. Herefter fik han stilling i kolonialforretningen i H. M. Hansen i Løgumkloster indtil 1926, hvor han forpagtede købmandsforretningen her i Møllegade. I 1945 var han kasserer i Handelsforeningen. Han blev gift den 22. sep. 1925 i Løgumkloster med

Nielsen, Therese Marie, født 2. juni 1905 i Døstrup, datter af landarbejder Johan Anton Petersen og Anne Marie Scheel. Therese døde i 1987.

Børn:

Nielsen, Hans Retleff, købmand, født den 13. januar 1926 i Løgumkloster. Udtrådt af folkekirken i 1992. Han overtager faderes forretning. Se nedenfor.

Nielsen, Ernst Walter, bager i Kværs, født 2. dec. 1928 i Løgumkloster. I 1931 falder Walter på hovedet i åen. Den kun 5-årige storebror prøver at redde ham, men må råbe på faderen, der går i haven. De får begge Walter reddet op på land i god behold. Gift den 6. sep. 1953 i Løgumkloster kirke med Edith Thiel fra Elmeallé 0a, født den 15. juni 1930 i Rødding. Datter af skomagermester Wilhelm Carl Bernhard Thiel og Frederikke Henriette Hübschmann.

I 1939 løber en af deres døtre ud på gaden og bliver kørt ned af Hans Hagensen fra Afholdshotellet. Selvom Hagensen kun kom kørende med ringe fart og hurtigt fik standset bilen pådrog pigen et lårbrud.

De flytter herfra til Allégade 22 i 1962.

 

Ejer 1967-85-

Retleff Nielsen, Hans (SCHEBBA), SPAR købmand senere CENTRA købmand 1978-79-, født den 13. januar 1926 i Løgumkloster. Søn af forrige ejer. I 1974 totalrenoverer købmand Nielsen butikken. Han flytter i perioden hvor ombygningen finder sted butikken til en barak som bliver opstillet i gaden. Han døde den 30. dec. 1999 i Løgumkloster. 73 år. Gift 1948 med

Børn:

Nielsen, Flemming

 

Lejer -1985- Søndergaard, Jens

 

Ejer 2003-14

Leif Jørgensens Automobiler

 

Ejer 2014-19 Leif Jørgensens Ejendomme ApS

 

Ejer 2019-24-

Jensen, Kasper Traneskov

Beckovic, Indira, advokatfuldmægtig.

Møllegade 4

Matrikel nr. 388 - Boligareal: 156 m2 - Grundareal: 358 m2 - Byggeår: 1823


Ejer -1802

Haase, Hans, kniplingshandler, den 29. dec. 1743 i Markledgade 4. Han døde den 6. mar. 1804 i Løgumkloster. Søn af frugt og grønthandler, Andreas Haase og Magdalene Christina Jensen. Gift den 14. maj 1879 i Løgumkloster med

Nielses, Mette, født c1760 i Tørring, Skanderborg amt. Datter af skomager, Niels Christensen og Catharina Jensen. Hun døde af Schlager den 11. jan. 1821 i Løgumkloster. 68 år.

Børn:

Haase, Hans Peter, født den 19. dec. 1774 i Løgumkloster. Han døde den 4. aug. 1839 i Løgumkloster. Gift den 9. juli 1796 i Løgumkloster med Nicolaisen, Kirstina.

Haase, Magdalena Christina, født den 26. mar. 1780 i Løgumkloster. Hun døde den 4. maj. 1809 i Løgumkloster. 29 år.

Haase, Anna Catharina, født den 13. aug. 1781 i Løgumkloster. Hun døde den 21. maj 1886 i Løgumkloster. 5 år.

Haase, Andreas, født den 27. nov. 1783 i Løgumkloster. Han døde den 18. okt. 1786 i Løgumkloster. 2 år.

Haase, Nicolay Hans, kniplingshandler i 1820 og gæstgiver i 1845 i Flensborg, født den 16. mar. 1786 i Løgumkloster. Han blev gift med Catharina Hedewig Sager. Børn: Haase, Hans Christian, postholder i Flensborg, født den 13. juni 1816 i Juhlschau. 

Haase, Andreas, skomagermester, født den 7. sep. 1789 i Løgumkloster. Se Garveriet i Markledgade.

Haase, Beerend, født c1794.

Haase, Hans Christian, født c1797.

De er flyttet hertil fra Møllegade 12. Efter 1802 bor de til leje.

 

Ejer 1802-13

Jensen, Hans, født i Løgumgård. Søn af boelsmand, Jens Simonsen og Mette Jacobsdatter. Gift den 19. juni 1767 i Løgumkloster med

Nielsdatter, Anna. Datter af boelsmand, Niels Iwersen og Anna Nielsdatter.

 

Ejer 1813-

Hansen, Andreas, urtekræmmer, kådner og kniplingshandler, født 1768. Død den 7. mar. 1834 i Løgumkloster. Gift 1. gang med

Hansen, Mette Maria, født Laustdatter. De var bosiddende i Øster Gasse og Skærbæk, hvor han var kniplingshandler.

Børn:

Hansen, Hans Andreas, lysestøber, født den 1. sep. 1801 i Øster Gasse, Skærbæk. Flytter til Møllegade 6, nabohuset.

Hansen, Christine, født 1803 i Øster Gasse, Skærbæk. Se Østergade 14.

Hansen, Beate, født 1804 i Sønder Skærbæk. Blev gift med degn, Andresen i Burkal.

 

Gift 2. gang den 21. feb. 1811 i Skærbæk med missionær Hans Nicolaisens halvsøster fra Østergade 5.

Hansen, Inger, født Nicolaisen, død den 6. sep. 1856 i Løgumkloster. De boede først i Skærbæk og flyttede senere til Løgumkloster. Hun var 1. gang gift med brændevinsbrænder Iversen i Sønderborg. Ingen børn.

Børn:

Hansen, Hans Nicolai, født 1812 i Sønder Skærbæk. Blev købmand i Wilster.

Hansen, Andreas Peter, født 1814 i Møllegade, Løgumkloster. Blev gårdmand i Ulstrup.

Hansen, Christian, født 1817 i Møllegade, Løgumkloster. Blev urmager i Glückstadt.

I 1845 bor Inger Hansen i Vestergade 21 i de samme rum, som ’Stinne mæ æ Biffel’ senere rykker ind i.


Ejer 1894-1906

Knudsen, Carl Christian, urmager, født 14. feb. 1863 i Arrild, gift med

Knudsen, Hanne Cathrine, født Rhode den 21/ juli 1872 i Øster Højst.

Børn:

Knudsen, Hanna, født den 2. dec. 1896 i Løgumkloster. Gift med slagtersvend Anton Hansen, født den 7. sep. 1891 i København. Børn: Johannes Knud Hansen, født den 22. nov. 1908 i København. De boede på Korsgade 47, stuen i 1914 og i Kong Oscars Gade 1, stuen i 1922.

Knudsen, Hans, født den 22. mar. 1898 i Løgumkloster.

Knudsen, Niels, 31. jan. 1901 i Løgumkloster.

Knudsen, Niels Lauritz, født den 19. feb. 1902 i Løgumkloster.

Knudsen, Marius Rhode, 28. sep. 1904 i Løgumkloster.

Knudsen, Oluf Hansen, 11. maj 1911 i Løgumkloster.

 

Ejer og beboere 1906-1921 herefter lejere 1921-29-

Bendorf, Karsten Nicolaisen, arbejdsmand, arbejdsløs i 1930, født den 18. juli 1874 i Ellum, Løgumkloster. Søn af parcellist, Jep Hansen Bendorff (Ellum 1828-Draved 22/5 1891) og Elena f. Christensen (Abild 2/2 1837-). Han døde pludselig og uventet den 27. juni 1945 på Alderdomshjemmet i Løgumkloster. 70 år. Gift den 3. nov. 1904 i Løgumkloster med

Bendorff, Dorothea Magdalene, (DORA), født den 31. jan. 188(2)3 i Søndergade 1 i Løgumkloster. Hun døde den 8. nov. 1964 på Løgumkloster sygehus boende på De Gamles Hjem. 81 år. Datter af Hans Heinrich Christian Oldenburg og Ingeborg Marie f. Hansen.

I 1927 sætter hun en annonce i Løgumkloster Avis med overskriften: Æreserklæring. Det rygte jeg udspredte om smed A. Hinrichsen tager jeg hermed tilbage som usandhed. Dora Bendorff. I 1952 bor hun i Sparekassens ældreboliger i Søndergade.

Børn:

Bendorf, Helene Marie, født den 17. sep. 1905 i Løgumkloster.

Bendorff, Hans Heinrich Christian, født den 6. okt. 1906 i Løgumkloster.

Bendorff, Elene Jeppeline, født den 28. jan 1909 i Løgumkloster

Bendorff, Karl, født den 22. mar. 1912 i Løgumkloster

Bendorff, Ingeborg Marie, født den 21. dec. 1913 i Løgumkloster.

Bendorff, Marius Johannes, ugift vejmand, født den 22. feb. 1915 i Løgumkloster. Han døde den 5. maj 1969 i Løgumkloster. 54 år. I 1940 var han karl hos gårdejer Hans Peter Abrahamsen i Visbjerg, Nr. Løgum.

Bendorff, Carsten Nicolaisen, arbejdsmand i Ø. Terp, Bedsted, født den 4. okt. 1919 i Løgumkloster. Han får sit ene øje beskadiget under arbejde i Åved plantage i 1931. Han døde den 21. nov. 1978 i Løgumkloster. Gift med Lise.

Bendorff, Enewold, markmand ved Statens Jordlovsudvalg fra 1. maj 1957 til 1. dec. 1987, født den 1. okt. 1922 i Løgumkloster. Gift den 8. nov. 1944 med Ingeborg Maren Tryk, født den 13. okt. 1925. Datter af vejmand i Bedsted, Hans Jørgen Tryk (1893-1970) og Anne Clemmensen (1890-1965). Bosat i på Sivkrovej 7 i Bedsted. Børn: a. Bendorff, Solveig Tryk, født den 21. aug. 1943 i Århus. b. Bendorff, Jørgen Carsten, født den 17. mar. 1945 i Tønder. c. Bendorff, Inge, født den 13. mar. 1949 i Læk i Tyskland.

Bendorff, Erich Theodor, daglejer i Ø. Terp, Bedsted. født den 8. sep. 1925 i Løgumkloster. Gift den 9. apr. 1948 i Ubjerg med Christel Nissen, født den 6. apr. 1928 i Sæd. Børn: Carsten Bendorff, født den 30. mar. 1949.

I 1940 bor de i Søndergade.


Lejere 1921

Alkiær, Anton, snedker, født den 20. mar. 1890 i Løgumkloster.

Alkjær, Anne, født den 9. feb. 1894 på Als.

Børn:

Alkjær, Wilhelm, født den 23. aug. 1917 i Løgumkloster

Alkjær, Hedwig, født den 27. sep. 1919 i Løgumkloster

 

Lejere 1925:

Sehstedt, Ludwig Christian, murermester, født den 27. nov. 1871 i Tyskland.

Se Markledgade 12.

 

Ejer 1921-44

Hamdorf, Max Friedrich, født den 7. okt. 1900 i Løgumkloster. Han faldt på østfronten den 11. aug. 1942 i Telenkowo i Rusland. Han var veteran fra 1. Verdenskrig (1914-18), kæmpede i sin tid i Øvreslesien mod polakkerne og i den spanske borgerkrig mod bolschevikkerne. I 1921 er han bosiddende i Itzehoe som artillerist. I 1930 er han bosiddende i Rostock.

I hans dødsannonce skriver hans mor:

In den schweren Kämpfen in Osten fand am 11. 9. 1942 mein lieber son, unser liber Bruder, Schwager und Onkel, der freivillige Gefr. Max Hamdorf. Inh. des Ehrenkreuzes für Frontkämpfer, - des Oberschls. Adlerordens und des EK. II 1939, den Heldentod für Führer Volk und Vaterland. Auf spanischer Seite setzte er shon sein Leben gegen den Bolschewismus ein. Seim Wunsch, sich für Deutschlands Grösse einsetzen zu dürfen, ward ihn erfüllt. In stiller Trauer

Se familie i Møllegade 6.

 

Lejeboliger 1927-36-

Jacobsen, Christian, arbejdsmand. Bor sammen med kone på 1. sal.

 

Hansen, Christian Nicolay, maskinarbejder, født den 18. juni 1872 i Løgumkloster?. Søn af Christine Magdalene Hansen. Gift den 22. juli 1894 i Løgumkloster med

Hansen, Ingeborg, tjenestepige, født den 29. maj 1872 i Abild. Hun døde den 6. mar. 1954 på Tønder sygehus og blev begravet ved Løgumkloster kirke. 81 år.

Ingeborgs barn: Sommer, Anne Kjestine, født den 2. feb. 1893 i Løgumkloster. Faderen ukendt.

Børn:

Hansen, Christine Jacobine, født den 26. okt. 1896 i Løgumkloster. Gift den 24. aug. 1920 i Løgumkloster med købmand, Diedrich Carl Heinrich Martin Mensel, født den 1. aug. 1895 i Altona.

Hansen, Chresten Lausten, træskomager, født den 27. juni 1898 i Løgumkloster.

Hansen, Jacob, født den 24. maj 1900 i Løgumkloster.

Hansen, Leonhard, født den 17. dec. 1906 i Løgumkloster.

Hansen, Peter Jessen, født den 4. okt. 1908 i Løgumkloster. Se Jørgensgårdvej 22

Hansen, Christian Ingward, født den 11. mar. 1916 i Løgumkloster.

 

Jørgensen, Christian Hansen, arbejdsløs bager. Bor sammen med kone, 5 børn og husholderske. Se Markledgade 30.

 

Ejer 1944-61

Hørløck, Christian, urmager og guldsmed født 13. feb. 1885 i Løgumkloster. Gift med

Hørløck, Karen Elise Jakobine Olivia, født Thomassen, født den 10. aug. 1898 i Varde. Se Markedsgade 29.

 

Ejer 1961-94-2011

Eskildsen, Johannes, smed og maskinbygger, født den 13. mar. 1920. Søn af gårdmand i Ø. Terp, Bedsted, Hans Eskildsen (1881-1951) og Johanne, født Brodersen (1886-1945). Han døde den 26. mar. 1994 i Løgumkloster. 74 år. Gift den 3. aug. 1947 i Løgumkloster kirke med

Eskildsen, Margrethe, født Thomsen den 5. juni 1922.  Hun døde den 13. maj 2010 i Løgumkloster. 87 år.

Børn:

Eskildsen, Finn, født den 21. okt. 1947 i Løgumkloster.

Eskildsen, John, født den 4. dec. 1956 i Løgumkloster.

Eskildsen, Svend, født den 8. juli 1959 i Løgumkloster.

 

Lejebolig -1979-80

Hansen, Frode

Hansen, Misse

Se Vestergade 27.

 

Ejere 2011-24-

Eskildsen, Finn født den 21. okt. 1947 i Løgumkloster. Præsident i Y-mens klub -2015, kasserer i Løgumkloster Forsamlingshus gift den 9. dec. 1972 i Øster Løgum kirke med

Eskildsen, Anne Elene Gubi. Datter af Peter Gubi og Karen, Nr. Hjarup. Se Ørnevej 4.

Børn:

Eskildsen, Jette, født 1973 i Løgumkloster.

 

Eskildsen, John, født c1957 i Løgumkloster.

Møllegade 5

Broderi og hatteforretning 1923-70

Matrikel nr. ? Matriklen består i 1923 af 6 lejligheder, butik, stald og et stykke eng.


FOTO: Løgumkloster Lokalhistirisk arkiv

Ejer 1730-72

Boysen, Nicolay

 

Ejer 1772-

Boysen, Johannes, kromand,

 

Ejer -1796

Jensen, Claus,

 

Ejer 1796-97

Møller, Peter Johannes Jeremias, husmand og rebslager, født c1763. Søn af hvidgarver, Johannes Møller og Dorothea Nielsen. Han døde den 28. mar. 1835. Gift 1. gang med

Johannsen, Gertrud.

2 børn:


Gift 2. gang med

Chrestensdatter, Uldrica, født Carstens c1771. Datter af Chresten.

Børn:

Møller, Mette Marie Dorothea. Hun døde ugift den 1. nov. 1865 i Løgumkloster. 65 år.

Møller, Anna Maria, tvilling, født den 30. juli 1805 i Løgumkloster.

Møller, Gertrud, tvilling, født den 30. juli 1805 i Løgumkloster.

 

Gift 3. gang med

Andersen, Metta, født i Nr. Løgum. Datter af gårdmand, Anders Jensen Borrig og Christine. Hun boede fra 1845-62 i Ellum, hvor hun døde den 16. juli.

Ansatte:

Thomsen, Friedrich, rebslagerlærling, født c1789.

Logerende:

Nissens, Lena Maria, kniplerske, født c1773.

 

Ejer 1797-1800

Jensen, Claus, rengøringsassistent og husmand, født c1743. Gift med

Jensen, Anna Maria, født Lases 1768.

Børn:

Jensen, Lorenz, født c1796.

Jensen, Anna Catharina, født c1800.

 

Ejer 1800-1803

Schmidt, Laust Petersen, smed og kådner.

Se nedenfor.


Ejere 1803-1809

Schmidt, Laust, smed, Se nedenfor

Schmidt, Niels, smed,

 

Ejer 1809-35

Schmidt, Laust Petersen, smed og kådner, født c1755 i Givskud, Vejle. Søn af Søren Pet(d)ersen og Johanne Nielsdatter. Han ejede grandebrev 18 fra oprettelsen i 1808. Han døde den 9. juni 1839 i Løgumkloster. c84 år. Gift den 15. maj 1790 i Løgumkloster med

Nicolaisen, Anna Maria, født den 11. mar. 1770 i Løgumkloster. Datter af Michelsen, Nicolai og Hansdatter, Anna fra Møllegade 9. Hun døde den 13. feb. 1830 i Løgumkloster. 59 år.

Børn:

Schmidt, Søren Petersen, født den 5. maj 1791 i Løgumkloster. Gift 1. gang den 21. sep. 1817 i Løgumkloster med Anna Petersen Samuelsen. Gift 2. gang den 1. nov. 1842 i Toftlund med Christine Gastrup.

Schmidt, Nicolay Michelsen, sømand senere mølleforpagter på Sild, født den 19. juni 1792 i Løgumkloster. Han døde den 5. apr. 1874 i Tinnum på Sild. Gift den 31. okt. 1822 med Inken Teunis Gotthardt.

Schmidt, Johanne Petersen, født den 9. juli 1794 i Løgumkloster. Hun døde den 12. april 1844 i Løgumkloster. Gift med Laust Lorenzen.

Schmidt, Anna Catharina, født den 15. okt. 1796 i Løgumkloster. Hun døde den 19. aug. 1798 i Løgumkloster. 1 år.

Schmidt, Anna, født 1797. Hun døde den 19. aug. 1798 i Løgumkloster. 1 år.

Schmidt, Jens Petersen, smed, født 5. feb. 1799 i Løgumkloster. Se næste ejer.

Schmidt, Anna Catharina, født den 21. jan. 1801 i Løgumkloster. Gift Møller. Hun døde 1841 et sted i Schleswig-Holstein.

Schmidt, Lauritz Petersen, født den 12. apr. 1803 I Løgumkloster. Han døde den 28. apr. 1805 i Løgumkloster. 2 år.

Schmidt, Laust Petersen, snedker og medlem af madegranden fra 1850-, født den 14. juni 1805 i Løgumkloster. Se Storegade 3a.

Schmidt, Hans Andreas Petersen, født 1807 i Løgumkloster. Han døde spæd.

Schmidt, Helena Petersen, født 1809. Hun døde spæd.

 

Lejebolig -1810-: Martinsen, Nis - med familie

Lejebolig -1829-: Petersen, Peter, hattemager - med familie

 

Ejer 1835-1861

Schmidt, Jens Petersen, smedemester og medlem af madegranden fra 1850-64, født 5. feb. 1799 i Løgumkloster. Søn af ovennævnte. Døde den 2. maj 1864 i Løgumkloster. Gift 1. gang den 13. okt. 1825 i Løgumkloster med

Thomsen, Anna Marie, født den 28. juni 1794 på Højer. Døbt 1. juli 1794 i Højer. Datter af gæstgiver, Thomas Thomsen og Maria Bonnichsen. Marie døde den 30. nov. 1860 i Løgumkloster.

I 1840 boede de i Tandslet ved Sønderborg, i 1845 i Nordborg og i 1860 i Hytten, Volstrup, Dronninglund, Hjørring.

Børn:

Schmidt, Laust Petersen, smed, født den 12. jan. 1826 i Løgumkloster. Se næste ejer.

Schmidt, Marie Petersen, født den 3. sep. 1827 i Løgumkloster. Hun døde den 12. mar. 1911 i Cypress Hill Memorial Park, Petaluma, Sonoma, Californien. Hun blev gift den 30. nov. 1851 i Ubjerg med Wilhelm Jensen fra Leck.

Schmidt, Thomas Petersen, snedker, født den 6. dec. 1829 i Løgumkloster. Han udvandrede i 1847 til Port Clinton, Ohio, Amerika.

Schmidt, Hans Andreas Petersen, født den 1. mar. 1832 i Løgumkloster. Han døde 3 år gammel af difteritis.

Schmidt, Anna-Maria Petersen, født den 29. maj 1834 i Løgumkloster. Hun døde spæd.

Schmidt, Anna Marie Petersen, født den 7. apr. 1836 i Løgumkloster. Hun døde den 13. maj 1876 i Ullerup. Hun blev gift 27. apr. 1858 med kromand, Christian Johan Johannsen fra Felsted. Han var født i Sønderborg den 6. maj 1824, som søn af vognmand, Christian Ditlev Johansen og Marie Richter.


Gift 2. gang den 12. maj 1861 i Løgumkloster med

Schmidt, Abelone, født den 4. apr. 1808 på Nørrehedegård, Vemb. Datter af gårdmand, Jens Jensen og Anne Madsdatter. Hun døde den 19. jan. 1893 i Løgumkloster. 84 år.

 

Ansatte:

Wind, Johannes, smedelærerdreng, født c1824 i Løjtved Nr.Løgum/Løgumkloster.

 

Lejebolig -1845-

Staugaard, Jesper Sørensen, kvægdriver senere gartner, født den 12. maj 1813 i Stadelby, Ringkøbing amt.  Gift 1. gang den 1. okt. 1843 med

Staugaard, Ane Margrethe, født den 18. jan. i 1813 i Kløing, Nr. Løgum. Se Klostergade 21.  

 

Lejebolig -1845-65

Møller, Mette Marie Dorothea. Hun døde ugift den 1. nov. 1865 i Løgumkloster. 65 år. Datter af husets ejer 1796-97.

 

Lejebolig -1845- 

Christensen, Christen Hansen, rebslager, født c1804 i Løgumkloster. Gift med

Andersen, Bodil Marie, født c1815 i Vilslev. Hun døde den 24. apr. 1858 i Løgumkloster.

Børn:

Christensen, Caroline, født c1837 i Løgumkloster. Døde 16 år gammel;

Christensen, Hans Andersen, født c1843 i Løgumkloster. Døde af krampeslag 1 år gammel.

Christensen, Hans Andersen Olsen;

Christensen, Ole Hansen, født c1847. Døde spæd.

Christensen, Thomas Olsen;

Christensen, Caroline Olsen.

Ansat logerende:

Andersen, Nis Nissen, rebslagersvend, født c1815 i Arrild.

 

Ejer 1861-82

Schmidt, Laust Petersen, smed, født den 12. jan. 1826 i Løgumkloster. Søn af forrige ejer. Han døde den 29. sep. 1880 i Løgumkloster. Han blev gift den 10. maj 1856 i Løgumkloster med

Schmidt, Anna Paulsen, født den 3. mar. 1822 i Løgumkloster. Hun døde den 27. jan. 1903 i Løgumkloster. Datter af urmager og drejer Detlef Paulsen født i Østergade 3 og Annadorothea Sophie Petersen bosiddende i Markledgade 4.

 

Lejebolig 1864

Clausen, Johann Peter Wilhelm. Gift med Clausen, A. Wilhelmine, født Koblench.

Børn: Clausen, Hansine Lovise, født den 31. jan. 1865 i Løgumkloster.

 

Ejer 1882-

Erdman, Reinike, Flensborg.

 

Ejer -1895-

Outzen, Christian Nielsen, købmand. Gift med

(Outzen, Bodil Christine, født Skovroy/Outzen, Beate, født Hansen den 3. okt. 1860. Døde den 28. aug. 1895 i Løgumkloster. 35 år.)

Børn:

Outzen, Niels Christian, købmand, født den 29. feb. 1876 i Løgumkloster. Han flytter til København fra Løgumkloster i 1899 og boede i egen lejlighed på Værnedamsvej 16, 2. sal. I 1914 fraflytter han København.

Outzen, Hans Hansen, smedesvend, født den 17. dec. 1877 i Løgumkloster. Han flyttede til København fra Sønderborg i 1897 og boede i Dannebrogsgade (Vesterbro) 24, 1. sal, hos Nielsen. Efter et år og flere flytninger beslutter han sig for at drage til Hamborg. 4 år bliver det til i Hamborg, hvorefter han flytter tilbage til København, hvor han nu i 1902 bor i Vesterbrogade 46, 2. sal, hos Wentzel. Året efter er han tilbage i Hamborg.

Outzen, Mathias Hansen, født c1883.

Outzen, Christine, født den 14. dec. 1884 i Løgumkloster. I 1915 var hun tjenestepige i København og boede i Havnegade 47, 1. Døde den 2. apr. 1969 i Tønder. Gift med snedkermester Ferdinand Christoffer Kunst Feld, der døde 1963 i Tønder.

 

Lejebolig 1896

Bossen, Anne Cathrine, enke, født den 3. mar. 1818 i Løgumkloster. Datter af smed, Johann Christoffer Detlef Drews og Else Cathrine Hansteen, født Møller. Hun døde den 22. mar. 1896 i Løgumkloster.

 

Ejer -1923

Knudsen, Carl Christian, urmager, født 14. feb. 1863 i Arrild. 

Han flytter med familien overgade til nr. 4 i 1924. Se familien der.

 

Ejer 1923-69

Jessen, Anna Dora, enke og broderihandlerske, født den 17. maj 1888 i Løgumkloster. Hun var datter af købmand og sparekassedirektør, Hans Mathiesen Hansen, Markedsgade 19, Løgumkloster og blev i 1909 gift med købmand, Christian P. Jessen fra Barsmark ved Aabenraa. Ægteskabet varede kun i 7 år, da Christian faldt i 1. Verdenskrig i 1916. Herefter købte hun huset i Møllegade og drev her en broderiforretning sammen med søsteren. Hun døde den 3. juni 1969 på Løgumkloster sygehus. 81 år.

Barn:

Jessen, Hans Peter, smedesvend, født den 18. juli 1909 i Løgumkloster. Allerede som 25-årig opgav han smedefaget af helbredsmæssige årsager. Fra 1934-69 bor han sammen med sin mor og søster her i huset i Møllegade, men i 1970 køber han Markledgade 9 og flytter hertil sammen med søsteren, Cathrine.

Jessen, Cathrine, (Kæthe), modehandlerske, født den 23. aug. 1911 i Flensborg.

 

Logerende familie-1940-70

Hansen, Catharine, modehandlerske samt ompresning af filt- og velourhatte, født den 24. maj 1891 i Løgumkloster. Hun døde i 1970. 78 år.

Hansen, Bothilde, husassistent, født den 12. juli 1901 i Løgumkloster.

Hansen, Theodor Christian, åndsvag husassistent, født den 7. maj 1895 i Løgumkloster.

 

Børnene Hans Peter Jessen, Bothilde Hansen og Theodor Hansen er først flyttet ind i huset i 1934.

 

Lejebolig 1921-30

Danger, Friedrich Agust Christian, murer, født den 13. apr. 1894 i Ehlersdorf, Tyskland. Herfra flytter familien til Østergade 12.

 

Lejebolig 1921

Terkelsen, Niels, vognmand, født den 6. sep. 1879 i Horsens. Kom til Løgumkloster i 1915. Gift med

Terkelsen, Christina Jørgine, født Gaarde den 14. jan. 1885 i Holme, Højst. Datter af Hans Peter Gaarde og Anne Kjestine, født Larsen.

Børn:

Terkelsen, Hans, født den 20. nov. 1915 i Ravsted.

Terkelsen, Anne Rasmine, født den 29. aug. 1921 i Løgumkloster.

I 1921 sælger han 600 kg gulerødder.


Lejebolig 1921

Martensen, Hans, banearbejder, født den 11. nov. 1889 i Astrup. Gift med

Martensen, Caroline, født den 26. nov. 1893 i Skærbæk.

Børn:

Martensen, Marten, født den 26. feb. 1914 i Bredebro.

Martensen, Theodor, 28. jan. 1915 i Løgumkloster.

 

Lejebolig 1921

Hansen, Hans P., murer, 23. sep. 1867 i København.

Tarillon, Caroline, husholderske, født Klein den 20. sep. 1889 i Insweiler, Lotringen i Tyskland. Faderen er ukendt ved alle hendes børn.

Husholderskens Børn:

Klein, Marie Margrethe, 7. juni 1913 i Tyskland.

Klein, Martha Tarillon, 9. apr. 1918 i Løgumkloster.

Klein, Charles Hansen, født den 30. nov. 1920 i Løgumkloster.

Klein, Harry Hansen, født den 28. maj 1922 i Løgumkloster.

De 2 sidste drenge er begge døbt den 4. okt. 1923 i Løgumkloster.


Lejebolig 1921-25

Schlichting, Wilhelm Christian, arbejdsmand og født 11. juli 1866 i Brecklum, Tyskland. Se mere i Klostergade 9.

 

Lejebolig 1925

Drews, Kjestine, arbejderske, født den 27. feb. 1893 Uge, Aabenraa.

Børn:

Drews, Mina, født den 28. feb. 1917 i Uge, Aabenraa.

 

Lejebolig 1925

Andersen, Mine, pensionist, 21. sep. 1872 i Nr. Løgum.

Andersen, Jørgine, 29. mar. 1905 i Nr. Løgum.

Johnsen, Peter, 14. nov. 1866 i Nr. Løgum.

 

Lejebolig 1925

Hvid, Conrad, tømremester, født 7. apr. 1896 i Løgumkloster. (se også Vindmøllegade 8, Møllegade 5, Allégade 5). Han redder glarmester Triers lille datter fra druknedøden i 1927. Gift med

Hvid, Dagmar, født den 26. nov. 1911 i Løgumkloster.

Logerende: 

Hvid, Agnes, søster, født den 20. apr. 1896 i Løgumkloster.

Beck, Jens Jensen, født den 10. mar. 1904 i Løgumkloster. Se forældre i Allégade 9

 

Lejebolig -1963

Sørensen, Catharina Margaretha, fraskilt, født den 29. jan. 1886 i Eggebæk, Tyskland. Datter af ugift tjenestepige, Anna Christin Køster. Tidligere gift med Fritz Peter Sørensen. Hun døde den 3. mar. 1962 i Augustenborg. 76 år. Begravet i Løgumkloster.

 

Lejebolig -1968-

Matzen, Elba. Datter af Erna Matzen. Gift den 25. nov. 1978 i Løgumkloster med Helge Ruby Hansen. Søn af Christian Ruby Hansen, Gl. Hvidding.


Huset er fjernet

 

Møllegade 6

Jordemoderhus 1940-80

Lægehus 1899-1953

Matrikel nr. 235 - Boligareal: 327 m2 - Grundareal: 838 m2 - Byggeår: 1890 

Beskrivelse 1979: Stor solid rødstensejendom med flere lejligheder- stor lejlighed er fri til køber.

Huset har været delt ind til årtusindskiftet

FOTO 2014

Ejer -1737-87

Schuster, Claus. Gift med

Clauses, Margretha. Hun blev tidlig enke

 

Ejer 1787-1806

Johansen, Claus

 

Ejer 1806-1840

Møller, Peter, hjulmager,

Brændt 1809 

Ejer 1840-

Hansen, Hans Andreas, købmand, lysestøber og gæstgiver samt medlem af madegranden 1850-, født den 1. sep. 1801 i Øster Gasse, Skærbæk. Han døde af vattersot den 5. aug. 1877 i Løgumkloster. 75 år. Søn af Andreas Hansen Møllegade 4.  Gift 1. gang den 6. feb. 1829 i hustruens broders hjem i Løgumkloster med 

Hørløck, Anna Catharine, født den 4. aug. 1806 i Løgumkloster. Datter af kniplingshandler, urtekræmmer, gårdmand og sandemand, Niels Jensen Hørløck og Merret Christine Nissen.  Anna Catharine døde i feb. 1871 i Løgumkloster.

Før Hans Andreas blev gift hjalp han til på trådfabrikken i Søndergade.

De er flyttet hertil fra Søndergade 0. I 1813 ejer han nabohuset.

Børn:

Hansen, Marie Christine, født den 8. juli 1829 i Løgumkloster. Hun dør 19 år gammel den 8. mar. 1849.

Hansen, Andrea Ingelise, født den 4. aug. 1831 i Løgumkloster. Hun døde den 23. mar. 1840. 9 år gammel.

Hansen, Niels Jensen, født den 29. sep. 1833 i Løgumkloster. Han dør den 5. april 1835. 1 år gammel.

Hansen, Nicoline Cathrine, født den 30. juni 1835 i Løgumkloster. Hun døde den 17. juli 1838. 3 år gammel.

Hansen, Christine Beate, født den 15. maj 1837 i Løgumkloster. Hun døde den 6. mar. 1841 af betændelse i underlivet. 4 år gammel.

Hansen, Georg Andresen, lysstøber, født den 26. mar. 1839 i Løgumkloster.

Dødfødt dreng, født den 17. nov. 1840 i Løgumkloster.

Hansen, Anna Catharine, født den 14. sep. 1841 i Løgumkloster. Se Markedspladsen 7.

Hansen, Magdalene, født den 19. sep. 1843 i Løgumkloster. Se Markedspladsen 7.

Hansen, Andreas Hørløck, født den 6. juli 1847 i Løgumkloster. Han døde 2 år gammel den 8. mar. 1850.

 

Ejer -1874

Hansen, Georg Andresen, lysstøber og medlem af madegranden 1878-82, født den 26. mar. 1839 i Løgumkloster. Søn af forrige ejer. Han døde den 12. maj 1896 i Løgumkloster. 57 år. Gift med

Hansen, Anna Frederikke, født den 27. jan. 1848 i Ellum, Løgumkloster. Datter af Enevold Nicolaisen og Anna, født Matthiesen. Hun døde den 20. maj 1892 i Løgumkloster. 44 år.

Børn:

Hansen, Anny C., født den 21. jan. 1875 i Løgumkloster.

Hansen, Mary Hansine Auguste, født den 18. juni 1876 i Løgumkloster.

Hansen, Hans Andreas, født den 29. jan. 1878 i Løgumkloster.

Hansen, Cathrine, født den 24. feb. 1880 i Løgumkloster.

Hansen, Frida, født den 15. nov. 1889 i Løgumkloster.

Hansen, Meta, født den 6. nov. 1891 i Løgumkloster.

Nybygget 1890

Ejer 1874-1899

Geiken, Cornelius Sybrandt, borgmester/flækkeforstander, født den 14. jan. 1843 på i Morsum Sild. Søn af 2. skriver hos fogeden, Cornelius Peter Geiken (Morsum1815-1866) og Marie Jacobine f. Lorenzen (Morsum1815-1911). Ejer af madegrandebrev 13 fra 1888-99. Han døde den 18. nov. 1893(4) i Løgumkloster. 50 år gammel. Gift den 1. apr. 1871 i Løgumkloster med

Geiken, Cathrine Marie, født den 15. maj 1842 i Løgumkloster. Datter af Andreas Fedder Marcussen og Ingeborg Nicoline Cathrine Bjørn, Møllegade 12. Hun døde den 22. aug. 1904 i Løgumkloster. 62 år.

Børn:

Geiken, Cornelius Peter, postmester i Trittau, født den 25. nov. 1872 i Løgumkloster. 3 børn.

Geiken, Andreas, født den 11. dec. 1875 i Løgumkloster. Bogbinder i Flensborg. 2 børn. (Se Allégade 2).

Geiken, Peter, sadelmager, født den 24. feb. 1878 i Løgumkloster. Bor i Allégade 6.

Geiken, Marie, klinkerske, født den 23. mar. 1880 i Løgumkloster. Gift den 9. apr. 1904 i Løgumkloster med boghandler i Eisenach, Karl Pöttschacher. født den 20. april 1879 i Wien. Han var katolik.

Geiken, Ingeborg Laura Caroline, født den 4. feb. 1885 i Løgumkloster. Hun døde den 2. juli 1968 i Leosallé 4-6 i Tønder. Gift med pantefoged, Otto Heinrich Hansen, der døde 1966 i Tønder.

 

Ejer 1899-1911

Matzen, Helene Christine. Se næste ejer.

Ejer Allégade 15 -1949.

 


Ejer 1911-1950

Hamdorf, Max Heinrich Berthold, dr.med./læge og sanitetssanitetsråd, født den 8. aug. 1866 i Haderslev. Han havde nr. plade Æ 511 på sin bil. Han studerede i Kiel, München, Tübingen, Würzburg. Efter endt dr.med. eksamen, var han 2 år skibslæge på passagerdamperen i ruten Hamborg-Sydamerika.  Han slog sig ned som praktiserende læge i byen i 1897 og blev hurtigt en afholdt læge, der var meget omsorgsfuld for sine patienter og holdt sig til det sidste informeret om ny medicin og praksis. Standsmæssigt gjorde han ingen forskel, eftergav gerne en fattig familie deres lægehonorar og sendte dem ovenikøbet gerne en pakke med madvarer fra sit eget hjem. Han ejede Møllegade 4 og 6 samt Vindmøllegade 8 fra 1923-50.

Da han blev syg, blev han først indlagt på Tønder Amtssygehus, men da hans sygdom tiltog overført til diakonissestiftelsen i Flensborg, hvor han døde fredag den 12. august 1933. Begravet på Friedenshügel i Flensborg. 67 år. Medlem af madegranden 1910-.

I 1929 fejrer han 25 års jubilæum på sin bil. Grunden er, at han var den første i Nordslesvig der ejede en bil. Han fik bilen den 1. oktober 1904.

Gift den 29. nov. 1899 med

Hamdorf, Helene Christine, født den 29. maj 1877 i Nr. Løgum. Datter af datter af gårdejer Jakob Matzen og Anna, født Dinsen, Tornskov, Nr. Løgum. Død den 24. juli 1945 i Løgumkloster. 68 år. Begravet i Nr. Løgum.

 

En tirsdag aften i september 1927 kommer Max kørende i sin automobil ind mod Løgumkloster fra Arrild, hvor han møder en løbskkørende enspændervogn. Længere henne af vejen fandt han tjenestekarl Nydahl fra Nr. Løgum tilskadekommen på vejen. Hamdorf tog ham op i vognen og kørte ham til Løgumkloster sygehus, hvor han fik konstateret brud på kravebenet. Køretøjet tilhørte landmand Wind fra Tohede. Da 3 cyklister passerede forbi enspænderen, var den ene kørt ind mod hesten som resulterede, i at den blev sky. Winds mor blev slynget ud af vognen og brækkede et ribben og cyklisten væltede og brækkede kravebenet. Både enspænderen og cyklerne havde tændte lygter.

Børn:

Hamdorf, Max Friedrich, soldat, født den 7. okt. 1900 i Løgumkloster. Se Møllegade 4.

Hamdorf, Anneliese Marie Caroline, ugift plejerske, født den 22. sep. 1903 i Løgumkloster. Se ejer 1950-61 af Møllegade 6 og Markledgade 17 og Vindmøllegade 8. I 1942 bor hun i Meldorf. Hun døde den 6. juni 1961 i Løgumkloster. Begravet på Nr. Løgum kirkegård.

Hamdorf, Helga Helene Elisabeth, født den 8. juni 1905 i Løgumkloster. Gift c1932 med Hans Friedrich Behder fra Leck. Hun døde den 10. juli 1967 i Vallendorfstrasse 1 i Hannover. Begravet i Nr. Løgum. 62 år. Børn: a. Diether Behder, født den 8. nov. 1939. Han døde den 23. sep. 1995. 55 år. Begravet ved Nr. Løgum kirke.

Hamdorf, Jacob Hinrich Thomas, født den 18. feb. 1907 i Løgumkloster. I 1928 bliver han færdiguddannet manufakturhandler hos Anthon und Söhne i Flemsborg, hvorefter han i 1947 emigrerer via Rio De Janeiro i Brasilien og får plads i et handelshus i Temuco i Chile. Han døde den 14. dec. 1987 i Pirque, Región Metropolitana, Chile. Gift med Ilse Margarita Klapp Wenzel, født den 13. apr. 1916 i Temuco, Novena Región de La Araucanía, Chile. Datter af Ricardo Klapp og Erna, født Wenzel. Hun døde den 31. jan. 2011 i Santiago Metropolitan Region, Chile. Børn: Ilse Millaray (LULI) Hamdorf Klapp, født 1943. Hun døde 2007.

 

Ansatte 1921:

Nilsen, Lene, husassistent, født den 21. dec. 1898 i Breklum

Ansatte 1921-25:

Johansen, Klara, husassistent, født den 18. jan. 1906 i Arnum, Gram.

Ansatte 1930:

Nielsen, Else Dorthea, husassistent, født den 30. juli 1912 i Højer.

 

Lejebolig 1926-1936-

Haase, Markus, sagfører, jurist med 1. karakter og overligningskommissær, født den 16. jan. 1892 i Løgumkloster. Søn af landmand, garveri- og læderhandler Andreas Haase og Petra Bothilde, født Eriksen fra Garveriet i Garvergade. Bor her sammen med kone, barn og husholderske. Han studerer i Kbh. i starten af 1920’erne, hvor han bor i et værelse hos Zacariasen i Vendersgade 23, på 2. sal. I 1922 flytter han herfra til Odense. Starter sin praksis i 1926 i Løgumkloster. Medlem af madegranden fra 1927-63. Gift 3. apr. 1923 med  

Haase, Margarete, født Callesen den 20. aug. 1905 i Åbenrå. Hun afløste Holger Skovmand som formand for læsekredsen Bogormen i 1954.

Børn:

Haase, Henrik Andreas, født den 15. mar. 1930 i Løgumkloster.

Haase, Helga Ingrid, radiotelegrafist, født den 12. jan. 1934 i Løgumkloster. I 1953 hvor hun dimitterer fra Åbenrå Statsskole, får hun et legat til en studietur til Amerika. Hun skal gå på Flora-Stone Maether college i Cleveland, Ohio og vil studere sprog og handel. Studieturen, der varer 1 år, starter i København, hvorfra hun sejler med amerikadamperen, Oslofjord. Hun blev gift den 15. maj 1960 i Løgumkloster med styrmand i Norge, Johan Herman L’oranze, født den 19. juni 1932 i Zürich. Søn af Johan L’oranze Hedda Marie Mathilde, født Hagemann fra Norge.

Haase, Hans Erik, født den 14. okt. 1936 i Løgumkloster.

Ansat logerende i 1940

Nicolaisen, Gunder Marie, født den 27. maj 1922 i Ellum, Løgumkloster.

 

I 1944 indrettes der et beskyttelsesrum under bygningen!

 

Ejer 1950-61

Hamdorf, Anneliese Marie Caroline, ugift plejerske, født den 22. sep. 1903 i Løgumkloster. Datter af forrige ejer. Anneliese døde den 6. juni 1961 i Løgumkloster. 57 år. Begravet ved Nr. Løgum kirke

 

Lejebolig 1946-53

Kappelgaard, Peter, praktiserende læge.

Han overtager praktiserende læge, Max Heinrich Berthold Hamdorf praksis i 1946. Familien Kappelgaard bor i Møllegade ind til de flytter til Markledgade 16. Se mere om familien her.

 

Tysk børnehave fra 1954.

Ejer 1961-79

Olesen, Sigfred, mekaniker

 

Ejer -1988-94- Jensen, Erhardt. Bosiddende i huset i 1988, men i 1996 bosiddende på Lindevej 20 i Bedsted, 6240 Løgumkloster

I 1996 ombygges den ene lejlighed i huset til 2 ungdomsboliger.

 

Ejer 2006-24-

JC-IMEX APS

 

Lejebolig -2017-

Rossen, Henriette Damm, født den 3. sep. 1986.

Møllegade 6a

Ejer 1809-19

Augaard, Siemon Friedrich, kniplingshandler og medlem af Made Granden fra starten i 1808, født den 16. nov. 1773. Søn af Peder Simonsen og nedenstående Anke Augaard. Gift med

Andersen, Mette Marie, født c1769 i Haderslev. Bor til leje i Knappergade i 1845.

Børn:

Augaard, Anke, født den 10. okt. 1801 i Løgumkloster. Se Markedsgade 25

Augaard, Peter Simonsen, hjulmager, født den 20. dec. 1804 i Løgumkloster. Han døde den 24. feb. 1873 i Løgumkloster. 69 år. Gift 1. gang den 6. maj 1827 med Cathrina Hedewig Jørgensen, født 1800 i Flensborg. Hun døde i barselssengen den 29. sep. 1828. Datter af købmand, Andreas Johann Jørgensen og Margaretha Richelsen.  Gift 2. gang den 18. mar. 1832 med tjenestepige i Haderslev, Catharina von Saldern, der døde i Aabenraa. Børn: a. Augaard, Annamaria, døde 1 år gammel den 16. aug. 1829. b. Augaard, Marie Kathrine Christine Hedewig, født den 28. sep. 1833 i Løgumkloster og døde knap 5 år gammel den 4. juni 1838. c. Augaard, Friedrich Jørgensen, født den 22. nov. 1836 i Løgumkloster. d. Augaard, Christina, døde pludseligt 8 år gammel den 21. nov. 1842.

Augaard,Elsebe Marie, født den 5. jan. 1813 i Løgumkloster. Hun døde knap 2 år gammel.

Augaard, Søren Andresen, født den 12. dec. 1814 i Løgumkloster.

Logerende:

Augaard, Anke, født Jepsen c1749.   

Familien bor til leje i Starup i 1803.

 

Ejer 1939-80

Larsen, Olga, jordemoder, født Nielsen den 30. mar. 1896 på Skårup mølle i Tolne i Vendsyssel. Datter af ugift Jensine Petersen og Jens Peter Nielsen af Kraghede. Hun vokser op som plejebarn hos agerbruger, Martin Peter Mikkelsen og Margrethe Karoline, født Jensen, der 1901 boede i Horns i Råbjerg sogn. I 1913 drog hun til København, hvor hun tog jordemoderuddannelsen på Rigshospitalet i 1923. Herefter startede hun som jordemoder i Løjt Kirkeby (1923-25). I 1925-26 var hun ansat på Rømø med bopæl i Vråby, hvorefter hun blev jordemor i Arrild de næste 12 år. Her boede hun på Rugbjergvej 5, kaldet ’Jordemoderhuset’, der ligger ved siden af Arrild præstegård. Herfra kom hun til Løgumkloster, hvor hun havde sin gerning frem til pensioneringen i 1963. Hun var omkring 1948 medlem af byrådet. Olga blev første gang gift den 25. mar. 1918 med

Larsen, Martin Wilhelm, skoletjener i 1921 i skovarbejder i 1930 født den 29. sep. 1869 i Vinderød sogn ved Frederiksværk. Søn af Jørn? Larsen og Karen, født Pedersen. Han døde i 1932.

Hun blev 2. gang gift i 1939 med mekaniker Olsen, Sigfred.

 

Hedder man Olga og er jordemor, kan jeg kun forestille mig en stor, humørfyldt kvinde, der tager nye udfordringer i stiv arm. Og det var det, hun var. Hun havde et prægtigt humør, der smittede af på dem, hun var sammen med og så røg hun cigarer. Mange besværlige fødsler, der den gang foregik i hjemmene har sikkert fået lidt ekstra kolorit med Olgas tilstedeværelse. Hun har i en periode fra 1946 til 1950 siddet i Løgumkloster byråd.

I jan. 1957 skrider hun ud med bilen på vej mod Løgumgård. Bilen drøner ind i et vejtræ. Ved sammenstødet får Olga flere læsioner i hovedet og må føres til sygehuset i Tønder af Zonens ambulance.

Børn:

Larsen, Olav Leo, sygehusportør og fyrbøder 1946-71- på Løgumkloster Sygehus, født den 7. okt. 1917 i Moss i Norge. (Se Allégade 27 Andelsboligerne)

Larsen, Peter Damm, født den 29. dec. 1918 i Råbjerg. Ålbæk, Hjørring.


Lejebolig 1969

Warncke, Carl. Gift med

Warncke, Vera Jesine Meyer.

Se Vibevej 13

 

Lejebolig -1971

Nielsen, Svend Aage. Gift med

Nielsen, Alice.

 

Lejebolig 1973

Classen, Finn, født den 19. sep. 1948. Gift den 9. nov. 1974 med

Classen, Karen.

Børn:

Classen, Ditte Marie. Gift den 6. sep. 2014 i Vojens kirke med Thomas Hoffmann. Søn af Fia og Hans Henrik Hoffmann, Vojens.

Classen, Jesper Stefan

Classen, Morten Thams

 

Ejer 1980-

Jensen, Erhardt,


Ejer af hele ejendommen 2006- JC-IMEX

 

Møllegade 6b

Ejer -1793

Andersen, Hans, kådner og afbleger. Gift med

Hansdatter, Maren.

Børn:

Kiær, Andreas Mathiesen, født den 16. okt. 1774 i Løgumkloster.

 

Ejer 1793-1800

Raben, Erich Jørgensen, landmand og kniplingshandler født 6. maj 1764 i Vilstrup. Søn af sognefoged, Jürgen Erichsen Raben og Kirsten Christenstochter. Døde den 21. juni 1815 i Løgumkloster. Medlem af madegranden fra starten i 1808. Gift den 20. feb.1790 med            

Raben, Citzel Jociasen, født c1768. Hun døde den 21. mar. 1806. Datter af Jobias Schauman Weber og Marie Citzel.

Børn: Se nabohuset Møllegade 8.

 

Ejer 1800-15

Feddersen, Peter. Gift med

Jacobsdatter, Maren

Børn:

Feddersen, Hans Christian. Gift den 28. apr. 1805 i Løgumkloster med  Magdalena Catharina Peters, datter af Peter Andresen og Catharina Peters.

 

Ejer 1815-21

Tychschau, Abell

Logerende familie:

Tychschau, Anders Hansen, boelsmand født c1730 i Tyvse. Han døde den 4. Maj 1798 i Løgumkloster. Søn af Hans Jensen og Kirstine Jacobsdatter. Gift gift den 2. Sep. 1774 i Løgumkloster med

Nissdatter, Catharina, født c1734 i Galsted. Hun døde den 4. Okt. 1772 i Løgumkloster. . Datter af Niels Høck og Ingeborg Jensdatter.

Børn:

Andersdatter, Kirsten, født den 2. juni 1863 i Løgumkloster. Hun døde den 1. Nov. 1830 i Ø. Terp, Bedsted. Gift med Jep Christiansen Paulsen.

Andersen, Hans, født den 15. Okt. 1767 i Løgumkloster. Han døde spæd.

Tychschau, Hanna, født den 26. apr. 1772 i Løgumkloster. Hun døde den 21. Apr. 1786 i Løgumkloster. 14 år.

Rasmussen, Wolle, født den 6. juni 1775 i Løgumkloster.

Andersdatter, Mette Marie, født den 23. Aug. 1781.

Andersdatter, Anna Cathrina. Hun blev gift med Hans Peter Beyer.

 

Ejer 1821-25

Feldschau, Andreas

 

Ejer 1825-

Nielsen, Andreas, indsidder og murermester, født 1794. Han døde 1844. Gift med

Albrechtsen, Anna Botilla (TELDE), født 1802. Hun døde 1873.

Se deres børn i Elmeallé 0b (Ejer 1840-45-)


Lejebolig 1865

Wollenweber, Hans Heinrich. Gift med

Wollenweber, Sophie Amalie Wilhelmine, født Rasmussen c1838.

Børn:

Wollenweber, Ernst Johann Hinrich Paul, født den 14. sep. 1865 i Løgumkloster.

Billedet: Læge Max Hamdorf i haven i Møllegade 6 sammen med konen Helene samt børnene Anne Lise, Helga, Max og Hans Heinrich. Drengen med kasketten er en af drengenes legekammerat. Bagerst en kokkepige og en stuepige.

Møllegade 7

Matrikel nr. 478 - Boligareal: 890 m2 a 10 stk - Grundareal: 2709 m2 - Byggeår: 2006 


Lejere 1936-71

Petersen, Jochum Hansen, invalid arbejdsmand, født den 14. dec. 1902 i Ellum, Løgumkloster. Søn af husmand Jens Peter Nicolai Petersen og Bothilde Jensine, født Hansen. Gift 31. maj 1936 i Løgumkloster kirke med

Petersen, Marie Christine, hushjælper, født den 22. mar. 1898 i Ullerup, Skærbæk. Datter af forpagter Niels Jensen Petersen og Anne Marie, født Aabling. Døde efter længere tids svagelighed i 1971 i Løgumkloster. 72 år.


Ejer 1937-

Thomsen, Lauritz Se Møllegade 9

 

Lejebolig 1940

Jørgensen, Jørgensen, Marius, smed.

Jørgensen, Lorensine Ingeborg, født Schau den 30. aug. 1886 i Løgumkloster.

Børn:

Jørgensen, Lorensine Ingeborg, født den 21. nov. 1919 i Ravsted. Gift den 1. okt. 1939 i Løgumkloster med landmand, Hans Peter Petersen, født den 21. jan. 1915 i Tarup, Odense. Søn af husmand, Anders Petersen og Gertrud Kathrine, født Paulsen.

 

Lejebolig 1940

Thomsen, Marie, enke, født Baumann den 31. aug. 1900 i Løgumkloster. Datter af murer, Peter Baumann og Anne Marin, født Konieczka Mellemgade 6. Hun var tidligere gift med arbejder senere landmand på Alslev mark, Anton Thomsen, født den 18. feb. 1898 i Ø. Højst. Søn af landmand, Nis Hansen Thomsen og Anna Magdalene, født Frellesen. Han døde den 13. aug. 1935 på Sygehuset i Tønder. 37 år.

Børn:

Thomsen, Anna Magdalene, født den 10. sep. 1926 i Højst.

Thomsen, Petree Marie, født den 7. okt. 1927 i Højst.

Thomsen, Nis Hansen, født den 29. mar. 1929 i Verster Højst, Højst.

Thomsen, Marius Christian, tvilling, født den 9. juli. 1930 Alslev, Højst.

Thomsen, Jørgen Jensen, tvilling, født den 9. juli. 1930 Alslev, Højst. Han døde den 27. apr. 1935 i Højst. 4 år.

Thomsen, Ingeborg Katarine, født den 12. aug. 1932 Alslev, Højst.

Thomsen, Tonni Jørgine, født den 23. nov. 1935 Alslev, Højst.

 

Ejer -1972

Thomsen, Georg


Ejer 1972-2006

Valbjørn, Bent, møbelhandler, født den 2. dec. 1936. Medlem af madegranden 1990-. Han døde den 26. mar. 2001 i Løgumkloster. 64 år. Gift med

Valbjørn, Annelise. Lejer af lokaler i LKF 2005-08. Senere bosiddende i Østergade 26d.

 

Ejer -1998

Hansen, Jette S.

 

Ejer 1998-

Honoré, Frank, 


Ejer 2005

Danish Property Invest I/S

 

Ejer 2005-24-

Løgumkloster Andelsboligforening

  Møllegade 8 Folkebørnehaven

  Hartkopf' elektrikerforretning

  Ejer 1729-63

  Hansen, Michel

   

  Ejer 1763-93

  Andersen, Hans, rebslager.

   

  Ejer 1793-1825

  Raben, Erich Jørgensen, landmand, kniplingshandler og vognmand samt medlem af Made Granden fra starten i 1808, født 1761 i Jels. Søn af sognefoged, Jürgen Erichsen Raben og Kirsten Christensdatter. Døde den 21. juni 1815 i Løgumkloster. Gift den 20. feb. 1790 i Løgumkloster med            

  Josiasen, Sidselsive Cecilia, født den 2. sep. 1770 i Løgumkloster. Datter af Josias Christiansen Bøken og Marie Andreasdatter. Sidselsive døde den 5. feb. 1806 i Løgumkloster.


  Gift 2. gang den 31. aug. 1806 i Løgumkloster med

  Jepsen, Dorothea Sophie Nielsdatter, født i Bramminge. Datter af boelsmand, Niels Jepsen og Kirsten. Hun døde den 9. sep. 1832 på fattiggården i Løgumkloster. 62 år.

  Børn:

  Raben, Jørgen Erichsen, født den 28. maj 1790 i Løgumkloster.

  Raben, Josias Erichsen, smed i Østergade 9, født den 10. sep. 1791 i Løgumkloster. Se Vænget 1a

  Raben, Christian Erichsen, født den 8. maj 1793 i Løgumkloster. Se Østergade 32.

  Dødfødt datter, født den 29. sep. i Løgumkloster 1794.

  Raben, Kirstin Maria Erichsdatter, født den 10. okt. 1795 i Løgumkloster. Hun døde den 18. juli 1867 i Løgumkloster. Gift den 5. apr. 1839 i Løgumkloster med Lorenz Lorenzen (Løgumkloster1799-). Hendes gifte navn er Christine Maria Lorenzen!

  Raben, Andreas Petersen, født den 9. jan. 1798 i Løgumkloster. Døde spæd.

  Dødfødt søn, født den 11. juni 1799 i Løgumkloster.

  Raben, Catharina Maria Erichsdatter, født den 2. juli 1800 i Løgumkloster.

  Raben, Anna Kirstina Erichsdatter, født den 27. jan. 1803 i Løgumkloster.

  Dødfødt datter, født den 3. feb. 1805 i Løgumkloster.

  Dødfødt søn, født den 14. jan. 1806 i Løgumkloster.

  Raben, Andreas Christian, hjulmager, født den 14. okt. 1807 i Løgumkloster.

   

  Ejer 1825-1832

  Raben, Andreas Christian, hjulmager, født den 14. okt. 1807 i Løgumkloster. Gift den 6. okt. 1833 i Møgeltønder med

  Jørgensen, Anna Dorthea, født i 1797 i Møgeltønder. Hun døde den 7. juni 1870 i Løgumkloster.   

  Børn:

  Raben, Dorothea Margretha, født den 4. apr. 1836 i Hellevad. Hun døde den 9. maj 1936 i Hellevad.

  Raben, Dorothea Christine, født den 31, mar. 1838 i Hellevad. Hun døde den 17. juni 1839 i Hellevad.

  Raben, Peter, født 1843 i Løgumkloster

  Raben, Cecilie, født 1844 i Løgumkloster

   

  Ejer 1832-1848

  Günther, Diderich Christian, slagter, født c1805 i Løgumkloster. Han var med i madegranden fra c1850. Diderich døde den 12. sep. 1847 i Løgumkloster. 43 år. Søn af skrædder, Hans Holger Günther og kniplerske Elsbe Margarethe Brøndal. Gift 1. gang med

  Lorenzen, Annamargaretha.

  Børn af 1. ægteskab:

  Jacobsdatter, Hanna Marie Margrethe, født c1812 i Vinum, Døstrup.


  Gift 2. gang den 30. okt. 1831 i Løgumkloster kirke med

  Jacobs, Hanna Marie Margaretha, født den 17. juni 1811 i Vinum, Døstrup. Datter af Jacob Lorenzen og Christine Tormannsdatter. Hun giftede sig 2. gang med farversvend, Mathias Christian Rasmussen, født 11. feb. 1823 i Højst. Søn af Cornelius Rasmussen og Catharina Dorothea Sørensen.

  Børn af 2. ægteskab:

  Günther, Hans Lorenz, født den 17. juli 1832 i Løgumkloster. Døde af difteritis. 5 år.

  Günther, Jacob Lorenzen, født den 12. mar. 1834 i Løgumkloster. Døde spæd.

  Günther, Jacob Lorenzen, født den 2. maj 1835 i Løgumkloster.

  Günther, Peter Lorenzen, født den 29. dec. 1836 i Løgumkloster.

  Günther, Peter Lorenzen, født den 29. dec. 1839 i Løgumkloster. Se næste ejer.

  Günther, Else Christine, født den 2. dec. 1839 i Løgumkloster. Døde 1 år gammel

  Günther, Christian Lorenzen, født den 11. okt. 1845 i Løgumkloster.

   

  Logerende familie:

  Günther, Mathias, skrædder og ugift bror, født 1797 i Løgumkloster. Han fik en uægte søn med Hanna Nissen, født Sørensen. Barnet døde 1 år gammel. 

  Günther, Hans Holger. Han døde den 19. juli 1847 i Løgumkloster. Gift med

  Bröndel, Cathrine Elisabeth, født den 29. maj 1807 i Løgumkloster. Datter af Peter Heinrich Bröndel.

  Børn:

  Günther, Peter Hinrich, født den 27. dec. 1800 i Løgumkloster.

  Günther, Annakirstina, født 1803. Hun døde den 8. jan. 1804 i Løgumkloster.

  Günther, Diderich Christian, slagter, født c1805 i Løgumkloster.

   

  Lejebolig -1803-:

  Haak, Matthias, amts-dørmand på pension, født c1732.

   

  Ejer 1848-1861

  Günther, Peter Lorenzen, født den 29. dec. 1836 i Løgumkloster. Forældre forrige ejer.

   

  Ejer 1861-1862

  Jepsen, Mads M.

   

  Ejer 1862-1887

  Rix, Poul Joachim Heinrich, medlem af madegranden 1863-64. Gift med

  Rix, Louise Frederikke Pauline. Datter af Friedrich Wilhelm Lesemann og Dorothea Elisabeth Johanne, født Frank (-1868).

  Børn:

  Rix, Sophia Margaretha, født den 12. juni 1856 i Løgumkloster.

  Rix, Dorothra Christiane Marie, født den 10. maj 1860 i Løgumkloster.

  Se Allégade 4

   

   

  Ejer 1887-1909

  Hansen, Mathias Peter, kromand og medlem af madegranden 1878-82, født den 25. sep. 1822. Han døde den 28. sep. 1899 i Løgumkloster. Gift med

  Hansen, Maren Petersdatter.

  Børn:

  Hansen, Beathe, født den 3. okt. 1858 i Kummerlev, Brede. Gift den 28. apr. 1882 i Løgumkloster med Christian Nielsen Ovesen, født den 9. apr. 1842 i Bedsted. Søn af Niels Christian Ovesen og Christine Elisabeth, født Eichler.  

   

  Ejer 1909-1910

  Møller, Hans Nissen

   

  Ejer 1910-11

  Borg, Jens, landmand i Nr. Løgum.

  Geikens Kro 

  Ejer 1911-22

  Geiken, Andreas, bogbinder og gæstgiver, født den 11. dec. 1775 i Løgumkloster. Han kom tilbage til Løgumkloster fra en bogbinderstilling i Flensborg. Medlem af madegranden 1885-. Hans mor Meta Geiken (Alslev1891-) bor også i huset. Hun ernærer sig som skrædder. Gift med

  Geiken, Lene Christine, født Lorenzen den 15. feb. 1777 i Nieböll.

  Børn:

  Geiken, Poul, født c1891. Han døde den 5. sep. 1911 i Løgumkloster. 20 år.

  Geiken, Ingeborg, født den 4. aug. 1900 i Løgumkloster

  Geiken, Cornelius, født den 22. mar. 1903 i Løgumkloster

  Geiken, Andreas, født den 5. maj 1906 i Løgumkloster

  Geiken, Brodine, født den 12. dec. 1910 i Løgumkloster

  Geiken, Enol, født den 2. aug. 1912 i Løgumkloster.

  Geiken, Peter, født den 26. juli 1913 i Løgumkloster.

  Geiken, Paul, født aug. 1911 i Løgumkloster. Døde spæd.

  Logerende:

  Geiger, LaustJørn, elektroteknikker, født den 12. feb. 1893 i Oberwissen.

  Kroen rummede også en keglebane.

   

  Ejer 1922-27

  Kristensen, Søren Augaard, gæstgiver

   

  Ejer 1927-1960 Kjems, Jacob Christian Peter, apoteker i Storegade 10.

   

  Lejer 1927-

  Larsen, Jensine Christine Caroline, kolonialhandlerske, født den 10. nov. 1873 i Landeby, Nr. Løgum. Hun ejer samtidig huset Møllegade 1-3. 

  Løgumkloster Folkebørnehave

   

  – Løgumkloster Folkebørnehave fra 25. marts 1936

   

  I bestyrelsen sad ved oprettelsen: Læge Hr. Toft Christensen, Lærer Hr. B. Petersen,

  Pastor Hr. Schülein, Fru Dommer Ingeborg Stegmann, Apoteker Hr. Jakob Kjems,

  Bysekretær Hr. R. Lund samt 3 forældrevalgte.

   

  Bestyrer 1936-42

  Møldrup, Erna Kirstine, børnehavelærerinde, født den 21. mar. 1896 i København. Datter af skomager,

  Kristen Møldrup og Agnes Elisabeth, født Kaspersen. I 1940 er hun indlagt på epilepsihospitalet kolonien

  Filadelfia i Dianalund. Hun døde ugift den 7. maj 1942 i Løgumkloster og blev begravet ved Vestre kirke

  i København. 46 år. Hun dør så pludselig at børnehaven må lukke i en periode.


  Børnehavelærerinde -1940-:

  Frk. Lorenzen.


  Ansat diakonisse 1936-42-:

  Jørgensen, Pauline Juliane Marie, ugift diakonisse, født den 13. juli 1865 i Grenå. Hun var leder af børnehjemmet Korselitze på Falster fra 1888 til 1936 hvor hjemmet blev nedlagt. Børnehjemmet rummede piger fra 3 – 16 år. Herefter var hun diakonisse på Sophiesminde. Da hendes gode veninde frk. Møldrup blev leder af den nye børnehave i Løgumkloster, drog hun med på trods af sin alder på 72 år.


  Ansat husassistent:

  Nielsen, Tove, husassistent, født den 13. juni 1923 i København.

   

  Bestyrer 1942-47

  Frk. Ravn, lærerinde


  Bestyrer fra 1947-53

  Nissen, Gerda Juliane, lærerinde, født den 23. feb. 1924 i Burkal. Datter af gårdejer på Grøngaard, Eduard Peter Nissen og Louise Christine f. Nissen. Gerda blev gift 1953 med forpagter i Bevtoft, Knud Lundsgaard, født den 6. jan. 1920 i Tim, Ringkøbing. Søn af gårdejer Valdemar Knudsen Lundsgaard og Kirstine Margrethe f. Sørensen.

   

  Bestyrer 1953-58-

  Fru Hastrup


  Ansat børnehaveassistent, Larsen, Else, Hun kom hertil fra Esbjerg.

   

  Til børnehavens basar modtager Fru Dommer Blæhr en Bing og Grøndahl vase til bortlodning skænket af kronprinsesse Ingrid i 1938. Bazaren er dog udsat på ubestemt tid på grund af den massive udvikling af mund- og klovsyge i byen.

  Men den kommer i 1939. Man har udvalgt en lørdag den 4. og søndag den 5. november og med forsamlingshuset som samlingspunkt. Forinden nedsætter en gruppe på 50 mennesker i følgende udvalg: (nævnt på bedste gammeldags vis)

  Arbejdsudvalget bestående af børnehavelærerinde, frk. E. Møldrup, fru dommer Blæhr, fru bygmester Henry Jensen, fru landsretssagfører le Dous og provst Schülein.    

  Bortlodningsudvalget: Lærer, B. Petersen.

  Tombolaudvalget: Sadelmagermester, Markus Jepsen.

  Skydeudvalget: Pedel, Hans Hindrichsen.

  Keglespil for damer: Fru tømremester K. Hvid.

  Lykkehjulet Lærer Geil.

  Underholdningsudvalget: Overlærer Skovmand.

  Fiskedam: Frk. Johanne Pedersen.

  Pølsekro og smørrebrød: Fru købmand Th. Bossen og fru doktor Glaven.

  Kaffehjørnet: Fru bestyrer Jensen, forsamlingshuset.

  Pilekastning: D. Schjær Jacobsen.

  Presseudvalget: P. Thomsen.

  Pladskommandant: Tømremester Hvid.

  Ud over de nævnte personer diverse forældre.


  Birthe Jepsen fra Allégade 19 har gået i børnehaven i 1940’erne. Hun fortæller, at børnehavelærerinden dengang hed frk. Ravn og boede i huset. Hun husker hende som meget skrap – man skulle rette ind. Andre børn i børnehaven dengang var Kirsten Jepsen, lærer Jepsens datter - Birthe Schlütter, mejeribestyrerens datter – måske Kirsten Lauritsen -


  Formand indtil 1960 er læge, Peter Kappelgaard

  Formand fra 1960 er Anne Kathrine Tygesen

  De måtte ikke "lege doktor". Det var dengang en kæmpe forbrydelse. – Tænk hvad børnene ikke kunne finde på at undersøge!  

  I 1958 bygger kommunen ny børnehave i Gavergade.


  Ejer 1960-91

  Hartkopf, Heinrich Johannes (HEINE), elektriker, født den 29. juni 1917 i Brunde, Rise sogn. Søn af Hartkopf, Heinrich Peter Johannes og

  Thyra Constence, født Winther. Medlem af madegranden fra 1959. Døde den 12. dec. 1980 i Løgumkloster. 63 år. Han blev gift den 9. juli 1949 i Løgumkloster kirke med

  Hartkopf, Kirsten, husassistent, født den 29. juni 1917 i Høgsbro, Hviding sogn. Datter af gårdejer, Jes Sørensen og Abelone Christensen, Spandet ved Arnum. Hun døde den 28. sep. 2013 i Løgumkloster. 96 år.

  I 1949 bor Heinrich i Villemosegade 60 i København og Kirsten i Åboulevarden 3 i København.

  Børn:

  Hartkopf, Palle, født den 14. maj 1951 på Løgumkloster sygehus. Se Munkeparken 113.

  Hartkopf, Henning Martinus, født den 18. juli 1955 i Løgumkloster.

  Hartkopf, Tine Elisabeth, født den 3. nov. 1956 i Løgumkloster. Hun er vinder af melodigranprix i Løgumkloster i 1970 med sangen ’oh lady Mary’. Samme år vinder af Sønderjyllandsmesterskaberne i melodigranprix med sangen ’Somewhere my love’ fra filmen Dr. Zhiwago og lille Johannes fra Ellum vinder voksenfinalen.

   

  Lejebolig 1963-67-

  Haugaard, Nis Andersen, landmand i Vedsted, født den 27. aug. 1893 i Bovlund, Branderup. Søn af Peter Erichsen Andersen Haugaard og Meta Kjestine, født Hansen. Han døde den 15. aug. 1964 på Tønder sygehus og blev begravet ved Løgumkloster kirke. 70 år. Gift med

  Haugaard, Louise Christine, født Clausen c1897.

  2 døtre

  De kom hertil fra Bedsted i 1956

   

  Forretningslejer 1969-70: Clausen, Birthe, damefrisør. Se Jørgengårdsvej 24c

  Forretningslejer 1970-74: Erichsen, Magny, damefrisør

  Forretningslejer 197?-: Homilius, Erik, elinstallatør.

   

  Forretningslejer 1979-: Andreasen, Lone, damefrisør. Gift med politiassistent Andreasen, Per.

   

  Ejer 1991-92 Pemey 5Aps

   

  Ejer 1992- Andelsboligforeningen Møllegade 8

   

  Se videre i Allégade

  På billedet ses bl.a. Erik Homilius, Kirsten Jepsen og Else Kappelgaard.

  Huset er revet ned og et nyt med adressen Allégade 2 er bygget.

  Allégade 2 Matrikel nr. 126 (gammelt nr. 86)

  Møllegade 9

  Møbelhus/Fakta

  Matrikel nr. 478 - Boligareal: 754 m2 a 5 stk. - Grundareal: 0 m2 - Byggeår: 1739 - Byggeår: ? Byggeår: 2006

  Ejer 1739-60

  Holm, Peter

   

  Ejer 1760-67

  Hansen, Anders, kådner. Gift med

  Nissdatter, Cathrina.

  Børn:

  Andersdatter, Avild, født den 21. juni 1769 i Løgumkloster.

   

  Ejer 1767-79

  Christensen, Christen, tømrer. Gift med

  Christensdatter, Marike.

  Børn:

  Christensdatter, Margretha, født den 29. maj 1769 i Løgumkloster.

  Christensen, Hans Peter, født den 21. dec. 1770 i Løgumkloster.


  Ejer 1779-92

  Michelsen, Nicolai, født 1721 i Løgumkloster. Søn af Michael Nielsen og Karen. Han døde den 5. dec. 1797 i Løgumkloster. Gift med

  Hansdatter, Anna Catharina, født 1733 i Løgumkloster. Hun døde den 5. dec. 1800 i Løgumkloster. Datter af Hans Boischau Jepsen og Anna Maria Hansen.

  Børn:

  Nicolaisen, Anne Margrethe, født den 24. feb. 1766 i Løgumkloster.

  Nicolaisen, Hans Christian, født den 22. sep. 1767 i Løgumkloster.

  Nicolaisen, Anna Maria, født den 11. mar. 1770 i Løgumkloster.

  Møller, Peter Nicolai, født den 6. apr. 1773 i Løgumkloster.

   

  Ejer 1792-95

  Michelsen, Hans Andreas, blikkenslagermester. Gift med

  Michelsen, Andrea, født Knudsen c1731

  Børn:

  Michelsen, Johannes Peter, blikkenslagermester, født den 4. feb. 1865 i Løgumkloster. Se Mellemgade 2.

   

  Hans Andreas Michelsen grundlagde blikkenslagerforretningen i 1826 i Løgumkloster. 

   

  Ejer 1795-1802

  Michelsen, Hans Christian

   

  Ejere 1802-06

  Lausten, Hans Jürgen, tøjhandler, født c1772. Gift med

  Lausten, Anna Maria Lunds, født c1762.

  Børn:

  Jacobsen, Else Sopnia, født c1790. Datter af 1. ægteskab.

  Lorenzen, Laust, født c1802.

  Tjenestepige:

  Peters, Johanna, født c1779.

   

  Kling, Niels, medejer.

   

  Ejer 1806-20

  Kling, Niels, husmand og gæstgiver, gift med

  Kling, Bodel Martensdatter.

  Børn:

  Kling, Hans, født den 28. jan. 1808 i Løgumkloster.

   

  Ejer 1820-23

  Jepsen, Fedder

  Ejer Allégade 1 i perioden 1805-23 og Vestergade 1a 1820-24. Se mere i Allégade 1.

   

  Ejere 1823-27

  Nicolaisen, Claus. Se Vestergade 13.

  Hørløck, Jens, medejer Se Markedsgade 28

   

  Ejer 1827-29

  Nicolaisen, Claus

   

  Ejer 1829-66

  Johansen, Andreas, urmager og husmand samt medlem af madegranden 1850-, født den 13. jan. 1796 Markedsgade 1 i Løgumkloster. Søn af inderst og skræddermester, Niels Johannsen og Anna Andersen, Elmeallé 2a. Andreas døde den 14. nov. 1870 i Løgumkloster. Gift den 9. feb. 1831 med

  Nielsen, Kjesten Marie, født Nielsen den 24. aug. 1809 i Aabenraa. Hendes forældre bor i Vestergade 31 fra 1805-44. Hun døde den 20. nov. 1877 i Løgumkloster. 68 år.

  Børn:

  Johannsen, Anna Marie. Gift med købmand i Flensborg, Ferdinand Jensen, født i Løgumkloster, som søn af købmand Diderich Jensen og Lorencia Sophie Bildsen.

  Johansen, Nicolai Christian, født c1833 i Løgumkloster. Se Markedsgade 13.

  Johansen, Andreas Nielsen, født c1839 i Løgumkloster.

  Ansatte:

  Kargaard, Søren Hansen, bydreng, født c1825 i Roager.

  Petersen, Benne Marie, tjenestepige, født c1824 i Tirslund.

   

  Lejebolig 1 i 1845:

  Haamann, Dethleff, hattemagersvend, født den 13. apr. 1812 i Løgumkloster. Søn af hattemager, Dethleff Haamann og Marie Magdalene f. Nielsen. Han døde den 1. juni 1853 i Løgumkloster. 42 år. Gift den 13. okt. 1843 i Løgumkloster med

  Marcussen, Mette Marie, født den 21. mar. 1822 i Brøns. Datter af gårdmand og væver, Iver Jessen Marcussen og Hanne f. Nielsen. Mette Marie døde den 20. juli 1859 i Løgumkloster. Hun ejer Østergade 18 fra 1856-60.

  Børn:

  Haamann, Marie Magdalene, født den 4. dec. 1843 i Løgumkloster. Død den 23. apr. 1855 i Løgumkloster. 11 år.

  Haamann, Johanna, født den 15. sep. 1845 i Løgumkloster.

  Haamann, Dorothea, født den 20. jan. 1848 i Løgumkloster.

  Haamann, Juliane, født c1851 i Løgumkloster. Dør 2 år gammel.

  I 1809-33 ejer de Vestergade 1a og i 1841-46 ejer familien i Østergade 18.

  Logerende:

  Schmidt, Anne Christine, spinderske, født c1795 i Løgumkloster. Datter af Schmidt,Andreas Hansen og Katrine. Hun dør ugift den 9. juli 1862 i Løgumkloster.

   

  Lejebolig 2 i 1845:

  Andresen, Hans Friedrich, sadelmagermester, født den 15. aug. 1802 i Tønder. Søn af Christian Andresen og Anna Petersdatter. Han døde den 26. okt. 1886 i Løgumkloster. 84 år gammel. Gift den 2. okt. 1831 med

  Jørgensdatter, Else Marie, født den 15. aug. 1800 i Østerby, Daler. Datter af Jørgen Petersen og Bodil. Else Marie døde den 3. maj 1865 i Løgumkloster.

  Børn:

  Andresen, Anna Elisabeth, født den 23. jan. 1832 i Løgumkloster. Gift den 16. mar. 1866 i Løgumkloster med præst, Poul Christian Poters, født den 18. jan. 1838 i Marne. Søn af Johan Jacob Poters og Margarethe, født Dibbern. 

  Andresen, Jørgen Petersen, født c1833-34. Han døde af et slagtilfælde 2 år gammel.

  Andresen, Bothilde. Hun blev gift 1856 med malermester Olufsen, Rasmus i Løgumkloster. Se Allégade 5.

  Andresen, Christine Marie. Blev gift med Hesker i Aabenraa.

  Andresen, Petrea Marie Fredericka. Hun blev gift i 1862 med smedemester i Arrild, Jens Jørgen Jensen, der var født i 1838 i Sdr. Løgum.

  Ansat beboer 1845:

  Arenz, Christian, ugift sadelmagersvend, født c1824 i Wolfenbüttel, Braunschweig.

   

  Ejer 1866-77

  Johansen, Nicolai Christian, født c1833 i Løgumkloster (søn af forrige ejer) Se Markedsgade 13

   

  Ejer 1877-85

  Lassen, Christoffer, udlært snedker hos Berg i Møllegade, født c1823. I 1945 bor han i Vestergade.

   

  Ejer 1885-88

  Beck, Martin Clausen, født den 23. feb. 1858 i Højer. Søn af arbejder, Hans Beck og Hanna Maria, født Clausen. Gift den 15. maj 1885 i Løgumkloster med

  Petersen, Marie Margrethe, født den 9. juni 1864 i Løgumkloster. Se Storegade 8b.

   

  Ejer 1888-

  Wermer, Erich Hansen, smedemester og medlem af madegranden 1881-98, født den 19. dec. 1830 på Løgumbjerg, Nr. Løgum. Søn af Hans Christian Wermer og Anna Eriksdatter. Han døde den 9. maj 1910 i Løgumkloster. 79 år. Gift 1. gang den 17. dec. 1857 med

  Wermer, Maria Dorothea, født 1830 i Flensborg. Datter af Jørgen Johannsen og Maria Darothea Neiss. Død af tæring 11. apr. 1874 i Løgumkloster. 44 år.

  Børn:

  Wermer, Anne Marie Caroline, født den 23. mar. 1858 i Løgumkloster. Hun døde af tæring den 3. juni 1874 i Løgumkloster. 16 år.

  Wermer, Marie Dorothea Cathrine Henriette, håndgerningslærerinde på kommuneskolen fra 1921-, født den 12. mar. 1861 i Løgumkloster. Gift den 24. nov. 1883 i Løgumkloster med Hugo Wilhelm Heinrich Koch, født den 13. juni 1856 i Bosau. Søn af distriktsskolelærer, Johann Christian Koch og Anna Catharina Dorothea, født Hansen.

  Wermer, Cathrine Marie Caroline, født den 23. mar. 1858 Død den 6. juni 1874. 16 år gammel – samme år som sin mor.


  Gift 2. gang den 17. sep. 1887 i Løgumkloster med

  Wermer, Nicoline, fremstiller figurer og smykker i gibs, født Roygaard den 13. jan. 1834 i Arrild. Døde den 26. juni 1917 i Løgumkloster. 83 år. Datter af Niels Christian Christensen og Ode Hansdatter. Hun var 1. gang gift Nielsen.

   

  Ejer -1920

  Paulsen, Thøste Paul Christian, arbejder og klods- og skomager. Gift med

  Paulsen, Cecilie Christine, født Hansen.

  Børn:

  Paulsen, Christine, født den 17. juni 1907 i Løgumkloster.

   

  Lejebolig 1906

  Lorenzen, Andreas Christian Petersen, arbejder, født den 8. mar. 1858 i Branderup. Gift 2. gang den 30. aug. 1903 i Løgumkloster med

  Lorenzen, Marie, tjenestepige, født Czerkus den 6. dec. 1872 i Saugan i Østpreussen.

  Hendes børn:

  Czerkus, Max, født den 23. sep. 1901 i Løgumkloster. Faderen ukendt.

  Czerkus, Ella Anthonia, født den 19. maj 1903 i Løgumkloster. Faderen ukendt. Hun blev adopteret af Andreas Lorenzen. Døde af lungetuberkulose den 3. feb. 1937 på Køge Sygehus og blev begravet på Sundby kirkegård. 33 år. Gift med arbejdsmand Friedrich Nissen Termansen. De boede på Borneovej 23, 1. i København.

  Børn:

  Lorenzen, Christine Ulricke, født den 21. dec. 1904 i Løgumkloster.

  Lorenzen, Ingeborg Marie, født den 14. dec. 1905 i Løgumkloster.

  Lorenzen, Anne Marie, født den 16. juli 1908 i Løgumkloster. I 1922 flyttede hun ind som tjenestepige hos en familie i Østrigsgade 26, 3. sal i København. I København kalder hun sig Anna Marie Ljungquist.


  Lejebolig 1915

  Nolund, Laust Munkgaard, daglejer. Gift med

  Nolund, Marie Eline, født Nørgaard.

  Børn:

  Nolund, Kathrine, født den 6. feb. 1912 i Løgumkloster.

  Nolund, Martha, født den 2. aug. 1915 i Løgumkloster.

   

  Ejer 1920-21

  Draeger, Carl Emil Wilhelm, klods- og skomager, født den 13. feb. 1881 i Pitzwalk, Tyskland. Gift den 10. maj 1909 i Løgumkloster med

  Draeger, Wilhelmine Christine Antonie, født Kopp eller Kapp den 16. okt. 1888 i Flensborg.

  Børn:

  Draeger, Anne Line, født den 26. okt. 1914 i Løgumkloster.

  Draeger, Helene, født den 23. mar. 1915 i Løgumkloster.

  Møllegades Frugt & Grønt 

  Ejer 1921-37

  Dahl, Mads Christensen, dansk maskinarbejder senere smedemester og bedemand, født den 16. jan. 1873 i Rudkøbing, Ærø. Søn af buntmager Georg Theodor Dahl og Lauramine Martine, født Kristensen. Gift den 7. aug. 1897 vor Frelsers kirke i Horsens med

  Dahl, Marie, frugt og grøntsagshandler, født den 2. sep. 1876 i Horsens. Datter af arbejder, Frederik Sejersen og Karen, født Jensen.

  I 1929 fik de et stort hul i murer til butikken, da en bil ville vende på Møllegade. Bilen bakkede direkte ind i deres butik. Ved samme lejlighed faldt gipsloftet ned i butikken. Bilisten stak af, men de nåede at få hans nummer.

  Maries butik hed Møllegades frugt og grønt. Ud over sælger hun konfekt og chokolade.

  Børn:

  Dahl, Laura Birgitte, tjenestepige, født den 17. sep. 1898 i Horsens. I 1921 kører hun ind i en anden cyklist på vej til Bredebro. Hun brækker herved kravebenet. Hun får en dødfødt søn den 27. dec. 1921 i Løgumkloster. Faderen ukendt.

  Dahl, Edith, danselærerinde på Centralhotellet i moderne dans i 1924 og kontorarbejder, født den 21. aug. 1900 i Horsens.

  Dahl, Frida Marie Christine, født den 21. aug. 1904 i vor Frelser sogn i Horsens. Gift den 5. dec. 1926 i Løgumkloster kirke med repræsentant, Axel Carl Jensen, født den 7. sep. 1901 i Hørmested, Nordjylland. Søn af gartner, Julius Jensen og Jørgine Amalie, født Olsen.

  Dahl, Georg Christian, født den 26. feb. 1906 i Løgumkloster.

  Dahl, Jens, født den 4. mar. 1907 i Horsens. Har i 1929 boet og arbejdet i Løgumgård, men er i 1930 flyttet hjem og er arbejdsløs.

  Dahl, Astrid, født den 28. mar. 1908 i Horsens. Gift den 6. okt. 1929 i Løgumkloster med arbejdsmand Peter Larsen, født den 23. okt. 1906 i Brørup. Søn af teglbrænder, Sofus Nikolaj Larsen og Johanne, født Christensen. Bosiddende i Esbjerg.

  Dahl, Harry, født den 10. mar. 1910 i Horsens. Har i 1929 boet og arbejdet på Askovgård ved Vejen, men er i 1930 flyttet hjem og er arbejdsløs. 

  Dahl, Charles Poul, født den 14. juni 1911 i Horsens. Døde 1987. Børn: Kirsten Dahl,

  Dahl, Svend, født den 28. dec. 1913 i Horsens. I 1930 var han bosiddende og ansat som tjenestekarl hos Iver Erichsen i Vestergade 31.

  Dahl, Birgitte, født den 8. aug. 1916 i Horsens.

  Dahl, Edvin, født den 7. okt. 1917 i Vor Frelser kirkesogn i Horsens.

  Dahl, Edvin, født den 7. okt. 1918 i Horsens.

  Dahl, Theodor, født den 9. feb. 1919 i Horsens. Døbt den 9. juni 1922 i Løgumkloster.

  Dahl, Knud Halvor, skorstensfejer, født den 4. maj 1920 i Løgumkloster. Døbt den 9. juni 1922 i Løgumkloster. l gamle dage skulle skorstensfejerlærlingen altid gå seks skridt bag sin læresvend uden hat, med glat bæltespænde og knapper samt barfodet. Han har kepsel på som beskytter håret, den høje hat kommer først, når han bliver svend. Senere blev han skorstensfejer i Kolding. (Kolding Stadsarkiv) Kilde: Løgumkloster Nostalgi v. Bo Kragelund.

   

  I 1928 river Dahl det gamle stråtækte hus ned og bygger sig et nyt samme sted.

  Ansat: 

  Nissen, Christian, ansat smedelærling i 1928-31. Han får anerkendt ros for god opførsel fra Teknisk skole i Løgumkloster i 1929.

   

  I 1930 løsriver en vogn sig fra et hestekøretøj og drøner ind i smedemesterens hus, uden dog, at der sker andet end materiel skade.

   

  Forretningslejer 1930-35

  Pr. 1. aug. 1930 starter Marie Bahnsen, gift Fohlmann i Vindmøllegade 16 en damefrisør salon i Dahls hus. Tlf.nr. 82. 

   

  Lejebolig 1921

  Petersen, arbejder på elektricitetsværket, født den 1. juli 1901 i Løgumkloster, gift med

  Petersen, Marie, født den 9. juli 1898 i Øster Højst. øjst

  Logerende:

  Nielsen, Hanna, født den 7. sep. 1899 i Øster Højst.

   

  Lejebolig 1925

  Lucassen, Arthur Julius, slagtermester, født 8. juli 1890 og konfirmeret den 1. april 1906 i Flensborg. Se Rosenheim, Vindmøllegade 14.

   

  I 1930 sælger Dahl 250 m2 jordstykke til Homilius som støder op til hans grund.

   

  Ejer 1937-72

  Thomsen, Lauritz, (MØBELTHOMSEN) møbelsnedkermester på møbelfabrikken Emil Holdt i Markedsgade senere møbelhandler her i Møllegade -1962- samt begravelsesforretning, født Hansen den 1. jan. 1908 i Broager østre distrikt. Søn af Marie Caroline, født Hansen. Faderen ukendt. Under fremstilling af sit svendestykke i 1928 får han en hånd beskadiget i fræsemaskinen og bliver uarbejdsdygtig i nogen tid, men alligevel får han sit svendestykke, en buffet godkendt ved svendeprøven, der blev afholdt på Stadt Hamborg. 1930 bor han til leje hos Griesbach i Klostergade 19. I 1936 falder han ned af en stige. Han slog sig så kraftigt, at han måtte holde sengen nogle dage. En uge eller 2 herefter får han 2 fingre i fræsemaskinen og må på sygehuset for at blive syet.   

  I 1937 købte han den tidligere begravelsesforretning og indretter forretningen med møbelhandel. I 1958 serieproducerer han en stabelstol, konstrueret i stålrør, og fra slutningen af 1970’erne laver han en niche, hvor han sliber knive, økse, sakse, håndværktøj, save, høvle, stemmejern, hæksakse, brød- og kødmaskiner. Gift 12. nov. 1932 i Nr. Løgum med

  Thomsen, Inge Marie Kjestine, (TANTE INGE) født Bundesen den 18. apr. 1909 i Koldkåd, Nr. Løgum. Datter af Nicolai Bundesen.

  Børn:

  Thomsen, Georg Thomas, møbelsnedker, født Bundesen den 6. juni 1937 i Løgumkloster. Han var medlem af madegranden fra 1973. Gift 3. juledag 1960 i Hørup kirke med kontorassistent, Edel Mathie, født den 30. sep. 1935 i Hørup. Datter af bagermester, Richard Petersen og Anna Mathie Petersen, født Nicolaisen, Kirkehørup. Da de blev gift boede han i Møllegade 36 og hun på Løngang 18 begge i Sønderborg. I 2018 bosiddende ved Jels sø. Børn: Thomsen, Ove. Thomsen, Kim Weibeck.

  Privat boede de til leje hos Conrad Hvid i Allégade 5. 


  Ansatte beboere i 1940

  Nielsen, Herluf, snedkersvend, født den 5. juni 1921 i Daler

  Ruhlmann, Heinrich, snedkerlærling, født den 8. juli 1922 i Burkal

  Eskildsen, Andreas Jepsen, snedkerlærling, født den 5. nov. 1925 i Løgumkloster. Se Tønderlandevej 3

   

  MØBEL-THOMSEN

  MØLLEGADE

   

  Løgumkloster Telefon 4 31 54

  STORT UDVALG - GODE KVALITETER


  Efter overdragelsen af møbelforretningen i Møllegade fortsætter Thomsen sin

  begravelsesforretning ud fra adressen Allégade 5.

  Valbjørns Bolighus 

  Ejer 1972-2006

  Valbjørn, Bent. Gift med

  Valbjørn, Annelise

  FAKTA

  JV den 27. maj 2001: Årets FAKTA-Butik 2001:

  Når man kommer ind i denne butik, er det som at træde ind i en lille families dagligdag. Der er dog en lille forskel i denne familie i forhold til andre familier. Den består kun af hunkøn, som har fødderne godt og grundigt plantet i den sønderjyske muld. Medarbejderne sprutter af energi og arbejdsglæde og betragter kunderne som deres gæster, hvorfor kunderne gerne kommer igen i butikken, der er veltrimmet, pæn og ren. Selv under ombygningen blev kunderne modtaget med et stort smil«, sagde administrerende direktør Claus Jensen til butikkens ansatte med butikschef Anne Marie Winther i spidsen. Med æren følger en rejsegavecheck på 3000 kroner til hver medarbejder i butikken.


  Ejer 2006-07

  Thorsgaard Larsen, Claus


  Ejer 2007-24- Danish Property Invest I/S ved Lindsgren Ejendomsadministration, Roskilde

  2013 Faktaforretningen, der er på omkring 700 m2 flytter til Omfartsvejen 1.

  Local Fitness Løgumkloster 

  Herefter står forretningen tom indtil begyndelsen af 2019, hvor Local Fitness Løgumkloster flytter ind

  Daldrup, Margot, født den 6. mar. 1946 i Løgumkloster. Gift den 24. jan. 1970 i Løgumkloster med Jörn Kappert, Zürich, Schweiz. 

   

  Hun blev 2. gang gift med

  Nolte, Walter, blikkenslagerarbejde, centralvarme og sanitet udføres.

   

  Børn:

  Nolte, Helle, født c1960. Konfirmeret 1974 i Løgumkloster. Gift den onsdag 15. maj 1985 i Bülach, Schweiz med Hans-Peter Staub, Schweiz.

   

  Forretningslejer 1970-c75 Lanny´s broderiforretning.  

  Lanny, Marie, syerske. Datter af landmand Hans Nissen og Paula, født Roost bosiddende i Borg ved Brede. Gift mandag den 18. nov. 1957 i Brede kirke med Lanny, Ralph Petersen, malersvend. Se Elmeallé 19.

  c1975-79 Popp, Jette, broderiforretning

  c1979-c85 Dyrehandel

  Ejer 1987- Jensen, Joan Quist bosiddende Vestergade 15. 

  Ejer -1993 Bjørnskov, Michael.

  2 ejere 1993-96 Skriver, Vita + Grønlund, Lauge,

  Ejer 1996-99 Christensen, Peter,

  Ejer 1999- Mou, Martha

  Ejer 2006-17 Elneff, Jonny, (DONALD), født den 28. feb. 1977. Han døde den 25. aug. 2017 i Løgumkloster. 40 år.

  2 ejere 2017-19-

  1. Elneff, Kaj. Gift med

  2. Elneff, Anne Kristine

  10b

  Ejer 1817-23 Lorenzen, Andreas Peter

  Lorenzen, Andreas Peter, født i Åbenrå. Søn af Andreas Lorenzen. Gift med

  Petersdatter, Botilla, født c1760 i Løgumkloster. Datter af Diedrich Jacobsen og Maren. Hun døde af alderdomssvækkelse den 1. nov. 1822 i Løgumkloster. 62 år.  

  7 børn.

  Lorenzen, Andreas, deres yngste barn, født c1794.

  Ejer 1823-27

  Lorenzen, Andreas. Gift med Anna, født Jens Jørgensensdatter.

  Børn:

  Lorenzen, Andreas Hansen, født den 24. sep. 1823 i Løgumkloster. Døde samme dag.

  Lorenzen, Botilla Catharina, født den 10. apr. 1825 i Løgumkloster.

  Ejer 1827-63

  Lorenzen, Lorenz, snedkermester og dannebrogsmand, født den 24. dec. 1790 i Løgumkloster. Søn af stolemager, og bælgtræder, Lorenz Lorenzen og Kiesten Marie Diedrichsdatter. Han døde den 13. feb. 1863.  Gift 1. gang med

  Nielsen, Marie Christina, jordemoder, født den 7. sep. 1787 i Løgumkloster. Datter af gårdmand Peter Nielsen og Maren Waeger/Wäger. Marie døde den 1. jan. 1831 i Løgumkloster.

  Børn af 1. ægteskab:

  Lorenzen, Magdalene, født c1813. Hun døde af svindsot 15 år gammel.

  Lorenzen, Peter Nielsen, skovridder senere skovfoged, født c1816 i Løgumkloster. Gift med Marie Dorothea Magdlene Rovedder, født c1807 i Ditmarsken. Børn a. Christine Dorothea Lovise Lorenzen, født c1847 på Felshøj, Falling ved Århus. Her boede familien i 1850. Senere flyttede de til Åkær ved Odder.

  Et halv år efter den 1. kones død bliver han 2. gang gift den 15. juli 1831 med

  Diderichsen, Anne Margarethe f. Diderichsen i den 9. okt. 1808 i Store Darum, Ribe. Hun døde den 3. jan. 1895 i Løgumkloster. 86 år Datter af smed Diderich og Anna f. Nielsen.

  Børn af 2. ægteskab:

  Lorenzen, Laust, født den 3. okt. 1831 i Løgumkloster. Døde 4 dage gammel.

  Dødfødt dreng, født den 12. maj 1833.

  Lorenzen, Laust, født den 7. juli 1834 i Løgumkloster.

  Lorenzen, Marie Chistine Magdalene, født den 20. apr. 1836 i Løgumkloster. Døde 11 år gammel.

  Lorenzen, Anna Diederica, født den 27. aug. 1838 i Løgumkloster.

  Lorenzen, Magdalena, født den 22. dec. 1840 i Løgumkloster. Hun blev gift i 1866 med sadelmager, Lorenz Gregersen Festersen. Hun døde i barselssengen ved det 3. barns fødsel i 1874.

  Lorenzen, dreng, født den 5. dec. 1842. Døde få dage gammel.

  Lorenzen, Diederich, Nielsen, snedkersvend, født den 23. sep. 1843 i Løgumkloster. Han blev gift med Christine Mehl.

  Familien bor i perioden 1823-27 i Allégade 1. Herefter flytter de 1827 til nabohuset Møllegade 10b, hvor den 1. kone døde i 1931. Lorenz finder sig hurtigt en ny 2. kone og hun flytter ind samme år. Familien bor så her frem til huset flyttes til Vestergade 25b. Her døde Lorenz i 1863. 2. kone bliver boende alene i huset de følgende 31 år. I sit sidste leveår bor hun i Allégade 6.

  Ansatte logerende 1845: Lassen, Jens, snedkersvend, født den 1. nov. 1820 i Løgumkloster. Han blev snedker i Gram; Wind, Peter Lautrup, snedkerlærling, født den 15. jan. 1826 i Løjtved, Nr. Løgum. Han bliver senere overpolitibetjent og dekoreret som Dannebrogsmand den 20. dec. 1883.  Søn af gårdejer, Hans Jørgen Wind og Hanne Lautrup. Han blev gift med Caroline Toft, født den 22. dec. 1823 på Arndrup Mølle; Petersen, Peter Brink, snedkerlærling, født 1827 i Løgumkloster; Sibild, Nis Christian, snedkerlærling, født 1827 i Nr. Løgum; Brink, Anna Christina, tjenestepige, født 1815 i Toftlund.

  Brændt mellem 1827-63

  Huset er efter branden flyttet til Vestergade 25b.

  10a

  Ejer 1741-57 Andreses, Ellen


  Ejer 1757-62 Brodersen, Marten


  Ejer 1762-97

  Hansen, Christen, skrædder. Søn af Hans Christensen og Karen Laustsdatter, Gift den 7. feb. 1766 i Løgumkloster med

  Sørensdatter, Anna, født i Weyersø. Datter af Søren Christensen og Karen Somonsdatter.

  Børn:

  Christensdatter, Maren, født den 16. dec. 1766 i Løgumkloster.

  Christensdatter, Catharina Margrethe, født den 27. mar. 1769 i Løgumkloster.

   

   

  Lejebolig -1784-

  Matzen, Christian, murermester. Gift med

  Hansen, Botilla Cathrine.

  Børn:

  Brink, Mathias, udlært bødker, født den 15. mar. 1774 i Løgumkloster.

  Christians-datter, Metta Marie, født den 23. juli 1786 i Løgumkloster. Se Holmen Østergade 13.


  Ejer 1797-98

  Hansen, Andreas. Gift med

  Nielsdatter, Catharina.

  Børn:

  Andreasdatter, Malene, født den 31. maj 1761 i Løgumkloster.

  Andreasdatter, Ingeborg, født den 17. sep. 1765 i Løgumkloster.

   

  Ejer 1798-1804 Jensen, Peter


  Ejer 1804-07

  Jensen, Hans, købmand, født c1742, gift med

  Jensen, Mette Christina Hanses, født c1740.

  Logerende:

  Matzes, Güde Marie, kniplerske, født c1767.


  Ejer 1807-33 Jepsen, Rasmus

   

  Ejer 1833-43 Sørensen, Mette

   

  Ejer 1843-77

  Sørensen, Erich Rasmussen, farver og medlem af madegranden 1863-82, født c1813 i Løgumkloster. I huset bor hans mor

  Wind, Mette (se Vestergade 17a) samt hans 2 søstre

  Sørensen, Anna Sophie, født den 20. sep. 1814 i Løgumkloster. Hun døde ugift den 7. juni 1877 i Løgumkloster af tæring. Hun havde en søn, Ole Christensen født den 16. aug. 1850, som ved moderens død var urmager i Frankrig.

  Sørensen, Christina Jacobine, født den 2. juli 1822 i Løgumkloster. Hun giftede sig i 1848 med snedkermester, Nicolai Ibsen. I 1894 bor de i Mellemgade 7.  

  Ansat: Christensen, Chresten, læredreng, født c1825 i Løgumkloster. Søn af skomager Peter Christian Christensen og Maren Christensen fra lejebolig i Klostergade 27.

   

  Ejer 1877 Christensen, Ole, Frankrig

   

  Ejer 1878-96 Erichsen, Christine Nicoline, født Schmidt.

   

  Ejer 1896 Meyer, Nicoline Cathrine, født den 3. mar. 1842. Hun døde den 3. dec. 1900 i Løgumkloster. 58 år. Hun blev gift den 22. maj 1864 i Løgumkloster med karet- og hjulmagersvend, Nikolaus Meyer fra Burg på Femern Meyer, Nikolaus

  Børn:

  Meyer, Elenore Marie, født den 2. apr. 1865 i Løgumkloster.

   

  Ejer 1896-99 Nielsen, Niels Christian, arbejder, født den 23. juli 1869 i Naur. Søn af gårdmand, Niels Christian Nielsen og Mariane Madsen, født Østergaard. Skyum, Tisted. Gift den 22. sep. 1893 i Nr. Løgum kirke med

  Nielsen, Hansine Christine, født den 10. sep. 1868 i på Koldkåd mark, Nr. Løgum. Datter af Hans Christian Toft og Johanne Christine Frederikke, født Schmidt.

  Børn:

  Nielsen, Maren Nicoline, født den 11. jan. 1894 i Løgumkloster.

  Nielsen, Niels Christian, politibetjent, født den 15. aug. 1895 i Løgumkloster. Se Elmeallé 13.

  Nielsen, Marius Østergaard, født den født den 6. mar. 1898 i Løgumkloster.

   

  Ejer 1900-19 Geiken, Andreas, bogbinder. Ejer og bor i nabohuset nr. 8 1911-22.

  Ejer 1919-20 Michelsen, Heinrich, fotograf.

   

  Ejer 1920-48

  Carstens, Carl Andreas, maler, farvehandler, glarmester og cykelmekaniker, født den 1. dec. 1887 i Løgumkloster. Han var ejede madegrandebrev 3 fra 1921. Søn af malermester, Burghard Christian Carstens og Anne Marie Agnes, født Gaffron. I 1939 bliver han på cykel på vej til Tornskov påkørt af en lastbil. Han får herved en mindre hjernerystelse og den ene arm læderet. Han døde den 5. maj 1967 i Løgumkloster. 79 år. Gift den 19. juni 1920 med

  Carstens, Michaline Lausine, født den 21. juni 1884 i Nr. Løgum. Datter af landmand, Christian Friedrich Theodor Nielsen og Mettrine Christine, født Schmidt. Hun døde den 14. apr. 1957 i Løgumkloster. 73 år.

  Børn:

  Carstens, Agnes, født den 1. sep. 1922 i Løgumkloster.

  Søn født 1928. Han bliver kørt ned på cykel af købmand Nicolaisens chauffør på hjørnet af Lillegade og Vænget i 1936. Cyklen bliver ødelagt, men drengen få kun almindelige hudafskrabninger.

  Sammen med Eskildsen sælger Carstens forsikringer for Baltika i 1920.

  Han starter sin farvehandel op her i huset med salg af Farve (tør og Oliereven), Gulvolie og lak Sikkativ (tørrelse) Gulv Sølv- og kobberbronze, bronze-tinktur. Pensler i alle størrelser, toiletartikler, Bairum, birkebalsam, Alle sorter sæbe, toilette og vaskesæbe såvel som grøn sæbe, bonevoks og skurepulver, tapetlister, billedrammer og glas. Billedindramning foretages.

   

  Forretningslejer 1940

  Lassen, Peter, ostehandler, født den 9. okt. 1903 i Nr. Løgum.

   

  Ejer 1948-60- Carstens, Agnes Henriette, gartneri herefter systue, født den 1. sep. 1922 i Løgumkloster. Gift 1. gang den 30. sep. 1950 med

  Daldrup, J., eksportkøbmand. Han kom hertil fra Bochum i Westfalen. I 1964 skifter hun gartneriudsalget ud med en systue med syning af knaphuller, kastning af sømme og isyning af knapper. Hun døde efter lang tids sygdom i 1972 i Løgumkloster.

  Hendes barn:

  Daldrup, Margot, født den 6. mar. 1946 i Løgumkloster. Gift den 24. jan. 1970 i Løgumkloster med Jörn Kappert, Zürich, Schweiz.

   

  Gift 2. gang med

  Nolte/Nolde, Walter, blikkenslagerarbejde, centralvarme og sanitet udføres, født den 10. okt. 1921. Han ejede madegrandebrev 3 i 1961.

  Børn:

  Nolte, Helle, født c1960. Konfirmeret 1974 i Løgumkloster. Gift den onsdag 15. maj 1985 i Bülach, Schweiz med Hans-Peter Staub, Schweiz.

   

  Leje 1970-c75

  Lanny´s broderiforretning

  Lanny, Marie, syerske. Datter af landmand Hans Nissen og Paula, født Roost bosiddende i Borg ved Brede. Gift mandag den 18. nov. 1957 i Brede kirke med malermester Lanny, Ralph Petersen, malersvend. Se Elmeallé 19.

   

  Leje c1975-79

  Popp, Jette, broderiforretning

   

  Leje c1979-c85

  Dyrehandel

   

  Ejer 1987- Jensen, Joan Quist bosiddende Vestergade 15.

  Ejer -1993 Bjørnskov, Michael.

   

  2 ejere 1993-96 Skriver, Vita + Grønlund, Lauge,

  Ejer 1996-99 Christensen, Peter,

  Ejer 1999- Mou, Martha

   

  Ejer 2006-17 Elneff, Jonny, kaldet Donald, født den 28. feb. 1977. Han døde den 25. aug. 2017 i Løgumkloster. 40 år.

   

  2 ejere 2017-22 1. Elneff, Kaj. Gift med 2. Elneff Anne Kristine

   

  Ejer 2022-24- Andersen, Bjørg Noel

   

  Møllegade 10b

  Ejer 1817-23 Lorenzen, Andreas Peter, født i Åbenrå. Søn af Andreas Lorenzen. Gift med

  Petersdatter, Botilla, født c1760 i Løgumkloster. Datter af Diedrich Jacobsen og Maren. Hun døde af alderdomssvækkelse den 1. nov. 1822 i Løgumkloster. 62 år.  

  7 børn.

  Lorenzen, Andreas, deres yngste barn, født c1794.

   

  Ejer 1823-27 Lorenzen, Andreas. Gift med Anna, født Jens Jørgensensdatter.

  Børn:

  Lorenzen, Andreas Hansen, født den 24. sep. 1823 i Løgumkloster. Døde samme dag.

  Lorenzen, Botilla Catharina, født den 10. apr. 1825 i Løgumkloster.

   

  Ejer 1827-63

  Lorenzen, Lorenz, snedkermester og dannebrogsmand, født den 24. dec. 1790 i Løgumkloster. Søn af stolemager, og bælgtræder, Lorenzen, Lorenz og Diedrichsdatter, Kiesten Marie. Han døde den 13. feb. 1863.  Gift 1. gang med

  Nielsen, Marie Christina, jordemoder, født den 7. sep. 1787 i Løgumkloster. Datter af gårdmand Peter Nielsen og Maren Waeger/Wäger. Marie døde den 1. jan. 1831 i Løgumkloster.

   

  Børn af 1. ægteskab:

  Lorenzen, Magdalene, født c1813. Hun døde af svindsot 15 år gammel.

  Lorenzen, Peter Nielsen, skovridder senere skovfoged, født c1816 i Løgumkloster. Gift med Marie Dorothea Magdlene Rovedder, født c1807 i Ditmarsken. Børn:  Christine Dorothea Lovise Lorenzen, født c1847 på Felshøj, Falling ved Århus. Her boede familien i 1850. Senere flyttede de til Åkær ved Odder.

   

  Et halvt år efter den 1. kones død bliver han 2. gang gift den 15. juli 1831 med

  Diderichsen, Anne Margarethe den 9. okt. 1808 i Store Darum, Ribe. Hun døde den 3. jan. 1895 i Løgumkloster. 86 år Datter af smed Diderich og Anna f. Nielsen.

  Børn af 2. ægteskab:

  Lorenzen, Laust, født den 3. okt. 1831 i Løgumkloster. Døde 4 dage gammel.

  Dødfødt dreng, født den 12. maj 1833.

  Lorenzen, Laust, født den 7. juli 1834 i Løgumkloster.

  Lorenzen, Marie Chistine Magdalene, født den 20. apr. 1836 i Løgumkloster. Døde 11 år gammel.

  Lorenzen, Anna Diederica, født den 27. aug. 1838 i Løgumkloster.

  Lorenzen, Magdalena, født den 22. dec. 1840 i Løgumkloster. Hun blev gift i 1866 med sadelmager, Lorenz Gregersen Festersen. Hun døde i barselssengen ved det 3. barns fødsel i 1874.

  Lorenzen, dreng, født den 5. dec. 1842. Døde få dage gammel.

  Lorenzen, Diederich, Nielsen, snedkersvend, født den 23. sep. 1843 i Løgumkloster. Han blev gift med Christine Mehl.

   

  Familien bor i perioden 1823-27 i Allégade 1. Herefter flytter de 1827 til nabohuset Møllegade 10b, hvor den 1. kone døde i 1931. Lorenz finder sig hurtigt en ny 2. kone og hun flytter ind samme år. Familien bor så her frem til huset flyttes til Vestergade 25b. Her døde Lorenz i 1863. 2. kone bliver boende alene i huset de følgende 31 år. I sit sidste leveår bor hun i Allégade 6.

   

  Ansatte logerende 1845:

  Lassen, Jens, snedkersvend, født den 1. nov. 1820 i Løgumkloster. Han blev snedker i Gram.

  Wind, Peter Lautrup, snedkerlærling, født den 15. jan. 1826 i Løjtved, Nr. Løgum. Han bliver senere overpolitibetjent i Korsør og dekoreret som Dannebrogsmand den 20. dec. 1883.  Han døde den 10. okt. 1904 i Skellerup på Fyn. Søn af gårdejer, Hans Jørgen Wind og Hanne Lautrup. Han blev gift med Caroline Toft, født den 22. dec. 1823 på Arndrup Mølle.

  Petersen, Peter Brink, snedkerlærling, født 1827 i Løgumkloster.

  Sibild, Nis Christian, snedkerlærling, født 1827 i Nr. Løgum.

  Brink, Anna Christina, tjenestepige, født 1815 i Toftlund.

   

  Brændt mellem 1827-63

  Huset er efter branden flyttet til Vestergade 25b

  Matrikel nr. 72 - Boligareal: 172 m2 - Grundareal: 130 m2 - Byggeår: 1860.

  Møllegade 10 a+b

  Møllegade 11

  Møllegade 11

  Matrikel nr. 2244, Boligareal: 92 m2 - Grundareal: 198 m2 - Byggeår: 1880

  Lejebolig 1884: Koldenburg, Martin Christian, født den 8. sep. 1858 i Tønder. Søn af arbejder, Niels Paulsen Koldenburg og Anne Marie, født Sommer. Gift den 30. mar. 1884 i Løgumkloster med Koldenburg, Christine Agathe Meyer, født den 14. okt. 1854 i Løgumkloster. Datter af arbejder, Peter Meyer Paulsen og Maren, født Sommer.

  Ejer og beboere -1906 Gissemann, Ludwig, købmand. 

  Homilius Trælasthandel grundlagt 1903 ejerrække

  1. Hermann Homilius 1903-10

  2. Christian Homilius 1910-

  Aktieselskab 1925

  3. Hovedaktionær og direktør Christian Homilius 1925-

  Ejer 1906-

  Homilius, Hermann, murer, født den 11. juni 1852 Linda, Oberschöna, Sachen. Søn af kræmmer, Carl Homilius og Christiane Concordia født Pomsel. Døde den 24. feb. 1915 i Lügumkloster. Han var fadder til min bedstefar, (6) Eli Lassen Hansen. Gift 1. gang med (50e)

  (50e) Homilius, Christina Maria, født den 22. jan. 1850 i Løgumkloster. Datter af min (50) Tiptipoldefar, Niels Jensen Windfeldt og Tiptipoldemor, (51) Anna Cathrine Michelsen.

  I forbindelsen med hendes dødsfald skriver Thisted Amts Tidende den 14. nov. 1887

  "Et Sørgeligt Sygebesøg. Fra Løgumkloster meddeles til Rtd.: Murmester Homilius´ hustru kørte i tirsdags til Løgumberg, hvor hendes Søster lå for Døden. På tilbageturen er Hesten formodentligt blevet sky; den unge kone har da forsøgt at springe af vognen, men hendes overstykke har indviklet sig i vognlygtestativet, og hun er slæbt med vognen - hvor langt vides ikke. Hun er senere af en mand fra egnen fundet fast ved vognen, skrækkelig lemlæstet, men dog endnu levende. Hesten stod ganske rolig et stykke længere henne på vejen og græssede ved Grøftekanten. Den stakkels kone døde endnu samme nat uden at være kommen til bevidsthed. Hendes søster var død en halv time efter, at hun havde forladt hende."

  (Avisudklip tilsendt af Otto Kjærgaard)

  Børn 1. ægteskab:

  Homilius, Franz Gottlieb, født den 3. sep. 1880 i Løgumkloster.

  Homilius, Anna Coniordia Maria Pomsel, født den 9. okt. 1882 i Løgumkloster.

  Homilius, Karl Nicolai Emanuel, født den 12. jan. 1885 i Løgumkloster.

  Homilius, Christine Dorothea, født den 30. sep. 1887 i Løgumkloster. Blev gift med arbejdsmand,Paul Max Friedrich Voigt. De boede til leje i Vestergade 27 i 1925.

  Gift 2. gang den 20. juni 1888 i Løgumkloster med

  Homilius, Ane Margrethe født Elvers den 14. aug. 1863 i Ballum. Datter af tjenestekarl, Hans Heinrich Elvers og Karen Nielsdatter. Hun døde den 3. okt. 1947 i Løgumkloster. 84 år.

  Børn 2. ægteskab:

  Homilius, Christian, købmand og tømmerhandler, født 3. august 1888 i Løgumkloster. Han blev gift 1914 medHerliche Marie Petersen, født den 27. november 1892 i Løgumkloster, datter af Anton Petersen og Anne Christine Evaldsen. Se Garvergade 3.

  Homilius, Hans Heinrich, født den 10. okt. 1889 i Løgumkloster. Han døde 1 måned gammel.

  Homilius, Karen Veronica, født den 1. feb. 1891 i Løgumkloster. Hun får Homilius Franz Gottlieb den 31. mar. 1910 i Løgumkloster. Faderen ukendt.

  Homilius, Georg Hermann, født den 16. mar. 1892 i Løgumkloster. Han døde 28 dage gammel.

  Homilius, Hermann, født den 3. nov. 1893 i Løgumkloster. Han blev såret af en granat sammen med 4 soldaterkammerater den 22. apr. 1918 under 1. Verdenskrig og døde heraf i Pozieres dagen derpå. Han ligger begravet på Fricourt Soldatenfriedhof – Somme sammen med 11.720 andre soldater.

  Homilius, Laura Wilhelmine, født den 21. okt. 1894 i Løgumkloster. Hun døde spæd.

  Homilius, Laura Wilhelmine, født den 20. nov. 1895 i Løgumkloster. Hun døde kun 1 år gammel.

  Homilius, Margrethe, født den 25. nov. 1896 i Løgumkloster. Døde 8 år gammel.

  Homilius, Laura Wilhelmine. Hun føder Anne Margrethe den 18. okt. 1918 i Tohede, Nr. Løgum. Faderen ukendt. Hun bor i Løgumkloster men bliver fundet fødende på Tohede. 

  Homilius, Sophie Elisabeth, født den 29. aug. 1898 i Løgumkloster. Hun døde 3 mdr. gammel.

  Homilius, Hans Heinrich, født den 29. juli 1903 i Løgumkloster. Han var tjenestekarl hos gårdejer, Emil Christiansen i Ellum i 1921.  Se Gavergade 3.

  Lejebolig 1907-:Alkjer, Wilhelm Friedricg Paul, snedker. Gift med Alkjer, Hedwig Christine, født Ohlsen.

  Børn: 1. Alkjer, Theodor Johannes Hans, født den 11. dec. 1903 i (Stralsund). Døbt den 1. jan. 1907 i Løgumkloster. 2. Alkjer, Dorothea Christine Marie Johanne, født den 11. dec. 1906. Døbt den 1. jan. 1907 i Løgumkloster.

  Ansatte beboere 1925-30: Petersen, Marie, husassistent, 6. sep. 1894 i Løgumkloster; Nicolajsen, Asmus, lærling, 7. feb. 1908, Alslev. Han er flyttet før 1930. 

  I 1929 er gårdejer Otto Friis hos Homilius for at hente brædder. Mens hestene står og venter, bliver de pludselig forstyrret af en lyd, hvorefter de resolut vender vognen så alle brædderne falder af og fortsætter ud gennem gården, ned gennem byen og hjem til Ellum på egen hånd uden at forrette noget skade.

  Beboer 1958-: Hansen, Karen. Født den 23. mar. 1895 i Glamsbjerg på Fyn. Hun giftede sig i 1918 med afdøde mejerist Christian Hansen, Glamsbjerg og ægteparret bosatte sig i Skørping, hvor han blev ansat som mejeribestyrer frem til sin død i 1958. Trods det nære kendskab til Fyn, flyttede hun til Løgumkloster, hvor parrets eneste datter Inger Hansen, gift med trælasthandler Hermann Homilius.

  Ejer -1979

  Homilius, Christian, købmand og tømmerhandler, født 3. august 1888 i Løgumkloster. Se Garvergade 3.

  Ejer 1979- Johnsen, Johny

  Ejer 2006-19- Petersen, Mikkel Bangsgaard

  Møllegade 12 Drei Mädel Haus

  Matrikel nr. 49 - Boligareal: 220 m2 - Grundareal: 469 m2 - Byggeår: 1750

  Ejer 1752-66 Müller, Oluf Christopher, skomager

  Ejer 1766-1781 Christophersen, Melchior. 

  Børn: 

  Christophersdatter, Lisbeth 

  Lejebolig -1774-: Claussen, Povel, knivemager. Gift med Christiansdatter, Anna.

  Børn: Claussen, Maren, født den 10. sep. 1774 i Løgumkloster.

  De flytter herfra til Markledgade 1

  Ejer 1781-84

  Haase, Hans, kniplingshandler, født c1743-6. Søn af frugt og grønthandler, Andreas Haase og Magdalene Jensen. Gift med

  Haase, Mette Nielses, født c1760 i Tørring, Skanderborg amt. Datter af skomager, Niels Christensen og Catharina Jensen.Hun døde af Schlager den 11. jan. 1821 i Løgumkloster. 68 år.

  7 Børn:

  Haase, Nicolay Hans, kniplingshandler i 1820 og gæstgiver i 1845 i Flensborg, født 1786 i Løgumkloster. Han blev gift med Catharina Hedewig Sager. Børn: Haase, Hans Christian, postholder i Flensborg, født den 13. juni 1816 i Juhlschau. 

  Haase, Beerend, født c1794.

  Haase, Hans Christian, født c1797.

  Haase, Beerend, født c1794.

  Haase, Hans Christian, født c1797.

  Ejer 1784-90 Andersen, Andreas, bager,

  Ejer 1790-98 Hansen, Paul Christian 

  Han er flyttet hertil fra Østergade 22 i 1790. 

  Ejer 1798-1815

  Laurup, Laust Andersen, vognmand og husmand. Gift med

  Laurup, Metta Jenses. Se mere i Østergade 10

  Barn: Laurop, Anders, født c1783.

  Logerende: Albrecht, Dorothea, spinderske, født c1727.

  Ejer 1815-27

  Laurup, Jens, farver og krydderihandler, født den 31. jan. 1785 i Løgumkloster. Søn af forrige ejer. I 1803 var han farverlærling hos Beyer i Klostergade 1a. Gift den 20. juni 1812 med

  Laurup, Anna Cathrina, f. Petersen. Datter af Peter Petersen. 1803 bosiddende i Østergade.

  Ejer 1827-34 Christensen, Tielle, købmand

  Ejer 1834-36

  Christensen, Peder. Gift med

  Poulsdatter, Augusta Margrthe.

  Børn:

  Fabricius, Ahlheit, født den 30. nov. 1773 i Løgumkloster.

  Ejer 1836-93

  Marcussen, Andreas Feddersen, købmand, flækkekasserer og gæstgiver, født den 26. nov. 1808 i Østerby, Daler. Søn af Jahannes Marcussen og Anna Kjestine, født Lausen.  Han døde den 21. juni 1886 i Løgumkloster. 77 år. Gift den 16. apr. 1837 i Søndergaard, Emmerlev med

  Wind Bjørn, Ingeborg Nicoline Catharine, født den 24. juli 1814 i Frederiks kog mølle, Højer. Datter af møller, Mathias Wind Bjørn og Cathrine Marie, født Hansen. Hun døde af minigitis spinalis emfysem den 6. dec. 1883 i Løgumkloster. 69 år.

  Børn:

  Marcussen, Johannes Ludwig, ølbrygger, født den 19. apr. 1838 i Løgumkloster

  Marcussen, Catharina Maria, født den 15. maj 1842 i Løgumkloster

  Marcussen, Mathias Wind Bjørn, uldspinder og kulhandler, født den 10. feb. 1844 i Løgumkloster. Flytter ind i Allégade 9 i 1889.

  Marcussen, Anne Christine, født den 30. mar. 1847 i Løgumkloster. Hun bliver gift med Beyer. Se hendes familie i Allégade 17.

  Marcussen, Laura Iwarline, født den 10. mar. 1851 i Løgumkloster. Gift den 11. feb. 1883 i Løgumkloster med Andreas Jørgen Peter Petersen, født den 4. aug. 1852 i Vrågaard, Emmerlev. Søn af Søren Petersen og Frederikke.

  Marcussen, Georg Ernst

  Marcussen, Han Ludwig Lorenzen, ølbrygger og gæstgiver, født den 10. mar. 1854 i Løgumkloster. Se Markedsgade 1.

  Ansatte: Krebs, Ludwig, komi, født c1824, Leck, Tyskland; Birk, Matz Christian Andresen, tjenestekarl, født c1791 i V. Lindet, Gram; Boisen, Marie Kjestine, tjenestepige, født den 19. apr. 1816 i Brøns. Datter af Hans Christian Boisen og Hanne Raskdatter. Gift med hjulmagersvend, Johan Peter Hansen Tørring, der arbejder og bor i Vestergade 17a; Lassen, Mette Christine, tjenestepige, født c1828 i Løgumkloster.

  Ansat i lejebolig 1883: Krebs, Peter Heinrich, gæstgiver, født den 4. apr. 1854 i Achtrup, Leck. Søn af Peter Petersen Krebs og Dorothea Margretha, født Nommesen. Gift med Krebs, Johanne, født den 24. juli 1862 i Møgeltønder. Datter af Peter August Jensen og Ane Christine, født Christensen.

  Ejer 1893-1932

  Marcussen, Johannes Ludwig Lorenzen, ølbrygger, født den 19. apr. 1838 i Løgumkloster. Søn af forrige ejer. Gift med

  Marcussen, Anna Sophie, gæstgiver, født den 13. apr. 1852 i Steinborg, Angel. Datter af Jacob Marquardsen og Anne Marie, født Thaysen. Hun får privat understøttelse fra c1927. Hun døde den 27. mar. 1939 i Løgumkloster. 86 år.

  Børn:

  Marcussen, Anne Marie, født den 15. jan. 1881 i Løgumkloster. Gift den 14. apr. 1903 med Heinrich Detlef Tams, født den 14. apr. 1864 i Rødekro. Bosiddende i Lunde ved Rødekro.Børn: Ella Wilhelmine Anna Tams.

  Marcussen, Laura Iwarline, ugift restaurantejer i huset, født den 1. nov. 1883 i Løgumkloster. Hun døde den 25. dec. 1954 i Møllegade i Løgumkloster. 71 år.

  Marcussen, Ingeburg, født den 15. juni 1882 i Løgumkloster. Gift Evermann. Bosiddende i Tønder.

  Marcussen, Sophie, restaurantejer i huset, født den 9. apr. 1885 i Løgumkloster. Hun døde den 10. mar. 1955 på Radiumstationen i Århus, 69 år gammel og bliver begravet i Løgumkloster. Man brugte radium til helbredelse af kræft. Hun blev gift midt i Hamborg by med en ukendt mand der hed Kjer, som dør i de første år af 1. Verdenskrig. Herefter flytter hun tilbage til Løgumkloster, hvor hun bor alene sammen med sin søn Max Kjer, født den 26. jan. 1914 i Hamborg. 

  Marcussen, Andreas Jacob, født den 30. dec. 1887 i Løgumkloster. Døde ¼ år gammel.

  Marcussen, Alma Marie, åndsvag, født den 7. juni. 1889 i Løgumkloster. Døde spæd.

  Marcussen, Andreas Jacob, ugift sadelmager i Hamborg og soldat under 1. Verdenskrig, født den 9. sep. 1890 i Løgumkloster. Han faldt i slaget ved Thelus og døde den 14. nov. 1915 i Vimi Höhe, Frankrig. 25 år.

  Marcussen, Alma Marie, ugift restaurantejer i huset, født den 27. apr. 1892 i Løgumkloster flyttet ind i huset omkring 1927 og bor her til sin død den 5. sep. 1964. Hun dør dog på Tønder sygehus 72 år gammel. I alle årene fungerer hun som husassistent.

  I huset var der også en støbejernsforretning.

  Når der var Mærken, havde de også hesteopstaldning.

  Skænkestuen oprettes 1929 

  Ejer 1932-

  Ovenstående 5 piger ejer huset sammen -1940-. Fra -1919- ejer karetmager Andreas P. Larsen en andel. Die 3 Mädel er Laura, Sophie og Alma.

  Lejebolig 1958- Ahlefeldt-Laurvig, C, overretssagfører og forsikringsdirektør, født 10. juni 1887 i København. Søn af grev Theodor Ahlefeldt-Laurvig. Han døde den 13. juli 1982. Han blev student 1905 fra Gammelholms Latin- og Realskole og cand.jur. 1911. Han var indtil 1919 assistent i Finansministeriet, mens han arbejdede som advokatfuldmægtig. I 1914 blev han uddannet overretssagfører. 

  Gift 1. gang den 3. juni 1916 i Ordrup Kirke med Agnete Vedel (8. januar 1896 i København – 11. juni 1983). Datter af underdirektør ved Orlogsværftet, premierløjtnant Helge Vedel og hustru Charlotte senere Braëm. Ægteskabet blev opløst. 

  Børn: 1. Elise Marie komtesse Ahlefeldt-Laurvig, født den 5. april 1917 på Frederiksberg. Hun døde den 14. juni 2007. 2. Margrethe komtesse Ahlefeldt-Laurvig, født den 16. sep. 1918 i Rungsted. 3. Hans Ditlev Theodor Benedikt greve Ahlefeldt-Laurvig, født den 31. aug. 1919.  – 21. februar 1945), Obersturmführer i Frikorps Danmark, SS Panzergrenadier Regiment 24 "Danmark", faldet i kamp. 4. Helge Benedikt greve Ahlefeldt-Laurvig. 5. Aagot Agnete Christine Charlotte komtesse Ahlefeldt-Laurvig. 6. Marianne komtesse Ahlefeldt-Laurvig, (24. marts 1926 i Rungsted – 19. juli 2007) 

  Han blev gift 2. gang den 21. april 1934 i Tikøb Kirke med 

  Ahlefeldt-Laurvig, Margarethe "Marga" Poula Theda Gehring (19. februar 1909 i Brandenburg – ?). Datter af professor, dr.phil. P. Gehring og hustru Theda Hartmann. Ægteskabet blev opløst 1964. 

  Børn: 1. Gisela Theda komtesse Ahlefeldt-Laurvig (4. oktober 1936 i Gentofte – 14. december 2000). 2. Carl Poul Benedikt greve Ahlefeldt-Laurvig. 

  Ejer 1959-

  Kjer, Max, revisor i Haderslev. Søn af tidligere ejer.

  Ejer 1971-73

  . Gift den 19. sep. 1967 med

  Schrøder, Gurli.

  De ejer Allégade 1 ét enkel år. -1974 og hun Møllegade 16 1980-83.

  Ejer 1973-2018 Christensen, Karl Enok, (KALLI) rørsmed

  Ejere 2018-19- 

  1. Rohde, Kenny Østergaard. Gift med 

  2. Rohde, Maria Brix 

  Møllegade 13

  Matrikel nr. 2043 - Boligareal: 229 m2 - Grundareal: 289 m2 - Byggeår: 1880 med halvtag

  Ejer 1880-97

  Hansen, Georg Andreas, Købmand og gæstgiver, født den 26. mar. 1839 i Løgumkloster og død den 12. maj 1896. Søn af Hansen, Hans Andreas og Anna Catharine, født Hørløck (Møllegade 6). Gift ca. 1874 med Hansen, Anne Frederikke, født Nicolaisen i Ellum.

  Ejer 1897-1902 Gissemann, Ludwig, Købmand 

  Ejer 1902-04 Boysen, Broder, Købmand og trælasthandler, fra Nr. Løgum. Gift med 

  Boysen, Sohpie Frederikke, født Ottzen. 

  Børn: 

  Boysen, Sophie Christine, født den 11. aug. 1903 i Løgumkloster.

  Ejer 1904-05 Voetmann, Christian Friedrich, trælasthandler i Aabenraa 

  Ejer og beboere 1905-48

  Homilius, Hermann, murermester og fra 1948 trælasthandler. Død før 1925. Gift med

  Homilius, Ane Margrethe Elvers, født Elvers den 14. aug. 1863 i Ballum. Datter af tjenestekarl Hans Heinrich Elvers og Karen Nielsdatter. Hun bor alene i huset i 1925 – 1940 måske længere. Se Møllegade 11. Hun døde den 3. okt. 1947 i Løgumkloster.

  I 1931 bygges de store lagerhaller bag bygningen 

  I 1933 udlejer Homilius bygningerne til Vestslesvigsk Tømmerhandel indtil deres nybygning i Markedsgade 33a+b står færdigt. Sin egen tømmerhandel flytter han tll Haases fabriksbygning i Markledgade 14.

  Logerende: Standke, S, født den 11. aug. 1894 i Tyskland. Han kom til Løgumkloster i 1920. 

  Ejere 1948

  1. Homilius, Carl, ingeniør. Bosiddende i Cotbus.

  2. Homilius, Christian, tømmerhandler. Bosiddende i Løgumkloster.

  3. Homilius, Hans, landmand. Bosiddende i Ny Fårhus.

  4. Voigt, Franz, smed. Bosiddende i Nr. Nebel.

  5. Voigt, Christian, arkitekt. Bosiddende i Braunschweig.

  6. Bahnsen, Paula. Bosiddende i Løgumkloster.

  7. Jessen, Anna. Bosiddende i Vesterkobbel, Kegnæs.

  8. Mylin, Franz, bager. Bosiddende i Heide.

  9. Petersen, Laura. Bosiddende i Nibøl.

  Ejer 1948-60-

  Homilius, Hermann Anton, murersvend og tømmerhandler, født den 3. apr. 1914 i Løgumkloster. Han fører trælasthandlen videre. Døde den 18. okt. 1973 i Markedsgade 33 i Løgumkloster. 59 år. Gift med

  Homilius, Inger Marie, født Hansen den 23. juli 1919. Hun døde den 29. aug. 2011 i Løgumkloster. 92 år.

  Børn:

  Homilius, Christian, født den 17. feb. 1941 i Løgumkloster. Han døde samme dag.

  Homilius, Karin, født den 2. dec. 1942 i Løgumkloster.

  Homilius, Erik, elinstallatør, født den 17. okt. 1946 i Løgumkloster.

  Homilius, Christian, født den 14. okt. 1950 i Løgumkloster.

  I 1949 bygger Homilius en stor tørrebygning til brædder bag Møllegade 15.

   

  Lejebolig 1969 Chrestensen. Børn: Chrestensen, Jytte, født c1955

   

  Ejer -1979- Lund, Hans Søndergaard

  Lejebolig 1980-81- Sørensen, Anders. Gift med Sørensen, Dorrit Lund. Datter af Simon Lund Vestergade 29

   

  Ejer -1984- Paulsen, Annelise 

  Ejer -1989- BL JUVENTUS A/S i Århus 

  Ejere 1991-2017

  1. Schmidt, Hans Kristian 

  2. Schmidt, Ejner Kristian 

  Ejer 2017-19- 

  Schmidt, Hans Kristian

  Møllegade 13c - Matrikel nr. 2042 - Boligareal:  m2 - Grundareal: 107 m2 - Byggeår:  

  I 1975 ombygges huset fra butik til beboelse. 

  Ejer -1982 Homilius, Christian Se Garvergade 3

  Ejer 1982-96 KIT Aps.

  Ejer 1996-99 Kraft, Jeanette

  Ejer 1999-2009 Schmidt, Tage 

  Ejer 2009-19- Schmidt, Kristian Dyhrberg, født c1960 på Østermarken, Løgumkloster

  Møllegade 15

  Matrikel nr. 577 - Boligareal: 171 m2 - Grundareal: 132 m2 - Byggeår: 1827.

  Ejer 1894-1912

  Peters, Paul Christian, sadelmager. Døde efter 1899. Gift med

  Peters, Anna Elisabeth, født Andresen i c1833. Hun døde den 25. feb. 1899 i Løgumkloster. 66 år.  

  Børn: 

  Peters, Marie Magdalena, født den 19. jan. 1868 i Løgumkloster. Gift den 14. maj 1898 i Løgumkloster med husmand i Åbenrå, Carl August Berkes, født den 10. juli 1864 i Grawinkel, Koburg-Gotha. Søn af købmand, Johann Christian Friedrich Berkes og Auguste Margrethe Gieschmann.

  Peters, Marie Rosine Charlotte, født den 22. mar. 1870 i Løgumkloster. Gift den 26. mar. 1897 i Løgumkloster med Ove Jacobsen Outzen, født den 11. maj 1869 i Vester Terp, Nr. Løgum. Søn af indsidder, Jacob Outzen og Anna Maria, født Carlsen.

  Ejer 1912-20

  Schmidt, Niels Hansen, urmager og cykelhandler, født den 2. apr. 1856 i Kløing, Nr. Løgum. Søn af gæstgiver, Peder Hansen Schmidt og Botille Marie, født Hansen (1818-). Han kom til Løgumkloster fra Gabøl i 1885.

  Gift 1. gang med

  Schmidt, Dorothea Kjestine, født Ebsen den 11. apr. 1857. Hun døde den 12. mar. 1902 i Løgumkloster. 44 år.

  Børn af 1. ægteskab:

  Schmidt, Anton Marcussen, født den 25. dec. 1884 i Løgumkloster. Han døde 7 år gammel.

  Schmidt, Hans Peter, født den 11. juli 1887. Døde 2 år gammel.

  Schmidt, Bothilde Marie, født den 8. december 1889 i Løgumkloster. Gift med Christian Nissen Pors, Møllegade 17.

  Gift 2. gang den 2. apr. 1909 i Løgumkloster kirke med

  Schmidt, Anna Marie, født Lorenzen den 22. aug. 1860 i Ellum, Løgumkloster. Datter af Andreas Christian Lorenzen (L.1826-) og Anna Sophie, født Carlsen (L.1832-). Hun kom til Løgumkloster fra Brede i 1910, og det er også hendes 2. ægteskab.  Døde den 28. juli 1922 på Hospitalet i Sønderborg og blev begravet i Løgumkloster. 61 år.

  Familien har tidligere boet i Markedsgade 1.

   Ejer 1920-

  Homilius, Christian, købmand og tømmerhandler, født 3. august 1888 i Løgumkloster. Se Garvergade 3

  Her havde han sin forretning hvorfra han solgte bygningsartikler samt støbegods, ovne, kaminer og komfurer.

  Beboere 1920-24 og ejer 1924-40-

  Wiekhorst, Johan Heinrich, barber og frisør -1958, født 18. marts 1893 i Lehe, Tyskland. Konfirmeret 1908 i Lunden. Han kom fra Tyskland til Løgumkloster i 1918. Han åbnede sin egen barberforretning i et lokale ved Tæstensen i Markedsgade. Johan døde den 7. jan. 1964 på Tønder Sygehus boende på Postgården Løgumkloster. 70 år. Gift den 5. juli 1919 med

  Wiekhorst, Ellen Kjestine, født 8. marts 1895 i Løgumkloster. Hun døde i 1969 på Tønder sygehus, 74 år gammel. Datter af Peter Jessen Jørgensen og Christine Magdalene Hansen.

  Fra 1924 og frem til afståelse af barberforretningen til sønnen Villy, bor de over forretningen i Markedsgade. Herefter flytter de til en lejlighed over Postgården i Vestergade. Her bor de til Heinrichs død i 1964, hvorefter Ellen flytter tilbage til denne lejlighed.

  De var begge tyske statsborgere.

  Børn:

  Wiekorst, Peter Paul Wilhelm, (WILLY), frisørsvend i 1940-58 senere frisørmester 1958-, født den 17. feb. 1921 i Løgumkloster. (se mere i Allégade 14). Han overtager faderens barbersalon.

  Wiekhorst, Walter, mejerist, født 19. august 1924 i Løgumkloster. I 1930 faldt han ud af køkkenvinduet og ned på brostenene i gården. Han slap heldigt fra det. Under 2. Verdenskrig melder han sig frivilligt til at kæmpe for tyskerne. I slutningen af januar 1944 bliver han så hårdt såret i begge skuldre, at han indlægges på hospitalet i Wilna. Gift den 22. aug. 1953 i Skt. Peders kirke i Holsted med bestyrerinde, Ella, født Christensen, den 24. dec. 1922 på Mandø. Datter af brugsforeningsuddeler, Johan Schmidt Christensen og Mariane Andersine født Friis. Børn: a. Wiekhorst, Dorrit, født den 3. dec. 1954 i Føvling, Ribe. b. Wiekhorst, Hennie, født den 17. feb. 1957 på Jernbanevej 3, Holsted. Ellas børn af 1. ægteskab: Gram, Jørn og Gram, Marianne. De boede på Særmarksvej 30, Holsted.

  Wiekorst, Verner, manufakturhandler i Haderslev, født den 27. juni 1928 i Løgumkloster. I 1931 bliver han kørt over af en cyklist og brækker kravebenet. Han blev gift den 21. sep. 1957 i Løgumkloster med pakkerske i Haderslev, Irma Frieda Jørgensen, født den 7. apr. 1926 i Boyskov, Tyrstrup. Datter af arbejdsmand, Søren Peter Jørgensen og Anne Marie, født Weber. Hun døde den 24. mar. 1912 i Gl. Haderslev sogn. De boede på Solsortevej i Haderslev. 

  Logerende -1925-44: Jørgensen, Peter Jessen, konens far, enkemand og arbejdsmand, født den 30. jan. 1855 i Hønkys, Egvad sogn. Se Østergade 26. Han døde i jan 1944 i Løgumkloster. 86 år

  Ansatte beboer 1921: Jørgensen, Peter, barberlærling, født den 30. aug. 1905 i Løgumkloster.

  Ansatte beboer 1925: Lorenzen, Peter, frisørlærling, 15. aug. 1909 i Løgumkloster.

  Ansatte beboer 1930: Lassen, Peter, 13. juni 1909 i Hjordkær. Han blev uddannet frisør i 1931. 

  Ansat beboer 1940 Hansen, Marquard, født den 16. aug. 1921 i Ellum, Løgumkloster.

  Ejer -1950 Lorenzen, Peterbarbermester i Holstebro. 

  Ejer 1950 Nielsen, Andreas Mailand. Gift med

  Nielsen, Marie Kjestine, født Scmidt.

  Børn:

  Nielsen, Ingrid Johanne, født den 12. juli 1950 i Løgumkloster.

  Ejer 1950-1991 Kazemirzak, Hans, arbejdsmand, født den 10. juli 1922 i Løgumkloster Søn af Vladimir Kazimierzak, Jernbanevej 4. Han døde 1973 i Løgumkloster. 51 år. Gift med

  Kazimierzak, Signe, damefrisør

  Damefrisørsalon 1973-

   

  Ejer 1991- Schmidt, Tage 

  Ejer 2004-19- Honoré, Frank 

  Møllegade 16

  Matrikel nr. 43 - Boligareal: 111 m2 - Grundareal: 464 m2 - Byggeår: 1800

  Ejer 1754-55 Nielsen, Lorenz

  Ejer 1755-60

  Matzen, Rasmus, handskemager. Gift med 

  Rasmuskone, Frida. 

  Børn:

  Rasmussen, Matz, døbt den 8. feb. 1756 i Løgumkloster.

  Ejer 1760-86 Bundesen, Hans, smed, født 1711. Kom hertil fra Elmeallé 1, nabohus.

  Ejer 1786 Schmidt, Nis Bundesen, smed. Gift den 4. maj 1782 i Løgumkloster med

  Schmidt, Botilde, tjenestepige, datter af Niels Hansen og Mett Sørensdatter.

  Familien bor i Møllegade 16 fra 1760-86

  Børn:

  Bundesen, Cathrine, født den 9. jan. 1784 i Løgumkloster. Døde 2 dage gammel.

  Ejer 1786-90 Jessen, Rasmus 

  Ejer 1790-1800 Petersen, Laust, smed og husmand, født c1756. Han døde den 18. okt. 1847 på Fattiggården i Løgumkloster. Gift med

  Petersen, Anna Maria Nicolays, født c1769.

  Børn:

  Schmidt, Søren Petersen, født c1791.

  Schmidt, Nicolay Michelsen, født c1792.

  Petersen, Hans Peter, vævermester, født den 15. feb. 1797 i Løgumkloster. Se Østergade 28

  Petersen, Johanna, kniplerske, født den 19. sep. 1798 i Løgumkloster.Se Østergade 24.

   

  Petersen, Jens Peter, født c1799.

  Schmidt, Anna Catharina, født c1801.

  Ansatte beboere: Martensen, Hinrich, smedelærling, født c1781; Christensen, Chresten, smedelærling, født c1775; Meyern, Johanna Augusta Margretha, tjenestepige, født c1779. 

  Ejer 1800-20

  Johannsen, Laust, brændevinsbrænder og husmand, født c1753. Gift med

  Johannsen, Cathrina af Grangaard, født c1762.

  Logerende: Eliases, Kirsten, født c1730. 

  Ejer 1820-50

  Becker, Niels Lausten, bager, kådner og gæstgiver, født den 28. maj 1786 i Ballum. Søn af indsidder og bager Laust Petersen Becker og Martha f. Bruhn. Niels døde den 21. juni 1867 i Løgumkloster. 81 år gammel. Han nåede følgende 4 ægteskaber:

  Gift 1. gang med

  Becker, Hanne Christine, født i Døstrup. Datter af boelsmand, Christen Jefsen og Mette Petersdatter. Hun døde i barselssengen med et dødfødt drengebarn den 19. apr. 1820 i Løgumkloster. 40 år gammel.

  Gift 2. gang med

  Gotthardsdatter, Anna, født i 1795 i Randerup. Datter af Gotthard Johannsen Matzen og Maren Nielsdatter. Hun døde den 24. apr. 1827 i Løgumkloster af en sygdom, man ikke kunne forstå, hvad var.

  Børn 2. ægteskab:

  Becker, Hanne Christine.

  Becker, Martha. Hun døde spæd.

  Becker, Maren, født c1824 i Løgumkloster.

  Becker, Magdalene. Dør 10 uger gammel i 1827.

  Gift 3. gang med

  Gotthardsdatter, Martha, der er søster til den forrige kone, født 1806. Hun døde den 1. februar 1839.

  Børn 3. ægteskab:

  Becker, Johanne Louise, født c1830 i Løgumkloster. I 1860 hvor hun 30 år gammel og stadig er ugift, boede hun i Søsterhuset i Christiansfeld, mens hun arbejdede på cigarfabrikken.

  Becker, Anna Catharine, født den 20. juni 1833 i Løgumkloster. Hun døde 1916 i Løgumkloster. Gift med pibefabrikant, Carl Heinrich Bock fra Vestergade 1 og Mellemgade.

  Becker, Petra Nicoline Marie, født 1835 i Løgumkloster.

  Becker, Johan Lorenzen, født c1838 i Løgumkloster. Dør 25 år gammel i Nybo, Løgumkloster.

  Gift 4. gang den 18. juni 1841 i Løgumkloster med

  Johnsen, Christine, født den 24. jan. 1800 i Øbjerg Arrild/Nr. Løgum. Datter af boelsmand, Christian Johnsen og Magdalene. Hun døde af alderdomssvækkelse den 24. mar. 1878 i Løgumkloster. 78 år.

  Ejer 1850-94

  Laurup, Peter Petersen, smedemester og kådner, født den 2. jan. 1818. Søn af Hans Frederik Laurup og Kirstine Thomsen (-1859). Han døde den 31. juli 1895 i Løgumkloster. 77 år. Gift den 11. maj 1851 i Løgumkloster med

  Laurup, Anna Hansen, født den 1. mar. 1816 i Løgumkloster. Datter af boelsmand, Hans Topp og Hanna, født Heinsdatter. Hun døde af lungebetændelse den 13. dec. 1879 i Løgumkloster. 63 år gammel.

  Børn:

  Laurup, Hans Frederik, skrædder og smed, født den 2. juli 1853 i Løgumkloster. Gift 1. gang med Mette Marie Nissine, født Schmidt. Børna. Laurup, Petrine Petersen, født den 7. sep. 1883 i Løgumkloster. Gift med tømmermester og snedker i Ørsted, Oksenvad, Jens Peter Christiansen, født den 9. mar. 1880 i Abild, Tønder. Gift 2. gang den 8. dec. 1888 i Løgumkloster med Westergaard, Hanne Margrethe, født den 19. mar. 1859 i Løgumkloster. Datter af Hans Jessen Westergaard, Slotsgade 7. Børn: Hansine Petree Laurup, født den 20. sep. 1892 i Løgumkloster; b. Laurup, Anna Petersen, født den 27. maj 1879 i Løgumkloster. Gift med husmand og murer, Peder Lydiksen Aakjær, født den 20. juli 1875 i Gredsted.

  Laurup, Petra Amalie Marie, født den 5. aug. 1856 i Løgumkloster. Gift den 26. mar. 1878 i Løgumkloster med Christian Lorenzen Knudsen, født den 24. apr. 1852. Søn af Andreas Carstensen Knudsen og Christine, født Lorenzen Sloth.

  Familie i lejebolig -1860-: Laurup, Peter Hansen, født c1815 i Løgumkloster. Gift med Top, Anne Hansen, født c1816 i Løgumkloster.

  Logerende far til husejer og lejer: Laurup, Hans Frederik, født c1793 i Løgumkloster.

  Lejebolig 1865: Sørensen, Niels Thomsen. Gift med Sørensen, Mariane Cathrine, født Just c1843. Børn: Sørensen, Søren Nielsen, født den 6. juli 1865 i Løgumkloster. 

  Ejer 1894-1933

  Matzen/Madsen, Theodor Lorenzen, smedemester og klaverstemmer, født den 27. juni 1866 i Løgumkloster. Søn af Niels Peter Matzen og Herle Christine, født Lorenzen. Han sælger bl.a. mahognipolerede møbler, sesler og vertikov og spejle med slebne glas. Han døde den 24. okt. 1933 på Tønder Sygehus og blev begravet i Løgumkloster. Gift den 28. dec. 1894 i Løgumkloster med

  Madsen, Ane Marie, født den 6. mar. 1872 i Sdr. Sejerslev, Konfirmeret i Emmerlev. Datter af gårdejer, Jegge Nissen Jeggesen og Ane, født Nielsen. Hun døde den 22. apr. 1927 i Løgumkloster.

  Børn:

   

  Madsen, Christine, (DIDDE) født den 26. juli 1895 i Løgumkloster. Se Ved Dammen 6.

  Madsen, Jegge Nissen, blind pianist og klaverstemmer, født 30. august 1896 i Løgumkloster. Han bygger sit eget hus på Stationsvej 2. Han blev gift med Margrethe Anne Cæcilie, født Kirsch. Jegge døde den 5. juni 1967 på ’De Gamles Hjem’ i Løgumkloster. 70 år. Når han skulle rundt og stemme klaverer, cyklede han på tandemcykel sammen med en husbestyrerinde, som de altid havde boende.

  Madsen, Anne Jensine, født den 20. dec. 1898 i Løgumkloster.

  Madsen, Theodor Eduard Hans, lærerstuderende, født den 21. apr. 1925 i Løgumkloster. Han døde den 27. feb. 1955 i Løgumkloster, kun 29 år gammel.

  Lejebolig 1 1902: Madsen, Christian, arbejder. Gift med Madsen, Jensine Marie, født Jensen.

  Børn: 1. Madsen, Niels Peter Carl Anton, født den 16. nov. 1899 i Løgumkloster. 2. Madsen, Bothilde Marie, født den 1. maj 1902 i Løgumkloster. 

  Lejebolig 2 1902: Madsen, Niels Peter Carl Anton, arbejder, født den 29. mar. 1879 i Vinum, Døstrup. Han deltog i 1. Verdenskrig og blev først hjemsendt fra en fangelejr i Frankrig efter en anmodning fra pastor Troensegaard til det franske gesandtskab i Paris i midten af nov. 1919. Gift den 5. feb. 1902 i Løgumkloster med Madsen, Mette Catharina, født Bendixen den 3. sep. 1876 i Tjæreborg, Ribe.

  Børn: Madsen, Carl Anton, født den 7. maj 1902 i Løgumkloster.

  Forpagtning 1927-28 Riese, smedemester.  

  Forpagtning 1928-33 Ejer 1933-80

  Schrøder, Karl Heinrich (HEINE) smedemester. Født den 16. aug. 1904 i Løgumkloster. Søn af oversætter, Hans Wilhelm Schrøder og Else Kjestine Nørgård. Han stod i lære hos Lorenz Jürgensen Lausen i Østergade 9. I hans fravær som fange i Fårhuslejren 1945-, får Anne Sophie ansat en dygtig smedesvend, så værkstedet kan køre videre. Han døde den 24. maj 1980 i Løgumkloster. 75 år. Gift 1. gang den 17. apr. 1935 i Løgumkloster Gift med

  Schrøder, Anne Sophie, (ANNI) født den 5. nov. 1913 i Løgumkloster. Datter af gæstgiver på møllekroen og mølleejer Chresten Conrad Hansen og Elisabeth, født Christiansen. Hun døde den 12. nov. 1962 i Løgumkloster, kun 49 år gammel.

  Børn:

  Schrøder, Heinz Wilhelm, født 10. nov. 1935 i Løgumkloster. I 1941 falder han i møllekulen i nærheden af møllens turbineanlæg. Farvermester Pors gik tilfældigt på en mark i nærheden og så en hånd stikke op af vandet. Resolut vader han ud i mølledammen og ved hjælp af en stok, får han Heinz reddet i land og får liv i ham igen.

  Schrøder, Ilse Elisabeth, født den 25. feb. 1937 i Løgumkloster. Præliminæreksamen fra Løgumkloster kommuneskole i 1954. Hun blev gift den 16. maj 1959 i Løgumkloster med løjtnant, Torben Dahl, født den 18. sep. 1939 i Års, Ålborg. Bosiddende i København. Søn af trafikassistent Karl Magnus Dahl og Helga, født Nielsen.

  Schrøder, Leonhard, gårdejer senere direktør, født den 19. okt. 1938 i Løgumkloster. Han blev i 1978 direktør for Kastrups og Holmegårds glasværker på Sjælland, et datterselskab til de forenede bryggerier (Carlsberg & Tuborg) med 1511 ansatte. Han fik et bragende underskud halveret i løbet af sit første år i direktørstolen. Han sørgede bl.a. at saml al administration i Holmegård ved Næstved, indstille driften af den ene gasovn i Kastrup afdelingen og udvidede glasemballagefabrikken for 65 millioner, hvilket ændre fabrikkens økonomi til at give overskud. I slutningen af 1979 nedlægges hele produktionen i Kastrupafdelingen. Leonhard startede sin karriere i Carlsberg-gruppen i 1973 og bliver senere administrerende direktør for Royal Scandinaviaefter en fusion mellem Holmegaards Glasværker A/S og Den kongelige Porcelainsfabrik A/S i 1985. Han har i flere år været medlem af Industrirådet, medlem af bestyrelsen for Glent & Co, A/S, J. C. Bentzen Industri A/S, Holmia A/S og fra 1981 medlem af dagbladet Politikens bestyrelse. Han døde sommeren 1998. 60 år.

  Schrøder, Inken, født den 16. mar. 1941 i Løgumkloster.

  Schrøder, Manfred Günther, født den 29. aug. 1942 i Løgumkloster. Gift den 9. apr. 1966 i Løgumkloster kirke med Selma Vibeke Nissen.

  Schrøder, Franke, klinilassistent, født den 18. maj 1944 i Løgumkloster. Gift den 21. aug. 1965 i Løgumkloster med Hans Ole Moos Johansen, født den 25. sep. 1939 i Eltang. Søn af Gårdejer Johannes Johansen og Sigrid Anna, født Moos.

  Gift 2. gang den 19. sep. 1967 i Løgumkloster med

  Schrøder, Gurli Agnes Jensen Holdt, født Lindskov.

  Ansat logerende 1940 Colmorn, Anton Jørgen Fritz, født den 5. okt. 1924 i Åbenrå. 

  Beboere 1960-70: Svane, Ingvert, født 27. maj 1884 i Nr. Løgum. Søn af lærer Andreas Petersen Svane og Anne Marie, født Beier.

  Ejer 1980-83 Schrøder, Gurli

  Ejere 1983-98

  1. Æbelø, Steen Hansen, født den 15. juli 1959 i Ketting, Augustenborg. Søn af snedkersvend, Lorens Hartvig Hansen Æbelø (1936-) og Hulda Dagma f. Kaad (1939) og

  2. Hattesen, Birthe.

  Ejer 1998-2019- Æbeløe, Steen Hansen. Se forrige ejer

  Møllrgade 17

  Matrikel nr. 218 - Boligareal: 187 m2 - Grundareal: 683 m2 - Byggeår: 1840 

  Ejer og beboere 1853-1908

  Beck, Thomas Petersenkasket- og hattemager senere kniplingefabrikant født den 27. apr. 1821 i Bedsted. Han døde den 16. sep. 1871 i Løgumkloster. 50 år gammel. Søn af inderste, Andreas Thomsen og Anna f. Petersen Beck, Østergade 11b. Han døde den 16. sep. 1871 i Løgumkloster. Gift den 13. juli 1848 med

  Nielsen, Christina Maria, handlerske, født den 27. maj 1827 i Løgumkloster. Datter af smed, Peter Nielsen Enderup og Catharine Marie Bøken.

  Børn:

  Beck, Peter Nielsen, lærer, født den 31. dec. 1853 i Løgumkloster. Se skolen i Søndergade.

  Beck, Anton Thomas, født c1859.

  Beck, Kjestine Marie, født c1862.

  Ejer 1908-57 

  Pors, Christian Nissen, dampfarveri og kemisk tøjrensningsanstalt. Grundlagt i 1907. Født 30. maj 1881 Oksenvad. Søn af Peder Clausen Pors og Else Marie Bruhn. Døde efter nogen tids sygdom den 14. okt. 1957 i Løgumkloster. 76 år. Gift den 15. april 1911 i Løgumkloster med 

  Pors, Bothilde Marie, født den 8. december 1889 i Nr. Løgum. Datter af urmager, Niels Hansen Schmidt og Dorothea Kjestine, født Ibsen. Hun døde den 20. nov. 1955 i Sønderborg og blev begravet i Løgumkloster. 65 år.

  De bliver gift samme dag som Christians søster Marin Pors.

  Børn:

  Pors, Dora Kirstines, født den 27. juli 1912 i Løgumkloster.

  Pors, Peter Clausen, født den 1. august 1915 i Løgumkloster. (Se nedenfor)

  Pors, Niels Ejner Hansen, skatteinspektør, født den 17. april 1925 i Løgumkloster. (Se Vindmøllegade 13 i 1966-92) 

  Logerende familie 1916: Nielsen, Johann Marius, landpostbud, født den 24. jan. 1884 i Vellerup. Gift den 15. apr. 1911 i Løgumkloster med Nielsen, Ellen Marie, født Pors, født den 22. apr. 1888 i Oksenvad. 

  Børn: Nielsen, Peter Pors, født den 29. mar. 1916 i Løgumkloster. Døbt og konfirmeret i Agerskov. De bliver gift samme dag som Maries bror. I 1921 boede de på Simmerstedvej 10, Haderslev.

   Ansatte beboere 1921: Christensen, Anne Marie, tjenestepige, født den 17, juni 1898 i Løgumkloster.

  Ansatte beboere 1925: Nissen, Anna, husassistent, født den 6. nov. 1907 i Hjerting; Nielsen, Hans, farverlærling, 12. dec. 1906 i Ribe; Hagensen, Martha, husassistent, født den 31. maj 1908 i Løgumkloster.

  Ejer 1957-82 Pors, Peter Clausen Pors, formand for håndværkerlavet -1962- og kasserer i badmintonklubben i 1943, farvermester, født den 1. august 1915 i Løgumkloster. Han døde 1975. 60 år. Medlem af æ Mai Grande. Gift den 1. apr. 1945 i Løgumkloster (Ribe) med

  Pors, Mary Magdalene Nielsen, sygeplejerske, født den 8. maj 1916 i Skt. Catarina sogn i Ribe. Datter af trikotagehandler, Niels Peter Nielsen Kjærgaard og Mary Magdalene f. Mathiesen. Hun fører renseriet videre efter sin mands død.

  3 Ejere 1982-2017

  1. Bjerrum – Petersen, Erling, præst

  2. Bjerrum – Petersen, Kirsten S

  3. Bjerrum, Iver, missionær, født den 23. juli 1919 i Ballum. Han døde den 6. sep. 1988 på Augustenborg hospital og blev begravet i Løgumkloster. 69 år. Gift den 30. mar. 1954 i Radsted kirke ved Sakskøbing med

  Bjerrum, Lissy Ruth Sønderskov, født den 10. aug. 1931 i Radsted. 

  Flyttet hertil fra Søndervang 45, Bredebro

   

  Ejere 2017-19- 

  1. Bjerrum – Petersen, Erling, præst 

  2. Bjerrum – Petersen, Kirsten S

  Møllegade 19 Møllekroen

  Matrikel nr. 239 - Boligareal: 446 m2 - Grundareal: 885 m2 - Byggeår: 1780 

  Ejer -1848

  Hansen, Casper, købmand og gæstgiver, født c1803 i Ballum. Gift med

  Gramm, Christina Sophia født i Ballum.

  Børn:

  Hansen, Barbara Catharina Leonora, født den 25. feb. 1841 i Løgumkloster.

  Hansen, Kirstine Benedictha, født den 15. juli 1842 i Løgumkloster.

  Hansen, Helene Margarethe, født den 18. sep. 1844 i Løgumkloster.

  Familien Hansen flytter fra Løgumkloster i 1848.

  Ansatte i 1845: Mærsk/Mäsch, Thomas Hansen, husknægt, født c1812 i Vodder; Laurup, Dorothea Christina, tjenestepige, født c1821 i Løgumkloster. Se Vestergade 19, -1874; Timsen, Nicoline, tjenestepige, c1829 i Løgumkloster.

  Lejebolig 1893: Møller, Claus Jacobsen. Gift med Møller, Ane Margrethe, født Timmermann. Børn: Møller, Thora, født den 7. apr. 1893 i Løgumkloster. Døde spæd.

  Ejer 1894- Johansen, Martin 

  Lejebolig 1904-: Zeigermann, Otto Gustav, arbejder, født den 6. mar, 1961 i Ouerfurt. Gift den 5. feb. 1905 i Løgumkloster med