BEIM

Sølstedgaardvej & Sølstedgårdparken

I 1927 hed vejen Süderstrasse/Søndergade

Det første stykke vej etableres 1967, hvor den bliver opkaldt efter den store gård, Sølstedgaard. Sølstedgaard får sit navn omkring 1723, hvor Anders Jørgensen flytter ind med familien. Han blev kaldt Anders Sølsted, da han kom hertil fra Sølsted, der ligger mellem Bredebro og Abild.

I okt. 2018 sker er er trafikuheld på hjørnet af Sølstedgaardvej og Stationsvej. 2 biler drøner sammen og den ene ender på siden i noget krat.

Sølstedgårdvej 1

Matrikel nr. 1514 - Boligareal: 147m² - Grundareal: 954 m² - Byggeår: 1970

 

Grundejer -1968 Løgumkloster kommune


Grundejer 1968-70 Christensen, Christen Hansen Se Østergade 11.

Ejer 1970-2008

Gørschel, Helmuth Svend Aage, (SVEND) uddannet mekaniker hos Nørby i Møllegade, købmand senere kioskejer, født 20. december 1920 i Simeons sogn, København. Søn af arbejdsmand Poul Karl Gørschel og Anna Magdalene, født Wiese Ved Banen 5. Fra 1924-26 opholdte han sig i Tyskland, og var der igen i 1941-49 for at aftjene sin værnepligt. Han døde den 29. dec. 1978 i Løgumkloster. 58 år. Gift den 28. nov. 1953 med

Gørschel, Tilde Marie, (TILLI), født den 9. juli 1932 Arndrup, Bedsted Lø. Datter af landarbejder Niels Erik Marius Nielsen og Martha Hermine, født Petersen (1903-39). Hun flytter herfra til Holmpladsen 3. Hun døde af et hjerteanfald den 24. juni 2019 i Løgumkloster. 86 år.

Børn:

Dødfødt drengebarn, født den 30. okt. 1956 på Tønder Sygehus.

Gørschel, Flemming, født den 13. juni 1958 i Tønder. Døbt i Løgumkloster.

 

Logerende familie -1974 Gørschel, Anna Magdalene, født Wiese den 19. feb. 1892 i Flensborg. Se Ved Banen 5.

Efter Svends død i 1978 boede Tilli nogle år sammen med Gunnar Engberg Junker, gårdmand i Visbjerg, født den 21. apr. 1915 i Bryrup sogn ved Århus. Han døde den 13. okt. 1992 i Tønder og blev begravet i Bedsted. Han var tidligere gift med Maren Magdalene Hübschmann, født den 5. marts 1912 i Løgumkloster. Datter af købmand, Ernst Marius Hübschmann og Botilde Marie, født Hansen.


Ejere 2008-23-

Matzen, Nis Hansen, tømrer, født den 21. aug. 1955 i Møllegade 22 i Løgumkloster. Søn af Hans Nissen Matzen og Erna, født Tæstensen. Gift den 17. okt. 1979 på Tønder Rådhus med

Matzen, Birthe, født Matthisen den 6. nov. 1957 på Amtssygehuset i Holstebro. Datter af malersvend af Struer, Peder Matthiesen og Esther Tekla Pedersen, født Gravgaard.

De er flyttet hertil fra Allégade 15. I 1987 boede de i Mølleparken 37

Sølstedgårdvej 3

Matrikel nr. 1528 - Boligareal: 273m² - Grundareal: 1592 m² - Byggeår: 1969 

Ejer 1969-99-

Hermannsen, Martin, statskonsulent, direktør, cand. agro, født den. 4. feb. 1933 i Bolderslev. Søn af landmand Hans Hermannsen og Emma, født Hansen. Efter realeksamen fulgte lærerige pladser som Fr. Heick på forsøgsstationen i St. Jyndevad, Johs. Dons Christensen på Ladelund Landbrugsskole, landstingsmand og forpagter Johs. Krarup, Eskildstrup hovedgård på Sjælland. Også den teoretiske uddannelse blev taget fra bunden, idet han startede som elev på Hammerum og Ladelund landbrugsskoler. Derefter den kongelige Veterinær landbohøjskole med noget erhvervsarbejde på Axelborg. Han blev cand. agro. i 1957. Efter ansættelses i landbrugsorganisationerne kom han 1975 til Landbrugsministeriet. Herfra har han været udsendt til de danske ambassader i Saudi-Arabien, Bonn og London, hvor han virkede fra 1990-97. Martins diplomatiske titel blev 1978 ambassaderåd. Han havde ansvar for koordinering af det danske landbrugs interesser, ikke mindst eksportvejledningen for de enkelte markeder.

1978 bliver han også Årets Klokker i Løgumkloster. Han havde klokket i det, ved engang at stå i Kastrup lufthavn og få udrejseforbud, da han i stedet for sit eget havde fået Magdas pas med.

Martin har haft flere tillidsposter i landbrugssammenhæng og blev medlem af Udenrigsministeriets Humanitære Beredskab som blandt andet førte ham til Mellemøsten. Han døde den 30. juli 2008 i Ubjerg præstegård, Tønder. 75 år. Gift den 28. maj 1960 med

Hermannsen, Magda, jordemoder 1963-, født 1934. Hun døde c2004.

Gift 2. gang med

Hermannsen, Elsebeth, dansk konsul i Hanoi, født Højbjerre.

Børn:

Hermannsen, født c1961.

Hermannsen, Steen, født c1965. Konfirmeret 1979.

Hermannsen, Mette, født c1972.

 

De flyttede hertil fra Ringgade 19 eller 21.

 

Ejere 2008-23-

Boldt, Merethe Nielsen. Datter af husmand, Peter Johansen Boldt, f. den 25. mar. 1925 og Ruth Elisabeth, f. Nielsen den 20. nov. 1930. Merethe har en søster boende i Vænget 8.

Andersen, Christian.

Sølstedgårdvej 5

Matrikel nr. 1529 - Boligareal: 195m² - Grundareal: 1097 m²

Byggeår: 1968

Ejer 1969-76 Bojesen, Arne

 

Ejer 1976-2014

Moesmann, Søren, tandlæge -1975-2007 i Løgumkloster samt idemager til DEN RØDE KOMET, Rødekros vartegn.

 

Ejere 2014-23-

Andresen, Jens, tidligere landmand i Branderup, født 10. okt. 1947 i Kallehave, Agtrup, Tyskland. Søn af Hans Detlef Andresen.  Medlem af Amtsrådet 1994-, taksator for Top Danmark, bestyrelsesformand for Højskolen Østersøen, Kulturelt Forum i Tønder Kommune og Museum Holmen i Løgumkloster Årets klokker 2017. Gift med

Andresen, Karen Hedemann, sundhedsplejerske, menighedsrådsmedlem 2018-


Sølstedgårdvej 7

Matrikel nr. 1515 - Boligareal: 137 m² - Grundareal: 832 m²

Byggeår: 1969


SC REVISION

ved kommuneassistenterne Svend og Flemming Christensen. Firmaet havde adresse her og på Teaterstien 19 1. sal i Haderslev.

Ejer 1968-2002

Chrestensen, Hans Andersen, bogholder, prokurist og direktør ved Homilius Trælasthandel i Møllegade 13, født den 21. dec. 1920 i Ballum. Søn af maler Hans Michael Chrestensen og Ane Kjestine, født Hansen. Hans blev udlært komi hos købmand Brodersen i Bredebro, hvorefter han blev komi i Visby Brugsforening. I 1947 blev han depotbestyrer hos Vestslesvigsk Tømmerhandels afdeling i Bredebro, hvor han var depotbestyrer frem til firmaet krakkede i 1957. Firmaet blev bl.a. opkøbt af Homilius i Løgumkloster og Hermann overtalte Hans Chrestensen at flytte med familien til Løgumkloster bl.a. med den begrundelse, at det jo var konens fødeby. Hans blev først ansat som bogholder, men blev snart prokurist for at ende som direktør efter Hermanns død i 1973. Ved siden af depotarbejdet i Bredebro cykler Hans Chrestensen rundt til alle bønder og sælger materialer til siloer til fremstilling af ensilage. Ved ensilering sker der en gæring, der øger foderets holdbarhed, uden at dets næringsværdi falder betydeligt. Han var medlem af Løgumkloster danske forenings bestyrelse. Han døde den 1. juni 2017 i Løgumkloster. 96 år. Gift den 5. juli 1946 i Løgumkloster med

Chrestensen, JoHanne, født den 18. juni 1923 i Draved, Løgumkloster. Datter af Hans Christian Eskildsen og Annee Bothilde, født Jepsen. Se Tønderlandevej 3. Hun døde den 3. sep. 1999 i Løgumkloster.

Hans Chrestensen flytter herfra til Sølstedgård parken.

Børn:

Chrestensen, Svend, født den 23. sep. 1949 i Bredebro. Svend blev uddannet kommuneassistent 1967-69 på Løgumkloster kommunekontor, dengang det lå i de gamles hjem på Ålykkevej. Han fortsatte her, indtil han blev indkaldt som soldat. Efter værnepligten kom Svend til skattekontoret i Haderslev 1971-77 og senere skattekontoret i Greve, hvor han var 1977-87. Herfra gik turen tilbage til Sønderjylland, hvor han blev direktionsdirektør 1987-2007 i Sommerland Syd. Herefter arbejdede han et par år på LM Wind Power indtil pensionen i 2010. Da jeg taler med Svend i 2022 er har stadig aktiv i skatterådgivning, idet han rådgiver og hjælper flygtninge og folk med anden etnisk baggrund end dansk i deres økonomi.

Chrestensen, Flemming, uddannet kommuneassistent senere IT-chef i medicinalfirma, født den 5. nov. 1951 i Bredebro. Gift med Inga Poulsen. Bosiddende i Birkerød.

Chrestensen, Jytte, juridisk assistent, født den 9. aug. 1955 i Bredebro. Se nedenfor.

De flyttede fra Bredebro til Møllegade 13 i 1955.

Ejer 2002-23-

Hansen, Arne, elinstallatør. Søn af gårdejer, Johannes Hansen og Anne Marie, født Søndergaard. Se ved Dammen 16. Han havde værksted i den gamle remise på Tønderlandevej 21 under navnet KLOSTER EL, senere byggede han ny forretning hvor fjernvarmecentralen ligger i dag. Gift med

Hansen, Jytte, juridisk assistent, født den 9. aug. 1955 i Bredebro. Datter af forrige ejer.

Børn:

Hansen, Torben, biolog. Bosiddende i Øster Løgum.

Hansen, Michael, kiropraktor. Gift med Stine Harsbo. Bosiddende i Kolding.

Hansen, Mille Charlotte.

Sølstedgårdvej 9

Matrikel nr. 1516 - Boligareal: 184 m² - Grundareal: 821 m²

Byggeår: 1968

Ejer 1968-2005

Jensen, Harry, murermester, født den 2. juni 1930 i Løgumkloster. Søn af murermester, Henry Richard Jensen og Charlotte Frederike Wilhelmine f, Mitsmann. Han blev uddannet murersvend hos murermestrene brødrene Jensen i 1949. Han døde den 16. juli 2006 i Løgumkloster. 76 år. Gift den 26. juli 1952 i Løgumkloster med

Jensen, Bodil Anne, født den 17. dec. 1930 i Ellum, Løgumkloster. Datter af sognerådsformand, Poul Hansen Outzen og Olga Louise f. Heinicke.

Børn:

Jensen, Flemming Outzen, født den 23. okt. 1953 i Løgumkloster. Gift 1978 med Kirsten Jacobsen. Datter af Thomas Jacobsen, Fælledvej 21, Vester Terp fælled.

Jensen, Lars Outzen, født den 5. nov. 1956 i Løgumkloster.

De er flyttet hertil fra Rådhusstrædet 58.

Bodil flytter herfra til Holmpladsen.

 

Ejer 2005-22

Johansen, Hans Krenzen

Johansen, Solvej, født den 25. mar. 1954

 

Ejer 2023-

Johannsen, Jacob Bonde

Ravn, Janni Caroline Jønsson

Sølstedgårdvej 11

Matrikel nr. 1517 - Boligareal: 117 m² - Grundareal: 1012 m²

Byggeår: 1968

Ejer 1968-76

Rald, Niels Jørgen Rasmussen sognepræst ved Solbjerg Kirke og provst på Frederiksberg, født Rasmussen den 6. feb. 1899 i Smallegade 38B, på Frederiksberg, København. Søn af slotspræst i Hillerød Rasmus Carl Rald Rasmussen og Kirsten, født Dall. Fra 1916 tager familien navneforandring til Rald. Han døde 1972. Gift 1924 med

Rald, Ellen, bankassistent, født den 15. maj 1897 på Frederiksberg, København. Datter af premierløjtnant ved generalstaben Peter Laurids Martin Birke og Paula Wilhelmine, Kalkbrænderivej, København. I 1921 var hun logerende hos frk. Harboe på Christians Winthersvej i København sammen med storesøsteren Paula, mens hun arbejdede som bankassistent i Diskontobanken i København.

I 1925 boede de på Diakonissestiftelsen på Dronningensvej i København. I 1940 boede de på Mathildevej, Frederiksberg, København.

 

Niels Jørgen Rald blev student fra Kolding katedralskole i 1916 og teologisk kandidat 1923 fra Københavns Universitet og samme år ordineret som hjælpepræst ved Solbjerg Kirke på Frederiksberg. I 1937 blev han sognepræst og 1945 provst for Frederiksberg provsti.

Han har oversat Salme 457 ’Du, som gik foran os’ fra svensk og var i en periode formanden for Dansk Ligbrændingsforening.

 

Børn:

Rald, Kirsten, lektor emeritus og frimærkesamler, født den 3. maj 1928 på Frederiksberg, København. Hun døde den 3. nov. 2016 i Hornbæk.

Rald, Jørgen, født den 9. aug. 1931 på Frederiksberg, København, uddannet i akvarelmaling på Århus Kunstakademi. Han har skrevet bogen: Intet billede desværre.

Rald, Carl, født den 28. apr. 1935 på Frederiksberg, København. Han døde den 22. juni 2006. Han blev student i 1954 og herefter ansat på Nordisk Films Kompagni fra 1954-63 først som instruktørassistent, siden som produktionsleder og det sidste år som atelierchef. Herefter blev han produktionschef for Rialto Film og senere produktionsleder for Den Danske Filmskole. Har bl.a. tilrettelagt ’Poeten og Lillemor’ og ’Cirkus Buster’ samt flere andre film af bl.a. Erik Balling. Han etablerede filmselskabet Scanra Film og flyttede 1976 til Tucson i USA hvorfra han tilbragte 6 år i Dar-es-Salam i Tanzania og opbyggede det tanzaniske filminstitut for Unesco. Herefter uddannede han sig som arkitekt ved University of Arizona og slog sig på energieffektivitet. Gift den 10. okt. 1957 på Frederiksberg Rådhus med cand.pharm. Kirsten Inge-Lise Hansen, født den 5. aug. 1932.

 

Ejer 1976-2012

Balle, Esther Marie, ugift oversygeplejerske, født den 6. nov. 1920 på Frederiksberg, København. Datter af provst på Grønland Knud Balle og Anna Balle, født Budtz-Jørgensen. Hun døde den 28. mar. 2012 i Løgumkloster.

Esther Balle blev født i 1920 og tilbragte sin tidligste barndom i Umanak på Grønland, hvor hendes far var præst. Han døde, da Esther kun var otte år gammel. Derefter gik turen ubønhørligt til trange kår i Danmark. Men længslen efter Grønland fortog sig aldrig. Esther Balle vendte tilbage, men på grund af krigsudbruddet fik hun ikke sin sygeplejeuddannelse i Danmark, men derimod i USA. 19 år gammel rejser hun alene den 17. aug. 1940 med skibet Julius Thomsen fra Godthåb, Grønland med ankomst i Philadelphia den 7. sep. Hun rejser herfra videre til 6324 South Dante Avenue, Chicago, hvor noget af hendes mors familie bor. Hun tager sin sygeplejerske eksamen i Detroid.

Esther Balle kom til at virke og videreuddanne sig gennem en hel del år i USA, men hun fik – ud over tre år som forstander for en arabisk sygeplejeskole i Jerusalem – hovedparten af sine arbejdsår i Grønland. 24 år i alt. Fra 1954 til 1978. En periode, hvor der skete kolossale forandringer i det grønlandske samfund og i dets sundhedsvæsen.

 

Oversygeplejerske Esther Balle, Løgumkloster, fik overrakt Grønlands Hjemmestyres Fortjenstmedalje i Sølv af landsstyreformand Jonathan Motzfeldt, blandt andet for hendes initiativ til oprettelsen af en sundhedsplejeruddannelse for unge grønlandske kvinder.

Bogudgivelse: Esther Balle: Øst, vest – Grønland bedst. En sygeplejerskes erindringer.

Forlaget Atuagkat


Beboer -1986

Boysen, Carsten Peter, bagermester, født den 16. sep. 1903 i Ravsted. Søn af snedkermester Boy Peter Boysen og Jenny Christine Boysen, født Jacobsen. Han døde den 24. apr. 1986 i Løgumkloster. I 1940 boede han i Hjordkær. Han var tidligere gift med bagerjomfru, Eline Boysen, født den 28. sep. 1906 i Egen, Flensborg. Børn: Ruthe Boysen, født den 31. maj 1929 i Hjordkær. Irene Boysen, født den 5. juni 1930 i Hjordkær. Ferdinand Petersen Boysen, født den 15. mar. 1932 i Hjordkær. Helga Boysen, født den 26. maj 1938 i Hjordkær.

 

Beboer -2009 Knudsen, Nanny Rosie, født den 23. mar. 1928 i Sindbjerglund, Hedensted. Datter af gårdejer Knud Knudsen og Sophie, født Boesen. Hun voksede op i et meget missionsk hjem. Døde den 24. sep. 2009 i Løgumkloster. Begravet i Billund. 81 år.


Hansen, Svend Aage, tømrermester senere forvalter på Grådybet - De gamles hjem i Esbjerg, født den 19. aug. 1900 i Vor Frelser sogn i Esbjerg. Søn af Niels Hansen og Ane Kathrine, født Christensen. Han døde den 29. mar. 1984 i Løgumkloster. 83 år. Gift 1. gang den 26. dec. 1924 med Ella Eline Nielsine, født den 25. mar. 1903 i Svendborg.

Børn af 1. ægteskab: 1. Bent Ortvig Hansen, født den 9. okt. 1926 i Esbjerg. 2. Birthe Maria Hansen, født den 26. juni 1926 i Esbjerg.  

Gift 2. gang den 3. apr. 1965 i Gentofte med

Hansen, Nancy Alice, født Jørgensen i 1905 i Gentofte.

 

Ejer 2012-19-

Krarup, Jens Kristian Schiellerup, født den 1. feb. 1935 i Tveje Merløse, Holbæk.  Se Slotsgade 9

Krarup, Anna Sten

Sølstedgårdvej 11a

Matrikel nr. 1807 - Boligareal: 3984 m² - Grundareal: 26777 m²

Byggeår: 1976

Ejer -1975

Jørgensen, Nis Peter matrikel 1 Se Sølstedgårdvej 11c

Nicolaisen, Peter Reimers matrikel 1809 Se Søndergade 10b

Amtsplejehjemmet

Ejer 1975- Sønderjyllands amtskommune


Klosterparken - Hjerneskadecenter

Ejer -2018-23- Tønder kommune


Sølstedgårdvej 11b

Matrikel nr. 2118 - Boligareal: 219 m² - Grundareal: 962 m²

Byggeår: 2013

Ejer -1984 Jørgensen, Nis Peter Se Sølstedgårdvej 11c

 

Ejer 1984-

Nissen, Otto

 

Ejer 2000-18

Carstensen, Søren Hansen


2018-21 Bastian, Jytte


Ejere 2021-23-

Bastian, Jytte

Carstensen, Søren Hansen

GÅRDEN SØLSTEDGAARD

Sølstedgårdvej 11c

Matrikel nr. 1 + Matrikel nr. 23 Draved Skov (162006 m²) Matrikel nr. 528 (16037 m²) Matrikel nr. 716 (97992 m²) Matrikel nr. 817 (1236 m²) Matrikel nr. 2251 (67208 m²)

Boligareal: 161 m² 

Grundareal: 1999 m²

Byggeår: 1972


Ejer 1723-

Jørgensen, Anders. Kom hertil fra Sølsted og blev i starten derfor kaldt Anders Sølsted.

 

Ejer -1798

Andersen, Jørgen Sólstad, landmand. Søn af forrige ejer. Den 8. jan. 1770 finder Jørgen Andersen en betlekone i åen bag kirken. Hun bliver begravet 2 dage senere. Gift med

Hansdatter, Ellen, født c1726 i Mårbæk, Bedsted. Datter af Hans Hansen Toft og Kirsten Jørgensdatter. Hun døde den 13. dec. 1765 i Løgumkloster.

Børn:

Andersen, Hans, døbt den 20. apr. 1755 i Løgumkloster.

Jørgensen, Jørgen Søllstadt, født 1761. Han døde den 30. jan. 1763 i Løgumkloster.

Jørgensen, Jørgen Søllstedt, landmand, født den 11. maj 1763 i Løgumkloster.

 

Ejer 1798-1818

Jørgensen, Jørgen Søllstadt, landmand, født den 11. maj 1763 i Løgumkloster. Søn af forrige ejer. Han døde den 24. dec. 1818 i Løgumkloster 55 år. Gift med

Hansdatter, Elsabed, født den 20. feb. 1768. Hun døde den 25. juni 1840. 72 år.

 

Gården brændte og blev nybygget 1802


Før 1802 lå gården nord-syd. Da den blev nybygget, vendte man den øst-vest.

 

Ejer -1867

Andersen, Jørgen Søllstedt, landmand, født den 12. sep. 1804 i Løgumkloster. Søn af forrige ejer. Han døde den 10. maj 1873 i Løgumkloster. Gift den 11. mar. 1827 i Løgumkloster med

Andersen, Gunder, født den 24. apr. 1800 i Arrild. Hun døde den 14. jan. 1867. Datter af gårdejer Hans Andersen og Anna Dorothea Iversdatter.

Børn:

Andersen, Elsabe Christine, født den 26. aug. 1827 i Løgumkloster.

Andersen, Jørgen, født den 27. feb. 1829 i Løgumkloster.

Søllstedt, Hans Christian, født den 14. maj 1831 i Løgumkloster. Se næste ejer.

Andersen Søllstedt, Anna Dorothea, født den 2. maj 1833 i Løgumkloster.

Andersen Søllstedt, Maria Christine, født den 10. sep. 1835 i Løgumkloster.

Andersen Søllstedt, Anders, født 1838 i Løgumkloster.

Andersen Søllstedt, Christian, født 1839 i Løgumkloster.

Andersen Søllstedt, Christian, født 1842 i Løgumkloster.

Søllstedt, Christian Anton, født 1844 i Løgumkloster. Han døde den 13. maj 1845 i Løgumkloster.

Andersen Søllstedt, Anne

 

Ejer 1867-88-1902

Andersen, Hans Christian, landmand, født den 14. maj 1831 i Løgumkloster. Han døde den 11. juli 1887 i Løgumkloster. 56 år. Gift den 21. mar. 1871 i Løgumkloster med

Andersen, Elene Cathrine, født den 28. juli 1845 i Brodersgaard, Abild. Hun fylder 90 år i 1935 boende Markledgade 28. Efter mandens død i 1886, driver hun alene gården videre, indtil sønnen Jørgen er klar til at overtage den i 1902. Hun døde den 1. feb. 1940 i Løgumkloster. 94 år.

Børn:

Andersen, Jørgen, født den 16. aug. 1871 i Løgumkloster. (Se næste ejer)

Andersen, Margaretha, født den 5. oktober 1873 på Sølstedgård i Løgumkloster. Gift med bagermester i Klostergade 1a, Vilhelm Christian Iversen, født den 21. jan. 1873 i Løgumkloster.

Andersen, Georg Martin, gårdejer i Kloing, Nr. Løgum, født den 14, nov. 1875 i Løgumkloster.

Andersen, snedkermester i Leck. Døde før 1925.

Andersen, Mathias, uddannet på Ladelund Landbrugsskole 1901—02, herefter gårdejer i Hønning, Arrild, født den 19. dec. 1877 i Løgumkloster. Gift med Meta Marie Andersen, født Mikkelsen den 19. mar. 1881 på Teglgaard, Nr. Løgum. Datter af gårdejer Milert Mikkelsen. Gården i Hønning er meget gammel; den har været Slægtsgaard siden 1862 og er overtaget af Mathias 1913. Der var opdyrket 112 tdr. land, hvoraf 14 tdr. land var mose. Besætningen var ved overtagelsen 4 heste, 8 køer, 30 ungkvæg og 4 svin.

Andersen, Andrea Caroline, født den 2. juli 1880 i Løgumkloster. Gift med møbel- og maskinsnedkermester samt stenhugger i Markledgade 26, Johannes Mathias Georg Gebhardt.

 

 

Ejer 1902-37-43

Andersen, Jørgen, nævninge, initiativrig og fremskridtsvenlig landmand specielt inden for planteavl, født den 16. aug. 1871 i Løgumkloster. Han var blandt de 3 bønder i Løgumkloster, der leverede den bedste mælk til Løgumkloster mejeri. Til sin 70 års fødselsdag modtager han 2 sølvskeer af Tønder amts plantningsforening for sin indsats. Han døde den 7. dec. 1956 i Løgumkloster. 85 år. Gift den 23. okt. 1913 i Løgumkloster med

Andersen, Anne Cathrine, født Mørk den 24. jan. 1889 i Kløing, Nr. Løgum. Datter af Wilhelm Tøgesen Mørk og Anne Margrethe, født Feddersen. Hun døde den 21. maj 1941 i Løgumkloster. 52 år.

I 1922 køber han hingsten Esp. Munkedal dansk stambog XX nr. 1421. Dens stambog viser tilbage til Danmarks allerbedste hestestammer med Leif (1159) som fader. Aldrup Munkedal (839) som morfar og Munkedal II (585) både på mødrene og fædrene side. Esp. Munkedal er kåret i Herning 1913 og flere gange præmieret, deriblandt med II afkomstpræmie. Hingsten var et plus for hesteavlen i Løgumkloster.

Børn:

Andersen, Hans Christian, gårdejer på Engbo, født den 27. apr. 1914 i Løgumkloster. Han er uddannet på Ladelund Landbrugsskole og var 3 år elev på Det Kgl. danske Landhusholdningsselskabs Skole i København og opnåede 1. Karakter i gennemsnit.

Han døde den 11. juli 1987 i Løgumkloster. 56 år. Gift med Helena, født den 20. maj 1915. Datter af arbejdsmand Albert Gøriche, Fjelderup, Djursland Hun døde den 6. okt. 1997 i Løgumkloster. 82 år.

De drev gården Engbo fra 1943. Den var på 31 tdr. land med 3 heste, 10 køer, 8 ungkvæg og 15 svin.

Andersen, Wilhelm Tyge, født den 11. juli 1915 i Løgumkloster. Se næste ejer.

Andersen, Mathias Nicolai, født den 16. jan. 1916 i Løgumkloster.

Andersen, søn, født den 22. aug. 1917 i Løgumkloster.

Andersen, Holger, urmager, født den 22. aug. 1917 i Løgumkloster. Se Markedsgade 7.

Andersen, Elene Cathrine, tvilling, født den 6. nov. 1920 i Løgumkloster. Gift den 24, juni 1944 i Løgumkloster med skovfogedassistent, Otto Georg Hartkopf, født den 29. sep. 1918 i Løgumkloster. Se Møllegade 7.

Andersen, Anne Margrethe, tvilling, født den 6. nov. 1920 i Løgumkloster. Hun døde den 13. aug. 1976. 55 år. Begravet på familiegravstedet i Løgumkloster.

Andersen, Dagny, født den 31. okt. 1922 i Løgumkloster.

Andersen, Dora, født den 30. apr. 1928 i Løgumkloster.

 

I 1929 blev der holdt roehakningskonkurrence på gården. Der deltog 9 unge karle, hvoraf Emil Eskildsen hos Nis Evardsen og Laust Lorensen hos Niels H. Skov, hver fik en 2. præmie.


Tjenestekarl 1933: Petersen, Hans P. I 1933 cykler han ind i et kreatur i Ellum og beskadiger det ene albueled ved styrtet.


Ejer 1943-48

Andersen, Wilhelm Tyge, gårdejer, født den 11. juli 1915 i Løgumkloster. Søn af forrige ejer. Han gik på Antvorskov Højskole, blev uddannet på Ladelund Landbrugsskole og kom derefter på Ollerup Gymnastikhøjskole. Gift den 13. maj 1944 i Skt. Hans kirke i Odense med

Andersen, Helga Elise, sygeplejerske, født den 21. juni 1915 i Skt. Hans landsogn i Odense. Datter af snedkermester, Mads Henrik Andersen og Hansine Kristine Marie, født Jørgensen. Hun kom til Løgumkloster sygehus fra en stilling på Sindssygehospitalet i Augustenborg.

De drev Sølstedgaard fra 1943. Der var 70 tdr. land med 9 heste, 15 køer, 29 ungkvæg og 15 svin. Flere af deres dyr var kårede og fik flere Præmier.

Ejer 1948-67

Jørgensen, Niels, født den 21. maj 1905 i Visby. Søn af gårdejer, Nis Jensen Jørgensen og Petra Agate, født Petersen. Han blev trafikdræbt den 7. okt. 1966 i Kværs under en tur til Landboauktionen i Gråsten. 61 år. Begravet i Løgumkloster. Gift den 1. apr. 1934 med

Jørgensen, Martha, født Petersen den 22. juni 1905. Hun døde den 3. aug. 1976 i Løgumkloster. 71 år.

Børn:

Jørgensen, Sigrid, født den 19. aug. 1934 i Løgumkloster. Gift den 1. apr. 1959 i Løgumkloster med gårdforpagter af Skærbæk Østergård, Peter Nielsen Jacobsen, født den 3. juli 1934 i Skærbæk. Søn af gårdejer, Niels Nielsen Jacobsen og Ingeborg Kathrine, født Jefsen.

Jørgensen, Petra Agathe, født den 22. apr. 1937 i Visby. Gift den 14. apr. 1856 i Løgumkloster med Iver Peter Hattens, født den 1. okt. 1930 i Abild. Søn af kirketjener, Jørgen Hattens og Agnes, født Quorp.

Jørgensen, Hanne. Gift den 20. juli 1963 i Løgumkloster med rørlægger, Hans Lytzen, Sønderborg.

Jørgensen, Bent, gårdejer i Brøns, født den 7. mar. 1940 i Løgumkloster. Gift den 27. juni 1964 i Nr. Løgum kirke med Sonja Elneff, datter af Elneff, Svend, Landeby, Nr. Løgum. Han blev trafikdræbt den 7. okt. 1966 i Kværs. 26 år. Begravet i Løgumkloster. Barn: Andersen, Svend.

 

Niels og Bent Jørgensen bliver begge trafikdræbt i Ladegårdsskov ved Gråsten.

Brændet den 18. jan. 1971 og fjernet

 

Ejer 1967- Ravn, Marie, skoleinspektør

Hun kom til Løgumkloster fra en stilling som viceskoleinspektør i Esbjerg, og blev ved kongelig resolution ansat som skoleinspektør ved Løgumkloster købstadsordnede skolevæsen i 1955-80-. Lige startet er hun sygemeldt de første 3 måneder. Hun får startet godt op efter sommerferien, men søger sin afsked hos skolekommissionen allerede i okt. 1955. Men skolekommissionen godtager ikke hendes anmodning, hvorefter hun fortsætter i mange år frem.

 

Ejer 1972-2023-

Jørgensen, Nis Peter. Gift den 14. mar. 1967 i Løgumkloster kirke med

Jørgensen, Margit. Datter af købmand F. Dam, Tinglev.

 

Sølstedgårdvej 11d

Matrikel nr. 1472 - Boligareal: 219 m² - Grundareal: 0 m² - Byggeår: 1973 

Grundejer -1967 Jørgensen, Martha. Se Sølstedgårdvej 11c 

Grundejer 1967-72 Den selvejende institution ’Klosterparken’ 

Grundejer 1972 Løgumkloster Refugium 

Grundejer 1972-73 Løgumkloster kommune 

Ejer 1973-2019-

KONG FREDERIK DEN IX’ KLOKKESPIL

Klokkespil opført i stålkonstruktion

Administrator: Jens Peter Rejkjær, uddannet lærer, har en MA i kommunikation og en cand.pæd. og diplomuddannelse i ledelse. Han har tidligere været højskolelærer i Hillerød, efterskoleforstander i Løgumkloster i 1996-2007, friskolelærer og skoleleder på Thomasskolen i Skovlunde og leder af Johannesskolen i Hillerød. 2006-14 formand for Luthersk Mission og herefter generalsekretær i Brødremenighedens Danske Mission. Se også på Tønderlandevej 6 

Kong Frederiks IX`S klokkespil har 49 klokker; de mange klokker og det fornemme navn gør det til Nordens største – kongelige klokkespil. 

De 49 klokker er støbt i Holland af støberiet Petit & Fritsen, og klokkespillet er indviet af Dronning Margrethe II d. 19. august 1973.

Klokkespillets koncerter varetages af stadsklokkenisten Ann-Kirstine Christiansen. Nuværende protektor for klokkespillet er HKH Prins Joakim.

Klokkespillets 2 største klokker vejer hhv. 1,8 ton og 1,2 ton.

 Ca. en oktav højere oppe - efter endnu 5 store klokker - findes C2-klokken; til sammenligning en klokke på små "lette" 270 kg, der i mange andre danske klokkespil er den største klokke.

 Verdens største klokkespil befinder sig i Riverside Church, New York.

Sølstedgårdvej 15

Matrikel nr. 780 - Boligareal: 143 m² - Grundareal: 3466m² - Byggeår: 1935 og igen 1993 

Ejer 1935-39

Voigt, Poul Max Friedrich, (BAUL) slagteriarbejder i 1940 senere havemand, født 25. maj 1881 i Schricke, Magdeburg i Tyskland. Søn af Christian Voigt og Wilhelmine. Kom til Danmark i starten af 1900 tallet, hvor han slog sig ned i Havsted, ved Ravsted. Efter konens død i 1939 flytter han ud til ved Banen, hvor han bor de følgende mere en 16 år. Han døde den 5. juli 1969 i Tønder og blev begravet på Løgumkloster kirkegård. 88 år. I 1911 blev han gift med

Voigt, Kristiane Dorothea, født den 30. sep. 1887 i Løgumkloster. Hun døde den 28. sep. 1939 i Løgumkloster. 51 år. Datter af Hermann Homilius, murer i Møllegade 11, født den 11. juni 1852 i Sachen og søster til min tipoldemor, Christina Maria, født Windfeldt den 22. jan. 1850 i Løgumkloster.

Efter giftermålet købte de en ejendom på Tohede, Nr. Løgum som de drev frem til 1914, hvor Poul blev indkaldt til krigstjeneste i 1. Verdenskrig. Han gjorde hele krigen med og de afhændede gården i 1917. Herefter flyttede de til Løgumkloster, hvor de først boede til leje i Allégade 5 og senere til leje i Vestergade 27, hvorefter de købte hus her på Sølstedgaardvej. I Løgumkloster ernærer han sig som havemand og andet forefaldende arbejde. Han var i en årrække havemand hos dyrlæge Gram. Da Kristiane døde i 1939 solgte Poul huset til svigersønnen Ferdinand Bahnsen, men blev selv boende i en del af huset frem til 1969, hvor han dør 88 år gammel.   

Børn:

Voigt, Christian Hermann Poul, født 15. okt. 1911 i Cochstedt, Flensborg. D.

Voigt, Hermann Fritz, født 1. dec. 1913, Tohede, Nr. Løgum.

Voigt, Paula Margrtehe, født 23. mar. 1914/15 i Tohede, Nr. Løgum. Se næste ejer.

Voigt, Anna Wilhelmine, født den 23. apr. 1918 i Løgumkloster. Hun døde den 1. dec. 1950 på statshospitalet i Sønderborg og blev borgerligt begravet af Jehovas Vidner den 7. dec. 1950. Gift den 4. apr. 1941 i Løgumkloster kirke med ingeniør, Peter Jørgensen Jessen, født den 19. feb. 1916 i Klovtoft, Hellevad. Søn af gårdejer, Jes Jessen og Helene Marie, født Sørensen. Børn: a. Horst Peter Jessen, født den 17. juni 1942 i Løgumkloster. b. Kurt Jørgensen Jessen, født den 19. aug. 1944 i Løgumkloster. Døbt i kirken. c. Günther Jes Jessen, født den 2. juni 1948 på Kegnæs og døde 8. sep. samme år på Sønderborg Statshospital.

Voigt, Franz Gottlieb, født den 26. sep. 1920 i Løgumkloster.

Ejer 1939-92

Bahnsen, Ferdinand, landmand i 1940 seneresmedemester og varmemester, født den 4. dec. 1911 i sæd, Ubjerg, Tønder. Søn af landmand, Johann Peter Bahnsen og Christine, født Feddersen. Gift den 9. sep. 1938 i Løgumkloster med

Bahnsen, Paula Margrtehe, født 22. mar. 1915 i Tohede, Nr. Løgum. Datter af forrige ejer.

Børn:

Bahnsen, Waltraut Johanne født den 3. juni 1939 i Løgumkloster. Gift den 5. aug. 1961 i Løgumkloster med flyvemekaniker, Friedrich Nissen, Skrydstrup. Søn af P. Nissen, Asset, Løgumkloster landsogn.

Bahnsen, Christa, født den 12. dec. 1941 i Løgumkloster. Gift 1966 med Kai Kristensen.

Ferdinand kom til byen fra Kiel i 1938 og blev samme år gift med Poul Voigts datter Paula. De slog sig først ned i et hus ved Banen, hvor også Poul Voigt boede sammen med børnene Hermann Fritz og Anna Wilhelmine. 

NYBYGGET

Ejer 1992-2004

Clausen, Folmer, ugift landmand fra Alslevkro, født den 5. aug. 1917. Han døde den 10. jan. 2007 på Solgården i Bedsted. 

Ejer 2004-19-

Bork, Johannes

Sølstedgårdvej 17

Matrikel nr. 1368 - Boligareal: 177 m² - Grundareal: 926m² - Byggeår: 1964 

Ejer 1964-79

Sørensen, Carl, født den 14. nov. 1927.

Børn:

Sørensen, Karin, født c1954. Gift pinselørdag 1974 i Løgumkloster med mekaniker Christian Holdt. Søn af Lene Holdt, Kloing. 

Ejer 1979-80

Enemark, Frede Schack, født den 1. jan. 1952 i Løgumkloster. Søn af entreprenør, Jeppe Enemark (1921-2005) og Carla Anna, født Scheiderreiter (1927-94). Han døde den 14. apr. 1980 i Løgumkloster. 27 år.

Petersen, Herdis 

Ejer 1980-2019-

Jørgensen, Drost

Mortensen, Helene

Sølstedgårdparken 1 tidligere Sølstedgårdvej 13a

Matrikel nr. 2119 - Boligareal: 142 m² - Grundareal: 750 m² - Byggeår: 1984 

Ejer -1984 Jørgensen, Nis Peter Se Sølstedgårdvej 11c 

Ejer 1984-88

Schmidt, Kristian. Gift med

Schmidt, Susanne, født Eskebjerg. 

Ejer 1988-18

Wraamann, Walter, bager. Se Markedsgade 3 

Ejer 2018-21-

Matzen, Jes Günther, værkfører, ejer af LØ-MA Løgumkloster Maskincenter og min fætters fætter, født den 4. feb. 1950 på Strucksallé 78 i Tønder. Søn af chauffør Hans Peter Matzen og Kjestine Marie, født Thomsen.

Jes blev uddannet landbrugs- og maskinmekaniker hos Lützen Jejsing. Efter svendeprøven tog Jes ud at sejle 1972-75 som maskinassistent for ØK. I 1975 blev Jejsingvirksomheden solgt til August Feddersen og flyttet til Løgumkloster. Jes blev forretningsfører af virksomhedens afdeling her. Feddersen grundlagde virksomheden på Koldkådvej, hvor den lå fra 1975-85, hvorefter virksomheden flyttede til Jørgensgaardvej og året efter købte Jes alle virksomhedens anparter. Gift med

Matzen, Margrethe Ottsen Bendorff, sparekasseassistent I Løgumkloster Sparekasse indtil 2020, født den 13. dec. 1959 i Højst. Datter af postbud, Jens Christian Bendorff og Botilde Elise, født Ottsen.

Børn:

Matzen, Christian. Bosiddende i Løgumkloster

Matzen, Heidi, Bosiddende i Tønder.

Sølstedgårdparken 3

Matrikel nr. 2089 - Boligareal: 253 m² - Grundareal: 1365 m² - Byggeår: 1980 

Ejer -1996

Langberg, Peterorganist og trilling, født den 21. aug. 1945 på Nykøbing Falster sygehus. Søn af lærer Karl Olaf Langberg Johansen og Karen Edel, født Mortensen. Gift (skilt) 1977-2004 med

Langberg, Kirsten Kolling, organist, født Lønstrup den 25. aug. 1949. Hun døde den 22. okt. 2020 i Humlebæk. Begravet i Adsbøl ved Sønderborg. 

Kirsten blev 2. gang gift med Barfod, Jens, sognepræst, født 1941

Børn:

Langberg, Morten, født 1978.

Langberg, Marianne

Kirsten Kolling Barfod blev i 1966 som landets yngste organist ansat ved Adslev Kirke. Efter studentereksamen fra Aarhus Katedralskole fortsatte hun til Det jyske Musikkonservatorium, hvor hun bestod kirkemusikalsk diplomeksamen i 1975 og pædagogisk eksamen i 1976. Efter videregående studier i Paris hos Marie-Claire Alain og Jean Langlais blev færdighederne brugt dels som organist ved Løgumkloster Kirke og dels som lærer ved Løgumkloster Kirkemusikskole.

Kirsten Barfod var formand for partiet Venstre i Tønder fra 1998 til 2005 og i en periode medlem af Tønder Byråd. Hun mente, at musik er en vigtig kilde til børns udvikling, og derfor var hun medlem af Tønder Musikskoles bestyrelse fra 1998 til 2004.

Hun var endvidere medlem af hovedbestyrelsen for Folkekirkens Ungdomskor fra 1996 til 2003. Fra 1995 til 1999 varetog hun en nyoprettet stilling som kantor ved Ribe Domkirke, hvor kirkens pigekor blev grundlagt.

Efter fire år som organist ved Gråsten Slotskirke drog hun sammen med sin mand, sognepræst Jens Barfod, til nye udfordringer i Genève som præst og organist i Den danske Kirke i Schweiz 2009-2012. Hun var endvidere fungerende organist ved den danske sømandskirke i Rotterdam i årene 2013 til 2014.

Det var Peter Langberg, der i 1979 grundlagde Løgumkloster Kirkemusikskole og indførte klokkenist-undervisning som den første og hidtil eneste institution i Skandinavien. Peter Langberg har været skolens leder i 30 år, fra 1979-1982 som forstander og fra 1983, da skolen fik status af folkekirkelig institution under Kirkeministeriet, til 2009 som rektor. I den periode blev der uddannet dusinvis af klokkenister, som betjener klokkespillene i kirker rundt omkring i hele Skandinavien. Peter Langberg har uddannet mange af dem, og han er stadig som timelærer på skolen for at sikre, at næste generation af klokkespillere bliver uddannet. 

At netop klokkespillet, der bliver kaldt verdens største musikinstrument, blev Peter Langbergs foretrukne, skyldtes hans orgellærer på Musikkonservatoriet i København, professor Aksel Andersen. Denne blev bedt om at udvikle konceptet for en ny organistuddannelse, og det var hans vision, Peter udviklede og realiserede i Løgumkloster. 

Peter Langberg tog organisteksamen og diplomeksamen i orgel fra Musikkonservatoriet i København i 1968 og udbyggede siden med eksamen i musikpædagogik og klaver. I 1977 begyndte han at studere klokkespil på den franske klokkenistskole i Douai i det nordlige Frankrig, en af dengang tre klokkenistuddannelser i verden. Fra 1981 kunne Peter Langberg kalde sig ”Maitre Carillonneur”, mesterklokkenist med guldmedaljeudmærkelse. 

Og spørger man blandt kirkefolk i Danmark og blandt klokkenister rundt omkring i verden, har Peter Langberg været guld værd for klokkespillets udvikling især i Skandinavien. Han har spillet klokkespilskoncerter i hele Europa, Canada og Australien og har gennemført 31 koncertturnéer i USA. Desuden har han været formand for Nordisk Selskab for Campagnolo og Klokkespil (Campagnolo er læren om klokker) og vicepræsident i klokkenist-verdensforbundet, World Carillon Federation. 

For dem, der først og fremmest forbinder de store klokkespil med den daglige morgen- og aftenrigning, er det muligvis overraskende, at det store instrument, når det betjenes af en dygtig klokkenist, kan spille melodier af mange slags og i mange genrer. Når Peter Langberg spiller koncerter, har han alt fra traditionel kirkemusik til Beatles-numre og kendingsmelodien fra Matador på programmet, og han kalder selv klokkespil i kirketårne for ”et mødested mellem det verdslige og kirkelige” og mener, at det skal afspejles i musikvalget. 

Han sammenligner klokkespil med ”et gigantisk flygel, der spiller ud i det åbne rum” og beskriver det som et instrument, der ligesom klaveret tilfredsstiller ham fuldt ud musikalsk. Han har dog i hele karrieren også holdt fast ved orgelspillet, blandt andet som organist ved Den danske kirke i Paris 1969-70 og siden ved en række kirker på Sjælland og i Jylland. I dag fungerer han som organist ved Bedsted Kirke og som klokkenist ved Vor Frelsers Kirke i København og spiller jævnligt klokkespilskoncerter i Danmark og udlandet. 

Løgumkloster og Sønderjylland har en særlig plads i mesterklokkenistens hjerte. Fra 1980 til 2005 var han stadsklokkenist i byen, hvilket er titlen på den person, der har ansvaret for en bys klokker. Og frem til 2013 var han assisterende klokkenist samme sted. Som mangeårig rektor for kirkemusikskolen er han en kendt person i byen, og der bliver sat stor pris på den lyd og det liv, han har tilført området. Han har blandt andet været medlem af menighedsrådet og provstiudvalget og er engageret i den kreds af folk, der har arbejdet på at etablere ny højskole i den lukkede Løgumkloster Højskole og så er Peter min klokkebroder i Løgumkloster Klokkeorden. Han blev den første valgte Klokker i klokkeordenen af 2012. Brun munk ophøjet den 15. maj 2019 til hvid munk og sygepasser.

Ejer 1996-

Petersen, Hanne

Haase, Inga Rosa Bettina 

Ejer 2012-19- Galleri MB

Beckmann, Marit

Matrikel nr. 2249 - Boligareal: 228 m² - Grundareal: 7805 m² - Byggeår: 2002 

Ejer 2002-19- Løgumkloster Andelsboligforening

Om rækkehusene skriver andelsboligforeningen:

De lyse og venlige boliger er indrettet således, at det er nemt at komme rundt med kørestol. Her er brede dørkarme og ingen dørtrin. Husene har flotte lyse trægulve og dejlige store rum. Fra stuen er der udgang til en hyggelige flisebelagtterrasse og nogle boliger har sågar også have.

Køkkenerne er forskellige af udseende men fælles er, at de er moderne og indbydende med mulighed for at indrette hyggelige spiseplads. Det er muligt at have opvaskemaskine og til boligen følger et stort køle-fryseskab, komfur eller separate kogeplade og ovn samt emhætte. På det lyse badeværelse er der plads til vaskesøjle. Værelserne er rummelige og har faste skabe.

Andelslejebolig 2

2019 Christensen, Karl Aage 

Andelslejebolig 4

2019 Horsbøl, Sigrid, lærer 

Andelslejebolig 6

2019 Sørensen, Hans Peter

Sørensen, Marie 

Andelslejebolig 8

2019 Lorenzen, Lydia - Bridgeklubben Ved Grænsen 

Andelslejebolig 10

2019 Boyschau, Asta Louise

Børn:

Boyschau, Peter, sognepræst i Arrild.  

& Else Petersen 

Andelslejebolig 12 

Andelslejebolig 14

2019 Haase, Hans Friederich 

Andelslejebolig 16

2019 Armann, Kaj, tidligere borgmester 

Andelslejebolig 18

Andelslejebolig 20 

Andelslejebolig 22

2019 Højsgaard, Claus, enhedslistens kontaktperson i Tønder kommune 

Andelslejebolig 24

2019 Bonde, Annalise Marie 

Andelslejebolig 26

2005 Rita Hansen 

Andelslejebolig 28

2019 Dam-Jensen, Karoline E Kjeldtoft 

Andelslejebolig 30

-2019-22 Jørgensen, Jørgen R

2022- Jepsen, Birthe Margrethe. Se Allégade 19

Andelslejebolig 34

2019 Jessen, Frederik

Andelslejebolig 36

2019Beck, Magda, født 1929. Hun døde den 26. feb. 2020 i Løgumkloster

Andelslejebolig 38

2019 Clausen, Astrid

Andelslejebolig 40

2019 Brodersen, Flemming, mekaniker, født den 14. maj 1941 i Løgumkloster. Se lejebolig hos forældrene i Østergade 14.

Møller, Karin Høndrup

Andelslejebolig 42

2019, Petersen, Erika Elly

Andelslejebolig 44

2019Hagstrøm, Lis

Andelslejebolig 46

2019Damm, Peter Christian

Andelslejebolig 48

2019Ketelsen, Tove

Andelslejebolig 50

2019 Jessen, Kirsten Ullum

Andelslejebolig 52

2019Sandholdt, Vera

Andelslejebolig 54

2019 Christensen, Henry, født den 21. maj 1929

Andelslejebolig 56

2019 Hansen, Else

Andelslejebolig 58

2019 Baltsersen, Birger Mose

Andelslejebolig 60

2019 Gimm, Carl Gustav, blikkenslager, født den 7. aug. 1924 i Bjolderup. Søn af blikkenslager Gustav Gimm og Thora Gimm, født Abkjær. Gift 1. gang den 12. juni 1948 i Hjordkær med Gimm, Cathrine, født den 21. dec. 1927 i Nørre Ønlev Hjordkær. Datter af Peter Søgaard Jørgensen og Cecilie Maria Christine, født Schmidt. Hun døde 1992. Gift 2. gang med

Bergholt, Anne, født 1928. Hun døde den 20. aug. 2019 i Løgumkloster 91 år.

Andelslejebolig 62

2019 Sode, Finn, født den 9. feb. 1940 på Frederiksberg. Søn af civilingeniør Halvor Thor Balstrup Sode og Käthie.

Sode, Ingrid Elisabeth

Sølstedgårdparken 2+4+6+8+9+10+12+14+16+18+20+22+24+26+28+30+32

Beckmann, Inga Rosa Bettina

Sølstedgårdparken 34+36+38+40+42+44+46+48+50+52+54+56+58+00+62+64

Matrikel nr. 2248 - Boligareal: 181 m² - Grundareal: 8635 m² - Byggeår: 2002

Andelslejebolig 34

2019 Jessen, Frederik 

Andelslejebolig 36

2019 Beck, Magda 

Andelslejebolig 38

2019 Clausen, Astrid 

Andelslejebolig 40

2019 Brodersen, Flemming, mekaniker, født den 14. maj 1941 i Løgumkloster. Se lejebolig hos forældrene i Østergade 14.

Møller, Karin Høndrup 

Andelslejebolig 42

2019, Petersen, Erika Elly 

Andelslejebolig 44

2019 Hagstrøm, Lis 

Andelslejebolig 46

2019 Damm, Peter Christian 

Andelslejebolig 48

2019 Ketelsen, Tove 

Andelslejebolig 50

2019 Jessen, Kirsten Ullum, pens. overlærer i Roager. Hun er flyttet hertil fra Arrild.  

Andelslejebolig 52

2019 Sandholdt, Vera

Andelslejebolig 54

2019 Christensen, Henry, født den 21. maj 1929 

Andelslejebolig 56

2019 Hansen, Else 

Andelslejebolig 58

2019 Baltsersen, Birger Mose 

Andelslejebolig 60

2019 Gimm, Carl Gustav 

Andelslejebolig 62

2019 Sode, Finn & Sode, Ingrid Elisabeth