BEIM

Oldeforældre (14 + 15) JENSEN

14

Carsten Andreasen Jensen

Den 3. december 1864 fødes Carsten Andreasen Jensen i Rosenkrans i Tyskland, som søn af (28) Thomas Hansen Jensen og (29) Marie Catharina Andresen. Sidst i december måned bliver han døbt i Rosenkrans kirke.

Faddere: Carsten Andresen, Andreas Nielsen, Foggenbölle. Emilie Sofie Andresen, Grippenfeld.

Familie

(28) Thomas Hansen Jensen med Carstens papmor, Ane Magrethe Clausen.

Carsten har kun en bedsteforælder, da han bliver født, nemlig Carsten Andresen fra Rosenkrans. Ham har han, til han bliver 30 år. Hans mor (28) Marie Cathrine Jensen født Andreasen har han kun sine 6 første leveår, da hun dør i barselssengen i Høxlund ved Abild 11 dage efter lillebror Carls fødsel. 

Men hans far finder hurtigt Ane Magrethe Clausen. Kun 12 måneder efter Carstens mors død er Ane i lykkelige omstændigheder. Det giver yderligere 3 halve søskende.

Konfirmeret og gift

Den 21. marts 1880 bliver han konfirmeret i Abild kirke.

Den 11. november 1886 bliver han gift med (15) Magarethe Frederikke Rehling i Abild kirke.

Fra husmand i Abild til gårdejer i Vester Terp

Gården I Vester Terp set fra gårdspladsen.

Fra 1886-1908 arbejder Carsten på sin svigerfars gård på 8 ha i Abild. Da svigerfaren dør 1908 arver Carstens kone, Margarethe husmandsstedet. Året efter køber Jakob Hansen fra Landeby ved Løgumkloster husmandsstedet, som bliver vurderet til 6880 Mark. Samme år køber de en gård på 89 ha af Marius Holdt. Gården ligger i Vester Terp og koster 33.000 Rigsmark + husmandsstedet i Abild.

I Grundskyldsprotokollen i Abild sogn Tønder Kreds det under artikel nr. 67 indførte grundareal tilhørende Rehling, Antoni Friedrich i Abild står der:

Parcelbetegnelse: Kortblad 16. Parcel: 59. Forskellige afgrøder. Kulturart Eng i klasse 8. Samlet areal: 7 ha 54 ur 59 m. Årlig indtjening på grundstykket 28 pfennig. 

Tønder den 25 juli 1858 sælger J. C. Nissen et grundareal til Antoni Friedrich Rehling. Pris ris 11 mark og 40 pfennig.

Tønder den 7. juni 1909

Til grundakten i Abild bind 1 blad 54 

2. udfærdigelse

Forhandlet 4. marts 1909

Foran mig Peter Ritter, notar i højesteret i Kiel boende i Tønder

kom

1) Landmand Carsten Andreasen Jensen, Abild

2) hans kone Margarethe Frederikke Jensen født Rehling fra Abild

3) Landmand Marius Tjellesen Holdt fra Vester Terp. (Han blev født den 12. apr. 1879 i V. Terp og gift den 7. nov. 1907 i Nr. Løgum kirke med Catharine Kjestine f. Wind den 29. apr. 1887 i Arrild.)

De fremmødte 2 og 3 de fremmødte 2 som enearving til hendes døde far landmand Antoni Friedrich Rehling på Abild mark opsøgte mig for at afslutte et mellemvær byttehandel erklærede samstemmende:

Hustruen Margarethe Frederikke Jensen født Rehling overgiver hermed landmand Marius Tjellesen Holdt, Antoni Friedrich Rehlings efterladenskaber som er indført i Abild grundbog Bind 1 blad 54 samt alt levende og dødt landbrugsindventar og betaler 50.500 Mark til. For det overgiver landmand Marius Tjellesen Holdt hustruen Jensen alt hvad der tilhører ham på grundarealet Vester Terp bind 1 blad 7 samt alt levende og dødt landbrugsinventar.

Værdien af grunden i Abild er 10.000 Mark. Værdien af denne grunds inventar er 7.000 Mark.

Værdien af grunden i Vester Terp er 45.000 Mark.

Værdien af inventaret er 22.000 Mark. 

§ 2

Byttegenstandene overgår i den stand i hvilken de befinder sig og forbliver den samme i bestemt størrelse, kvalitet og beskaffenhed eller for bestemte egenskaber ikke ydet Gewähr; ligeså bliver man ikke gjort ansvarlig for at bytte genstande eller ved overdragelsen i har fejl eller mangler. De bestående rentebanksrenter bliver stående. 

§3

Byttegenstandene skal den ¼ dette år overgives til ejendom og de forpligtiger sig til ifølge kontrakten at erklære tilskødning af 25.820 Mark til den kongelige Amtsret.

De med byttegenstandene forbundne rettigheder og benyttelser og de derpå hæftede eller forbundne offentlige laster og afgifter overgår til modparten efter 1. april 1909.

Fru Jensen indfalder sig på byttehandelens kontrakt og forpligtiger sig til at opfylde det samme og udeholdt påførte derimod også den opståede kontrakt for tiden 1. april 1909. 

§4

De 50.500 Mark som fru Jensen skylder Holdt skal vitterliggøres på følgende måde. Fra Jensen overtager de på gården i Vester Terp indførte Hypoteker på 26.300 Mark. Holdt overtager de på gården i Abild indførte Hypoteker på 1.620 Mark. Derefter skal fru Jensen betale 25.820 Mark kontant til gårdejer Holdt.

Disse 25.820 Mark skal betales 1. april 1909. 

§5

Fru Jensen har afsluttet en byttehandel med parcellist Anton Jepsen i Vester Terp at indtræde på en parcel. 

§6

Modparterne befuldmægtiger hermed kontormedhjælper Jens Dinesen, Tønder til at afslutte ophævelseserklæringen for grundbogsdommeren. 

§7

Udgifter til vitterliggørelse af byttehandelen og stempelomkostningerne deler modparterne lige.

Grunderhvervelsesafgiften for Vester Tert gården betaler fru Jensen og grunderhvervelsesafgiften for Abild betaler Holdt. 

Den fremmødte nr. 1 erklærer:

Jeg modtager den af min kone foranstående kontrakt og tiltræder den på ligefod. 

Derefter blev kontrakten læst højt og derefter underskrevet af        Marius Holdt, Carsten Andreasen Jensen og Margarethe Jensen.       Peter Ritter, Notar.

Tønder den 6. april 1909.

 Udgifter: Værdi 67.500 Mark      Gebyr og dommerafgift: 68 Mark

Skrivegebyr: 1 Mark 20 pf.       Stempel : 531 Mark 50 pf.

Porto: 40 pf.

Zusammen………………601 Mark 10 pf.

Ejerrække - Gården i Vester Terp

Gården I Vester Terp set fra haven og Vester Terpvej. (Bygningen er nu revet ned)

Ifølge grundbogen for Vester Terp Bind 1 Blad 7 er der fra 1879 til 1935 sket følgende ejerskifter med gården: 

Anna Kirstine Andersen født Jakobsen

Købt

1879

Ejer

Laurits Martin Christian Mayer og hustru Ingeborg Petersen

1886

1998

Jacob Peter Andersen

1902

Marius Holdt

Mathias Bundesen Møller Gift med Ingeborg Margrethe f. Straagaard.

1908

1935

Carsten Andreasen Jensen og Margarethe Frederikke Rehling

70 ha 49 ur 85 m

Solgt

9. maj 1886

Areal

70 ha 49 ur 85 m

1898

1902

70 ha 49 ur 85 m

1907

89 ha 32 ur 68 m

47 ha 96 ur 15 m

1935

89 ha 32 ur 68 m

Bankgarantien til Max

Carstens bror Carl Jensen med kone.

Den 26 marts 1923 stiller Carsten en bankgaranti på 33.000 Rigsmark for sønnen, (14c) Købmand, Max Jensen Tistrup. Også Carstens bror, (28b) Carl Jensen og Carstens svigersøn Hans Hagensen Vester Terp stiller bankgaranti for (14c) Max Jensen.

Den 26. juni 1928 afhændes til husmand (6) Eli Lassen Hansen 16 ha 95 ur 74 m. (Overført til bind 1 Blad 50 Parcel nr. 46/5 6, 47/23).

Hverdag på Carstens gård i Vester Terp

Sådan forløb en almindelig dag på Carsten Jensens gård i Vester Terp. Fortalt af min bedstemor.

Carsten Jensen var den første der stod op om morgenen. Om sommeren stod alle op kl. 4.00, men om vinteren først kl. 5.30. Karlene gik i stalden for at malke og pigerne hjalp til i køkkenet eller hjalp til i stalden. kl. 6.00 mødtes alle til fælles morgenmad. Man fik her rugbrød eller franskbrød med margarine. Efter morgenmaden gav Carsten besked om, hvad der skulle ske i løbet af dagen.

Pigerne skulle bl.a. lave mad, vaske op, rede senge, gøre rent, ordne mejerispande, bære brændsel m.m. Karlene skulle sørge for at hestene var spændt for til kl. 7.00, samt malke køerne, tærske halm, fodre dyr, muge ud og lave markarbejde.

Kl. 8.00 var der mellemmad. Alle fik brød med pålæg. Kl. 11.30 blev der spist middagsmad. Her fik man eksempelvis suppe, pandekager, stegt flæsk med kartofler. Til kaffe kl. 15.00 blev der serveret rugbrød og franskbrød med smør, sukker og gelé.

Kl. 19.00 var der aftensmad. Man spiste kartofler med lidt kød, men det kunne også være æggepandekage. Som dessert fik man for det meste grød.

Omkring kl. 20 gik man i seng.

Tvangsauktionen

Da (14c) Max Jensen i starten af 30 erne går på tvangsaktion skal (28b) Carl Jensen, Hans Hagensen og Carsten betale de penge, de har stillet som garanti til kreditorerne. For ikke at (28b) Carl Jensen og Hans Hagensen skal miste penge, betaler Carsten hele gildet. Det betyder økonomisk ruin for Carsten, men på trods af dette kan han fortsætte på gården. I 1932 hvor Carsten er 68 år, forpagter han gården til sin søn (14d) Carsten Jensen, men da det ikke går særlig godt, opsiger Carsten kort tid efter kontrakten med sønnen og overtager selv driften igen.

I en alder af 71 år må han desværre sande, at han ikke med egne midler kan føre gården videre og sætter den derfor på tvangsauktion i 1935. Den 13. maj 1935 overføres gården til Mathias Bundesen Møller. (Bind 1 Blad 54). Gården er nu på47 ha.

Gildam

Gildam I Vinum ved Døstrup.

Efter tvangsauktionen flytter Carsten med konen til Gildam (Vinumvej 5), Nr. Løgum sogn. Det er en gård med ca. 24 tøndeland jord. Her bor de frem til 1939, hvorefter de flytter til Løgumkloster.

Årene i Løgumkloster

De boede I nr. 2 hus fra højre.

I Løgumkloster lejer de en lejlighed i Klostergade 19, som ejes af fru Grisbach.

Journalist fra en tysk avis

Billede fra den tyske avis.

Min far har fortalt om Carsten, at der en dag i 1954, kom en journalist fra en tysk avis for at interview ham om 1. Verdenskrig. Det gad han ikke, så han spillede syg og kunne næsten ikke svare. De måtte derfor slutte samtalen efter nogle få spørgsmål. Da de var gået, var han helt frisk igen.

De sidste år

Gravstedet er der endnu, på Løgumkloster kirkegård.

1948 dør Carstens kone Magarethe i en alder af 82 år. De har da været gift i 61 år. Carsten bor herefter alene i 8 år og dør den 30. august 1956 i Løgumkloster i en alder af 91 år. 

I avisen Heimdal stod der følgende et par dage efter:

Efter længere tids svaghed er fhv. landmand i Vester Terp, Nr. Løgum sogn, Carsten Jensen, Løgumkloster afgået ved døden 92 år gammel. Jensen der var enkemand efterlader sig flere børn. Han var byens ældste indbygger og kom til Løgumkloster for 20 år siden.

15

Magarethe Frederikke Rehling

 Den 9. juni 1866 blev Magarethe Frederikke Rehling født i Abild, som datter af (30) Antoni Friedrich Rehling og (31) Cathrine Margrethe Andreasen. Hun bliver døbt i Abild kirke den 8. juli samme år.  

Faddere: Cathrine Andresen, Abild. Ane K. Carstensen, Abild. Hans C. Vind, Hostrup.

Magrethes mor dør, da hun kun er 1 måned gammel.

Margrethes plejefamilie foran deres hus I Abild.

Magrethes mor dør, da hun kun er 1 måned gammel. Hun bliver derfor sat i familiepleje hos en familie på Nørregade i Abild. Plejeforældrene er søde og rare mod hende.

Engang imellem skulle hun besøge sin far. Det var hun ikke særlig glad for. Hendes brødre, Karl og Karsten der varr henholdsvis 8 og 4 år ældre end hende var særdeles onde mod hende, så hver gang hun skal hjem, ønskede hun, at skyerne skulle falde ned over familien så faren og brødrene ville dø.

De 2 brødre bliver dog kun boende i Abild ind til de er omkring 20 år. De rejser nemlig til Amerika for at starte et nyt og bedre liv. De bliver derovre og kommer aldrig hjem til Danmark igen. Faderen lever, til hun er gift og 42 år.

Af bedsteforældre når hun kun at kende hendes mormor, Karen der er almissekone i Abild. Hun dør da Magarethe er 29 år.  

Hun bliver Konfirmeret d. 19. april 1881 i Abild kirke.

Gift

Hun bliver gift med (14) Carsten Andreasen Jensen den 11. november 1886, hvor hun er 20 år gammel. Præsten gav brudeparret Korinterne 12.9. Det lyder:

en gives tro ved den samme ånd;

en anden nådegaver

til at helbrede ved den ene ånd.

Vidnede til brylluppet: Antoni Friedrich Rehling, Abild Mark og Carl Haderup, Travsted Mark. 

BØRN

Cathrine Margrethe Jensen

(14a) Cathrine Margrethe Jensen, kaldet Grethe.

(14a) Cathrine Margrethe Jensen er født d. 31. august 1887 i Abild. Hun blev kaldt Grethe og gift den 8. okt. 1913 med Hans Henrik Hagensen, født den 24. maj 1885 i V. Terp, Nr. Løgum. De havde i en årrække afholdshotellet, Slotsgade 5 i Løgumkloster. Hans havde lidt landbrug ved siden af. Han var kendt i byen for sin gamle Ford A, som han kørte i frem til 1972. Hans Hagensen var med til min konfirmation i 1971. Jeg husker fra dagen, at han røg cigarer, og at han kørte til kirken, selvom han kun boede 2 huse derfra.

Bag Afholdshotellet havde Hans en stald med køer og heste. Da stalden stod tom havde hestehandler, Sandholdt nogle meget små ponyer stående, som min far har tilset nogle gange. 

Børn:

Toni Hagensen fik datteren Jelva Hagensen, Carsten Hagensen og Jeppe Hagensen.

Grethe og Hans Hagensen

Hans og Grethe Hagensen med familie foran gæstgiveriet I Slotsgade I Løgumkloster.

Thorvald Jensen

 (14b) Thorvald Jensen født 9. juni 1888 i Abild. Han blev gift med Gudrun. Han var skovfoged på Lolland. Han var i 1. Verdenskrig som sønderjysk, dansksindet krigsdeltager.

I 1921 er han tyende på Øllingsø gods i Græshave sogn på Lolland.Godset var dengang ejet af Lauritz Gerhard Fasting Wilhjelm. 2011- er den ejet af Helge greve Danneskiold-Samsøe.

Han blev hjulpet i gang på Lolland af dronning Alexandrines Fond.

Børn:

Jensen, Else, tvilling

Jensen, Lise, tvilling

Fra Thorvalds hjem på Lolland.

Marie Cathrine Jensen

(14c) Marie Cathrine Jensen, født den 15. maj 1889. Hun døde da hun var 1 ½ år gammel den 29. november 1890.

Antoni Friedrich Rehling Jensen

(14d) Antoni Friedrich Rehling Jensen, født den 12. marts 1891 i Abild. Han blev uddannet mejerist. Deltog i 1. Verdenskrig ved Lützen, hvor han den 28. oktober 1914 blev indlagt på Lück lazaret med skudsår. Han døde af disse den 2. november 1914 i en alder af kun 23 år. Det var en stor sorg for familien. Hans søster, (7) Anne Marie, der dengang kun var 11 år savnede sin bror rigtigt meget. Hun gemte hans militærpapirer indtil kort før sin død. Da gav hun dem til mig og bad mig passe godt på dem. 

Antoni elskede at skrivedigte. Han læste dem tit op får lillesøster, (7) Anne Marie.

I 1912 skrev Antoni således følgende vers om drukneulykken på Brede å d. 12. juni 1912.

Antoni var dengang 21. Det er lidt sjovt, at han har skrevet det på dansk, da han havde gået i tysk skole og Sønderjylland stadig var tysk.

En efter middag i juni

Skoven staar prydet med grønt

Blomsterne dufter saa yndig

Naturen vidunderlig skøn

selv aaens de blinkende vover

de ser saa jorjoriske ud

At en selskab fra Skærbæk sig melder

og tager sig en Sejletur.

Fornylig der meltes fra Skærbæk

et selskab med Motor Baaden gaar

At sejle med al Fornøjelse

langs op ad Brede aa

et yndig billed at skue

De blinkende Vover var

over Engen saa langt Øjet strækker

de yndigste Blomster bor.

Med hele den livsglade selskab

de tænker slet ikke derpaa

at hist hvor aaen den bugter

at otte der blive maa

saa hørtes der raaben og klagen

og ogsaa Jamen og Skrig

men otte blev dog tilbage

omsiden blev fundet som lig.

Men ogsaa mange andre

som der var paa sejlturen med

har der der faaet mening om Aaen

og kæmpet for den de har kær

og mange som elsker at sejle

de sejler måske aldrig mer

men frygter de blaaende Bølger

sm ser saa jorjoriske ud.

Det en tung Erindring maa være

om den herlige Juni dag

der hviler nu alle de kære

under tunge kranselag

hvor mange hjerter har ej sukket

for dem som der ligger gemt

på kirkegaarden dem stille

hvor deres Plads er bestemt. 

Navne paa dem som druknede. Maren Bossen, Edel Jørgensen, F. Jensen, Dorthea Bejer, Frk. Mathisen, Hr. Pedersen, Marie Hansen, Marie Jørgensen.   

Marie Cathrine Jensen

(14e) Marie Cathrine Jensen er født den 2. maj 1893 i Abild.

Faddere: Margrethe Andersen, Brecklund; Ingeborg Jensen, Groß Emmerschede; Andreas Lorenzen, Mögeltondern.

Hun døde kun et år gammel den 13. maj 1894.

Max Carl Jensen

(14f) Max Carl Jensen, manufakturhandler i Tistrup, senere arbejdsmand, født den 20. juli 1897 i Abild. Max deltog, som sin bror Antoni, i 1. Verdenskrig. Han blev såret i benet, og fik resten af livet tysk krigsskadeserstatning. Max’ barnebarn, Tom Rathjen husker, at han altid røg cigaren HELT ned. Han stak en tændstik i den sidste stump, for ikke at brænde fingrene. De boede i Vestergade 31 i Ølgod.

Efter hustruens død flyttede han hen til datteren Edith, hvor han boede, ind til han i 1990 flyttede på plejehjem. Han døde den 29. apr. 1991, 93 år gammel. Gift d. 1. dec. 1922 i Sankt Katharina kirke i Ribe med

Jensen, Inge Lucie, damefrisør, født den 5. maj 1900 i Vesterland på Sild. Datter af skibstømre Heinrich Marius Laugesen og Cathrine Petrine Lucie f. Ehlers. Hun døde den d. 7. okt. 1957. 57år.

 

Børn:

Carsten Antoni Jensen. I familien blev han altid kaldt Bübbe. Født den 31. dec. i Westerland på Sild. Død i Florida sidst i 80’erne. Han emigrerede til USA, hvor han drev et rejsebureau i Ohio. Senere flyttede han til Yankeetown i Florida. Fik 2 børn, Carl og Kirsten.

Helmer Leonhart Jensen. Født 20. juni 1924 i Tistrup. udlært købmand, men arbejdede det meste af livet i reservedelsbranchen indenfor landbrugsmaskiner hos Jens S. Jensen i Varde. Fritiden blev brugt i Varde Skytteforening, Forsvarsbrødrene, Hjemmeværnet, og HK. Død 11. juni 1999 i Varde. Gift med Aase Rathjen i 1950, uddannet laborant, men var hjemmegående, mens hun havde hjemmeboende børn. Hun tog sin gamle uddannelse i brug igen, da hun blev ansat i Kvægbrugets Hus, hvor hun analyserede mælkeprøver. Hun døde d. 19. okt. 2002.

De fik følgende 3 børn:

Ulla Rathjen Jensen. Født 4. juli 1952. Bor i Agerbæk med Poul Erik Jensen. De har 2 børn, Tine og Kasper. Ulla arbejder som pædagog i en børnehave.

Karsten Rathjen (Jensen). Født 26. apr. 1956. Bor i Varde, gift med Jonna Thissenius. De har 2 børn, Kira og Janne. Karsten er udlært elektriker, og arbejder som montør hos Gundebo.

Tom Rathjen (Jensen). Født 2. jan. 1965. Gift d. 27. december 1997 med Bettina Baun Skovgård Nielsen. Har 3 børn, Nicolai, Nathasia og Lucas. Han er udlært boghandler, men arbejder nu hos Dansk Scanning i Esbjerg.

Edel Hildegard Jensen. Født 7. juli 1925 i Tistrup. Død først i 0’erne i Herning. Gift med Ernst Nielsen, og adopterede sønnen Poul Erik.

Sonja Elene Jensen. Født 4. marts 1936 i Ølgod. Lever stadig. Gift med Leif Strandvig. Fik 2 børn, Inge og Lene.

Edith Toni Jensen. Født 28. februar 1938 i Ølgod. Død 4. oktober 1999 i Ølgod. Gift med Leo Ingvartsen. Fik et barn, Mikael.

Max - stregtegning.

Max sammen med datteren Edith.

Carsten Andresen Jensen

(14g) Carsten Jensen I vognen sammen med forældrene.

 (14g)

Carsten Andresen Jensen, født den 20. maj 1899 i Abild. Gårdejer. Døde i 1986. Gift den 8. sep. 1924 i Nr. Løgum kirke med

Jensen, Hansine Marie f. Schmidt den 3. mar. 1903 i Løjtved, Nr. Løgum. Datter af Laust Schmidt, Løjtved.

 

Børn:

 

Margrethe Frederikke Jensen, født den 28. sep. 1924 i Nr. Løgum. 

 

Carsten Andresen Rehling Jensen, født den 2. juni 1926 i Nr. Løgum.

 

Marie Cathrine Jensen

(14h) Marie Cathrine Jensen. Hun døde i en ung alder.

Anne Marie Cathrine Jensen

(14i) Anne Marie Cathrine Jensen født den 16. maj 1901 og er døbt den 30. juni s. å.  Hun døde i en ung alder.

Anne Marie Cathrine Jensen

Min bedstemor.

(7) Anne Marie Cathrine Jensen, født den 7. april 1903 i Abild. Se meget mere under nr. 7

Anna Margaretha Jensen

(14j) Anna Margaretha Jensen, plejebarn kaldet Elene Jensen - Linne, født den 23. aug. 1912 i Skt. Marie sogn i Flensborg. Datter af arbejdsmand, Anthoni Iver Jensen og afdøde Elene Cathrine f. Heinsen. Hun blev gift den 10. nov. 1935 i Nr. Løgum kirke med landmand i Løjtved, Hans Jakob Petersen, født den 17. okt. 1904 i Drengsted, Døstrup sogn, og døde allerede det følgende år den 27. mar. 1936, kun 23 år gammel.

Magarethe Frederikke Rehling døde i en alder af 82 år den 17. september 1948.

Samme dag besøger hendes mand personregisterføreren for Løgumkloster. Han skriver følgende i sin protokol:

For underskrevne personregisterfører fremstod i dag Carsten Andreasen Jensen født den 3/12-1864 legitimeret ved personlig kundskab, boende i Løgumkloster og anmeldte at hans hustru Magrethe Frederikke Jensen f. Rehling datter af indsidder Antony Friedrich Rehling og hustru Cathrine Magrethe f. Andresen den 17/9-1948 kl. 11.30 var afgået ved døden i Løgumkloster.

Personregisterfører Kjems.

I avisen Heimdal stod der følgende dagen efter:

I en alder af 82 år er fhv. landmand i Vester Terp, Carsten Jensens hustru Margarethe Jensen afgået ved døden i går. Afdøde, der er født i Abild, flyttede hertil for 12 år siden. Hun efterlader foruden ægtefællen flere børn, hvoraf en datter er gift med gæstgiver Hans Hagensen, Afholdshotellet i Løgumkloster.